Zpět na úvodní stránku

2 + 2 plesy ve Strakonicích = 2 skvělé + 2 propadáky

Čtyři hlavní plesy ve Strakonicích. Dva ve stylu profesionality i noblesy a dva ve stylu čtvrté cenové skupiny.
 Foto 1: Vojenský ples tradičně nezapomněl ani na charitu – finanční šek předal vedoucí MŠ speciální Marii Havelkové zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Pavel Mrůzek

Foto 1: Vojenský ples tradičně nezapomněl ani na charitu – finanční šek předal vedoucí MŠ speciální Marii Havelkové zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Pavel Mrůzek

Jako každý rok se mohly Strakonice v roce 2016 těšit na plesovou sezónu. Plesů proběhla celá řada. Těch malých, jako plesy škol a zájmových uskupení, ale i těch velkých. Podívejme se na čtyři nejvýznamnější, které se uskutečnily v Městském domu kultury (MěDK). Jednalo se o následující plesy:

  • reprezentační ples velitele 25. PLRP – 20.2.2016 (vojenský ples)
  • Reprezentační ples ČZ a.s. – 19.2.2016 (ples zbrojovky)
  • Ples Dudák – Měšťanského pivovaru Strakonice a. s. – 12.2.2016 (ples pivovaru)
  • Reprezentační ples města Strakonice – 22.1.2016 (ples města)

Vojenský ples a ples zbrojovky. Asi to bude trochu nespravedlivé vůči těmto dvěma akcím, ohlédneme se za nimi ale jenom krátce. Nebudeme mezi nimi ani určovat pořadí. Oba byly totiž skvělé. Ten vojenský navíc tradičně více noblesní. Jejich skvělou atmosféru by ani nešlo přenést do psaných řádků, ta se musí prožít. Pro čtenáře to může být inspirace na příští rok, aby si včas na tyto dva plesy zarezervovali vstupenky. Přesto se trochu ohlédneme i za nimi.

Vojenský ples. Při vstupu do kulturního domu dostaly dámy růžičku, přítomní vojáci ve svátečních uniformách každého hezky uvítali. Následoval výběr obálek, ve kterých byla čísla pro losování tomboly. Potom projití kolem vojáků v dobových uniformách a vojáků držících prapory. U stolů čekalo hezky připravené občerstvení kryté fólií. Rovněž i vázy s vodou, aby růže věnované dámám u vstupu během večera nezvadly. Pamatováno bylo skutečně na vše. Moderování se skvěle ujala tisková a informační důstojnice kapitánka Jana Samcová, losování tomboly proběhlo pomocí hezkého losovacího zařízení. V průběhu plesu se vybralo 15 500 Kč ve prospěch dětí z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova 430. Hodnocení plesu? Jednička s hvězdičkou. Podrobnější popis plesu s fotografiemi najdou čtenáři zde: http://www.25plrb.army.cz/aktuality/xvii-reprezentacni-ples-velitele-protiletadloveho-pluku.

Ples Zbrojovky. Co se týká úrovně, šlo o srovnatelný ples s tím vojenským. Moderátorem večera byl skvělý Roman Anděl z rádia KISS Jižní Čechy. Také zde čekalo na návštěvníky podobné a hezky upravené občerstvení. Losování cen v tombole pak proběhlo ze skleněné nádoby. Hodnocení plesu? Jednička. Podrobnější popis plesu s fotografiemi najdou čtenáři ve Zpravodaji ČZ a.s. č 4/2016.

 Foto 2: Vstupenky na vojenský ples a ples zbrojovky

Foto 2: Vstupenky na vojenský ples a ples zbrojovky

Slavnostní uvítání s růžičkou pro dámy, předtančení v podání tanečního klubu Ella Chotěboř, moderátorka večera kapitánka Jana Samcová

Foto 3 a: Fota z vojenského plesu – slavnostní uvítání s růžičkou pro dámy, předtančení v podání tanečního klubu Ella Chotěboř, moderátorka večera kapitánka Jana Samcová

Foto 3b: Fota z vojenského plesu – slavnostní uvítací špalír z vojáků v uniformách

Foto 3 b: Fota z vojenského plesu – slavnostní uvítací špalír z vojáků v uniformách

Foto 3c: Fota z vojenského plesu – finanční sbírka pro ZŠ a MŠ

Foto 3 c: Fota z vojenského plesu – finanční sbírka pro ZŠ a MŠ

Foto 3c: Fota z vojenského plesu – výherce 1. ceny v tombole – televizoru

Foto 3 d: Fota z vojenského plesu – výherce 1. ceny v tombole – televizoru

Foto 4a: Fota z plesu zbrojovky – moderátor večera Roman Anděl

Foto 4 a: Fota z plesu zbrojovky – moderátor večera Roman Anděl
 Foto 4b: Fota z plesu zbrojovky – vicemistři ČR v latinsko-amerických a standardních tancích Michaela Haladová a Jiří Gross

Foto 4 b: Fota z plesu zbrojovky – vicemistři ČR v latinsko-amerických a standardních tancích Michaela Haladová a Jiří Gross

Foto 4c: Fota z plesu zbrojovky – Tereza Kerndlová s tanečnicemi

Foto 4 c: Fota z plesu zbrojovky – Tereza Kerndlová s tanečnicemi

Foto 4d: Fota z plesu zbrojovky – ceny v tombole

Foto 4 d: Fota z plesu zbrojovky – ceny v tombole

Ples města a ples pivovaru. Na úvod je třeba konstatovat, že i když oba zmíněné plesy byly spíše ostudou svých pořadatelů, tak návštěvníci obou plesů si skvělou atmosféru vytvořili sami. Ani jeden ze dvou uvedených plesů neměl svého moderátora, mluvené slovo bylo ponecháno na přítomné kapele. Ples města zahájil svým proslovem starosta města Břetislav Hrdlička. Ten ve svém projevu zdůraznil, že by se měly na plese nechat polické šarvátky před vchodem do domu kultury. Nakonec přítomné hosty vyzval, aby se šli bavit, dokud jsou záchody čisté! V průběhu plesu pak jeden přítomný návštěvník podotkl, když starosta šel na WC: „Hele, starosta jde blejt!“. Od nejvyššího představitele města byl takový úvod skutečně značně nevhodný a vzbudil u přítomných rozpaky. Pokud to měl být pokus o vtip, nepovedl se. Ples pivovaru pak raději nezahajoval oficiálně nikdo a v jeho průběhu ani nikdo z představitelů pivovaru nevystoupil.

Foto 5: Vstupenky na ples města a ples pivovaru – bez uvedení času začátku plesu

Foto 5: Vstupenky na ples města a ples pivovaru – bez uvedení času začátku plesu

Ples pivovaru se ve Strakonicích uskutečňuje již řadu let. A protože to býval ples bez občerstvení, lidé byli zvyklí si na něho brát občerstvení své. Letos je ovšem čekalo při příchodu nemilé překvapení v podobě cedule „UPOZORNĚNÍ – PřísnÝ zákaz vnášení veškerých nápojů a potravin do MDK Strakonice“. Šlo o hodně velký podraz na návštěvníky, kteří se o zákazu dozvěděli až na místě. Protože si nesměli jídlo odložit ani do šatny (!), někteří ho odnesli alespoň do auta. Několik zoufalých návštěvníků pak nechalo donesené jídlo u vchodu napospas osudu – viz foto. Možná proto, aby si po plese ředitel Městského kulturního střediska (MěKS) František Christelbauer přilepšil… Šlo o velmi trapné nařízení, které navíc díky svému tónu působilo, jako kdyby na lidi někdo křičel. Uvedený přísný zákaz tak některým lidem pokazil slavnostní náladu hned u vstupu.

Ano, ředitel MěKS mohl zakázat donášet si na ples pivovaru vlastní jídlo. Zarážející je ovšem skutečnost, že cedule o přísném zákazu vnášení nápojů a potravin visela ve vestibulu pouze na pivovarském plese a na dalších nikoliv! Když už chtěl ředitel MěKS vydat takové nařízení, mohl to provést kultivovanější formou. Například uvedením poznámky na vstupenkách. To proto, aby lidé mohli s novým nařízením počítat dopředu. Ples pivovaru měl také nejhorší vstupenky, nebyl na nich uveden ani čas začátku plesu. A věřte, když se někdo chystá na ples obtížen mnohými povinnostmi, připomenutí času začátku se mnohdy hodí. Zvláště tehdy, kdy různé plesy začínaly v různou dobu.

Foto 6: Ostuda strakonického pivovaru a MěKS v podobě likvidace tradice nošení občerstvení na ples pivovaru bez předchozího upozornění a „křiku na návštěvníky“ formou „přísného zákazu“ – na fotu odložené občerstvení u vstupu a zmíněný zákaz

Foto 6: Ostuda strakonického pivovaru a MěKS v podobě likvidace tradice nošení občerstvení na ples pivovaru bez předchozího upozornění a „křiku na návštěvníky“ formou „přísného zákazu“ – na fotu odložené občerstvení u vstupu a zmíněný zákaz

Na rozdíl od vojenského plesu a plesu zbrojovky nebylo na plesech města a pivovaru pro návštěvníky nachystáno vůbec žádné občerstvení. Ani například ty nejlevnější oplatky zakoupené někde ve výprodeji. Je vidět, že město s pivovarem skutečně šetří. Na plese města se pak ještě navíc kouřilo i v okolí hlavního sálu, což dělalo z tzv. „reprezentačního“ plesu akci hodně pod úroveň okresního města. Ředitel MěKS Christelbauer navíc dosti neurvalým způsobem fyzicky obtěžoval jednoho z hostů plesu města. Rovněž si fotil na mobil své politické oponenty a ty pak vyzval, zda si to nechtějí rozdat na WC, kam právě směřoval. Rozhodně byl přitom z něho dosti cítit alkohol. Navíc si nevzal k srdci úvodní projev svého předsedy a starosty, aby politické šarvátky zůstaly po dobu plesu před vchodem domu kultury. Ve chvíli nevhodného chování ředitele Christelbauera byl skutečně pouze krůček od toho, aby byla zavolána Policie ČR, aby proti jeho nepřístojnému chování zakročila.

Na plese města nebyla žádná tombola, na plese pivovarském se zase losovala z umělohmotného kbelíku, který se používá na vytírání podlahy. Nevhodné bylo i to, že losování neprováděl někdo z oficiálních představitelů pivovaru a této činnosti se museli ujmout členové přítomné kapely. Na plese pivovaru to bylo trapné a ples města? Cožpak se nešlo domluvit se sponzory, kteří by se určitě rádi na takto společensky prestižní akci prezentovali? Na druhou stranu, pivovarský ples s plesem města se rozhodně nemohly díky své nezvládnuté organizaci řadit mezi ty prestižní. Zajímavé je potom srovnání, jak si se sponzory poradili na vojenském plese a na plese zbrojovky. Z něho je vidět, že vojáci se zbrojovkou umí a ví, co znamená slovo marketing. Viz následující obrázek.

Foto 7: Sponzoři vojenského plesu – na programu a plesu zbrojovky – na seznamu tomboly

Foto 7: Sponzoři vojenského plesu – na programu a plesu zbrojovky – na seznamu tomboly

Na plese pivovaru mohli návštěvníci vyhrát v celkem složité tombole i kupóny na zdarma točené pivo. Kdo by čekal, že na reprezentačním plese pivovaru půjde o hezky provedené lístečky, ten byl zklamán. Šlo pouze o ručně a křivě nastříhané texty z laserové tiskárny opatřené téměř nečitelným razítkem. Jako když si hrají malé děti. Jde o drobnosti, svědčící ovšem o tom, jak špatné marketingové uvažování mají představitelé pivovaru. Zklamáním pro výherce byl navíc fakt, že vyhrané lístečky platily pouze na pivovarském plesu a po jeho skončení propadly. Opět jde o špatné marketingové rozhodnutí. Právo na to pivovar samozřejmě měl. Potom ale měl místo a dobu platnosti na výherních lístečcích zřetelně vyznačit. Někdo totiž vyhrál více lístků, než mohl spotřebovat. Jiní zase nemohli pít kvůli tomu, že po plese řídili auto. Takže pro někoho cena naprosto k ničemu.

Foto 8: Amatérsky provedené poukazy na točené pivo bez uvedení místa a doby platnosti

 

Foto 8: Amatérsky provedené poukazy na točené pivo bez uvedení místa a doby platnosti

Speciálně o úrovni plesu města vypovídal i fakt, že sál MěDK s přilehlými prostory nebyl rozhodně plně zaplněn návštěvníky. V jiných městech se lidé snaží na takový ples dostat i proto, aby byli vidět a aby pocítili atmosféru akce, která má být v daném roce tím nejprestižnějším, co se ve městě uskuteční. Ve Strakonicích se z plesu města ale stalo něco, co by bylo trapné i pro kdejakou vesnickou zábavu. Navíc se opět potvrdila nekompetentnost ředitele MěKS, coby vrcholového manažera města. Zde je jeden příklad – dalším se budeme věnovat v samostatném článku. V prostorách, kde se pohybovali návštěvníci plesů jak vojenského (20.2.2016), tak i zbrojovky (19.2.2016), se na velkoplošné obrazovce promítaly připravované akce MěKS. Šlo tedy o úžasnou možnost propagace, dohromady pro více než tisíc návštěvníků obou zmíněných plesů. A co ti nakonec viděli? Například tři upoutávky na akce, které proběhly již v minulosti. Opravdu šlo o skvělou ukázku toho, jak se marketing nemá dělat. Viz následující foto:

Foto 9: Tři promítané reklamy na plesech, které zvaly na již proběhlé akce – prošlé datumy jsou vyznačené červenými šipkamiFoto 9: Tři promítané reklamy na plesech, které zvaly na již proběhlé akce – prošlé datumy jsou vyznačené červenými šipkami

Kuriozita na konec. Lidé ve Strakonicích si jistě vzpomínají, jak se představitelé města s ředitelem MěKS v čele chlubili, že nechali vyrobit stupňovité výsuvné hlediště. Ano, bylo potřeba, to nikdo nezpochybňuje. Ovšem ve Strakonicích k tomu nové vedení přistoupilo podobně, jako tomu bylo například s okružní křižovatkou v ulicích Ellerova a Na Ohradě. S velkou slávou se otevřela s tím, jak byla levná – a již se vyhazují peníze za několik dalších projektů, aby se mohly za další peníze odstranit nedostatky tohoto špatně provedeného díla.

A v čem lze spatřovat podobnost hlediště s křižovatkou? Ještě na prvních dvou plesech návštěvníkům hrozilo, že se minimálně přizabijí, pokud se chytí na schodech značně viklajícího se zábradlí z tenkých trubek, které nechal za levnější peníze vyrobit ředitel Christelbauer. Zábradlí bylo od počátku k smíchu, ředitel se jím ovšem chlubil. Od začátku přitom bylo jasné, že se opět šetřilo na nepravém místě a že zmíněné zábradlí nemůže být z bezpečnostních důvodů na svém místě dlouho. Skutečně se tak stalo, na vojenském plese a plese zbrojovky již bylo zábradlí vyměněné. Vytvořené ze silnějších trubek a lépe uchycené k podlaze. Díry po uřezaných ocelových profilech z původního zábradlí však na schodišti zůstávají jako memento toho, že ne vždy to nejlevnější řešení je tím nejlepším řešením.

Foto 10: Vlevo původní „Christelbauerovo“ nevhodné zábradlí, vpravo již vyměněné s dírami na schodech po uřezaných ocelových profilech

Foto 10: Vlevo původní „Christelbauerovo“ nevhodné zábradlí, vpravo již vyměněné s dírami na schodech po uřezaných ocelových profilech

Článek o plesech neřeší další drobnosti, na kterých sice záleží, šlo by ovšem o mnohokrát opakované nedostatky. Ty přitom novým vládcům Strakonic asi nikdy nedojdou. Jde třeba opět o špatnou reklamu a špatný marketing města i pivovaru co se týká obou plesů. Při jejich hledání na internetu a na oficiálních stránkách města i MěKS zájemci například narazí na nepřehledné informace o starých ročnících a ten aktuální musí složitě vyhledávat. Hledat ten správný ročník plesu je ve Strakonicích skutečně velkým googlovským oříškem!

O hledání podrobného programu oněch dvou plesů bylo lepší se ani nepokoušet. Zadáme-li třeba na stránkách MěKS „ples pivovaru 2016“, nezjistíme nic. Pokud vynecháme rok 2016, dostaneme dvě informace o plese z roku 2015. A hledat informace o plese pivovaru na jeho stránkách nebo facebooku? To raději ať čtenář ani nezkouší, minimálně si tím ušetří čas pro lepší aktivity. I když to není vinou vojáků nebo zbrojovky, proč například na stránkách města na adrese http://knih-st.cz/content/reprezentacni-ples-velitele-25-plrp-tobruckeho najdeme odkaz na ročník plesu z roku 2015 a na stránkách http://knih-st.cz/content/reprezentacni-ples-cz rovněž odkaz na ročník 2015? Nejde přitom rozhodně o vzpomínky na uvedené plesy.

A proč se o plesech města a pivovaru nedočteme například ve zpravodaji města po jejich konání? Vojáci i zbrojovka na své plesy pravidelně ve svých materiálech vzpomínají a chlubí se jimi. Určitě by občané Strakonic takovou vzpomínku na zmíněné plesy ocenili více, než starostovo „hledání pravdy“ a „stěžování si na práci pod tlakem“ – viz Zpravodaj města Strakonice číslo 3/2016. Kdo nechce a neumí pracovat pod tlakem, a kdo nechce a neumí odpovídat na dotazy voličů – ten nemá v politice co dělat.

Uvedená vzpomínka na čtyři hlavní plesy ve Strakonicích není vytvořena proto, aby byly bezdůvodně dva plesy vynášeny do nebes a druhé dva naopak zatracovány. Kdo se ale zúčastnil všech čtyř hodnocených plesů, stejně jako autor článku, ten může porovnávat. Samozřejmě, dalo by se diskutovat i o dalších drobnostech. Například o výběru kapel u všech čtyř plesů. Ty, ač byly dobré, tak přece jenom svým repertoárem trochu připomínaly více diskotéku než plesy – většinou v druhé polovině večera. V tomto případě jde ale o hodnocení, na kterém se značně podílí subjektivní pohled. I právě proto byly při hodnocení kapel zaznamenány postřehy návštěvníků zahrnující skutečně velké spektrum názorů.

Autor článku se pro srovnání zúčastnil ještě plesu Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pořádaný v Řepici dne 5.2.2016. Tam přítomné zaměstnance a hosty školy doplnili místní obyvatelé. Šlo tedy v podstatě o malý vesnický ples, který se ovšem třeba s úrovní plesu města nedal vůbec porovnávat. Ples školy byl totiž jednoznačně lepší. Panovala tam skvělá atmosféra, hezký doplňkový program, kapela na možná vyšší úrovni než na uváděných čtyřech plesech ve Strakonicích, skvělý moderátor Vráťa Pitra – i když z kapely a skutečně překvapivě bohatá tombola. Lidé měli na stolech seznam losovaných cen i s uvedením, která firma co věnovala. Tedy něco, na co se organizátoři plesu města ve Strakonicích nezmohli vůbec.

Foto 11: Vstupenka plesu ZŠ Dukelská Strakonice pořádaný v Řepici

Foto 11: Vstupenka plesu ZŠ Dukelská Strakonice pořádaný v Řepici

Krátké shrnutí na závěr. Vojenský ples a ples zbrojovky se opravdu nemají za co stydět a dělají dlouhodobě městu Strakonice čest. Co se týká plesů města a pivovaru v roce 2016 – doufejme, že na nich bylo jen minimum návštěvníků z míst mimo Strakonice. To proto, aby ostuda díky jejich přípravě a realizaci moc nepřesáhla katastr města Strakonice. I když se také na dvou druhých plesech najdou hezké okamžiky, jako bylo například předtančení nebo hosté večera, přece jenom hlavní dojem z nich je více než skličující. To díky zásadním organizačním chybám, z nichž některé jsou v tomto článku podrobněji popsány. Jak již ale bylo uvedeno na začátku, i na plesu města a pivovaru si přítomní návštěvních udělali sami hezkou atmosféru, nezávislou na pořadatelích obou plesů.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

 

Obsah fotografií: Foto 1 – Vojenský ples tradičně nezapomněl ani na charitu – finanční šek předal vedoucí MŠ speciální Marii Havelkové zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Pavel Mrůzek; foto 2 – Vstupenky na vojenský ples a ples zbrojovky; foto 3 – Fota z vojenského plesu – slavnostní uvítání s růžičkou pro dámy, předtančení v podání tanečního klubu Ella Chotěboř, moderátorka večera kapitánka Jana Samcová, slavnostní uvítací špalír z vojáků v uniformách, finanční sbírka pro ZŠ a MŠ, výherce 1. ceny v tombole – televizoru; foto 4 – Fota z plesu zbrojovky – moderátor večera Roman Anděl, vicemistři ČR v latinsko-amerických a standardních tancích Michaela Haladová a Jiří Gross, Tereza Kerndlová s tanečnicemi, ceny v tombole; foto 5 – Vstupenky na ples města a ples pivovaru – bez uvedení času začátku plesu; foto 6 – Ostuda strakonického pivovaru a MěKS v podobě likvidace tradice nošení občerstvení na ples pivovaru bez předchozího upozornění a „křiku na návštěvníky“ formou „přísného zákazu“ – na fotu odložené občerstvení u vstupu a zmíněný zákaz; foto 7 – Sponzoři vojenského plesu – na programu a plesu zbrojovky – na seznamu tomboly; foto 8 – Amatérsky provedené poukazy na točené pivo bez uvedení místa a doby platnosti; foto 9 – Tři promítané reklamy na plesech, které zvaly na již proběhlé akce – prošlé datumy jsou vyznačené červenými šipkami; foto 10 – Vlevo původní „Christelbauerovo“ nevhodné zábradlí, vpravo již vyměněné s dírami na schodech po uřezaných ocelových profilech; foto 11 – Vstupenka plesu ZŠ Dukelská Strakonice pořádaný v Řepici.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – oficiální vstupenky na plesy; foto 3 – Karel Janský; foto 4 – Karel Janský; foto 5 – oficiální vstupenky na plesy; foto 6 – Karel Janský; foto 7 – oficiální program a seznam tomboly; foto 8 – oficiální poukaz strakonického pivovaru; foto 9 – Karel Janský; foto 10 – Karel Janský; foto 11 – oficiální vstupenka na ples.

Zpět na úvodní stránku