iStrakonice.cz

„Názor je na vás, my dodáme důkazy, fakta a souvislosti“.

Magazín iStrakonice.cz informuje o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit.

P Ř E V Z A T O   O D J I N U D – starší viz archiv
Politický satirický občasník Strakonic navštívíte kliknutím na obrázek

K R Á T K É   Z P R Á V Y
   A   K O M E N T Á Ř E – všechny starší viz archiv

Hlavní a zásadní články níže pod nimi – všechny starší viz archiv

Souhrnný přehled článků a zpráv o zrušených volbách 2018 ve Strakonicích
(víte-li o článku, televizním či rozhlasovém příspěvku, posílejte odkazy na info@istrakonice.cz)

Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a v tichosti rozprodává svůj majetek - tedy majetek občanů  
Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů. Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, prodloužení odpisů, spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavému rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek, rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření.Teplárně Strakonice, a.s. pod vedením Strakonické Veřejnosti dochází peníze a tak v tichosti rozprodává svůj majetek – tedy majetek občanů.
10.12.2018. Strakonická Veřejnost po utracení 80 mil. Kč z rezervy po předchozím vedení teplárny, po prodloužení odpisů, po spálení mazutu jako by to bylo pouhé uhlí a bezhlavém rozprodeji (nyní již chybějících) emisních povolenek a též po propuštění desítek zaměstnanců rozprodává svůj majetek, aby si ke konci roku vylepšila hospodaření. I přesto čeká občany Strakonic zdražení tepla vinou špatného vedení teplárny.

Ústavní soud České republiky8.12.2018. Dne 5.12.2018 rozhodla údajně rada města o podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích týkajícího se opakování voleb ve Strakonicích. Kdo přesně ji ovšem podá není zatím zřejmé, zápis z rady není ještě k dispozici. Stížnost by sice měla podat spíše Strakonická Veřejnost a ne Město Strakonice, pro které půjde o další zbytečné finanční náklady, ale budiž. Odpovědnost za ně totiž nese Strakonická Veřejnost, která svými lidmi opakování voleb způsobila. Je ale dobře, že ústavní stížnost bude podána, ať ji podá kdokoliv. V této souvislosti by měla média i s veřejností tlačit na vedení města i Strakonickou Veřejnost, aby se tak skutečně stalo. V kontextu událostí posledních čtyř let ve Strakonicích by se totiž mohlo opět jednat o mnohokrát opakovanou lest. Něco vypustit na veřejnost a následně to nechat „vyšumět“ s tím, že lidé časem zapomenou. Hlavně, když nepravdivou informací bude veřejný a mediální prostor na nějaký čas co nejvíce zasažen a ovlivněn. Uvedeným způsobem Strakonická Veřejnost alias vedení Města poslední čtyři roky běžně odvádí pozornost od skutečných problémů. Dokud nebude známo číslo jednací, pod kterým je ústavní stížnost u Ústavního soudu vedena, nebude se moct tomuto kroku věřit. Doporučujeme odkaz na informaci, kdo může podat ústavní stížnost.
Jako první známe termín opakovaných voleb ve Strakonicích
Karel Janský7.12.2018. Úspěšný podavatel návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Karel Janský dostal dne 7.12.2018 dopis od náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, pověřeného řízením sekce veřejné správy JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., ve kterém je mimo jiné uvedeno následující:
Ministerstvo vnitra České republiky
„Vážený pane magistře, ministr vnitra mě pověřil vyřízením Vašeho podnětu ke zvážení termínu opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Termín opakovaných voleb zatím pevně stanovený není. V návrhu, který byl aktuálně předložen ministrovi vnitra ke schválení, je však uveden den 30. března 2019.“
26.11.2018.  ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST!
ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST! Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů. (Autor Petr Hnilo)
datove_schranky23.11.2018. Autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích dnes zaslal dopis Ministru vnitra ČR panu Janu Hamáčkovi. Vážený pane ministře, chtěl bych Vás jako autor návrhu na neplatnost voleb ve Strakonicích požádat o zvážení, kdy vypíšete termín opakovaných voleb ve Strakonicích v roce 2019. V médiích se objevila informace, že by se volby měly opakovat v sobotu 16. března 2019. Uvedený termín ovšem koliduje s jarními prázdninami ve Strakonicích, které zde budou od pondělí 11.3. do neděle 17.3.2019. Lidé z města začnou vyjíždět ale již v předchozím víkendu, tj. od soboty 9.3.2019. Jisté je, že v tomto období opustí velmi mnoho obyvatel Strakonic město se svými dětmi. Z výše uvedeného důvodu by podle mého názoru nebylo vhodné, aby opakované volby proběhly právě v těchto termínech. Z důvodu uklidnění situace ve městě by bylo jistě potřebné, aby se opakovaných voleb zúčastnil co možná největší počet občanů, tedy aby volební účast byla co možná nejvyšší. Žádám Vás proto pane ministře, abyste zvážil vypsání termínu opakovaných voleb ve Strakonicích pokud možno v jiném termínu, než ve výše uvedených. Děkuji. S pozdravem Karel Janský
Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2018. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tedy může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.22.11.2018. Koalice Změna pro Strakonice + STAN ověřovala na Ministerstvu vnitra ČR podmínky pro opakované volby ve Strakonicích, které se budou konat pravděpodobně v sobotu 16. března 2019. Ministerstvem vnitra ČR bylo potvrzeno, že volby se uskuteční tak, jako by se v říjnu 2018 vůbec nekonaly. Naprosto vše tedy bude provedeno od začátku. Voleb se tak může účastnit jakýkoliv politický subjekt a to i ten, který se v říjnu voleb neúčastnil. Mohou se tvořit i jakékoliv koalice, vše proběhne skutečně od nuly. Jediná změna je v tom, že samotné volby proběhnou v jeden den – v sobotu.
Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích
21.11.2018. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.
Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii. 18.11.2018. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná.Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii
18.11.2018. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná.
Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč. V roce 2015 byl snížen na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 1922 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jeho zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.Populistické heslo odpady zdarma Strakonické Veřejnosti. Podívejme se řečí čísel, co to bude občany Strakonic stát celkem za dvě volební období vládnutí extremistického hnutí Strakonická Veřejnost. V roce 2014 stál poplatek za odpady pro občany 540 Kč.  V roce 2015 byl snížen  na 530 Kč, v roce 2016 na 510 Kč, v roce 2017 na 460 Kč a v roce 2018 na 260 Kč. Město bude uvedené snížení ceny za odpad stát celkem 9 351 000 Kč z městského rozpočtu. Od roku 2019 do roku 1922 bude cena za odpad 0 Kč a město bude uvedené osvobození za platbu za odpad stát 48 567 600 Kč. Dohromady tedy město jenom na experimentu "odpady zdarma" přijde o 57 918 600 Kč. Uvedené ceny jsou kvalifikovaným odhadem. K jeho zpřesnění dojde v následujících letech podle skutečného počtu obyvatel v každém roce.
Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto. Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)
7.10.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.

Předvolební letáky Změny pro Strakonice + Starostů (STAN):

 • Předvolební vizitka Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) „Pozvánka k volbám“ (str. 1)
 • Předvolební leták číslo 5 „Pozvánka k volbám“ (str. 1) (str. 2)
 • Leták číslo 4 magazínu iStrakonice.cz „Pravda o Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačích ve světle důkazů, faktů a souvislostí“ (str. 1) (str. 2)
 • Předvolební leták číslo 3 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1) (str. 2)
 • Předvolební leták číslo 2 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1)
 • Předvolební leták číslo 1 Změny pro Strakonice + Starostů (STAN) pro komunální volby 2018 ve Strakonicích (str. 1)
 • Vizitka iStrakonice.cz (str. 1)

Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)Vážení čtenáři, další zveřejňování článků bude probíhat po komunálních volbách. Nejde skutečně najednou psát články a zároveň vést volební kampaň. Investigativní činnost je náročná na čas a takové články nejde jen tak „sypat z rukávu“. Máme připravena hodně závažná témata a odhalení, něco naznačujeme i v našem letáku číslo 4, který si můžete stáhnout z našich stránek výše. Sledujte ale iStrakonice.cz dále, každou volnou chvíli zveřejníme další informace.


Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)Každopádně vás prosíme o jedno. Přijďte volit a pomoct nám vrátit Strakonice opět mezi slušná a prosperující města. Budeme rádi, když dáte svůj hlas našemu uskupení číslo 5 – Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Pokud byste někdo ještě do voleb chtěl pomoct s roznosem letáků, budeme rádi. V tom případě volejte 608 10 10 30.


A možná ještě drobnost. Pozor, Strakonická Veřejnost se svými přisluhovači z jiných stran zejména před volbami neskutečně lže. Příklad? Tvrdí například, že pivovar má nejlepší výsledky od roku 2006. Skutečnost je přitom taková, že v roce 2006 byl výstav piva 76 142 hl. piva. Strakonická Veřejnost ho svým špatným vedením piva snížila až na loňských 54 220 hl. a navíc zadlužuje pivovar nesmyslnými úvěry. Možná se skutečně letos zlepšili, to ale jenom díky hezkému počasí. Každopádně zlepšení je pouze v tom, že o něco snížili svůj loňský špatný výsledek. Pouze si falešně hrají s čísly.


Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)


Kandidáti pro komunální volby 2018 Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)


Tajemník Vladimír Stroner vyhrál 1.10.2018 soud


 • 1.10.2018. Přijďte se s námi, kandidáty Změny pro Strakonice a Starostů (STAN), seznámit osobně a probrat vše co vás trápí a třeba i těší v našem městě. Setkání se uskuteční ve středu 3. října 2018 od 17:00 hod. v Euroškole (Husova 361, Strakonice). Společně budeme hledat řešení pro budoucnost a představíme vám naše záměry. K dispozici bude i Ing. Mgr. Karel Janský, MBA - volební lídr Změny pro Strakonice + Starostů (STAN).

 • 1.10.2018. Na našem magazínu iStrakonice.cz nabízíme čtenářům komiksovým způsobem zpracované čtyřleté hodnocení vládnutí Strakonické Veřejnosti. Kliknutím na obrázek ho zobrazíte. Pro upřesnění – nejsme jeho autorem.

Komiks o Strakonické Veřejnosti


Magazín iStrakonice.cz je nyní partnerem koalice Změna pro Strakonice a Starostové (STAN) vkomunálních volbách 2018. Psát můžete na info@zmenaprostrakonice.cz nebo volat na volební linku 608 10 10 30. Magazín iStrakonice.cz bude i nadále čtenářům přinášet poctivou investigativní a publicistickou novinařinu. Stáhněte si naše základní teze programu: verze z 2.7.2018: Stáhnout soubor: Změna pro Strakonice + STAN, základní teze programu
Další krátké zprávy a komentáře najdete v sekci - "Archiv zpráv a komentářů"

M O R Á L N Í   Ú P A D E K   S T R A K O N I C K É   V E Ř E J N O S T I
Další výroky ukazující na zvláštní morální kvality členů Strakonické Veřejnosti
a jejich kolaborantů budete nacházet vlevo v sekci „Morální úpadek „eSVéček
Potřebujete eště někdo nutně se tady vyzvracet na mikrofon? Sice lžete jako prase. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička
Úroveň komunikace starosty Strakonic
Břetislava Hrdličky na zastupitelstvu města s opozičním zastupitelem
Úroveň komunikace starosty Strakonic
Břetislava Hrdličky na zastupitelstvu města s opozičním zastupitelem
H L A V N Í   A   Z Á S A D N Í   Č L Á N K Y
  zpět nahoru
ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST! Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů. ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST!
26.11.2018. Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.
Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu. Prohlášení navrhovatele Karla Janského ke zrušeným volbám ve Strakonicích
21.11.2018. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.
Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Strach Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti z přezkumu voleb přeměněný v manipulaci a hysterii
18.11.2018. Městský úřad údajně nepracuje a je prý paralyzován. V ohrožení je prý i rozpočet, město údajně nemůže využívat dotace, prodávat a kupovat majetek apod. Skutečnost je ovšem zcela jiná.
Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN). Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto. Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)
7.10.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a neměnný. Strakonice mají co chtěly. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto.
Rozhovor vedený jedním z největších darebáků Strakonic Josefem Pepinem Hlavenkou s Karlem Janským, lídrem Změny pro Strakonice. Když soudil a popravoval minulý režim české lidi v 50. letech minulého století, učil své oběti nazpaměť jejich výpovědi, které navíc cenzuroval. To stejné dělá Josef Pepino Hlavenka ze Strakonic a zastupitel Josef Zoch. V minulém režimu by z nich byli jedni z nejlepších příslušníků StB. A jaký je rozdíl mezi těmito dvěma darebáky a prokurátory z oněch 50. let? Současní dva darebáci nemohou fyzicky odsuzovat lidi k popravám. V našem seriálu si o nich povíme více. Jako varování občanům Strakonic před udavači, lháři a samozvanými nástupci těch nejhorších zrůd totalitních režimů. Ve světlech důkazů, faktů a souvislostí. Jeden z největších darebáků strakonického facebooku Josef Pepino Hlavenka
20.7.2018. Ve Strakonicích naplno odstartovala předvolební kampaň. Někdo představuje své záměry a plány, jiní zase aktivují to nejhorší, co je jim vlastní. Když není kvalitní program, je zapotřebí politického protivníka v očích veřejnosti alespoň pošpinit. Dnes se podíváme asi na jednoho z nejhorších darebáků strakonické sociální sítě facebook – Josefa Pepina Hlavenku. I když sám nekandiduje, nelze si nevšimnout jeho „práce“ pro extremistické politické hnutí Strakonická Veřejnost.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Hrdlička s Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody. Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům
6.7.2018. Jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.
Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali, důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže. Nové lži strakonického starosty Břetislava Hrdličky šířené prostřednictvím Českého rozhlasu
3.7.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Mnohokrát jsme to konstatovali a vždy jsme přikládali důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 populistický rozhovor, ve kterém opět lže.
V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům. V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma
30.6.2018. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh. Článek přináší důkazy, fakta a souvislosti. Skutečnosti jsou tak závažné, že redakce magazínu iStrakonice.cz podává podněty k prošetření příslušným úřadům.
V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část
24.6.2018. Když dochází argumenty, přichází čas na osobní útoky – nejlépe kydat za zády anonymně špínu, Čechy nazvat národem retardovaných dementů a přitom se zaštítit Václavem Havlem, pravdou, nadějí, láskou a sám se podle svých slov podílet na největším zlu po nacistech a komunistech.
Krátká povídka o báječném městě Utopie. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“ Krátká povídka o báječném městě Utopie
11.6.2018. Povídka napsaná našim čtenářem Františkem Karlem Ladislavem. „Už si ani nevzpomenu, jaké to bylo zlé za dávného císařství. Jen ti nejstarší a nejodvážnější (nebo spíše nejšílenější) odvažují se polohlasně vzpomenout těch ukrutných dob, kdy se za všechno muselo platit. Lid byl neskutečně ožebračován, bylo divu, že generace za generací vůbec přežily...“
Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti – 3. část, aneb jak extremistické hnutí dohnaly vlastní lži
10.6.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička nazývá opozičního zastupitele lživým prasetem a přitom sám lže. K tomu připojen audio a video výběr toho nejhoršího, co tento tragikomický „starosta“ pronesl na zastupitelstvech města. Na konci videa překlad Hrdličkových výroků do řeči Strakonické Veřejnosti.
Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen. Strakonický pivovar Dudák v dnešní podobě, pod vedením Strakonické Veřejnosti, již moc šancí na záchranu nemá
6.6.2018. Restaurace a pizzerie U Papeže ve Strakonicích na Velkém náměstí léta čepovala strakonické pivo. Nyní přešla na Staropramen.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“ Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a rozhazováním peněz zanechaných předchůdci současného vedení. Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“
2.6.2018. Strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který se oddaluje vyhazováním lidí z práce a rozhazováním peněz zanechaných předchůdci současného vedení.
Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s. Redakce obdržela tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme. Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s.
29.5.2018. Redakce obdržela hromadné tiskové prohlášení politického hnutí Jihočeši 2012 k situaci ve strakonické teplárně, které v plném znění zveřejňujeme.
Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska. Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi
23.5.2018. Radní Oberfalcer zneužil věhlas básníka, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega nemá maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska.
Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku Anglický hrad Windsor jako dějiště královské svatby, aneb první článek v magazínu iStrakonice.cz v režimu deníku
18.5.2018. V trochu odlehčeném duchu se aktuálně podíváme do míst, kde to historií a tradicemi dýchá na každém kroku.
Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli. 25.4.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany. Ukradená ČSSD ve Strakonicích kariérními podnikateli
25.4.2018. Ve Strakonicích byla členům ukradena dvojicí kariérních podnikatelů ČSSD, kteří tak pošlapali původní ideály této 140 leté politické strany.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb městský pivovar Dudák jako nástroj největšího podvodu ve Strakonicích od komunálních voleb v roce 2014. 8.4.2018. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byla ve skutečnosti podle dostupných důkazů, faktů a souvislostí pouze velkým podvodem nového vedení města a pivovaru. Akce měla pravděpodobně sloužit jenom k očernění předchozích představitelů města a pivovaru. Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb městský pivovar Dudák jako nástroj největšího podvodu ve Strakonicích od komunálních voleb v roce 2014
X.6.2018. Údajná ztráta 390 tis. lahví od piva, 20 tis. přepravek na pivo a 1 950 hl piva byla ve skutečnosti podle dostupných důkazů, faktů a souvislostí pouze velkým podvodem nového vedení města a pivovaru. Akce měla pravděpodobně sloužit jenom k očernění předchozích představitelů města a pivovaru. PŘIPRAVUJEME
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb proč stále klesá výstav piva podruhé. 8.4.2018. Záchranou pivovaru dnes již může být asi pouze krok, kdy pivovar zapůjčí předsedu představenstva Rudolfa Oberfalcera a sládka Dušana Krankuse postupně do jiných pivovarů. Tím je totiž spolehlivě zlikviduje a ubude tak konkurence. Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb proč stále klesá výstav piva podruhé
X.6.2018. Záchranou pivovaru dnes již může být asi pouze krok, kdy pivovar zapůjčí předsedu představenstva Rudolfa Oberfalcera a sládka Dušana Krankuse postupně do jiných pivovarů. Tím je totiž spolehlivě zlikviduje a ubude tak konkurence. PŘIPRAVUJEME
Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitosti za miliony korun. 25.3.2018. Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností. Nemajetný strakonický starosta Břetislav Hrdlička kšeftuje s pozemky a kupuje nemovitý majetek za miliony korun
25.3.2018.
 Otázkou je, zda majetek Břetislava Hrdličky náhodou nepochází z úplatků z doby jeho starostování, když ho protiprávně zatajuje před veřejností i zákonem.
Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích. Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích.
3.3.2018. Oblastní inspektorát práce potvrdil, že Strakonická Veřejnost porušovala na Městském úřadě ve Strakonicích zákoník práce.
Krach průmyslové zóny Hajská pod taktovkou Strakonické Veřejnosti, aneb připravuje se rozprodej pozemků města exekutorem
5.2.2018. Neúspěch průmyslové zóny Hajská v přímém přenosu pod taktovkou Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny
29.10.2017. Strakonická teplárna může ztrácet důvěru odborníků, aby si její dva představitelé mohli „namastit kapsu“.
Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu Jak je to se sekretářkami na radnici, aneb rozpad Strakonické Veřejnosti v přímém přenosu
20.10.2017. Spor mezi starostou Hrdličkou a místostarostou Jungvirtem přerostl v boj o sekretářky. Každý chtěl vyhodit jinou, nakonec půjde Jungvirtova přítelkyně.
Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti u Strakonické Veřejnosti Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti Strakonické Veřejnosti
11.10.2017. Ve Strakonicích zavedla vládnoucí Strakonická Veřejnost tvrdou cenzuru ve Zpravodaji města. V minulém volebním období ale měla zcela jiný názor.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 5. část, aneb proč stále klesá výstav piva
2.10.2017. Výstav strakonického pivovaru klesá především proto, že pro pivovar je slovo marketing sprosté a neznámé slovo.
Krach projektu „Přádelna“, aneb jak by se žilo Strakonicím bez Hrdličky a Oberfalcera? Levněji!
29.9.2017. Od počátku bylo zřejmé, že jde o vyhozené peníze. Dnes s odstupem času již můžeme konstatovat, že předpovězené se stalo skutečností.
Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta
5.9.2017. Radní Rudolf Oberfalcer připravil město Strakonice nejméně o 31 435 377,45 Kč určených na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí a dnes chce Strakonická Veřejnost připravit občany o další miliony.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko
1.9.2017. Týdeníku Strakonicko se podařil husarský kousek. Dostal na lopatky předsedu dozorčí rady Josefa Štrébla. Ten by zcela určitě za svůj výkon prospěchové stipendium ve Strakonicích nezískal.
Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část, aneb co je nového a názor Václava Havla
29.8.2017. Shrneme novinky případu, které se objevovaly na titulní straně magazínu iStrakonice.cz a připomeneme si, co problematice lustrací říkal v roce 1995 tehdejší prezident České republiky Václav Havel.

Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 4. část, aneb jak se kradou úspěchy Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 4. část, aneb jak se zcizují úspěchy
29.8.2017. Pivo Klostermann, polotmavý ležák má svého otce a má i svou matku. Ve Strakonicích dnešních dnů se o tom ale nesmí mluvit.
Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016 Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016
28.8.2017. Strakonický pivovar v roce 2016 zaznamenal snížení výtoče o 2 720 hl. V porovnání i s rokem 2015 jde o snížení výtoče celkem o 4 803 hl.
Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB
25.8.2017. Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti Josef Zoch ukázal v reálném životě občanům města, jak pracovala Státní bezpečnost (StB) v tehdejším Československu.
Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města Okružní křižovatka Na Ohradě a Ellerova ve světle důkazů a faktů – 2. část, aneb pochybení Vondrysova vedení města
19.8.2017. Ne vždy se vše povede. Zvláště, když člověk buduje a nepřiživuje se jen na úspěších jiných. Podívejme se na velkou chybu vedení města v čele se starostou Pavlem Vondrysem.

Všechny starší hlavní a zásadní články najdete v sekci „Archiv všech článků


Magazín iStrakonice.cz je otevřenou platformou. Mnohdy informuje o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit. Obsah se vyvíjí i podle přání a připomínek čtenářů. Autoři příspěvků a fotografií jsou vítáni. Svůj názor můžete vyjádřit také v anketě na konci stránky. info@istrakonice.cz

Magazín iStrakonice.cz nabízí komukoliv prostor na této webové adrese. Může jít o politickou stranu, podnikatelský, zájmový či soukromý subjekt. Nabízíme vysokou návštěvnost, dobrou adresu a publikování vašich příspěvků podle vašeho zadání.

V diskuzích na různých webech se dlouhodobě někdo snaží navodit dojem, že tam diskutuje šéfredaktor magazínu iStrakonice.cz Karel Janský. Jsou zveřejňovány jak lživé příspěvky – i jeho jménem, tak texty vytržené z kontextu, polopravdy či texty různě upravené a zmanipulované. Upozorňujeme, že ověřené články uvedeného autora čtenáři najdou pouze na webu iStrakonice.cz. Od provokací na jiných webech se distancujeme. –redakce-