Zpět na úvodní stránku

Archiv všech hlavních a zásadních článků

Komunální volby ve Strakonicích v říjnu 2018

Strakonická Veřejnost 29.5.2019 podala proti rozhodnutí Krajského soudu druhou ústavní stížnost. Vzali si přitom jako rukojmí občany města i když moc dobře vědí, že šance na výhru u Ústavního soudu je pro ně prakticky mizivá.   Vzkaz občanům Strakonic od podavatele volební stížnosti
31.05.2019. Strakonická Veřejnost podala 29.5.2019 proti rozhodnutí Krajského soudu o neplatnosti voleb druhou ústavní stížnost. Vzali si přitom jako rukojmí občany města i když moc dobře vědí, že šance na výhru u Ústavního soudu je pro ně prakticky mizivá.
Tiskové prohlášení podavatele volební stížnosti po komunálních volbách v roce 2018 ve Strakonicích   Tiskové prohlášení podavatele volební stížnosti po komunálních volbách v roce 2018 ve Strakonicích
29.04.2019. Ústavní soud v Brně, potvrdil nezákonné chování Strakonické Veřejnosti. Jeho závěr je jednoznačný: „V řízení před krajským soudem byl skutkový stav zjištěn spolehlivě, v rozsahu a kvalitě, které umožňovaly přijetí většiny jeho právních závěrů o vadách volebního procesu a jejich vlivu na volební výsledek.“ Ústavní soud zároveň vrátil případ zpět Krajskému soudu s tím, že musí o věci rozhodnout znovu. Důvodem byl fakt, že Krajský soud nesprávně odůvodnil intenzitu ovlivnění volebního výsledku.
  Panika na radnici – další potvrzení korupce
07.03.2019.  Vedení Strakonické radnice se nově začalo veřejně hlásit ke své letité praxi. Princip je jednoduchý. Sledují pečlivě magazín iStrakonice.cz a prohlašují o něm, že je žumpou a pokleslým žánrem. Výrazně jim přitom sekundují jejich přátelé na facebooku. Na druhé straně ale pozorně čtou vše, co se v něm píše. Zejména o jejich vlastních pochybeních, která v zápětí hned napravují. Nebýt tak webu iStrakonice.cz, současné vedení města již dávno zaniklo z důvodu neschopnosti. Je zajímavé sledovat, jak bývá kritika ze strany webu iStrakonice.cz v mnoha případech narychlo napravována.
Článek o korupci Strakonické Veřejnosti otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku. Když magazín iStrakonice.cz dne zveřejnil článek „Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018, aneb občané Strakonic jsou nuceni sponzorovat soukromou firmu“, nic nenaznačovalo tomu, jakou Pandořinu skříňku to otevře. Pro zajímavost, Pandóra byla v řecké mytologii známá hlavně tím, že přinesla světu zlo a utrpení. Pandořina skříňka i v dnešní době zůstává symbolem uvolněného zla. Souvislost s naším článkem je taková, že jeho publikování odhalilo další možný korupční potenciál současného vedení města ve Strakonicích, konkrétně politických hnutí Strakonická Veřejnost a Volba pro město.   Článek o korupci Strakonické Veřejnosti otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku
04.03.2019. Když magazín iStrakonice.cz dne zveřejnil článek „Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018, aneb občané Strakonic jsou nuceni sponzorovat soukromou firmu
“, nic nenaznačovalo tomu, jakou Pandořinu skříňku to otevře. Pro zajímavost, Pandóra byla v řecké mytologii známá hlavně tím, že přinesla světu zlo a utrpení. Pandořina skříňka i v dnešní době zůstává symbolem uvolněného zla. Souvislost s článkem je taková, že jeho publikování odhalilo další možný korupční potenciál současného vedení města ve Strakonicích, tedy politických hnutí Strakonická Veřejnost a Volba pro město.
V době, kdy Ústavní soud rozhoduje o volební stížnosti Strakonické Veřejnosti, vyplouvají na povrch důkazy korupčních praktik tohoto extremistického a populistického politického hnutí. Pokud za korupci pokládáme zneužití postavení a funkce v politice k protěžování soukromé firmy na úkor občanů města, pak můžeme považovat korupční jednání Strakonické Veřejnosti za prokázané.   Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018, aneb občané Strakonic jsou nuceni sponzorovat soukromou firmu
03.03.2019. V době, kdy Ústavní soud rozhoduje o volební stížnosti Strakonické Veřejnosti, vyplouvají na povrch důkazy korupčních praktik tohoto extremistického a populistického politického hnutí. Pokud za korupci pokládáme zneužití postavení a funkce v politice k protěžování soukromé firmy a některých soukromých osob na úkor občanů města, potom můžeme považovat korupční jednání Strakonické Veřejnosti za prokázané.
Opakované volby ve Strakonicích a ústavní stížnost – 1. část. Podívejme se na aktuální stav ústavní stížnosti a na možné datum opakovaných voleb ve Strakonicích. Termín uskutečnění komunálních voleb spolu s evropskými volbami je již nepravděpodobný. Reálnou sobotou pro konání opakovaných voleb se jeví některá sobota v červnu roku 2019 (1.6., 8.6., 15.6., 22.6. a 29.6.). Krajní termíny jsou přitom nereálné (státní svátek a prázdniny), zbývají tak proto tři prostřední červnové soboty.   Opakované volby ve Strakonicích a ústavní stížnost – 1. část
17.02.2019. Podívejme se na aktuální stav ústavní stížnosti a na možné datum opakovaných voleb ve Strakonicích. Termín uskutečnění komunálních voleb spolu s evropskými volbami je již nepravděpodobný. Reálnou sobotou pro konání opakovaných voleb se jeví některá sobota v červnu roku 2019 (1.6., 8.6., 15.6., 22.6. a 29.6.). Krajní termíny jsou přitom nereálné (Mezinárodní den dětí a prázdniny), zbývají tak proto tři prostřední červnové soboty.
Zrušení voleb ve Strakonicích a malá vodní elektrárna, aneb šlápnutí vedle. Strakonicemi se šíří informace, že za zrušením komunálních voleb v roce 2018 stály zájmy ministra zemědělství Miroslava Tomana včetně jeho rodiny a stavba malé vodní elektrárny u strakonického hradu. „Zaručenými“ zprávami je zaplaven jak facebook, tak i tzv. e-mailové „přeposílačky“. O tématu se rovněž živě diskutuje po celém městě. Podívejme se proto na kauzu ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Shrneme-li níže uvedené do krátkého konstatování, dojdeme k závěru, že spojování zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je nesmysl a neexistují pro to žádné důkazy. Tedy mimo vymyšlených falešných zpráv.   Zrušení voleb ve Strakonicích a malá vodní elektrárna, aneb šlápnutí vedle
14.01.2019. Strakonicemi se šíří informace, že za zrušením komunálních voleb v roce 2018 stály zájmy ministra zemědělství Miroslava Tomana včetně jeho rodiny a stavba malé vodní elektrárny u strakonického hradu. „Zaručenými“ zprávami je zaplaven jak facebook, tak i tzv. e-mailové „přeposílačky“. O tématu se rovněž živě diskutuje po celém městě. Podívejme se proto na kauzu ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Shrneme-li níže uvedené do krátkého konstatování, dojdeme k závěru, že spojování zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je nesmysl a neexistují pro to žádné důkazy. Tedy mimo vymyšlených falešných zpráv.
Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.    Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích
21.11.2018. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.
  Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii
18.11.2018. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná.
Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.   Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)
07.10.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.
Městské kulturní středisko
Rozhovor: Kvalita kultury ve Strakonicích klesá. Není snadné prosadit se v tak náročném a konkurenčním prostředí, jakým je svět hudby. Ze Strakoňáků se to v celorepublikovém měřítku podařilo jen velmi málo jedincům. Jedním z nich je i klarinetista Robert Pacourek (nar. 1967). Jako zkušený profesionál byl proto požádán, aby nejen popsal svůj hudební vývoj, ale aby se také vyjádřil k tomu, co se v posledních letech děje v oblasti kultury ve Strakonicích, a současně pojmenoval zásadní skutečnosti a navrhl možná řešení.   Rozhovor: Kvalita kultury ve Strakonicích klesá
02.03.2019. Není snadné prosadit se v tak náročném a konkurenčním prostředí, jakým je svět hudby. Ze Strakoňáků se to v celorepublikovém měřítku podařilo jen velmi málo jedincům. Jedním z nich je i klarinetista Robert Pacourek (nar. 1967). Jako zkušený profesionál byl proto požádán, aby nejen popsal svůj hudební vývoj, ale aby se také vyjádřil k tomu, co se v posledních letech děje v oblasti kultury ve Strakonicích, a současně pojmenoval zásadní skutečnosti a navrhl možná řešení.
Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska.   Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi
23.05.2018. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska.
Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží   Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží
06.06.2017. „Špatné vedení pivovaru“ + „špatné vedení města“ = nemůže dát jiný výsledek, než „špatný marketing jak města, tak i pivovaru“. Oslavy tak budou pouze drahým pšouknutím, které po sobě nic, kromě díry v rozpočtu města, nezanechá.
Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera   Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera
05.06.2017. Ředitel MěKS ve Strakonicích opět řečnil a jeho mluvený projev stojí skutečně za to.
Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí   Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí
31.05.2017. Pět měsíců z roku oslav uplynulo a stále není zřejmé, na co bude použito 3,5 milionů Kč vyčleněných z rozpočtu města.
Ředitel Christelbauer v roli hrobaře strakonické kultury   Ředitel Christelbauer v roli hrobaře strakonické kultury
04.06.2016. Ředitel Městského kulturního střediska zkazil přípravu Jamboree 2016 a svoji neschopnost se snažil zakrýt údajným špatným počasím.
Podivné financování Mezinárodního dudáckého festivalu 1   Podivné financování Mezinárodního dudáckého festivalu 1
07.05.2016. Christelbauer kecá, že má v MěKS na MDF 1 771 000 Kč. Má tam 1 771 743,39 Kč a nechala mu je v rezervním fondu bývalá ředitelka.
2 + 2 plesy ve Strakonicích = 2 skvělé + 2 propadáky   2 + 2 plesy ve Strakonicích = 2 skvělé + 2 propadáky
04.03.2016. Čtyři hlavní plesy ve Strakonicích v sezóně 2016. Dva proběhly ve stylu profesionality i noblesy a dva ve stylu čtvrté cenové skupiny.
Městské kulturní středisko ve světle důkazů a faktů – 1. část   Městské kulturní středisko ve světle důkazů a faktů – 1. část
01.02.2016. V Městském kulturním středisku ve Strakonicích (MěKS) se toho od voleb v roce 2014 událo skutečně hodně.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Ad: Na detailech záleží...
10.06.2015. Reakce na článek zastupitele a ředitele MěKS Františka Christelbauera uveřejněného v Týdeníku Strakonicko dne 3.6.2015, č. 22.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Na detailech záleží, i při výročí oslav osvobození
27.05.2015. Zhodnocení průběhu oslav 70. výročí osvobození nad fašismem ve Strakonicích a přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera k oslavám.
Rovněž na detailech záleží, i při výročí osvobození   Rovněž na detailech záleží, i při výročí osvobození
13.05.2015. Částečně odlišný text zhodnocení průběhu oslav 70. výročí osvobození nad fašismem ve Strakonicích.

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

  Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb Rudolf Oberfalcer má hračku a účty za něho platí Město Strakonice
00.00.2020. Xxxxx.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb špatná statistika úspěchu. Strakonický pivovar uvařil v roce 2018 celkem 57 055 hl piva. Jedná se o 2 835 hl více než v roce 2017 (o 5,23 %). Úspěch? Určitě ano, přestože mu výrazně napomohl pro pivovary mimořádně příznivý rok. Díky počasí. Jaká je ale skutečnost? Strakonický pivovar patří městu. Nové vedení ho po roce 2014 přivedlo do problémů. V roce 2017 byl výstav piva o 8 207 hl nižší než v roce 2014 (o 13,15 %). I když se rok 2018 povedl lépe, stále pivovar uvařil o 5 372 hl piva méně (o 8,61 %), než když nové vedení města pivovar přebralo.   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb špatná statistika úspěchu
20.01.2019. Strakonický pivovar uvařil v roce 2018 celkem 57 055 hl piva. Jedná se o 2 835 hl více než v roce 2017 (o 5,23 %). Úspěch? Určitě ano, přestože mu výrazně napomohl pro pivovary mimořádně příznivý rok. Díky počasí. Jaká je ale skutečnost? Strakonický pivovar patří městu. Nové vedení ho po roce 2014 přivedlo do problémů. V roce 2017 byl výstav piva o 8 207 hl nižší než v roce 2014 (o 13,15 %). I když se rok 2018 povedl lépe, stále pivovar uvařil o 5 372 hl piva méně (o 8,61 %), než když nové vedení města pivovar přebralo. Autor článku upozorňuje, že sám strakonické pivo pije. Článek je o marketingu, obchodních praktikách a o koupi pivovaru.
Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen.   Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá
06.06.2018. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva
02.10.2017. Výstav strakonického pivovaru klesá především proto, že pro pivovar je slovo marketing sprosté a neznámé slovo.
Pivo Klostermann, polotmavý ležák   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 4. část, aneb jak se zcizují úspěchy
29.08.2017. Pivo Klostermann, polotmavý ležák má svého otce a má i svou matku. Ve Strakonicích dnešních dnů se o tom ale nesmí mluvit.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016
28.08.2017. Strakonický pivovar v roce 2016 zaznamenal snížení výtoče o 2 720 hl. V porovnání i s rokem 2015 jde o snížení výtoče celkem o 4 803 hl.
Strakonický pivovar a fenomén Oberfalcer   Strakonický pivovar a fenomén Oberfalcer
16.04.2016. Pivovar ve Strakonicích vede Rudolf Oberfalcer a Marek Pohanka. Pod jejich vedením skončila s točením strakonického piva další hospoda.
Senzační pivovarské odhalení ve Strakonicích – tajemství odkryto!   Senzační pivovarské odhalení ve Strakonicích – tajemství odkryto!
20.03.2016. Redakci iStrakonice.cz se podařilo vypátrat, kde se jako v jediné provozovně ve Strakonicích bude letos čepovat pravé Zelené pivo.
Ve strakonickém pivovaru se definitivně zbláznili aneb jeho řízená likvidace   Ve strakonickém pivovaru se definitivně zbláznili aneb jeho řízená likvidace
13.03.2016. Představenstvo pivovaru pověřilo sládka právním jednáním vůči zaměstnancům něčím co neexistuje a další marketingový nesmysl.
Míchaný nápoj pivovaru ze Strakonic jako příklad špatného marketingu   Míchaný nápoj pivovaru ze Strakonic jako příklad špatného marketingu
12.03.2016. Strakonický pivovar inzeruje svoje velikonoční pivo jako „míchaný nápoj na bázi piva“. Opět jde o špatný marketing pivovaru.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část
12.02.2016. „Marcelu Vlčkovou v čele představenstva strakonického pivovaru vystřídal Rudolf Oberfalcer.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 1. část   Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 1. část
18.01.2016. V České republice existuje již jediný skutečný měšťanský pivovar. Je to DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Pivovarská pouť 2015 proběhla   Pivovarská pouť 2015 proběhla
01.07.2015. Ránou z děla s půlhodinovým zpožděním začala v sobotu 27.6.2015 Pivovarská pouť ve Strakonicích.
Marketing strakonického pivovaru potřetí   Marketing strakonického pivovaru potřetí
26.06.2015. Příklad špatného marketingu před pivovarskou poutí - nejednotně zveřejněný program.
Marketing strakonického pivovaru podruhé   Marketing strakonického pivovaru podruhé
23.06.2015. Podrobný rozbor webových stránek strakonického pivovaru, původní verze před změnou stránek v roce 2016.
Pivovarská pouť 2015 ve Strakonicích s humorem   Pivovarská pouť 2015 ve Strakonicích s humorem
22.06.2015. Příklad špatného marketingu před pivovarskou poutí - nevhodná internetová reklama a letáky.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Propagace Pivovarské pouti 2015 ve Strakonicích
17.06.2015. Podrobný rozbor marketingu strakonického pivovaru před pivovarskou poutí na internetu a výsledky průzkumu.
Neviditelná pouť ve Strakonicích a suché věnce u pomníku   Neviditelná pouť ve Strakonicích a suché věnce u pomníku
17.06.2015. Příklad špatného marketingu před pivovarskou poutí - minimální venkovní reklama a suché věnce u pomníku.

Strakonická televize, s.r.o.

Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 2. část   Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 2. část
22.01.2016. Reakce na odpovědi ředitele Městského kulturního střediska Františka Christelbauera ze dne 11.1.2016 na serveru eStrakonice.cz.
Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část   Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část
22.12.2015. Městské kulturní středisko, pod které televize spadá, zahalila informační mlha. Málokdo dnes ví, co se za jeho zdmi děje.
Na detailech záleží, i ve Strakonické televizi   Na detailech záleží, i ve Strakonické televizi
02.10.2015. Na křest knihy Dušana Vávry přijel z Brna 93 letý účastník bojů v Anglii v peruti RAF. Ostudou je, že Strakonická televize ho ve své reportáži ignorovala.

Rekonstrukce Velkého náměstí ve Strakonicích

Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy   Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta
03.09.2017. Radní Rudolf Oberfalcer připravil město Strakonice nejméně o 31 435 377,45 Kč určených na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí a dnes chce Strakonická Veřejnost připravit občany o další miliony.
Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer - 1. část   Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer - 1. část
08.11.2016. Podívali jsme se na důkazy a fakta o tom, kdo skutečně může za zmaření rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích.
Kolaboranti se Strakonickou Veřejností
Rozhovor vedený jedním z největších darebáků Strakonic Josefem Pepinem Hlavenkou s Karlem Janským, lídrem Změny pro Strakonice. Když soudil a popravoval minulý režim české lidi v 50. letech minulého století, učil své oběti nazpaměť jejich výpovědi, které navíc cenzuroval. To stejné dělá Josef Pepino Hlavenka ze Strakonic a zastupitel Josef Zoch. V minulém režimu by z nich byli jedni z nejlepších příslušníků StB. A jaký je rozdíl mezi těmito dvěma darebáky a prokurátory z oněch 50. let? Současní dva darebáci nemohou fyzicky odsuzovat lidi k popravám. V našem seriálu si o nich povíme více. Jako varování občanům Strakonic před udavači, lháři a samozvanými nástupci těch nejhorších zrůd totalitních režimů. Ve světlech důkazů, faktů a souvislostí.    Jeden z největších darebáků strakonického facebooku Josef Pepino Hlavenka
20.07.2018. Ve Strakonicích naplno odstartovala předvolební kampaň. Někdo představuje své záměry a plány, jiní zase aktivují to nejhorší, co je jim vlastní. Když není kvalitní program, je zapotřebí politického protivníka v očích veřejnosti alespoň pošpinit. Dnes se podíváme asi na jednoho z nejhorších darebáků strakonické sociální sítě facebook – Josefa Pepina Hlavenku. I když sám nekandiduje, nelze si nevšimnout jeho „práce“ pro extremistické politické hnutí Strakonická Veřejnost.
V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.   V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma
30.06.2018. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.
V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část. Když dochází argumenty, přichází čas na osobní útoky – nejlépe kydat za zády anonymně špínu, Čechy nazvat národem retardovaných dementů a přitom se zaštítit Václavem Havlem, pravdou, nadějí, láskou a sám se podle svých slov podílet na největším zlu po nacistech a komunistech.   V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část
24.06.2018. Když dochází argumenty, přichází čas na osobní útoky – nejlépe kydat za zády anonymně špínu, Čechy nazvat národem retardovaných dementů a přitom se zaštítit Václavem Havlem, pravdou, nadějí, láskou a sám se podle svých slov podílet na největším zlu po nacistech a komunistech.
Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli. 25.4.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany.   Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli
25.04.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany.
Strakonická Veřejnost a nové vedení Městského úřadu Strakonice
Občané Strakonic se mohou sami přesvědčit, co je Strakonická Veřejnost zač a čeho jsou schopni.   Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – 4. část, aneb zloděj volá „chyťte zloděje“
15.08.2019. Občané Strakonic se mohou sami přesvědčit, co je Strakonická Veřejnost zač a čeho jsou schopni.
Audity Strakonické Veřejnosti sloužící ke klamání občanů. Populistické, zákeřné a extremistické hnutí Strakonická Veřejnost se ve Strakonicích ujalo moci po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Podlostí Strakonické Veřejnosti byly i časté pomluvy předchozího vedení radnice, a to ničím nepodložené.   Audity Strakonické Veřejnosti sloužící ke klamání občanů
28.03.2019. Populistické, zákeřné  a extremistické hnutí Strakonická Veřejnost se ve Strakonicích ujalo moci po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Podlostí Strakonické Veřejnosti byly a jsou i časté pomluvy předchozího vedení radnice, ničím nepodložené.
  Hyenismus starosty Břetislava Hrdličky a místostarostů Josefa Štrébla a Rudolfa Oberfalcera skutečně nezná mezí
16.03.2019. Potřebnému dítěti radní nepomohou, i když to slíbili. Starosta přitom dostává v roce 2019 plat bez odměn minimálně ve výši 77 834 Kč měsíčně (v roce 2018 to bylo 72 743 Kč). Každý místostarosta dostává v roce 2019 plat bez odměn minimálně ve výši 68 494 Kč měsíčně (v roce 2018 to bylo 64 013 Kč). Abychom na někoho nezapomněli, další současní členové rady, rozhodující o pomoci potřebným, Josef Moučka, Milada Vlasáková, František Christelbauer a Pavel Zach mají za členství v radě měsíční odměny ve výši 9 340 Kč (v roce 2018 to bylo 8 729 Kč).
  Má Strakonická Veřejnost pod vedením starosty Břetislava Hrdličky v městském majetku utajované prostory pro pořádání drogových a alkoholových večírků a svůj utajovaný sklad?
13.03.2019. Strakonický hrad byl založen mezi léty 1220-1235. V jeho sousedství se nachází stavba zvaná též Jedárna. Bez čísla popisného nebo evidenčního, na parcele st. 5 v k.ú. Nové Strakonice, patřící Městu Strakonice. V současné době je objekt uzavřen. Veřejnost do něho nemůže a podle vyjádření starosty Břetislava Hrdličky se nikdo ani nesmí dozvědět, co se v něm již několik let odehrává. Existuje podezření, že objekt nyní využívá politické hnutí Strakonická Veřejnost k pořádání utajovaných alkoholových a drogových večírků a jako nelegální sklad.
ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST! Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.   ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST!
26.11.2018. Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.
Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali, důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.   Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu
03.07.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali důkazy fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.
  Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – 3. část, aneb jak extremistické hnutí dohnaly vlastní lži
10.06.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička nazývá opozičního zastupitele lživým prasetem a přitom sám lže. K tomu připojen audio a video výběr toho nejhoršího, co tento tragikomický „starosta“ pronesl na zastupitelstvech města. Na konci videa překlad Hrdličkových výroků do řeči Strakonické Veřejnosti.
Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun. 25.3.2018. Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností i zákonem.   Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun
25.03.2018. Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností i zákonem.
Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích. Oblastní inspektorát práce potvrdil, že Strakonická Veřejnost porušovala na Městském úřadě ve Strakonicích zákoník práce.   Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích
03.03.2018. Oblastní inspektorát práce potvrdil, že Strakonická Veřejnost porušovala na Městském úřadě zákoník práce.
Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu   Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu
20.10.2017. Spor mezi starostou Hrdličkou a místostarostou Jungvirtem přerostl v boj o sekretářky. Každý chtěl vyhodit jinou, nakonec půjde Jungvirtova přítelkyně.
Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti u Strakonické Veřejnosti   Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti Strakonické Veřejnosti
11.10.2017. Ve Strakonicích zavedla vládnoucí Strakonická Veřejnost tvrdou cenzuru ve Zpravodaji města. V minulém volebním období ale měla zcela jiný názor.
Žákovská stipendia po Strakonicku – 1. část, aneb proč tento propadák nikde nechtějí a kdo ho vymyslel   Žákovská stipendia po Strakonicku – 1. část, aneb proč tento propadák nikde jinde nechtějí a kdo ho vymyslel
28.06.2017. Strakonice jsou první a jediní v republice. Co na tom, že nikde jinde o něco podobného nestojí…
Starosta Břetislav Hrdlička a web určený k vydírání – ve světle důkazů a faktů   Starosta Břetislav Hrdlička a web určený k vydírání – ve světle důkazů a faktů
25.05.2017. Zatím asi poslední případ snahy o likvidaci člověka ve Strakonicích se odehrál v pátek 19. května 2017.
Kauza zastupitel Josef Zoch a jeho napadání lidí napříč médii   Kauza zastupitel Josef Zoch a jeho napadání lidí napříč médii
12.03.2017. Zastupitel Josef Zoch plive na různé lidi v různých médiích zlo a špínu. Napíše-li ale o něm někdo pravdu, skáče jako trpaslík s velkou čepicí. Jeho chování coby politika je hrozné, lidsky jde o člověka, který se nezastaví prakticky před ničím. Existují dva způsoby, jak k němu přistupovat. Buď ho ignorovat, anebo zveřejňovat a popisovat jeho zlé činy. iStrakonice.cz jdou a půjdou druhou cestou.
Markéta Bučoková mezi zradou a kolaborací    Markéta Bučoková mezi zradou a kolaborací
11.03.2017. Kolaborovat se zlem a zradit slušnost se po zkušenostech z historie dlouhodobě moc nevyplácí. Měla by si to uvědomit i tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.
Molo ve Strakonicích, aneb „Čo bolo, to bolo…“   Molo ve Strakonicích, aneb „Čo bolo, to bolo…“
04.03.2017. Kauza plovárny na Podskalí pokračuje. Ze svého místa zmizelo molo a doprovázející převlékárna je po 9 měsících provozu na vyhození.
Radní Rudolf Oberfalcer a prsatá blondýna   Radní Rudolf Oberfalcer a prsatá blondýna
26.02.2017. Radní Oberfalcer hází na lidi špínu a špínu i uměle vyrábí. Běda ale, když někdo napíše něco o něm. To doslova zuří.
George Orwell a podobenství jeho knihy Farma zvířat se Strakonicemi   George Orwell a podobenství jeho knihy Farma zvířat se Strakonicemi
25.02.2017. Satirický román přibližuje formou bajky na příkladu zvířat politické vztahy mezi lidmi, najdeme zde podobenství s politikou ve Strakonicích.
Varování občanům Strakonic před protiprávním jednáním radního Rudolfa Oberfalcera   Varování před nevhodným jednáním radního Rudolfa Oberfalcera
15.02.2017. Občané Strakonic by měli vědět, že zástupci Strakonické Veřejnosti veřejně zneužívají osobní údaje lidí, a to bez jejich souhlasu.
Břetislav Hrdlička – „starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“   Břetislav Hrdlička – „Starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“
22.01.2017. Ti, co ve Strakonicích neumí, vyhazují ty, co umí – teď je na řadě vedoucí Odboru životního prostředí pan Ing. Jaroslav Brůžek.
Cenzura ve Strakonicích nabývá obludných rozměrů   Cenzura ve Strakonicích nabývá obludných rozměrů
28.12.2016. Ve Strakonicích se radní města rozhodli zavést ke konci roku 2016 skutečně tvrdou cenzuru. Aktualizováno 29.12.2016.
Předbíhat se nemá, před hulváty je ale třeba varovat   Předbíhat se nemá, před hulváty je ale třeba varovat
13.12.2016. Ke zveřejnění jsou sice připraveny jiné články, když se ale starosta Hrdlička zachová jako hulvát, je třeba reagovat.
Personální politika Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů – místostarostové   Personální politika Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů – místostarostové
20.11.2016. Strakonice jsou raritou mezi velkými okresními městy v České republice. Nepochopily funkci místostarostů města.
Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička – parchant, lhář a darebák s estébáckými metodami práce   Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička – parchant, lhář a darebák s estébáckými metodami práce
17.11.2016. Soukromé stanovisko šéfredaktora iStrakonice.cz k osobě starosty Břetislava Hrdličky a k metodám jeho práce. Jde o reakci na jeho útoky podobné těm, které používala v minulosti StB.
Za války se nesměl poslouchat Londýn, za totality Svobodná Evropa a za Strakonické Veřejnosti se nesmí číst nic, co by připomínalo minulé vedení města   Za války se nesměl poslouchat Londýn, za totality Svobodná Evropa a za Strakonické Veřejnosti se nesmí číst nic neschváleného, co by připomínalo minulé vedení města
13.11.2016 Dnes je již zřejmé, proč asi musel skončit původní web města - bylo totiž nevhodné, aby obyvatelé četli neschválené texty zadané minulým vedením. Aktualizováno 14.11.2016.
Syn, na kterého může být otec hrdý, versus nechápající Hrdlička, Oberfalcer a Svoboda   Syn, na kterého může být otec hrdý, versus nechápající Hrdlička, Oberfalcer a Svoboda
10.11.2016. Vystoupení Františka Trégla (24), syna Miloslava Trégla (56), kdy mluvil za indisponovaného otce a za sebe a nechápající vedení města.
  Čím větší lajdák, tím spíše od města Strakonice kšeft dostane
06.11.2016. Po volbách v roce 2014 se výběrová řízení ve Strakonicích odehrávají někdy hodně podivně. Zde je příklad, kdy vyhrál lajdák.
Zastupitel Josef Zoch opět mimo   Zastupitel Josef Zoch opět mimo
25.06.2016. Zastupitel Josef Zoch je znám jako právník amatér, který nevynechá příležitost, aby poučoval své okolí o zákonech a paragrafech.
Architektura moci Strakonické Veřejnosti   Architektura moci Strakonické Veřejnosti
23.06.2016. Vládnoucí Strakonická Veřejnost jedná podle vzorců chování, které se dají popsat na základě podobných příkladů a dřívějších zkušeností s nimi.
Plovárna jako drahá splasklá volební bublina Strakonické Veřejnosti   Plovárna jako drahá a splasklá předvolební bublina Strakonické Veřejnosti
08.06.2016. Praktická realizace dalšího předvolebního slibu Strakonické Veřejnosti v podobě levného mola na Podskalí, které řeší jen velmi málo.
Pro občany má vedení málo peněz, svoje zadky si ale bude vozit v luxusu   Pro občany má vedení málo peněz, svoje zadky si ale bude vozit v luxusu
31.05.2016. Vedení města si zakoupilo luxusní služební automobil a občany se přitom snaží přesvědčit o tom, že je nutné šetřit, kde to jen jde.
Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 4. – Město pod vedením lidí, kteří nemají žádné morální zábrany.   Strakonice opustila definitivně slušnost 4
15.05.2016. Díl 4. – Město pod vedením lidí, kteří nemají žádné morální zábrany. IV. reportáž z 11. zastupitelstva města konaného dne 20.4.2016.
Pravda o tom, jak to bylo ve Strakonicích po volbách v roce 2014   Pravda o tom, jak to bylo ve Strakonicích po volbách v roce 2014
PŘIPRAVUJEME. 00.00.2020. Článek vyjde ve vhodný okamžik. Oznámení o jeho plánovaném zveřejnění začíná v některých lidech vyvolávat velkou hysterii.
Ve Strakonicích jak u blbejch, aneb setrvale špatný marketing města   Ve Strakonicích jak u blbejch, aneb setrvale špatný marketing města
04.05.2016. Na příkladech si konkrétně ukážeme, jak špatný marketing provozuje dlouhodobě vedení města. I oslavy osvobození provází zmatek.
Nečekané veřejné přiznání starosty Hrdličky a radního Oberfalcera   Nečekané veřejné přiznání starosty Hrdličky a radního Oberfalcera
03.05.2016. Aneb o čem se dosud jen šeptalo, protože chyběly důkazy. Starosta Hrdlička chce vyhazovat úředníky a radní Oberfalcer zabil náměstí.
Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas.   Strakonice opustila definitivně slušnost 3
25.04.2016. Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas. Třetí reportáž z 11. zastupitelstva města konaného dne 20.4.2016.
Strakonice opustila definitivně slušnost.   Strakonice opustila definitivně slušnost 2
24.04.2016. Díl 2. – lež zastupitele Zocha. Druhá reportáž z 11. zastupitelstva města Strakonice konaného dne 20. dubna 2016.
Díl 1. – lež radního a zastupitele Oberfalcera.   Strakonice opustila definitivně slušnost 1
22.04.2016. Díl 1. – lež radního a zastupitele Oberfalcera. První reportáž z 11. zastupitelstva města Strakonice konaného dne 20. dubna 2016.
Jak poznat lež, manipulaci a mlžení v politice…   Jak poznat lež, manipulaci a mlžení v politice…
19.02.2016. … aneb temná mračna nepravd a dezinformací nad Strakonicemi. Přesah článku do tématu pivovar a teplárna.
Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – pokračování   Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – pokračování
06.02.2016. Pokračování na základě nových dokumentů. Zejména těch, které tvořily podklad pro vládu ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti.
Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti   Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti
05.02.2016. Nejvyšší správní soud dne 3.2.2016 rozhodl svým rozsudkem „Jménem republiky“ o pozastavení činnosti politického hnutí Strakonická Veřejnost.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Trochu jiná kultura
08.07.2015. Reakce na názory a stanoviska vedení města, zvláště pak na článek místostarostky uveřejněném ve Zpravodaji města č. 7/2015.
Likvidace tajemníka MěÚ, StB a VKR
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla
29.08.2017. Shrneme novinky případu, které se objevovaly na titulní straně magazínu iStrakonice.cz a připomeneme si, co problematice lustrací říkal v roce 1995 tehdejší prezident České republiky Václav Havel.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 5. část, aneb našli jsme dalšího, režimem stejně poškozeného člověka   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 5. část, aneb našli jsme dalšího, režimem stejně poškozeného člověka
24.07.2017. Redakci iStrakonice.cz se podařil významný objev. Našli jsme stejně falešně evidovaného člověka u Vojenské kontrarozvědky, jako byl veden tajemník Vladimír Stroner. A to dokonce u stejné divize. Zmapovali jsme jeho úžasný příběh.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 6. část, aneb právník města Strakonice, teplárny, pivovaru a starosty Hrdličky je také veden ve svazcích StB   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 6. část, aneb právník města Strakonice, teplárny, pivovaru a starosty Hrdličky je také veden ve svazcích StB
13.07.2017. Šestý díl předbíhá díky své aktuálnosti díl pátý.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 4. část, aneb co na to jeden z nejvyšších důstojníků Vojenské kontrarozvědky   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 4. část, aneb co na to jeden z nejvyšších důstojníků Vojenské kontrarozvědky
03.07.2017. Jedinečná příležitost přečíst si stanovisko člověka, který obecně řečeno byl u toho. U kontrarozvědky sloužil přes 30 let a dnes je mu přes 90 let.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 3. část, aneb jak to bylo s údajnou registrací tajemníka u StB doopravdy   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 3. část, aneb jak to bylo s údajnou registrací tajemníka u StB doopravdy
23.06.2017. Redakce magazínu iStrakonice.cz sama zahájila pátrání u pamětníků, v Archivu bezpečnostních složek a dalších archivech.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 2. část, aneb starosta Břetislav Hrdlička ohrožuje demokracii a slušnost   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 2. část, aneb starosta Břetislav Hrdlička ohrožuje demokracii a slušnost
14.06.2017. „Pane tajemníku Stronere, držte se! Zrůdná ideologie představitelů Strakonické Veřejnosti se již dlouho neudrží, lidé jich mají plné zuby!“
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 1. část   Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 1. část
20.05.2017. Starosta Břetislav Hrdlička s místostarostou Milanem Jungvirtem se nezastaví asi před ničím. Jejich likvidační řádění v personální oblasti má další oběť. Stal se jí tajemník Městského úřadu Vladimír Stroner.
Revoluce, jako bůh času Saturn, začíná požírat své děti   Revoluce, jako bůh času Saturn, začíná požírat své děti
18.02.2017. Profesní likvidace tajemníka MěÚ Vladimíra Stronera a záhadný odchod Marka Pohanky z postu ředitele pivovaru Dudák.

Teplárna Strakonice, a.s.

    Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 12. část, aneb starosta Hrdlička jako její škůdce
00.00.2020. Kontrolu nad Teplárnou Strakonice, a.s. převzal jako předseda představenstva starosta města Břetislav Hrdlička 25. června 2015. Od té doby firma pod jeho vedením šla ekonomicky i výkonově stále dolů. Situace se stala pro město neudržitelnou a i proto Hrdlička opustil potápějící se loď. Stalo se tak na jednání představenstva dne 7.1.2019. Novým předsedou představenstva se stal jeho dosavadní člen Pavel Hřídel.
Strakonická Veřejnost a její kolaboranti tunelují Teplárnu Strakonice, a.s. Je velmi těžké ve světle důkazů, faktů a souvislostí prokázat tunelování a korupci. Samotné zmapování takové činnosti je náročné na čas, peníze, shánění důkazů i na samotné zpracování tématu. Dnešní odhalení nás zavede do teplárny ve Strakonicích, kde se magazínu iStrakonice.cz podařilo prokázat tunelování majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že teplárna patří ze 77,3 % Městu Strakonice, okrádáni jsou tak všichni obyvatelé tohoto okresního města. A pachatelé? Zejména předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička a její právník Miloslav Tuháček.   Strakonická Veřejnost a její kolaboranti tunelují Teplárnu Strakonice, a.s.
10.03.2019. Je velmi těžké ve světle důkazů, faktů a souvislostí prokázat tunelování a korupci. Samotné zmapování takové činnosti je náročné na čas, peníze, shánění důkazů i na samotné zpracování tématu. Dnešní odhalení nás zavede do teplárny ve Strakonicích, kde se magazínu iStrakonice.cz podařilo prokázat tunelování majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že teplárna patří ze 77,3 % Městu Strakonice, okrádáni jsou tak všichni obyvatelé tohoto okresního města. A pachatelé? Zejména předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička a její právník Miloslav Tuháček.
Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů. Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, prodloužení odpisů, spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavému rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek, rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření.   Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů
1
0.12.2018Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, po prodloužení odpisů, po spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavém rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek a též po propuštění desítek zaměstnanců rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření. I přesto čeká občany Strakonic zdražení tepla vinou špatného vedení teplárny.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Hrdlička s Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům
06.07.2018. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“ Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a rozhazováním peněz zanechaných předchůdci současného vedení.   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“
02.06.2018. Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a spotřebováváním peněz zanechanými předchůdci současného vedení.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny
29.10.2017.  Strakonická teplárna může ztrácet důvěru odborníků, aby si její dva představitelé mohli „namastit kapsu“.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko
01.09.2017. Týdeníku Strakonicko se podařil husarský kousek. Dostal na lopatky předsedu dozorčí rady Josefa Štrébla. Ten by zcela určitě za svůj výkon prospěchové stipendium ve Strakonicích nezískal.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB    Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB
25.08.2017. Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti Josef Zoch ukázal v reálném životě občanům města, jak pracovala Státní bezpečnost (StB) v tehdejším Československu.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Ad: Jak to bylo s odvoláním vedení teplárny
29.10.2015. Reakce na článek zastupitele Josefa Zocha uveřejněného v Týdeníku Strakonicko dne 21.10.2015, č. 42.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 6. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 6. část
27.10.2015. Šesté pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 5. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 5. část
08.10.2015. Páté pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Ad: Představenstvo a informační tabu
30.09.2015. Reakce na článek Mgr. Jany Dostálové uveřejněného v Týdeníku Strakonicko dne 23.9.2015, č. 38.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 4. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 4. část
26.09.2015. Čtvrté pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 3. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 3. část
26.09.2015. Třetí pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 2. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 2. část
15.09.2015. Druhé pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 1. část   Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 1. část
15.09.2015. První pokračování rozsáhlého seriálu o podivných praktikách nového vedení města v teplárně po volbách v roce 2014.
Teplárna Strakonice a zapáchající balónek   Teplárna Strakonice a zapáchající balónek
01.08.2015. První článek zabývající se strakonickou teplárnou. Ke dni 6.3.2016 měl již 6 161 shlédnutí. A to vyšel i v Týdeníku Strakonicko a na strakonickonews.cz.

Dopravní stavby ve městě

Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města   Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města
19.08.2017. Ne vždy se vše povede. Zvláště, když člověk buduje a nepřiživuje se jen na úspěších jiných. Podívejme se na velkou chybu vedení města v čele se starostou Pavlem Vondrysem.
Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 1. část   Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 1. část
30.10.2015. Strakonice mají novou okružní křižovatku, šestou již v pořadí. Podívejme se na ni za pomoci důkazů a faktů, ale hlavně – v souvislostech.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Ad: Strakonice nemají opravdový zájem o dotace
05.08.2015. Reakce na článek radního a zastupitele Rudolfa Oberfalcera uveřejněného Týdeníkem Strakonicko dne 29.7.2015, č. 30.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Strakonice nemají opravdový zájem o dotace
22.07.2015. Nové vedení Strakonic nemá zájem o dotaci na projekčně připravenou okružní křižovatku ulic Na Ohradě a Ellerova.
Fezko, bývalá přádelna Na Dubovci a technologické parky
Krach průmyslové zóny Hajská pod taktovkou Strakonické Veřejnosti, aneb připravuje se rozprodej pozemků města exekutorem   Krach průmyslové zóny Hajská pod taktovkou Strakonické Veřejnosti, aneb připravuje se rozprodej pozemků města exekutorem
05.02.2018. Neúspěch průmyslové zóny Hajská v přímém přenosu pod taktovkou Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů.
Krach projektu „Přádelna“, aneb jak by se žilo Strakonicím bez Hrdličky a Oberfalcera? Levněji!   Krach projektu „Přádelna“, aneb jak by se žilo Strakonicím bez Hrdličky a Oberfalcera? Levněji!
29.09.2017. Od počátku bylo zřejmé, že jde o vyhozené peníze. Dnes s odstupem času již můžeme konstatovat, že předpovězené se stalo skutečností.
Přádelna svým vývojem směřuje ke krachu   Přádelna svým vývojem směřuje spíše ke krachu a finanční ztrátě
25.12.2016. Podívejme se za pomoci důkazů a faktů na to, proč projekt Přádelny zatím směřuje ke krachu a finanční ztrátě.
Přádelna jako hračka neschopných za velké peníze   Přádelna jako hračka neschopných za velké peníze
13.12.2016. Čerstvá ekonomická předpověď pro Strakonice – pod taktovkou Strakonické Veřejnosti se blíží krach Přádelny.
Návod jak podojit strakonickou radnici   Návod jak podojit strakonickou radnici
21.05.2016. Vedení města nechalo vypracovat studii revitalizace bývalé přádelny na technologický park za 86 000 Kč. Přinášíme její recenzi.
Vedení města se opět bojí malé účasti a toho, že by museli po dobu konání celé akce mluvit prakticky o ničem.   Beseda v Kulturním domě jen o Přádelně? Zapomeňte, vše je jinak. Strakonické Veřejnosti dochází dech.
16.05.2016. Strakonické Veřejnosti dochází dech. Vedení města se bojí malé účasti a toho, že by muselo po dobu konání akce mluvit prakticky o ničem.
Různé články týkající se Strakonic nezařazené do předešlých témat
Jižní Čechy pohodové – Strakonice neviditelné   Jižní Čechy pohodové – Strakonice neviditelné
23.01.2017. Město Strakonice promarnilo šanci prezentovat se na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017.
Co v Týdeníku Strakonicko nemůže vyjít a proč   Co v Týdeníku Strakonicko nemůže vyjít a proč
04.07.2016. Reakce na článek "Pánové…" zveřejněný v Týdeníku Strakonicko č. 26/2016 a co se událo kolem snahy na příspěvek odpovědět.
Prezident Miloš Zeman ve Strakonicích   Prezident Miloš Zeman ve Strakonicích
02.06.2016. Strakonice navštívil v rámci své návštěvy Jihočeského kraje na pozvání hejtmana Jiřího Zimoly prezident České republiky Miloš Zeman.
Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 3. část – hodnocení   Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 3. část – hodnocení
10.05.2016. Hodnocení letošního pietního aktu a oslavy osvobození ve Strakonicích u pomníku Na Dubovci a ohlédnutí za loňským výročím.
Parta chlapů, která toho pro Strakonice vykonala hodně   Parta chlapů, která toho pro Strakonice vykonala hodně
09.05.2016. Představujeme lidi, kterým na Strakonicích opravdu záleží, mají je rádi a svou dlouholetou prací zanechali ve městě trvalou hodnotu.
Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 2. část – oslava   Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 2. část – oslava
08.05.2016. Fotoreportáž z oslavy konané ve Strakonicích u pomníku Na Dubovci nabízí 65 fotografií.
Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 1. část – pietní akt   Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 1. část – pietní akt
08.05.2016. Fotoreportáž z pietního aktu konaného ve Strakonicích u pomníku Na Dubovci nabízí 38 fotografií.
Americký konvoj tentokrát Strakonicemi bohužel jenom projel…   Americký konvoj tentokrát Strakonicemi bohužel jenom projel…
05.05.2016. V rámci oslav 71. výročí osvobození Československa od fašismu navštívil Strakonice konvoj historických vozidel Convoy of Liberty.
Do Strakonic se koncertem Jaroslava Uhlíře na chvíli vrátila pohoda   Do Strakonic se koncertem Jaroslava Uhlíře na chvíli vrátila pohoda
23.04.2016. Pohodový koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou v klasickém rockovém složení proběhl 23.4.2016 na nádvoří hradu ve Strakonicích.
Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Reakce.   Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Reakce.
15.04.2016. Dnes se ke sledovanému problému vyjádřila na svém webu Strakonická Veřejnost. Přinášíme naši reakci na obsah jejich článku.
Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Pokračování.   Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Pokračování.
13.04.2016. Podařilo se zdokumentovat historické zabezpečovací zařízení ze železniční stanice Strakonice. Otevřený dopis zastupitelům města.
Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii?   Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii?
12.04.2016. Rada města rozhodla o prodeji části technické historie města Strakonice občanskému sdružení mimo město za částku 2 500 Kč.
Legiovlak ve Strakonicích   Legiovlak ve Strakonicích
15.03.2016. Legiovlak přijel do Strakonic 14.3.2016 v 19:39 hod. Redakce iStrakonice.cz byla u jeho příjezdu z médií jako jediná. Uvnitř fotogalerie.
Konec hry na schovávanou – otevřený dopis diskutujícímu   Konec hry na schovávanou – otevřený dopis diskutujícímu
26.01.2016. Pane Seniore, Seniore II, Anonyme, Investore, Jamesi Bonde, Václave Nováku… Mám pokračovat ve Vašich přezdívkách? Jste mužem mnoha tváří.
Novoroční ohňostroj 2016 ve Strakonicích   Novoroční ohňostroj 2016 ve Strakonicích
02.01.2016. Ve Strakonicích najdeme málo akcí, na kterých by se sešla skoro polovina obyvatel. Takovým setkáním je tradiční novoroční ohňostroj.
Václavská pouť 2015, obrazem   Václavská pouť 2015, obrazem  (již nefunkční externí odkaz)
21.10.2015. Fotoreportáž z Václavské pouti 2015 doplňující články o pouti s jejím hodnocením.
Ohlédnutí za Václavskou poutí, něco mohlo být lepší   NÁZOR: Ohlédnutí za Václavskou poutí, něco mohlo být lepší
13.10.2015. Stejně jako každoročně, tak rovněž koncem září 2015 proběhla ve Strakonicích v době od 25. do 27. září tradiční Václavská pouť.
Václavská pouť byla dobrá, něco mohlo být lepší   NÁZOR: Václavská pouť byla dobrá, něco mohlo být lepší
30.09.2015. Pouť byla hezká, pořadatelé ale nezvládli marketing a některé drobnosti. Podrobnější rozbor v článku.
Baťův letoun Lockheed Electra 10A byl ve Strakonicích   Baťův letoun Lockheed Electra 10A byl ve Strakonicích
08.09.2015. Dne 5.9.2015 na strakonickém letišti přistálo zrekonstruované dvoumotorové letadlo J.A. Bati nesoucí kódové označení OK-CTB.
Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny   Husova pravda, pravda o pomníku a vzkaz starostovi
19.08.2015. Vzpomínka na Jana Husa a na pomník ve Strakonicích s vysvětlením nepřesnosti a vzkaz starostovi, aby město opravilo zašlý nápis.
Na detailech záleží, i při 600. výročí upálení Jana Husa   Na detailech záleží, i při 600. výročí upálení Jana Husa
07.07.2015. Rennerovy sady ve Strakonicích byly v pondělí 6.7.2015 svědkem slavnostního setkání k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
Jamboree 2015 Strakonice   FOTO: Hradem zněla hudba festivalu Jamboree 2015
06.07.2015. Po roce opět zazněla hudba na festivalu Jamboree 2015 v prostorách nádvoří strakonického hradu.
Strakonický advent začal s trhy, čerty i anděly   FOTO: Strakonický advent začal s trhy, čerty i anděly
01.12.2014. Fotoreportáž z adventních trhů ve Strakonicích s krátkým popisem uvedeného času.

Další články o tématech přímo nesouvisejících se Strakonicemi

Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku   Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku
18.05.2018. V trochu odlehčeném duchu se aktuálně podíváme do míst, kde to historií a tradicemi dýchá na každém kroku.
Vznik Československa na pohlednici od našeho dopisovatele   Vznik Československa na pohlednici od našeho dopisovatele
29.10.2015. V rodinném archivu jsem k této události našel vzácnou pohlednici, napsanou 30.10.1918.
Fejeton: Máme se bát? Odpověď zní ano, máme!   Fejeton: Máme se bát? Odpověď zní ano, máme!
11.08.2015. Článek reagující na nastupující migrační krizi v Evropě s autorovým názorem na vzniklou situaci.
Příspěvky čtenářů, jiných autorů a tiskové zprávy
Krátká povídka o báječném městě Utopie. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“   Krátká povídka o báječném městě Utopie
11.06.2018. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“
Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s. Redakce obdržela hromadné tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme.   Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s.
29.05.2018. Redakce obdržela hromadné tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme.
Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice   Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice
22.11.2016. Prosím vás o uveřejnění tohoto dopisu na vašich  stránkách. Zítra to samé vyjde v Týdeníku.
Zastavme se   Zastavme se
11.07.2016. Příspěvek od čtenáře, vyjadřující jeho názory. Zamyšlení se nad současnou politickou situací ve Strakonicích a jejími představiteli.

Zde zveřejněný výčet článků není kompletním seznamem všeho, co bylo vydáno. Jde o přehled nejdůležitějších článků z jednotlivých témat, které na sebe navazují a dokumentují situaci ve Strakonicích po komunálních volbách v roce 2014. Některé příspěvky jsou rovněž historického rázu.

Poznámka: Pokud najde čtenář na stránkách nefunkční odkaz, prosím o jeho zaslání na info@istrakonice.cz. Může se stát, že některý server s původním článkem přestane fungovat, anebo změní webové odkazy. Příspěvek s nefunkčním odkazem pak bude zveřejněn přímo na těchto stránkách.
Zpět na úvodní stránku