Zpět na úvodní stránku

Tiskové prohlášení podavatele volební stížnosti po komunálních volbách v roce 2018 ve Strakonicích 

Tiskové prohlášení podavatele volební stížnosti po komunálních volbách v roce 2018 ve Strakonicích

Foto 1: Podavatel volební stížnosti ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích
po komunálních volbách v říjnu 2018 konaných ve Strakonicích Karel Janský

29.4.2019. Volební stížnost na komunální volby konané v říjnu 2018 ve Strakonicích byla podána 19.10.2018 a Krajský soud v Českých Budějovicích ji uznal jako oprávněnou po důkladném dokazování 20.11.2018. Podle usnesení soudu politické hnutí Strakonická Veřejnost porušilo zákon. Na věci nic nezměnil ani fakt, že o věci následně rozhodl 2.4.2019 na základě ústavní stížnosti Ústavní soud v Brně, který rovněž potvrdil nezákonné chování Strakonické Veřejnosti. Jeho závěr je jednoznačný: „V řízení před krajským soudem byl skutkový stav zjištěn spolehlivě, v rozsahu a kvalitě, které umožňovaly přijetí většiny jeho právních závěrů o vadách volebního procesu a jejich vlivu na volební výsledek.“ Ústavní soud zároveň vrátil případ zpět Krajskému soudu s tím, že musí o věci rozhodnout znovu. Důvodem byl fakt, že Krajský soud nesprávně odůvodnil intenzitu ovlivnění volebního výsledku.

Ve Strakonicích je nyní situace taková, že Strakonická Veřejnost se snaží navodit dojem, že město je díky nefunkčnímu zastupitelstvu paralyzováno, že nemohou přijímat a udělovat dotace a nakládat s městským majetkem. Dokonce já jsem byl vyzván předsedou představenstva Teplárny Strakonice, a.s., abych stáhl volební stížnost, aby město, prostřednictvím v říjnu 2018 zvoleného zastupitelstva, mohlo delegovat svého zástupce na valnou hromadu teplárny (Poznámka: Město Strakonice je 77,3 % vlastníkem této společnosti).

Moje stanovisko jako podavatele volební stížnosti je následující. Krajský soud s Ústavním soudem sdělili občanům Strakonic, že Strakonická Veřejnost ve volbách podváděla. Nyní musí Krajský soud určit, jak moc podváděla. Abych utnul množící se spekulace, jestli mohu či nemohu volební stížnost stáhnout, tak konstatuji, že podle práva ji stáhnout můžu. Neudělám to ovšem z následujících důvodů:

  1. Podvádět se nemá a ve Strakonicích se tak stalo. Není proto možné, aby ve městě vládlo politické hnutí vzešlé z podvodu – bez řádného průběhu voleb a předvolební kampaně;
  2. Věřím, že Krajský soud mi dá znovu za pravdu a že případ Strakonic se dostane do politických učebnic a příruček. Vyšle se tím jasný signál všem politickým subjektům kandidujícím do všech typů voleb v České republice v tom smyslu, že budou-li podvádět, přijde trest;
  3. Mnou napadené volby se týkaly nezákonných jednání Strakonické Veřejnosti. Zdaleka ale nešlo o všechny skutky, které jsem zmapoval. Koncem roku 2018 ještě nebyly získány spolehlivé důkazy o dalších, ještě závažnějších nezákonnostech, kterých se Strakonická Veřejnost v rámci voleb dopustila. Zmíněné důkazy doložím v rámci doplnění mé volební stížnosti ke Krajskému soudu;
  4. Kdybych vyslyšel žádost předsedy představenstva teplárny a žalobu stáhl, legalizoval bych tím protiprávní jednání Strakonické Veřejnosti, která by se tak ujala moci ve městě na další volební období. Ve městě, kde se v prvním volebním období dopouštěla podvodů a dalších nezákonných jednání, které nyní budou předmětem i několika trestních oznámení. Navíc by o strakonické teplárně nadále rozhodovala Strakonická Veřejnost, která uvedenou společnost přivedla účelově prakticky ke krachu a finančně ji zneužívala a tunelovala minimálně ke svým politickým cílům.

Občané Strakonic se nemusí bát, že by město utrpělo škodu tím, že nemá funkční zastupitelstvo. Strakonická Veřejnost navíc jenom ve volebním období 2014 až 2018 napáchala ve městě takové škody, že do nového rozhodnutí Krajského soudu nebude alespoň město tímto politickým hnutím nadále devastováno. Pokud se týká podrobnějšího zdůvodnění mého tiskového prohlášení, jsem připraven tak učinit pro jakékoliv zpravodajské, publicistické či investigativní médium, které o zdůvodnění projeví zájem.

Ing. Mgr. Karel Janský, MBA, podavatel volební stížnosti ve Strakonicích

Obsah fotografií: Foto 1 – Podavatel volební stížnosti ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích po komunálních volbách v říjnu 2018 konaných ve Strakonicích Karel Janský.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku