Zpět na úvodní stránku

Archiv krátkých zpráv a komentářů

5    4   3   2   1


 • 15.12.2020

PF 2022 iStrakonice.cz


 • 22.12.2020

PF 2021


 • 22.12.2019
   PF 2020


 • 17.12.2019. Oficiální povolební vyjádření politického hnutí Změna, Změna pro Strakonice, k opakovaným komunálním volbám konaným dne 14. prosince 2019. Více

 • 14.12.2019. Výsledky opakovaných komunálních voleb konaných ve Strakonicích dnes od 7:00 do 22:00 hod. ZDE (Jmenné seznamySeznam přebíracích míst s neukončeným zpracováním).

 • 8.12.2019. Volební studio Změny pro Strakonice, II. díl - podrobná zpráva o stavu města Strakonice. Video
 • 7.12.2019. Dnes bylo na webu iStrakonice.cz dokončeno rozčlenění všech článků zde uveřejněných do oblastí podle témat, kterých se příspěvky týkají – viz jejich funkční přehled v modrém poli v záhlaví hlavní stránky. Jednotlivá témata se vzájemně prolínají a jejich rozdělení je proto pouze orientační.
 • 06.11.2019. Ve Strakonicích se přestala objektivně vyšetřovat podezření ze spáchání trestných činů členy a spolupracovníky Strakonické Veřejnosti. Do politiky zde vstupuje Trikolóra hnutí občanů Václava Klause ml. a místní kandidátku v opakovaných komunálních volbách v prosinci 2019 vede František Toman, šéf strakonické kriminálky. A ten si nechce dělat „zlou krev“ u těch, kteří zrovna vládnou a mohli by být jeho potencionálními politickými spolupracovníky. Zřejmě proto i podložená trestní oznámení podaná na někoho ze Strakonické Veřejnosti padají pod stůl s větou „Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření“ – bez usnesení, proti kterému by bylo možné alespoň podat stížnost na státní zastupitelství. Strakonická kriminálka se navíc již otevřeně neštítí ani lhát. Sám pan policejní komisař k uvedeným trestním oznámením konstatoval 29.10.2019 na webu jeho politického hnutí volimtrikoloru.cz, že „Považuji taková jednání, respektive podání za účelová, nestandardní a nepřijatelná. Myslím, že politiku lze dělat slušně, bez útoků a urážek.“ Situaci, že se policejní komisař aktivně účastní politického dění, zákon dovoluje. U pana Tomana jde ale zcela zjevně o střet zájmů, který nastoluje nedůvěru ve spravedlnost ve Strakonicích. Konkrétní příklad? Zde je. Trestní oznámení řešené ve Strakonicích pod č.j.: KRPC-116799-10/ČJ-2019-020781. Ve vyrozumění Policie ČR je řečeno, že „S přihlédnutím ke shora uvedenému lze konstatovat, že Městský úřad ve Strakonicích zjevně vyřídil stížnost ... a řádně jej vyrozuměl“. Policie ČR ve Strakonicích se tak dopustila doložitelné lži, jelikož žádná jimi zmiňovaná stížnost nebyla nikdy ani podána, natož řešena (!). Je třeba přece umetat cestičku policejnímu komisaři vstupujícímu do místní politiky – co kdyby ten po volbách uzavřel koalici se Strakonickou Veřejností... Proto i lež je dobrá k tomu, aby se možní političtí partneři chránili před spravedlností. Apropo: Trikolóra vstoupila ve Strakonicích do voleb z důvodu, že se prý jedná o první volby od jejich vzniku a podle jich samých si to prostě chtějí jenom „vyzkoušet“. Takže Strakonice budou takovým jejich pokusným králíkem. Jinde se prostě nyní volby nekonají. A nástup je třeba provést hezky z „ostra“. Proto také Václav Klaus ml. jako první zaútočil na politické hnutí Změna (Změna pro Strakonice) svým tzv. „grafickým manuálem“ – jím zmiňované volební číslo 3 má totiž právě Změna. Pan Václav Klaus ale jaksi zapomněl na fakt, že bez Změny, která téměř rok úspěšně bojovala za spravedlnost a za opakování voleb ve Strakonicích, by Trikolóra ve městě kandidovat vůbec ani nemohla. Výše uvedené je tedy vypovídající skutečností, na čí stranu se Trikolóra ve Strakonicích přidala a jaký styl politiky chce v případě svého vítězství vést.
 • 19.10.2019_1. Vedení radnice, tj. Strakonická Veřejnost, se pokusilo ve Strakonicích nastavit před opakovanými komunálními volbami konanými 14.12.2019 opět korupční prostředí. Blíže jsme o případu psali 15.10.2019 zde v krátkých zprávách. Důkazem přiznání viny je nové usnesení rady města. To bylo vedení města donuceno přijmout  pod tlakem politického hnutí Změna pro Strakonice a médií sledujících opakované volby. Dne 14.10. se na problém upozornilo a 16.10. již rada podmínky upravila. A ještě v ten den se závěry rady města objevily na oficiálním webu a facebooku města – k dispozici zde. Opět se ukázalo, jak je pro demokracii nebezpečné, že vládnoucí Strakonická Veřejnost de facto na radnici protiprávně zrušila funkci tajemníka úřadu. Čas opět ukázal, že jsme měli pravdu.
 • 15.10.2019. Vedení strakonické radnice, tedy de facto Strakonická Veřejnost, nastavilo pro opakované komunální volby ve Strakonicích konané 14.12.2019 korupční prostředí uzavíráním ústních smluv a dopustilo se podvodu tím, že protiprávně zvýšilo cenu za umisťování předvolebních materiálů kandidujícími subjekty. Stížnost z 14.10.2019 + příloha a doplnění stížnosti z 15.10.2019 + příloha.

 • 14.09.2019. Dnešního dne se měly konat ve Strakonicích opakované komunální volby, stejně jako v dalších jedenácti obcích ČR. K jejich posunutí na prosinec 2019 došlo pouze z důvodu podání nesmyslné ústavní stížnosti ze strany Strakonické Veřejnosti, která tak už podruhé znemožnila uskutečnění opakování voleb, které v říjnu 2018 sama Strakonická Veřejnost zmanipulovala. Strakonice tak nemají zastupitelstvo právě jenom díky podvodům Strakonické Veřejnosti a jejich snaze nové volby zdržovat.
 • 22.08.2019. Strakonická Veřejnost neunesla čtyřnásobnou prohru u Krajského i Ústavního soudu a v honbě za pomstou se dopustila kuriózního přehmatu, u kterého se sama zesměšnila. Strakonická Veřejnost na svých stránkách a svém facebooku dnes zveřejnila funkční odkaz na web hnutí podavatele volební stížnosti Karla Janského – na Změnu pro Strakonice s jejich volebním programem. Chtěla tím dokázat, že Změna pro Strakonice žádný program nemá. Není nad to, když Strakonická Veřejnost, měnící město k horšímu, v honbě za škoděním, vlastně pomůže – a ještě jejich vlastní příspěvek jako první sdíleli na svých profilech Oberfalcer starší i mladší, oba kandidující za Strakonickou Veřejnost. Pro nechápavou Strakonickou Veřejnost. Původní volební materiály i s programem jsou od září 2018 zveřejněny na titulní straně webu Změny pro Strakonice. Jimi odkazovaná stránka s formulářem původně sloužila pouze ke komunikaci s občany a ke sbírání jejich podnětů k volebnímu programu Změny pro Strakonice. Zesměšněna měla být Změna pro Strakonice, Strakonická Veřejnost se ale nakonec zesměšnila sama.
 • 21.08.2019. Opakované volby se ve Strakonicích uskuteční v sobotu 14.12.2019 jako jednodenní od 7:00 do 22:00 hod. Dnes příslušný dokument podepsal ministr vnitra ČR Jan Hamáček. Kandidátní listiny musí být podány do 9.10.2019 do 16:00 hod.

 • 16.08.2019. Opakované volby ve Strakonicích dosud vyhlášeny nebyly. Spekuluje se o datu 14.12.2019, uvedený termín ale není jistý. V tento den zatím proběhnou volby v sedmi obcích. Termín byl publikován 19.7.2019 a aktualizován 8.8.2019. Zda k datu 14.12.2019 přibudou i Strakonice, o tom musí rozhodnout ministr vnitra ČR, který má na stanovení termínu voleb 30 dnů od vyhlášení usnesení Ústavního soudu. Ve hře je i termín leden 2019 nebo první měsíce příštího roku. Datum voleb bude oficiálně zveřejněn zde.
 • 14.08.2019. Respektovaná konzultační společnost Deloitte a projekt Obce v datech vyhodnotili druhý ročník projektu Indexu kvality života. Výsledek porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. Strakonice se umístily na 126. místě, což znamená pokles od loňského roku o 24 pozic. Jde o reálný výsledek vlády Strakonické Veřejnosti, která zatím nadále mění Strakonice k horšímu.
 • 12.08.2019. Čas ukázal, že jsem měl jako podavatel stížnosti na průběh voleb ve Strakonicích pravdu. Jeho usnesení najdete zde. Nyní by tedy Strakonická Veřejnost jako poražená, a ve volbách podvádějící, měla přijmout plnou zodpovědnost za své činy. Za sebe děkuji všem lidem, kteří mi věřili a rovněž těm, kteří pomáhali odhalit pravdu. Ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Karel Janský, lídr Změny pro Strakonice a Starostové (STAN).

  Čas ukázal, že jsem měl pravdu. Ústavní soud v Brně rozhodl dne 9.8.2019 svým usnesením o neplatnosti voleb ve Strakonicích. Jeho usnesení je zde. Nyní by tedy Strakonická Veřejnost jako poražená, a ve volbách podvádějící, měla přijmout zodpovědnost za své činy. Karel Janský


 • 10.08.2019. Důkaz, že předseda představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Břetislav Hrdlička (starosta města za Strakonickou Veřejnost) vědomě a záměrně poškodil teplárnu prodejem rekreační chaty teplárny na Kvildě. Podrobně jsme o případu psali v článcích „Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů“ a „Strakonická Veřejnost a její kolaboranti tunelují Teplárnu Strakonice, a.s.“. Konkrétní poškození teplárny se dá definovat ve vícero rovinách. Nyní se věnujme jedné, a to konkrétní. Břetislav Hrdlička podepsal za teplárnu 9.11.2018 nevýhodnou kupní smlouvu, na základě které teplárna prodala svoje rekreační zařízení firmě PATERNA - REALITY, s.r.o. Ve smlouvě Břetislav Hrdlička v rozporu se zákonem podepsal, že daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z kupní ceny zaplatí teplárna, ač ji měla správně platit strana kupující. Břetislav Hrdlička tak svým podpisem doslova okradl teplárnu o zhruba 360 000 Kč. Přesná částka se zatím nedá vyčíslit, jelikož není zřejmé, jak a jestli se v ceně projevuje DPH – viz druhý článek. Dnes přinášíme důkaz, že Břetislav Hrdlička moc dobře věděl, že zmíněnou daň má platit kupující – tedy ne teplárna, kterou on zastupoval. Jedním důkazem je fakt, že Břetislav Hrdlička se rád staví do role úspěšného bývalého majitele realitní kanceláře a odborníka na reality. Druhým a pádnějším důkazem pak jsou autentická slova Břetislava Hrdličky na 23. zastupitelstvu Města Strakonice konaném 14.2.2018, tedy devět měsíců před podpisem pro teplárnu nevýhodné kupní smlouvy. Sám starosta Břetislav Hrdlička u bodu číslo 12 majetkových záležitostí vysvětluje, že výše uvedenou daň ze zákona hradí kupující. Viz přiložené video. Moc dobře tedy věděl, že podpisem kupní smlouvy dne 9.11.2018 společnost Teplárnu Strakonice, a.s. výrazně poškozuje. Asistovali mu při tom tehdejší právník teplárny Miloslav Tuháček a další hrobař teplárny, po určitou dobu pověřený jejím řízením – Pavel Mareš, člen představenstva teplárny.


 • 09.08.2019. Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti, místostarosta, radní a předseda představenstva společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Rudolf Oberfalcer opět lže obyvatelům Strakonic. Stalo se tak v článku na webu Strakonické Veřejnosti, uveřejněném 8.8.2019 pod názvem „Důsledek napadených voleb – na cyklostezku do Katovic si budeme muset počkat!“. V něm mimo jiné sděluje, že „Na příkladu cyklostezky nezbývá než konstatovat, že dlouhodobá neexistence zastupitelstva je opravdu vážná věc a v mnoha ohledech rozvoj města skutečně paralyzuje. Neobstojí pak bagatelizování viníky celé situace pány Vondrysem a Janským, že se nic vážného neděje, vždyť radnice přece jede dál s penězi dle loňského rozpočtu a koneckonců starosta a místostarostové plat dostávají, tak co! Bohužel soudní moc není schopna rychle a účinně rozhodnout a skoncovat tak tuto nedůstojnou záležitost, která se s přibývajícím časem stává čím dál víc neúnosnou pro chod města.“ Rudolf Oberfalcer tedy viní Janského a Vondryse z toho, že ve Strakonicích byly zrušeny volby. Přitom Krajský soud v Českých Budějovicích dvakrát označil za viníka zrušených voleb Strakonickou Veřejnost, za kterou je Oberfalcer na radnici. Za viníka Strakonickou Veřejnost označil i Ústavní soud s tím, že Krajský soud měl pouze zpřesnit míru ovlivnění voleb ve Strakonicích. Opakované volby ve Strakonicích měly proběhnout poprvé 30.3.2019 a podruhé 14.9.2019. Oba termíny byly zrušeny z důvodu, že se Strakonická Veřejnost neustále odvolává. Viníkem skutečnosti, že Strakonice nemají zastupitelstvo města, je tedy jednoznačně Strakonická Veřejnost. To jenom Rudolf Oberfalcer se chová stylem „zloděj křičí – chyťte zloděje“.
 • 13.06.2019. Dne 10.6.2019 vydal Ústavní soud v Brně usnesení, kterým odložil vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o konání opakovaných voleb ve Strakonicích dne 14.9.2019. Volby se tedy v uvedeném termínu konat nebudou. Více
 • 05.06.2019_3. Pokud Strakonická Veřejnost nebude blokovat opakované volby ústavní stížností, volby proběhnou v nově plánovaném termínu v sobotu 14.9.2019. Harmonogram úkolů a lhůt potom bude následující: Více
 • 05.06.2019_2. Ministr vnitra Jan Hamáček vyhlásil opakované volby ve Strakonicích na sobotu 14.9.2019. Více
 • 05.06.2019_1. Ústavní soud vydal 4.6.2019 první rozhodnutí ve věci druhé ústavní stížnosti, podané 29.5.2019, týkající se opakovaných voleb ve Strakonicích. Více
 • 27.05.2019. Politické hnutí Strakonická Veřejnost se rozhodlo pokračovat ve zcela nesmyslné válce a jako rukojmí si vzalo občany města. Druhou ústavní stížnost podá jak samotné hnutí, tak i Město Strakonice, případně Rada Města Strakonice – i když stížnosti Rady a Města již byly jednou odmítnuty jako návrhy podané někým zjevně neoprávněným. Proč ale nebojovat, když platí občané města. Pro připomenutí – Město i Radu ovládá Strakonická Veřejnost. Opakované volby se tak dají očekávat nejdříve v březnu 2020. Více
 • 19.05.2019. Strakonice s Jihočeským krajem mají velkou šanci získat v Evropském parlamentu své zastoupení. Stačí, pokud se sjednotí. Ve Strakonicích se na podzim 2019 uskuteční opakované komunální volby. Věřme, že se do zastupitelstva dostane co nejvíce politických subjektů, které zajistí klid ve vedení města.Pokud se ale již nyní lidé sjednotí napříč politickými názory a budou volit společného kandidáta do Evropského parlamentu s velkou šancí uspět, mohou mít Strakonice s Jihočeským krajem v Evropě svého zástupce. Velkou šanci na zvolení má kandidát Starostů a nezávislých, strakonický Pavel Pavel, kterého zná celá Česká republika i Evropa.Český technik a experimentální archeolog, mezi jehož nejslavnější počin patří „rozhýbání“ soch Moai na Velikonočních ostrovech. V minulých volbách v roce 2014 byla volební účast do Evropských voleb pouhých 18,2 %. Je proto reálný předpoklad, že Pavel Pavel získá hodně hlasů díky své popularitě. Pokud se Strakonice pro tyto volby navíc sjednotí a lidé přijdou k volbám v co větším počtu – a dají mu hlas, jeho zvolení bude velmi pravděpodobné. Strakonice by tedy měly nyní zanechat politikaření na podzimní opakované volby. Proto, že ať vyhraje ve Strakonicích na podzim kdokoliv, europoslanec Pavel Pavel může v Evropě pomoci každému vedení. Přijďte tedy v pátek 24.5. a v sobotu 25.5.2019 volit do Evropského parlamentu v co největším počtu a předtím pokud možno co nejvíce sdílejte a rozšiřujte tento text. Pokud budete volit kandidáta Pavla Pavla, ve volební místnosti dejte do obálky pouze jeden lístek, ten s číslem 26, a na něm zakroužkujte číslo 8 před jménem Pavel Pavel (na lístku můžete zaškrtnout 1 až 2 kandidáty, jinak je vaše volba neplatná). Strakonice si zaslouží být v Evropě vidět a slyšet, ať mají voliči na Evropskou unii jakýkoliv názor. Názor Pavla Pavla: Výhody EU musíme víc propagovat. Pavel Pavel – jeho přednáška na videu.


 • 18.05.2019_2. Tak přece se jenom našel někdo, kdo se rozhodl nerespektovat pravomocný názor Krajského soudu. Je jím strakonický starosta Břetislav Hrdlička. Pro Strakonický deník z 18.5.2019 se vyjádřil, že „Za svoji osobu mohu říct jen to, že krajský soud nerespektoval závěry Ústavního soudu a dal se s ním do boje“. Starosta města, který nerespektuje rozhodnutí soudu a navíc lže, je ostudou města. Krajský soud ba právě naopak respektoval názor Ústavního soudu a vydal proto usnesení, které je plně v souladu s jeho stanoviskem. Krajský soud s nikým nebojuje, pojmenoval pouze podvody Břetislava Hrdličky a jeho Strakonické Veřejnosti.
 • 18.05.2019_1. Strakonice se ptají, zda je ještě možné po rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích podat ústavní stížnost. Ano, je to možné. Důvod k tomuto kroku by ale mohla mít pouze Strakonická Veřejnost. Nikdo jiný.
 • Lhář starosta Strakonic Břetislav Hrdlička17.05.2019. Strakonickému starostovi Břetislavu Hrdličkovi nestačilo, jak on a jeho politické hnutí Strakonická Veřejnost dopadli u soudu řešícího komunální volby ve městě. On sám jako usvědčený viník stále jen neskutečně lže. Starosta Břetislav Hrdlička se nyní spolu se Strakonickou Veřejností staví do role mučedníků a postižených. A neváhá ani lhát, aby ho lidé politovali. Příkladem může být jeho vyjádření pro web iDnes.cz ze 17.5.2019„Proti dnešnímu rozhodnutí může opět Strakonická Veřejnost podat ústavní stížnost. ČTK to řekla předsedkyně senátu českobudějovického krajského soudu Tereza Kučerová. To ale možná Strakonická Veřejnost neudělá. „Budeme se radit s právníkem. Nevíme, jestli to má cenu, protože druhá strana tvrdí, že se bude odvolávat dál. Když budou nové volby, tak se taky odvolají. Nebojíme se nových voleb, ale nevíme, jestli má smysl je dělat. Když se znovu odvolají, budeme tam, kde jsme. Bylo by lepší, kdyby krajský soud rozhodl definitivně. Myslím, že pravda je na naší straně,“ reagoval starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Starosta Břetislav Hrdlička byl buďto zdrogovaný, anebo je skutečně obrovský lhář. Krajský soud přece rozhodl definitivně a nikdo se nemůže odvolat! Strakonická Veřejnost může pouze podat opět ústavní stížnost k Ústavnímu soudu – druhá strana to rozhodně neudělá, jak Hrdlička lživě prohlašuje! Že druhá strana tvrdí, že se údajně bude dál odvolávat, je pouhým výmyslem lháře starosty Břetislava Hrdličky. A že si on myslí, že je pravda na jejich straně? Takže respektovat pravomocné rozhodnutí soudu starosta Hrdlička nebude? Místo tvrzení, že je pravda na jejich straně, stačilo přece říct: „Občané Strakonic promiňte, že jsme podváděli, jak pravomocně rozhodl soud“.
 • 12.04.2019. Připravuje se vyjádření podavatele volební stížnosti Karla Janského ze Změny pro Strakonice na stanovisko Ústavního soudu a na výzvu předsedy představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Pavla Hřídele.
 • 10.04.2019 ve 14:00 – 14:30 hod. Výsledek ústavní stížnosti vyhlášený u Ústavního soudu v Brně: Ústavní soud vrátil věc zpět k dořešení Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Loňské komunální volby ve Strakonicích se tedy zatím neruší ani nepotvrzují.
 • 09.04.2019. Město Strakonice svolává na středu 10.4.2019 v 16:00 hod. na radnici tiskovou konferenci k výsledkům projednávané ústavní stížnosti. Čtenáři iStrakonice.cz se o výsledku dozví na tomto webu prostřednictvím zprávy přímo z Ústavního soudu v Brně.


 • 08.04.2019. Jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Půjde se proti rozhodnutí Ústavního soudu odvolat? Nepůjde.
 • 07.04.2019. Ústavní soud poodhalil, podle jakého algoritmu posuzoval Krajský soud v Českých Budějovicích volební stížnost týkající se Strakonic. Více
 • 06.04.2019. Rozhodnutí Ústavního soudu, které bude mít dopad i na rozhodnutí o Strakonicích. Podstatou případu byla ústavní stížnost stěžovatele z města Bílina, který napadl tamní hlasování u voleb (Ústavní soud, Brno, TZ 36/2019). Stěžovatel své důvody následně doplňoval. A právě ona doplňování mu Krajský soud v Ústí nad Labem neuznal a zabýval se pouze původní volební stížností podanou v zákonném termínu. Ústavní soud ve svém závěru konstatoval, že „Ústavní soud shledal, že krajský soud v řízení porušil základní právo stěžovatele na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny tím, že z nepřípustného důvodu zamítl důkazní návrhy zmíněné v bodě 45., které se týkaly tvrzení o kupčení s hlasy.“ Co z uvedeného tedy plyne pro Strakonice? Určitě to, že ve Strakonicích skutečně nešlo pouze o výlepové plochy a Zpravodaj – i když o důležité skutky. Šlo i o všechny další zjištění, kterými se zabýval Krajský soud v Českých Budějovicích na základě několika doplnění volební stížnosti a při vlastním dvanáctihodinovém jednání u Krajského soudu. Jednoduše řečeno, i u volební stížnosti se mohou předkládat důkazy až do vyhlášení rozhodnutí soudu.
 • 05.04.2019_2. „Buďme trpěliví a nenechme se otrávit. Věnujme všechny své radniční síly nejen pro další rozvoj Strakonic, ale hlavně pro spokojený život našich sousedů a přátel.“ Přidejme ještě třeba „Měníme Strakonice k lepšímu“ „Zahájili jsme masivní opravu komunikací“. Samá optimistická hesla vládnoucího politického hnutí Strakonická Veřejnost. Co na tom, že realita je jiná a investiční akce jsou ve skutečnosti minimální proti tomu, jaké by mohly být – s lidmi na radnici, kteří to umějí. Rétoriku podobnou Strakonické Veřejnosti zvolil tehdejší prezident Československé republiky Antonín Zápotocký, který ještě v pátek 29. května 1953 večer ve svém rozhlasovém projevu veřejnost údajně ujišťoval, že „naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé“. Bezostyšně přitom lhal, druhého dne, 30. května 1953, vláda vyhlásila měnovou reformu a lidé o většinu svých úspor přišli. Ve Strakonicích dnešních dnů najdeme podobných situací celou řadu. Třeba v roce 2017 prohlášení o skvěle řízené teplárně, kdy v roce 2018 chtěla Strakonická Veřejnost dokonce žalovat opozici. Pak přišel rok 2019 a teplárna se díky předchozímu špatnému řízení ze strany politiků Strakonické Veřejnosti musela začít zbavovat majetku, aby vůbec přežila. Podobné se týká zkrachovalé průmyslové zóny Hajská, zkrachovalého Technologického centra Přádelna či zkrachovalého projektu na rekonstrukci Velkého náměstí. Milióny Kč skončily „v kanále“, ale hlavně že si vládci Strakonic napakovali za skoro pět let svoje kapsy. Dobře pochopili ideologii vládců z padesátých let minulého století – „Můžeme dělat jakékoliv lumpárny, občany ale musíme neustále přesvědčovat o tom, jak jsme skvělí a jak nám jde především o lid – a hlavně, že za vše co jsme pokazili, mohou naši nepřátelé“.
 • 05.04.2019_1. Správná detektivka má obsahovat… Uvedené hezky definoval třeba spisovatel Josef Škvorecký v televizním seriálu Hříchy pro pátera Knoxe. A správný štvavý článek od Strakonické Veřejnosti musí obsahovat Janského a Vondryse. Styl jejich článku, jeho délka a bezobsažnost napovídají, že jsme měli ve zprávě z 3.4.2019_3 pravdu. Nebýt magazínu iStrakonice.cz, další soudce měl problém… Více (z webu Strakonické Veřejnosti)
 • 04.04.2019. Další z mnoha důkazů, jaký je strakonický starosta Břetislav Hrdlička lhář. Podle něho by přišel svoz odpadu ve městě zdarma radnici na 5 milionů Kč. Ve skutečnosti by šlo za současných podmínek o ztrátu již 12 063 600 Kč ročně. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen na  530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Radnici bude uvedené snížení ceny za odpad stát za roky 2015 až 2018 celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 2022 měla být cena za odpad 0 Kč. Radnici by uvedené osvobození za platbu za odpad stálo 48 254 400 Kč (22 340 obyvatel k 1.1.2019 x 540 Kč x 4 roky). Dohromady by tedy město jenom na experimentu „snížení ceny za odpady“ a „odpady zdarma“ přišlo o 57 605 400 Kč za 8 let. Ke zpřesnění ceny dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce. Důkaz v rozhovoru se starostou Hrdličkou po volbách 2018 (MF DNES 8.10.2018), ve kterém prozradil, že na zdarma odpady šetří. Jenže oni šetří peníze obyvatel města, aby je populisticky vynaložili na něco, co se normálně platí. A právě tyto peníze budou chybět například při opravě chodníků a silnic. Zejména v době pro stát ekonomicky ne zrovna příznivé. Nyní peníze mají, protože například v roce 2018 dostali na utrácení konsolidované příjmy ve výši 561 mil. Kč (v roce 2014 to bylo jenom 496 mil. Kč, tedy o 65 mil. Kč méně). Ve Strakonicích se v roce 2018 utratilo za investice méně než v roce 2014, tak proč v roce 2014 skončil rozdíl příjmů a výdajů v plusu 40 mil. Kč a v roce 2018 v mínusu 14 mil. Kč?
 • 03.04.2019_3. Když bojuje vedení města v čele se Strakonickou Veřejností, vždy jde o boj všemi prostředky. Stává se již pravidlem, že když jim dojdou argumenty, sáhnou po podjatosti soudce. Ničeho přitom nedosáhnou, jenom každého poštvou proti sobě – viz dodatečný podklad do rady na 3.4.2019. Více
 • 03.04.2019_2. Starosta Břetislav Hrdlička spolu se Strakonickou Veřejností lžou když tvrdí, že Město Strakonice nemůže poskytovat ani přijímat dotace díky zrušeným volbám. Přijetí dotací pro město, například z národních nebo evropských a Norských fondů: O přijetí dotací, lhostejno v jaké výši, rozhoduje rada na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Na tuto záležitost nedopadá § 85 písm. c) ani j). Schvalování přijetí dotace městem není zákonem vyhrazeno zastupitelstvu. Ve výjimečných případech může o schválení dotace zastupitelstvem požádat sám dotační orgán, v případě žádostí pro Strakonice ale tento případ není aktuální. Problémem tedy není zrušení voleb, problémem je starosta Břetislav Hrdlička a jeho Strakonická Veřejnost. Neumí získávat a využívat národní ani evropské fondy. Všechny větší investice realizují pouze za peníze města, čímž město trvale poškozují. Ani za 4 roky na radnici se ničemu nenaučili – jak sami přiznávají v rozhovoru se starostou Hrdličkou po volbách 2018 (MF DNES 8.10.2018). Nyní po čtyřech letech na radnici se chtějí učit získávat dotace a učit se jezdit na ministerstva? V době, kdy ty nejlepší dotační příležitosti nevyužili nebo zkazili? Např. rekonstrukce komunikací, parkoviště Beranův dvůr, rekonstrukce kulturního domu a další – díky jejich neschopnosti finančně „krvácelo a krvácí“ pouze město. Schválení dotací udělovaných Městem Strakonice pro děti, sport, kulturu a podobně: O přidělení dotací, nepřesahuje-li výše dotace v každém jednotlivém případě částku 50 000 Kč, rozhoduje na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rada města. Město tedy dotace přidělovat může, i když nemá zastupitelstvo díky zrušeným volbám. Část nyní a o zbytku rozhodne nové zastupitelstvo.
 • 03.04.2019_1. Strakoničtí házenkáři přispěli nemocné Terezce 15 tisíci korunami. Více. Starosta Břetislav Hrdlička s místostarosty Josefem Štréblem a Rudolfem Oberfalcerem zatím stále nic. Více
 • 02.04.2019_2. Výzva představenstva Teplárny Strakonice, a.s. ke stažení rezignace členů dozorčí rady p. Josefa Štrébla a Ing. Josefa Moučky. Více
 • 02.04.2019_1. Strakonická Veřejnost a její přisluhovači přišli o další argument používající proti Krajskému soudu v Českých Budějovicích, konkrétně proti soudci Strnadovi. Ten spolurozhodoval o zrušení voleb ve Strakonicích. Strakonická Veřejnost o něm lži šířila zcela účelově. „Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek: Důrazně se ohrazuji proti šíření mediálních lží o soudci Strnadovi“ Více
 • 01.04.2019. Soudci Ústavního soudu, kteří ve středu 10.4.2019 rozhodnou o ústavní stížnosti týkající se komunálních voleb ve Strakonicích z roku 2018. Předseda senátu prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., soudce zpravodaj prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (místopředseda Ústavního soudu) a JUDr. David Uhlíř. U Ústavního soudu jsou čtyři tříčlenné senáty, označované římskými čísly I až IV (sestavené z 12 soudců). Celkem má Ústavní soud 15 soudců. Předseda a místopředseda soudu nemohou být stálými členy žádného senátu. Nepřítomného člena senátu zastoupí soudce určený pro tento senát rozvrhem práce, zastupujícím členem senátu může být i předseda nebo místopředseda soudu. Předsedové senátů jsou předsedou Ústavního soudu jmenováni zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku, přičemž žádný soudce nesmí být předsedou senátu dva roky po sobě. Každý druhý rok přechází dosavadní předseda senátu k senátu s vyšším číslem (ze čtvrtého senátu k prvnímu). Senátní (rozhodují 3 soudci, uvedené platí nyní pro Strakonice) i plenární věci (rozhoduje nejméně 10 soudců) se přidělují soudcům Ústavního soudu podle cyklu vyplývajícího z abecedního pořadí jejich jmen, případně též abecedního pořadí jmen či názvů navrhovatelů v případě návrhů podaných během téhož dne, bez ohledu na předmět rozhodování. V každém druhém přidělovacím kole se vynechává předseda soudu a v každém čtvrtém kole místopředsedové soudu. Soudce zpravodaj shromažďuje podklady pro rozhodnutí a předkládá návrh na rozhodnutí, případně rozhodne ve stanovených případech sám o odmítnutí návrhu na zahájení řízení). Senát se usnáší většinou hlasů, v některých případech odmítnutí návrhu vyžaduje zákon souhlas všech tří členů senátu. Je-li takto přijatý právní názor senátu odlišný od dřívějšího nálezu Ústavního soudu, je otázka předložena plénu a jeho stanoviskem je pak senát v dalším řízení vázán. Každý člen senátu je před hlasováním oprávněn podat návrh usnesení a každý člen musí při hlasování hlasovat pro některý z podaných návrhů. Hlasuje se tak, že každý člen senátu ústně sdělí, se kterým z podaných návrhů souhlasí. Pokud při rozhodnutí ve věci samé nezíská žádný návrh potřebnou většinu, předloží předseda senátu věc bez zbytečného odkladu k rozhodnutí plénu. V ostatních věcech (procedurálních rozhodnutích) při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy senátu. Člen senátu, který s rozhodnutím ve věci nebo s jeho odůvodněním nesouhlasí, má právo, aby jeho odlišné stanovisko s uvedením jeho jména bylo připojeno k protokolu o jednání. Dosud rozhodl Ústavní soud ve věci jen v otázce naléhavosti případu, a to 20.12.2018.
 • 31.03.2019. Starosta Břetislav Hrdlička definoval politickou kulturu. Prokázal svým výrokem, že on sám ji ve Strakonicích systematicky zhoršuje. Uvedené konstatoval starosta Břetislav Hrdlička pro Parlamentní listy. Starosta obecně by se skutečně měl starat o lidi. Ovšem ne v podání starosty Hrdličky, který uvedené pojal jako rozdávání obecních peněz lidem v podobě „vše zdarma“. Copak třeba investice do chodníků, komunikací apod. nejsou starosti o lidi? Pro neschopného starostu je ale jednodušší peníze projídat populistickými kroky. A níže uvedené lhaní? Starosta Břetislav Hrdlička skutečně lže, což bylo mnohokrát dokázáno a sám to i přiznal. Třeba tady. Takže i krade? Kateřina Synková: „Co se pro zlepšení politické kultury snažíte udělat vy sám z pozice starosty?“ Starosta Břetislav Hrdlička: „Starám se v pořadí nejprve o lidi, až potom o město. Město přece tvoří lidé, až potom majetek. Snažím se lidem naslouchat, zajímám se o ně i jejich problémy, snažím se jim pomáhat. A hlavně – mluvím pravdu, nelžu a nekradu.
  30.03.2019. Starosta Břetislav Hrdlička definoval typ politika – sociopata. Podle něho je sociopatem takový politik, který je vysoce inteligentní a má dobrou paměť. Ne sociopat se prý zase vyznačuje tím, že jde s kůží na trh a je naivní. Uvedené konstatoval starosta Břetislav Hrdlička pro Parlamentní listy. Podle Hrdličky je sociopatem i volič, který si pamatuje a je inteligentní. Ano, starosta Hrdlička nemá rád lidi co si pamatují a jsou ještě k tomu navíc inteligentní. Hlavně špatné činy jeho a Strakonické Veřejnosti uskutečňované ve Strakonicích od konce roku 2014. Pokud má Hrdlička sám problémy s pamětí, nejde náhodou o schizofrenii? Redaktorka Kateřina Synková„Podle vás jsou dva typy politiků. Prvním je člověk, který chce všeho hodně a hned, který má dobrou paměť, umí používat polopravdy až demagogii, pracovat s veřejným míněním, s výbornou rétorikou, méně či více psychopat a ví, co chce. Druhým typem je člověk, který si myslí, že něco změní, nechce jen „kecat v hospodě“ a jde s kůží na trh. Zároveň je maličko naivní, protože si myslí, že snad žádný politik prvního typu v jeho týmu nebude. Mluvíte tak z vlastní zkušenosti? A jaký typ politiků podle vás u nás převládá?“ Starosta Břetislav Hrdlička„No, jak jsem v politice déle, už vím, že těch typů bude více. Naštěstí psychopatů a sociopatů jsou jen procenta, ne desítky procent. Ve Strakonicích je to ale o jedno procento více, díky jednomu přistěhovalci z Brna. Při troše pozornosti je poznáte. Psychopati jsou vysoce inteligentní, jsou hodně slyšet, nezajímají je vaše problémy, ale vaše pozornost, chtějí být mocní, vlivní a respektovaní, jsou ambiciózní, manipulativní, prolhaní, bez citu a studu. Naštěstí všude nad nimi početně převládá typ „zdravých“ politiků.“
 • 29.03.2019. Strakonice již znají termín vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti – zrušení komunálních voleb 2018. Stane se tak veřejně ve středu 10. dubna 2019 od 14:00 do 14:30 hod. v budově Ústavního soudu v Brně. Více
 • 27.03.2019. Dnešním dnem padá poslední teoretická možnost, že by se opakované komunální volby ve Strakonicích mohly konat ještě do letních prázdnin. Již to neumožní zákonné lhůty dané pro konání voleb.
 • 26.03.2019. Bývalý člen pomocné stráže Veřejné bezpečnosti před rokem 1989 a bývalý zastupitel za Strakonickou Veřejnost skutečně nikdy nezklame. Co jím napsaný text, to perla a hloupý výplod. Například jeho komentář v diskuzi pod článkem „Strakonice a jejich další prvenství. Nemají už dva roky tajemníka“ (Jižní Čechy Teď, 25.3.2019). Ke stažení zde. Nejdříve ale fakta, nezávislá na manipulátorovi s nimi Josefu Zochovi. Městský úřad Strakonice nemá od 24.11.2017 tajemníka (487 dnů, tj. 69,6 týdnů). Jenom proto, že si politické hnutí Strakonická Veřejnost privatizuje město a nechce, aby jim někdo viděl pod ruce a mohl tak rozkrývat jejich špatnosti. Strakonická Veřejnost tímto porušuje zákon. Podle Zocha je ale viníkem Janský s Vondrysem. Jenom proto, že lídr hnutí Změna pro Strakonice Karel Janský požádal 25.6.2018 (psali jsme 26.6.2018) ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje, aby nejmenoval těsně před komunálními volbami v roce 2018 tajemníka navrženého starostou Břetislavem Hrdličkou. Reálně totiž hrozilo, že starosta Hrdlička jmenuje těsně před volbami člověka kolaborujícího se Strakonickou Veřejností, který by kryl špatnosti vedení radnice pod řízením právě Hrdličky. Mohlo se rovněž jednat o snahu Strakonické Veřejnosti dosadit do funkce tajemníka člověka, který by v případě nuceného odchodu Strakonické Veřejnosti z radnice zlikvidoval na úřadě pro ně nepohodlné a kompromitující dokumenty. Než ale Janský napsal zmíněný dopis, od odvolání tajemníka uplynulo 213 dnů, tj. 30,4 týdnů. Proč do té doby nebyl tajemník vybrán a jmenován? Odpověď je jednoduchá. Strakonická Veřejnost ho prostě nechtěla. Pojďme dál. Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje odpověděl panu Janskému dne 28.6.2018, že mu nemůže vyhovět (dosud nikdy nezveřejněný dopis ke stažení zde). Tak jak může Janský blokovat 487 dnů jmenování tajemníka ve Strakonicích? Prolhaný a fanatický Zoch se pouze opět snaží škodit a omlouvat vlastní chyby a protiprávní kroky Strakonické Veřejnosti. A ještě dovětek. Janský s Vondrysem prý zablokovali rozvoj Strakonic. Tomu snad nevěří ani člověk s inteligencí Zocha nebo průměrně inteligentního foxteriéra či houpacího koně. Opak je pravdou. Zochova Strakonická Veřejnost brání rozvoji Strakonic svým čtyřletým amatérským přístupem při správě města a při utrácení městských peněz bez využívání evropských dotací. Kdo prohrál soud v Českých Budějovicích? Zochova Strakonická Veřejnost. Karel Janský ho vyhrál. Je dobré si usnesení soudu často připomínat. Ke stažení zde.
 • 25.03.2019. Potvrzeno. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky města, které následně přeprodává dál. O případu jsme psali 5.9.201725.3.2018 a 29.5.2018. Pokud chtěl starosta Hrdlička dále kšeftovat s pozemkem získaným od města, měl na to při směně upozornit zastupitelstvo města, které směnu schvalovalo. Neudělal to a tím pádem na něho padá podezření z korupčního jednání. V tomto případě získal část pozemku p.č. 951/8 (na obrázku u nové parcely modře označeno), ze kterého se nově vyčlenila parcela p.č. 951/25. Obě v k.ú. Strakonice. Uvedenou novou parcelu po nabytí obratem spekulativně prodal. Takto by se neměl starosta města, člen zastupitelstva města a člen rady města rozhodně chovat.
 • 24.03.2019. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonický pivovar se sice chlubí svými úspěchy, pod vedením politika ze Strakonické Veřejnosti Rudolfa Oberfalcera jde ale spíše o tzv. „Potěmkinovu vesnici“. Jedná se tedy jen o úspěchy naoko, uměle přikrášlené a pravda brzy vyjde najevo. Stejně, jako se tomu stalo ve strakonické teplárně. Jenom až veřejnost třeba zjistí „přínos“ právníka Miloslava Tuháčka pro pivovar… Tak schválně. Kdo kdy například pil tolik mediálně prezentované strakonické pivo v plechovkách? Opět šlo pouze o mediální „humbuk“ s plánovaným (!) očekáváním, že se na sliby časem zapomene… Více tady nebo tady nebo  tady
 • 23.03.2019. Čas ukázal, že jsme měli pravdu. Po přikrášlených ujišťováních o dobrém stavu strakonické teplárny se začínáme dozvídat krutou pravdu i z teplárny samotné. Počátkem roku 2019 v ní došlo k radikální změně. I když ji stále ovládá nebezpečná parta politiků ze Strakonické Veřejnosti s jejich kolaboranty, do jejího čela se dostali dva lidé se zkušenostmi s řízením velkých firem a hlavně – nepolitici.  Z počátku nebylo zřejmé, zda se nejedná jenom o další její likvidátory ve stylu „Hrdlička“, „Motl“, „Mareš“, „Tuháček“, „Štrébl“, „Eigner“ a další. Do čela představenstva se postavil Pavel Hřídel a členem představenstva se stal Tomáš Přibyl. Po včerejším dnu je odpověď na naši otázku zřejmá. Teplárna Strakonice, a.s. má naději na záchranu. Lidé by se měli hodnotit především podle svých činů. Pánové Hřídel a Přibyl pravděpodobně realisticky zhodnotili situaci v teplárně. Podle svých vyjádření publikovaných veřejně na webu teplárny se navíc rozhodli nic nezakrývat a začít se záchranou teplárny jen na základě odborných přístupů. Jasně pojmenovávají stav a co je důležitější – zcela otevřeně odhalují jednu z největších pijavic poškozujících teplárnu, kterou byl právník Miloslav Tuháček. Za něho nese plnou odpovědnost bývalý předseda představenstva teplárny a starosta města Břetislav Hrdlička se svojí Strakonickou Veřejností. Je vidět, že se Pavel Hřídel s Tomášem Přibylem rozhodli nehrát politické hrátky Hrdličky a jemu podobných, a že teplárnu vedou skutečně na bázi odbornosti a ekonomiky – tentokrát konečně ve prospěch teplárny. Magazín iStrakonice.cz bude jejich kroky nadále sledovat. Dnes ale můžeme zodpovědně konstatovat, že pánové Hřídel a Přibyl si zaslouží podporu a uznání obyvatel Strakonic a všech akcionářů teplárny. Nebudou to mít lehké, teplárna je skutečně ve špatném stavu. Zde jsou tedy kroky, které svědčí o jejich odborném a nepolitickém přístupu k vedení společnosti, která vytápí na 80 % domácností Strakonic: „Vyjádření TST a.s. k rezignaci členů dozorčí rady na funkce“ a „Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s.“.
 • 22.03.2019. Informace z Ústavního soudu. Situace se nemění, rozhodnuto není, spis je v kanceláři soudce a nepřibyl v něm za březen žádný nový dokument.
 • 21.03.2019_2. Napáchat škody a vytratit se po „anglicku“. Krédo Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů. Začátkem roku odstoupil z funkce předsedy představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Břetislav Hrdlička. Před ním bývalí ředitelé Teplárny Radek Motl a Josef Eigner. Všichni tři se zásadní měrou podepsali na jejím hlubokém ekonomickém propadu. Dnes, tj. 21. března 2019, odstoupili kolaboranti se Strakonickou Veřejností Josef Štrébl, který opustil funkci předsedy i člena dozorčí rady a jako členové dozorčí rady odstoupili Josef Moučka a Miloslav Tuháček. Jestli někdo počítal s tím, že odstoupí i politici Jan Svoboda a Josef Zoch, tak ten se přepočítal. Tito dva bezcharakterní škůdci Teplárny budou „na palubě“ do té doby, dokud jim z členství potečou peníze do jejich kapes. Naše poznámka na závěr. Speciálně právník a politik Miloslav Tuháček přímo tuneloval peníze a způsobil Teplárně finanční škody. Pokud nebude tento člověk co nejdříve vyhozen i z dozorčí rady společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., může tam napáchat rovněž obrovské škody. Čím dříve tento škůdce zmizí z Pivovaru, tím dříve se snad zastaví jeho pád. Pokud ho tedy nestačí potopit politik Rudolf Oberfalcer. Strakonice nyní dohání skutečnost, kdy dozorčí rady a představenstva firem po roce 2014 obsadili chamtiví politici, kteří městem ovládané společnosti nechali téměř zkrachovat – jenom aby se oni napakovali. Do takových funkcí přitom patří odborníci. Čas ukázal, že jsme měli pravdu… Více
 • 21.03.2019_1. Po středě tohoto týdne padla díky zákonným lhůtám poslední možnost uspořádání opakovaných voleb ve Strakonicích v červnu 2019. Do příští středy (musel by rozhodnout Ústavní soud) sice existuje ještě teoretická možnost pro konání voleb v sobotu 29.6.2019, to již ale začínají letní prázdniny. V úvahu jako termín voleb tak přichází nejdříve až některá sobota v září 2019. Více
 • 20.03.2019. Strakonice jsou stále bez vedení, čeká se na rozhodnutí ústavního soudu o platnosti voleb. Více
 • 18.03.-19.03.2019. Probíhá přechod na novou strukturu stránek.
 • 17.03.2019. Od dnešního dne nabízíme novou strukturu webu zaměřenou na jeho přehlednost. Všechny starší příspěvky najdete v archivech.

5    4   3   2   1

Zpět na úvodní stránku