Zpět na úvodní stránku

Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii

18.11.2018. Po komunálních volbách v říjnu 2018 byla podána stížnost na průběh předvolební kampaně ve Strakonicích. Došlo tím ke zpochybnění řádného průběhu voleb. Vše se ale událo podle zákona. Neodehrálo se tedy nic, co by odůvodňovalo znepokojovat se či co by ohrožovalo demokratický vývoj ve městě. Starosta Břetislav Hrdlička se svým hnutím Strakonická Veřejnost ale přesto začali ve městě šířit paniku, strach a hysterii z toho, že Městský úřad je údajně paralyzován, že nepracuje a že jeho činnost je ohrožena například tím, že nemá zastupitelstvo. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Sám soudce Krajského soudu konstatoval, že aktivity starosty Břetislava Hrdličky by se daly v tomto smyslu posuzovat jako šíření poplašné zprávy.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodoval o platnosti či neplatnosti voleb ve Strakonicích ve středu 14. listopadu 2018 téměř 12 hodin

Foto 1: Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodoval o platnosti či neplatnosti voleb ve Strakonicích ve středu 14. listopadu 2018 téměř 12 hodin

Nic špatného se ve Strakonicích skutečně neděje. Ve středu 14. listopadu 2018 proběhlo jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci napadení regulérnosti voleb ve Strakonicích. Starosta Břetislav Hrdlička svými neuváženými výroky klame veřejnost. Například první řádné zasedání zastupitelstva po tom ustavujícím bylo již dlouhé měsíce naplánováno až na 12. prosince 2018 (!). Pokud je tedy Městský úřad Strakonice nějak nečinný, děje se tak pouze díky neschopnosti jeho současného vedení zvládat plnění si svých základních povinností. Mimochodem, u soudu se starosta Břetislav Hrdlička sám ztrapnil tím, že ani nevěděl, jaké má vlastně jako starosta povinnosti a kompetence.

Ve hře jsou stále dvě varianty. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodne každopádně v následujícím týdnu. Návrh na neplatnost voleb může zamítnout. V tomto případě proběhne jak ustavující, tak i první řádné zastupitelstvo ještě v tomto roce, kdy se mimo jiné schválí i rozpočet na příští rok. Takže vůbec nic se neděje. Pokud návrh na neplatnost voleb soud potvrdí, volby se budou opakovat. I na to ale zákon pamatuje. Tady je možná ovšem trochu problém v tom, že současné vedení radnice si bude muset příslušné zákony a pravidla z nich vyplývající nastudovat.

Radnice tedy podáním návrhu na přezkum voleb nebyla, není a nebude nijak paralyzovaná. Pokud byla, je a bude nečinná, tak skutečně jedině a pouze díky neschopnosti jejího vedení. Mimochodem, v České republice nenajdete podobný příklad jako je ten ve Strakonicích, kdy úřad již rok nemá tajemníka. Ještě k přezkumu voleb. Pokud existuje podezření o nedemokratickém průběhu voleb, v zájmu všech demokraticky smýšlejících lidí by mělo přece být využít všech legálních prostředků, aby byly případné pochybnosti vyloučeny. Bude-li návrh zamítnut, zvýší to navíc legitimitu vedení města vzešlého z řádných voleb. Bude-li návrh potvrzen, nedemokraticky zvolené vedení města by se přece nemělo ujmout vlády nad městem na další čtyři roky.

V jedné oblasti ale přece jenom došlo k určité nepříjemnosti. Členové volebních komisí do skončení soudu nedostanou proplacenu svoji odměnu. O tu ale rozhodně nepřijdou. Vyplacena jim bude v plné výši bezprostředně po rozhodnutí soudu. A když se budou volby opakovat, členové volebních komisí se mohou těšit ještě na jednu odměnu, pokud se voleb v komisích zúčastní.

Příznivci Strakonické Veřejnosti rovněž často na sociálních sítích řeší, kdo zaplatí probíhající soud. Vesměs se shodují na tom, že vše by měl zaplatit navrhovatel. Jaksi ale zapomínají na skutečnost, že by navrhovatel mohl soud také vyhrát. Potom budou jistě raději mlčet… A jaká je skutečnost? Soud neplatí nikdo, stejně jako nikdo z občanů neplatí vlastní průběh komunálních voleb.

Na závěr jedno konstatování. Krajský soud si pozval navrhovatele a mimo něho 30 svědků. Každý měl prostor předložit důkazy, které chtěl. Soudní jednání trvalo téměř 12 hodin. Pokud respektujeme demokratické principy voleb, nebylo by lepší nyní vyčkat na rozhodnutí nezávislého soudu? Šíření poplašné zprávy o nečinnosti radnice a jejího paralyzování ničemu nepomůže. Radnice s její Strakonickou televizí a sám starosta Břetislav Hrdlička si svým šířením nenávisti vysloužili jenom to, že jejich kroky se nyní zabývá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která může v této záležitosti udělit nemalou pokutu. Tu ve svém důsledku zaplatí za Břetislava Hrdličku a Strakonickou Veřejnost občané města.

Ještě jedno vysvětlení. Lidé ve Strakonicích se často ptají, proč magazín iStrakonice.cz se Změnou pro Strakonice prakticky mlčí a nevyjadřují se k současné povolební situaci. Odpověď je jednoduchá. Necháváme pracovat soud a nesnažíme se předjímat a komentovat jeho rozhodování.

Karel Janský 

Obsah fotografií: Foto 1 – Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodoval o platnosti či neplatnosti voleb ve Strakonicích ve středu 14. listopadu 2018 téměř 12 hodin.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Česká televize + fotomontáž Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku