Zpět na úvodní stránku

Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun

25.3.2018. Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon číslo 14/2017 Sb., kterým se změnil zákon číslo 159/2006 Sb. o střetu zájmů veřejných funkcionářů. Na jeho základě vznikla mimo jiné politikům povinnost přiznávat majetek před vstupem do funkce a po jejich odchodu z funkce. Zmíněné platí samozřejmě i pro starosty a další funkcionáře ve vedení měst. Uvedená přiznání jsou veřejně dostupná na webové adrese https://cro.justice.cz v centrálním registru oznámení. Po vyhledání starosty Břetislava Hrdličky se zde dozvíme, že tento politik je nemajetný. Přesněji řečeno, že nevlastní žádný nemovitý majetek – domy a pozemky. Skutečnost je ovšem jiná a je otázkou, zda Hrdličkův majetek nepochází náhodou z úplatků, když před zákonem svůj majetek zatajil. Ve hře je také možná provize za prodej objektu „Přádelna“, který prodávala Hrdličkova realitní kancelář a který nakonec zakoupilo město vedené právě Hrdličkou za veřejné peníze.

Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – obrazový záznam z listu vlastnictví starosty Břetislava Hrdličky

Foto 1: Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – obrazový záznam z listu vlastnictví starosty Břetislava Hrdličky

Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – letecký snímek domu a pozemku starosty Břetislava Hrdličky z map na google.cz

Foto 2: Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – letecký snímek domu a pozemku starosty Břetislava Hrdličky z map na google.cz

Realitou je, že v době svého starostování zakoupil starosta Břetislav Hrdlička ve Strakonicích dům v blízkosti židovského hřbitova na parcele o výměře 130 m2. K domu náleží pozemek o výměře 8 387 m2 v kategorii zemědělský půdní fond. Za jaké peníze nemovitý majetek zakoupil, je záhadou. Finanční transakci Hrdlička zatím nepřiznal. Rozhodujícím faktem je, kdy k nákupu nemovitého majetku došlo. To proto, že první zápis se do centrálního registru oznámení podával do 30. listopadu 2017. Pokud nemovitost zakoupil až po tomto datu, je povinen nákup přiznat do 30. června 2018.

Faktem ovšem je, že již před tímto datem Hrdlička v domě bydlel a měl v něm i trvalé bydliště. Zcela jistě nejméně od června roku 2017. V případě, že nemovitý majetek zakoupil papírově až po 30. listopadu 2017, může se jednat o jeho spekulativní chování.  Proto, aby se vyhnul přiznání majetku dle zákona do konce listopadu roku 2017. Je tak možné, že nechtěl, aby veřejnost o jeho nákupech nemovitého majetku věděla.

Celý záhadný nákup nemovitého majetku starostou Břetislavem Hrdličkou nyní vzbuzuje podezření, zda peníze použité na nákup nepochází náhodou z úplatků nebo z možné provize jeho realitní kanceláře získané při prodeji nemovitosti „Přádelna“ do majetku města Strakonice v období jeho starostování. Podezření je umocněno tím, že existuje i jiný nemovitý majetek, který Hrdlička prokazatelně zatajil, a to v rozporu se zákonem.

Část přiznání starosty Břetislava Hrdličky z centrálního registru oznámení – oznámení o majetku

Foto 3: Část přiznání starosty Břetislava Hrdličky z centrálního registru oznámení – oznámení o majetku

Na 19. zasedání zastupitelstva města dne 6. září 2017 starosta Břetislav Hrdlička nechal odsouhlasit záměr jeho podivné směny pozemků v Dražejově, které spoluvlastnil, a to za městské pozemky ve Strakonicích. Na fotu č. 4/2 je jeho modrý pozemek v Dražejově, kde mu město nyní postaví novou silnici u jeho pozemku. Na fotu č. 4/1 jsou zeleně vyznačené pozemky města ve Strakonicích, kdy červenou část dostal v rámci směny zcela nelogicky starosta Hrdlička. Existuje teď reálné nebezpečí, že nyní může vydírat majitele sousedních pozemků. Sám tam totiž žádný jiný navazující pozemek podle katastru nemovitostí nevlastní a celá transakce je proto velmi podezřelá. Tím spíše, že ve Strakonicích dojde k ukrojení části z velkého pozemku v majetku města, a to v lukrativní lokalitě při výjezdu na Písek a Prahu.

Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička

Foto 4: Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička

Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička

Foto 5: Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička

Na fotu č. 5/3 je zelený pozemek města ve Strakonicích z mapy 4/1 u výpadovky na Písek a Prahu. Za ním stojí domek, který je na fotu č. 4/1 modře. Mezi nimi získává starosta Břetislav Hrdlička malou část pozemku města – červeně označenou na mapě č. 4/1. Na fotu č. 5/4 je prašná cesta na konci Dražejova s keři Hrdličkova pozemku vpravo, kde chce město vybudovat silnici. Foto č. 5/5 je pozemek starosty Hrdličky v Dražejově vedle prašné cesty za keři. Fota č. 5/4 a 5/5 korespondují s označením Hrdličkova pozemku na mapě č. 4/2. Až se vybuduje v Dražejově silnice, Hrdličkův pozemek to zhodnotí a za směněné kousky v Dražejově ještě navíc získal cenné pozemky ve Strakonicích, vklíněné mezi cizí pozemky.

Záměr směny pozemků mezi městem a Hrdličkou zastupitelstvo města odsouhlasilo hlasy starostova hnutí Strakonická Veřejnost a za pomoci věrných kolaborantů. Stalo se tak na 19. zasedání zastupitelstva města konaném dne 6.9.2017. Následně pak zastupitelstvo na svém 22. zasedání konaném dne 13.12.2017 souhlasilo s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a Břetislavem Hrdličkou. Paradoxně ještě zastupitelstvo pověřilo starostu Břetislava Hrdličku tím, aby podepsal zmíněnou smlouvu mezi městem a jím samým, tedy Břetislavem Hrdličkou.

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 13.12.2017 odsouhlasilo směnu pozemků mezi městem a Hrdličkou – příslušná část zápisu ze zasedání zastupitelstva

Foto 6: Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 13.12.2017 odsouhlasilo směnu pozemků mezi městem a Hrdličkou – příslušná část zápisu ze zasedání zastupitelstva

Starosta Břetislav Hrdlička zcela evidentně vlastnil před 30. listopadem 2017 nemovitý majetek, který v rozporu se zákonem nepřiznal. Otázkou zůstává, kolik takového majetku ještě má a kolik ho nabyl ve funkci starosty Strakonic od října roku 2014. Břetislav Hrdlička se pravděpodobně domnívá, že občané Strakonic se budou chovat jako poslušné ovce, které nic nezajímá. Jinak by nemohl s majetkem, který nepřiznal, ještě kšeftovat.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – obrazový záznam z listu vlastnictví starosty Břetislava Hrdličky; foto 2 – Břetislav Hrdlička v době svého starostování nakoupil nemovitý majetek za několik milionů korun – letecký snímek domu a pozemku starosty Břetislava Hrdličky z map na google.cz; foto 3 – Část přiznání starosty Břetislava Hrdličky z centrálního registru oznámení – oznámení o majetku; foto 4 Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička; foto 5 Pozemky, které jsou součástí směny mezi městem Strakonice a starostou Břetislavem Hrdličkou, kdy za město smlouvu podepisuje Břetislav Hrdlička; foto 6 Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 13.12.2017 odsouhlasilo směnu pozemků mezi městem a Hrdličkou – příslušná část zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – nahlizenidokn.cuzk.cz; foto 2 – google.cz; foto 3 – cro.justice.cz; foto 4 a 5 – archiv iStrakonice.cz; foto 6 – strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku