iStrakonice.cz

„Názor je na vás, my dodáme důkazy, fakta a souvislosti“.

Magazín iStrakonice.cz informuje o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit.

P Ř E V Z A T O   O D J I N U D – starší viz archiv
Politický satirický občasník Strakonic navštívíte kliknutím na obrázek

K R Á T K É   Z P R Á V Y
   A   K O M E N T Á Ř E – všechny starší viz archiv

Hlavní a zásadní články níže pod nimi – všechny starší viz archiv

Souhrnný přehled článků a zpráv o zrušených volbách 2018 ve Strakonicích
(víte-li o článku, televizním či rozhlasovém příspěvku, posílejte odkazy na info@istrakonice.cz)


Rozhodnutí Krajského soudu České Budějovice z 20. listopadu 2018, kterým byly ve Strakonicích zrušeny na 32 stranách ve 138 bodech volby, je veřejně přístupné na úřední desce soudu.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb špatná statistika úspěchu. Strakonický pivovar uvařil v roce 2018 celkem 57 055 hl piva. Jedná se o 2 835 hl více než v roce 2017 (o 5,23 %). Úspěch? Určitě ano, přestože mu výrazně napomohl pro pivovary mimořádně příznivý rok. Díky počasí. Jaká je ale skutečnost? Strakonický pivovar patří městu. Nové vedení ho po roce 2014 přivedlo do problémů. V roce 2017 byl výstav piva o 8 207 hl nižší než v roce 2014 (o 13,15 %). I když se rok 2018 povedl lépe, stále pivovar uvařil o 5 372 hl piva méně (o 8,61 %), než když nové vedení města pivovar přebralo.Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb špatná statistika úspěchu
20.1.2019. Strakonický pivovar uvařil v roce 2018 celkem 57 055 hl piva. Jedná se o 2 835 hl více než v roce 2017 (o 5,23 %). Úspěch? Určitě ano, přestože mu výrazně napomohl pro pivovary mimořádně příznivý rok. Díky počasí. Jaká je ale skutečnost? Strakonický pivovar patří městu. Nové vedení ho po roce 2014 přivedlo do problémů. V roce 2017 byl výstav piva o 8 207 hl nižší než v roce 2014 (o 13,15 %). I když se rok 2018 povedl lépe, stále pivovar uvařil o 5 372 hl piva méně (o 8,61 %), než když nové vedení města pivovar přebralo. Autor článku upozorňuje, že sám strakonické pivo pije. Článek je o marketingu, obchodních praktikách a o koupi pivovaru.

Zrušení voleb ve Strakonicích a malá vodní elektrárna, aneb šlápnutí vedle. Strakonicemi se šíří informace, že za zrušením komunálních voleb v roce 2018 stály zájmy ministra zemědělství Miroslava Tomana včetně jeho rodiny a stavba malé vodní elektrárny u strakonického hradu. „Zaručenými“ zprávami je zaplaven jak facebook, tak i tzv. e-mailové „přeposílačky“. O tématu se rovněž živě diskutuje po celém městě. Podívejme se proto na kauzu ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Shrneme-li níže uvedené do krátkého konstatování, dojdeme k závěru, že spojování zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je nesmysl a neexistují pro to žádné důkazy. Tedy mimo vymyšlených falešných zpráv.Zrušení voleb ve Strakonicích a malá vodní elektrárna, aneb šlápnutí vedle
14.1.2019.
Strakonicemi se šíří informace, že za zrušením komunálních voleb v roce 2018 stály zájmy ministra zemědělství Miroslava Tomana včetně jeho rodiny a stavba malé vodní elektrárny u strakonického hradu. „Zaručenými“ zprávami je zaplaven jak facebook, tak i tzv. e-mailové „přeposílačky“. O tématu se rovněž živě diskutuje po celém městě. Podívejme se proto na kauzu ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Shrneme-li níže uvedené do krátkého konstatování, dojdeme k závěru, že spojování zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je nesmysl a neexistují pro to žádné důkazy. Tedy mimo vymyšlených falešných zpráv.

Vedení města Strakonice v čele se Strakonickou Veřejností se dostává čím dál tím více do problémů a zaplétá se do vlastních konstrukcí a manipulací, které nastražilo jiným. Situací na radnici se  dokonce zabývá Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který již MěÚ ve Strakonicích ohlásil hloubkovou kontrolu samosprávy. Starosta Hrdlička dostává evidentně strach, když dokonce 9.1.2019 vypsal výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu – bez chyb to ale nedokázal. Sám se přitom postaral o likvidaci předchozího tajemníka, kterým byl pan Vladimír Stroner. Nejdříve se ho snažil zničit profesně i lidsky za pomoci lží o tajemníkově údajné špatné práci. Když uvedené vyvrátil ředitel Krajského úřadu a rovněž Ministerstvo vnitra ČR, Hrdlička sám zažádal o novou lustraci tajemníka kvůli jeho domnělé spolupráci s předrevoluční StB (Státní bezpečnost). Čas ale ukázal, že neměl pravdu ani on, ani s ním kolaborující jeho spolupracovníci. U pana Stronera nikdy neexistovalo ani podezření, že by měl spolupracovat s StB. Určovací rozsudek soudu jasně prokázal, že pan Stroner byl spojován vždy jen s VKR (Vojenská kontrarozvědka), ale nikdy ne s StB. A také bylo soudem jasně řečeno, že byl od samého počátku evidován neoprávněně a protiprávně a že byly porušeny i tehdy platné zákony. Celá kauza přitom velmi ublížila jemu i celé jeho rodině. A nyní skoro 30 let po sametové revoluci neoprávněnou registraci zneužil starosta Hrdlička. Je smutné, ale i zároveň varující, čeho je Hrdlička schopen při odstraňování jemu nepohodlných lidí. Starostovi Hrdličkovi tedy nakonec nevyšla ani jeho sázka na údajnou spolupráci tajemníka s VKR. Dne 1.10.2018 soud jednoznačně konstatoval, že tajemník Vladimír Stroner nikdy s VKR nespolupracoval a že ta ho v seznamech VKR vedla neoprávněně. Podle našeho zjištění je soudní rozsudek již pravomocný a pan Stroner byl z databáze spolupracovníků vymazán. Nyní je předpoklad, že se starosta Břetislav Hrdlička bude muset za své zlé činy zpovídat. Magazín iStrakonice.cz se kauzou podrobně v minulosti zabýval a čas ukázal, že naše dřívější reportáže přesně popisovaly situace, které se před rokem 1989 odehrávaly u StB a VKR. Celou naši investigativní činnost v této oblasti najdete pod odkazem zde. Smutnou skutečností zůstává, že tištěná média ve Strakonicích o panu Stronerovi hojně psala v době, kdy byl v podezření, ale po jeho očištění se mlčí.13.1.2019. Vedení města Strakonice v čele se Strakonickou Veřejností se dostává čím dál tím více do problémů a zaplétá se do vlastních konstrukcí a manipulací, které nastražilo jiným. Situací na radnici se  dokonce zabývá Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který již MěÚ ve Strakonicích ohlásil hloubkovou kontrolu samosprávy. Starosta Hrdlička dostává evidentně strach, když dokonce 9.1.2019 vypsal výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu – bez chyb to ale nedokázal. Sám se přitom postaral o likvidaci předchozího tajemníka, kterým byl pan Vladimír Stroner. Nejdříve se ho snažil zničit profesně i lidsky za pomoci lží o tajemníkově údajné špatné práci. Když uvedené vyvrátil ředitel Krajského úřadu a rovněž Ministerstvo vnitra ČR, Hrdlička sám zažádal o novou lustraci tajemníka kvůli jeho domnělé spolupráci s předrevoluční StB (Státní bezpečnost). Čas ale ukázal, že neměl pravdu ani on, ani s ním kolaborující jeho spolupracovníci. U pana Stronera nikdy neexistovalo ani podezření, že by měl spolupracovat s StB. Určovací rozsudek soudu jasně prokázal, že pan Stroner byl spojován vždy jen s VKR (Vojenská kontrarozvědka), ale nikdy ne s StB. A také bylo soudem jasně řečeno, že byl od samého počátku evidován neoprávněně a protiprávně a že byly porušeny i tehdy platné zákony. Celá kauza přitom velmi ublížila jemu i celé jeho rodině. A nyní skoro 30 let po sametové revoluci neoprávněnou registraci zneužil starosta Hrdlička. Je smutné, ale i zároveň varující, čeho je Hrdlička schopen při odstraňování jemu nepohodlných lidí. Starostovi Hrdličkovi tedy nakonec nevyšla ani jeho sázka na údajnou spolupráci tajemníka s VKR. Dne 1.10.2018 soud jednoznačně konstatoval, že tajemník Vladimír Stroner nikdy s VKR nespolupracoval a že ta ho v seznamech VKR vedla neoprávněně. Podle našeho zjištění je soudní rozsudek již pravomocný a pan Stroner byl z databáze spolupracovníků vymazán. Nyní je předpoklad, že se starosta Břetislav Hrdlička bude muset za své zlé činy zpovídat. Magazín iStrakonice.cz se kauzou podrobně v minulosti zabýval a čas ukázal, že naše dřívější reportáže přesně popisovaly situace, které se před rokem 1989 odehrávaly u StB a VKR. Celou naši investigativní činnost v této oblasti najdete pod odkazem zde. Smutnou skutečností zůstává, že tištěná média ve Strakonicích o panu Stronerovi hojně psala v době, kdy byl v podezření, ale po jeho očištění se mlčí.
Tisková zpráva z 1. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného dne 10.1.2019. Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na její výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018 v odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.12.1.2019. Tisková zpráva z 1. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného dne 10.1.2019. Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na její výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018 v odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
Starosta a předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička zahájil taktický ústup a začíná se zbavovat odpovědnosti za své špatné kroky, kterých se dopustil v Teplárně Strakonice, a.s. Skončil jako předseda představenstva teplárny a stal se pouze jeho řadovým členem. Nově je nyní místo něho předsedou představenstva, před krátkou dobou zvolený člen představenstva, Pavel Hřídel. Odstoupivšího člena představenstva Josefa Eignera pak nově nahradil Tomáš Přibyl. I po uvedených změnách ale stále platí, že ve vedení teplárny chybí především odborníci z teplárenského oboru a že teplárnu řídí a kontrolují především neodborní politici ze Strakonické veřejnosti a jejich kolaboranti. Stále rovněž platí, že teplárna nemá v současné době ani jednoho ze čtyř původních ředitelů podniku a v teplárně tak nyní panuje bezvládí.8.1.2019. Starosta a předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička zahájil taktický ústup a začíná se zbavovat odpovědnosti za své špatné kroky, kterých se dopustil v Teplárně Strakonice, a.s. Skončil jako předseda představenstva teplárny a stal se pouze jeho řadovým členem. Nově je nyní místo něho předsedou představenstva, před krátkou dobou zvolený člen představenstva, Pavel Hřídel. Odstoupivšího člena představenstva Josefa Eignera pak nově nahradil Tomáš Přibyl. I po uvedených změnách ale stále platí, že ve vedení teplárny chybí především odborníci z teplárenského oboru a že teplárnu řídí a kontrolují především neodborní politici ze Strakonické veřejnosti a jejich kolaboranti. Stále rovněž platí, že teplárna nemá v současné době ani jednoho ze čtyř původních ředitelů podniku a v teplárně tak nyní panuje bezvládí. Na fotografii Břetislav Hrdlička.
Politická i ekonomická situace Strakonic je kritická, Strakonická Veřejnost táhne město stále více ke dnu.  Začátkem prosince zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019. Bylo oznámeno razantní zdražení. To odpovídalo současné ekonomické situaci teplárny. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Ano, cenu zvyšují i některé jiné teplárny, průměrně ale jenom o 3 %. Následně teplárna ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají. Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale vládnoucí Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami. Sice tím asi dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny, Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. V prosinci dokonce dali z teplárny výpověď dva klíčoví technici, a to odborný ředitel pro techniku a výrobu a hlavní inženýr údržby. Teplárnu tak již budou řídit většinou politici, kteří zastanou i funkce hned čtyř původních ředitelů. Pro záchranu teplárny existují tři reálné cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo z finančních důvodů prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním. Manažerská selhání Hrdličkova vedení v teplárně již bezbolestně napravit nejdou. Strakonická Veřejnost přitom pochybila i v dalších projektech. Projekt průmyslové zóny zkrachoval a jenom díky magazínu iStrakonice.cz město nepřišlo o pozemky v hodnotě přes 10 milionů. Ambiciózní projekt technologického centra Přádelna zkrachoval rovněž, a to se ztrátou zhruba 6 milionů. Městský pivovar prý vzkvétá. Ve skutečnosti si ale bere úvěry, i když jeho ekonomika rozhodně uspokojivá není. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byl ve skutečnosti podvod na občany – skutek se nestal. Zda i v trestněprávní rovině, to se teprve ukáže (včetně zkrachovalého projektu technologického centra). Za zbytečné audity, které nic z minulosti neodhalily, se utratily statisíce. Z Technických služeb se bezúčelně odčerpalo 10 milionů. Pokud by se uskutečnily od roku 2019 odpady zdarma, město mohlo na tomto experimentu tratit od roku 2014 minimálně 57 918 600 Kč za dvě volební období. A to vše je teprve začátek potíží města. Za zrušené volby se všemi důsledky (i finančními) může soudem pravomocně uznaný viník – Strakonická Veřejnost. Muselo k tomu všemu dojít? Muselo. Až příliš mnoho lidí se nechalo unést sliby a populismem. Není ostudou mýlit se. Ostudou a zastavením rozvoje města je v mýlce setrvat a cíleně odmítat fakta i argumenty. Nehodnoťte podle toho, kdo vám něco říká, ale co říká. A ještě jeden vzkaz. Mezi lidmi se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí. Nebude se jenom vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.7.1.2019. Politická i ekonomická situace Strakonic je kritická, Strakonická Veřejnost táhne město stále více ke dnu.  Začátkem prosince zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019. Bylo oznámeno razantní zdražení. To odpovídalo současné ekonomické situaci teplárny. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Ano, cenu zvyšují i některé jiné teplárny, průměrně ale jenom o 3 %. Následně teplárna ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají. Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro stavby s vlastní předávací stanicí dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale vládnoucí Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami. Sice tím asi dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny, Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. V prosinci dokonce dali z teplárny výpověď dva klíčoví technici, a to odborný ředitel pro techniku a výrobu a hlavní inženýr údržby. Teplárnu tak již budou řídit většinou politici, kteří zastanou i funkce hned čtyř původních ředitelů. Pro záchranu teplárny existují tři reálné cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo z finančních důvodů prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním. Manažerská selhání Hrdličkova vedení v teplárně již bezbolestně napravit nejdou. Strakonická Veřejnost přitom pochybila i v dalších projektech. Projekt průmyslové zóny zkrachoval a jenom díky magazínu iStrakonice.cz město nepřišlo o pozemky v hodnotě přes 10 milionů. Ambiciózní projekt technologického centra Přádelna zkrachoval rovněž, a to se ztrátou zhruba 6 milionů. Městský pivovar prý vzkvétá. Ve skutečnosti si ale bere úvěry, i když jeho ekonomika rozhodně uspokojivá není. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byl ve skutečnosti podvod na občany – skutek se nestal. Zda i v trestněprávní rovině, to se teprve ukáže (včetně zkrachovalého projektu technologického centra). Za zbytečné audity, které nic z minulosti neodhalily, se utratily statisíce. Z Technických služeb se bezúčelně odčerpalo 10 milionů. Pokud by se uskutečnily od roku 2019 odpady zdarma, město mohlo na tomto experimentu tratit od roku 2014 minimálně 57 918 600 Kč za dvě volební období. A to vše je teprve začátek potíží města. Za zrušené volby se všemi důsledky (i finančními) může soudem pravomocně uznaný viník – Strakonická Veřejnost. Muselo k tomu všemu dojít? Muselo. Až příliš mnoho lidí se nechalo unést sliby a populismem. Není ostudou mýlit se. Ostudou a zastavením rozvoje města je v mýlce setrvat a cíleně odmítat fakta i argumenty. Nehodnoťte podle toho, kdo vám něco říká, ale co říká. A ještě jeden vzkaz. Mezi lidmi se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí. Nebude se jenom vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.
3.1.2019. Víme první. Generální ředitel Teplárny Strakonice, a.s. Josef Eigner skončil ve své funkci. Teplárna tak již ze čtyř ředitelů nemá ani jednoho. Další z tristních výsledků vládnutí Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů ve Strakonicích po roce 2014. Připravujeme podrobnosti o stavu teplárny, která o nastalé situaci ani není schopna informovat na svých webových stránkách.
Veselé Vánoce a šťastný Nový i nový rok 2019 přeje magazín iStrakonice.cz
22.12.2018. Mezi lidmi ve Strakonicích se v posledních dnech mluví o tom, že Ústavní soud v Brně zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb. Není to pravda, usnesení stále platí, pouze se nebude vykonávat do rozhodnutí Ústavního soudu.
21.12.2018. Strakonické teplárně hrozí, že může přijít o licence na výrobu tepla a elektřiny. Čas opět ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonická Veřejnost táhne teplárnu opravdu ke dnu a je pouze otázkou času, kdy teplárně při jejím dnešním vývoji dojdou peníze a půjde do insolvence. Daleko horší ovšem je, že podnik opouštějí klíčoví zaměstnanci. Čert vem politiky z vedení teplárny jako je Hrdlička, Eigner, Zach, Štrébl, Zoch, Moučka, Svoboda a Tuháček. Když ale odejde odborný ředitel pro techniku a výrobu a k tomu ještě hlavní inženýr údržby, tedy klíčoví techničtí odborníci teplárny – což se právě stalo, lidé ve Strakonicích by skutečně měli pomalu začít uvažovat o nákupu hodně teplého oblečení a dek. Černý scénář se naplnil. Bez výběrového řízení dosazený politik Josef Eigner do funkce generálního ředitele dosud zastával i funkce obchodního ředitele a finančního ředitele. Nově bude ještě zastávat i funkci ředitele pro techniku a výrobu. Dovede si vůbec někdo představit, jak budou politici ze Strakonické Veřejnosti se svými politickými kolaboranty topit pro město? Od nového roku to ovšem můžeme sledovat doslova v přímém přenosu – do doby než teplárnu koupí někdo v dražbě a postaví ji opět na nohy – za peníze občanů Strakonic, které „sedře z kůže“ a ti budou platit „jako mourovatí“… Hlavně když budou lidé dostávat z teplárny nový měsíční magazín, který jim rétorikou severokorejské zpravodajky Ri Čchun-hi nastíní „světlé zítřky strakonické teplárny“. Rozdíl je pouze v tom, že ve Strakonicích bude demagogii rozsévat Břetislav Hrdlička se svými kumpány. Co je ovšem ještě horší, je fakt, že strakonická teplárna může přijít o licenci na výrobu elektřiny (číslo licence 110100596 z 1.1.2002) a o licenci na výrobu tepelné energie (číslo licence 310100515 z 1.1.2002). Obě licence jsou totiž psány na odpovědného zástupce Ing. Zdeňka Matějku, který v teplárně jako odborný ředitel pro techniku a výrobu končí.

Strakonické teplárně hrozí, že může přijít o licence na výrobu tepla a elektřiny. Čas opět ukázal, že jsme měli pravdu. Strakonická Veřejnost táhne teplárnu opravdu ke dnu a je pouze otázkou času, kdy teplárně při jejím dnešním vývoji dojdou peníze a půjde do insolvence. Daleko horší ovšem je, že podnik opouštějí klíčoví zaměstnanci. Čert vem politiky z vedení teplárny jako je Hrdlička, Eigner, Zach, Štrébl, Zoch, Moučka, Svoboda a Tuháček. Když ale odejde odborný ředitel pro techniku a výrobu a k tomu ještě hlavní inženýr údržby, tedy klíčoví techničtí odborníci teplárny – což se právě stalo, lidé ve Strakonicích by skutečně měli pomalu začít uvažovat o nákupu hodně teplého oblečení a dek. Černý scénář se naplnil. Bez výběrového řízení dosazený politik Josef Eigner do funkce generálního ředitele dosud zastával i funkce obchodního ředitele a finančního ředitele. Nově bude ještě zastávat i funkci ředitele pro techniku a výrobu. Dovede si vůbec někdo představit, jak budou politici ze Strakonické Veřejnosti se svými politickými kolaboranty topit pro město? Od nového roku to ovšem můžeme sledovat doslova v přímém přenosu – do doby než teplárnu koupí někdo v dražbě a postaví ji opět na nohy – za peníze občanů Strakonic, které „sedře z kůže“ a ti budou platit „jako mourovatí“… Hlavně když budou lidé dostávat z teplárny nový měsíční magazín, který jim rétorikou severokorejské zpravodajky Ri Čchun-hi nastíní „světlé zítřky strakonické teplárny“. Rozdíl je pouze v tom, že ve Strakonicích bude demagogii rozsévat Břetislav Hrdlička se svými kumpány. Co je ovšem ještě horší, je fakt, že strakonická teplárna může přijít o licenci na výrobu elektřiny (číslo licence 110100596 z 1.1.2002) a o licenci na výrobu tepelné energie (číslo licence 310100515 z 1.1.2002). Obě licence jsou totiž psány na odpovědného zástupce Ing. Zdeňka Matějku, který v teplárně jako odborný ředitel pro techniku a výrobu končí.


20.12.2018. Dnešního dne vydal Ústavní soud České republiky první usnesení ve věci stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, č.j.: 52 A 16/2018-195 v záležitosti stížnosti na neplatnost voleb ve Strakonicích. Na jeho základě se odkládá vykonatelnost uvedeného usnesení a stejně tak se odkládá rozhodnutí ministra vnitra z 11.12.2018 č. 302/2018 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Zároveň Ústavní soud rozhodl, že stížnosti Strakonické Veřejnosti a Mgr. Břetislava Hrdličky i Města Strakonice a Rady města Strakonice budou projednány přednostně jako naléhavé. Ústavní soud tak vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavních stížnostech. Pozastaveno je jak samotné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, tak pozastaveno je i konání dnes vyhlášených opakovaných voleb dne 30.3.2018. Pokud Ústavní soud nerozhodne v řádech dnů tak se dá předpokládat, že pokud se opakované volby konat budou, dojde k jejich časovému posunu na pozdější termín – z důvodu dodržení zákonných lhůt. Navrhovatel stížnosti na volby Karel Janský vítá projednání ústavní stížnosti jako krok, který již žádná strana sporu nebude moct jakkoliv zpochybňovat.20.12.2018. Dnešního dne vydal Ústavní soud České republiky první usnesení pod č.j. I. ÚS 4178/18 ve věci stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, č.j.: 52 A 16/2018-195 v záležitosti stížnosti na neplatnost voleb ve Strakonicích. Na jeho základě se odkládá vykonatelnost uvedeného usnesení a stejně tak se odkládá rozhodnutí ministra vnitra z 11.12.2018 č. 302/2018 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Zároveň Ústavní soud rozhodl, že stížnosti Strakonické Veřejnosti a Mgr. Břetislava Hrdličky i Města Strakonice a Rady města Strakonice budou projednány přednostně jako naléhavé. Ústavní soud tak vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavních stížnostech. Pozastaveno je jak samotné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, tak pozastaveno je i konání dnes vyhlášených opakovaných voleb dne 30.3.2018. Pokud Ústavní soud nerozhodne v řádech dnů tak se dá předpokládat, že pokud se opakované volby konat budou, dojde k jejich časovému posunu na pozdější termín – z důvodu dodržení zákonných lhůt. Navrhovatel stížnosti na volby Karel Janský vítá projednání ústavní stížnosti jako krok, který již žádná strana sporu nebude moct jakkoliv zpochybňovat. Strakonickou Veřejnost stála zatím právní pomoc s podáním ústavní stížností částku 36 300 Kč.
20.12.2018. Vyhlášení opakovaných komunálních voleb ve Strakonicích na sobotu 30.3.2019 ve Sbírce zákonů České republiky. Sbírka zákonů č. 302/2018, částka 151, strana 5250, rozesláno dne 20.12.2018. Další vítězství úspěšného navrhovatele opakování komunálních voleb ve Strakonicích Karla Janského. Ministr vnitra České republiky vyhověl jeho žádosti a posunul termín voleb z 16.3.2019 na konec měsíce, tedy mimo jarní prázdniny dětí. Volby v ostatních obcích zůstávají v původně plánovaném termínu 16.3.2019. Viz částka 144 z 13.12.2018.


Ústavní soud České republiky19.12.2018. Dne 18.12.2018 byla podána Strakonickou Veřejností spolu s Břetislavem Hrdličkou, Městem Strakonice a Radou města Strakonice Ústavní stížnost a Komunální ústavní stížnost. Stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zrušil Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. listopadu 2018 vedené pod č.j.:  52A 16/2018-195. Magazín iStrakonice.cz si informaci ověřil přímo u Ústavního soudu. Stížnost je tam od uvedeného data skutečně registrována pod č.j. I. ÚS 4178/18. Úspěšný navrhovatel zrušení komunálních voleb ve Strakonicích Karel Janský podání ústavní stížnosti vítá. V případě potvrzení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích tak bude mít zrušení voleb mnohem větší váhu, byť i nyní je rozhodnutí pravomocné a vykonatelné.
18.12.2018. Strakonická Veřejnost dnes dokázala, že se neštítí jakéhokoliv podvodu, aby uspěla u voličů. I za cenu, že pošle městem ovládanou firmu Teplárna Strakonice, a.s. do likvidace. V prosinci 2018 zveřejnila Teplárna Strakonice, a.s. ceník tepla a teplé vody na rok 2019 (redakce iStrakonice.cz má uložený ceník z 11.12.2018 – Ceník Teplárny Strakonice, a.s. z 11.12.2018). V něm bylo oznámeno razantní zdražení tepla a teplé vody pro obyvatele Strakonic. Pro byty došlo ke zdražení od roku 2014 o 25,27 % (od roku 2018 o 26,69 %). Pro rodinné domky nebo stavby, které mají vlastní tzv. domovní předávací stanici, došlo ke zdražení od roku 2014 o 22,91 % (od roku 2018 o 28,95 %). Dne 18.12.2018 Teplárna Strakonice, a.s. ceník razantně změnila, a to pouze díky administrativnímu zásahu politiků, kteří teplárnu ovládají (ceník z 18.12.2018 – Ceník Teplárny Strakonice, a.s. z 18.12.2018). Nově dojde pro byty ke zdražení od roku 2014 jenom o 1,36 % (od roku 2018 o 2,5 %). Pro rodinné domky nebo stavby, které mají vlastní tzv. domovní předávací stanici, dojde nově dokonce ke zlevnění od roku 2014 o 2,3 % (od roku 2018 ke zdražení o 2,5 %). Ekonomicky jde teplárna ke dnu, ale Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty nechce zdražení před opakovanými volbami konanými 30.3.2019. Sice tím pravděpodobně dovedou teplárnu ke krachu, to ale již bude po volbách. Přeloženo do češtiny – Strakonická Veřejnost vzkazuje voličům: „Volte nás a my vás sedřeme z kůže až poté, co nám dáte ve volbách svůj hlas“. Pro záchranu teplárny existují tři cesty. Vyhodit současné vedení v čele se Strakonickou Veřejností, prodat teplárnu novému majiteli nebo rozprodávat další majetek poté, co se muselo prodat rekreační zařízení na Kvildě. Ve všech třech případech budou občané Strakonic finančně krvácet. Ano, i v tom prvním případě, protože manažerská selhání Strakonické Veřejnosti již nejdou bezbolestně napravit. Vývoj cen Teplárny Strakonice, a.s. za období 2014 až 2019 si můžete stáhnout přehledně od nás zde.
11.12.2018. Teplárna Strakonice, a.s. jde ke dnu. Čtyři roky upozorňujeme na skutečnost, že se Teplárna Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů v čele s Břetislavem Hrdličkou a Josefem Eignerem ekonomicky potápí. Teplo a teplá voda byly dávány občanům a podnikům populisticky se slevou. Mnozí lidé nevěřili našim prognózám a zejména Karel Janský byl pokládán za člověka, který pouze vede negativní kampaň proti Strakonické Veřejnosti. Bylo dost lidí, kteří si neuvědomovali, že při našich hodnoceních jsme vždy vycházeli z důkazů, faktů, souvislostí a rovněž z poctivých analýz. Čas nyní bohužel ukázal, že jsme měli pravdu. Teplo a teplá voda se v roce 2019 zvednou na 813,39 Kč (zvýšení od roku 2014 o 25,27 %, od roku 2018 o 26,69 %) a pro domky nebo stavby s tzv. domovní předávací stanicí dojde ke zvýšení na 763,25 Kč (zvýšení od roku 2014 o 22,91 %, od roku 2018 o 28,95 %). Skutečně nás mrzí, že nás mnozí neposlouchali. Nemuselo to vůbec takto dopadnout. Přes známá fakta se i nyní někteří jedinci snaží zvýšení cen zlehčit tím, že prý zdražují i jiné teplárny. Zdražily se přece vstupy a zejména povolenky na emise skleníkových plynů, jejichž cena za poslední rok vzrostla téměř čtyřnásobně. To je pravda, ale i přesto je celostátní zvýšení ceny tepla z tepláren v řádech jednotek %% – i když se někteří analytici obávali zvýšení ceny až ve výši 15 %. Liberec dokonce zlevní o 10 Kč za kilojoul tepla a třeba Tábor zdraží o 2,6 %. Strakonice ovšem zdraží o neuvěřitelných 25,27 %. Důvod? Špatné hospodaření podniku zejména díky politikům ze Strakonické Veřejnosti. Najděte si naše starší články o stavu teplárny na stránkách magazínu iStrakonice.cz. A jestli chcete vědět jak dopadne pivovar, městský rozpočet, Přádelna, průmyslová zóna Hajská, rekonstrukce náměstí, odpady zdarma, kulturní akce zdarma, MHD zdarma a další průšvihové akce Strakonické Veřejnosti, můžete se tam o tom dočíst. Jenom například u Přádelny hrozí že nesmyslný projekt bude stát město – když hodně přivřeme oči, okolo 250 milionů Kč. Odpady se slevou a poté zdarma přijdou městskou pokladnu na 57 918 600 Kč. Čas ukázal, že jsme měli pravdu…
Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů. Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, prodloužení odpisů, spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavému rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek, rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření.Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů.
1
0.12.2018. Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, po prodloužení odpisů, po spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavém rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek a též po propuštění desítek zaměstnanců rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření. I přesto čeká občany Strakonic zdražení tepla vinou špatného vedení teplárny.
Ústavní soud České republiky8.12.2018. Dne 5.12.2018 rozhodla údajně rada města o podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích týkajícího se opakování voleb ve Strakonicích. Kdo přesně ji ovšem podá není zatím zřejmé, zápis z rady není ještě k dispozici. Stížnost by sice měla podat spíše Strakonická Veřejnost a ne Město Strakonice, pro které půjde o další zbytečné finanční náklady, ale budiž. Odpovědnost za ně totiž nese Strakonická Veřejnost, která svými lidmi opakování voleb způsobila. Je ale dobře, že ústavní stížnost bude podána, ať ji podá kdokoliv. V této souvislosti by měla média i s veřejností tlačit na vedení města i Strakonickou Veřejnost, aby se tak skutečně stalo. V kontextu událostí posledních čtyř let ve Strakonicích by se totiž mohlo opět jednat o mnohokrát opakovanou lest. Něco vypustit na veřejnost a následně to nechat „vyšumět“ s tím, že lidé časem zapomenou. Hlavně, když nepravdivou informací bude veřejný a mediální prostor na nějaký čas co nejvíce zasažen a ovlivněn. Uvedeným způsobem Strakonická Veřejnost alias vedení Města poslední čtyři roky běžně odvádí pozornost od skutečných problémů. Dokud nebude známo číslo jednací, pod kterým je ústavní stížnost u Ústavního soudu vedena, nebude se moct tomuto kroku věřit. Doporučujeme odkaz na informaci, kdo může podat ústavní stížnost.
Karel Janský7.12.2018. Jako první známe termín opakovaných voleb ve Strakonicích. Úspěšný podavatel návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Karel Janský dostal dne 7.12.2018 dopis od náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, pověřeného řízením sekce veřejné správy JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., ve kterém je mimo jiné uvedeno následující:
Ministerstvo vnitra České republiky
„Vážený pane magistře, ministr vnitra mě pověřil vyřízením Vašeho podnětu ke zvážení termínu opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Termín opakovaných voleb zatím pevně stanovený není. V návrhu, který byl aktuálně předložen ministrovi vnitra ke schválení, je však uveden den 30. března 2019.“
datove_schranky23.11.2018. Autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích dnes zaslal dopis Ministru vnitra ČR panu Janu Hamáčkovi. Vážený pane ministře, chtěl bych Vás jako autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích požádat o zvážení, kdy vypíšete termín opakovaných voleb ve Strakonicích v roce 2019. V médiích se objevila informace, že by se volby měly opakovat v sobotu 16. března 2019. Uvedený termín ovšem koliduje s jarními prázdninami ve Strakonicích, které zde budou od pondělí 11.3. do neděle 17.3.2019. Lidé z města začnou vyjíždět ale již v předchozím víkendu, tj. od soboty 9.3.2019. Jisté je, že v tomto období opustí velmi mnoho obyvatel Strakonic město se svými dětmi. Z výše uvedeného důvodu by podle mého názoru nebylo vhodné, aby opakované volby proběhly právě v těchto termínech. Z důvodu uklidnění situace ve městě by bylo jistě potřebné, aby se opakovaných voleb zúčastnil co možná největší počet občanů, tedy aby volební účast byla co možná nejvyšší. Žádám Vás proto pane ministře, abyste zvážil vypsání termínu opakovaných voleb ve Strakonicích pokud možno v jiném termínu, než ve výše uvedených. Děkuji. S pozdravem Karel Janský
Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2018. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tedy může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.22.11.2018. Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2019. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tak může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.
Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen  na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 1922 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jeho zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.20.10.2018. Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen  na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 1922 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jeho zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.

Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)
7.10.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.


Další krátké zprávy a komentáře najdete v sekci - "Archiv zpráv a komentářů"

M O R Á L N Í   Ú P A D E K   S T R A K O N I C K É   V E Ř E J N O S T I
Další výroky ukazující na zvláštní morální kvality členů Strakonické Veřejnosti
a jejich kolaborantů budete nacházet vlevo v sekci „Morální úpadek „eSVéček
Potřebujete eště někdo nutně se tady vyzvracet na mikrofon? Sice lžete jako prase. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička
Úroveň komunikace starosty Strakonic
Břetislava Hrdličky na zastupitelstvu města s opozičním zastupitelem
Úroveň komunikace starosty Strakonic
Břetislava Hrdličky na zastupitelstvu města s opozičním zastupitelem
H L A V N Í   A   Z Á S A D N Í   Č L Á N K Y
  zpět nahoru
ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST! Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů. ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST!
26.11.2018. Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.
Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu. Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích
21.11.2018. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.
Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii
18.11.2018. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná.
Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto. Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)
7.10.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.
Rozhovor vedený jedním z největších darebáků Strakonic Josefem Pepinem Hlavenkou s Karlem Janským, lídrem Změny pro Strakonice. Když soudil a popravoval minulý režim české lidi v 50. letech minulého století, učil své oběti nazpaměť jejich výpovědi, které navíc cenzuroval. To stejné dělá Josef Pepino Hlavenka ze Strakonic a zastupitel Josef Zoch. V minulém režimu by z nich byli jedni z nejlepších příslušníků StB. A jaký je rozdíl mezi těmito dvěma darebáky a prokurátory z oněch 50. let? Současní dva darebáci nemohou fyzicky odsuzovat lidi k popravám. V našem seriálu si o nich povíme více. Jako varování občanům Strakonic před udavači, lháři a samozvanými nástupci těch nejhorších zrůd totalitních režimů. Ve světlech důkazů, faktů a souvislostí. Jeden z největších darebáků strakonického facebooku Josef Pepino Hlavenka
20.7.2018. Ve Strakonicích naplno odstartovala předvolební kampaň. Někdo představuje své záměry a plány, jiní zase aktivují to nejhorší, co je jim vlastní. Když není kvalitní program, je zapotřebí politického protivníka v očích veřejnosti alespoň pošpinit. Dnes se podíváme asi na jednoho z nejhorších darebáků strakonické sociální sítě facebook – Josefa Pepina Hlavenku. I když sám nekandiduje, nelze si nevšimnout jeho „práce“ pro extremistické politické hnutí Strakonická Veřejnost.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Hrdlička s Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody. Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům
6.7.2018. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.
Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali, důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže. Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu
3.7.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.
V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům. V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma
30.6.2018. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.
V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část
24.6.2018. Když dochází argumenty, přichází čas na osobní útoky – nejlépe kydat za zády anonymně špínu, Čechy nazvat národem retardovaných dementů a přitom se zaštítit Václavem Havlem, pravdou, nadějí, láskou a sám se podle svých slov podílet na největším zlu po nacistech a komunistech.
Krátká povídka o báječném městě Utopie. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“ Krátká povídka o báječném městě Utopie
11.6.2018. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“
Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – 3. část, aneb jak extremistické hnutí dohnaly vlastní lži
10.6.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička nazývá opozičního zastupitele lživým prasetem a přitom sám lže. K tomu připojen audio a video výběr toho nejhoršího, co tento tragikomický „starosta“ pronesl na zastupitelstvech města. Na konci videa překlad Hrdličkových výroků do řeči Strakonické Veřejnosti.
Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen. Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá
6.6.2018. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“ Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a rozhazováním peněz zanechaných předchůdci současného vedení. Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“
2.6.2018. Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a rozhazováním peněz zanechaných předchůdci současného vedení.
Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s. Redakce obdržela tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme. Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s.
29.5.2018. Redakce obdržela hromadné tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme.
Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska. Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi
23.5.2018. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska.
Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku
18.5.2018. V trochu odlehčeném duchu se aktuálně podíváme do míst, kde to historií a tradicemi dýchá na každém kroku.
Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli. 25.4.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany. Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli
25.4.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb městský pivovar Dudák jako nástroj největšího podvodu ve Strakonicích od komunálních voleb v roce 2014. 8.4.2018. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byla ve skutečnosti podle dostupných důkazů, faktů a souvislostí pouze velkým podvodem nového vedení města a pivovaru. Akce měla pravděpodobně sloužit jenom k očernění předchozích představitelů města a pivovaru. Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb městský pivovar Dudák jako nástroj největšího podvodu ve Strakonicích od komunálních voleb v roce 2014
X.6.2018. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byla ve skutečnosti podle dostupných důkazů, faktů a souvislostí pouze velkým podvodem nového vedení města a pivovaru. Akce měla pravděpodobně sloužit jenom k očernění předchozích představitelů města a pivovaru. PŘIPRAVUJEME
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb proč stále klesá výstav piva podruhé. 8.4.2018. Záchranou pivovaru dnes již může být asi pouze krok, kdy pivovar zapůjčí předsedu představenstva Rudolfa Oberfalcera a sládka Dušana Krankuse postupně do jiných pivovarů. Tím je totiž spolehlivě zlikviduje a ubude tak konkurence. Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb proč stále klesá výstav piva podruhé
X.6.2018. Záchranou pivovaru dnes již může být asi pouze krok, kdy pivovar zapůjčí předsedu představenstva Rudolfa Oberfalcera a sládka Dušana Krankuse postupně do jiných pivovarů. Tím je totiž spolehlivě zlikviduje a ubude tak konkurence. PŘIPRAVUJEME
Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitosti za miliony korun. 25.3.2018.  Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností. Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun
25.3.2018.
 Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností i zákonem.
Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích. Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích.
3.3.2018. Oblastní inspektorát práce potvrdil, že Strakonická Veřejnost porušovala na Městském úřadě ve Strakonicích zákoník práce.
Krach průmyslové zóny Hajská pod taktovkou Strakonické Veřejnosti, aneb připravuje se rozprodej pozemků města exekutorem
5.2.2018. Neúspěch průmyslové zóny Hajská v přímém přenosu pod taktovkou Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny
29.10.2017. Strakonická teplárna může ztrácet důvěru odborníků, aby si její dva představitelé mohli „namastit kapsu“.
Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu
20.10.2017. Spor mezi starostou Hrdličkou a místostarostou Jungvirtem přerostl v boj o sekretářky. Každý chtěl vyhodit jinou, nakonec půjde Jungvirtova přítelkyně.
Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti u Strakonické Veřejnosti Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti Strakonické Veřejnosti
11.10.2017. Ve Strakonicích zavedla vládnoucí Strakonická Veřejnost tvrdou cenzuru ve Zpravodaji města. V minulém volebním období ale měla zcela jiný názor.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva
2.10.2017. Výstav strakonického pivovaru klesá především proto, že pro pivovar je slovo marketing sprosté a neznámé slovo.
Krach projektu „Přádelna“, aneb jak by se žilo Strakonicím bez Hrdličky a Oberfalcera? Levněji!
29.9.2017. Od počátku bylo zřejmé, že jde o vyhozené peníze. Dnes s odstupem času již můžeme konstatovat, že předpovězené se stalo skutečností.
Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta
5.9.2017. Radní Rudolf Oberfalcer připravil město Strakonice nejméně o 31 435 377,45 Kč určených na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí a dnes chce Strakonická Veřejnost připravit občany o další miliony.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko
1.9.2017. Týdeníku Strakonicko se podařil husarský kousek. Dostal na lopatky předsedu dozorčí rady Josefa Štrébla. Ten by zcela určitě za svůj výkon prospěchové stipendium ve Strakonicích nezískal.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla
29.8.2017. Shrneme novinky případu, které se objevovaly na titulní straně magazínu iStrakonice.cz a připomeneme si, co problematice lustrací říkal v roce 1995 tehdejší prezident České republiky Václav Havel.

Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 4. část, aneb jak se kradou úspěchy Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 4. část, aneb jak se zcizují úspěchy
29.8.2017. Pivo Klostermann, polotmavý ležák má svého otce a má i svou matku. Ve Strakonicích dnešních dnů se o tom ale nesmí mluvit.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016 Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016
28.8.2017. Strakonický pivovar v roce 2016 zaznamenal snížení výtoče o 2 720 hl. V porovnání i s rokem 2015 jde o snížení výtoče celkem o 4 803 hl.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB
25.8.2017. Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti Josef Zoch ukázal v reálném životě občanům města, jak pracovala Státní bezpečnost (StB) v tehdejším Československu.
Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města
19.8.2017. Ne vždy se vše povede. Zvláště, když člověk buduje a nepřiživuje se jen na úspěších jiných. Podívejme se na velkou chybu vedení města v čele se starostou Pavlem Vondrysem.

Všechny starší hlavní a zásadní články najdete v sekci „Archiv všech článků


Magazín iStrakonice.cz je otevřenou platformou. Mnohdy informuje o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit. Obsah se vyvíjí i podle přání a připomínek čtenářů. Autoři příspěvků a fotografií jsou vítáni. Svůj názor můžete vyjádřit také v anketě na konci stránky. info@istrakonice.cz

Magazín iStrakonice.cz nabízí komukoliv prostor na této webové adrese. Může jít o politickou stranu, podnikatelský, zájmový či soukromý subjekt. Nabízíme vysokou návštěvnost, dobrou adresu a publikování vašich příspěvků podle vašeho zadání.

V diskuzích na různých webech se dlouhodobě někdo snaží navodit dojem, že tam diskutuje šéfredaktor magazínu iStrakonice.cz Karel Janský. Jsou zveřejňovány jak lživé příspěvky – i jeho jménem, tak texty vytržené z kontextu, polopravdy či texty různě upravené a zmanipulované. Upozorňujeme, že ověřené články uvedeného autora čtenáři najdou pouze na webu iStrakonice.cz. Od provokací na jiných webech se distancujeme. –redakce-