Zpět na úvodní stránku

Příspěvky jiných autorů

Hlavní články na uvedené téma
Krátké zprávy a komentáře na uvedené téma

 • 27.5.2019. Politické hnutí Strakonická Veřejnost se rozhodlo pokračovat ve zcela nesmyslné válce a jako rukojmí si vzalo občany města. Druhou ústavní stížnost podá jak samotné hnutí, tak i Město Strakonice, případně Rada Města Strakonice – i když stížnosti Rady a Města již byly jednou odmítnuty jako návrhy podané někým zjevně neoprávněným. Proč ale nebojovat, když platí občané města. Pro připomenutí – Město i Radu ovládá Strakonická Veřejnost. Opakované volby se tak dají očekávat nejdříve v březnu 2020. Více
 • 19.5.2019. Strakonice s Jihočeským krajem mají velkou šanci získat v Evropském parlamentu své zastoupení. Stačí, pokud se sjednotí. Ve Strakonicích se na podzim 2019 uskuteční opakované komunální volby. Věřme, že se do zastupitelstva dostane co nejvíce politických subjektů, které zajistí klid ve vedení města.Pokud se ale již nyní lidé sjednotí napříč politickými názory a budou volit společného kandidáta do Evropského parlamentu s velkou šancí uspět, mohou mít Strakonice s Jihočeským krajem v Evropě svého zástupce. Velkou šanci na zvolení má kandidát Starostů a nezávislých, strakonický Pavel Pavel, kterého zná celá Česká republika i Evropa.Český technik a experimentální archeolog, mezi jehož nejslavnější počin patří „rozhýbání“ soch Moai na Velikonočních ostrovech. V minulých volbách v roce 2014 byla volební účast do Evropských voleb pouhých 18,2 %. Je proto reálný předpoklad, že Pavel Pavel získá hodně hlasů díky své popularitě. Pokud se Strakonice pro tyto volby navíc sjednotí a lidé přijdou k volbám v co větším počtu – a dají mu hlas, jeho zvolení bude velmi pravděpodobné. Strakonice by tedy měly nyní zanechat politikaření na podzimní opakované volby. Proto, že ať vyhraje ve Strakonicích na podzim kdokoliv, europoslanec Pavel Pavel může v Evropě pomoci každému vedení. Přijďte tedy v pátek 24.5. a v sobotu 25.5.2019 volit do Evropského parlamentu v co největším počtu a předtím pokud možno co nejvíce sdílejte a rozšiřujte tento text. Pokud budete volit kandidáta Pavla Pavla, ve volební místnosti dejte do obálky pouze jeden lístek, ten s číslem 26, a na něm zakroužkujte číslo 8 před jménem Pavel Pavel (na lístku můžete zaškrtnout 1 až 2 kandidáty, jinak je vaše volba neplatná). Strakonice si zaslouží být v Evropě vidět a slyšet, ať mají voliči na Evropskou unii jakýkoliv názor. Názor Pavla Pavla: Výhody EU musíme víc propagovat. Pavel Pavel – jeho přednáška na videu.


 • 18.5.2019_2. Tak přece se jenom našel někdo, kdo se rozhodl nerespektovat pravomocný názor Krajského soudu. Je jím strakonický starosta Břetislav Hrdlička. Pro Strakonický deník z 18.5.2019 se vyjádřil, že „Za svoji osobu mohu říct jen to, že krajský soud nerespektoval závěry Ústavního soudu a dal se s ním do boje“. Starosta města, který nerespektuje rozhodnutí soudu a navíc lže, je ostudou města. Krajský soud ba právě naopak respektoval názor Ústavního soudu a vydal proto usnesení, které je plně v souladu s jeho stanoviskem. Krajský soud s nikým nebojuje, pojmenoval pouze podvody Břetislava Hrdličky a jeho Strakonické Veřejnosti.
 • 18.5.2019_1. Strakonice se ptají, zda je ještě možné po rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích podat ústavní stížnost. Ano, je to možné. Důvod k tomuto kroku by ale mohla mít pouze Strakonická Veřejnost. Nikdo jiný.
 • Lhář starosta Strakonic Břetislav Hrdlička17.5.2019. Strakonickému starostovi Břetislavu Hrdličkovi nestačilo, jak on a jeho politické hnutí Strakonická Veřejnost dopadli u soudu řešícího komunální volby ve městě. On sám jako usvědčený viník stále jen neskutečně lže. Starosta Břetislav Hrdlička se nyní spolu se Strakonickou Veřejností staví do role mučedníků a postižených. A neváhá ani lhát, aby ho lidé politovali. Příkladem může být jeho vyjádření pro web iDnes.cz ze 17.5.2019„Proti dnešnímu rozhodnutí může opět Strakonická Veřejnost podat ústavní stížnost. ČTK to řekla předsedkyně senátu českobudějovického krajského soudu Tereza Kučerová. To ale možná Strakonická Veřejnost neudělá. „Budeme se radit s právníkem. Nevíme, jestli to má cenu, protože druhá strana tvrdí, že se bude odvolávat dál. Když budou nové volby, tak se taky odvolají. Nebojíme se nových voleb, ale nevíme, jestli má smysl je dělat. Když se znovu odvolají, budeme tam, kde jsme. Bylo by lepší, kdyby krajský soud rozhodl definitivně. Myslím, že pravda je na naší straně,“ reagoval starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Starosta Břetislav Hrdlička byl buďto zdrogovaný, anebo je skutečně obrovský lhář. Krajský soud přece rozhodl definitivně a nikdo se nemůže odvolat! Strakonická Veřejnost může pouze podat opět ústavní stížnost k Ústavnímu soudu – druhá strana to rozhodně neudělá, jak Hrdlička lživě prohlašuje! Že druhá strana tvrdí, že se údajně bude dál odvolávat, je pouhým výmyslem lháře starosty Břetislava Hrdličky. A že si on myslí, že je pravda na jejich straně? Takže respektovat pravomocné rozhodnutí soudu starosta Hrdlička nebude? Místo tvrzení, že je pravda na jejich straně, stačilo přece říct: „Občané Strakonic promiňte, že jsme podváděli, jak pravomocně rozhodl soud“.
 • 12.4.2019. Připravuje se vyjádření podavatele volební stížnosti Karla Janského ze Změny pro Strakonice na stanovisko Ústavního soudu a na výzvu předsedy představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Pavla Hřídele.
 • 10.4.2019 ve 14:00 – 14:30 hod. Výsledek ústavní stížnosti vyhlášený u Ústavního soudu v Brně: Ústavní soud vrátil věc zpět k dořešení Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Loňské komunální volby ve Strakonicích se tedy zatím neruší ani nepotvrzují.
 • 9.4.2019. Město Strakonice svolává na středu 10.4.2019 v 16:00 hod. na radnici tiskovou konferenci k výsledkům projednávané ústavní stížnosti. Čtenáři iStrakonice.cz se o výsledku dozví na tomto webu prostřednictvím zprávy přímo z Ústavního soudu v Brně.


 • 8.4.2019. Jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Půjde se proti rozhodnutí Ústavního soudu odvolat? Nepůjde.
 • 7.4.2019. Ústavní soud poodhalil, podle jakého algoritmu posuzoval Krajský soud v Českých Budějovicích volební stížnost týkající se Strakonic. Více
 • 6.4.2019. Rozhodnutí Ústavního soudu, které bude mít dopad i na rozhodnutí o Strakonicích. Podstatou případu byla ústavní stížnost stěžovatele z města Bílina, který napadl tamní hlasování u voleb (Ústavní soud, Brno, TZ 36/2019). Stěžovatel své důvody následně doplňoval. A právě ona doplňování mu Krajský soud v Ústí nad Labem neuznal a zabýval se pouze původní volební stížností podanou v zákonném termínu. Ústavní soud ve svém závěru konstatoval, že „Ústavní soud shledal, že krajský soud v řízení porušil základní právo stěžovatele na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny tím, že z nepřípustného důvodu zamítl důkazní návrhy zmíněné v bodě 45., které se týkaly tvrzení o kupčení s hlasy.“ Co z uvedeného tedy plyne pro Strakonice? Určitě to, že ve Strakonicích skutečně nešlo pouze o výlepové plochy a Zpravodaj – i když o důležité skutky. Šlo i o všechny další zjištění, kterými se zabýval Krajský soud v Českých Budějovicích na základě několika doplnění volební stížnosti a při vlastním dvanáctihodinovém jednání u Krajského soudu. Jednoduše řečeno, i u volební stížnosti se mohou předkládat důkazy až do vyhlášení rozhodnutí soudu.
 • 5.4.2019_2. „Buďme trpěliví a nenechme se otrávit. Věnujme všechny své radniční síly nejen pro další rozvoj Strakonic, ale hlavně pro spokojený život našich sousedů a přátel.“ Přidejme ještě třeba „Měníme Strakonice k lepšímu“ „Zahájili jsme masivní opravu komunikací“. Samá optimistická hesla vládnoucího politického hnutí Strakonická Veřejnost. Co na tom, že realita je jiná a investiční akce jsou ve skutečnosti minimální proti tomu, jaké by mohly být – s lidmi na radnici, kteří to umějí. Rétoriku podobnou Strakonické Veřejnosti zvolil tehdejší prezident Československé republiky Antonín Zápotocký, který ještě v pátek 29. května 1953 večer ve svém rozhlasovém projevu veřejnost údajně ujišťoval, že „naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé“. Bezostyšně přitom lhal, druhého dne, 30. května 1953, vláda vyhlásila měnovou reformu a lidé o většinu svých úspor přišli. Ve Strakonicích dnešních dnů najdeme podobných situací celou řadu. Třeba v roce 2017 prohlášení o skvěle řízené teplárně, kdy v roce 2018 chtěla Strakonická Veřejnost dokonce žalovat opozici. Pak přišel rok 2019 a teplárna se díky předchozímu špatnému řízení ze strany politiků Strakonické Veřejnosti musela začít zbavovat majetku, aby vůbec přežila. Podobné se týká zkrachovalé průmyslové zóny Hajská, zkrachovalého Technologického centra Přádelna či zkrachovalého projektu na rekonstrukci Velkého náměstí. Milióny Kč skončily „v kanále“, ale hlavně že si vládci Strakonic napakovali za skoro pět let svoje kapsy. Dobře pochopili ideologii vládců z padesátých let minulého století – „Můžeme dělat jakékoliv lumpárny, občany ale musíme neustále přesvědčovat o tom, jak jsme skvělí a jak nám jde především o lid – a hlavně, že za vše co jsme pokazili, mohou naši nepřátelé“.
 • 5.4.2019_1. Správná detektivka má obsahovat… Uvedené hezky definoval třeba spisovatel Josef Škvorecký v televizním seriálu Hříchy pro pátera Knoxe. A správný štvavý článek od Strakonické Veřejnosti musí obsahovat Janského a Vondryse. Styl jejich článku, jeho délka a bezobsažnost napovídají, že jsme měli ve zprávě z 3.4.2019_3 pravdu. Nebýt magazínu iStrakonice.cz, další soudce měl problém… Více (z webu Strakonické Veřejnosti)
 • 4.4.2019. Další z mnoha důkazů, jaký je strakonický starosta Břetislav Hrdlička lhář. Podle něho by přišel svoz odpadu ve městě zdarma radnici na 5 milionů Kč. Ve skutečnosti by šlo za současných podmínek o ztrátu již 12 063 600 Kč ročně. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen na  530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Radnici bude uvedené snížení ceny za odpad stát za roky 2015 až 2018 celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 2022 měla být cena za odpad 0 Kč. Radnici by uvedené osvobození za platbu za odpad stálo 48 254 400 Kč (22 340 obyvatel k 1.1.2019 x 540 Kč x 4 roky). Dohromady by tedy město jenom na experimentu „snížení ceny za odpady“ a „odpady zdarma“ přišlo o 57 605 400 Kč za 8 let. Ke zpřesnění ceny dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce. Důkaz v rozhovoru se starostou Hrdličkou po volbách 2018 (MF DNES 8.10.2018), ve kterém prozradil, že na zdarma odpady šetří. Jenže oni šetří peníze obyvatel města, aby je populisticky vynaložili na něco, co se normálně platí. A právě tyto peníze budou chybět například při opravě chodníků a silnic. Zejména v době pro stát ekonomicky ne zrovna příznivé. Nyní peníze mají, protože například v roce 2018 dostali na utrácení konsolidované příjmy ve výši 561 mil. Kč (v roce 2014 to bylo jenom 496 mil. Kč, tedy o 65 mil. Kč méně). Ve Strakonicích se v roce 2018 utratilo za investice méně než v roce 2014, tak proč v roce 2014 skončil rozdíl příjmů a výdajů v plusu 40 mil. Kč a v roce 2018 v mínusu 14 mil. Kč?
 • 3.4.2019_3. Když bojuje vedení města v čele se Strakonickou Veřejností, vždy jde o boj všemi prostředky. Stává se již pravidlem, že když jim dojdou argumenty, sáhnou po podjatosti soudce. Ničeho přitom nedosáhnou, jenom každého poštvou proti sobě – viz dodatečný podklad do rady na 3.4.2019. Více
 • 3.4.2019_2. Starosta Břetislav Hrdlička spolu se Strakonickou Veřejností lžou když tvrdí, že Město Strakonice nemůže poskytovat ani přijímat dotace díky zrušeným volbám. Přijetí dotací pro město, například z národních nebo evropských a Norských fondů: O přijetí dotací, lhostejno v jaké výši, rozhoduje rada na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Na tuto záležitost nedopadá § 85 písm. c) ani j). Schvalování přijetí dotace městem není zákonem vyhrazeno zastupitelstvu. Ve výjimečných případech může o schválení dotace zastupitelstvem požádat sám dotační orgán, v případě žádostí pro Strakonice ale tento případ není aktuální. Problémem tedy není zrušení voleb, problémem je starosta Břetislav Hrdlička a jeho Strakonická Veřejnost. Neumí získávat a využívat národní ani evropské fondy. Všechny větší investice realizují pouze za peníze města, čímž město trvale poškozují. Ani za 4 roky na radnici se ničemu nenaučili – jak sami přiznávají v rozhovoru se starostou Hrdličkou po volbách 2018 (MF DNES 8.10.2018). Nyní po čtyřech letech na radnici se chtějí učit získávat dotace a učit se jezdit na ministerstva? V době, kdy ty nejlepší dotační příležitosti nevyužili nebo zkazili? Např. rekonstrukce komunikací, parkoviště Beranův dvůr, rekonstrukce kulturního domu a další – díky jejich neschopnosti finančně „krvácelo a krvácí“ pouze město. Schválení dotací udělovaných Městem Strakonice pro děti, sport, kulturu a podobně: O přidělení dotací, nepřesahuje-li výše dotace v každém jednotlivém případě částku 50 000 Kč, rozhoduje na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rada města. Město tedy dotace přidělovat může, i když nemá zastupitelstvo díky zrušeným volbám. Část nyní a o zbytku rozhodne nové zastupitelstvo.
 • 3.4.2019_1. Strakoničtí házenkáři přispěli nemocné Terezce 15 tisíci korunami. Více. Starosta Břetislav Hrdlička s místostarosty Josefem Štréblem a Rudolfem Oberfalcerem zatím stále nic. Více
 • 2.4.2019_2. Výzva představenstva Teplárny Strakonice, a.s. ke stažení rezignace členů dozorčí rady p. Josefa Štrébla a Ing. Josefa Moučky. Více
 • 2.4.2019_1. Strakonická Veřejnost a její přisluhovači přišli o další argument používající proti Krajskému soudu v Českých Budějovicích, konkrétně proti soudci Strnadovi. Ten spolurozhodoval o zrušení voleb ve Strakonicích. Strakonická Veřejnost o něm lži šířila zcela účelově. „Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek: Důrazně se ohrazuji proti šíření mediálních lží o soudci Strnadovi“ Více
 • 1.4.2019. Soudci Ústavního soudu, kteří ve středu 10.4.2019 rozhodnou o ústavní stížnosti týkající se komunálních voleb ve Strakonicích z roku 2018. Předseda senátu prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., soudce zpravodaj prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (místopředseda Ústavního soudu) a JUDr. David Uhlíř. U Ústavního soudu jsou čtyři tříčlenné senáty, označované římskými čísly I až IV (sestavené z 12 soudců). Celkem má Ústavní soud 15 soudců. Předseda a místopředseda soudu nemohou být stálými členy žádného senátu. Nepřítomného člena senátu zastoupí soudce určený pro tento senát rozvrhem práce, zastupujícím členem senátu může být i předseda nebo místopředseda soudu. Předsedové senátů jsou předsedou Ústavního soudu jmenováni zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku, přičemž žádný soudce nesmí být předsedou senátu dva roky po sobě. Každý druhý rok přechází dosavadní předseda senátu k senátu s vyšším číslem (ze čtvrtého senátu k prvnímu). Senátní (rozhodují 3 soudci, uvedené platí nyní pro Strakonice) i plenární věci (rozhoduje nejméně 10 soudců) se přidělují soudcům Ústavního soudu podle cyklu vyplývajícího z abecedního pořadí jejich jmen, případně též abecedního pořadí jmen či názvů navrhovatelů v případě návrhů podaných během téhož dne, bez ohledu na předmět rozhodování. V každém druhém přidělovacím kole se vynechává předseda soudu a v každém čtvrtém kole místopředsedové soudu. Soudce zpravodaj shromažďuje podklady pro rozhodnutí a předkládá návrh na rozhodnutí, případně rozhodne ve stanovených případech sám o odmítnutí návrhu na zahájení řízení). Senát se usnáší většinou hlasů, v některých případech odmítnutí návrhu vyžaduje zákon souhlas všech tří členů senátu. Je-li takto přijatý právní názor senátu odlišný od dřívějšího nálezu Ústavního soudu, je otázka předložena plénu a jeho stanoviskem je pak senát v dalším řízení vázán. Každý člen senátu je před hlasováním oprávněn podat návrh usnesení a každý člen musí při hlasování hlasovat pro některý z podaných návrhů. Hlasuje se tak, že každý člen senátu ústně sdělí, se kterým z podaných návrhů souhlasí. Pokud při rozhodnutí ve věci samé nezíská žádný návrh potřebnou většinu, předloží předseda senátu věc bez zbytečného odkladu k rozhodnutí plénu. V ostatních věcech (procedurálních rozhodnutích) při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy senátu. Člen senátu, který s rozhodnutím ve věci nebo s jeho odůvodněním nesouhlasí, má právo, aby jeho odlišné stanovisko s uvedením jeho jména bylo připojeno k protokolu o jednání. Dosud rozhodl Ústavní soud ve věci jen v otázce naléhavosti případu, a to 20.12.2018.
 • 31.3.2019. Starosta Břetislav Hrdlička definoval politickou kulturu. Prokázal svým výrokem, že on sám ji ve Strakonicích systematicky zhoršuje. Uvedené konstatoval starosta Břetislav Hrdlička pro Parlamentní listy. Starosta obecně by se skutečně měl starat o lidi. Ovšem ne v podání starosty Hrdličky, který uvedené pojal jako rozdávání obecních peněz lidem v podobě „vše zdarma“. Copak třeba investice do chodníků, komunikací apod. nejsou starosti o lidi? Pro neschopného starostu je ale jednodušší peníze projídat populistickými kroky. A níže uvedené lhaní? Starosta Břetislav Hrdlička skutečně lže, což bylo mnohokrát dokázáno a sám to i přiznal. Třeba tady. Takže i krade? Kateřina Synková: „Co se pro zlepšení politické kultury snažíte udělat vy sám z pozice starosty?“ Starosta Břetislav Hrdlička: „Starám se v pořadí nejprve o lidi, až potom o město. Město přece tvoří lidé, až potom majetek. Snažím se lidem naslouchat, zajímám se o ně i jejich problémy, snažím se jim pomáhat. A hlavně – mluvím pravdu, nelžu a nekradu.
  30.3.2019. Starosta Břetislav Hrdlička definoval typ politika – sociopata. Podle něho je sociopatem takový politik, který je vysoce inteligentní a má dobrou paměť. Ne sociopat se prý zase vyznačuje tím, že jde s kůží na trh a je naivní. Uvedené konstatoval starosta Břetislav Hrdlička pro Parlamentní listy. Podle Hrdličky je sociopatem i volič, který si pamatuje a je inteligentní. Ano, starosta Hrdlička nemá rád lidi co si pamatují a jsou ještě k tomu navíc inteligentní. Hlavně špatné činy jeho a Strakonické Veřejnosti uskutečňované ve Strakonicích od konce roku 2014. Pokud má Hrdlička sám problémy s pamětí, nejde náhodou o schizofrenii? Redaktorka Kateřina Synková„Podle vás jsou dva typy politiků. Prvním je člověk, který chce všeho hodně a hned, který má dobrou paměť, umí používat polopravdy až demagogii, pracovat s veřejným míněním, s výbornou rétorikou, méně či více psychopat a ví, co chce. Druhým typem je člověk, který si myslí, že něco změní, nechce jen „kecat v hospodě“ a jde s kůží na trh. Zároveň je maličko naivní, protože si myslí, že snad žádný politik prvního typu v jeho týmu nebude. Mluvíte tak z vlastní zkušenosti? A jaký typ politiků podle vás u nás převládá?“ Starosta Břetislav Hrdlička„No, jak jsem v politice déle, už vím, že těch typů bude více. Naštěstí psychopatů a sociopatů jsou jen procenta, ne desítky procent. Ve Strakonicích je to ale o jedno procento více, díky jednomu přistěhovalci z Brna. Při troše pozornosti je poznáte. Psychopati jsou vysoce inteligentní, jsou hodně slyšet, nezajímají je vaše problémy, ale vaše pozornost, chtějí být mocní, vlivní a respektovaní, jsou ambiciózní, manipulativní, prolhaní, bez citu a studu. Naštěstí všude nad nimi početně převládá typ „zdravých“ politiků.“
 • 29.3.2019. Strakonice již znají termín vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti – zrušení komunálních voleb 2018. Stane se tak veřejně ve středu 10. dubna 2019 od 14:00 do 14:30 hod. v budově Ústavního soudu v Brně. Více
 • 27.3.2019. Dnešním dnem padá poslední teoretická možnost, že by se opakované komunální volby ve Strakonicích mohly konat ještě do letních prázdnin. Již to neumožní zákonné lhůty dané pro konání voleb.
 • 26.3.2019. Bývalý člen pomocné stráže Veřejné bezpečnosti před rokem 1989 a bývalý zastupitel za Strakonickou Veřejnost skutečně nikdy nezklame. Co jím napsaný text, to perla a hloupý výplod. Například jeho komentář v diskuzi pod článkem „Strakonice a jejich další prvenství. Nemají už dva roky tajemníka“ (Jižní Čechy Teď, 25.3.2019). Ke stažení zde. Nejdříve ale fakta, nezávislá na manipulátorovi s nimi Josefu Zochovi. Městský úřad Strakonice nemá od 24.11.2017 tajemníka (487 dnů, tj. 69,6 týdnů). Jenom proto, že si politické hnutí Strakonická Veřejnost privatizuje město a nechce, aby jim někdo viděl pod ruce a mohl tak rozkrývat jejich špatnosti. Strakonická Veřejnost tímto porušuje zákon. Podle Zocha je ale viníkem Janský s Vondrysem. Jenom proto, že lídr hnutí Změna pro Strakonice Karel Janský požádal 25.6.2018 (psali jsme 26.6.2018) ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje, aby nejmenoval těsně před komunálními volbami v roce 2018 tajemníka navrženého starostou Břetislavem Hrdličkou. Reálně totiž hrozilo, že starosta Hrdlička jmenuje těsně před volbami člověka kolaborujícího se Strakonickou Veřejností, který by kryl špatnosti vedení radnice pod řízením právě Hrdličky. Mohlo se rovněž jednat o snahu Strakonické Veřejnosti dosadit do funkce tajemníka člověka, který by v případě nuceného odchodu Strakonické Veřejnosti z radnice zlikvidoval na úřadě pro ně nepohodlné a kompromitující dokumenty. Než ale Janský napsal zmíněný dopis, od odvolání tajemníka uplynulo 213 dnů, tj. 30,4 týdnů. Proč do té doby nebyl tajemník vybrán a jmenován? Odpověď je jednoduchá. Strakonická Veřejnost ho prostě nechtěla. Pojďme dál. Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje odpověděl panu Janskému dne 28.6.2018, že mu nemůže vyhovět (dosud nikdy nezveřejněný dopis ke stažení zde). Tak jak může Janský blokovat 487 dnů jmenování tajemníka ve Strakonicích? Prolhaný a fanatický Zoch se pouze opět snaží škodit a omlouvat vlastní chyby a protiprávní kroky Strakonické Veřejnosti. A ještě dovětek. Janský s Vondrysem prý zablokovali rozvoj Strakonic. Tomu snad nevěří ani člověk s inteligencí Zocha nebo průměrně inteligentního foxteriéra či houpacího koně. Opak je pravdou. Zochova Strakonická Veřejnost brání rozvoji Strakonic svým čtyřletým amatérským přístupem při správě města a při utrácení městských peněz bez využívání evropských dotací. Kdo prohrál soud v Českých Budějovicích? Zochova Strakonická Veřejnost. Karel Janský ho vyhrál. Je dobré si usnesení soudu často připomínat. Ke stažení zde.
 • 25.3.2019. Potvrzeno. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky města, které následně přeprodává dál. O případu jsme psali 5.9.201725.3.2018 a 29.5.2018. Pokud chtěl starosta Hrdlička dále kšeftovat s pozemkem získaným od města, měl na to při směně upozornit zastupitelstvo města, které směnu schvalovalo. Neudělal to a tím pádem na něho padá podezření z korupčního jednání. V tomto případě získal část pozemku p.č. 951/8 (na obrázku u nové parcely modře označeno), ze kterého se nově vyčlenila parcela p.č. 951/25. Obě v k.ú. Strakonice. Uvedenou novou parcelu po nabytí obratem spekulativně prodal. Takto by se neměl starosta města, člen zastupitelstva města a člen rady města rozhodně chovat.
 • 24.3.2019. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonický pivovar se sice chlubí svými úspěchy, pod vedením politika ze Strakonické Veřejnosti Rudolfa Oberfalcera jde ale spíše o tzv. „Potěmkinovu vesnici“. Jedná se tedy jen o úspěchy naoko, uměle přikrášlené a pravda brzy vyjde najevo. Stejně, jako se tomu stalo ve strakonické teplárně. Jenom až veřejnost třeba zjistí „přínos“ právníka Miloslava Tuháčka pro pivovar… Tak schválně. Kdo kdy například pil tolik mediálně prezentované strakonické pivo v plechovkách? Opět šlo pouze o mediální „humbuk“ s plánovaným (!) očekáváním, že se na sliby časem zapomene… Více tady nebo tady nebo  tady
 • 23.3.2019. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Po přikrášlených ujišťováních o dobrém stavu strakonické teplárny se začínáme dozvídat krutou pravdu i z teplárny samotné. Počátkem roku 2019 v ní došlo k radikální změně. I když ji stále ovládá nebezpečná parta politiků ze Strakonické Veřejnosti s jejich kolaboranty, do jejího čela se dostali dva lidé se zkušenostmi s řízením velkých firem a hlavně – nepolitici.  Z počátku nebylo zřejmé, zda se nejedná jenom o další její likvidátory ve stylu „Hrdlička“, „Motl“, „Mareš“, „Tuháček“, „Štrébl“, „Eigner“ a další. Do čela představenstva se postavil Pavel Hřídel a členem představenstva se stal Tomáš Přibyl. Po včerejším dnu je odpověď na naši otázku zřejmá. Teplárna Strakonice, a.s. má naději na záchranu. Lidé by se měli hodnotit především podle svých činů. Pánové Hřídel a Přibyl pravděpodobně realisticky zhodnotili situaci v teplárně. Podle svých vyjádření publikovaných veřejně na webu teplárny se navíc rozhodli nic nezakrývat a začít se záchranou teplárny jen na základě odborných přístupů. Jasně pojmenovávají stav a co je důležitější – zcela otevřeně odhalují jednu z největších pijavic poškozujících teplárnu, kterou byl právník Miloslav Tuháček. Za něho nese plnou odpovědnost bývalý předseda představenstva teplárny a starosta města Břetislav Hrdlička se svojí Strakonickou Veřejností. Je vidět, že se Pavel Hřídel s Tomášem Přibylem rozhodli nehrát politické hrátky Hrdličky a jemu podobných, a že teplárnu vedou skutečně na bázi odbornosti a ekonomiky – tentokrát konečně ve prospěch teplárny. Magazín iStrakonice.cz bude jejich kroky nadále sledovat. Dnes ale můžeme zodpovědně konstatovat, že pánové Hřídel a Přibyl si zaslouží podporu a uznání obyvatel Strakonic a všech akcionářů teplárny. Nebudou to mít lehké, teplárna je skutečně ve špatném stavu. Zde jsou tedy kroky, které svědčí o jejich odborném a nepolitickém přístupu k vedení společnosti, která vytápí na 80 % domácností Strakonic: „Vyjádření TST a.s. k rezignaci členů dozorčí rady na funkce“ a „Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s.“.
 • 22.3.2019. Informace z Ústavního soudu. Situace se nemění, rozhodnuto není, spis je v kanceláři soudce a nepřibyl v něm za březen žádný nový dokument.
 • 21.3.2019_2. Napáchat škody a vytratit se po „anglicku“. Krédo Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů. Začátkem roku odstoupil z funkce předsedy představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Břetislav Hrdlička. Před ním bývalí ředitelé Teplárny Radek Motl a Josef Eigner. Všichni tři se zásadní měrou podepsali na jejím hlubokém ekonomickém propadu. Dnes, tj. 21. března 2019, odstoupili kolaboranti se Strakonickou Veřejností Josef Štrébl, který opustil funkci předsedy i člena dozorčí rady a jako členové dozorčí rady odstoupili Josef Moučka a Miloslav Tuháček. Jestli někdo počítal s tím, že odstoupí i politici Jan Svoboda a Josef Zoch, tak ten se přepočítal. Tito dva bezcharakterní škůdci Teplárny budou „na palubě“ do té doby, dokud jim z členství potečou peníze do jejich kapes. Naše poznámka na závěr. Speciálně právník a politik Miloslav Tuháček přímo tuneloval peníze a způsobil Teplárně finanční škody. Pokud nebude tento člověk co nejdříve vyhozen i z dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., může tam napáchat rovněž obrovské škody. Čím dříve tento škůdce zmizí z Pivovaru, tím dříve se snad zastaví jeho pád. Pokud ho tedy nestačí potopit politik Rudolf Oberfalcer. Strakonice nyní dohání skutečnost, kdy dozorčí rady a představenstva firem po roce 2014 obsadili chamtiví politici, kteří městem ovládané společnosti nechali téměř zkrachovat – jenom aby se oni napakovali. Do takových funkcí přitom patří odborníci. Čas ukázal, že jsme měli pravdu… Více
 • 21.03.2019_1. Po středě tohoto týdne padla díky zákonným lhůtám poslední možnost uspořádání opakovaných voleb ve Strakonicích v červnu 2019. Do příští středy (musel by rozhodnout Ústavní soud) sice existuje ještě teoretická možnost pro konání voleb v sobotu 29.6.2019, to již ale začínají letní prázdniny. V úvahu jako termín voleb tak přichází nejdříve až některá sobota v září 2019. Více
 • 20.03.2019. Strakonice jsou stále bez vedení, čeká se na rozhodnutí ústavního soudu o platnosti voleb. Více
 • 18.03.-19.03.2019. Probíhá přechod na novou strukturu stránek.
 • 17.3.2019. Od dnešního dne nabízíme novou strukturu webu zaměřenou na jeho přehlednost. Všechny starší příspěvky najdete v archivech.

 • 11.3.–15.3.2019. V uvedeném období nebudeme až na výjimky zveřejňovat nové příspěvky. Místo nich se aktivně zaměříme na diskuze pod našimi články na facebooku. Aktualizováno 13.3.2018: O facebookové diskuzi připravujeme podrobný článek.
 • 9.3.2019. Na zítřejší den připravujeme velkou reportáž o tom, jak byli strakoničtí občané podvedeni Strakonickou Veřejností prodejem jedné nemovitosti a kdo z „elitních“ kolaborantů se Strakonickou Veřejností na tom vydělal.
 • 8.3.2019. Investigativní magazín iStrakonice.cz je tu s vámi již tři roky. Vznikl 5. března 2016.
 • 6.3.2019. Česká televize, regionální redakce České Budějovice, natáčela dnes ve Strakonicích zpravodajskou reportáž o situaci ve městě po loňských zrušených komunálních volbách. Vysílána bude již dnes v 18:00 hodin v pořadu Události v regionech na ČT 1 (mimo Čechy na ČT 24). Odkaz na záznam zde. Video s textem zde.
 • Výzva čtenářům magazínu iStrakonice.cz  - pomoc při zdokumentování korupce
  1. V době, kdy Ústavní soud rozhoduje o volební stížnosti Strakonické Veřejnosti, vyplouvají na povrch důkazy korupčních praktik tohoto extremistického a populistického politického hnutí. Pokud za korupci pokládáme zneužití postavení a funkce v politice k protěžování soukromé firmy na úkor občanů města, pak můžeme považovat korupční jednání Strakonické Veřejnosti za prokázané.5.3.2019. Vážení čtenáři, v souvislosti s připravovaným článkem navazujícím na příspěvek z 3.3.2019 (Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018…) hledáme fotografie z období červenec až říjen 2018, na kterých je zachycena předvolební reklama politických hnutí Strakonická Veřejnost a Volba pro město. Jde nám o fotky jakékoliv jejich venkovní propagace z co možná největšího počtu míst – umístěnou kdekoliv ve městě, včetně osad. Může jít třeba o vaše náhodné fotografie, na kterých byla taková reklama neplánovaně zachycena. Fotografie mohou být i nekvalitní a reklama může být viditelná i jenom z části.
  2. 5.3.2019. Magazín iStrakonice.cz má věrohodné indicie o tom, že před říjnovými komunálními volbami ve Strakonicích byly některým lidem ve větším počtu nabízeny a vypláceny peníze a předávány poukázky jako odměna za vhození hlasovacího lístku do volební urny ve prospěch konkrétního politického subjektu. Ten, kdo se nám přihlásí a takové jednání dosvědčí na Policii ČR a následně u soudu a jeho svědectví povede k usvědčení pachatele či pachatelů, obdrží od magazínu iStrakonice.cz odměnu ve výši 10 000 Kč. Podrobnosti dohodneme diskrétně osobně s případným oznamovatelem.

  Kontakty: info@iStrakonice.cz nebo 608 10 10 30


 • 2.3.2019. Prohlášení politického hnutí Změna pro Strakonice. Na sociálních sítích a ve městě samém se opakovaně množí diskuze o tom, kdo bude a kdo nebude respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Změna pro Strakonice proto tímto dává zřetelně najevo, že bude plně respektovat rozhodnutí Ústavního soudu, ať bude jakékoliv. Věříme, že i další subjekty zapojené do povolebních sporů rozhodnutí Ústavního soudu uznají. Pokud vyhraje Strakonická Veřejnost, nechť vládne tak jak uzná za vhodné. Prohraje-li ale, měla by svoji činnost ukončit a již v opakovaných volbách nekandidovat. Proto, že v případě její prohry bude zřetelně jasné, že právě Strakonická Veřejnost negativním způsobem ovlivnila komunální volby ve Strakonicích a je zodpovědná za všechny povolební problémy, kterým musí Strakonice nyní čelit. Ať dopadne soud jakkoliv, Ústavní soud je tou nejvyšší soudní autoritou v České republice a jeho závěry by měly být všemi beze zbytku respektovány – byť s rozhodnutím nemusí každý souhlasit. Za Změnu pro Strakonice Karel Janský.
 • 1.3.2019. Aktualizován článek Opakované volby ve Strakonicích a ústavní stížnost - 1. část.
 • Vedení města Strakonice v čele se Strakonickou Veřejností se dostává čím dál tím více do problémů a zaplétá se do vlastních konstrukcí a manipulací, které nastražilo jiným. Situací na radnici se dokonce zabývá Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který již MěÚ ve Strakonicích ohlásil hloubkovou kontrolu samosprávy. Starosta Hrdlička dostává evidentně strach, když dokonce 9.1.2019 vypsal výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu – bez chyb to ale nedokázal. Sám se přitom postaral o likvidaci předchozího tajemníka, kterým byl pan Vladimír Stroner. Nejdříve se ho snažil zničit profesně i lidsky za pomoci lží o tajemníkově údajné špatné práci. Když uvedené vyvrátil ředitel Krajského úřadu a rovněž Ministerstvo vnitra ČR, Hrdlička sám zažádal o novou lustraci tajemníka kvůli jeho domnělé spolupráci s předrevoluční StB (Státní bezpečnost). Čas ale ukázal, že neměl pravdu ani on, ani s ním kolaborující jeho spolupracovníci. U pana Stronera nikdy neexistovalo ani podezření, že by měl spolupracovat s StB. Určovací rozsudek soudu jasně prokázal, že pan Stroner byl spojován vždy jen s VKR (Vojenská kontrarozvědka), ale nikdy ne s StB. A také bylo soudem jasně řečeno, že byl od samého počátku evidován neoprávněně a protiprávně a že byly porušeny i tehdy platné zákony. Celá kauza přitom velmi ublížila jemu i celé jeho rodině. A nyní skoro 30 let po sametové revoluci neoprávněnou registraci zneužil starosta Hrdlička. Je smutné, ale i zároveň varující, čeho je Hrdlička schopen při odstraňování jemu nepohodlných lidí. Starostovi Hrdličkovi tedy nakonec nevyšla ani jeho sázka na údajnou spolupráci tajemníka s VKR. Dne 1.10.2018 soud jednoznačně konstatoval, že tajemník Vladimír Stroner nikdy s VKR nespolupracoval a že ta ho v seznamech VKR vedla neoprávněně. Podle našeho zjištění je soudní rozsudek již pravomocný a pan Stroner byl z databáze spolupracovníků vymazán. Nyní je předpoklad, že se starosta Břetislav Hrdlička bude muset za své zlé činy zpovídat. Magazín iStrakonice.cz se kauzou podrobně v minulosti zabýval a čas ukázal, že naše dřívější reportáže přesně popisovaly situace, které se před rokem 1989 odehrávaly u StB a VKR. Celou naši investigativní činnost v této oblasti najdete pod odkazem zde. Smutnou skutečností zůstává, že tištěná média ve Strakonicích o panu Stronerovi hojně psala v době, kdy byl v podezření, ale po jeho očištění se mlčí.13.1.2019. Vedení města Strakonice v čele se Strakonickou Veřejností se dostává čím dál tím více do problémů a zaplétá se do vlastních konstrukcí a manipulací, které nastražilo jiným. Situací na radnici se  dokonce zabývá Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který již MěÚ ve Strakonicích ohlásil hloubkovou kontrolu samosprávy. Starosta Hrdlička dostává evidentně strach, když dokonce 9.1.2019 vypsal výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu – bez chyb to ale nedokázal. Sám se přitom postaral o likvidaci předchozího tajemníka, kterým byl pan Vladimír Stroner. Nejdříve se ho snažil zničit profesně i lidsky za pomoci lží o tajemníkově údajné špatné práci. Když uvedené vyvrátil ředitel Krajského úřadu a rovněž Ministerstvo vnitra ČR, Hrdlička sám zažádal o novou lustraci tajemníka kvůli jeho domnělé spolupráci s předrevoluční StB (Státní bezpečnost). Čas ale ukázal, že neměl pravdu ani on, ani s ním kolaborující jeho spolupracovníci. U pana Stronera nikdy neexistovalo ani podezření, že by měl spolupracovat s StB. Určovací rozsudek soudu jasně prokázal, že pan Stroner byl spojován vždy jen s VKR (Vojenská kontrarozvědka), ale nikdy ne s StB. A také bylo soudem jasně řečeno, že byl od samého počátku evidován neoprávněně a protiprávně a že byly porušeny i tehdy platné zákony. Celá kauza přitom velmi ublížila jemu i celé jeho rodině. A nyní skoro 30 let po sametové revoluci neoprávněnou registraci zneužil starosta Hrdlička. Je smutné, ale i zároveň varující, čeho je Hrdlička schopen při odstraňování jemu nepohodlných lidí. Starostovi Hrdličkovi tedy nakonec nevyšla ani jeho sázka na údajnou spolupráci tajemníka s VKR. Dne 1.10.2018 soud jednoznačně konstatoval, že tajemník Vladimír Stroner nikdy s VKR nespolupracoval a že ta ho v seznamech VKR vedla neoprávněně. Podle našeho zjištění je soudní rozsudek již pravomocný a pan Stroner byl z databáze spolupracovníků vymazán. Nyní je předpoklad, že se starosta Břetislav Hrdlička bude muset za své zlé činy zpovídat. Magazín iStrakonice.cz se kauzou podrobně v minulosti zabýval a čas ukázal, že naše dřívější reportáže přesně popisovaly situace, které se před rokem 1989 odehrávaly u StB a VKR. Celou naši investigativní činnost v této oblasti najdete pod odkazem zde. Smutnou skutečností zůstává, že tištěná média ve Strakonicích o panu Stronerovi hojně psala v době, kdy byl v podezření, ale po jeho očištění se mlčí.
 • Tisková zpráva z 1. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného dne 10.1.2019. Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na její výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018 v odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.12.1.2019. Tisková zpráva z 1. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného dne 10.1.2019. Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na její výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018 v odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
 • Starosta a předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička zahájil taktický ústup a začíná se zbavovat odpovědnosti za své špatné kroky, kterých se dopustil v Teplárně Strakonice, a.s. Skončil jako předseda představenstva teplárny a stal se pouze jeho řadovým členem. Nově je nyní místo něho předsedou představenstva, před krátkou dobou zvolený člen představenstva, Pavel Hřídel. Odstoupivšího člena představenstva Josefa Eignera pak nově nahradil Tomáš Přibyl. I po uvedených změnách ale stále platí, že ve vedení teplárny chybí především odborníci z teplárenského oboru a že teplárnu řídí a kontrolují především neodborní politici ze Strakonické veřejnosti a jejich kolaboranti. Stále rovněž platí, že teplárna nemá v současné době ani jednoho ze čtyř původních ředitelů podniku a v teplárně tak nyní panuje bezvládí.8.1.2019. Starosta a předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička zahájil taktický ústup a začíná se zbavovat odpovědnosti za své špatné kroky, kterých se dopustil v Teplárně Strakonice, a.s. Skončil jako předseda představenstva teplárny a stal se pouze jeho řadovým členem. Nově je nyní místo něho předsedou představenstva, před krátkou dobou zvolený člen představenstva, Pavel Hřídel. Odstoupivšího člena představenstva Josefa Eignera pak nově nahradil Tomáš Přibyl. I po uvedených změnách ale stále platí, že ve vedení teplárny chybí především odborníci z teplárenského oboru a že teplárnu řídí a kontrolují především neodborní politici ze Strakonické veřejnosti a jejich kolaboranti. Stále rovněž platí, že teplárna nemá v současné době ani jednoho ze čtyř původních ředitelů podniku a v teplárně tak nyní panuje bezvládí. Na fotografii Břetislav Hrdlička.
 • Politická i ekonomická situace Strakonic je kritická, Strakonická Veřejnost táhne město stále více ke dnu. Začátkem prosince zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019. Bylo oznámeno razantní zdražení. To odpovídalo současné ekonomické situaci teplárny. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Ano, cenu zvyšují i některé jiné teplárny, průměrně ale jenom o 3 %. Následně teplárna ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají. Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale vládnoucí Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami. Sice tím asi dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny, Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. V prosinci dokonce dali z teplárny výpověď dva klíčoví technici, a to odborný ředitel pro techniku a výrobu a hlavní inženýr údržby. Teplárnu tak již budou řídit většinou politici, kteří zastanou i funkce hned čtyř původních ředitelů. Pro záchranu teplárny existují tři reálné cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo z finančních důvodů prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním. Manažerská selhání Hrdličkova vedení v teplárně již bezbolestně napravit nejdou. Strakonická Veřejnost přitom pochybila i v dalších projektech. Projekt průmyslové zóny zkrachoval a jenom díky magazínu iStrakonice.cz město nepřišlo o pozemky v hodnotě přes 10 milionů. Ambiciózní projekt technologického centra Přádelna zkrachoval rovněž, a to se ztrátou zhruba 6 milionů. Městský pivovar prý vzkvétá. Ve skutečnosti si ale bere úvěry, i když jeho ekonomika rozhodně uspokojivá není. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byl ve skutečnosti podvod na občany – skutek se nestal. Zda i v trestněprávní rovině, to se teprve ukáže (včetně zkrachovalého projektu technologického centra). Za zbytečné audity, které nic z minulosti neodhalily, se utratily statisíce. Z Technických služeb se bezúčelně odčerpalo 10 milionů. Pokud by se uskutečnily od roku 2019 odpady zdarma, město mohlo na tomto experimentu tratit od roku 2014 minimálně 57 918 600 Kč za dvě volební období. A to vše je teprve začátek potíží města. Za zrušené volby se všemi důsledky (i finančními) může soudem pravomocně uznaný viník – Strakonická Veřejnost. Muselo k tomu všemu dojít? Muselo. Až příliš mnoho lidí se nechalo unést sliby a populismem. Není ostudou mýlit se. Ostudou a zastavením rozvoje města je v mýlce setrvat a cíleně odmítat fakta i argumenty. Nehodnoťte podle toho, kdo vám něco říká, ale co říká. A ještě jeden vzkaz. Mezi lidmi se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí. Nebude se jenom vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.7.1.2019. Politická i ekonomická situace Strakonic je kritická, Strakonická Veřejnost táhne město stále více ke dnu.  Začátkem prosince zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019. Bylo oznámeno razantní zdražení. To odpovídalo současné ekonomické situaci teplárny. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Ano, cenu zvyšují i některé jiné teplárny, průměrně ale jenom o 3 %. Následně teplárna ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají. Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale vládnoucí Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami. Sice tím asi dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny, Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. V prosinci dokonce dali z teplárny výpověď dva klíčoví technici, a to odborný ředitel pro techniku a výrobu a hlavní inženýr údržby. Teplárnu tak již budou řídit většinou politici, kteří zastanou i funkce hned čtyř původních ředitelů. Pro záchranu teplárny existují tři reálné cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo z finančních důvodů prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním. Manažerská selhání Hrdličkova vedení v teplárně již bezbolestně napravit nejdou. Strakonická Veřejnost přitom pochybila i v dalších projektech. Projekt průmyslové zóny zkrachoval a jenom díky magazínu iStrakonice.cz město nepřišlo o pozemky v hodnotě přes 10 milionů. Ambiciózní projekt technologického centra Přádelna zkrachoval rovněž, a to se ztrátou zhruba 6 milionů. Městský pivovar prý vzkvétá. Ve skutečnosti si ale bere úvěry, i když jeho ekonomika rozhodně uspokojivá není. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byl ve skutečnosti podvod na občany – skutek se nestal. Zda i v trestněprávní rovině, to se teprve ukáže (včetně zkrachovalého projektu technologického centra). Za zbytečné audity, které nic z minulosti neodhalily, se utratily statisíce. Z Technických služeb se bezúčelně odčerpalo 10 milionů. Pokud by se uskutečnily od roku 2019 odpady zdarma, město mohlo na tomto experimentu tratit od roku 2014 minimálně 57 918 600 Kč za dvě volební období. A to vše je teprve začátek potíží města. Za zrušené volby se všemi důsledky (i finančními) může soudem pravomocně uznaný viník – Strakonická Veřejnost. Muselo k tomu všemu dojít? Muselo. Až příliš mnoho lidí se nechalo unést sliby a populismem. Není ostudou mýlit se. Ostudou a zastavením rozvoje města je v mýlce setrvat a cíleně odmítat fakta i argumenty. Nehodnoťte podle toho, kdo vám něco říká, ale co říká. A ještě jeden vzkaz. Mezi lidmi se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí. Nebude se jenom vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.
 • 3.1.2019. Víme první. Generální ředitel Teplárny Strakonice, a.s. Josef Eigner skončil ve své funkci. Teplárna tak již ze čtyř ředitelů nemá ani jednoho. Další z tristních výsledků vládnutí Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů ve Strakonicích po roce 2014. Připravujeme podrobnosti o stavu teplárny, která o nastalé situaci ani není schopna informovat na svých webových stránkách.
 • Veselé Vánoce a šťastný Nový i nový rok 2019 přeje magazín iStrakonice.cz
 • 22.12.2018. Mezi lidmi ve Strakonicích se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí, pouze se nebude vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.
 • 21.12.2018. Strakonické teplárně hrozí, že může přijít o licence na výrobu tepla a elektřiny. Čas opět ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonická Veřejnost táhne teplárnu opravdu ke dnu a je pouze otázkou času, kdy teplárně při jejím dnešním vývoji dojdou peníze a půjde do insolvence. Daleko horší ovšem je, že podnik opouštějí klíčoví zaměstnanci. Čert vem politiky z vedení teplárny jako je Hrdlička, Eigner, Zach, Štrébl, Zoch, Moučka, Svoboda a Tuháček. Když ale odejde odborný ředitel pro techniku a výrobu a k tomu ještě hlavní inženýr údržby, tedy klíčoví techničtí odborníci teplárny – což se právě stalo, lidé ve Strakonicích by skutečně měli pomalu začít uvažovat o nákupu hodně teplého oblečení a dek. Černý scénář se naplnil. Bez výběrového řízení dosazený politik Josef Eigner do funkce generálního ředitele dosud zastával i funkce obchodního ředitele a finančního ředitele. Nově bude ještě zastávat i funkci ředitele pro techniku a výrobu. Dovede si vůbec někdo představit, jak budou politici ze Strakonické Veřejnosti se svými politickými kolaboranty topit pro město? Od nového roku to ovšem můžeme sledovat doslova v přímém přenosu – do doby než teplárnu koupí někdo v dražbě a postaví ji opět na nohy – za peníze občanů Strakonic, které „sedře z kůže“ a ti budou platit „jako mourovatí“… Hlavně když budou lidé dostávat z teplárny nový měsíční magazín, který jim rétorikou severokorejské zpravodajky Ri Čchun-hi nastíní „světlé zítřky strakonické teplárny“. Rozdíl je pouze v tom, že ve Strakonicích bude demagogii rozsévat Břetislav Hrdlička se svými kumpány. Co je ovšem ještě horší, je fakt, že strakonická teplárna může přijít o licenci na výrobu elektřiny (číslo licence 110100596 z 1.1.2002) a o licenci na výrobu tepelné energie (číslo licence 310100515 z 1.1.2002). Obě licence jsou totiž psány na odpovědného zástupce Ing. Zdeňka Matějku, který v teplárně jako odborný ředitel pro techniku a výrobu končí.

Strakonické teplárně hrozí, že může přijít o licence na výrobu tepla a elektřiny. Čas opět ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonická Veřejnost táhne teplárnu opravdu ke dnu a je pouze otázkou času, kdy teplárně při jejím dnešním vývoji dojdou peníze a půjde do insolvence. Daleko horší ovšem je, že podnik opouštějí klíčoví zaměstnanci. Čert vem politiky z vedení teplárny jako je Hrdlička, Eigner, Zach, Štrébl, Zoch, Moučka, Svoboda a Tuháček. Když ale odejde odborný ředitel pro techniku a výrobu a k tomu ještě hlavní inženýr údržby, tedy klíčoví techničtí odborníci teplárny – což se právě stalo, lidé ve Strakonicích by skutečně měli pomalu začít uvažovat o nákupu hodně teplého oblečení a dek. Černý scénář se naplnil. Bez výběrového řízení dosazený politik Josef Eigner do funkce generálního ředitele dosud zastával i funkce obchodního ředitele a finančního ředitele. Nově bude ještě zastávat i funkci ředitele pro techniku a výrobu. Dovede si vůbec někdo představit, jak budou politici ze Strakonické Veřejnosti se svými politickými kolaboranty topit pro město? Od nového roku to ovšem můžeme sledovat doslova v přímém přenosu – do doby než teplárnu koupí někdo v dražbě a postaví ji opět na nohy – za peníze občanů Strakonic, které „sedře z kůže“ a ti budou platit „jako mourovatí“… Hlavně když budou lidé dostávat z teplárny nový měsíční magazín, který jim rétorikou severokorejské zpravodajky Ri Čchun-hi nastíní „světlé zítřky strakonické teplárny“. Rozdíl je pouze v tom, že ve Strakonicích bude demagogii rozsévat Břetislav Hrdlička se svými kumpány. Co je ovšem ještě horší, je fakt, že strakonická teplárna může přijít o licenci na výrobu elektřiny (číslo licence 110100596 z 1.1.2002) a o licenci na výrobu tepelné energie (číslo licence 310100515 z 1.1.2002). Obě licence jsou totiž psány na odpovědného zástupce Ing. Zdeňka Matějku, který v teplárně jako odborný ředitel pro techniku a výrobu končí.


 • 20.12.2018. Dnešního dne vydal Ústavní soud České republiky první usnesení ve věci stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, č.j.: 52 A 16/2018-195 v záležitosti stížnosti na neplatnost voleb ve Strakonicích. Na jeho základě se odkládá vykonatelnost uvedeného usnesení a stejně tak se odkládá rozhodnutí ministra vnitra z 11.12.2018 č. 302/2018 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Zároveň Ústavní soud rozhodl, že stížnosti Strakonické Veřejnosti a Mgr. Břetislava Hrdličky i Města Strakonice a Rady města Strakonice budou projednány přednostně jako naléhavé. Ústavní soud tak vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavních stížnostech. Pozastaveno je jak samotné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, tak pozastaveno je i konání dnes vyhlášených opakovaných voleb dne 30.3.2018. Pokud Ústavní soud nerozhodne v řádech dnů tak se dá předpokládat, že pokud se opakované volby konat budou, dojde k jejich časovému posunu na pozdější termín – z důvodu dodržení zákonných lhůt. Navrhovatel stížnosti na volby Karel Janský vítá projednání ústavní stížnosti jako krok, který již žádná strana sporu nebude moct jakkoliv zpochybňovat.20.12.2018. Dnešního dne vydal Ústavní soud České republiky první usnesení pod č.j. I. ÚS 4178/18 ve věci stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, č.j.: 52 A 16/2018-195 v záležitosti stížnosti na neplatnost voleb ve Strakonicích. Na jeho základě se odkládá vykonatelnost uvedeného usnesení a stejně tak se odkládá rozhodnutí ministra vnitra z 11.12.2018 č. 302/2018 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Zároveň Ústavní soud rozhodl, že stížnosti Strakonické Veřejnosti a Mgr. Břetislava Hrdličky i Města Strakonice a Rady města Strakonice budou projednány přednostně jako naléhavé. Ústavní soud tak vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavních stížnostech. Pozastaveno je jak samotné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, tak pozastaveno je i konání dnes vyhlášených opakovaných voleb dne 30.3.2018. Pokud Ústavní soud nerozhodne v řádech dnů tak se dá předpokládat, že pokud se opakované volby konat budou, dojde k jejich časovému posunu na pozdější termín – z důvodu dodržení zákonných lhůt. Navrhovatel stížnosti na volby Karel Janský vítá projednání ústavní stížnosti jako krok, který již žádná strana sporu nebude moct jakkoliv zpochybňovat. Strakonickou Veřejnost stála zatím právní pomoc s podáním ústavní stížností částku 36 300 Kč.
 • 20.12.2018. Vyhlášení opakovaných komunálních voleb ve Strakonicích na sobotu 30.3.2019 ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů č. 302/2018, částka 151, strana 5250, rozesláno dne 20.12.2018. Další vítězství úspěšného navrhovatele opakování komunálních voleb ve Strakonicích Karla Janského. Ministr vnitra České republiky vyhověl jeho žádosti a posunul termín voleb z 16.3.2019 na konec měsíce, tedy mimo jarní prázdniny dětí. Volby v ostatních obcích zůstávají v původně plánovaném termínu 16.3.2019. Viz částka 144 z 13.12.2018.


 • Ústavní soud České republiky19.12.2018. Dne 18.12.2018 byla podána Strakonickou Veřejností spolu s Břetislavem Hrdličkou, Městem Strakonice a Radou města Strakonice Ústavní stížnost a Komunální ústavní stížnost. Stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zrušil Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. listopadu 2018 vedené pod č.j.:  52A 16/2018-195. Magazín iStrakonice.cz si informaci ověřil přímo u Ústavního soudu. Stížnost je tam od uvedeného data skutečně registrována pod č.j. I. ÚS 4178/18. Úspěšný navrhovatel zrušení komunálních voleb ve Strakonicích Karel Janský podání ústavní stížnosti vítá. V případě potvrzení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích tak bude mít zrušení voleb mnohem větší váhu, byť i nyní je rozhodnutí pravomocné a vykonatelné.
 • 18.12.2018. Strakonická Veřejnost dnes dokázala, že se neštítí jakéhokoliv podvodu, aby uspěla u voličů. I za cenu, že pošle městem ovládanou firmu Teplárna Strakonice, a.s. do likvidace. V prosinci 2018 zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019 (redakce iStrakonice.cz má uložený ceník z 11.12.2018 – Ceník Teplárny Strakonice, a.s. z 11.12.2018). V něm bylo oznámeno razantní zdražení tepla a teplé vody pro obyvatele Strakonic. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro rodinné domky nebo stavby, které mají vlastní tzv. domovní předávací stanici, došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Dne 18.12.2018 Teplárna Strakonice, a.s. ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají (ceník z 18.12.2018 – Ceník Teplárny Strakonice, a.s. z 18.12.2018). Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro rodinné domky nebo stavby, které mají vlastní tzv. domovní předávací stanici, dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami konanými 30.3.2019. Sice tím pravděpodobně dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny – Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. Pro záchranu teplárny existují tři cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním případě, protože manažerská selhání Strakonické Veřejnosti již nejdou bezbolestně napravit. Vývoj cen Teplárny Strakonice, a.s. za období 2014 až 2019 si můžete stáhnout přehledně od nás zde.
 • 11.12.2018. Teplárna Strakonice, a.s. jde ke dnu. Čtyři roky upozorňujeme na skutečnost, že se Teplárna Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů v čele s Břetislavem Hrdličkou a Josefem Eignerem ekonomicky potápí. Teplo a teplá voda byly dávány občanům a podnikům populisticky se slevou. Mnozí lidé nevěřili našim prognózám a zejména Karel Janský byl pokládán za člověka, který pouze vede negativní kampaň proti Strakonické Veřejnosti. Bylo dost lidí, kteří si neuvědomovali, že při našich hodnoceních jsme vždy vycházeli z důkazů, faktů, souvislostí a rovněž z poctivých analýz. Čas nyní bohužel ukázal, že jsme měli pravdu. Teplo a teplá voda se v roce 2019 zvednou na 813,39 Kč (zvýšení od roku 2014 o 25,27 %, od roku 2018 o 26,69 %) a pro domky nebo stavby s tzv. domovní předávací stanicí dojde ke zvýšení na 763,25 Kč (zvýšení od roku 2014 o 22,91 %, od roku 2018 o 28,95 %). Skutečně nás mrzí, že nás mnozí neposlouchali. Nemuselo to vůbec takto dopadnout. Přes známá fakta se i nyní někteří jedinci snaží zvýšení cen zlehčit tím, že prý zdražují i jiné teplárny. Zdražily se přece vstupy a zejména povolenky na emise skleníkových plynů, jejichž cena za poslední rok vzrostla téměř čtyřnásobně. To je pravda, ale i přesto je celostátní zvýšení ceny tepla z tepláren v řádech jednotek %% – i když se někteří analytici obávali zvýšení ceny až ve výši 15 %. Liberec dokonce zlevní o 10 Kč za kilojoul tepla a třeba Tábor zdraží o 2,6 %. Strakonice ovšem zdraží o neuvěřitelných 25,27 %. Důvod? Špatné hospodaření podniku zejména díky politikům ze Strakonické Veřejnosti. Najděte si naše starší články o stavu teplárny na stránkách magazínu iStrakonice.cz. A jestli chcete vědět jak dopadne pivovar, městský rozpočet, Přádelna, průmyslová zóna Hajská, rekonstrukce náměstí, odpady zdarma, kulturní akce zdarma, MHD zdarma a další průšvihové akce Strakonické Veřejnosti, můžete se tam o tom dočíst. Jenom například u Přádelny hrozí že nesmyslný projekt bude stát město – když hodně přivřeme oči, okolo 250 milionů Kč. Odpady se slevou a poté zdarma přijdou městskou pokladnu na 57 918 600 Kč. Čas ukázal, že jsme měli pravdu…
 • Ústavní soud České republiky8.12.2018. Dne 5.12.2018 rozhodla údajně rada města o podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích týkajícího se opakování voleb ve Strakonicích. Kdo přesně ji ovšem podá není zatím zřejmé, zápis z rady není ještě k dispozici. Stížnost by sice měla podat spíše Strakonická Veřejnost a ne Město Strakonice, pro které půjde o další zbytečné finanční náklady, ale budiž. Odpovědnost za ně totiž nese Strakonická Veřejnost, která svými lidmi opakování voleb způsobila. Je ale dobře, že ústavní stížnost bude podána, ať ji podá kdokoliv. V této souvislosti by měla média i s veřejností tlačit na vedení města i Strakonickou Veřejnost, aby se tak skutečně stalo. V kontextu událostí posledních čtyř let ve Strakonicích by se totiž mohlo opět jednat o mnohokrát opakovanou lest. Něco vypustit na veřejnost a následně to nechat „vyšumět“ s tím, že lidé časem zapomenou. Hlavně, když nepravdivou informací bude veřejný a mediální prostor na nějaký čas co nejvíce zasažen a ovlivněn. Uvedeným způsobem Strakonická Veřejnost alias vedení Města poslední čtyři roky běžně odvádí pozornost od skutečných problémů. Dokud nebude známo číslo jednací, pod kterým je ústavní stížnost u Ústavního soudu vedena, nebude se moct tomuto kroku věřit. Doporučujeme odkaz na informaci, kdo může podat ústavní stížnost.
 • Karel Janský7.12.2018. Jako první známe termín opakovaných voleb ve Strakonicích. Úspěšný podavatel návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Karel Janský dostal dne 7.12.2018 dopis od náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, pověřeného řízením sekce veřejné správy JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., ve kterém je mimo jiné uvedeno následující:
  Ministerstvo vnitra České republiky„Vážený pane magistře, ministr vnitra mě pověřil vyřízením Vašeho podnětu ke zvážení termínu opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Termín opakovaných voleb zatím pevně stanovený není. V návrhu, který byl aktuálně předložen ministrovi vnitra ke schválení, je však uveden den 30. března 2019.“
 • datove_schranky23.11.2018. Autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích dnes zaslal dopis Ministru vnitra ČR panu Janu Hamáčkovi. Vážený pane ministře, chtěl bych Vás jako autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích požádat o zvážení, kdy vypíšete termín opakovaných voleb ve Strakonicích v roce 2019. V médiích se objevila informace, že by se volby měly opakovat v sobotu 16. března 2019. Uvedený termín ovšem koliduje s jarními prázdninami ve Strakonicích, které zde budou od pondělí 11.3. do neděle 17.3.2019. Lidé z města začnou vyjíždět ale již v předchozím víkendu, tj. od soboty 9.3.2019. Jisté je, že v tomto období opustí velmi mnoho obyvatel Strakonic město se svými dětmi. Z výše uvedeného důvodu by podle mého názoru nebylo vhodné, aby opakované volby proběhly právě v těchto termínech. Z důvodu uklidnění situace ve městě by bylo jistě potřebné, aby se opakovaných voleb zúčastnil co možná největší počet občanů, tedy aby volební účast byla co možná nejvyšší. Žádám Vás proto pane ministře, abyste zvážil vypsání termínu opakovaných voleb ve Strakonicích pokud možno v jiném termínu, než ve výše uvedených. Děkuji. S pozdravem Karel Janský
 • Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2018. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tedy může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.22.11.2018. Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2019. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tak může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.
 • Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč. V roce 2015 byl snížen na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 1922 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jeho zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.20.10.2018. Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen  na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 2022 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jejich zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.

 • Předvolební letáky Změny pro Strakonice + Starostů (STAN):

  • Předvolební vizitka Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) „Pozvánka k volbám“ (str. 1)
  • Předvolební leták číslo 5 „Pozvánka k volbám“ (str. 1) (str. 2)
  • Leták číslo 4 magazínu iStrakonice.cz „Pravda o Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačích ve světle důkazů, faktů a souvislostí“ (str. 1) (str. 2)
  • Předvolební leták číslo 3 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1) (str. 2)
  • Předvolební leták číslo 2 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1)
  • Předvolební leták číslo 1 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1)
  • Vizitka iStrakonice.cz (str. 1)
 • Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)Vážení čtenáři, další zveřejňování článků bude probíhat po komunálních volbách. Nejde skutečně najednou psát články a zároveň vést volební kampaň. Investigativní činnost je náročná na čas a takové články nejde jen tak „sypat z rukávu“. Máme připravena hodně závažná témata a odhalení, něco naznačujeme i v našem letáku číslo 4, který si můžete stáhnout z našich stránek výše. Sledujte ale iStrakonice.cz dále, každou volnou chvíli zveřejníme další informace.
 • Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)Každopádně vás prosíme o jedno. Přijďte volit a pomoct nám vrátit Strakonice opět mezi slušná a prosperující města. Budeme rádi, když dáte svůj hlas našemu uskupení číslo 5 – Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Pokud byste někdo ještě do voleb chtěl pomoct s roznosem letáků, budeme rádi. V tom případě volejte 608 10 10 30.

 • 1.10.2018. A možná ještě drobnost. Pozor, Strakonická Veřejnost se svými přisluhovači z jiných stran zejména před volbami neskutečně lže. Příklad? Tvrdí například, že pivovar má nejlepší výsledky od roku 2006. Skutečnost je přitom taková, že v roce 2006 byl výstav piva 76 142 hl. piva. Strakonická Veřejnost ho svým špatným vedením piva snížila až na loňských 54 220 hl. a navíc zadlužuje pivovar nesmyslnými úvěry. Možná se skutečně letos zlepšili, to ale jenom díky hezkému počasí. Každopádně zlepšení je pouze v tom, že o něco snížili svůj loňský špatný výsledek. Pouze si falešně hrají s čísly.
 • Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)

 • Kandidáti pro komunální volby 2018 Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)

 • Tajemník Vladimír Stroner vyhrál 1.10.2018 soud

 •  1.10.2018. Přijďte se s námi, kandidáty Změny pro Strakonice a Starostů (STAN), seznámit osobně a probrat vše co vás trápí a třeba i těší v našem městě. Setkání se uskuteční ve středu 3. října 2018 od 17:00 hod. v Euroškole (Husova 361, Strakonice). Společně budeme hledat řešení pro budoucnost a představíme vám naše záměry. K dispozici bude i Ing. Mgr. Karel Janský, MBA - volební lídr Změny pro Strakonice + Starostů (STAN).

 • 1.10.2018. Na našem magazínu iStrakonice.cz nabízíme čtenářům komiksovým způsobem zpracované čtyřleté hodnocení vládnutí Strakonické Veřejnosti. Kliknutím na obrázek ho zobrazíte. Pro upřesnění – nejsme jeho autorem.

Komiks o Strakonické Veřejnosti
 • 3.8.2018.  Seznam kandidujících stran a hnutí v komunálních volbách ve Strakonicích v říjnu 2018.
 • 16.7.–20.7.2018. Jeden z největších darebáků strakonického facebooku Josef Pepino HlavenkaVe Strakonicích naplno odstartovala předvolební kampaň. Někdo představuje své záměry a plány, jiní zase aktivují to nejhorší, co je jim vlastní. Když není kvalitní program, je zapotřebí politického protivníka v očích veřejnosti alespoň pošpinit. Dnes se podíváme asi na jednoho z nejhorších darebáků strakonické sociální sítě facebook – Josefa Pepina Hlavenku. I když sám nekandiduje, nelze si nevšimnout jeho „práce“ pro extremistické politické hnutí Strakonická Veřejnost.
 • 15.7.2018. V nejrůznějších diskuzích se často konstatuje, že vedení města Strakonice před komunálními volbami v roce 2014 nic nepostavilo a do ničeho neinvestovalo. Redakce magazínu iStrakonice.cz zkusila sepsat několik počinů předchozího vedení. Opravdu se tehdy ve městě nic nepovedlo? Zkuste odpovědět bez emocí a politických preferencí.

  V nejrůznějších diskuzích se často konstatuje, že vedení města Strakonice před komunálními volbami v roce 2014 nic nepostavilo a do ničeho neinvestovalo. Redakce magazínu iStrakonice.cz zkusila sepsat několik počinů předchozího vedení. Opravdu se tehdy ve městě nic nepovedlo? Zkuste odpovědět bez emocí a politických preferencí.Bezpečné a bezbarierové město Strakonice; Bezpečné a bezbarierové město Strakonice III. etapa; Bezpečné a bezbarierové město Strakonice-osvětlení přechodů pro chodce; Brožura DROGY DNES; Bytový dům Jezárky 30 bj. MIKADO; Cyklotrasa od lávky u hradu k mutěnickému jezu - 2. etapa; Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 2014; Dokončení úprav hasičské zbrojnice a dovybavení jednotky JPO III/2 Strakonice; Dovybavení zásahové jednotky města Strakonice; Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a procesní management; Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu - základní informace; Hrad Strakonice - obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu; Hrad Strakonice – oprava fasád a západní brány; Hradní sklípek - stavební úpravy; Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská – Ha – V5; Chodník - Starý Dražejov, Strakonice; Chodník Nový Dražejov - ulice Na Hrázi; In-lineový ovál ve sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích; Intervenční program prevence kriminality města Strakonice; Kdo sportuje, nezlobí!; Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích; Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích; Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice; Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice; Lávka u strakonického hradu; Mateřské školy Strakonice – návštěva Centra ekologické výchovy Dřípatka; Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně; Město Strakonice je partnerem projektu "Cyklotrasa Volyňka"; Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net; Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad; Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice; MŠ Spojařů, č.p. 1260, rekonstrukce oplocení; MŠ Šumavská č.p. 264 - rekonstrukce soc. zařízení; MŠ u Parku č.p. 353 - výměna oken 2.NP; Nákup technického vybavení pro Úřad územního plánování, Strakonice; Naučná stezka Švandy Dudáka; Naučná stezka Švandy Dudáka, oprava stezky a schodů na pozemku parc. č. 91 v k.ú. Nové Strakonice; Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice; Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky; Netradiční prohlídka Strakonického hradu; Novostavba chodníku na poz. p.č. 540/28 k.ú. Strakonice; Nový Dražejov - Nové kabelové vedení V.O. + výměna lamp, předláždění chodníku; Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku; Obnova kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova ve Strakonicích; Obytná zóna Na Muškách - komunikace; Odpočinková zóna Virt; Odstranění havarijního stavu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice; Odvodnění viaduktu, Strakonice; Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích; Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa; Oprava glorietu v Rennerových sadech ve Strakonicích; Oprava chodníků MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice; Oprava Kaple sv. Václava v ulici U Hajské ve Strakonicích; Oprava komunikace p.č. dle KN 1086/3, dle PK 1085, 1086 v k.ú Modlešovice a dle PK 333 v k.ú. Hajská po bleskové povodni v r. 2009; Oprava komunikace v Modlešovicích; Oprava litinových křížů; Oprava parkovacích ploch - ul. Heydukova, Strakonice; Oprava parkoviště a komunikace v ul. Povážská, Strakonice; Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa; Oprava povrchu komunikace p.č. dle KN 117/5 k.ú. Hajská - autobusová točna, Strakonice; Oprava schodů před domy č.p. 1127 a 1128 v ul. Pionýrů ve Strakonicích; Oprava spodní soklové části Mariánského sloupu ve Strakonicích na poz. parc. č. 1334/1, k.ú. Strakonice; Oslavy 640. výročí města Strakonice – reprezentativní propagační materiály; Otavská cyklistická stezka; Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice; Parkoviště MěÚ Strakonice; Pasport městské zeleně, Strakonice; Pohádkový den na strakonickém hradě; Pořízení vybavení ZŠ Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a učení; Pozvánka do Strakonic; Prodejní stánky a jejich zázemí na tržnici u kostela sv. Markéty; Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp; Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.; Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města Strakonice; Protipovodňová ochrana města Strakonice; Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice; Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice; Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly, Strakonice; Regenerace panelového sídliště 1. máje - I. etapa; Regenerace panelového sídliště 1. máje - II. etapa; Regenerace panelového sídliště 1. máje - III. etapa; Regenerace sídliště Stavbařů V. etapa; Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice; Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hajská; Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny Strakonice; Rekonstrukce cyklostezky Hajská - Sedlíkovice; Rekonstrukce chodníků MŠ Školní č.p.80; Rekonstrukce kanalizace - Lidická ulice, Strakonice; Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích; Rekonstrukce kuchyně a hřiště MŠ u Parku, Plánkova 353 Strakonice; Rekonstrukce MŠ Holečkova 410 Strakonice; Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice; Rekonstrukce soc. zařízení, dívky ZŠ Dukelská 166, Strakonice; Rekonstrukce výměníkové stanice ZŠ Lidická; Restaurování Mariánského sloupu – I. etapa; Restaurování Mariánského sloupu – II. etapa; Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - I. etapa; Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - II. etapa; Restaurování sloupu v Rennerových sadech ve Strakonicích, včetně jeho přemístění; Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice; Revitalizace Rennerových sadů Strakonice; Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště; Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa; Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa; Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru; Revitalizace Strakonického hradu; Revitalizace strakonickho hradu - II.etapa; Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa; Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice; Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského; Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice; Rozšíření kapacity MŠ Spojařů 1260, Strakonice; Rozšíření nabídky informačních a propagačních materiálů Městského informačního centra Strakonice; Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice; Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice; S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku; Sám sobě manažerem - Self-management jako nástroj zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice; Sběrný dvůr Strakonice; Snížení energetické náročnosti Základní školy Dukelská, Strakonice; Sportareál Na Muškách Strakonice; Stavební bezbariérová úprava křižovatky Husova - Mírová; Stavební úpravy a propojení budov MěÚ a čp.1 na Velkém náměstí; Stavební úpravy a přístavba Poděbradova 772; Stavební úpravy budov MěÚ Strakonice – I. etapa; Stavební úpravy č.p. 58, Strakonice; Stavební úpravy MŠ Stavbařů č.p.213; Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice; Strakonice – asistence prevence kriminality 2014; Strakonice – asistence prevence kriminality 2015; Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace; Strakonice – nová mateřská škola v ulici Stavbařů; Strakonice – pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů; Strakonice - prvky protipovodňové ochrany centra - SO 05 a SO 06; Strakonice – psí útulek; Strakonice – speciální výslechová místnost; Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích; Strakonice v proměnách času – kniha fotografií; Strakonická šifra; Strakonické vítání léta – cyklovýlet po stopách husitů; Strakonický hrad – sanace podzemních prostor; Strakonický hrad žije; Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice; Tisová - zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni; Tradiční pozvání do Strakonic; Třetí úplná aktualizace analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice; Úprava křižovtek - ul. Lidická, Strakonice; Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Sokolovská Strakonice; Úprava parkovací plochy - ulice Kosmonautů, Strakonice; Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice; Úprava pozemků a vstupního prostoru - kruhová křižovatka, kostel sv. Václava, Strakonice; Úprava SSZ, Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Křižovatka Katovická / Husova / Obránců míru; Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice; Úprava výměníkové stanice - MěÚ Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772; Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí; úpravny vody Pracejovice – rekonstrukce a modernizace; Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice; V hlavní roli: Strakonice pro turisty; Veřejné osvětlení - místa pro přecházení Na Křemelce; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Hraniční / Šumavská ulice; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Husova - I. etapa; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Křižovatka Ellerova / Na Ohradě; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Křižovatka Na Ohradě / Bezděkovská / Holečkova; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská / Bučkova ulice; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská / Dvořákova ulice; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Tovární ulice; Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce U Dudáka; Veřejné osvětlení Křižovatka Havlíčkova / Čelakovského; Veřejné osvětlení Zvolenská ulice - parkoviště před SOU; Vybavení venkovního areálu MŠ U Parku Strakonice; Výměna oken jižní fasáda, MŠ Lidická č.p. 625, Strakonice; Výměna oken ZŠ Čelakovského, č.p. 555, Strakonice; Výsadba smíšené aleje – Hajská, RBC č. 15 V Lučinách; Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti; Základní škola Povážská; Zastřešení terasy MŠ Čtyřlístek, Strakonice; Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice; Zateplení a výměna oken MŠ prof. A.B. Svojsíka, Strakonice; Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice; Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice; Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice; Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice; Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice; Zkvalitnění nabídky služeb Městského informačního centra Strakonice; Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve Strakonicích; Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova; Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích; Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská, Strakonice – II. etapa; Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova, Strakonice; Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice; Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice - II. etapa; Kompletní rekonstrukce kina OKO; Vyčištění nebezpečných látek z objektu Jedárny a rekonstrukce Jedárny; Rozšíření městského rozhlasu do okrajových částí města; Nová hřiště na volejbal a nohejbal u  Dukelská.


 • 10.7.2018. Redakce magazínu iStrakonice.cz se rozhodla porušit publikační klid, který sama vyhlásila do 15.7.2018. Podařilo se nám totiž získat zvlášť závažný dokument, který chceme občanům Strakonic předat v plném jeho znění. Nejdříve pár slov úvodem. Občas slýcháme, že náš magazín iStrakonice.cz je příliš tvrdý vůči současnému vedení města představované zejména politickým hnutím Strakonická Veřejnost. Že občas napíšeme, jaký je starosta Hrdlička darebák a lhář nebo třeba že místostarosta Oberfalcer je „větší blbec než jsme doufali“, který zcela zbytečně připravil město již o desítky milionů Kč. Občas i někdo namítne – „jste stejní jako oni“. Nejsme stejní jako oni. Pokud si naše investigativní a publicistické články přečtete pozorně tak zjistíte, že jsou skutečně od samého počátku vždy podloženy důkazy a fakty, které dáváme do souvislostí. A právě z nich mnohdy až mrazí, jací darebáci a lháři v současné době vládnou Strakonicím. Zkuste si prosím někdy pozorně přečíst naše starší články, které zrají jako víno.

  Vzpomeňte i na příklad doktora Galéna z Bílé nemoci od Karla Čapka z roku 1937, jak se sám jako jedinec pokoušel zastavit násilí. Před 2. světovou válkou kolem 50 milionů lidí v Německu volilo Hitlera – a jak to dopadlo. Dne 13. června 1936 v Hamburku hajloval dav dělníků při spuštění lodi Horst Wessel – nehajloval jediný muž jménem August Landmesser. Důkaz zachytila dobová fotografie (viz foto).

  A co z uvedených příkladů plyne pro dnešní Strakonice? Občané by neměli hodnotit pravdu podle počtu lidí, kteří plivou na někoho, kdo přináší jasné důkazy a fakta. Nikde totiž není psáno, že dav má vždycky pravdu. Zvláště dneska v době facebooku a množství na něm falešných profilů. V době, kdy parta darebáků ve vedení města Strakonice je podporována na facebooku a v různých diskuzích jimi podobnými individui.

  Dne 22.6.2018 uspořádal spolek Strakapud a Epicentrum Strakonice besedu o Přádelně. Na besedě bylo moderátorem výslovně zakázáno říkat cokoliv, co by bylo mimo linii Strakonické Veřejnosti. Pod nesmyslnou záminkou, že negativní řeči o Přádelně jsou prý politikou. Dne 27.6.2018 proběhlo 26. zasedání zastupitelstva města Strakonice. Na obou akcích zejména starosta Hrdlička a místostarosta Oberfalcer lhali způsobem, že v normální a zdravé společnosti by takoví darebáci museli ve svých funkcích okamžitě skončit. Tvrdili například, že dotace na jejich „slavné Technologické centrum Přádelna“ byla zamítnuta pouze díky neexistenci územního rozhodnutí a že ještě existují pro Strakonice opravné prostředky, kterých chtějí využít. Lhali! Stejně jako lžou v mnoha dalších záležitostech, třeba o průmyslové zóně Hajská.

  V případě dotace na přádelnu lžou od 25.4.2018, kdy jim bylo doručeno prostřednictvím depeše v systému MS2014+ „Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí“. Dále přitom zneužívají miliony Kč z městských peněz a stále jim to prochází. Jak dlouho ještě? Podívejme se nyní na důkaz. Parta pod vedením Hrdličky a Oberfalcera na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR s žádosti o dotaci propadla prakticky ve všem. Dokonce se Hrdlička dostal do střetu zájmů díky své realitní kanceláři, o které občanům tehdy lhal, že ji již nevlastní. Darebáci Hrdlička a Oberfalcer na Ministerstvo neposlali ani žádnou žádost o dotaci na Technologický park, poslali tam jen několik blábolů, které neměly vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Od začátku bylo jasné, že dotaci město (TC Přádelna Strakonice s.r.o.) získat nemůže – také o tom jsme na našem webu psali a nebylo nám uvěřeno. Přitom bláboly Hrdličky a Oberfalcera město již stály přes 5 milionů Kč a reálně městu hrozí, že zbytečně promrhá dalších 200 milionů Kč! Přiložený důkaz jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky přímo z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dnešního dne. Další důkazy budeme postupně přinášet.

Stáhnout soubor: Hodnoceni prijatelnosti a formalnich nalezitosti TC Pradelna Strakonice.pdf

Dne 13. června 1936 v Hamburku hajloval dav dělníků při spuštění lodi Horst Wessel – nehajloval jediný muž jménem August Landmesser. Důkaz zachytila dobová fotografie (viz foto).


 • 7.7.2018 až 15.7.2018. Jelikož redakce magazínu iStrakonice.cz potřebuje čas na dokončení několika zásadních investigativních článků, na nejbližší dny přinášíme odkazy na Strakonické komedie. Ty byly publikovány v Politickém satirickém občasníku Strakonic. Na každý den jednu.
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 1. DÍL  Strakonické komedie číslo 1 a 9
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 2. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 3. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 4. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 5. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 6. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 7. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 8. DÍL
STRAKONICKÁ KOMEDIE, 9. DÍL

 • 6.7.2018. Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.
 • 5.7.2018. Upozornění čtenářům. Prosíme pozor, na webu iStrakonice.cz se nyní dočasně nezobrazují obrázky a některé další soubory. Nárůst čtenářů je tak velký, že způsobil technické problémy serveru, na kterém iStrakonice.cz provozujeme. Na odstranění závady se pracuje. Na druhou stranu nás tak velký zájem čtenářů těší a děkujeme za něj. Aktualizováno ve stejný den: Dnes ve 12:24 hod. byl technický problém se stránkami vyřešen. Děkujeme za pochopení.
 • 5.7.2018. Politik ČSSD Josef Eigner se stal generálním ředitelem Teplárny Strakonice, a.s. bez výběrového řízení. Než se dal na politiku, zkoušel ledacos. Mimo jiné pracoval jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel (od 2.3.2011) a prodával i stany. Ještě v roce 2012. Nakonec zjistil, že nejlepším výtahem k moci a kariéře je politika. Po roce 2014 začal jako zastupitel města kolaborovat s vítězným politickým hnutím Strakonická Veřejnost. Za to byl odměněn. Stal se bez vysoké školy obchodním ředitelem teplárny, ve které předtím pracoval jako elektrotechnik. Strakonická Veřejnost si jeho služeb natolik cenila, že tento politik ČSSD dostal další funkci. Stal se navíc ještě i finančním ředitelem teplárny. Časem ale začala Strakonická Veřejnost likvidovat kromě oponentů také své lidi. Za oběť tehdy padl rovněž Eigner, který byl z teplárny „odejit“. Pomalu se ovšem blíží komunální volby a Strakonická Veřejnost chtěla na nějakou kandidátku dosadit svého oddaného právníka Miloslava Tuháčka. Eigner posloužil a prosadil právě nově přijatého člena ČSSD Tuháčka dokonce na druhé místo kandidátky. Odměna se záhy dostavila. Strakonická Veřejnost potřebovala v teplárně akutně „zaplácnout“ nedostatek tří ředitelů, jimi vyhozených. Jmenovala proto Eignera do pozice generálního ředitele strakonické teplárny. Bez řádného výběrového řízení. Kariérista Eigner se přitom pokoušel o místo generálního ředitele již koncem roku 2017, tehdy ovšem ani nesplnil podmínky pro postup do druhého kola. Nyní byl jmenován napřímo. K čemu se přece zdržovat s výběrovým řízením, když politický příkaz zněl jasně. Místo generálního ředitele teplárny musí dostat Eigner! Jeho nástupní plat může být 60 000 Kč plus vyšší pohyblivá složka. Nevyužilo se ani toho, že do předchozího výběrového řízení se přihlásilo 30 zájemců. Vybírat tedy bylo z čeho. V úvahu nyní přichází dvě možnosti. Buďto jde skutečně pouze o odměnu za dosazení právníka Tuháčka na druhé místo kandidátní listiny ČSSD, anebo Strakonická Veřejnost hledá někoho naivního, na koho následně hodí zodpovědnost za možný krach teplárny, kam nyní svým trendem směřuje. Politik Eigner se přitom na nelichotivém stavu teplárny sám podílel již jako obchodní a finanční ředitel. Výsledkem jeho sporného působení v teplárně je paradoxně skutečnost, že nyní zastává funkci generálního, obchodního i finančního ředitele najednou. Takový ředitel „tři v jednom“, který k tomu všemu ještě studuje vysokou školu a podniká se svým kolegou z teplárny, ČSSD a společné firmy TAURIES s.r.o. – Miloslavem Tuháčkem. No schválně, které město to má? V případě Eignera z ČSSD jde ovšem o „kovaného a hlavně politicky spolehlivého multifunkčního soudruha“, proto Strakonická Veřejnost může být spokojená. Jisté přitom je, že Eigner je stejně pouze loutkou a za nitky budou ve skutečnosti tahat starosta Hrdlička s místostarostou Oberfalcerem, oba ze Strakonické Veřejnosti. Doporučujeme si v této souvislosti oživit zejména naše články „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny“ a „Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli“. Aktualizováno: Josef Eigner se dostal do křesla generálního ředitele podle zdroje z teplárny na představenstvu v pondělí 2.7.2018 tak, že ho jmenovalo představenstvo, kterého je Eigner rovněž novým členem. Podobně, jako byl v roce 2017 jmenován Pavel Mareš, než ho nahradil řádně zvolený generální ředitel, kterého ale Hrdlička a spol. po 2 měsících vyhodil. Eigner tedy řídí teplárnu jako pověřený člen představenstva. Generálním ředitelem je, zaměstnancem ne. Moc velká, odpovědnost minimální. Co se ovšem bude dobře vyjímat na kandidátní listině ve volbách, to je Eignerova funkce. Generální ředitel. Lepší než podnikatel, že?

Novinka. Politik ČSSD Josef Eigner se stal generálním ředitelem Teplárny Strakonice, a.s. bez výběrového řízení. Než se dal na politiku, zkoušel ledacos. Mimo jiné pracoval jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel (od 2.3.2011) a prodával i stany. Ještě v roce 2012. Nakonec zjistil, že nejlepším výtahem k moci a kariéře je politika. Po roce 2014 začal jako zastupitel města kolaborovat s vítězným politickým hnutím Strakonická Veřejnost. Za to byl odměněn, stal se bez vysoké školy obchodním ředitelem teplárny, ve které pracoval jako elektrotechnik. Strakonická Veřejnost si jeho služeb vážila natolik, že tento politik ČSSD dostal další funkci. Stal se navíc ještě i finančním ředitelem teplárny. Časem ale začala Strakonická Veřejnost likvidovat kromě oponentů také své lidi. Za oběť tehdy padl rovněž Eigner, který byl z teplárny „odejit“. Pomalu se ovšem blíží komunální volby a Strakonická Veřejnost chtěla na nějakou kandidátku dosadit svého oddaného právníka Miloslava Tuháčka. Eigner posloužil a prosadil právě nově přijatého člena ČSSD Tuháčka dokonce na druhé místo kandidátky. Odměna se záhy dostavila. Strakonická Veřejnost potřebovala v teplárně akutně „zaplácnout“ nedostatek tří ředitelů, jimi vyhozených. Jmenovala proto Eignera do pozice generálního ředitele strakonické teplárny. Bez řádného výběrového řízení. Kariérista Eigner se přitom pokoušel o místo generálního ředitele již koncem roku 2017, tehdy ovšem ani nesplnil podmínky pro postup do druhého kola. Nyní byl jmenován napřímo. K čemu se přece zdržovat s výběrovým řízením, když politický příkaz zněl jasně. Místo generálního ředitele teplárny musí dostat Eigner! Jeho nástupní plat má být 60 000 Kč plus vyšší pohyblivá složka. Nevyužilo se ani toho, že do předchozího výběrového řízení se přihlásilo 30 zájemců, vybírat tedy bylo z čeho. V úvahu nyní přichází dvě možnosti. Buďto jde skutečně pouze o odměnu za dosazení právníka Tuháčka na druhé místo kandidátní listiny ČSSD, anebo Strakonická Veřejnost hledá někoho naivního, na koho následně hodí zodpovědnost za možný krach teplárny, kam nyní svým trendem směřuje. Politik Eigner se přitom na nelichotivém stavu teplárny podílel již jako obchodní a finanční ředitel. Jisté přitom je, že Eigner bude stejně jenom loutkou a za nitky budou ve skutečnosti tahat starosta Hrdlička s místostarostou Oberfalcerem, oba ze Strakonické Veřejnosti.


 • 4.7.2018. Centrální registr oznámení. Provozován je Ministerstvem spravedlnosti ČR na adrese https://cro.justice.cz/. Je určen pro dohled nad politiky a veřejnými funkcionáři. Jeho hlavním úkolem je hlídat, aby si někdo veřejnou službou nepřilepšoval do svého rodinného rozpočtu. Vznikl na základě zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů. K jeho spuštění došlo 1.9.2017. Povinností politiků a veřejných funkcionářů je do něho hlásit každý rok změnu svých majetkových poměrů. V rámci Strakonic se uvedené týká z politiků starosty a členů rady města. Hříšník je jeden, a to člen rady Josef Moučka, který si svoji zákonnou povinnost ještě nesplnil. Třeba ale ještě jenom nestačil spočítat své odměny z členství ve třech dozorčích radách městem ovládaných firem – Teplárna Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Dudák a.s. a Technické služby Strakonice s.r.o.
 • Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali, důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.3.7.2018. Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasuStrakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.

 • iStrakonice.cz2.7.2018. Dnes věnujeme pozornost našemu magazínu iStrakonice.cz. Vznikl 5.3.2016 v 18:57:55 hod.  a za dobu své krátké existence již dávno překročil hranice města. Celý web má od svého založení dosud celkem 107 104 unikátních návštěv. Doporučujeme číst i starší materiály, které nestárnou. Naopak, v kontextu s novými informacemi ukazují v souvislostech, co důležitého se událo ve Strakonicích od komunálních voleb v roce 2014. Zvláště doporučujeme „Archiv všech hlavních a zásadních článků“ a „Archiv krátkých zpráv a komentářů“. Seznam všech rubrik najdete v levém sloupci pod úvodní fotografií. Pomocí QR kódu, můžete přeposlat webovou adresu magazínu iStrakonice.cz přátelům prostřednictvím mobilního telefonu.

 • 1.7.2018. Rudolf Oberfalcer. Zastupitel, člen rady, místostarosta města, předseda představenstva DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a jednatel městské firmy TC Přádelna Strakonice s.r.o. – ještě větší blbec než jsme doufali. Člověk, který připravil město o dotaci 31 435 377,45 Kč na rekonstrukci západní části Velkého náměstí. Člověk, který jako jednatel spolu se starostou Hrdličkou „prošustroval“ 5 milionů Kč z rozpočtu města za nesmyslný a předem neúspěšný projekt Technologického centra Přádelna. Tento břídil dva roky lže, jak připravuje projekt technologického centra. Nepřipravil v tomto ohledu vůbec nic. Jeho žádost o dotaci nesplnila ani ty nejzákladnější podmínky a nebyla vůbec připuštěna k hodnocení. Dnes již otočil a drze mluví jinak. Prý jim vlastně o dotaci nejde. Proč se tedy o ni hlásili a vyhodili tak z okna nesmyslně 5 milionů Kč? A tento gauner se odváží na zastupitelstvu města číslo 26 dne 27.6.2018 ještě mluvit o tom, že oni vlastně uvedený projekt stále připravují. Nyní, když dotační řízení již pro město skončilo jeho vinou neúspěšně, kdy připravovat projet tak ztratilo smysl? Oberfalcer na zastupitelstvu slíbil seznámit zastupitele do dvou měsíců s podrobnostmi o Přádelně. Pouze přitom mlží a oddaluje zveřejnění pravdy o své neschopnosti. Když totiž opoziční zastupitel jeho slova navrhl zanést do usnesení – aby záměry s Přádelnou dal na papír, sám Oberfalcer byl při hlasování proti (číslo bodu 4.1, číslo hlasování 25). Během několika minut tento strakonický kazisvět změnil názor. Skutečně, ještě větší blbec než jsme doufali. Oberfalcer dále lže, že projekt je hotový. Existuje přitom pouze projekt na opravu budovy za 200 milionů Kč bez jakéhokoliv technologického přínosu. Náplň nenašli, a pokud město zrealizuje zvrácenou vizi Oberfalcera, vyhodí z okna 200 mil. Kč. Chtějí opravit budovu a až následně hledat náplň pro jednotlivé místnosti. Jenom skutečný blbec postaví dům a až potom například hledá, kam se umístí koupelna. Ročně bude navíc město v případě realizace Oberfalcerova projektu dotovat jeho zkrachovalý podnik dalšími miliony za provoz. 


 • V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.30.6.2018. V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.

 • Kam vede politika Strakonické Veřejnosti dávat lidem služby bez rozmyslu se slevami nebo nejlépe zadarmo? K tomu, že vše nakonec stejně později zaplatí občané. Jenom to bude mnohem dráže, než by platili původně. Příkladem může být strakonická teplárna. Podívejme se na rozbor cen 37 tepláren z celé České republiky. Z článku na webu kupnisila.cz „Cena tepla 2018 zůstává v křišťálové kouli“ (ke stažení na konci textu) se dovídáme, že největší zdražování ze zmíněných 37 tepláren za období od roku 2016 do roku 2018 nás čeká právě ve Strakonicích. Tak to dopadá, když vysoce odbornou firmu vede parta politiků, ještě k tomu neschopných. Anebo všeho schopných? Vlastně ještě jedna varianta přichází v úvahu. Politici ze Strakonické Veřejnosti a jejich kolaboranti vedou teplárnu, jak nejlépe umí. A v tom je právě ta největší tragédie, která již brzy způsobí strakonickým občanům velké finanční ztráty. Rozhodně to poznají i na svých rodinných rozpočtech.29.6.2018. Kam vede politika Strakonické Veřejnosti dávat lidem služby bez rozmyslu se slevami nebo nejlépe zadarmo? K tomu, že vše nakonec stejně později zaplatí občané. Jenom to bude mnohem dráže, než by platili původně. Příkladem může být strakonická teplárna. Podívejme se na rozbor cen 37 tepláren z celé České republiky. Z článku na webu kupnisila.cz „Cena tepla 2018 zůstává v křišťálové kouli“ (ke stažení na konci textu) se dovídáme, že největší zdražování ze zmíněných 37 tepláren za období od roku 2016 do roku 2018 nás čeká právě ve Strakonicích. Tak to dopadá, když vysoce odbornou firmu vede parta politiků, ještě k tomu neschopných. Anebo všeho schopných? Vlastně ještě jedna varianta přichází v úvahu. Politici ze Strakonické Veřejnosti a jejich kolaboranti vedou teplárnu, jak nejlépe umí. A v tom je právě ta největší tragédie, která již brzy způsobí strakonickým občanům velké finanční ztráty. Rozhodně to poznají i na svých rodinných rozpočtech. 

Stáhnout soubor: Cena tepla 2018 zůstává v křišťálové kouli


 • Jak to dopadá, když pivovar řídí politici. Podle výroční zprávy pivovaru za rok 2017 poklesl výstav oproti roku 2016 o dalších 3 404 hl. Přesně řečeno je to z 57 624 hl. na 54 220 hl. Dne 13.2.2018 sdělil sládek pivovaru Dušan Krankus České tiskové kanceláři, že pokles bude na sudovém pivu 5 % a na lahvovém „možná o dvě procenta“. Výsledek hospodaření po zdanění je mínus 937 000 Kč. Když ke ztrátě zjednodušeně přičteme bankovní úvěry ve výši 12 121 000 Kč (k 31.12.2017 bez roků 2015 a 2016), začíná se nám v plné nahotě ukazovat způsob vedení pivovaru politiky. Již děti ve škole se učí proto, aby něco uměli. Zastupitelé města Strakonice Rudolf Oberfalcer, Josef Štrébl, Josef Moučka a František Christelbauer uvedené svými výsledky popírají. Podle jejich příkladu stačí umět před volbami „křičet na náměstích“. Lepší výsledky pivovaru nezachránil ani právník Strakonické Veřejnosti Miloslav Tuháček a sládek pivovaru Dušan Krankus, za jehož působení přestal strakonický pivovar sbírat ocenění za kvalitu piva. Jak je možné, že si vedení pivovaru vzalo zpětně úvěr ve výši 7 060 000 Kč na něco, co jejich předchůdci zaplatili z vlastních peněz pivovaru v hotovosti? Jak je možné, že si vzali podezřelou a dosud nijak nezdůvodněnou část dalšího úvěru ve výši zhruba 4 500 000 Kč? Prý na investice, výroční zpráva o tom ale mlčí. Strakoničtí politici ženou pivovar trendem ke katastrofě. Například Pivovar Litovel v loňském roce zvýšil výstav meziročně o 3 000 hl. Jak to, že pivovaru Samson jenom za prvních pět měsíců roku 2018 vzrostl výstav meziročně o 20 procent? Lidé ve Strakonicích jsou už možná unaveni neustálými řečmi o pivovaru a teplárně. Jde ale o majetek všech občanů Strakonic, který se stal hračkou neschopných politiků. A ti vedou obě městem ovládané firmy směrem k ekonomické katastrofě.27.6.2018. Jak to dopadá, když pivovar řídí politici. Podle výroční zprávy pivovaru za rok 2017 poklesl výstav oproti roku 2016 o dalších 3 404 hl. Přesně řečeno je to z 57 624 hl. na 54 220 hl. Dne 13.2.2018 sdělil sládek pivovaru Dušan Krankus České tiskové kanceláři, že pokles bude na sudovém pivu 5 % a na lahvovém „možná o dvě procenta“. Výsledek hospodaření po zdanění je mínus 937 000 Kč. Když ke ztrátě zjednodušeně přičteme bankovní úvěry ve výši 12 121 000 Kč (k 31.12.2017 bez roků 2015 a 2016), začíná se nám v plné nahotě ukazovat způsob vedení pivovaru politiky. Již děti ve škole se učí proto, aby něco uměli. Zastupitelé města Strakonice Rudolf Oberfalcer, Josef Štrébl, Josef Moučka a František Christelbauer uvedené svými výsledky popírají. Podle jejich příkladu stačí umět před volbami „křičet na náměstích“. Lepší výsledky pivovaru nezachránil ani právník Strakonické Veřejnosti Miloslav Tuháček a sládek pivovaru Dušan Krankus, za jehož působení přestal strakonický pivovar sbírat ocenění za kvalitu piva. Jak je možné, že si vedení pivovaru vzalo zpětně úvěr ve výši 7 060 000 Kč na něco, co jejich předchůdci zaplatili z vlastních peněz pivovaru v hotovosti? Jak je možné, že si vzali podezřelou a dosud nijak nezdůvodněnou část dalšího úvěru ve výši zhruba 4 500 000 Kč? Prý na investice, výroční zpráva o tom ale mlčí. Strakoničtí politici ženou pivovar trendem ke katastrofě. Například Pivovar Litovel v loňském roce zvýšil výstav meziročně o 3 000 hl. Jak to, že pivovaru Samson jenom za prvních pět měsíců roku 2018 vzrostl výstav meziročně o 20 procent? Lidé ve Strakonicích jsou už možná unaveni neustálými řečmi o pivovaru a teplárně. Jde ale o majetek všech občanů Strakonic, který se stal hračkou neschopných politiků. A ti vedou obě městem ovládané firmy směrem k ekonomické katastrofě.
 • Důležitou součástí městských úřadů je funkce tajemníka, který plní vůči zaměstnancům úřadu úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu. Ve Strakonicích byl tajemník odvolán starostou Břetislavem Hrdličkou dne 24.11.2017. Výběrové řízení na nového tajemníka starosta vypsal až 19.3.2018 s tím, že uzávěrka podávání přihlášek do výběrového řízení končí dne 28.6.2018, tedy více než za tři měsíce. Důvod takového kroku ze strany starosty je zřejmý. On chce ovládat radnici sám a netouží, aby mu někdo viděl pod prsty. Co na tom, že by to bylo podle zákona. Jsme ovšem ve Strakonicích dnešních dnů. Proto Karel Janský, lídr politického uskupení Změna pro Strakonice, požádal ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje o to, aby za současného stavu na radnici nevyjádřil souhlas se jmenováním nového tajemníka až do voleb. Nového tajemníka by si totiž měla vybrat až sama nová koalice. Bylo by jistě prospěšné, kdyby se k žádosti přidaly také další, ve volbách kandidující subjekty. Text žádosti, či spíše prosby, je k dispozici v tomto dopise:26.6.2018. Důležitou součástí městských úřadů je funkce tajemníka, který plní vůči zaměstnancům úřadu úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu. Ve Strakonicích byl tajemník odvolán starostou Břetislavem Hrdličkou dne 24.11.2017. Výběrové řízení na nového tajemníka starosta vypsal až 19.3.2018 s tím, že uzávěrka podávání přihlášek do výběrového řízení končí 28.6.2018, tedy více než za tři měsíce. Důvod takového kroku ze strany starosty je zřejmý. On chce ovládat radnici sám a netouží, aby mu někdo viděl pod prsty. Co na tom, že by to bylo podle zákona. Jsme ve Strakonicích dnešních dnů. Viz přiložené autentické audio vyjádření starosty Hrdličky (Šmidingerova knihovna, 29.4.2016). Proto Karel Janský, lídr politického uskupení Změna pro Strakonice, požádal ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje o to, aby za současného stavu na radnici nevyjádřil souhlas se jmenováním tajemníka až do voleb. Tajemníka by si totiž měla vybrat až sama nově vzniklá koalice. Bylo by jistě prospěšné, kdyby se k žádosti přidaly také další, ve volbách kandidující subjekty. Text žádosti, či spíše prosby, je k dispozici v tomto dopise:

Stáhnout soubor: Dopis Jihocesky kraj Karel Jansky 25.6.2018 reditel Krajskeho uradu anonymizovano.pdf


 • 25.6.2018. Oficiální web města Strakonice zkolaboval. 

Oficiální web města Strakonice zkolaboval • 23.6.2018. Ve Strakonicích dnes proběhla pivovarská pouť. Lidé se bavili, potud je vše v pořádku. Nepochopitelné ovšem je, že po dobu poutě byla uzavřena nová pivovarská prodejna. Ta zavřela ve 12 hodin. Pouť pak byla zahájena ve 13 hodin. Normální člověk asi jen těžko pochopí, proč se zavře podniková prodejna, když je v okolí pivovaru tak velká koncentrace lidí. Zvláště, když by šlo zákazníky nalákat třeba na zajímavou prodejní pouťovou akci. Někdo by si zase třeba jen rád prohlédl nově postavenou prodejnu i zevnitř. Kdo si chtěl koupit domů pivo nebo suvenýr, měl smůlu. Také to je přitom důvod, proč pivovaru neustále klesá výstav piva a proč jeho trend obratu směřuje stále dolů. Pro upřesnění, za rok 2017 klesl výstav o dalších 3 404 hl. Je skutečně nepochopitelné, proč se prodejna v době trvání pivovarské pouti zavře, když by mohla generovat slušný zisk. Od nástupu sládka Krankuse výstav piva klesá stále, i když on jako novopečený člen představenstva dne 24.2.2016 pro Strakonický deník prohlásil, že „Udělám vše pro to, abych důvěru nezklamal. To se mi buď povede, nebo budu skládat účty tak, jak je to obvyklé ve všech firmách ve vztahu k jejich vlastníkům.“. Důvěru evidentně zklamal, výstav stále klesá. Možná by se měl zamyslet nad doporučením moderátorky pivovarské pouti, aby vystřelil. I když ta to v daný okamžik myslela v tom smyslu, že má vystřelit z děla a zahájit pouť. Každopádně sládek Krankus spolu s předsedou představenstva pivovaru Oberfalcerem nespravují pivovar s péčí řádného hospodáře. 

Ve Strakonicích dnes proběhla pivovarská pouť. Lidé se bavili, potud je vše v pořádku. Nepochopitelné ovšem je, že po dobu poutě byla uzavřena nová pivovarská prodejna. Ta zavřela ve 12 hodin. Pouť pak byla zahájena ve 13 hodin. Normální člověk asi jen těžko pochopí, proč se zavře podniková prodejna, když je v okolí pivovaru tak velká koncentrace lidí. Zvláště, když by šlo zákazníky nalákat třeba na zajímavou prodejní pouťovou akci. Někdo by si zase třeba jen rád prohlédl nově postavenou prodejnu i zevnitř. Kdo si chtěl koupit domů pivo nebo suvenýr, měl smůlu. Také to je přitom důvod, proč pivovaru neustále klesá výstav piva a proč jeho trend obratu směřuje stále dolů. Pro upřesnění, za rok 2017 klesl výstav o dalších 3 404 hl. Je skutečně nepochopitelné, proč se prodejna v době trvání pivovarské pouti zavře, když by mohla generovat slušný zisk. Od nástupu sládka Krankuse výstav piva stále klesá, i když on jako novopečený člen představenstva dne 24.2.2016 pro Strakonický deník prohlásil, že „Udělám vše pro to, abych důvěru nezklamal. To se mi buď povede, nebo budu skládat účty tak, jak je to obvyklé ve všech firmách ve vztahu k jejich vlastníkům.“. Důvěru evidentně zklamal, výstav stále klesá. Možná by se měl zamyslet nad doporučením moderátorky pivovarské pouti, aby vystřelil. I když ta to v daný okamžik myslela v tom smyslu, že má vystřelit z děla a zahájit pouť. Každopádně sládek Krankus spolu s předsedou představenstva pivovaru Oberfalcerem nespravují pivovar s péčí řádného hospodáře.


 • Magazín iStrakonice.cz přes dva roky varuje, upozorňuje a přináší důkazy, fakta a souvislosti o tom, že se v budově bývalé Přádelny plýtvá městskými penězi. Za tu dobu se mezitím vyhodilo zbytečně z „okna“ kolem 5 milionů Kč. Za naši aktivitu jsme si vysloužili ze strany nového vedení radnice spoustu nadávek a urážek. Nikdo nás neposlouchal, že projekt technologického centra pod taktovkou Strakonické Veřejnosti je hloupost, že dotaci nikdy nemůže ani teoreticky získat. Od začátku, po seznámení se s podmínkami dotace, jsme věděli, že celý projet je jeden velký průšvih. Stejně tak že založení městské firmy TC Přádelna Strakonice s.r.o. je pouze velkým tunelem na peníze sloužící Strakonické Veřejnosti. Po dvou letech se pravda ukázala. Měli jsme ji my. Dne 20.6.2018 proběhlo jednání výběrové komise programu Služby infrastruktury – dotačního titulu, do kterého byla Přádelna přihlášena. Strakonická Přádelna tam přitom nebyla vůbec hodnocena. Není ani mezi podpořenými projekty, ani mezi zamítnutými. Je nic. Nejhorší obavy se naplnily. Přádelna totiž podle očekávání nesplnila ani formální podmínky pro to, aby mohla být vůbec klasifikována. Škoda. Kdyby totiž projekt Hrdličky a Oberfalcera byl posouzen z odborného hlediska, dopadl by asi jako zastupitel Christelbauer snažící se udělat maturitu. Skutečně nikomu nevadí, že Strakonická Veřejnost úplně zbytečně vyhazuje z „okna či do kanálu“ městské peníze v řádech milionů? Že podává projekty dopředu odsouzené k zániku? Po průmyslové zóně Hajská tak zkrachoval další vlajkový program Strakonické Veřejnosti.22.6.2018. Magazín iStrakonice.cz přes dva roky varuje, upozorňuje a přináší důkazy, fakta a souvislosti o tom, že se v budově bývalé Přádelny plýtvá městskými penězi. Za tu dobu se mezitím vyhodilo zbytečně z „okna“ kolem 5 milionů Kč. Za naši aktivitu jsme si vysloužili ze strany nového vedení radnice spoustu nadávek a urážek. Nikdo nás neposlouchal, že projekt technologického centra pod taktovkou Strakonické Veřejnosti je hloupost, že dotaci nikdy nemůže ani teoreticky získat. Od začátku, po seznámení se s podmínkami dotace, jsme věděli, že celý projet je jeden velký průšvih. Stejně tak že založení městské firmy TC Přádelna Strakonice s.r.o. je pouze velkým tunelem na peníze sloužící Strakonické Veřejnosti. Po dvou letech se pravda ukázala. Měli jsme ji my. Dne 20.6.2018 proběhlo jednání výběrové komise programu Služby infrastruktury – dotačního titulu, do kterého byla Přádelna přihlášena. Strakonická Přádelna tam přitom nebyla vůbec hodnocena. Není ani mezi podpořenými projekty, ani mezi zamítnutými. Je nic. Nejhorší obavy se naplnily. Přádelna totiž podle očekávání nesplnila ani formální podmínky pro to, aby mohla být vůbec klasifikována. Škoda. Kdyby totiž projekt Hrdličky a Oberfalcera byl posouzen z odborného hlediska, dopadl by asi jako zastupitel Christelbauer snažící se udělat maturitu. Skutečně nikomu nevadí, že Strakonická Veřejnost úplně zbytečně vyhazuje z „okna či do kanálu“ městské peníze v řádech milionů? Že podává projekty dopředu odsouzené k zániku? Po průmyslové zóně Hajská tak zkrachoval další vlajkový program Strakonické Veřejnosti. Podrobnosti připravujeme, důkaz o nepřidělené dotaci najdete zde:

Stáhnout soubor: 1VK-SI-zapis-z-jednani-VK_20_6_18_na-web.pdf


 • Ve Společenském sálu Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích proběhne v pátek 22. června 2018 od 17:00 hod. „Beseda o Přádelně II“. Akci pořádá společenství Strakapud a EPICentrum. Podle hlavního organizátora Miroslava Němejce půjde o následující program: „Vedení města nás seznámí se schválenou (nebo neschválenou) dotací (pokud bude již výsledek znám), se současným využitím a stavem budov, s tím, jakým směrem se posouvá příprava Technologického centra. Ing. arch. Roman Schmitt nám představí svou architektonickou studii rekonstrukce Přádelny. Dále budeme diskutovat o dalším možném využití budov.“ Pro lepší seznámení s tématem jsme čtenářům připravili souhrn článků na uvedené téma, které vyšly v magazínu iStrakonice.cz. Články o budově Přádelna (bývalé Fezko) ve Strakonicích.21.6.2018. Ve Společenském sálu Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích proběhne v pátek 22. června 2018 od 17:00 hod. „Beseda o Přádelně II“. Akci pořádá společenství Strakapud a EPICentrum.  Podle hlavního organizátora Miroslava Němejce půjde o následující program: „Vedení města nás seznámí se schválenou (nebo neschválenou) dotací (pokud bude již výsledek znám), se současným využitím a stavem budov, s tím, jakým směrem se posouvá příprava Technologického centra. Ing. arch. Roman Schmitt nám představí svou architektonickou studii rekonstrukce Přádelny. Dále budeme diskutovat o dalším možném využití budov.“ Pro lepší seznámení s tématem jsme čtenářům připravili souhrn článků na uvedené téma, které vyšly v magazínu iStrakonice.cz. Články o budově Přádelna (bývalé Fezko) ve Strakonicích.

 • 20.6.2018. Návrh závěrečného účtu města Strakonice za rok 2017 poskytuje první informace o hospodaření společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Ztráta po zdanění ve výši 937 000 Kč je asi tou méně důležitou informací, i když úsměvnou. Zejména, vezmeme-li v úvahu ujišťování předsedy představenstva pivovaru Rudolfa Oberfalcera, jak pivovar skvěle prosperuje. Daleko závažnějším zjištěním je fakt, že dramaticky narůstá zatížení hospodaření pivovaru přijatými úvěry. Zatímco v letech 2005 až 2013 činila položka „Bankovní úvěry a výpomoci“ výši 0 Kč a v roce 2014 celkem 362 000 Kč, v roce 2015 již vzrostla na 6 582 000 Kč. V roce 2016 šlo o 5 059 000 Kč a v roce 2017 vzrostla dokonce až na 12 121 000 Kč (!). Zde je třeba podotknout, že bankovní úvěry a výpomoci pivovaru stoupají, zatímco výstav piva stále klesá. Kuriozita na závěr. Oberfalcer před časem tvrdil, že se pivovar neúčastní slevových akcí. Účastní se přitom nejenom jich, ale i výprodejů. Viz první foto. Druhé foto ukazuje, jak se pivovar stará o doplňování prodejen. Zde konkrétně Globus Brno. Prodejnou nám bylo sděleno, že pivo Dudák není, protože pivovar ho nedodal. Nač se starat o dodávky piva, když Oberfalcer má z města i pivovaru sám peněz dostatek… 

Návrh závěrečného účtu města Strakonice za rok 2017 poskytuje první informace o hospodaření společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Ztráta po zdanění ve výši 937 000 Kč je asi tou méně důležitou informací, i když úsměvnou. Zejména, vezmeme-li v úvahu ujišťování předsedy představenstva pivovaru Rudolfa Oberfalcera, jak pivovar skvěle prosperuje. Daleko závažnějším zjištěním je fakt, jak dramaticky narůstá zatížení hospodaření pivovaru přijatými úvěry. Zatímco v letech 2010 až 2013 činila položka „Bankovní úvěry a výpomoci“ výši 0 Kč a v roce 2014 celkem 362 000 Kč, v roce 2015 již vzrostla na 6 582 000 Kč. V roce 2016 šlo o 5 059 000 Kč a v roce 2017 vzrostla dokonce až na 12 121 000 Kč (!). Zde je třeba podotknout, že bankovní úvěry a výpomoci pivovaru stoupají, zatímco výstav piva stále klesá. Kuriozita na závěr. Oberfalcer před časem tvrdil, že se pivovar neúčastní slevových akcí. Účastní se přitom nejenom jich, ale i výprodejů. Viz první foto. Druhé foto ukazuje, jak se pivovar stará o doplňování prodejen. Zde konkrétně Globus Brno. Prodejnou nám bylo sděleno, že pivo Dudák není, protože pivovar ho nedodal. Nač se starat o dodávky piva, když Oberfalcer má z města i pivovaru sám peněz dostatek…


 • 19.6.2018.  V Týdeníku Strakonicko vyjdou ve středu 20.6.2018 nové zajímavé informace o politickém hnutí Změna pro Strakonice a o majiteli magazínu iStrakonice.cz. Kdo se chce dozvědět více, ať si nenechá zítřejší noviny ujít.

V Týdeníku Strakonicko vyjdou ve středu 20.6.2018 nové zajímavé informace o politickém hnutí Změna pro Strakonice a o majiteli magazínu iStrakonice.cz. Kdo se chce dozvědět více, ať si nenechá noviny zítra ujít.


 • 18.6.2018. Zavedli jsme novou rubriku pod názvem „Šmejdi facebooku a diskuzí“. Anonymita facebooku, dalších sociálních sítí a diskuzí pod články na různých webech často přitahuje podivné existence. Život v takovém prostoru pak rozhodně nekopíruje názorovou různorodost občanů Strakonic. Více je na nich totiž slyšet hlas podivínů, kteří si často zakládají více profilů a s jejich pomocí hází špínu na lidi majících jiný názor. Postupně budeme na takové lidi ukazovat a hlavně chceme odhalovat jejich špinavé praktiky. Proto, aby volby přestaly vyhrávat falešné zprávy, anglicky pojmenované „Fake news“.

 Šmejd facebooku vystupující pod falešným profilem „Juan Tomarez“. Sám o sobě nezveřejňuje vůbec nic. O to více ale na internetu kydá špínu. Jeho žumpa nemá skutečně dno. Dá se předpokládat, že jde o profil člověka, který je na webu znám jako šmejd pod více přezdívkami. Ve svých výplodech nepřináší žádnou věcnou kritiku, žádné důkazy. Kritizuje iStrakonice.cz a nevadí mu třeba, že magazín nemá žádné sponzory ani nikoho, kdo by snad tahal za nitky v zákulisí.

Šmejd facebooku vystupující pod falešným profilem „Juan Tomarez“. Sám o sobě nezveřejňuje vůbec nic. O to více ale na internetu kydá špínu. Jeho žumpa nemá skutečně dno. Dá se předpokládat, že jde o profil člověka, který je na webu znám jako šmejd pod více přezdívkami. Ve svých výplodech nepřináší žádnou věcnou kritiku, žádné důkazy. Kritizuje iStrakonice.cz a nevadí mu třeba, že magazín nemá žádné sponzory ani nikoho, kdo by snad tahal za nitky v zákulisí.


 • 17.6.2018. Kardinál Duka – Jsme v krizi. Menšiny tu vytvářejí totalitu, to si netroufli ani nacisté, říká kardinál Duka. Jako by pan kardinál mluvil o Strakonické Veřejnosti. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

Kardinál Duka – „Jsme v krizi. Menšiny tu vytvářejí totalitu, to si netroufli ani nacisté, říká kardinál Duka“. Jako by pan kardinál mluvil o Strakonické Veřejnosti. Celý rozhovor si můžete poslechnout si poslechnout zde.


 • 16.6.2018. Od čtenáře jsme dostali zajímavý tip na video. Jedná se o slavný český film Tři chlapi v chalupě natočený v roce 1962. Jednu z hlavních rolí ztvárnil Lubomír Lipský st. Jeho rady, dědy Potůčka svému synovi Janu Skopečkovi, jsou aktuální i po 55 letech. Jako by tvůrci filmu znali politické hnutí Strakonická Veřejnost ze Strakonic.

 


 • Breviář pozitivní anarchie, Vlastimil Vondruška15.6.2018. K dnešnímu dni trochu odlehčení. Sice ten samý citát z knihy Vlastimila Vondrušky „Breviář pozitivní anarchie“ najdete i v levém menu v rubrice „Technologie moci eSVéček“, stojí za to si ho připomenout rovněž zde na titulní straně. Volby se blíží a jejich hlavním tématem je prozatím nenávist k lidem, místo probírání volebních programů: „Dnešní technologové moci se z hlediska svobody myšlení a slova chovají stejně totalitně jako mnohé odpudivé režimy minulosti. Co je však smutné, že se podobně chová i většina lidí. Nikoho ani nenapadne, aby o názorech druhých přemýšlel. Jakmile řekne někdo něco, co máme zafixováno jako „nekorektní“, klidně bychom takového člověka ukamenovali, ani nás nenapadne přiznat mu právo na jeho vlastní názor. Nenávist se kvůli politikům a médiím stala základním kritériem diskusí o věcech veřejných.“
 • 14.6.2018. Když dva dělají totéž, nebývá to totéž. Ve Strakonicích se diskutuje, zda je nová pivovarská prodejna hezká a přínosná nebo není. Málokdo se ovšem zamyslí nad skutečností, jestli nemohla být lepší. Odpověď je přitom jednoduchá. Mohla. Přinášíme vám jeden starší návrh. Jde o skicu nové možné pivovarské prodejny a restaurace s výhledem na strakonický hrad v jednom. Tak co se vám líbí víc? Co u pivovaru stojí nyní, anebo co tam stát mohlo? Každopádně si můžete alespoň prohlédnout, o jakou architekturu Strakonice přišly tím, že daly důvěru něčemu takovému, jako je radní Oberfalcer a celá Strakonická Veřejnost. Ještě dovětek. Peníze jsou důležité, jistě. Věřte ale, že stavět kvalitní stavby se dá i ve Strakonicích. Že na nic nejsou peníze? Jedná se pouze výmysl Strakonické Veřejnosti. A že sem tam opraví nějakou ulici či něco jiného? Ročně mají jenom od státu příspěvek přes půl miliardy Kč. Když poplatí zákonem dané výdaje, pořád zbývá spousta peněz. Ty ovšem neumí investovat. Dokáží pouze slepě zaplatit za něco, co stejně vybuduje někdo jiný. Projekt vytvoří architekt a objekt postaví firma. Bohužel mnohdy podle špatného návrhu starosty Hrdličky a spol. Navíc za co nejméně peněz. Po volbách se tak mnohé bude muset po nich bohužel předělat.

Ve Strakonicích se diskutuje, zda je nová pivovarská prodejna hezká a přínosná nebo není. Málokdo se ovšem zamyslí nad skutečností, jestli nemohla být lepší. Odpověď je přitom jednoduchá. Mohla. Přinášíme vám jeden starší návrh. Jde o skicu nové možné pivovarské prodejny a restaurace s výhledem na strakonický hrad v jednom. Tak co se vám líbí víc? Co u pivovaru stojí nyní, anebo co tam stát mohlo? Každopádně si můžete alespoň prohlédnout, o jakou architekturu Strakonice přišly tím, že daly důvěru něčemu takovému, jako je radní Oberfalcer a celá Strakonická Veřejnost. Ještě dovětek. Peníze jsou důležité, jistě. Věřte ale, že stavět kvalitní stavby se dá i ve Strakonicích. Že na nic nejsou peníze? Jedná se pouze výmysl Strakonické Veřejnosti. A že sem tam opraví nějakou ulici či něco jiného? Ročně mají jenom od státu příspěvek přes půl miliardy Kč. Když poplatí zákonem dané výdaje, pořád zbývá spousta peněz. Ty ovšem neumí investovat. Dokáží pouze slepě zaplatit za něco, co stejně vybuduje někdo jiný. Projekt vytvoří architekt a objekt postaví firma. Bohužel mnohdy podle špatného návrhu starosty Hrdličky a spol. Navíc za co nejméně peněz. Po volbách se tak mnohé bude muset po nich bohužel předělat.


 • 13.6.2018. Před pár dny, konkrétně 9.6.2018, jsme zveřejnili v krátkém článku (viz níže) přepis výroku starosty Břetislava Hrdličky o tom, jak vyhazuje úředníky. Stalo se, co jsme čekali. Údajně jsme si to jen vymysleli a uvedené prý Hrdlička nikdy neřekl. Záměrně jsme nejdříve publikovali pouze přepis nahrávky a čekali, kdo a jak se ozve. Chytila se známá jména, na sociálních sítích velmi aktivní (+ falešné profily). Za všechny můžeme jmenovat z facebooku diskutujícího pod jménem Pavel Gappa Grauer, který nám nevěří, že starosta takový výrok řekl. Dobře, zde jsou tedy Hrdličkovy výroky v autentické nahrávce (Šmidingerova knihovna, 29.4.2016). Mimochodem, starosta podle zákona nemá právo vyhazovat úředníky ze zaměstnání, to přísluší pouze tajemníkovi, který tehdy byl ve funkci. Ve Strakonicích si ale současný starosta myslí, že on může všechno. Tak kdo má zájem, může si poslechnout, jak to skutečně bylo. P.S.: Co kdyby pan Grauer místo získávání informací „googlováním“ a poté zaplavování facebooku svými rádoby vědeckými analýzami začal skutečně studovat? Vzdělání sice není vše, ale třeba se tam naučí, že záporná nula neexistuje. A může si vzít za spolužáka radního Oberfalcera, který to má v hlavě s těmi nulami také dosti pomotané – viz. článek věnovaný Oberfalcerovi z 26.12.2017. 

Před pár dny, konkrétně 9.6.2018, jsme zveřejnili v krátkém článku (viz níže) přepis výroku starosty Břetislava Hrdličky o tom, jak vyhazuje úředníky. Stalo se, co jsme čekali. Údajně jsme si to jen vymysleli a uvedené prý Hrdlička nikdy neřekl. Záměrně jsme nejdříve uveřejnili přepis nahrávky a čekali, kdo a jak se ozve. Chytila se známá jména, na sociálních sítích velmi aktivní (+ falešné profily). Za všechny můžeme jmenovat z facebooku diskutujícího pod jménem Pavel Gappa Grauer, který nám nevěří, že starosta takový výrok řekl. Dobře, zde jsou tedy Hrdličkovy výroky v autentické nahrávce. Mimochodem, starosta podle zákona nemá právo vyhazovat úředníky z radnice, to přísluší pouze tajemníkovi, který tehdy byl ve funkci. Ve Strakonicích si ale současný starosta myslí, že on může všechno. Tak kdo má zájem, může si poslechnout, jak to skutečně bylo.


 • 12.6.2018. V našem novém seriálu (v levém menu pod odkazem „Technologie moci eSVéček“) si ukážeme, co drží politické hnutí Strakonická Veřejnost u moci, jakým způsobem se k moci dostalo a jaký může být podle historických zkušeností scénář jejího pádu. 

Technologie moci Strakonické Veřejnosti, 1. část – „Na druhé můžeme být vulgární, ovšem oni na nás ne“.


 • Břetislava Hrdličky vyjádřil veřejně svůj vztah k úředníkům Městského úřadu ve Strakonicích, kde je starostou (Šmidingerova knihovna, 29.4.2016): „Já úředníky z principu mám rád a ty co nemám rád, tak vyhazuju. Jo? A jsou tam lidi, který nechtěj dělat a nebudou dělat a těch bych se rád zbavil. Tak prostě, když jako to vyžadujem trošku tvrdě, tak ty lidi dělaj, dělaj. Přesto jsou tam i takoví, který nedělaj ani tak a ty pak rád nemám, vopravdu. Je to moje zkušenost.“ A proč ta averze vůči úředníkům na radnici? Možná i proto, že ti mu v minulosti udělili velkou pokutu za jím realizovanou kanalizaci bez stavebního povolení, kterou navíc načerno umístil i do majetku města. Otázkou je, zda takovýto pomstychtivý člověk má být starostou na tak důležitém úřadě.9.6.2018. Břetislav Hrdlička vyjádřil veřejně svůj vztah k úředníkům Městského úřadu ve Strakonicích, kde je starostou (Šmidingerova knihovna, 29.4.2016): „Já úředníky z principu mám rád a ty co nemám rád, tak vyhazuju. Jo? A jsou tam lidi, který nechtěj dělat a nebudou dělat a těch bych se rád zbavil. Tak prostě, když jako to vyžadujem trošku tvrdě, tak ty lidi dělaj, dělaj. Přesto jsou tam i takoví, který nedělaj ani tak a ty pak rád nemám, vopravdu. Je to moje zkušenost.“ A proč ta averze vůči úředníkům na radnici? Možná i proto, že ti mu v minulosti udělili velkou pokutu za jím realizovanou kanalizaci bez stavebního povolení, kterou navíc umístil načerno i do majetku města. Otázkou je, zda takovýto pomstychtivý člověk má být starostou.

 • 8.6.2018. Nástupem nového sládka strakonického pivovaru Dušana Krankuse v roce 2015 se mnohé změnilo. Asi nejviditelnější změnou kromě dramatického poklesu výstavu je skutečnost, že pivovar přestal sbírat za svá piva ocenění. Získával je přitom i v době před rekonstrukcí zastaralých technologických zařízení. Nový sládek za svá nová piva ocenění nedostává. Postaral se ale i o to, že pivovar přestal sbírat ocenění za piva, jejichž receptury byly nastaveny před jeho příchodem do pivovaru. Příkladem může být diskutabilní úprava receptury světlého ležáku Otavský zlatý, ale i do té doby úspěšného a oceňovaného piva polotmavý ležák Klostermann. Důkazem může být právě změna receptury Klostermanna. Dříve se v jeho složení objevoval mimo jiné upravený žatecký chmel. Od doby sládka Krankuse se v jeho složení vyskytují navíc i chmelové produkty, pod kterými se může skrývat více možností úprav chmele. Důkaz? Přikládáme foto etiket Klostermanna. Vlevo před Krankusem, vpravo za Krankuse. 

Nástupem nového sládka strakonického pivovaru Dušana Krankuse v roce 2015 se mnohé změnilo. Asi nejviditelnější změnou kromě dramatického poklesu výstavu je skutečnost, že pivovar přestal sbírat za svá piva ocenění. Získával je přitom i v době před rekonstrukcí zastaralých technologických zařízení. Nový sládek za svá nová piva ocenění nedostává. Postaral se ale i o to, že pivovar přestal sbírat ocenění za piva, jejichž receptury byly nastaveny před jeho příchodem do pivovaru. Příkladem může být diskutabilní úprava receptur světlého ležáku Otavský zlatý, ale i do té doby úspěšného a oceňovaného piva polotmavý ležák Klostermann. Důkazem může být právě změna receptury Klostermanna. Dříve se v jeho složení objevoval mimo jiné upravený žatecký chmel. Od doby sládka Krankuse se v jeho složení vyskytují navíc i chmelové produkty, pod kterými se může skrývat více možností úprav chmele. Důkaz? Přikládáme foto etiket Klostermanna. Vlevo před Krankusem, vpravo za Krankuse.


 • 7.6.2018. Dne 25.5.2018 jsme psali o opravě sochy Dorotky na Podskalí, kterou poškodil neznámý vandal. Oprava stála údajně radnici 20 000 Kč. Najděte si níže náš krátký článek čtrnáct dnů starý i s fotkami Dorotky před poničením a po opravě. Ve druhém případě vypadá strašně. Od té doby vyšla zpráva o opravě Dorotky v různých médiích. A my nabyli dojmu, že jsme navštívili úplně jinou Dorotku. Zašli jsme se proto na ni ještě jednou podívat a zde je její detail. Konečně jsme pochopili. Jinde psali o Dorotce a připojili starou fotku před poškozením. Oprava se skutečně nepovedla.

Dne 25.5.2018 jsme psali o opravě sochy Dorotky na Podskalí, kterou poškodil neznámý vandal. Oprava stála údajně radnici 20 000 Kč. Najděte si níže náš krátký článek čtrnáct dnů starý i s fotkami Dorotky před poničením a po opravě. Ve druhém případě vypadá strašně. Od té doby vyšla zpráva o opravě Dorotky v různých médiích. A my nabyli dojmu, že jsme navštívili úplně jinou Dorotku. Zašli jsme se proto na ni ještě jednou podívat a zde je její detail. Konečně jsme pochopili. Jinde psali o Dorotce a připojili její starou fotku před poškozením. Oprava se skutečně nepovedla.


 • 5.6.2018. Jak se konkrétně „vylepšuje“ účetnictví strakonické teplárny, aby nebyla v mínusu? Kroků k tomu provedlo vedení teplárny více. Dnes se zaměříme na jeden konkrétní a jasně doložitelný – z veřejných zdrojů. Aby teplárna nebyla v roce 2016 v mínusu, odložila splátku úvěru ve výši 7,5 mil. Kč až na rok 2017 a místo 30 mil. zaplatila jenom 22,5 mil. Důkaz: Výroční zpráva Teplárny Strakonice, a.s. za rok 2016, str. 5 – řádek č. 127 a str. 21 – tabulka. Jenom bez této operace by byla teplárna za rok 2016 před zdaněním ve „ztrátě“ (zjednodušeně řečeno, chyběly by finance) – 2 688 000 Kč (4 812 000 Kč – 7 500 000 Kč). Vykázaný zisk před zdaněním je na str. 7, řádek č. 49. Stejný trik provedla teplárna v roce 2017. V uvedeném roce sice zaplatila splátku v plné výši 30 mil., z toho ale 7,5 mil. byla splátka za uplynulý rok 2016. Důkaz: Výroční zpráva Teplárny Strakonice, a.s. za rok 2017, str. 4 (nečíslovaná rozvaha v plném rozsahu), řádek č. 127 a str. 13 – tabulka (viz foto). Jenom bez této operace by byla teplárna za rok 2017 před zdaněním ve „ztrátě“ (zjednodušeně řečeno, chyběly by finance) – 3 081 000 Kč (4 419 000 Kč – 7 500 000 Kč). Vykázaný zisk před zdaněním je na str. 6, řádek č. 49 (nečíslovaný výkaz zisku a ztráty). Teplárna Strakonice, a.s. tedy jenom touto machinací vstoupila do roku 2018 se „ztrátou“ (zjednodušeně řečeno, chyběly by finance) 7,5 mil. Kč (!). Výše uvedený rozbor je určitě serióznějším důkazem, než například ničím nepodložené proklamace a útoky představitelů Strakonické Veřejnosti. Strakonická teplárna sice vykazuje zisk, její finanční zdroje ale neustále klesají. Důsledek zhoršujícího se stavu financí se neskryje ani v podvojném účetnictví, jednou se v plné nahotě stejně reálný stav projeví. Radní Oberfalcer dosud nikde nevysvětlil, proč teplárna splátky úvěru poslední roky odkládá.

Jak se konkrétně „vylepšuje“ účetnictví strakonické teplárny, aby nebyla v mínusu? Kroků k tomu provedlo vedení teplárny více. Dnes se zaměříme na jeden konkrétní a jasně doložitelný – z veřejných zdrojů. Aby teplárna nebyla v roce 2016 v mínusu, odložila splátku úvěru ve výši 7,5 mil. Kč až na rok 2017 a místo 30 mil. zaplatila jenom 22,5 mil. Důkaz: Výroční zpráva Teplárny Strakonice, a.s. za rok 2016, str. 5 – řádek č. 127 a str. 21 – tabulka. Jenom bez této operace by byla teplárna za rok 2016 před zdaněním ve ztrátě – 2 688 000 Kč (4 812 000 Kč – 7 500 000 Kč). Vykázaný zisk před zdaněním je na str. 7, řádek č. 49. Stejný trik provedla teplárna v roce 2017. V uvedeném roce sice zaplatila splátku v plné výši 30 mil., z toho ale 7,5 mil. byla splátka za uplynulý rok 2016. Důkaz: Výročná zpráva Teplárny Strakonice, a.s. za rok 2017, str. 4 (nečíslovaná rozvaha v plném rozsahu), řádek č. 127 a str. 13 – tabulka (viz foto). Jenom bez této operace by byla teplárna za rok 2017 před zdaněním ve ztrátě – 3 081 000 Kč (4 419 000 Kč – 7 500 000 Kč). Vykázaný zisk před zdaněním je na str. 6, řádek č. 49 (nečíslovaný výkaz zisku a ztráty). Teplárna Strakonice, a.s. tedy jenom touto machinací vstoupila do roku 2018 se ztrátou 7,5 mil. Kč (!). Výše uvedený rozbor je určitě serióznějším důkazem, než například ničím nepodložené proklamace a útoky představitelů Strakonické Veřejnosti.


 • 4.6.2018. Předseda představenstva pivovaru Rudolf Oberfalcer je člověk, který umí vždy překvapit. Bohužel, většinou negativně. Co ale vymyslel u nové pivovarské prodejny, to se vymyká zdravému rozumu i těm nejabsurdnějším představám. Jde o okap, kterým se odvádí dešťová voda ze střechy. Dešťovka stéká korýtkem na hliněný svah, ze kterého z výšky padající voda odplavuje zeminu přímo na parkoviště a bude stříkat na procházející návštěvníky Podskalí. Řešení, které může vymyslet pouze hloupý člověk nebo Oberfalcer – zástupce investora, který je za realizaci stavby zodpovědný. 

Předseda představenstva pivovaru Rudolf Oberfalcer je člověk, který umí vždy překvapit. Bohužel, většinou negativně. Co ale vymyslel u nové pivovarské prodejny, to se vymyká zdravému rozumu i těm nejabsurdnějším představám. Jde o okap, kterým se odvádí dešťová voda ze střechy. Dešťovka stéká korýtkem na hliněný svah, ze kterého z výšky padající voda odplavuje zeminu přímo na parkoviště a bude stříkat na procházející návštěvníky Podskalí. Řešení, které může vymyslet pouze hloupý člověk nebo Oberfalcer – zástupce investora.


 • Záchranný plán Strakonické Veřejnosti – „Když neumím, budu žalovat opozici, že za to může.“ Tak nějak vypadá současná taktika vládnoucího politického hnutí ve strakonické teplárně. V představenstvu mají tři členy, v dozorčí radě jednoho + čtyři kolaboranty. Teplárnu řídí způsobem, že ji zbavili tří klíčových ředitelů, včetně generálního. Ekonomické výsledky teplárny mají klesající tendenci, teplo pro občany zdražuje. Důvodem je skutečnost, že teplárnu nyní řídí a kontrolují především lidé, jejichž jedinou kvalifikací je stranická knížka. Více na oenergetice.cz.4.6.2018. Záchranný plán Strakonické Veřejnosti – „Když neumím, budu žalovat opozici, že za to může.“ Tak nějak asi vypadá současná taktika vládnoucího politického hnutí ve strakonické teplárně. V představenstvu mají tři členy, v dozorčí radě jednoho + čtyři kolaboranty. Teplárnu řídí způsobem, že ji zbavili tří klíčových ředitelů, včetně generálního. Ekonomické výsledky teplárny mají klesající tendenci, teplo pro občany zdražuje. Důvodem je ale spíše skutečnost, že teplárnu nyní řídí a kontrolují především lidé, jejichž jedinou kvalifikací je stranická knížka. Více na webu oenergetice.cz v článku „Strakonická teplárna zvažuje, že se bude soudit s opozicí“.

 • Píše se rok 2015, je srpen. Lidem, kteří nechtějí mít programově zavřené oči, necelý rok od voleb došlo, že vedení města se ujala skupina lidí se špatným charakterem. Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty. Ti pospolu začali likvidovat slušné zaměstnance a úspěšné manažery. Místo nich jsou od té doby dosazováni politicky spolehliví straníci a příznivci. Dohromady se spojili lidé, kteří pouze uměli při volbách křičet na náměstích a dokonale pomlouvat své protivníky. Každá lež byla dobrá, stejně tak se hodily polopravdy. A právě v onom srpnu vyšel dnes již legendární článek „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“. Vznikl vlastně náhodou, za pár minut. Tehdy vyšel na webech estrakonice.cz, strakonickonews.cz a později na istrakonice.cz. V tištěné podobě ho zveřejnil Týdeník Strakonicko. Po jeho přečtení i dnes můžeme konstatovat, že neztratil nic ze své aktuálnosti. Připomeňme si ho proto.3.6.2018. Píše se rok 2015, je srpen. Lidem, kteří nechtějí mít programově zavřené oči, necelý rok od voleb došlo, že vedení města se ujala skupina lidí se špatným charakterem. Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty. Ti pospolu začali likvidovat slušné zaměstnance a úspěšné manažery. Místo nich jsou od té doby dosazováni politicky spolehliví straníci a příznivci. Dohromady se spojili lidé, kteří pouze uměli při volbách křičet na náměstích a dokonale pomlouvat své protivníky. Každá lež byla dobrá, stejně tak se hodily polopravdy. A právě v onom srpnu vyšel náš dnes již legendární článek „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“. Vznikl vlastně náhodou, za pár minut. Tehdy vyšel na webech estrakonice.cz, strakonickonews.cz a později na istrakonice.cz. V tištěné podobě ho zveřejnil Týdeník Strakonicko. Po jeho přečtení i dnes můžeme konstatovat, že neztratil nic ze své aktuálnosti. Připomeňme si ho proto.
 • Strakonický podvod na občany jménem architektonicko – urbanistická soutěž. O tom, že radní Rudolf Oberfalcer připravil Strakonice o dotaci na rekonstrukci Velkého náměstí, jsme psali zejména v článcích „Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 1. část“ a „Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta“. Články lze shrnout do konstatování, že radní Oberfalcer městu zmařil dotaci ve výši 31 435 377,45 Kč, že všechny spory a problémy týkající se rekonstrukce byly vyřešeny, že studie byla projednána s občany, že existuje platné územní rozhodnutí a že je hotova dokumentace pro stavební povolení. Zkráceně řečeno, s rekonstrukcí poslední etapy Velkého náměstí se může začít prakticky okamžitě. Nové vedení města ale místo realizace vyhlásilo v tuto chvíli naprosto zbytečnou architektonicko – urbanistickou soutěž. Ta se navíc „nepovedla“ podle představ Strakonické Veřejnosti. První místo nebylo uděleno a nelíbí se jim ani další návrhy. Původní projekt již přitom vyřešil například i výškové poměry. Z nových soutěží město získalo pouze návrhy – malůvky, jejichž dokončení do fáze projektu by stálo další zbytečné miliony. Strakonické Veřejnosti to ale nevadí, peníze města přece nedávají ze svého. Obyvatelé Strakonic byli především podvedeni slibem, že se budou moci k návrhům vzešlých ze soutěže vyjádřit. Uvedené ale nedovolují pravidla České komory architektů. Vedení města sice naoko uspořádalo výstavu soutěžních návrhů, k tomu je ovšem zavazovaly již podmínky soutěže. Připomínky a námitky občanů po skončení soutěže architekti nemusí akceptovat. S občany se mělo vše projednat před soutěží! Dnes je již pozdě. Komora architektů má výsledky soutěže smluvně dobře pojištěny. Proto, že se v praxi velmi často stává, že vyhlašovatel již předem počítá s „vyzobáváním (vykrádáním)“ jednotlivých soutěžních návrhů a snaží se udělit zakázku architektu sice průměrnému, ale příslušně „tvárnému“. Takový postup je pochybný a špatný z hlediska vzniku celistvého a kvalitního architektonického díla. Je i v rozporu s autorskými právy účastníků soutěže. Architekti se v takovém případě budou bránit a nebudou skákat, jak Hrdlička s Oberfalcerem „pískají“. Občané mají proto smůlu. Je smutné, že ti, co dříve znemožnili rekonstrukci Velkého náměstí (například Oberfalcer), jsou nyní na koni a dále škodí městu. Vypsat podobné soutěže se musí umět. Hlavně se tak ale musí stát až po důkladném projednání záměru s občany. Jinak vše může dopadnout jako například ve Velkém Meziříčí, kde antimonopolní úřad označil jednání města s vítězem soutěže za nezákonné. Hlavně, že ve Strakonicích zadání soutěže připravené rovněž Oberfalcerem má řešit vjezd do jeho domu na náměstí. Navíc požadavek radnice na obousměrný provoz Velkého náměstí dělá z celého projektu pouze lepší ulici. A pokud město poruší soutěžní řád České komory architektů, připravuje se o možnou dotaci.1.6.2018. Strakonický podvod na občany jménem architektonicko – urbanistická soutěž. O tom, že radní Rudolf Oberfalcer připravil Strakonice o dotaci na rekonstrukci Velkého náměstí, jsme psali zejména v článcích „Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 1. část“ a „Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta“. Články lze shrnout do konstatování, že radní Oberfalcer městu zmařil dotaci ve výši 31 435 377,45 Kč, že všechny spory a problémy týkající se rekonstrukce byly vyřešeny, že studie byla projednána s občany, že existuje platné územní rozhodnutí a že je hotova dokumentace pro stavební povolení. Zkráceně řečeno, s rekonstrukcí poslední etapy Velkého náměstí se může začít prakticky okamžitě. Nové vedení města ale místo realizace vyhlásilo v tuto chvíli naprosto zbytečnou architektonicko – urbanistickou soutěž. Ta se navíc „nepovedla“ podle představ Strakonické Veřejnosti. První místo nebylo uděleno a nelíbí se jim ani další návrhy. Přitom původní projekt již vyřešil například i výškové poměry, ze soutěží město získalo pouze návrhy – malůvky, jejichž dokončení do fáze projektu by stálo další zbytečné miliony. Strakonické Veřejnosti to ale nevadí, peníze města přece nedávají ze svého. Obyvatele Strakonic podvedli především slibem, že se budou moci k návrhům vzešlých ze soutěže vyjádřit. Uvedené ale nedovolují pravidla České komory architektů. Pro občany sice vedení naoko uspořádalo výstavu soutěžních návrhů, k tomu je ovšem zavazovaly již podmínky soutěže. Připomínky a námitky občanů architekti po skončení soutěže nemusí akceptovat. S nimi se mělo vše projednat před soutěží! Dnes je již pozdě. Komora architektů má výsledky soutěže smluvně dobře pojištěny. Proto, že se velmi často v praxi stává, že vyhlašovatel již předem počítá s „vyzobáváním (vykrádáním)“ jednotlivých soutěžních návrhů a snaží se udělit zakázku architektu sice průměrnému, ale příslušně „tvárnému“. Kromě toho, že se jedná o postup pochybný z hlediska vzniku celistvého a kvalitního architektonického díla, je tento postup v rozporu s autorskými právy účastníků soutěže. Architekti také nebudou skákat, jak Hrdlička a Oberfalcer „pískají“. Občané mají proto smůlu a ti, co dříve znemožnili rekonstrukci náměstí (například Oberfalcer), jsou nyní na koni a dále škodí městu. Vypsat podobné soutěže se musí umět. Hlavně se tak ale musí stát až po důkladném projednání záměru s občany. Jinak vše může dopadnout jako například ve Velkém Meziříčí, kdy antimonopolní úřad označil jednání města s vítězem soutěže za nezákonné. Hlavně, že zadání soutěže připravené rovněž Oberfalcerem má řešit vjezd do jeho domu na náměstí. Navíc požadavek radnice na obousměrný provoz Velkého náměstí dělá z celého projektu pouze lepší ulici. A pokud město poruší soutěžní řád České komory architektů, připravuje se o možnou dotaci.
 • Je chybou, když člověk rezignuje na své plány a sny. Stejně tak je špatné, když město rezignuje na svoji historii a architekturu. Příkladem mohou být právě Strakonice. Místo kvalitní kruhové křižovatky s opraveným širokým okolím máme špatně funkční a drahý „Hrdličkův bobek“. Místo kvalitního využití krásné bývalé radnice s fasádou od Mikoláše Alše město nákladně opravilo „nádvorní budovu“, se kterou se již v době jejího vzniku počítalo jako s provizoriem. A třeba místo stylové prodejny u pivovaru se postavila nevzhledná šedá a prosklená krabice nemající se stylem pivovaru nic společného. Prostě „Oberfalcerova králíkárna“ nebo „Obřadní síň krematoria – jak byla budova nazvána v internetové diskuzi. Chytří lidé se snaží stavět objekty ladící s okolím a něčím výjimečné. Proto, aby je lidé jezdili obdivovat ze širokého okolí. Neznamená to ovšem, že nebudeme stavět nová, dnešním pohledem moderní díla. Na ty se dají do města přilákat turisté stejně dobře, jako na jména jejich tvůrců. Musíme je ale umístit tam, kam se jejich architektura hodí. Příkladem může být autobusová zastávka v Brně ve stylu chobotnice od architekta Jana Kaplického. Kdyby se alespoň v režii současného vedení města stavělo levně. Výsledkem je většinou nevzhledná, obtížně funkční a ještě zbytečně drahá stavba. Ve Strakonicích dnešních dnů se nestaví, tady se montuje. Prodejna u pivovaru je toho bohužel smutným příkladem.31.5.2018. Je chybou, když člověk rezignuje na své plány a sny. Stejně tak je špatné, když město rezignuje na svoji historii a architekturu. Příkladem mohou být právě Strakonice. Místo kvalitní kruhové křižovatky s opraveným širokým okolím máme špatně funkční a drahý „Hrdličkův bobek“. Místo kvalitního využití krásné bývalé radnice s fasádou od Mikoláše Alše město nákladně opravilo „nádvorní budovu“, se kterou se již v době jejího vzniku počítalo jako s provizoriem. A třeba místo stylové prodejny u pivovaru se postavila nevzhledná šedá a prosklená krabice nemající se stylem pivovaru nic společného. Prostě „Oberfalcerova králíkárna“ nebo „Obřadní síň krematoria“ – jak byla budova nazvána v internetové diskuzi. Chytří lidé se snaží stavět objekty ladící s okolím a něčím výjimečné. Proto, aby je lidé jezdili obdivovat ze širokého okolí. Neznamená to ovšem, že nebudeme stavět nová, dnešním pohledem moderní díla. Na ty se dají do města přilákat turisté stejně dobře, jako na jména jejich tvůrců. Musíme je ale umístit tam, kam se jejich architektura hodí. Příkladem může být autobusová zastávka v Brně ve stylu chobotnice od architekta Jana Kaplického. Kdyby se alespoň v režii současného vedení města stavělo levně. Výsledkem je většinou nevzhledná, obtížně funkční a ještě zbytečně drahá stavba. Ve Strakonicích dnešních dnů se nestaví, tady montujeme. Prodejna u pivovaru je toho bohužel smutným příkladem.

 • Dne 3.3.2017 vznikla městem ovládaná společnost TC Přádelna Strakonice s.r.o. Připomeňme si její předměty činnosti: „Zabezpečení činností týkajících se provozu technologického centra, zejména vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií; Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu; Rozvoj inovačního a podnikatelského prostředí; Prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, výzkumem, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi; Podpora technického vzdělávání a atraktivity technických oborů.“ Společnost nadále ukrajuje z městského rozpočtu milion po milionu a výsledek nula. Stejná nula, jako v případě průmyslové zóny Hajská. Ani zastupitelům a ani veřejnosti nebyl dosud předložen žádný výstup, jak je naplňován předmět činnosti společnosti. Ale hlavně že radní Oberfalcer má drahé „hračky“, při kterých město finančně krvácí. A ještě mu platí za to, že si hraje. Minimálně co se týká platu místostarosty.30.5.2018. Dne 3.3.2017 vznikla městem ovládaná společnost TC Přádelna Strakonice s.r.o. Připomeňme si její předměty činnosti: „Zabezpečení činností týkajících se provozu technologického centra, zejména vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií; Podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu; Rozvoj inovačního a podnikatelského prostředí; Prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, výzkumem, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi; Podpora technického vzdělávání a atraktivity technických oborů.“ Společnost nadále ukrajuje z městského rozpočtu milion po milionu a výsledek nula. Stejná nula, jako v případě průmyslové zóny Hajská. Ani zastupitelům a ani veřejnosti nebyl dosud předložen žádný výstup, jak je naplňován předmět činnosti společnosti. Ale hlavně že radní Oberfalcer má drahé „hračky“, při kterých město finančně krvácí. A ještě mu platí za to, že si hraje. Minimálně co se týká platu místostarosty.

 • Strakonická legenda, basketbalový trenér pan Miroslav Vondřička, slaví dnešního dne 85. narozeniny. Redakce magazínu iStrakonice.cz mu přeje hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Ve své sportovní kariéře vedl úspěšně týmy na mistrovství Evropy, světa, ale i na olympijských hrách. Zápasit dokázal nejenom na sportovním poli, bojoval i na tom politickém za peníze pro sport. Nebál se postavit ani současnému starostovi za Strakonickou Veřejnost Břetislavu Hrdličkovi, kdy on a jeho souputníci odmítli dát úspěšnému basketbalu ve Strakonicích dotaci. Hrdlička se přitom hloupě vymlouval, že nemá od předchůdců peníze, aby je záhy rozházel za nesmyslné projekty. Ve své odpovědi panu Vondřičkovi doslova řekl, že „Jinými slovy došly peníze“. Pochopitelně lhal, stejně jako mnohdy jindy. Peníze na basketbal dává až nyní ke konci volebního období, kdy se zjevně jeho extremistické hnutí Strakonická Veřejnost snaží zalíbit občanům, které takto „uplácí“.29.5.2018. Strakonická legenda, basketbalový trenér pan Miroslav Vondřička, slaví dnešního dne 85. narozeniny. Redakce magazínu iStrakonice.cz mu přeje hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Ve své sportovní kariéře vedl úspěšně týmy na mistrovství Evropy, světa, ale i na olympijských hrách. Zápasit dokázal nejenom na sportovním poli, bojoval i na tom politickém za peníze pro sport. Nebál se postavit ani současnému starostovi za Strakonickou Veřejnost Břetislavu Hrdličkovi, kdy on a jeho souputníci odmítli dát úspěšnému basketbalu ve Strakonicích dotaci. Hrdlička se přitom hloupě vymlouval, že nemá od předchůdců peníze, aby je záhy rozházel za nesmyslné projekty. Ve své odpovědi panu Vondřičkovi doslova řekl, že „Jinými slovy došly peníze“. Pochopitelně lhal, stejně jako mnohdy jindy. Peníze na basketbal dává až nyní ke konci volebního období, kdy se zjevně jeho extremistické hnutí Strakonická Veřejnost snaží zalíbit občanům, které takto „uplácí“. 

Strakonická legenda, basketbalový trenér pan Miroslav Vondřička, slaví dnešního dne 85. narozeniny. Redakce magazínu iStrakonice.cz mu přeje hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Ve své sportovní kariéře vedl úspěšně týmy na mistrovství Evropy, světa, ale i na olympijských hrách. Zápasit dokázal nejenom na sportovním poli, bojoval i na tom politickém za peníze pro sport. Nebál se postavit ani současnému starostovi za Strakonickou Veřejnost Břetislavu Hrdličkovi, kdy on a jeho souputníci odmítli dát úspěšnému basketbalu ve Strakonicích dotaci. Hrdlička se přitom hloupě vymlouval, že nemá od předchůdců peníze, aby je záhy rozházel za nesmyslné projekty. Ve své odpovědi panu Vondřičkovi doslova řekl, že „Jinými slovy došly peníze“. Pochopitelně lhal, stejně jako mnohdy jindy. Peníze na basketbal dává až nyní ke konci volebního období, kdy se zjevně jeho extremistické hnutí Strakonická Veřejnost snaží zalíbit občanům, které takto „uplácí“.


 • Podivné transakce týkající se pozemků starosty Břetislava Hrdličky pokračují. Podrobněji jsme o nich psali v článku „Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun“. Katastrální úřad dne 25.5.2018 zastavil řízení, kterým se měl strakonický starosta stát majitelem (spolumajitelem) části lukrativního městského pozemku u výjezdu na Prahu (p.č. 951/8, k.ú. Strakonice). Někdo nezaplatil poplatek, nebo nedoplnil všechny údaje, vzal žádost zpět, podal žádost právně nepřípustně, neodstranil vady žádosti, zemřel, žádost se stala bezpředmětnou, řízení bylo zahájeno ještě u jiného správního orgánu, anebo nastal jiný důvod stanovený zákonem. Že by zrovna spolumajitel realitní kanceláře Hrdlička pochybil? Nesnaží se spíše někdo náhodou jenom dosáhnout toho, aby se podivné majetkové změny odehrály až po volbách? Proč Hrdličkova realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. nedodala na obchodní soud účetní uzávěrky od roku 2013? Otázek je až příliš mnoho.29.5.2018Podivné transakce týkající se pozemků starosty Břetislava Hrdličky pokračují. Podrobněji jsme o nich psali v článku „Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun“. Katastrální úřad dne 25.5.2018 zastavil řízení, kterým se měl strakonický starosta stát majitelem (spolumajitelem) části lukrativního městského pozemku u výjezdu na Prahu (p.č. 951/8, k.ú. Strakonice). Někdo nezaplatil poplatek, nebo nedoplnil všechny údaje, vzal žádost zpět, podal žádost právně nepřípustně, neodstranil vady žádosti, zemřel, žádost se stala bezpředmětnou, řízení bylo zahájeno ještě u jiného správního orgánu, anebo nastal jiný důvod stanovený zákonem. Že by zrovna spolumajitel realitní kanceláře Hrdlička pochybil? Nesnaží se spíše někdo náhodou jenom dosáhnout toho, aby se podivné majetkové změny odehrály až po volbách? Proč Hrdličkova realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. nedodala na obchodní soud účetní uzávěrky od roku 2013? Otázek je až příliš mnoho.

 • Magazín iStrakonice.cz28.5.2018Počet unikátních návštěv od založení webu iStrakonice.cz dne 5.3.2016 v 18:57:55 je již krásných 100 165. Magazín iStrakonice.cz tak již dávno překročil hranice města. Moc děkujeme všem čtenářům, přispěvatelům, podporovatelům i příznivcům za dosažení takového úspěchu.

 


 • Na internetu a speciálně jeho sociálních sítích se často skrývají za falešnou identitou nejrůznější podivné existence. Daří se jim to zejména díky anonymnímu prostředí internetu. Jejich pohnutky bývají různé. Osobní frustrace, zamindrákovaná povaha nebo prostě pouhá radost z toho, když mohou někomu uškodit. Anebo píšou tehdy, když někdo ohrožuje jejich mocenskou skupinu a hrozí skutečnost, že se odhalí jejich neschopnost, zlé činy a podvody. V minulosti se prokazatelně pokusil ovlivňovat veřejné mínění pod falešnou identitou například starosta Břetislav Hrdlička. Za použití falešného webu chtěl útočit proti majiteli magazínu iStrakonice.cz a lidé ve Strakonicích měli být diskreditováni webem astrakonice.cz. Více v našem článku „Starosta Břetislav Hrdlička a web určený k vydírání – ve světle důkazů a faktů“. Upozorňujeme uživatele sociálních sítí, že se objevil další falešný profil, který se pokouší hlásat pravdy vytržené z kontextu, polopravdy a lži. Je jím na sociální síti facebook.com falešný profil pod jménem „Tom Pacourek“. Sám o sobě nic nezveřejňuje, ovšem pod falešnou identitou píše příspěvky o jiných. Volby se blíží, viz odpočet na webu iStrakonice.cz. Aby byl předvolební boj co možná nejslušnější, věcný a neanonymní, ukazujme na podobné darebáky, jakým je Tom Pacourek.27.5.2018. Na internetu a speciálně jeho sociálních sítích se často skrývají za falešnou identitou nejrůznější podivné existence. Daří se jim to zejména díky anonymnímu prostředí internetu. Jejich pohnutky bývají různé. Osobní frustrace, zamindrákovaná povaha nebo prostě pouhá radost z toho, když mohou někomu uškodit. Anebo píšou tehdy, když někdo ohrožuje jejich mocenskou skupinu a hrozí skutečnost, že se odhalí jejich neschopnost, zlé činy a podvody. V minulosti se prokazatelně pokusil ovlivňovat veřejné mínění pod falešnou identitou například starosta Břetislav Hrdlička. Za použití falešného webu chtěl útočit proti majiteli magazínu iStrakonice.cz a lidé ve Strakonicích měli být diskreditováni webem astrakonice.cz. Více v našem článku „Starosta Břetislav Hrdlička a web určený k vydírání – ve světle důkazů a faktů“. Upozorňujeme uživatele sociálních sítí, že se objevil další falešný profil, který se pokouší hlásat pravdy vytržené z kontextu, polopravdy a lži. Je jím na sociální síti facebook.com falešný profil pod jménem „Tom Pacourek“. Sám o sobě nic nezveřejňuje, ovšem pod falešnou identitou píše příspěvky o jiných. Volby se blíží, viz odpočet na webu iStrakonice.cz. Aby byl předvolební boj co možná nejslušnější, věcný a neanonymní, ukazujme na podobné darebáky, jakým je Tom Pacourek.

 • Strakonice v průběhu věků patřily různým vládcům a přehnaly se přes ně různé režimy. S jejich příchody a odchody bylo místním obyvatelům nařizováno více či méně násilně, co si mají myslet a jaké mají mít názory. Stalo se tak i při nástupu nacismu u nás. Svědčí o tom například první zápis v obecní kronice z roku 1940. Zde je jeho doslovný přepis: „Pamětní knihy obecní byly dle nařízení ministerstva školství a národního osvobození ze dne 21. října 1940 č. 129.247/40 – IV./4 odevzdány do zemských archivů v Praze a v Brně, ježto neodpovídaly nynějším státoprávním poměrům. Z této příčiny měly býti nově založeny pamětní knihy obecní.“ Za šest let se před uvedený záznam dopsal následující text: „Strana 9. až 50. byly vyňaty z knihy, protože zápisy z r. 1940 neodpovídaly smýšlení obyvatelstva o době poroby. Kronika za rok 1939 až 1945 jest přepracována. Zápisy budou v původní knize, vrácené z Prahy. Této knihy užito pro poznámky. 16.3.1946.“ Věříme, že i naše stránky magazínu iStrakonice.cz budou jednou příspěvkem dokumentujícím současnou situaci ve Strakonicích, kdy je ovládají extremisté ze Strakonické Veřejnosti. Jenom ale doufejme, že nenávistné a ideologicky zabarvené písemné, obrazové a zvukové výtvory a záznamy současných vládců nebudou v budoucnu zničeny. Jsou cenným dokladem hlouposti současného vedení města a jejich kolaborantů.26.5.2018. Strakonice v průběhu věků patřily různým vládcům a přehnaly se přes ně různé režimy. S jejich příchody a odchody bylo místním obyvatelům nařizováno více či méně násilně, co si mají myslet a jaké mají mít názory. Stalo se tak i při nástupu nacismu u nás. Svědčí o tom například první zápis v obecní kronice z roku 1940. Zde je jeho doslovný přepis: „Pamětní knihy obecní byly dle nařízení ministerstva školství a národního osvobození ze dne 21. října 1940 č. 129.247/40 – IV./4 odevzdány do zemských archivů v Praze a v Brně, ježto neodpovídaly nynějším státoprávním poměrům. Z této příčiny měly býti nově založeny pamětní knihy obecní.“  Za šest let se před uvedený záznam dopsal následující text: „Strana 9. až 50. byly vyňaty z knihy, protože zápisy z r. 1940 neodpovídaly smýšlení obyvatelstva o době poroby. Kronika za rok 1939 až 1945 jest přepracována. Zápisy budou v původní knize, vrácené z Prahy. Této knihy užito pro poznámky. 16.3.1946.“ Věříme, že i naše stránky magazínu iStrakonice.cz budou jednou příspěvkem dokumentujícím současnou situaci ve Strakonicích, kdy je ovládají extremisté ze Strakonické Veřejnosti. Jenom ale doufejme, že nenávistné a ideologicky zabarvené písemné, obrazové a zvukové výtvory a záznamy současných vládců nebudou v budoucnu zničeny.  Jsou cenným dokladem hlouposti současného vedení města a jejich kolaborantů.

 • 25.5.2018. Radnice nechala za téměř 20 000 Kč opravit sochu Dorotky na Podskalí, kterou poničil barvou neznámý vandal. Skutečně se oprava povedla? Vlevo je socha Dorotky před poničením barvou, vpravo po údajné opravě a odstranění barvy. Nové barevné fleky (cákance) jsou součástí nové image Dorotky? Názor necháme na čtenářích. 

Radnice nechala za téměř 20 000 Kč opravit sochu Dorotky na Podskalí, kterou poničil barvou neznámý vandal. Skutečně se oprava povedla? Vlevo je socha Dorotky před poničením barvou, vpravo po údajné opravě a odstranění barvy. Názor necháme na čtenářích.


 • 24.5.2018Uznávaný český psychiatr Radkin Honzák na serveru eurozpravy.cz dne 18.5.2018 uvedl svůj názor, že česká politika je plná psychopatů. Zda je tomu tak i ve Strakonicích, necháme na posouzení odborníků a čtenářů. My pouze přinášíme autentickou ukázku z projevu starosty Břetislava Hrdličky na 25. zastupitelstvu města konaném 23.5.2018. Proto, aby měli odborníci a čtenáři konkrétní podklady pro své posouzení Břetislava Hrdličky z extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost, zda on je psychopat či není. Jeho projev „tá-dá“ zaznívá jako reakce na diskuzní příspěvek opozičního zastupitele a svým blitím „Potřebujete eště někdo nutně se tady vyzvracet na mikrofon?“ uvozuje vystoupení špičkového odborníka na teplárenství Aleše Seitze. Toho Seitze, kterého Hrdlička jako politik sprostě pomluvil a vyhodil z Teplárny Strakonice, aby ji mohl sám řídit. V minulé větě je ovšem uvedena nepravda. Tak tedy. Hrdlička Teplárnu neřídí, ale nastolil trend, který ji směřuje ke krachu. Sekunduje mu přitom svým dirigováním další adept na hlavní roli v prasečí farmě zvířat Georga Orwella radní Rudolf Oberfalcer. Stále aktuálnější je proto náš dřívější článek „George Orwell a podobenství jeho knihy Farma zvířat se Strakonicemi“. 

Video spustíte kliknutím na obrázek pod článkem.


 • Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, neboli ke dnu. Podobně jako městský pivovar. Svým osudem je podobná Titaniku, který se potopil 15. dubna 1912. Strakonice připomíná i jeho lodní orchestr, který hrál do poslední chvíle. Kapelníkem byl Angličan Wallace Henry Hartley. I když to není jisté, jednou z jejich posledních skladeb prý byla „Blíž k tobě, Bože můj“. Složil ji v roce 1856 skladatel Lowell Mason. Rozdíl je pouze v tom, že členové orchestru věděli, že se jedná o jejich poslední koncert. Zahynuli všichni. Teplárna ve Strakonicích jde také ke dnu. Na rozdíl od členů orchestru se ovšem ve městě najde ještě stále dost lidí, kteří velebí Strakonickou Veřejnost. Ta přitom za směřování teplárny ke krachu může. Obdivují ji i proto, že v roce 2017 snížila cenu tepla. Co na tom, že se v roce 2018 cena opět zvýšila. Ideologové Strakonické Veřejnosti zalhali a lidé se uklidnili. Fakta ale skutečně vypovídají o trendu, který teplárnu směřuje ke dnu. Teprve potom se budou lidé ve Strakonicích divit, komuže uvěřili. Zisk teplárny je za rok 2017 ve výši 3 632 000 Kč, to je skutečnost. Ovšem lidem se tají, že pouze díky vhodné „úpravě“ účetnictví a díky plundrování financí, které novému vedení zanechalo předchozí představenstvo v čele s panem Seitzem. Taková je pravda. Tak třeba stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 2014 byl 82 973 000 Kč a na konci roku 2017 se snížil na 25 188 000 Kč. Otázka zní, kam zmizelo 57 785 000 mil. Kč. Od roku 2015 do konce roku 2017 bylo z teplárny propuštěno 53 zaměstnanců. Kam zmizelo zaokrouhleně 39 milionů Kč za jejich ušetřené mzdové prostředky? Bude ještě koho propustit v roce 2018? Obyvatelé Strakonic by se asi měli začít bát, jak to bude s teplem v jejich domovech. Zvláště, když teplárnu vedou a dohlíží na ni takové politické kreatury, jako je Břetislav Hrdlička, Pavel Zach, Josef Eigner, Josef Štrébl, Josef Moučka, Josef Zoch, Jan Svoboda a Miloslav Tuháček.22.5.2018. Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, neboli ke dnu. Podobně jako městský pivovar. Svým osudem je podobná Titaniku, který se potopil 15. dubna 1912. Strakonice připomíná i jeho lodní orchestr, který hrál do poslední chvíle. Kapelníkem byl Angličan Wallace Henry Hartley. I když to není jisté, jednou z jejich posledních skladeb prý byla „Blíž k tobě, Bože můj“. Složil ji v roce 1856 skladatel Lowell Mason. Rozdíl je pouze v tom, že členové orchestru věděli, že se jedná o jejich poslední koncert. Zahynuli všichni. Teplárna ve Strakonicích jde také ke dnu. Na rozdíl od členů orchestru se ovšem ve městě najde ještě stále dost lidí, kteří velebí Strakonickou Veřejnost. Ta přitom za směřování teplárny ke krachu může. Obdivují ji i proto, že v roce 2017 snížila cenu tepla. Co na tom, že se v roce 2018 cena opět zvýšila. Ideologové Strakonické Veřejnosti zalhali a lidé se uklidnili. Fakta ale skutečně vypovídají o trendu, který teplárnu směřuje ke dnu. Teprve potom se budou lidé ve Strakonicích divit, komuže uvěřili. Zisk teplárny je za rok 2017 ve výši 3 632 000 Kč, to je skutečnost. Ovšem lidem se tají, že pouze díky vhodné „úpravě“ účetnictví a díky plundrování financí, které novému vedení zanechalo předchozí představenstvo v čele s panem Seitzem. Taková je pravda. Tak třeba stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 2014 byl 82 973 000 Kč a na konci roku 2017 se snížil na 25 188 000 Kč. Otázka zní, kam zmizelo 57 785 000 Kč. Od roku 2015 do konce roku 2017 bylo z teplárny propuštěno 53 zaměstnanců. Kam zmizelo zaokrouhleně 39 milionů Kč za jejich ušetřené mzdové prostředky? Bude ještě koho propustit v roce 2018? Obyvatelé Strakonic by se asi měli začít bát, jak to bude s teplem v jejich domovech. Zvláště, když teplárnu vedou a dohlíží na ni takové politické kreatury, jako je Břetislav Hrdlička, Pavel Zach, Josef Eigner, Josef Štrébl, Josef Moučka, Josef Zoch, Jan Svoboda a Miloslav Tuháček.

„Veritas odium parit – Pravda rodí nenávist“. Slova pronesl římský dramatik a básník Publius Terentius Afer žijící v letech 185 až 159 před naším letopočtem. Uvedené může být odpovědí na časté otázky, proč v magazínu iStrakonice.cz nefunguje u článků diskuze. Podle vícero názorů je diskuze potřebná a přináší jiný pohled na probíranou tématiku. To je jistě pravda. Zkušenost ovšem dokazuje, že na internetu dnešních dnů jsou diskuze ovládány několika málo jedinci. Ti kritizují vše napsané a ve své podstatě si na diskuzích pouze zvyšují své sebevědomí a léčí ukřivděnost. Ve Strakonicích, až na výjimky, najdeme v diskuzích i další skupinu lidí. Jsou to zástupci Strakonické Veřejnosti. Většinou nenávistivě vystupují proti každému, kdo zastává jiný názor než ten jejich. Jsou to zejména zastupitelé Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer a Josef Zoch. Lidé mimořádně zlí a nenávistiví, kteří „šmejdí“ po všech možných webech a sociálních sítích. Aby na lidi jiných názorů plivali své zlé sliny. A právě také díky nim není na webu iStrakonice.cz diskuze povolena. Nebudeme podporovat jejich zamindrákované projevy, které velmi často nemají s obsahem článků nic společného. Každý článek je vyjádřením názoru. Mnohdy vezme hodně času a vyžaduje úsilí, aby mohl být napsán. Proto nebudeme živit laciné plivance podobných zoufalců, jako výše uvedených. Na ně platí beze zbytku další citát, jenž pronesl zmíněný Publius Terentius Afer. „Zlá mysl, zlý charakter – Mala mens, malus animus.“ Kdo chce vyjádřit názor, ať napíše svůj článek – ve kterém musí vážit slova. My mu ho rádi zveřejníme.

 • 21.5.2018. „Veritas odium parit – Pravda rodí nenávist“Slova pronesl římský dramatik a básník Publius Terentius Afer žijící v letech 195/185 až 159 před naším letopočtem. Uvedené může být odpovědí na časté otázky, proč v magazínu iStrakonice.cz nefunguje u článků diskuze. Podle vícero názorů je diskuze potřebná a přináší jiný pohled na probíranou tématiku. To je jistě pravda. Zkušenost ovšem dokazuje, že na internetu dnešních dnů jsou diskuze ovládány několika málo jedinci. Ti kritizují vše napsané a ve své podstatě si na diskuzích pouze zvyšují své sebevědomí a léčí ukřivděnost. Ve Strakonicích, až na výjimky, najdeme v diskuzích i další skupinu lidí. Jsou to zástupci Strakonické Veřejnosti. Většinou nenávistivě vystupují proti každému, kdo zastává jiný názor než ten jejich. Jsou to zejména zastupitelé Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer a Josef Zoch. Lidé mimořádně zlí a nenávistiví, kteří „šmejdí“ po všech možných webech a sociálních sítích. Aby na lidi jiných názorů plivali své zlé sliny. A právě také díky nim není na webu iStrakonice.cz diskuze povolena. Nebudeme podporovat jejich zamindrákované projevy, které velmi často nemají s obsahem článků nic společného. Každý článek je vyjádřením názoru. Mnohdy vezme hodně času a vyžaduje úsilí, aby mohl být napsán. Proto nebudeme živit laciné plivance podobných zoufalců, jako výše uvedených. Na ně platí beze zbytku další citát, jenž pronesl zmíněný Publius Terentius Afer. „Zlá mysl, zlý charakter – Mala mens, malus animus.“ Kdo chce vyjádřit názor, ať napíše svůj článek – ve kterém musí vážit slova. My mu ho rádi zveřejníme.
 • Jak město přichází po „drobných“ o peníze. Oberfalcerova předzahrádka: Město přichází o finance například tím, že vyjde vstříc zastupiteli a radnímu Rudolfu Oberfalcerovi a sníží mu cenu za pronájem jeho předzahrádky na lukrativním místě. Dne 13.5.2015 rada města na svém 18. jednání pronajala společnosti Rudolfa Oberfalcera Hober s.r.o. část pozemku číslo 1320/5 o výměře 32 m2 za cenu 8 000 Kč ročně + DPH za účelem vybudování a provozování předzahrádky s posezením. O něco později pak rada města na svém 95. jednání konaném dne 21.2.2018 uvedený nájem snížila na 5 000 Kč ročně + DPH. Inu, pan radní a zastupitel je přece „pán“. Mimochodem, rada města na svém 101. jednání konaném dne 9.5.2018 vypověděla smlouvu provozovateli zmrzlinového stánku v bývalém OD Maják na Velkém náměstí. Není to ale náhodou proto, že se jednalo o konkurenci Oberfalcerově cukrárně? Mimochodem, když Oberfalcer zmařil svým obstrukčním jednáním dostavbu Velkého náměstí, jeho jednou z námitek bylo, že se na zrekonstruovaném náměstí plánovaly další komerční aktivity. Ty pokládal Oberfalcer za nepřípustnou konkurenci jeho cukrárny. Argumentoval přitom zcela nesmyslně a účelově tím, že by došlo „k narušení rovného přístupu k podnikání“. Radní Oberfalcer prostě nepřipustí, aby se v blízkosti jeho cukrárny udržela konkurence. Bylo by rovněž zajímavé zjistit, zda má Oberfalcer na své předzahrádce deštníky s logem pivovaru Dudák koupené, pronajaté, anebo si je jen tak „vypůjčil“ v pivovaru, kterému šéfuje. Rockový klub Křemelka: Radnice se nyní chlubí, jak opravila a pronajala rockový klub Křemelka. O čem se ale již nemluví je fakt, že za zavřením klubu po dobu více než 16 měsíců stojí neschopnost radnice situaci řešit a najít nájemce. I když odečteme 4 měsíce na potřebnou rekonstrukci, stále máme 12 měsíců, kdy město zbytečným uzavřením klubu přišlo na nájmu nejméně o 84 000 Kč – při nájmu 7 000 Kč měsíčně. Rockeři z radnice prostě neumí řešit ani rockovou problematiku. Na fotu Oberfalcerova předzahrádka a rockový klub Křemelka.20.5.2018. Jak město přichází po „drobných“ o peníze. Oberfalcerova předzahrádka: Město přichází o finance například tím, že vyjde vstříc zastupiteli a radnímu Rudolfu Oberfalcerovi a sníží mu cenu za pronájem jeho předzahrádky na lukrativním místě. Dne 13.5.2015 rada města na svém 18. jednání pronajala společnosti Rudolfa Oberfalcera Hober s.r.o. část pozemku číslo 1320/5 o výměře 32 m2 za cenu 8 000 Kč ročně + DPH za účelem vybudování a provozování předzahrádky s posezením. O něco později pak rada města na svém 95. jednání konaném dne 21.2.2018 uvedený nájem snížila na 5 000 Kč ročně + DPH. Inu, pan radní a zastupitel je přece „pán“. Mimochodem, rada města na svém 101. jednání konaném dne 9.5.2018 vypověděla smlouvu provozovateli zmrzlinového stánku v bývalém OD Maják na Velkém náměstí. Není to ale náhodou proto, že se jednalo o konkurenci Oberfalcerově cukrárně? Mimochodem, když Oberfalcer zmařil svým obstrukčním jednáním dostavbu Velkého náměstí, jeho jednou z námitek bylo, že se na zrekonstruovaném náměstí plánovaly další komerční aktivity. Ty pokládal Oberfalcer za nepřípustnou konkurenci jeho cukrárny. Argumentoval přitom zcela nesmyslně a účelově tím, že by došlo „k narušení rovného přístupu k podnikání“. Radní Oberfalcer prostě nepřipustí, aby se v blízkosti jeho cukrárny udržela konkurence. Bylo by rovněž zajímavé zjistit, zda má Oberfalcer na své předzahrádce deštníky s logem pivovaru Dudák koupené, pronajaté, anebo si je jen tak „vypůjčil“ v pivovaru, kterému šéfuje. Rockový klub Křemelka: Radnice se nyní chlubí, jak opravila a pronajala rockový klub Křemelka. O čem se ale již nemluví je fakt, že za zavřením klubu po dobu více než 16 měsíců stojí neschopnost radnice situaci řešit a najít nájemce. I když odečteme 4 měsíce na potřebnou rekonstrukci, stále máme 12 měsíců, kdy město zbytečným uzavřením klubu přišlo na nájmu nejméně o 84 000 Kč – při nájmu 7 000 Kč měsíčně. Rockeři z radnice prostě neumí řešit ani rockovou problematiku. Na fotu Oberfalcerova předzahrádka a rockový klub Křemelka.

 • Neschopný zastupitel Rudolf Oberfalcer opět řádí a Strakonice finančně krvácí. Pivovar Dudák jde svým trendem ke dnu a Oberfalcer se snaží, aby jeho pád už nic nezastavilo. Jako by se chystal prodej pivovaru nějakému zájemci a předtím je zapotřebí co nejvíce snížit jeho cenu. Do roku 2014 investoval pivovar především ze svých peněz, které si vydělal. Po nástupu Oberfalcera do vedení si pivovar bere vícero nesmyslných úvěrů. Jako ten na novou prodejnu, která sama o sobě nezajistí vyšší prodej piva. Se stavbou se začalo koncem srpna 2017. Dokončeno mělo být do konce listopadu 2017. Za 4 mil. Kč. Došlo k prvnímu zpoždění. Vedení pivovaru slíbilo termín dokončení na konec ledna 2018. Dalším maximálním termínem dokončení se stal konec února 2018 s cenou 4,5 mil. Kč. Následoval březen 2018 a cena stoupla na 5 mil. Kč – podle Oberfalcera šlo o nejzazší termín. Prý byl problém s podložím. Zajímavé ale je, že se zjistil, až stál skelet budovy. Přece musí existovat projekt, smlouvy a jasné termíny. V jiných městech za stejnou dobu postavili velké domy a Strakonice se nezmohly ani na takovou „Oberfalcerovu králíkárnu“. A cena minimálně 5 milionů Kč? Jinde za takovou cenu postaví luxusní rodinné domy. Ve Strakonicích jde o betonový skelet s vnitřní příčkou a proskleným průčelím. K promrhaným milionům na zmaření dostavby Velkého náměstí, vyhozeným penězům za Přádelnu tak přibude dalších 5 milionů. Oberfalcer vyjde Strakonice skutečně hodně draho. Dnes již jde o více než 50 milionů Kč, zejména díky němu zbytečně vyhozených „do kanálu“. Jak dlouho ještě bude Oberfalcer Strakonicím škodit? Na fotu z 11.5.2018 je stále nedokončená prodejna u vstupu do pivovaru.19.5.2018. Neschopný zastupitel Rudolf Oberfalcer opět řádí a Strakonice finančně krvácí. Pivovar Dudák jde svým trendem ke dnu a Oberfalcer se snaží, aby jeho pád už nic nezastavilo. Jako by se chystal prodej pivovaru nějakému zájemci a předtím je zapotřebí co nejvíce snížit jeho cenu. Do roku 2014 investoval pivovar především ze svých peněz, které si vydělal. Po nástupu Oberfalcera do vedení si pivovar bere vícero nesmyslných úvěrů. Jako ten na novou prodejnu, která sama o sobě nezajistí vyšší prodej piva. Se stavbou se začalo koncem srpna 2017. Dokončeno mělo být do konce listopadu 2017. Za 4 mil. Kč. Došlo k prvnímu zpoždění. Vedení pivovaru slíbilo termín dokončení na konec ledna 2018. Dalším maximálním termínem dokončení se stal konec února 2018 s cenou 4,5 mil. Kč. Následoval březen 2018 a cena stoupla na 5 mil. Kč – podle Oberfalcera šlo o nejzazší termín. Prý byl problém s podložím. Zajímavé ale je, že se zjistil, až stál skelet budovy. Přece musí existovat projekt, smlouvy a jasné termíny. V jiných městech za stejnou dobu postavili velké domy a Strakonice se nezmohly ani na takovou „Oberfalcerovu králíkárnu“. A cena minimálně 5 milionů Kč? Jinde za takovou cenu postaví luxusní rodinné domy. Ve Strakonicích jde o betonový skelet s vnitřní příčkou a proskleným průčelím. K promrhaným milionům na zmaření dostavby Velkého náměstí, vyhozeným penězům za Přádelnu tak přibude dalších 5 milionů. Oberfalcer vyjde Strakonice skutečně hodně draho. Dnes již jde o více než 50 milionů Kč, zejména díky němu zbytečně vyhozených „do kanálu“. Jak dlouho ještě bude Oberfalcer Strakonicím škodit? Na fotu z 11.5.2018 je stále nedokončená prodejna u vstupu do pivovaru. 

 • 8.4.2018. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 92 098. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.

 • Víme první. Novinkou dne je, že došlo k odvolání dalšího ředitele teplárny, a to ve zkušební době. Vybrán byl přitom Strakonickou Veřejností a jejími kolaboranty. Situace ve Strakonicích se již stává velmi vážnou. Drahá kultura a špatně fungující místní televize nemusí občany trápit a třeba pivovar směřující svým trendem ke krachu také přímo ne. Dostane-li se ovšem do potíží teplárna, lidé to ve městě pocítí okamžitě. Na teple a teplé vodě je totiž závislá velká část obyvatelů Strakonic. Možná, kdyby Strakonická Veřejnost neslídila po sociálních sítích a neustále nehledala jimi vykonstruované nepřátele, zbyl by jim čas i na práci. Pokud jsou ovšem lidé z uvedeného hnutí pořádné práce vůbec schopni. Jsou asi dvě možnosti, proč Strakonická Veřejnost nevybírá schopné lidi, kteří ve svých funkcích vydrží. Buďto to jednoduše neumí, anebo s takovými darebáky nechce mít nikdo nic společného. Strakonické teplárně tak chybí generální ředitel, ekonomický ředitel a obchodní ředitel. Hlavně, že má teplárna předsedu představenstva Břetislava Hrdličku, jehož jedinou kvalifikací pro tuto funkci je umět pomlouvat lidi kolem sebe. Podobné to je i u jeho spolutvůrců strakonického zla ve vedení teplárny Pavla Zacha, Josefa Štrébla, Josefa Moučky, Josefa Zocha, Jana Svobody a právníka Miloslava Tuháčka, jehož funkce v teplárně a pivovaru je značně neprůhledná.22.3.2018. Víme první. Novinkou dne je, že došlo k odvolání dalšího ředitele teplárny, a to ve zkušební době. Vybrán byl přitom Strakonickou Veřejností a jejími kolaboranty. Situace ve Strakonicích se již stává velmi vážnou. Drahá kultura a špatně fungující místní televize nemusí občany trápit a třeba pivovar směřující svým trendem ke krachu také přímo ne. Dostane-li se ovšem do potíží teplárna, lidé to ve městě pocítí okamžitě. Na teple a teplé vodě je totiž závislá velká část obyvatelů Strakonic. Možná, kdyby Strakonická Veřejnost neslídila po sociálních sítích a neustále nehledala jimi vykonstruované nepřátele, zbyl by jim čas i na práci. Pokud jsou ovšem lidé z uvedeného hnutí pořádné práce vůbec schopni. Jsou asi dvě možnosti, proč Strakonická Veřejnost nevybírá schopné lidi, kteří ve svých funkcích vydrží. Buďto to jednoduše neumí, anebo s takovými darebáky nechce mít nikdo nic společného. Strakonické teplárně tak chybí generální ředitel, ekonomický ředitel a obchodní ředitel. Hlavně, že má teplárna předsedu představenstva Břetislava Hrdličku, jehož jedinou kvalifikací pro tuto funkci je umět pomlouvat lidi kolem sebe. Podobné to je i u jeho spolutvůrců strakonického zla ve vedení teplárny Pavla Zacha, Josefa Štrébla, Josefa Moučky, Josefa Zocha, Jana Svobody a právníka Miloslava Tuháčka, jehož funkce v teplárně a pivovaru je značně neprůhledná.
 • 17.3.2018. Aktualizování článku z 26.9.2017. Vyhrožování ve Strakonicích – zveřejňovat pravdu o některých lidech je rizikové.

Aktualizováno 17.3.2017. Někteří lidé se zveřejňování dalších článků skutečně velmi bojí. Asi i proto útoky stále pokračují. Lživé a dehonestující příspěvky jsou již běžnou realitou, spamy chodí znovu. Diskuzní příspěvky s falešným autorstvím majitele a šéfredaktora iStrakonice.cz jsou běžnou realitou. Dne 29.10.2017 někdo šéfredaktorovi doslova vyrval z auta přední světlo i s kabeláží. Nejnovějším útokem je pak znovu propíchnutá pneumatika u auta v pátek 16.3.2018. Tak ještě znovu. Investigativní a publicistické články založené na důkazech, faktech a souvislostech budou zveřejňovány i nadále!

Psát o některých lidech je ve Strakonicích nyní rizikovou činností. Na šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz bylo podáno trestní oznámení, došlo i na přímé vyhrožování. Přistoupeno bylo také ke tvrdšímu varování. V květnu 2017 měl šéfredaktor z auta vypuštěnou chladicí kapalinu (foto vlevo) a „někdo“ mu nechal na soukromý, redakční i pracovní e-mail zasílat několik tisíc e-mailů, tzv. spamů. Obtěžování nevyžádanou poštou, které nejde zrušit, trvá stále. Zatím k poslednímu útoku došlo v noci na úterý 26.9.2017. Šéfredaktor našel v úterý u svého auta probodnutou pneumatiku nožem nebo podobným předmětem (foto uprostřed a vpravo). Stalo se to v době, kdy měl jet jako člen volební komise na zasedání okresních volebních komisí pro parlamentní volby 2017. Magazín iStrakonice.cz útočníkům vzkazuje, že podobnými kroky dalšímu zveřejňování článků rozhodně nezabrání.

Útok nožem na auto šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz


 • 15.3.2018 – SEZNAM ZPRÁVY: „Severočeské Silicon Valley” zkrachovalo. Ministerstvo poslalo 300 milionů, teď dává trestní oznámení – Je pouze otázkou času, kdy se bude podobně psát o Strakonicích a jeho projektu TC Přádelna, pokud projekt pod vedením Břetislava Hrdličky a Rudolfa Oberfalcera bude pokračovat v dosavadním vývoji.
 • 15.3.2018. Vedení radnice (Strakonická Veřejnost + Volba pro město) zneužilo bezprecedentním způsobem majetkový odbor. Za každou cenu chtějí sehnat firmu do tzv. průmyslové zóny Hajská. Projekt se jim rozpadá pod rukama, proto chtějí rychle jednat. V cestě jim ale stojí náš magazín iStrakonice.cz, který 5.2.2018 a 13.2.2018 zveřejnil ekonomické problémy potenciálního zájemce o průmyslovou zónu a Týdeník Strakonicko, jenž podobné uveřejnil 7.2.2018. Ve Strakonické Veřejnosti nastala panika, jejich „zázračný“ projekt je v ohrožení. Blíží se komunální volby a Břetislav Hrdlička, Josef Štrébl, Rudolf Oberfalcer a další chtějí zónu Hajská prodat za každou cenu. Vymysleli proto zrůdný plán, kterým chtějí hodit odpovědnost na majetkový odbor radnice. Dne 7.3.2018 uložila rada majetkovému odboru, aby ten zaslal výzvu potencionálnímu zájemci Lamela Electric a.s. s tím, že firma má informovat město ohledně své majetkové a provozní situace a aby se vyjádřila, zda je schopna řádně a včas plnit své závazky. Když Lamela Electric napíše, že ano – a proč by to nenapsala, radnice bude pravděpodobně realizovat svůj záměr dál. Hrdlička a spol. se pak mohou před volbami chlubit úspěchem a případný neúspěch padne na hlavu úředníků z majetkového odboru. Politici jenom řeknou „My jsme jednali na základě informací z majetkového odboru, my za krach projektu  a za zmizelé miliony nemůžeme“. Paradoxem je, že starosta Břetislav Hrdlička se základním tabulkovým platem (Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) 72 743 Kč měsíčně, místostarosta Josef Štrébl s 64 013 Kč měsíčně a neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer s 39 281 Kč měsíčně si nemohou potřebné informace o zájemci o koupi pozemků na Hajské zjistit sami, aniž by místo sebe nastrčili úředníky z majetkového odboru. Tak na co si občané Strakonic platí takové politiky? Jsou neschopní nebo líní? Možná obojí, jsou ale především tzv. „vyčuraní“…

15.3.2018. Vedení radnice (Strakonická Veřejnost + Volba pro město) zneužilo bezprecedentním způsobem majetkový odbor. Za každou cenu chtějí sehnat firmu do tzv. průmyslové zóny Hajská. Projekt se jim rozpadá pod rukama, proto chtějí rychle jednat. V cestě jim ale stojí náš magazín iStrakonice.cz, který 5.2.2018 a 13.2.2018 zveřejnil ekonomické problémy potenciálního zájemce o průmyslovou zónu a Týdeník Strakonicko, který podobné uveřejnil 7.2.2018. Ve Strakonické Veřejnosti nastala panika, jejich „zázračný“ projekt je v ohrožení. Blíží se komunální volby a Břetislav Hrdlička, Josef Štrébl, Rudolf Oberfalcer a další chtějí zónu Hajská prodat za každou cenu. Vymysleli proto zrůdný plán, kterým chtějí hodit odpovědnost na majetkový odbor radnice. Dne 7.3.2018 uložila rada majetkovému odboru, aby ten zaslal výzvu potencionálnímu zájemci Lamela Electric a.s. s tím, že firma má informovat město ohledně své majetkové a provozní situace a aby se vyjádřila, zda je schopna řádně a včas plnit své závazky. Když Lamela Electric napíše, že ano – a proč by to nenapsala, radnice bude pravděpodobně realizovat svůj záměr dál. Hrdlička a spol. se pak mohou před volbami chlubit úspěchem a případný neúspěch padne na hlavu úředníků z majetkového odboru. Politici jenom řeknou „My jsme jednali na základě informací z majetkového odboru, my za krach projektu nemůžeme“. Paradoxem je, že starosta Břetislav Hrdlička se základním tabulkovým platem cca 60 000 Kč, místostarosta Josef Štrébl s cca 52 000 Kč a neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer s cca 39 000 Kč – vše měsíčně si nemohou potřebné informace o zájemci o koupi pozemků na Hajské zjistit sami, aniž by místo sebe nastrčili úředníky z majetkového odboru. Tak na co si občané Strakonic platí takové politiky? Jsou neschopní nebo líní? Možná obojí, jsou ale především tzv. „vyčuraní“…

Foto: Vlevo doba, kdy ještě firma Lamela Electric a.s. vyráběla, vpravo v době, kdy již byla v ekonomických problémech – na dvoře jsou jenom prázdné špulky na kabely


 • Politické hnutí Strakonická Veřejnost „prakticky neexistuje“. Jde pouze o několik málo jedinců (6), kteří likvidují chytré a vzdělané lidi a vedoucí pracovníky, aby pak vše mohli řídit sami. Například Teplárna tak nemá ředitele pro obchod a ředitele pro finance, Pivovar nemá ředitele, Strakonická televize nemá šéfredaktora a Městský úřad již neřídí jako jinde tajemník. Teplárnu a Městský úřad řídí Břetislav Hrdlička, pivovar Rudolf Oberfalcer, Strakonickou televizi František Christelbauer. Všichni z podivné Strakonické Veřejnosti. Jde buďto o naprostý amatérismus a diletantství anebo o řízenou a cílenou koncentraci moci. Kam tito pánové zatím vkročili, tam to s ekonomikou pro Strakonice nevypadá dobře. Jejich záměrům se nedá věřit. Například co se týká konkursu na nového tajemníka, Břetislav Hrdlička pro Týdeník Strakonicko č. 1/2018 prohlásil, že „musíme konkurs vyhlásit, stane se tak asi v únoru“. A skutečnost? Nestalo se. Břetislav Hrdlička se přece nebude vzdávat moci, kterou se snaží koncentrovat do svých rukou. Bez ohledu na občany Strakonic.1.3.2018. Politické hnutí Strakonická Veřejnost „prakticky neexistuje“. Jde pouze o několik málo lokálních jedinců - členů (6), kteří likvidují chytré a vzdělané lidi i vedoucí pracovníky, aby pak vše mohli řídit sami. Například Teplárna tak nemá ředitele pro obchod a ředitele pro finance, Pivovar nemá ředitele, Strakonická televize nemá šéfredaktora a Městský úřad již neřídí jako jinde tajemník. Teplárnu a Městský úřad řídí Břetislav Hrdlička, pivovar Rudolf Oberfalcer (+ jako neuvolněný místostarosta bere plat ve výši 39 028 Kč), Strakonickou televizi František Christelbauer. Další peníze jim plynou z členství v představenstvech a dozorčích radách ve firmách. Všichni jsou z podivné Strakonické Veřejnosti. Jde buďto o naprostý amatérismus a diletantství nebo o řízenou a cílenou koncentraci moci. Kam tito pánové zatím vkročili, tam to s ekonomikou pro Strakonice nevypadá dobře. Jejich záměrům se nedá věřit. Například co se týká konkursu na nového tajemníka. Břetislav Hrdlička pro Týdeník Strakonicko č. 1/2018 prohlásil, že „musíme konkurs vyhlásit, stane se tak asi v únoru“. A skutečnost? Nestalo se. Břetislav Hrdlička se přece nebude vzdávat moci, kterou se snaží koncentrovat do svých rukou. Bez ohledu na potřeby a zájmy občanů Strakonic.

Politické hnutí Strakonická Veřejnost „prakticky neexistuje“. Jde pouze o několik málo lokálních jedinců - členů (6), kteří likvidují chytré a vzdělané lidi i vedoucí pracovníky, aby pak vše mohli řídit sami. Například Teplárna tak nemá ředitele pro obchod a ředitele pro finance, Pivovar nemá ředitele, Strakonická televize nemá šéfredaktora a Městský úřad již neřídí jako jinde tajemník. Teplárnu a Městský úřad řídí Břetislav Hrdlička, pivovar Rudolf Oberfalcer (+ jako neuvolněný místostarosta bere plat ve výši 39 028 Kč), Strakonickou televizi František Christelbauer. Další peníze jim plynou z členství v představenstvech a dozorčích radách ve firmách. Všichni jsou z podivné Strakonické Veřejnosti. Jde buďto o naprostý amatérismus a diletantství nebo o řízenou a cílenou koncentraci moci. Kam tito pánové zatím vkročili, tam to s ekonomikou pro Strakonice nevypadá dobře. Jejich záměrům se nedá věřit. Například co se týká konkursu na nového tajemníka. Břetislav Hrdlička pro Týdeník Strakonicko č. 1/2018 prohlásil, že „musíme konkurs vyhlásit, stane se tak asi v únoru“. A skutečnost? Nestalo se. Břetislav Hrdlička se přece nebude vzdávat moci, kterou se snaží koncentrovat do svých rukou. Bez ohledu na potřeby a zájmy občanů Strakonic.

František Christelbauer, Rudolf Oberfalcer, Břetislav Hrdlička
Nejtvrdší jádro Strakonické Veřejnosti – uzurpátoři moci ve Strakonicích


 • Ostuda Strakonic Břetislav Hrdlička. Něco umět nebo v něčem pozitivním uspět je důvod k oslavě. Třeba když Ester Ledecká na olympiádě vyhraje druhou zlatou medaili. Anebo když muzeum ve Strakonicích patřící Jihočeskému kraji získá na revitalizaci Strakonického hradu dotaci 120 mil. Kč (z EU 102 047 031,35 Kč) a Římskokatolická farnost Strakonice na revitalizace kostela sv. Prokopa v areálu stejného hradu dotaci 46 955 298,80 Kč. Uvedené neunesl psychicky strakonický starosta Břetislav Hrdlička, jehož vrcholným dílem jeho kariéry je molo na Podskalí na řece Otavě a chlubení se cizími projekty a akcemi, které jeho vedení pouze dokončilo. A jak už bývá u tohoto starosty zvykem, potřeboval úspěchy jiných zlehčit a z cizích úspěchů pro sebe vytěžit co možná nejvíce bodů. Nakonec úspěšní jsou „hloupí“ a ON je zachráncem lidí ze Strakonic. Viz Zpravodaj města Strakonice číslo březen 2018, str. 3, úvodní sloupek Hrdličky. Takto starosta reagoval na fakt, že hrad má být z důvodu rekonstrukce uzavřen: „Druhou bolestivou záležitostí je to, že Jihočeský kraj se rozhodl zavřít hrad od letošního léta na tři roky bez výjimky, takže turisté budou narážet na uzavřené kamenné zdi. Tuto ostudu chceme alespoň částečně nahradit zvýšeným množstvím výstav, recitálů a přednášek, nejvíce snad zabere Strakonické kulturní léto.“ Starosta ve své nabubřelosti nemohl pochválit jiné za získání dotací přes 150 mil. Kč ve prospěch občanů města, starosta si v tom opět našel své negativum. Ti zlí z Jihočeského kraje zavřou lidem hrad a já jako starosta musím nyní tuto ostudu napravovat. Je skutečně získání dotace přes 150 mil. Kč a opravení kulturní památky ostudou? Není ostudou spíše Břetislav Hrdlička?24.2.2018. Ostuda Strakonic Břetislav Hrdlička. Něco umět nebo v něčem pozitivním uspět je důvod k oslavě. Třeba když Ester Ledecká na olympiádě vyhraje druhou zlatou medaili. Anebo když muzeum ve Strakonicích patřící Jihočeskému kraji získá na revitalizaci Strakonického hradu dotaci v celkové výši 120 mil. Kč (z EU 102 047 031,35 Kč) a Římskokatolická farnost Strakonice na revitalizace kostela sv. Prokopa v areálu stejného hradu dotaci 46 955 298,80 Kč. Uvedené neunesl psychicky strakonický starosta Břetislav Hrdlička, jehož vrcholným dílem jeho kariéry je molo na Podskalí na řece Otavě a chlubení se cizími projekty a akcemi, které jeho vedení pouze dokončilo. A jak už bývá u tohoto starosty zvykem, potřeboval úspěchy jiných zlehčit a z cizích úspěchů pro sebe vytěžit co možná nejvíce bodů. Nakonec úspěšní jsou „hloupí“ a ON je zachráncem lidí ze Strakonic. Viz Zpravodaj města Strakonice číslo březen 2018, str. 3, úvodní sloupek Hrdličky. Takto starosta reagoval na fakt, že hrad má být z důvodu rekonstrukce uzavřen: „Druhou bolestivou záležitostí je to, že Jihočeský kraj se rozhodl zavřít hrad od letošního léta na tři roky bez výjimky, takže turisté budou narážet na uzavřené kamenné zdi. Tuto ostudu chceme alespoň částečně nahradit zvýšeným množstvím výstav, recitálů a přednášek, nejvíce snad zabere Strakonické kulturní léto.“ Starosta ve své nabubřelosti nemohl pochválit jiné za získání dotací přes 150 mil. Kč ve prospěch občanů města, starosta si v tom opět našel své negativum. Ti zlí z Jihočeského kraje zavřou lidem hrad a já jako starosta musím nyní tuto ostudu napravovat. Je skutečně získání dotace přes 150 mil. Kč a opravení kulturní památky ostudou? Není ostudou spíše sám Břetislav Hrdlička?

 • Jak je to ve skutečnosti s magazínem iStrakonice.cz. V poslední době se čím dál tím častěji objevují informace, že magazín iStrakonce.cz ve skutečnosti řídí zastupitelé Pavel Vondrys, Pavel Pavel a Ivana Říhová. Celkem běžné jsou i tzv. „zaručené“ zprávy, že majitel magazínu iStrakonice.cz Karel Janský je výše uvedenými zastupiteli velmi dobře placen. Proto, aby psal v jejich prospěch a v neprospěch současného vedení města. Podívejme se proto, jak je to ve skutečnosti. Výše uvedené mohou tvrdit pouze psychicky nevyrovnaní a labilní lidé trpící stihomamem a paranoiou, kteří by v zájmu svého zdraví měli co možná nejdříve navštívit psychiatra. Magazín iStrakonice.cz vlastní pouze Karel Janský. Výše uvedení zastupitelé ho neřídí, neúkolují a nenajímají si ho. Na tvorbu zveřejňovaných článků nemají zcela určitě jakýkoliv vliv. Nikdo majitele magazínu ani nikdy neplatil a ani neplatí, uvedené je pouze smyšlenkou několika hloupých lidí, kteří se snaží iStrakonice.cz zdiskreditovat. Ono je to totiž jednodušší, než pomocí argumentů polemizovat s důkazy a fakty zveřejňovanými na stránkách iStrakonice.cz. Magazín se zabývá současným politickým, kulturním, podnikatelským a společenským děním ve městě, proto ti „aktivnější“ dostávají více prostoru. Nic jiného v tom není a je zbytečné ze strany kritiků v tom hledat a vymýšlet něco, co je pouze v jejich hlavách. Poznámka na konec. Magazín iStrakonice.cz ani jeho majitel se nenechají podplatit, natož zastrašit!23.2.2018. Jak je to ve skutečnosti s magazínem iStrakonice.cz. V poslední době se čím dál tím častěji objevují informace, že magazín iStrakonce.cz ve skutečnosti řídí zastupitelé Pavel Vondrys, Pavel Pavel a Ivana Říhová. Celkem běžné jsou i tzv. „zaručené“ zprávy, že majitel magazínu iStrakonice.cz Karel Janský je výše uvedenými zastupiteli velmi dobře placen. Proto, aby psal v jejich prospěch a v neprospěch současného vedení města. Podívejme se proto, jak je to ve skutečnosti. Výše uvedené mohou tvrdit pouze psychicky nevyrovnaní a labilní lidé trpící stihomamem a paranoiou, kteří by v zájmu svého zdraví měli co možná nejdříve navštívit psychiatra. Magazín iStrakonice.cz vlastní pouze Karel Janský. Výše uvedení zastupitelé ho neřídí, neúkolují a nenajímají si ho. Na tvorbu zveřejňovaných článků nemají zcela určitě jakýkoliv vliv. Nikdo majitele magazínu nikdy neplatil a ani neplatí, uvedené je pouze smyšlenkou několika hloupých lidí, kteří se snaží iStrakonice.cz zdiskreditovat. Ono je to totiž jednodušší, než za pomoci argumentů polemizovat s důkazy a fakty zveřejňovanými na stránkách iStrakonice.cz. Jednodušší je též odvracet pozornost, než odpovídat na nepříjemné otázky. Magazín se zabývá současným politickým, kulturním, podnikatelským a společenským děním ve městě, proto ti „aktivnější“ dostávají více prostoru. Nic jiného v tom není a je zbytečné ze strany kritiků v tom hledat a vymýšlet něco, co je pouze v jejich hlavách. Poznámka na konec. Magazín iStrakonice.cz ani jeho majitel se nenechají podplatit, natož zastrašit!

 • 22.2.2018. A zase ten Oberfalcer, který škodí Strakonicím. Ať už mluvíme o Rudolfu Oberfalcerovi jako o místostarostovi, radním, zastupiteli, normálním občanovi před komunálními volbami v říjnu 2014 nebo o předsedovi představenstva pivovaru, vždy dospějeme k názoru, že tento Rudolf Oberfalcer škodí městu. Důkazů již bylo na stránkách magazínu iStrakonice.cz předloženo spoustu, podívejme se na další. Zmíněný Oberfalcer v tomto případě plýtvá penězi města, tedy pivovaru. Pivovar pod vedením Oberfalcera si platí reklamu na stránkách jcted.cz/strakonicko a ani si neohlídá, aby se souběžně hned vedle nezobrazovala konkurenční nabídka jiného piva. Dokonce „Cenový trhák“. To může udělat pouze hlupák, člověk choré mysli nebo zmíněný Rudolf Oberfalcer.

A zase ten Oberfalcer, který škodí Strakonicím. Ať už mluvíme o Rudolfu Oberfalcerovi jako o místostarostovi, radním, zastupiteli, normálním občanovi před komunálními volbami v říjnu 2014 nebo o předsedovi představenstva pivovaru, vždy dospějeme k názoru, že tento Rudolf Oberfalcer škodí městu. Důkazů již bylo na stránkách magazínu iStrakonice.cz předloženo spoustu, podívejme se na další. Zmíněný Oberfalcer v tomto případě plýtvá penězi města, tedy pivovaru. Pivovar pod vedením Oberfalcera si platí reklamu na stránkách jcted.cz/strakonicko a ani si neohlídá, aby se souběžně hned vedle nezobrazovala konkurenční nabídka jiného pivovaru. Dokonce „Cenový trhák“. To může udělat pouze hlupák, člověk choré mysli nebo zmíněný Rudolf Oberfalcer.


 • 19.2.2018. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 84 135. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.

   


 • 19.2.2017. Pokrytectví starosty Břetislava Hrdličky nezná mezí. V tomto případě se týká Nemocnice Strakonice. Hrdlička se svými věrnými vytrvale od počátku své vlády brání přidělení dotace nemocnici. Dotace, ve které město vždy vyjadřovalo sounáležitost a vděk nemocnici, která slouží občanům města a je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších v rámci celé České republiky. Podrobněji jsme o případu psali v článcích „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas“. a „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 4. – Město pod vedením lidí, kteří nemají žádné morální zábrany.“ Kolik jsme jenom slyšeli jedovatých poznámek Hrdličky o tzv. „kšeftíkách“ na adresu zastupitele Pavla Vondryse, který byl dlouhá léta v dozorčí radě nemocnice a dotaci opakovaně navrhoval… Doba se změnila a 15.12.2016 zastupitelstvo Jihočeského kraje hlasovalo o výměně členů dozorčí rady nemocnice. Místo Vondryse byl nominován Hrdlička. Hrdlička jako pokrytec nechal schválit o den dříve, 14.12.2016 na zastupitelstvu města, dotaci nemocnici alespoň ve výši 400 000 Kč. Druhý den se přece mělo na kraji hlasovat o něm, proto peníze města nehrály žádnou roli. Vždyť z členství v dozorčí radě poplynou Hrdličkovi pravidelné finanční odměny, nechtěl proto asi riskovat své nezvolení díky svému dlouhodobě nepříznivému postoji ke strakonické nemocnici. Dne 14.2.2018 navrhl opět dotaci nemocnici zastupitel Pavel Pavel. Protože se daří výběru daní, navrhl částku ve výši 2 mil. Kč. Bod nakonec nebyl hlavně díky Strakonické Veřejnosti do programu vůbec zařazen. A aby se nikdo nedozvěděl, jak hlasoval Břetislav Hrdlička, město poprvé na svém webu nezveřejnilo výsledky hlasování. Přiložená fotografie ovšem dokazuje, že starosta Hrdlička byl proti zařazení bodu přidělit dotaci Nemocnici Strakonice, ve které je členem dozorčí rady. Už se totiž nemusí snažit zalíbit na kraji, aby byl zvolen. Ani se třeba jenom nezdržel hlasování.

  Pokrytectví starosty Břetislava Hrdličky nezná mezí. V tomto případě se týká Nemocnice Strakonice. Hrdlička se svými věrnými vytrvale od počátku své vlády brání přidělení dotace nemocnici. Dotace, ve které město vždy vyjadřovalo sounáležitost a vděk nemocnici, jenž slouží občanům města a je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších v rámci celé České republiky. Podrobněji jsme o případu psali v článcích „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas“. a „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 4. – Město pod vedením lidí, kteří nemají žádné morální zábrany.“ Kolik jenom jsme slyšeli jedovatých poznámek Hrdličky o tzv. „kšeftíkách“ na adresu zastupitele Pavla Vondryse, který byl dlouhá léta v dozorčí radě nemocnice a dotaci navrhoval… Doba se změnila a 15.12.2016 zastupitelstvo Jihočeského kraje hlasovalo o výměně členů dozorčí rady nemocnice. Místo Vondryse byl nominován Hrdlička. Ten jako pokrytec nechal schválit o den dříve, 14.12.2016, dotaci nemocnice alespoň ve výši 400 000 Kč. Druhý den se přece mělo na kraji hlasovat o něm, proto peníze města nehrály žádnou roli. Vždyť z členství v dozorčí radě poplynou Hrdličkovi pravidelné finanční odměny, nechtěl proto asi riskovat své nezvolení díky svému dlouhodobě nepříznivému postoji ke strakonické nemocnici. Dne 14.2.2018 navrhl opět dotaci nemocnici zastupitel Pavel Pavel. Protože se daří výběru daní, navrhl částku ve výši 2 mil. Kč. Bod nakonec nebyl hlavně díky Strakonické Veřejnosti do programu vůbec zařazen. A aby se nikdo nedozvěděl, jak hlasoval Břetislav Hrdlička, město poprvé na svém webu nezveřejnilo výsledky hlasování. Přiložená fotografie ovšem dokazuje, že starosta Hrdlička byl proti zařazení bodu přidělit dotaci Nemocnici Strakonice.


 • 13.2.2018. Firma Lamela Electric, a.s. spadla do insolvence a Strakonická Veřejnost se tváří, jako by se nic nedělo. Insolvenční řízení bylo zahájeno 13.2.2018 ve 13:37 hod. Pomýlený neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer s měsíčním platem ve výši 39 028 Kč ještě pro Týdeník Strakonicko číslo 6 dne 7.2.2018 doslova uvedl, že „Stále tedy jednáme o podmínkách, zatím, jako by se nic nedělo“. Důvod jednání je přitom zřejmý. Strakonická Veřejnost opět něco zkazila. Nechala se obalamutit vzdušnými zámky se sliby a nyní se ukazuje, že jejich záměr průmyslové zóny krachuje. Otázkou je, zda náhodou nekrachují rovněž něčí osobní zájmy s možným finančním přiživením se na dané investici… Naivní a možná i hloupý Rudolf Oberfalcer v diskuzi na jcted.cz dne 23.1.2018 uvedl, že do průmyslové zóny Hajská přivedou investici ve výši cca 2 miliardy Kč (!). Přitom již v té době se firma Lamela Electric, a.s. řítila do finanční propasti. Oberfalcerovy miliardy se rozplynuly, miliony Kč z městské kasy byly utraceny zbytečně a Rudolf Oberfalcer je v klidu. Z jeho kapsy přece ty peníze proudem netečou. A co je mu do nějakých občanů Strakonic… Podobná katastrofa na město možná dopadne v době, až se provalí, jak je to skutečně s tzv. technologickým centrem Přádelna realizovaným Rudolfem Oberfalcerem a Břetislavem Hrdličkou… Magazín iStrakonice.cz o krachu průmyslové zóny věděl ještě dříve, než cokoliv ve městě prosáklo na veřejnost. Není to zdaleka poprvé, a pokud se občané Strakonic konečně nevzpamatují, nebude to ani naposledy. Bohužel. 

Firma Lamela Electric, a.s. míří do insolvence a Strakonická Veřejnost se tváří, jako by se nic nedělo. Pomýlený neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer s měsíčním platem ve výši 39 028 Kč pro Týdeník Strakonicko číslo 6 dne 7.2.2018 doslova uvedl, že „Stále tedy jednáme o podmínkách, zatím, jako by se nic nedělo“. Důvod jednání je přitom zřejmý. Strakonická Veřejnost opět něco zkazila. Nechala se obalamutit vzdušnými zámky se sliby a nyní se ukazuje, že jejich záměr průmyslové zóny krachuje. Otázkou je, zda náhodou nekrachují rovněž něčí osobní zájmy s možným finančním přiživením se na dané investici… Naivní a možná i hloupý Rudolf Oberfalcer v diskuzi na jcted.cz dne 23.1.2018 uvedl, že do průmyslové zóny Hajská přivedou investici ve výši cca 2 miliard Kč (!). Přitom již v té době se firma Lamela Electric, a.s. řítila do finanční propasti. Oberfalcerovy miliardy se rozplynuly, miliony Kč z městské kasy byly utraceny zbytečně a Rudolf Oberfalcer je v klidu. Z jeho kapsy přece ty peníze proudem netečou. A co je mu do nějakých občanů Strakonic… Podobná katastrofa na město možná dopadne v době, až se provalí, jak je to skutečně s tzv. technologickým centrem Přádelna realizovaným Rudolfem Oberfalcerem a Břetislavem Hrdličkou… Magazín iStrakonice.cz o krachu průmyslové zóny věděl ještě dříve, než cokoliv ve městě prosáklo na veřejnost. Není to zdaleka poprvé, a pokud se občané Strakonic konečně nevzpamatují, nebude to ani naposledy. Bohužel.

Zdroj: www.justice.cz

Firma Lamela Electric, a.s. míří do insolvence a Strakonická Veřejnost se tváří, jako by se nic nedělo. Pomýlený neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer s měsíčním platem ve výši 39 028 Kč pro Týdeník Strakonicko číslo 6 dne 7.2.2018 doslova uvedl, že „Stále tedy jednáme o podmínkách, zatím, jako by se nic nedělo“. Důvod jednání je přitom zřejmý. Strakonická Veřejnost opět něco zkazila. Nechala se obalamutit vzdušnými zámky se sliby a nyní se ukazuje, že jejich záměr průmyslové zóny krachuje. Otázkou je, zda náhodou nekrachují rovněž něčí osobní zájmy s možným finančním přiživením se na dané investici… Naivní a možná i hloupý Rudolf Oberfalcer v diskuzi na jcted.cz dne 23.1.2018 uvedl, že do průmyslové zóny Hajská přivedou investici ve výši cca 2 miliard Kč (!). Přitom již v té době se firma Lamela Electric, a.s. řítila do finanční propasti. Oberfalcerovy miliardy se rozplynuly, miliony Kč z městské kasy byly utraceny zbytečně a Rudolf Oberfalcer je v klidu. Z jeho kapsy přece ty peníze proudem netečou. A co je mu do nějakých občanů Strakonic… Podobná katastrofa na město možná dopadne v době, až se provalí, jak je to skutečně s tzv. technologickým centrem Přádelna realizovaným Rudolfem Oberfalcerem a Břetislavem Hrdličkou… Magazín iStrakonice.cz o krachu průmyslové zóny věděl ještě dříve, než cokoliv ve městě prosáklo na veřejnost. Není to zdaleka poprvé, a pokud se občané Strakonic konečně nevzpamatují, nebude to ani naposledy. Bohužel.

Černé blikání simuluje, jak jednotliví členové Strakonické Veřejnosti a jejich kolaboranti ze strany některých zastupitelů zhasínají a opouštějí „potápějící se loď“: Strakonická Veřejnost: Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Josef Zoch, Pavel Zach, Jaroslav Horejš; Strakonickou Veřejností vyhození: Helena Brejchová, Milan Jungvirt; Podrazivší svoje politické hnutí ANO: Josef Moučka, Jan Svoboda; ČSSD: Josef Eigner; KSČM: Milada Vlasáková, Tomáš Bernad; Volba pro město: Josef Štrébl.


 • Tři základní důkazy, že MHD zdarma je ve Strakonicích pouhým populistickým krokem Strakonické Veřejnosti s negativním dopadem pro strakonické občany: důkaz č. 1. Zavedení MHD zdarma nepředcházel žádný seriózní výzkum – po čase tak nepůjde hodnotit přínos tohoto kroku; důkaz č. 2. Strakonická Veřejnost nemá skutečný zájem na tom, aby lidé přesedlali z aut na MHD. Jejich krok neprovázela žádná informační kampaň, dodnes mnozí lidé o cestování bez jízdenek vůbec nevědí – viz např. diskuze na facebooku, ověřeno i redakcí iStrakonice.cz; důkaz č. 3. Místo občanů a návštěvníků města zaplatí náklady na MHD všichni občané Strakonic prostřednictvím rozpočtu města – bez prognózy kolik ubude aut a kolik se ušetří parkovacích míst. Malá intenzita MHD ve Strakonicích nemá potenciál ubrat auta ze silnic. Foto: facebook Strakoňáci11.2.2018. Tři základní důkazy, že MHD zdarma je ve Strakonicích pouhým populistickým krokem Strakonické Veřejnosti s negativním dopadem pro strakonické občany: důkaz č. 1. Zavedení MHD zdarma nepředcházel žádný seriózní výzkum – po čase tak nepůjde hodnotit přínos tohoto kroku; důkaz č. 2. Strakonická Veřejnost nemá skutečný zájem na tom, aby lidé přesedlali z aut na MHD. Jejich krok neprovázela žádná informační kampaň, dodnes mnozí lidé o cestování bez jízdenek vůbec nevědí – viz např. diskuze na facebooku, ověřeno i redakcí iStrakonice.cz; důkaz č. 3. Místo občanů a návštěvníků města zaplatí náklady na MHD všichni občané Strakonic prostřednictvím rozpočtu města – bez prognózy kolik ubude aut a kolik se ušetří parkovacích míst. Malá intenzita MHD ve Strakonicích navíc nemá potenciál ubrat auta ze silnic. Foto: facebook Strakoňáci z 11.2.2018
 • Ivana Říhová24.1.2018. Zastupitelka Ivana Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice. Muzeum středního Pootaví Strakonice pod jejím vedením získalo dotaci z EU a státního rozpočtu v celkové výši 120 milionů Kč. Uspělo v 52. výzvě IROP (Integrovaný regionální operační program). Peníze získalo na rekonstrukci části národní kulturní památky strakonický hrad patřící Jihočeskému kraji v investiční prioritě „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“. Uspělo s projektem „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice“. 

Rudolf OberfalcerZastupitel Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost), radní a neuvolněný místostarosta. Člověk, kvůli kterému Strakonice přišly o 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad na rekonstrukci Velkého náměstí, i když on stále tvrdí opak – nemá přitom pravdu! Důkaz je ZDE. Člověk, který pracuje jako neuvolněný místostarosta, jenž nemusí vůbec chodit do práce a přitom měsíčně bere plat ve výši 39 028 Kč – v České republice pravděpodobně nenajdeme podobný skandální příklad.

Člověk, který trvale poškozuje město Strakonice a firmy s majetkovou účastí města svými nepravdivými a hanlivými výroky. Člověk, kvůli kterému, pokud bude pokračovat stávající pokles výstavu piva, zkrachuje strakonický pivovar. Člověk, který se starostou Břetislavem Hrdličkou vede městský podnik TC Přádelna Strakonice s.r.o. způsobem, kterým mohou zadlužit město klidně i ve výši půl miliardy – zejména při nezískání dotace.

Na 200 milionů je odhadována rekonstrukce Přádelny a další peníze může pohltit následná technologie a provoz Přádelny. Zatím, jak se projekt prezentuje na veřejnosti a zastupitelstvu, tak směřuje spíše ke krachu. K následování jiného technologického centra, viz příklad zde.

Mimochodem, Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty schválila na zastupitelstvu nevídaný krok v rámci celé České republiky. Hrdlička s Oberfalcerem tak klidně mohou jet třeba na cestu kolem světa, stravovat se v luxusních restauracích za desetitisíce korun a například se i nechat obšťastňovat prostitutkami. Vše bude legální. Stačí, když pouze prohlásí, že přefinancovávají projekt Přádelny. Zastupitelstvo města jim totiž schválilo bianco šek bez jakéhokoliv omezení. Ve zdravé demokratické společnosti by se to nikdy nemohlo stát. Strakonice jsou ovšem od konce roku 2014 tak nějak jiné město…

Palec dolů dáváme hlavně proto, že radní Oberfalcer lhal, že podají žádost o dotaci, a když ji nakonec podali, existuje téměř nulová šance, že ji získají. Dosavadní amatérské kroky Oberfalcera a Hrdličky podpořené rozhazováním peněz z městské pokladny tomu trvale nasvědčují. Mimochodem, i kdyby město získalo dotaci v maximální výši 100 mil. Kč, dalších 100 mil. Kč musí přihodit z obecní pokladny. A to bude stát pouze holá budova, kterou je třeba ještě za statisíce naplnit technologiemi. Skutečně to občanům Strakonic nevadí?


 • 24.1.2018. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 80 601. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • 18.12.2017. Aktualizováno 24.1.2018. Zastupitel města Strakonice Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) zaslal neuvolněnému místostarostovi Rudolfu Oberfalcerovi dne 17.12.2017 písemně otázky zabývající se různými tématy, na které žádá písemné odpovědi. Otázky byly zaslány na vědomí i různým médiím, včetně magazínu iStrakonice.cz. Jedná se o rozšířený seznam otázek, které zastupitel Pavel Vondrys avizoval na listopadovém a prosincovém jednání zastupitelstva v letošním roce. Asi nejenom magazín iStrakonice.cz bude očekávat odpovědi, které jistě budou zajímat rovněž mnohé obyvatele Strakonic. Otázky zde publikujeme v nezkrácené podobě. Aktualizace: Zastupitel Pavel Vondrys informoval novináře o tom, že 16.1.2018 zaslal radnímu Rudolfu Oberfalcerovi otázky znovu. Důvodem bylo, že radní Oberfalcer „zapomněl“ na některé otázky odpovědět: „Dobrý den pane místostarosto, děkuji za Vaši odpověď na můj email. Bohužel obsahovala odpovědi jen na některé písemně zaslané dotazy. Zřejmě jste je přehlédl. Ty, které zodpovězeny nebyly, proto zasílám znovu. Stačí mi krátké stručné odpovědi, do tabulek číselné vyjádření s krátkým jednoznačným komentářem – viz níže. Otázky jsou rozděleny tematicky, u všeho jste byl osobně účasten jako člen orgánů (člen představenstva, člen RM, jednatel). Žádám proto opakovaně o jejich konkrétní zodpovězení.“
  Oba dopisy s otázkami najdete v sekci "Otázky redakce a čtenářů".

 • 6.1.2018. Městská hromadná doprava ve Strakonicích je od 1. ledna 2018 pro všechny zdarma. Vedení města ale lidem z části neříká úplnou pravdu a z části lže. Zatajuje, že MHD zdarma je nyní pouze na rok. Vypadá to, že „Voliči, nyní ti slibujeme, ovšem až nám na podzim ve volbách dáš svůj hlas a až budeme zase u moci, výhodu ti zrušíme“. Ono totiž lépe zní že „MHD je zdarma“ než „MHD je zdarma pouze na rok“. A v čem je přímo lež? Vedení města dříve tvrdilo, že na MHD zdarma bude doplácet částkou 1 300 000 Kč. Sice to zní jako příliš nízká suma, ale dobře. Starosta Břetislav Hrdlička ovšem nyní nově občanům lže v tom, když tvrdí, že město bude doplácet na MHD zdarma „pouze“ do částky jednoho milionu Kč. V televizi pro celý národ totiž zní lépe nižší částka. Statisíce sem – statisíce tam. Uvedené jen dokazuje, že projet MHD zdarma je pouze populistickým a zcela nepřipraveným krokem. Navíc je divné, že MHD je zdarma od roku 2018 a peníze budou městu chybět již od roku 2017. Viz přiložené video. 
  (Zdroje střihového videa: Novoroční projev Břetislava Hrdličky, Česká televize – 4.1.2018, BETTER – proč pořád lžeš?, proslov Břetislava Hrdličky na Valné hromadě Teplárny, 2.6.2016) 


 • 2.1.2018. Novoroční projev starosty Břetislava Hrdličky. Populismus a chlubení se vlastními neúspěchy. Slibuje množství investičních akcí. Za tři roky vládnutí přitom on, jeho Strakonická Veřejnost s extremistickými prvky vládnutí a kolaboranti ve vedení města odsunuli Strakonice mezi nejhorší města ve státě. Ač se ekonomice v České republice dařilo a město hospodařilo s rekordními rozpočty, nové vedení snížilo investiční akce na minimum a v podstatě dodělávalo pouze práce, které připravili jejich předchůdci. Již delší dobu se chlubí činnostmi, které provádí jiní a jejich vrcholnou investicí je tak molo na Podskalí, v jejich provedení předražená a zkažená okružní křižovatka a předražené řešení úprav u školy Povážská ve prospěch jediné obyvatelky, zavánějící navíc korupcí. I podprůměrná vedení měst opravují více chodníků a komunikací než tak činí současné vedení města. Všechno jenom bude. Letos možná mnohé začnou a budou chtít po voličích, aby je to nechali dokončit v dalším volebním období. I v něm by ale pravděpodobně začali slibovat až na konci svého vládnutí. Městská hromadná doprava je zdarma a odpady zlevněny. Jde přitom o nedotažené populistické kroky, kterými radnice sebere občanům peníze třeba na investice, aby je dala na volební sliby Strakonické Veřejnosti. Mimochodem, existuje ve Strakonicích někdo, pro koho jsou v životě nejdůležitější pohřby, stejně jako pro Břetislava Hrdličku? Je skutečně přáním obyvatel Strakonic, aby se v roce 2018 zúčastňovali pohřbů? Právě toto uvedl starosta Hrdlička mezi přáními do nadcházejícího roku. Starosta dále přeje lidem, aby se nepotkali s fanatismem, nenávistí, závistí a neumazali se od špinavých lží (Poznámka: Ve Strakonické televizi 1/2018 mluví starosta Hrdlička podobně). Přitom právě tyto atributy jsou součástí stylu vládnutí lidí ze Strakonické Veřejnosti a znakem jejich kolaborantů z jiných politických uskupení. Kdyby sám starosta se svým věrnými nenechával při svém vládnutí ve Strakonicích za sebou množství nešťastných lidí a kdyby lidem nelhal – jak sám přiznal 2.6.2016 na Valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s., žilo by se lidem ve městě mnohem lépe a klidněji.


 • 1.1.2018. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 77 642. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • Populisté ze Strakonic zavedli městskou hromadnou dopravu (MHD) zdarma.1.1.2018. Populisté ze Strakonic zavedli městskou hromadnou dopravu (MHD) zdarma. Dobrá myšlenka, pokřivená opět starostou Břetislavem Hrdličkou a jeho věrnými. Část lidí a návštěvníků města takový krok jistě uvítá. Ve skutečnosti ovšem populistické vedení Strakonic pouze rozhazuje cizí peníze, tedy městské. Všude jinde kde zavedli MHD zdarma, počet aut ve městě výrazně neklesl. Zdarma doprava sice smysl má, pokud se ale nezavede jenom populisticky jako ve Strakonicích. Jinde mají třeba podmínku pořídit si čipovou kartu, nedlužit městu, mít ve městě trvalé bydliště atp. Ve skutečnosti totiž MHD nikde zdarma není. Za cestující musí přepravu osob zaplatit město, které tak sebere peníze odjinud. Například z potřebných investic. Proč ale nedělat populistický krok ve volebním roce, když se dá rozhazovat z cizího. Některá města řeší výpadek financí z MHD zdarma pokutami za rychlou jízdu, vyšší daní z nemovitostí atp. Výrazným přínosem se pak MHD zdarma stává jenom tehdy, když je podmínkou mít trvalé bydliště ve městě. Bývá to zajímavým motivem proč si ve městě zřídit trvalý pobyt. Za takové lidi pak město získává více peněz ze státního rozpočtu a z daní. Některé radnice nabízí HMD zdarma například jen v určitých částech města. Ale nikde v České republice, a pravděpodobně ani nikde ve světě, nezavedli MHD zdarma tak hloupě jako ve Strakonicích. A proč mluvíme o populistickém a hloupém kroku? Proto, že MHD zdarma bylo zavedeno bez jakýchkoliv podmínek či dalších kroků, které by byly přínosem pro město. Strakonická radnice navíc vyslala signál do celé republiky a „pozvala“ do města bezdomovce, narkomany, nelegální přistěhovalce a další problémové obyvatele. Tady totiž mohou takoví občané jezdit například v zimě zdarma městem křížem krážem celé hodiny, navíc v teple. Začnou-li jezdit problémoví lidé, MHD nejspíše opustí ti slušní, kteří přesednou do aut. O tématu připravujeme podrobný článek.
 • 27.12.2017. Pomalu ale jistě končí rok oslav 650. výročí od udělení městských práv. V době prázdnin od 25.8.2017 do 27.8.2017 se ve Strakonicích konal třídenní program v rámci zmíněných oslav. Co se ovšem nekonalo, byly sliby ředitele Městského kulturního střediska (MěKS) Františka Christelbauera. Jím slibovaný celoroční program slavností se totiž smrskl na několik málo dnů a další běžně konaný program byl pouze označen jako ten konaný v rámci slavení. Šlo však spíše o uměle organizovaný program v rámci oslav a o to, aby ředitel Christelbauer mohl „šikovně“ převést další městské peníze na provoz MěKS mimo běžný rozpočet. Do doby konání třídenních oslav bylo ve Strakonicích a na dalších místech České republiky mediální ticho po pěšině a stejně tak po zmíněných oslavách. Rovněž na webu města po kliknutí na obrázek oslav se návštěvník dostal většinu měsíců pouze na běžný program konaný během roku. Je vidět, že k ředitelování kulturního střediska jen hlavní kvalifikace v podobě řidičáku skupiny „C“ opravdu nestačí.

Pomalu ale jistě končí rok oslav 650. výročí od udělení městských práv. V době prázdnin od 25.8.2017 do 27.8.2017 se ve Strakonicích konal třídenní program v rámci zmíněných oslav. Co se ovšem nekonalo, byly sliby ředitele Městského kulturního střediska (MěKS) Františka Christelbauera. Jím slibovaný celoroční program slavností se totiž smrskl na několik málo dnů a další běžně konaný program byl pouze označen jako ten konaný v rámci slavení. Šlo však spíše o uměle organizovaný program v rámci oslav a o to, aby ředitel Christelbauer mohl „šikovně“ převést další městské peníze na provoz MěKS mimo běžný rozpočet. Do doby konání třídenních oslav bylo ve Strakonicích a na dalších místech České republiky mediální ticho po pěšině a stejně tak po zmíněných oslavách. Rovněž na webu města po kliknutí na obrázek oslav se návštěvník dostal většinu měsíců pouze na běžný program konaný během roku. Je vidět, že k ředitelování kulturního střediska opravdu jen hlavní kvalifikace v podobě řidičáku skupiny „C“ opravdu nestačí.


 • Když promluví nebo něco napíše strakonický radní Rudolf Oberfalcer, často to stojí za to. Příkladem jsou i jeho vyjádření v internetovém článku zveřejněném v Týdeníku Strakonicko dne 26.12.2017. Zatím pomiňme část jeho slov, která jen dokazují, že pokud bude strakonický pivovar pokračovat pod jeho vedením ve stejném trendu, tak mu hrozí krach. O tom bude samostatný článek na magazínu iStrakonice.cz. Zmíněný trend přitom v tomto případě rozhodně nezachrání pivo v plechovkách, nová pivovarská prodejna či prodej piva v hypermarketech a supermarketech. Dnes se podíváme na Oberfalcerovu nulu, za kterou by měl vrátit svůj inženýrský titul. Jeho vyjádření, že „Zisk meziročně klesl. Očekáváme výsledek kolem nuly. Jestli to bude nula záporná nebo kladná, zatím nevíme.“ Můžeme konstatovat, že uvedené vyjádření může učinit pouze člověk hodně mdlého rozumu. Žák na základní škole by za takový výrok dostal pětku, jelikož nula nemůže být kladná ani záporná. Protože článek na Týdeníku Strakonicko mohou číst i děti, uvedeme Oberfalcerovu neznalost matematiky raději na pravou míru. Nulu považujeme za jednu z nejzákladnějších matematických konstant. Na číselné ose odděluje záporná čísla od kladných, v teorii množin mluvíme o nule jako o prázdné množině. Zatímco Rudolf Oberfalcer nezná význam nuly dodnes, nulu znali například v Pákistánu již ve 3. až 4. století našeho letopočtu. Obdobně ji používali ve stejné době staří Mayové ve své dvacítkové soustavě. V Evropě se pak nula používá od 12. století. V každém případě je nula z matematického hlediska při sčítání neutrální prvek a při násobení absorpční prvek. A jak počítáme s nulou? Například „a + 0 = 0“ a „a x 0 = 0“. Z toho plyne, že v politice jeden Oberfalcer x 0 = 0. Použít můžeme i výraz 00. Výsledkem je v tomto případě číslo 1, tj. v politice jeden Oberfalcer. A odkud pochází v češtině slovo nula? Z latiny nullus, tj. žádný. Synonymy nuly jsou podle slovníku českých synonym „nýmand“, „nic“ a „bezvýznamná osoba“.26.12.2017. Když promluví nebo něco napíše strakonický radní Rudolf Oberfalcer, často to stojí za to. Příkladem jsou i jeho vyjádření v internetovém článku zveřejněném v Týdeníku Strakonicko dne 26.12.2017. Zatím pomiňme část jeho slov, která jen dokazují, že pokud bude strakonický pivovar pokračovat pod jeho vedením ve stejném trendu, tak mu hrozí krach. O tom bude samostatný článek na magazínu iStrakonice.cz. Zmíněný trend přitom v tomto případě rozhodně nezachrání pivo v plechovkách, nová pivovarská prodejna či prodej piva v hypermarketech a supermarketech. Dnes se podíváme na Oberfalcerovu nulu, za kterou by měl vrátit svůj inženýrský titul. Jeho vyjádření, že „Zisk meziročně klesl. Očekáváme výsledek kolem nuly. Jestli to bude nula záporná nebo kladná, zatím nevíme.“ Je možno konstatovat, že uvedené vyjádření může učinit pouze člověk hodně mdlého rozumu. Žák na základní škole by za takový výrok dostal pětku, jelikož nula nemůže být kladná ani záporná. Protože článek na Týdeníku Strakonicko mohou číst i děti, uvedeme Oberfalcerovu neznalost matematiky raději na pravou míru. Nulu považujeme za jednu z nejzákladnějších matematických konstant. Na číselné ose odděluje záporná čísla od kladných, v teorii množin mluvíme o nule jako o prázdné množině. Zatímco Rudolf Oberfalcer nezná význam nuly dodnes, nulu znali například v Pákistánu již ve 3. až 4. století našeho letopočtu. Obdobně ji používali ve stejné době staří Mayové ve své dvacítkové soustavě. V Evropě se pak nula používá od 12. století. V každém případě je nula z matematického hlediska při sčítání neutrální prvek a při násobení absorpční prvek. A jak počítáme s nulou? Například „a + 0 =  0“ a „a x 0 = 0“. Z toho plyne, že v politice jeden Oberfalcer x 0 = 0. Použít můžeme i výraz 00. Výsledkem je v tomto případě číslo 1, tj. v politice jeden Oberfalcer. A odkud pochází v češtině slovo nula? Z latiny nullus, tj. žádný. Synonymy nuly jsou podle slovníku českých synonym slova „nýmand“, „nic“ a „bezvýznamná osoba“.
 • 25.12.2017. O Vánočních svátcích si lidé navzájem přejí hezké prožití svátečních dnů a vše nejlepší v novém roce. Přál jsem také já. Mimo jiné jsem telefonicky pozdravil i Emila Bočka, stíhacího pilota RAF, který za Druhé světové války létal v Anglii na legendárním letounu Spitfire u 310. stíhací perutě. Stejně jako můj příbuzný. Tento skutečný hrdina navštívil dne 12. září 2015 Strakonice. O jeho návštěvě jsme psali v článku „Na detailech záleží, i ve Strakonické televizi“. Co se od té doby změnilo? Pan generál byl v roce 2017 povýšen z brigádního generála na generálmajora a 5.2.2018 oslaví 95. narozeniny. A co Strakonice? Tam dál vede amatérským způsobem Strakonickou televizi František Christelbauer, který je zodpovědný za ignorování návštěvy pana generála Emila Bočka ve Strakonicích. Je větší ostuda Strakonic než zmíněný František Christelbauer? –kj–

O Vánočních svátcích si lidé navzájem přejí hezké prožití svátečních dnů a vše nejlepší v novém roce. Přál jsem také já. Mimo jiné jsem telefonicky pozdravil i Emila Bočka, stíhacího pilota RAF, který za Druhé světové války létal v Anglii na legendárním letounu Spitfire u 310. stíhací perutě. Stejně jako můj příbuzný. Tento skutečný hrdina navštívil dne 12. září 2015 Strakonice. O jeho návštěvě jsme psali v článku „Na detailech záleží, i ve Strakonické televizi“. Co se od té doby změnilo? Pan generál byl v roce 2017 povýšen z brigádního generála na generálmajora a 5.2.2018 oslaví 95. narozeniny. A co Strakonice? Tam dál vede amatérským způsobem Strakonickou televizi František Christelbauer, který je zodpovědný za ignorování návštěvy pana generála Emila Bočka ve Strakonicích. Je větší ostuda Strakonic než zmíněný František Christelbauer? –kj–


PF 2018, iStrakonice.cz

PF 2018, iStrakonice.cz


 • 10.12.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 74 751. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • 14.11.2017. Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička potírá demokracii ve městě. Pomocí investigativní žurnalistiky již bylo na stránkách iStrakonice.cz dokázáno že občanům lže, lidsky i profesně likviduje neoprávněně lidi a nyní se dokázalo, že nedemokraticky zasahuje do práv opozičních zastupitelů. Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo, že na 20. jednání zastupitelstva města starosta Břetislav Hrdlička nepřiměřeně zasáhl do práv opozičních zastupitelů. Ve své podstatě byl potvrzen další špatný krok tohoto nedemokratického starosty, jehož praktiky se podobají činům prominentů totalitních režimů potírajících demokratické prvky ve společnosti. Stanovisko má celkem 6 stran.

 

   Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička potírá demokracii ve městě. Pomocí investigativní žurnalistiky již bylo na stránkách iStrakonice.cz dokázáno, že občanům lže, lidsky i profesně likviduje neoprávněně lidi a nyní se dokázalo, že nedemokraticky zasahuje do práv opozičních zastupitelů. Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo, že na 20. jednání zastupitelstva města starosta Břetislav Hrdlička nepřiměřeně zasáhl do práv opozičních zastupitelů. Ve své podstatě byl potvrzen další krok tohoto nedemokratického starosty, jehož praktiky se podobají prominentům totalitních režimů potírajících demokratické prvky ve společnosti. Stanovisko má celkem 6 stran.


 • 4.11.2017. Oficiální tisková zpráva města k odvolání místostarosty. Zastupitelstvo města Strakonice odvolalo z pozice místostarosty Milana Jungvirta pro dlouhotrvající nefunkční komunikaci, podporovanou mezerou v zákoně (starosta dle zákona není nadřízeným místostarosty, kterého úkoluje jen rada či zastupitelstvo). Markéta Bučoková, tisková mluvčí radnice (viz foto).“ (strakonice.eu, 1.11.2017 a strakonicky.denik.cz, 2.11.2017)

  Komentář iStrakonice.cz:
   Tisková zpráva města nahání husí kůži po těle. Podle starosty Hrdličky nemohl sám úkolovat a odvolat místostarostu díky mezeře v zákoně. Diktátor a uzurpátor moci prostřednictvím své tiskové mluvčí promluvil. V demokracii ale úkoluje a jmenuje místostarosty právě zastupitelstvo, což je ochrana demokracie před takovými lidmi, jako je například starosta Břetislav Hrdlička. Jak může Hrdlička hodnotit, co je mezera v zákoně a co úmysl? Může. On totiž zákony vysvětluje podle toho, co se mu právě hodí. Foto: autorka tiskové zprávy Markéta Bučoková

 


 • 2.11.2017. Z webu Strakonické Veřejnosti. Jak někoho „zaříznout“ a ještě navodit dojem, o jak úžasného kamaráda a pracovníka přicházejí...

Odchod Heleny Brejchové z funkce místostarostky (publikováno 19.12.2015): „Během 2.11.2017. Z webu Strakonické Veřejnosti. Jak někoho „zaříznout“ a ještě navodit dojem, o jak úžasného pracovníka přicházejí... Odchod Heleny Brejchové z funkce místostarostky (19.12.2015): „Během svého jednoročního působení v úřadu dokázala svou dobrosrdečností a lidským přístupem vrátit úřadu radnice lidskou tvář, školské a sociální problematice nové impulsy, mnohým lidem především v sociální nouzi dát novou naději. Přeji Helence mnoho zdraví, rodinného štěstí a věřím, že se brzy budeme moci znovu pracovně i lidsky setkávat. Za SV Rudolf Oberfalcer“. Odchod Milana Jungvirta z funkce místostarosty (1.11.2017): „Zároveň tímto chceme veřejně poděkovat Milanu Jungvirtovi za veškerou práci, kterou za tři roky odvedl z pozice místostarosty pro občany Strakonic především v oblasti financí a dotažení některých významných investičních akcí důležitých pro město, za všechny tyto akce jmenujme severní obchvat či úspory v provozu odpadového hospodářství. Milane děkujeme. Zastupitelé za Strakonickou Veřejnost“.svého jednoročního působení v úřadu dokázala svou dobrosrdečností a lidským přístupem vrátit úřadu radnice lidskou tvář, školské a sociální problematice nové impulsy, mnohým lidem především v sociální nouzi dát novou naději. Přeji Helence mnoho zdraví, rodinného štěstí a věřím, že se brzy budeme moci znovu pracovně i  lidsky setkávat. Za SV Rudolf Oberfalcer“.

Odchod Milana Jungvirta z funkce místostarosty (publikováno 1.11.2017): „Zároveň tímto chceme veřejně poděkovat Milanu Jungvirtovi za veškerou práci, kterou za tři roky odvedl z pozice místostarosty pro občany Strakonic především v oblasti financí a dotažení některých významných investičních akcí důležitých pro město, za všechny tyto akce jmenujme severní obchvat či úspory v provozu odpadového hospodářství. Milane děkujeme. Zastupitelé za Strakonickou Veřejnost“.Odchod Milana Jungvirta z funkce místostarosty (publikováno 1.11.2017): „Zároveň tímto chceme veřejně poděkovat Milanu Jungvirtovi za veškerou práci, kterou za tři roky odvedl z pozice místostarosty pro občany Strakonic především v oblasti financí a dotažení některých významných investičních akcí důležitých pro město, za všechny tyto akce jmenujme severní obchvat či úspory v provozu odpadového hospodářství. Milane děkujeme. Zastupitelé za Strakonickou Veřejnost“.


 • Útoky proti magazínu iStrakonice.cz. Aktualizováno 2.1.2017. Dne 1.11.2017 jsme zaznamenali další útok na šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz. Po vypuštěné chladicí kapalině z auta, proříznuté pneumatice, zasílání spamů do všech jeho emailů, snaze vytvořit proti němu falešný diskreditační web a vyhrožování mu přímo na pracovišti došlo ke snaze poškodit šéfredaktora v práci jenom proto, že se účastnil za občany 20. zastupitelstva města. Byla to žena, která se telefonicky pod falešným jménem snažila navodit dojem, že místo aby on byl v práci, tak jel načerno na zastupitelstvo. Když se to nepovedlo, jelikož čerpal řádnou dovolenou, tak zmíněná alespoň u nadřízeného protestovala, jak mohl dostat v úřední den dovolenou. Nadřízeným byla odkázána na řádně zastupujícího vedoucího, kterému se již ovšem neozvala. Ve skutečnosti se ale podivností kolem šéfredaktora děje více. Je zřejmé, že někomu hodně překáží v realizaci jeho špinavostí. Ilustrace Vladimír Renčín

  Aktualizováno 2.1.2017. Dne 1.11.2017 jsme zaznamenali další útok na šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz. Po vypuštěné chladicí kapalině z auta, proříznuté pneumatice, zasílání spamů do všech jeho emailů, snaze vytvořit proti němu falešný diskreditační web a vyhrožování mu přímo na pracovišti došlo ke snaze poškodit šéfredaktora v práci jenom proto, že se účastnil za občany 20. zastupitelstva města. Byla to žena, která se telefonicky pod falešným jménem snažila navodit dojem, že místo aby on byl v práci, tak jel načerno na zastupitelstvo. Když se to nepovedlo, jelikož čerpal řádnou dovolenou, tak zmíněná alespoň u nadřízeného protestovala, jak mohl dostat v úřední den dovolenou. Nadřízeným byla odkázána na řádně zastupujícího vedoucího, kterému se již ovšem neozvala. Ve skutečnosti se ale podivností kolem šéfredaktora děje více. Je zřejmé, že někomu hodně překáží v realizaci jeho špinavostí. Ilustrace Vladimír Renčín

 • Teplárna Strakonice, a.s. je personálně v rozkladu. Nemá generálního ředitele a na mimořádném zastupitelstvu dne 1.11.2017 prozatímní ředitel STARZu Pavel Mareš přiznal, že on je vlastně dvojředitelem a řídí i teplárnu jako generální ředitel. Navíc konstatoval, že teplárna nemá ani obchodního ani finančního ředitele. Tyto dvě ředitelské pozice byly nově podle Mareše sloučeny do jedné a tuto funkci dočasně vykonává rovněž pouze pověřený dvojředitel, a to Josef Eigner. Teplárna tak nemá tři plnohodnotné ředitele z původních čtyř (20. ZM, 1.11.2017, 0:32:05).1.11.2017. Teplárna Strakonice, a.s. je personálně v rozkladu. Nemá generálního ředitele a na  mimořádném zastupitelstvu dne 1.11.2017 ředitel STARZu Pavel Mareš přiznal, že on je vlastně prozatímním dvojředitelem a řídí i teplárnu jako její generální ředitel. Navíc konstatoval, že teplárna nemá stálého ani obchodního ani finančního ředitele. Tyto dvě ředitelské pozice byly nově podle Mareše sloučeny do jedné a tuto funkci dočasně vykonává rovněž pouze pověřený dvojředitel, a to Josef Eigner. Teplárna tak nemá tři plnohodnotné ředitele z původních čtyř (20. ZM, 1.11.2017, 0:32:05). Foto: dvojředitel Pavel Mareš 

 • 31.10.2017. ----- Důležitá informace----- Aktualizováno 1.11.2017. Podle zdroje blízkého vedení města a Strakonické Veřejnosti dojde v brzké době k zásadní změně na strakonické radnici. Na některém příštím zastupitelstvu má být z funkce místostarosty odvolán Milan Jungvirt. V křesle místostarosty ho má nahradit Josef Štrébl. Zároveň má být obnovena funkce druhého místostarosty (jako neuvolněného), do jehož křesla má být nominován Rudolf Oberfalcer. Námi avizované změny byly na 20. zastupitelstvu dne 1.11.2017 provedeny tak, jak jsme avizovali. Mimo nich se novým členem rady města stal Pavel Zach ze Strakonické Veřejnosti. Skandální je skutečnost, že Rudolf Oberfalcer jako neuvolněný místostarosta, který ani nemusí chodit do práce, bude brát měsíčně plat 39 028 Kč. Tedy stejně jako místostarosta, který by měl denně chodit do práce. Navíc ten Rudolf Oberfalcer, který Strakonice zcela zbytečně připravil o desítky milionů Kč. Každé jiné město by ho hnalo. Strakonice mu ale naopak přidají peníze a ještě ho povýší.31.10.2017. ----- Důležitá informace----- Aktualizováno 1.11.2017. Podle zdroje blízkého vedení města a Strakonické Veřejnosti dojde v brzké době k zásadní změně na strakonické radnici. Na některém příštím zastupitelstvu má být z funkce místostarosty odvolán Milan Jungvirt. V křesle místostarosty ho má nahradit Josef Štrébl. Zároveň má být obnovena funkce druhého místostarosty (jako neuvolněného), do jehož křesla má být nominován Rudolf Oberfalcer. Námi avizované změny ----- Důležitá informace----- Aktualizováno 1.11.2017. Podle zdroje blízkého vedení města a Strakonické Veřejnosti dojde v brzké době k zásadní změně na strakonické radnici. Na některém příštím zastupitelstvu má být z funkce místostarosty odvolán Milan Jungvirt. V křesle místostarosty ho má nahradit Josef Štrébl. Zároveň má být obnovena funkce druhého místostarosty (jako neuvolněného), do jehož křesla má být nominován Rudolf Oberfalcer. Námi avizované změny byly na 20. zastupitelstvu dne 1.11.2017 provedeny tak, jak jsme avizovali. Mimo nich se novým členem rady města stal Pavel Zach ze Strakonické Veřejnosti. Skandální je skutečnost, že Rudolf Oberfalcer jako neuvolněný místostarosta, který ani nemusí chodit do práce, bude brát měsíčně plat 39 028 Kč. Tedy stejně jako místostarosta, který by měl denně chodit do práce. Navíc ten Rudolf Oberfalcer, který Strakonice zcela zbytečně připravil o desítky milionů Kč. Každé jiné město by ho hnalo. Strakonice mu ale naopak přidají peníze a ještě ho povýší.byly na 20. zastupitelstvu dne 1.11.2017 provedeny tak, jak jsme informovali. Mimo nich se novým členem rady města stal Pavel Zach ze Strakonické Veřejnosti. Skandální je skutečnost, že Rudolf Oberfalcer jako neuvolněný místostarosta, který ani nemusí chodit do práce, bude brát měsíčně plat 39 028 Kč. Stejně jako místostarosta Štrébl, který by měl denně do práce chodit. Navíc ten Rudolf Oberfalcer, který zcela zbytečně připravil Strakonice o desítky milionů Kč. Každé jiné město by ho hnalo k zodpovědnosti. Strakonice mu ovšem naopak přidají peníze a ještě ho povýší. Zvláštní praxe…
  Foto vlevo Milan Jungvirt, vpravo Rudolf Oberfalcer.

 

----- Důležitá informace----- Podle zdroje blízkého vedení města a Strakonické Veřejnosti dojde v brzké době k zásadní změně na strakonické radnici. Na některém příštím zastupitelstvu má být z funkce místostarosty odvolán Milan Jungvirt. V křesle místostarosty ho má nahradit Josef Štrébl. Zároveň má být obnovena funkce druhého místostarosty (jako neuvolněného), do jehož křesla má být nominován Rudolf Oberfalcer.


 • 24.10.2017. Osm opozičních zastupitelů požadovalo, aby starosta podle zákona svolal zastupitelstvo města k problematice strakonické teplárny. Chtějí na něm projednat nejasnosti týkající se městem ovládané společnosti a problémy, do kterých se pod novým vedením dostala. Starosta Břetislav Hrdlička jim musel vyhovět a zastupitelstvo svolává na středu 1. listopadu 2017. Hned si ovšem pojistil, aby na zastupitelstvo nemohla přijít veřejnost, anebo aby jí bylo přítomno co možná nejméně. Zastupitelstvo totiž svolal netradičně na 13:00 hod., tedy na čas, kdy bude mít jen málokdo z občanů možnost přijít. Co kdyby se totiž lidé dozvěděli, jak to s teplárnou ve skutečnosti je…

 • Bezcharakterní hraniční osobnost s nedostatkem svědomí. Vlastnosti doprovázející i morální psychopatii. Tak by se dal charakterizovat starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, pokud se potvrdí informace, které získala redakce magazínu iStrakonice.cz. Podle nich si starosta Hrdlička nově zařídil možnost při zasedání zastupitelstva města vypnout zvukový záznam, kdykoliv se mu zachce. Když se mu například nebude líbit kritické vystoupení opozičního zastupitele. Záznamy se po zastupitelstvu zveřejňují pro občany na webu města. Poprvé měl tuto možnost Hrdlička použít na 19. zasedání zastupitelstva města Strakonice dne 6.9.2017. Takové zasahování do průběhu zastupitelstva znamená další omezení práv občanů a prohloubení cenzury ve Strakonicích.23.10.2017. Bezcharakterní hraniční osobnost s nedostatkem svědomí. Vlastnosti doprovázející i morální psychopatii. Tak by se dal charakterizovat starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, pokud se potvrdí informace, které získala redakce magazínu iStrakonice.cz. Podle nich si starosta Hrdlička nově zařídil možnost při zasedání zastupitelstva města vypnout zvukový záznam, kdykoliv se mu zachce. Když se mu například nebude líbit kritické vystoupení opozičního zastupitele. Záznamy se po zastupitelstvu zveřejňují pro občany na webu města. Poprvé měl tuto možnost Hrdlička použít na 19. zasedání zastupitelstva města Strakonice dne 6.9.2017. Takové zasahování do průběhu zastupitelstva znamená další omezení práv občanů a prohloubení cenzury ve Strakonicích.
 • 22.10.2017. Prohra místostarosty Milana Jungvirta. Jeho partnerka a sekretářka radnice Miroslava Havrdová již byla vymazána z telefonního seznamu strakonické radnice. Úplně, v rámci radnice již není nikam zařazena.

Prohra místostarosty Milana Jungvirta. Jeho partnerka a sekretářka radnice Miroslava Havrdová již byla vymazána z telefonního seznamu strakonické radnice. A to úplně, v rámci radnice není nikam zařazena.


 • 22.10.2017. Na facebooku Strakoňáci sdílel uživatel článek Týdeníku Strakonicko o situaci se sekretářkami na radnici. Článek ukazuje na vnitřní rozkol v politickém hnutí Strakonická Veřejnost. Paradoxem je, že se uvedené líbí Rudolfu Oberfalcerovi, politikovi zvolenému právě za Strakonickou Veřejnost.

Oberfalcer sdílí příspěvek na facebooku


 • 20.10.2017Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu. 

Můj Jungvirt vyhodí Máckovou

Vlevo sekretářka radnice Miroslava Havrdová, vpravo Eva Mácková

Tak nám vyhodili Havrdovou


 • 4.10.2017. K čemu je Strakonicím dlouholetá šikovná sekretářka MěÚ se znalostmi? K ničemu! Alespoň v pojetí Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů. Slovníkem těchto „politiků“ se tomu ale říká „organizační změna za účelem zvýšení efektivnosti práce“. Normálně česky potom vyhazov na radnici. Není ovšem spíše otázkou, k čemu je starosta Hrdlička a místostarosta Jungvirt?

K čemu je Strakonicím dlouholetá šikovná sekretářka MěÚ se znalostmi? K ničemu! Alespoň v pojetí Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů. Slovníkem těchto „politiků“ se tomu ale říká „organizační změna za účelem zvýšení efektivnosti práce“. Normálně česky potom vyhazov na radnici. Není ovšem spíše otázkou, k čemu je starosta Hrdlička a místostarosta Jungvirt?


 • 26.9.2017. Vyhrožování ve Strakonicích – zveřejňovat pravdu o některých lidech je rizikové.

   Psát o některých lidech je ve Strakonicích nyní rizikovou činností. Na šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz bylo podáno trestní oznámení, došlo i na přímé vyhrožování. Přistoupeno bylo také ke tvrdšímu varování. V květnu 2017 měl šéfredaktor z auta vypuštěnou chladicí kapalinu (foto vlevo) a „někdo“ mu nechal na soukromý, redakční i pracovní e-mail zasílat několik tisíc e-mailů, tzv. spamů. Obtěžování nevyžádanou poštou, které nejde zrušit, trvá stále. Zatím k poslednímu útoku došlo v noci na úterý 26.9.2017. Šéfredaktor našel v úterý u svého auta probodnutou pneumatiku nožem nebo podobným předmětem (foto uprostřed a vpravo). Stalo se to v době, kdy měl jet jako člen volební komise na zasedání okresních volebních komisí pro parlamentní volby 2017. Magazín iStrakonice.cz útočníkům vzkazuje, že podobnými kroky dalšímu zveřejňování článků rozhodně nezabrání.

  Útok nožem na auto šéfredaktora magazínu iStrakonice.cz


 • Strakonická Veřejnost, hnutí s prvky extrémismu17.9.2017. Radní Rudolf Oberfalcer zveřejnil dne 16.9.2017 na webu Strakonické Veřejnosti opět sérii jedovatých útoků proti opozici jejich hnutí. Člověk se stále diví, kam až tento člověk ve své nenávisti dokáže zajít. Kdo ovšem alespoň trochu sleduje historii jeho textových a slovních výplodů tak mu nemůže uniknout, jak klame veřejnost. Buďme konkrétní. Třeba otázka jeho pochybného projektu Přádelna. V uvedeném článku Oberfalcer napsal:

  „Třetí věcí, kterou bych vyzdvihl, je přidělení peněz novému městskému podniku TC Přádelna Strakonice s.r.o. Jde o peníze určené především na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budov tohoto podniku. Záměrem je tuto dokumentaci mít hotovu do konce letošního roku, následně podat žádost o dotaci právě na rekonstrukci těchto budov. V příštím roce pak chceme získat stavební povolení a v případě úspěšného získání dotace vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.“

  Oberfalcer ve svém výplodu ovšem zapomněl, že lidé mají paměť. Tak třeba město Strakonice uzavřelo smlouvu s firmou SMART DIALOG s.r.o. (dodatek č. 1, schváleno radou města Strakonice dne 26.7.2017) s tím, že firma připraví žádost o dotaci v rámci programu „Výzva IV programu podpory Služby infrastruktury“. Příjem žádostí do této výzvy končí 22.12.2017. Na tom by nebylo nic divného, kdyby nebyla se stejnou firmou uzavřena již dříve jiná smlouva s tím, že firma připraví žádost o dotaci v rámci programu „Výzva III programu podpory Služby infrastruktury“ (schváleno radou města Strakonice dne 20.7.2016). Příjem žádostí do této výzvy končil 28. dubna 2017.

  16.9.2017. Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říctVe výše zmíněném článku Oberfalcer již píše, že žádost o dotaci budou podávat příští rok, tedy až v roce 2018. Příští rok budou teprve podávat žádost o dotaci a ve stejném roce vytvoří všechny potřebné projekty a získají územní rozhodnutí a stavební povolení? Ten člověk asi spadnul z Marsu. Takže smlouvy se uzavírají, nesmyslné projekty se vytváří, statisíce a miliony korun se rozhazují jenom proto, aby Oberfalcer měl hračku. Na sny a vize tohoto rádoby politika budou ve Strakonicích vzpomínat ještě budoucí generace – a za jeho vize také platit… 

  Foto: 16.9.2017. Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říct.


 • 17.9.2017. Strakonický pivovar se pochlubil prodejem piva na oslavách 650. výročí města. Čím se již ovšem nepochlubil je skutečnost, kam směřovaly zisky z jeho prodeje. Jelikož podle Strakonické Veřejnosti asi nikdo z městského pivovaru neumí pivo čepovat a prodávat, musela proto DUDÁKA během výročních oslav čepovat agentura Live Production z Tábora. Ta rovněž určovala ceny, za které se pivo prodávalo zákazníkům. Jednoduše řečeno, pivo se čepovalo přes prostředníka. Nebylo by přitom lepší, když by si strakonický pivovar čepoval a prodával pivo sám? Anebo, nebylo to náhodou proto, aby se zisk z prodeje piva lidově řečeno „ulil“ přes prostředníka pro někoho ze Strakonic? A co to je vůbec za agenturu Live Production z Tábora? Má vůbec nějakou oficiální registraci? A jak to, že pivo ve Strakonicích během oslav zdražilo tak, že stálo 30 a 35 Kč? Je pravdou, že zdražení v celém městě bylo řízeno kvůli větším ziskům přímo z radnice? Foto facebook města Strakonice.

Radní a předseda představenstva pivovaru Rudolf Oberfalcer a jeho kšeftíčky, aneb kam plynou peníze za strakonické pivo


 • 17.9.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 60 284. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • Strakonice se potápí7.9.2017. Loď jménem Strakonice jde ke dnu. Utekl ředitel pivovaru Pohanka, zdrhl ředitel teplárny Motl a nyní utíká další člověk z městem ovládané firmy. Dne 3.3.2017 vznikla nesmyslná společnost „TC Přádelna Strakonice s.r.o.“ Jednateli se stali starosta Břetislav Hrdlička, radní Rudolf Oberfalcer a Ing. Filip Brada z firmy SMART DIALOG s.r.o., který měl být garantem odbornosti. Posledně jmenovaný nyní z funkce odstupuje k 30.9.2017. Není to již více než podezřelé, že všichni utekli a firmy, kde se rozhoduje o desítkách a stovkách milionů, dnes řídí Hrdlička, Oberfalcer, Zach, Štrébl a Krankus, kdy dozorčí rady jsou v rukou dalších SVčkářů a jejich kolaborantů, jako je Zoch, Svoboda, Christelbauer, Tuháček a Moučka? 


 • 5.9.2017. Pozor, na 19. zastupitelstvu města dne 6. září 2017 chce starosta Břetislav Hrdlička nechat odsouhlasit jeho podivné směny pozemků v Dražejově za městské pozemky ve Strakonicích. Na fotu č. 2 je jeho modrý pozemek v Dražejově, kde mu město asi postaví novou silnici u jeho pozemku a na fotu č. 1 jsou zelené pozemky města ve Strakonicích, kdy o červenou část má zájem v rámci směny starosta Hrdlička. Je nebezpečí, že pak může vydírat majitele okolní pozemků. Sám tam jiný navazující pozemek podle katastru nemá. Připravujeme větší článek.

  Pozor, na 19. zastupitelstvu města dne 6. září 2017 chce starosta Břetislav Hrdlička nechat odsouhlasit jeho podivné směny pozemků v Dražejově za městské pozemky ve Strakonicích. Vpravo je jeho modrý pozemek v Dražejově, kde mu město postaví novou silnici u jeho pozemku a vlevo jsou zelené pozemky města ve Strakonicích, kdy o červenou část má zájem v rámci směny starosta Hrdlička. Je nebezpečí, že pak může vydírat majitele okolní pozemků, sám tam jiný navazující pozemek podle katastru nemá. Připravujeme větší článek.

  Na fotu č. 3 je zelený pozemek města ve Strakonicích u výpadovky na Písek a Prahu, za ním domek, který je na mapě č. 1 modře a mezi nimi má zájem starosta Hrdlička o to, aby ukrojil část pozemku města – červeně na mapě č. 1. Na fotu č. 4 je prašná cesta na konci Dražejova s keři Hrdličkova pozemku vpravo, kde chce město budovat silnici a foto č. 5 je pozemek starosty Hrdličky v Dražejově vedle prašné cesty za keři. Fota č. 4 a 5 korespondují s mapou č. 2. Pokud se vybuduje v Dražejově silnice, Hrdličkův pozemek to zhodnotí a za směněné kousky v Dražejově bude mít ještě cenné pozemky ve Strakonicích, vklíněné mezi cizí pozemky.

  Na fotu č. 3 je zelený pozemek města ve Strakonicích u výpadovky na Písek a Prahu, za ním domek, který je na mapě č. 1 modře a mezi nimi má zájem starosta Hrdlička o to, aby ukrojil část pozemku města – červeně na mapě č 1. Na fotu č. 4 je prašná cesta na konci Dražejova s keři Hrdličkova pozemku vpravo, kde chce město budovat silnici a foto č. 5 je pozemek starosty Hrdličky v Dražejově vedle prašné cesty za keři. Foto č. 4 a 5 koresponduje s mapou č. 2. Pokud se vybuduje v Dražejově silnice, Hrdličkův pozemek to zhodnotí a za směněné kousky v Dražejově bude mít ještě cenné pozemky ve Strakonicích, vklíněné mezi cizí pozemky.


 • 5.9.2017. Na co se můžete dále těšit? Připravujeme velký článek o Strakonické televizi. Jak byla „zcizena“, podobně jako pivo Klostermann, a jak Břetislav Hrdlička a František Christelbauer nemluvili pravdu. Příklady? Redaktoři s minimálními či nulovými náklady? KDE JSOU. Studenti a veřejnost jako tvůrci programu? KDE JSOU? Granty a dotace na vysílání? NEJSOU ZNÁMY. Celý provoz za půl milionu Kč? LEŽ. Modernější vzhled? KDE JE? Větší nezávislost na penězích města? KDE JE? Nová koncepce? KDE JE? Neopakování starých reportáží? NENÍ PRAVDA. Ekonomická, organizační a programová změna? NIKDE NENÍ VIDĚT. Peníze z reklamy? KDE JSOU? Prý se nebudou využívat externisté. LEŽ. Těšit se můžete i na další důkazy a fakta. 


 • 4.9.2017. Strakonický Dudák, jediný český pivovar ve vlastnictví města, otevře síť značkových prodejen vlastních lahvových piv. První vznikne přestavbou provizorního stánku, který stojí u vstupu do pivovaru. Jeho rekonstrukce začne koncem srpna a bude stát přes čtyři miliony korun. ČTK to dnes řekl sládek Dušan Krankus. Zdroj: agris.cz / Společnost DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. požádala o poskytnutí bankovního úvěru na investice do výrobního zařízení a na stavbu nového prodejního stánku v prostorách pivovaru. Tento úvěr byl 10.4.2017 připsán na účet společnosti. Výše úvěru činí 10 mil. Kč. Zdroj: Výroční zpráva pivovaru 2016. Není zde náhodou něco divného? Proč je rozdíl 6 milionů Kč?


 • 3.9.2017. Stránky jsou již plně funkční. 2.9.2017. Omluvte prosím dočasný technický problém, při kterém se na webu nezobrazují obrázky a videa. Omezení je způsobeno automaticky tím, že stránky za posledních 30 dnů navštívilo velké množství lidí a byl překročen limit přenesených (zobrazených) dat nad rámec zvoleného balíčku služeb. S tak velkým zájmem jsme při zprovoznění stránek jednoduše nepočítali. Na odstranění překážky se pracuje.
 • 2.9.2017. Z magazínu iStrakonice.cz se stal za dobu jeho krátké existence jeden z nejvýznamnějších webů určených pro Strakonice a okolí. V pravém rohu nahoře se nyní můžete zaregistrovat. Budete dostávat aktuální informace na e-mail a po spuštění diskuze na tomto webu můžete na stránky psát své názory, připomínky a komentáře.

 • 2.9.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 57 593. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.

 • 2.9.2017. Omluvte prosím dočasný technický problém, při kterém se na webu nezobrazují obrázky a videa. Omezení je způsobeno automaticky tím, že stránky za posledních 30 dnů navštívilo velké množství lidí a byl překročen limit přenesených (zobrazených) dat nad rámec zvoleného balíčku služeb. S tak velkým zájmem jsme při zprovoznění stránek jednoduše nepočítali. Na odstranění překážky se pracuje.
 • 31.8.2017. R. Oberfalcer: Musí nastat fáze navýšení produkce piva“, Týdeník Strakonicko, č. 5, 3.2.6016, str. 2 a 3. R. Oberfalcer: „Nyní by měla nastat fáze navýšení výstavu pivovaru a tím i tržeb v návaznosti na setrvalém zlepšování kvality našich výrobků. Rada opět kolektivně usoudila, že tím, kdo by tomuto měl výrazně napomoci, bude sládek pivovaru pan Krankus, který svou odborností a znalostí trhu bude zárukou úspěšnosti při dosažení těchto nových cílů. Proto od rady dostal důvěru a byl jmenován členem představenstva.“ Dotaz Týdeníku Strakonicko: „Jste přesvědčen, že vám se z pozice předsedy představenstva, samozřejmě s pomocí nového člena, sládka Dušana Krankuse, podaří zvýšit výstav piva?“ R. Oberfalcer: „Udělám pro to, a věřím, že celé představenstvo, dozorčí rada, ředitel a všichni zaměstnanci, maximum, to mi můžete věřit.“

  Strakonický pivovar Dudák zažil o víkendu nejúspěšnější akci roku“, nase-voda.cz, 31.8.2017. „Téměř 25 000 piv (250 sudů, 125 hektolitrů) z portofolia Měšťanského pivovaru DUDÁK Strakonice se vypilo během oslav 650 let od založení města Strakonice“… „Z tohoto pohledu se jednalo o nejúspěšnější akci, která se během tohoto roku ve Strakonicích uskutečnila. Také díky tomu je letošní výstav pivovaru na stejné úrovni jako ve stejném období minulého roku.

  Je dobré, že strakonický pivovar na oslavách prodal hodně piva. Jen ale pro srovnání. Za dobu trvání třídenních slavností bylo vytočeno 125 hl piva. Oproti tomu na jednodenních slavnostech Svijanského piva dne 15.7.2017 se vypilo 55 tisíc půllitrů piva, což je 27 500 litrů, a to je 275 hl. Tedy o 150 hl více s tím, že Svijany měly ten den na akci horší počasí. Možná by strakonickému pivovaru neuškodilo, kdyby se porovnával s těmi lepšími.

  A výsledek? Dnes už víme, že šlo o nepravdy radního a předsedy představenstva pivovaru Rudolfa Oberfalcera a strakonický pivovar přiznal, že za 8 měsíců roku 2017 je na tom s výstavem stejně mizerně, jako v roce 2016. Ono ale říct „stejně jako loni“ zní lépe, než „zase blbě“…


 • 31.8.2017. V levém sloupci rubrik byla zavedena nová položka „Sliby a očekávání“. Zároveň v ní byl publikován i první příspěvek.


 • 26.8.2017. V sekci „Otázky redakce a čtenářů“ bylo položeno pět otázek Františku Christelbauerovi. Odpovědi očekáváme do 26.9.2017. Poté budeme o tématech otázek psát.


 • 26.8.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 5.3.2016 v 18:57:55 je 55 996. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • 26.8.2017. Další úspěch magazínu iStrakonice.cz. Dne 16.8.2017 jsme upozornili, že strakonický pivovar dosud neodevzdal na soud výroční zprávu za rok 2016. Dne 24.8.2017 jsme ukázali na přímou odpovědnost předsedy představenstva pivovaru Rudolfa Oberfalcera. A výsledek? Dne 25.8.2017 byla výroční zpráva na soud doručena. Tak konečně…
 • 24.8.2017. Radní Rudolf Oberfalcer má velmi krátkou paměť. Když se dral k moci, to kritizoval. Ale aby on, nyní jako předseda představenstva pivovaru, zveřejnil výsledek hospodaření pivovaru za rok 2016, tomu se brání zuby nehty. Podívejme se, co on sám psal před třemi lety, když ještě nebyl u moci. Strakonicky.denik.cz, 18.7.2014. „Zajímavé je, že nikde není dosud zveřejněna rozvaha a výsledovka, abychom si mohli ověřit skutečnou pravdu, např. vyplácené odměny výše zmíněným pánům od rodin navzdory ztrátám podniku!“.

Radní Rudolf Oberfalcer má velmi krátkou paměť. Když se dral k moci, to kritizoval. Ale aby on, nyní jako předseda představenstva pivovaru, zveřejnil výsledek hospodaření pivovaru za rok 2016, tomu se brání zuby nehty.


 • 20.8.2017. Historie je něco, co již nemůžeme změnit. Ať se nám to líbí či nelíbíHistorie může dokonce pomoci odhalit i nepravdu. Třeba tu o stavbě severního půloblouku ve Strakonicích.Historie může dokonce pomoci odhalit i nepravdu. Třeba tu o stavbě severního půloblouku ve Strakonicích. První úvahy na jeho zbudování vznikaly již v 30. letech 20. století. Strakonice na něho tedy čekaly více než 80 let.  To jen starosta Břetislav Hrdlička mystifikuje veřejnost sdělením, že na tuto komunikaci se čekalo jen dva roky, které kopírují jejich působení na radnici (Strakonický Deník, 12.3.2017). A když měli Jihočeši 2012 ve svém programu výstavbu okružní křižovatky Katovická s tím, že na ni naváže severní dopravní půloblouk (bez konstatování, že ho vybudují sami), Strakonická Veřejnost je pomluvila s tím, že radnice nemůže mít žádnou zásluhu na této stavbě. Rok s rokem se sešel, píše se letopočet 2017 a Strakonická Veřejnost se chlubí, jak právě díky jim stavba půloblouku začala. Co k tomu dodat? Snad jen to, že když chce člověk lhát, měl by si pamatovat, co řekl dříve. Pro připomenutí. Dne 22.8.2014 Strakonická Veřejnost na svém webu uvedla: „Jihočeši zahájí prdlajs, protože to je v moci Ředitelství silnic a dálnic, nikoliv strakonické radnice. Stejný nesmysl jako kdyby Strakonická Veřejnost zahájila stavbu R4 do Prahy kolem Čimelic. Tak asi tak.“
 • Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. Tomáš Baťa, 1932. Jako kdyby mluvil o Strakonicích a jako by znal Strakonickou Veřejnost.20.8.2017. „Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ Tomáš Baťa, 1932. Jako kdyby Pan Baťa mluvil o Strakonicích a jako by znal Strakonickou Veřejnost.

  


 • 19.8.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 54 971. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.
 • Loď se potápí a politici spojení s vedením radnice, i lidé dosazení do vrcholových orgánů firem, si hledají další korýtka a uplatnění.18.8.2017. Loď se potápí a politici spojení s vedením radnice, i lidé dosazení do vrcholových orgánů firem, si hledají další korýtka a uplatnění. Nejdříve odešel k 31.3.2017 ředitel pivovaru Marek Pohanka. Údajně kvůli rodině do Prahy a ke konkurenčnímu pivovaru firmy Pivovary Staropramen s.r.o. do jeho vrcholového managementu. Jeho důvodu odchodu se moc věřit nedá, zvláště když požádal, aby mu byl ve Strakonicích ponechán jím pronajatý obecní byt. To tedy za rodinou moc nespěchá. Naskýtá se otázka, zda to náhodou není z důvodu rozjetých „kšeftů bokem“ z doby jeho ředitelování v městské firmě DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

  Dne 24.7.2017 odstoupil z pozice ředitele firmy Teplárna Strakonice, a.s. Radek Motl. Při svém odchodu uvedl, že chce spolupracovat s teplárnou v oboru IT. A díky tomu, že zástupci Strakonické Veřejnosti nedali podepsat ředitelům Pohankovi a Motlovi konkurenční doložku, Radek Motl se pochlubil, že může podnikat i v teplárenském oboru. Podivné je, že ve své firmě RIXAN s.r.o. zrušil 7.8.2014 IT služby provozované od 31.8.2004 a nahradil je k 7.8.2014 silniční motorovou dopravou. Takže jeho firma bude nyní jezdit pro teplárnu? Podezřelé je i to, že Radek Motl byl jednatelem firmy v době svého ředitelování v teplárně, a i když vzorně od roku 2005 do roku 2014 předkládal Krajskému soudu v Českých Budějovicích účetní uzávěrky, za roky 2015 a 2016 je nepředložil. Není to náhodou proto, že jeho firmě mohly stoupnout zisky díky spolupráci s teplárnou?

  Konečně Josef Eigner, opoziční zastupitel, či spíše kolaborant se Strakonickou Veřejností a jimi dosazený ředitel bez vysoké školy. J. Eigner by se po odchodu dvou klíčových ředitelů teplárny měl spíše věnovat naplno teplárně, zvláště když je odborným ředitelem pro obchod. Místo toho studuje a s Miloslavem Tuháčkem založil 18.5.2017 firmu TAURIES s.r.o. Připomeňme, že M. Tuháček je advokátem starosty Břetislava Hrdličky, města Strakonice, městem vlastněných firem a je členem dozorčích rad v městem ovládaných klíčových firmách teplárna a pivovar. Pánové toho mají málo, tak budou ještě podnikat. Že by nakonec s městem a jeho firmami?

  Abychom byli spravedliví, tak ještě starosta Břetislav Hrdlička by mohl vysvětlit, za jakých okolností se přestěhoval do rodinného domu, zda tento dům zakoupil a pokud ano, za jaké peníze to bylo. Nebyla to náhodou provize za Přádelnu?


 • Strakonickému pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se asi pod vedením Strakonické Veřejnosti daří tak skvěle, že jeho vedení se bojí zveřejnit povinnou výroční zprávu za rok 2016 – možná proto, aby konkurence nepukla závistí…16.8.2017. Strakonickému pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se asi pod vedením Strakonické Veřejnosti daří tak skvěle, že jeho vedení se bojí zveřejnit povinnou výroční zprávu za rok 2016 – možná proto, aby konkurence nepukla závistí…


   

 

 

 

 • 13.8.2017. Rada města Strakonice odmítá zveřejnit zápis z jednání rady číslo 78, ze dne 14.6.2017. O důvodech můžeme zatím jenom spekulovat na základě neoficiálních zdrojů. Rada opět ukázala, jak se likvidují lidé po Strakonicku, kdy zase vyloženě zbaběle a nechutně napadla tajemníka Vladimíra Stronera. Nebo třeba důvodem jsou podivné nájemní a pachtovní smlouvy se Strakonickým pivovarem, kterému mohou zadělat na hodně velké problémy? Anebo snad rada tají, že radní Milan Jungvirt a František Christelbauer jeli či měli jet za peníze města do Německa? Může jít i o tajemnou dotaci. Každopádně rada města se opět snaží dokázat, že občané Strakonic nejsou tak ideově a politicky vyspělí, aby jim mohly být předloženy všechny zápisy rady města. Důkaz: webové stránky města. Aktualizováno dne 14.8.2017. Magazínu iStrakonice.cz se již poněkolikáté podařilo donutit nové vedení města, aby si plnilo své povinnosti. Zatím posledním důkazem toho je výše zmíněný zápis z jednání rady. Jeden den zveřejníme kritiku a druhý den je špatné konání napraveno. Předmětnému zápisu se budeme podrobně věnovat v samostatných článcích podle publikovaných témat.

Rada města Strakonice odmítá zveřejnit zápis z jednání rady číslo 78, ze dne 14.6.2017

 

 

 

 

 


 • Strakonice se za vládnutí Strakonické Veřejnosti prudce propadají ve výdajích určených pro rozvoj města.12.8.2017. Strakonice se za vládnutí Strakonické Veřejnosti prudce propadají ve výdajích určených pro rozvoj města. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v % vypovídá o tom, jakou část výdajů věnuje město na rozšíření a modernizaci infrastruktury, tedy kolik investuje do své budoucnosti, a jakou část ho stojí provoz, tedy např. platy zaměstnanců, nákup služeb, či dopravní obslužnost. Porovnání je provedeno s průměrem ostatních 44 obcí ČR v kategorii obyvatel 20–49 999. Příliš nízký podíl ohrožuje budoucí rozvoj obce, což může podnítit obyvatele k vystěhování. Příliš vysoký podíl může vést v mnoha případech k růstu budoucích provozních nákladů, na které obec nemusí v rozpočtu nalézt dostatečný objem peněz. Roky 2012–2014 (+ 2015, kdy nové vedení prakticky jen dokončovalo investiční akce předešlého vedení) znamenají ve Strakonicích vysoký podíl výdajů určených pro rozvoj obce, jejich struktura ale byla směřována na rozvoj potřebné a důležité infrastruktury města, tedy správným směrem. Rok 2016 ukázal v plné nahotě skutečnost, že nové vedení města zásadním způsobem ohrozilo rozvoj města. Není proto divu, že článek opozičního zastupitele Pavla Vondryse nesměl vyjít ve Zpravodaji města – viz zpráva z 9.8.2017. Lidé by se totiž dozvěděli, jak nové vedení města táhne Strakonice ke dnu. Výmluvou není ani údajná zadluženost města, ani současná oprava některých chodníků a vozovek, spíše jen mediálně proklamovaná. Další podrobnosti budou uvedeny v samostatném připravovaném článku. Zdroj dat: CRIF – Czech credit bureau, a.s.
 • 9.8.2017. V románu George Orwella to byla prasata, která nastolila novodobou totalitu, ve Strakonicích je to Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty. Svědčí o tom i krok rady města, která zakázala opozičnímu zastupiteli zveřejnit článek ve Zpravodaji města, a to rozhodnutím rady města! Ten je přitom financován z peněz daňových poplatníků. Několik tzv. „vyvolených“ nyní musí Strakonickým občanům určovat, co smí a co nesmí číst. „Ctihodná“ rada města tak vlastně řekla, že strakoničtí občané jsou hloupé stádo nemyslících lidí, kterým oni, jako „vyvolení“, musí předkládat pouze to, CO JE PODLE NICH PRAVDA. Lidé si již nemohou sami vybrat, čemu budou věřit na základě faktů, ve Strakonicích je již zakázáno činit si vlastní názor. Důkaz? Dne 26.7.2017 rada města na svém 80. jednání rozhodla, že občané ve Strakonicích nejsou ideově natolik zralí, aby politicky správně pochopili článek opozičního zastupitele Pavla Vondryse. Připomeňme si proto jeden náš starší článek, který byl zveřejněn pod názvem „George Orwell a podobenství jeho knihy Farma zvířat se Strakonicemi“. 

  Zastupiteli Pavlu Vondrysovi bylo zakázáno zveřejnit článek ve Zpravodaji města


 • 6.8.2017Strakonice se v likvidaci lidí nepohodlných novému vedení radnice, zvoleného v roce 2014, posunuly opět o krok dále nebo výše. Tajemníkovi MěÚ Vladimíru Stronerovi byl podle zdroje blízkého starostovi a místostarostovi města nejdříve zrušen přístup do počítače a následně znemožněn vstup do kanceláře tím, že došlo k výměně zámkové vložky u jeho dveří. Vše se událo bez tajemníkova vědomí a jeho informování. Jde o další bezprecedentní krok proti slušnosti a proti demokratickému způsobu řízení veřejných institucí vůbec. Nástup totality, podobné těm po roce 1938 a 1948 v našem státě, tak pokračuje dále.

Tajemník MěÚ Strakonice Vladimír Stroner

Tajemník MěÚ Strakonice Vladimír Stroner


 • 2.8.2017. V další firmě vlastněné městem došlo ve vedení k výměně odborníka za neodborníka v předmětu podnikání firmy. Právník města a městských firem, kandidát tajné spolupráce Státní bezpečnosti (viz „Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 6. část, aneb právník města Strakonice, teplárny, pivovaru a starosty Hrdličky je také veden ve svazcích StB“), Mgr. Miloslav Tuháček se stal členem další dozorčí rady. Po Teplárně Strakonice, a.s. (člen dozorčí rady od 2.6.2016) se stal členem dozorčí rady městské firmy DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. (člen dozorčí rady od 17.5.2017). Nahradil tak ve funkci pivovarnického odborníka Jiřího Januse (členem dozorčí rady od 1.1.2008 do 15.3.2017).
 • 25.7.2017. Strakonická Teplárna se pod špatným řízením Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů hroutí a řítí do propasti!

  Co se děje ve Strakonické Teplárně?

 • 18.7.2017. Počet unikátních návštěv od založení stránek dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 50 701. Magazín iStrakonice.cz již dávno překročil hranice města.

 • 14.7.2017. To nejpodstatnější z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 11. července 2017, č.j.: MV-60974-7/ODK-2017. Rovněž odvolacím orgánem bylo potvrzeno, že tajemník MěÚ Strakonice Vladimír Stroner si plnil své úkoly a často publikované a prohlašované výroky Strakonické Veřejnosti i jejich přisluhovačů a kolaborantů jsou nepravdivé. Starosta Hrdlička tak neopodstatněně požadoval odvolání tajemníka za jeho údajnou špatnou práci a stejně tak neopodstatněně se odvolával proti rozhodnutí kraje. Jenom cena za právní služby, kterou Hrdličkovo vedení města vydalo na boj proti jim nepohodlným lidem, ukrojila strakonickým občanům z rozpočtu města řádově několik statisíců Kč. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR má 36 stran. Rozhodnutí Jihočeského kraje má 23 stran.

To nejpodstatnější z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 11. července 2017, č.j.: MV-60974-7/ODK-2017.


 • 12.7.2017. Horká novinka z Ministerstva vnitra České republiky. Tento nejvyšší státní orgán potvrdil stanovisko ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje JUDr. Milana Kučery, Ph.D. ve věci tajemníka MěÚ Strakonice Vladimíra Stronera.  Stvrdil tak jeho prvoinstanční rozhodnutí, že tajemník postupoval při výkonu své funkce správně a výtky starosty Břetislava Hrdličky byly neopodstatněné. Nezbývá než dodat, že naopak právě uvedený „starosta“ je ostudou slušného chování a křivitel demokracie ve Strakonicích.  Jeho článek o tajemníkovi uveřejněný v Týdeníku Strakonicko č. 27 z 12.7. 2017 je tak ve světle důkazů a faktů pouhou snůškou lží a výplodů pomstychtivých a zákeřných zastupitelů za Strakonickou Veřejnost. Podepsáni pod ním jsou rovněž „zastupitelé“ Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Jozef Zoch, Pavel Zach a Jaroslav Horejš. Stejnou váhu pak mají i další podobné slovní a písemné výplody zastupitelů za Strakonickou Veřejnost. Po nacismu a nejtvrdšímu jádru komunismu je Strakonická Veřejnost asi tím nejhorším, co v novodobé historii mohlo město Strakonice potkat.
 • 5.7.2017V diskuzích na různých webech se dlouhodobě někdo snaží navodit dojem, že tam diskutuje šéfredaktor magazínu iStrakonice.cz Karel Janský. Jsou zveřejňovány jak lživé příspěvky, tak texty vytržené z kontextu či různě upravené. Upozorňujeme, že ověřené články uvedeného autora najdou čtenáři na internetu pouze na webu iStrakonice.cz. Od takovýchto a podobných provokací se distancujeme. –redakce-
 • 2.6.2017Jeden příklad za všechny. Strakonice slaví 650. výročí získání městských práv. Pokud ale zájemce navštíví třeba tuto stránku a podle ní přijede do Strakonic, čeká ho tam jen velké zklamání a zavřené dveře bez jakékoliv informace: „Krásné Česko - Strakonice“. Více podrobností v aktualizovaném článku.

  Zavřené Infocentrum ve Strakonicích


 • 20.5.2017. Po získání dalších nových podkladů a důkazů pokračuje série nových článků. Všechny dosud vydané příspěvky najdete v archivu všech článků.
 • Pavel Pavel slaví 11.3. narozeniny - 60 let

  Dne 11. března oslavil 60. narozeniny úspěšný strakonický rodák, experimentální archeolog, technik a politik Pavel Pavel. Jeho reprezentování města se dá přirovnat k výkonům strakonických olympioniků. Svým dílem se zařadil mezi nejvýznačnější strakonické občany. Pavle, redakce magazínu iStrakonice.cz Ti přeje hodně zdraví, dalších úspěchů vědeckých, ale i těch v osobním životě. K přání patří i co možná nejméně srážek s lidskou hloupostí, malostí, závistí a podprůměrnou inteligencí. Existuje jedno hezké latinské přísloví – „Asinos non curo“.

  Pavel byl jediný, kdo pohnul sochami na Velikonočním ostrově

  Pavel Pavel: Dáme ještě jedno…


 • 5.3.2017. Dnešní den slaví magazín iStrakonice.cz narozeniny. Je tomu právě rok, co náš web vznikl. K prvnímu publikování stránek došlo 5.3.2016 v 18:57:55 hod. Počet unikátních návštěv od založení webu dosáhl počtu 35 206. To je více, než mají Strakonice obyvatel (22 902 v roce 2016). Naše články mají tedy již mnohem větší dopad, než jen celoměstský. Doména iStrakonice.cz pak byla registrována 7.3.2016. O vzniku našeho magazínu připravujeme obsáhlejší reportáž, která bude obsahovat i okolnosti jeho vzniku.
 • 22.1.2017. Počet unikátních návštěv od založení webu iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 30 080. Děkujeme.
 • 21.1.2017

Břetislav Hrdlička - facebook "Strakoňáci"


 • Vánoční přání magazínu iStrakonice.cz čtenářům
 • 26.12.2016. Počet unikátních návštěv od založení webu iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 27 229. Děkujeme.

Nemám patent na rozum, můžu se mýlit, ale čekám argumenty, ne ignorování.

 • 7.12.2016. Počet unikátních návštěv od založení webu iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 24 954. Přesáhli jsme i hranice Strakonic. Děkujeme.
 • 12.11.2016. Magazín iStrakonice.cz zaznamenal závažné informace týkající se chodu Městského úřadu ve Strakonicích. Podle ověřených zpráv vládnoucí Strakonická Veřejnost paralyzuje chod úřadu tím, že dosti agresivním a doslova sprostým způsobem zlikvidovala důležité pracovníky radnice. Je nebezpečí, že se může připravovat likvidace i dalších zaměstnanců. K dané problematice chystáme samostatnou reportáž a vyzýváme proto tímto propuštěné úředníky i ty, kterým vyhození hrozí, aby nám poskytli své příběhy. Vaši případnou žádost na zachování anonymity budeme respektovat. Zajímají nás rovněž praktiky současného vedení vůči zaměstnancům a informace o nových pořádcích na radnici. E-mail: info@istrakonice.cz
 • 5.11.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 21 192. Děkujeme.
 • 5.11.2016. Magazín iStrakonice.cz dokončuje nové příspěvky, které vznikaly v posledních měsících. Investigativní články totiž vyžadují delší čas na jejich vytvoření. Zejména proto, že je třeba ověřit veškeré získané informace. Pokud možno z více zdrojů. Čtenáři se tak mohou těšit na nové články, které jinde nemohou vyjít. Pro někoho nebudou příjemné...
 • 5.7.2016. Magazín iStrakonice.cz dnes slaví 4 měsíce svého provozu. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 12 643. Za takový nárůst čtenářů děkujeme i lidem, kteří se pokusili web účelovou stížností zdiskreditovat. Místo toho ale přilákali nové čtenáře. Nejenom ze Strakonic a okolí.
 • 3.7.2016. Magazín iStrakonice.cz existuje na mediální scéně již téměř čtyři měsíce. Jeho vznik původně souvisel s nutností zajistit prostor k publikování. Čtyři měsíce ale stačily ke zjištění, že má své důležité místo v poskytování informací o životě ve Strakonicích dnes i v minulosti. Pro další etapu jeho života bychom rádi rozšířili názorové spektrum článků o další přispěvatele. V případě zájmu nabízíme možnost publikování textů, fotografií a videí i jiným autorům, kteří chtějí zveřejňovat své názory a umí je podložit argumenty. Zájemci mohou psát na e-mail info@istrakonice.cz.
 • 1.7.2016. Redakce magazínu iStrakonice.cz přeje všem čtenářům hezké prázdniny a dovolené.
 • 24.6.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 5.3.2016 je již 11 613. Za tak skokový nárůst čtenářů děkujeme lidem, kteří se pokusili web účelovou stížností zdiskreditovat. Místo toho ale přilákali další nové čtenáře. Nejenom ze Strakonic a okolí.
 • 24.6.2016. Nové vedení města pod taktovkou starosty Břetislava Hrdličky v rámci zametání stop odstranilo z webu města odkazy na zápisy a zvukové záznamy z jednání rad a zastupitelstev města z let 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 (viz foto původního webu). Občané Strakonic prostě musí zapomenout na to, co bylo před Strakonickou Veřejností. Volbami v roce 2014 nastal rok „nula“ a co bylo předtím, to se musí lidem vymazat z paměti. Z webu města byly zlikvidovány ale i další důležité informace a dokumenty, týkající se předchozího vedení.

  Původní web města Strakonice

Aktualizace ve stejný den večer: No vida, jak to jde najednou rychle. Magazín iStrakonice.cz upozorní ráno na nepravost a večer jsou archivní rady a zastupitelstva znovu na webu: http://www.strakonice.eu/content/archiv-jednani-rady-zastupitelstva smile


 • 4.6.2016. Někdy od konce května 2016 má strakonický pivovar novou letní reklamu přímo před pivovarem. Je hodně zmatená… Přinášíme proto trochu osvěty pro marketingově nevzdělané zástupce pivovaru, jako je ředitel Marek Pohanka, předseda představenstva Rudolf Oberfalcer a místopředseda dozorčí rady František Christelbauer. Pánové, Valentýna bylo 14. února. Přát za pivovar krásného Valentýna na světelné reklamě hned 3x za sebou v červnu, to je hloupost nebo nedostatek vzdělání! Na druhou stranu – od třech zmíněných pánů, po dřívějších zkušenostech s nimi, se inteligentní marketing prostě očekávat nedá…

  Pivovar přeje krásného Valentýna v červnu 2016


 • 1.6.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz je 6 666. V číslech je celkem 6 šestek.
 • 25.5.2016. Pro zájemce o dění ve firmě Teplárna Strakonice, a.s. Na této adrese byly zveřejněny podklady pro valnou hromadu společnosti, která se uskuteční 2.6.2016: http://www.tst.cz/pro-akcionare/.
 • 25.5.2016. Všechny články původně zveřejněné na webu eStrakonice.cz byly zde obnoveny a mají funkční odkazy.
 • 24.5.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 6 042. Děkujeme, pro regionální specializovaný magazín se jedná za 81 dnů provozu bez reklamy o velký úspěch.
 • 22.5.2016. Dochází k obnově příspěvků původně zveřejněných na stránkách webu eStrakonice.cz. Prozatím byly obnoveny následující příspěvky, a to zde na stránkách magazínu iStrakonice.cz: Zde byl postupně zveřejňován seznam obnovených článků až do doby obnovení všech.
 • 15.5.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 5 026. Děkujeme, pro regionální specializovaný magazín se jedná za 72 dnů provozu bez reklamy o velký úspěch.
 • 12.5.2016. Diskuzní fórum bylo vypnuto. Redakce iStrakonice.cz měla snahu dát lidem ve Strakonicích slušný a korektní prostor pro diskuzi nad tématy, které je zajímají. Stalo se ovšem to, co se dalo předpokládat. Diskuzi si našlo několik málo jedinců, kteří zde pod různými jmény pouze šířili nenávist a osobními útoky, často velmi sprostými, se snažili napadat ostatní. Jde většinou o stále stejné lidi, působící i v jiných diskuzích, které názorově ovládají. Magazín iStrakonice.cz nebude prostorem pro takové anonymní ubožáky, kteří ač sami rozumu moc nepobrali, snaží se výhradně jenom škodit. Nemají přitom v sobě žádné morální hranice a zjevně jim nejde o argumenty a fakta. Pokud chce někdo prezentovat své názory na iStrakonice.cz, ať nabídne svůj článek pod svým ověřeným jménem. Rádi ho zveřejníme, pokud nepůjde jen o neověřené informace a osobní útoky. iStrakonice.cz
 • 9.5.2015. V diskuzi byla přidána odpověď čtenáři, který chtěl znát jména dalších autorů magazínu iStrakonice.cz.
 • 25.4.2016. Doporučujeme udělat si chvíli čas a prohlédnout si měnící se úvodní fotografie. Reprezentují to nejlepší, co ve Strakonicích můžeme najít. Klikáním na kolečka pod aktuální fotografií je možné mezi nimi přeskakovat ručně.
 • 24.4.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 3 090. Děkujeme, pro regionální magazín se jedná za 50 dnů provozu bez reklamy o velký úspěch.
 • 21.4.2016. Připravujeme reportáže z přelomového 11. zastupitelstva města Strakonice konaného dne 20.4.2016.
 • 12.4.2016. Stanovisko redakce iStrakonice.cz týkající se likvidace našich článků na serveru eStrakonice.cz, na které se magazín iStrakonice.cz dosud odkazuje: Články byly odstraněny bez předchozího upozornění a vysvětlení. Nynější nefunkční odkazy z iStrakonice.cz na eStrakonice.cz budou postupně nahrazeny obnovenými články přímo na iStrakonice.cz.
 • 12.4.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz dne 05.03.2016 v 18:57:55 je 2 392. Děkujeme, pro regionální magazín se jedná za 38 dnů provozu bez reklamy o velký úspěch.
 • 21.3.2016. Počet unikátních návštěv od založení stránek iStrakonice.cz je 1 053. Děkujeme, pro regionální magazín se jedná za 16 dnů provozu bez reklamy o velký úspěch.
 • 21.3.2016. Dnes se má podle světelné reklamy u pivovaru, facebooku pivovaru a webu města začít prodávat velikonoční míchaný nápoj na bázi piva. Stránky i facebook strakonického pivovaru a web města o místech čepování tohoto moku dosud mlčí.
 • 20.3.2016. Část zdejších odkazů je směřována na články původně zveřejněné na eStrakonice.cz. Dosud nebyl důvod je přesouvat. U části článků se ale na serveru eStrakonice.cz ztratily přiložené fotografie. Chyba tedy není v magazínu iStrakonice.cz. Pokud nedojde brzy k nápravě, články se přesunou na iStrakonice.cz.
 • 20.3.2016. Ve Strakonicích mají zájemci unikátní příležitost pouze v jednom zařízení ochutnat pravé Zelené pivo. A strakonické pivo to bohužel není... Podrobnosti najdete v novém dnešním článku.
 • 20.3.2016. V sekci "Otázky redakce a čtenářů" doplněna odpověď starosty Břetislava Hrdličky.
 • 18.3.2016. V sekci "Otázky redakce a čtenářů" jsou doplněny dva nové dotazy. Jeden položený řediteli MěKS a druhý starostovi.
 • 16.3.2016. Rubrika s dotazy na představitele města, městských organizací a firem s majetkovou účastí města. byla spuštěna. Otázky i na tělo mohou pokládat naším prostřednictvím rovněž čtenáři. Psát je můžete na adresu info@istrakonice.cz.
 • 14.3.2016. Pod rubriku "Aktuální články" je přidána reportáž z příjezdu Legiovlaku. Do Strakonic přijel 14.3.2016 v 19:39 hod. a zdrží se do 20.3.2016.
 • 14.3.2016. Dnes se má podle světelné reklamy u pivovaru začít prodávat míchaný nápoj na bázi piva. Stránky i facebook strakonického pivovaru o místech čepování tohoto moku dosud mlčí.
 • 14.3.2016. Připravujeme rubriku s dotazy na představitele města, městských organizací a firem s majetkovou účastí města. Otázky i na tělo mohou pokládat naším prostřednictvím rovněž čtenáři. Psát je můžete na adresu info@istrakonice.cz.
 • 13.3.2016. Ve dnech 12. a 13.3. 2016 byly zveřejněny dva nové aktuální články o strakonickém pivovaru se zajímavými informacemi. Příspěvky byly neplánované a dostaly přednost před plánovaným článkem o situaci ve Strakonicích po volbách v roce 2014. Ten čtenáři dostanou brzy.
 • 9.3.2016. Magazín iStrakonice.cz je otevřenou platformou. Obsah se bude vyvíjet i podle přání a připomínek čtenářů. Autoři příspěvků a fotografií jsou vítáni. Náměty s informacemi mohou psát sami čtenáři. info@istrakonice.cz
 • 9.3.2016. Připravuje se zveřejnění několika článků krátce po sobě. První bude v neděli 13.3.2016. Večer vyjde důležité svědectví o době po volbách v roce 2014.
 • 7.3.2016. Magazín iStrakonice.cz informuje rovněž o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit.
 • 7.3.2016. Možnost hlasovat na tomto webu v anketě a magazín iStrakonice.cz ohodnotit najdete na konci této stránky.

Zpět na úvodní stránku