Zpět na úvodní stránku

Audity Strakonické Veřejnosti
sloužící ke klamání občanů

28.3.2019. Populistické, zákeřné a extremistické hnutí Strakonická Veřejnost se ve Strakonicích ujalo moci po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Pro obsazení většiny v městské radě a městském zastupitelstvu získalo do počtu několik kolaborantů z řad dalších zastupitelů. Ti minimálně výměnou za členství v představenstvech a dozorčích radách městem ovládaných firem jsou pro své chlebodárce ochotni učinit prakticky cokoliv. Uvedené lidi prozatím zastavil až Krajský soud v Českých Budějovicích v roce 2018, když jim dosud nepravomocně znemožnil nadále podivným způsobem řádit ve Strakonicích.

Logo populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost, které od roku 2014 neprůhledným a dokonce i protiprávním způsobem vládne Strakonicím.

Foto 1: Logo populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost, které od roku 2014 neprůhledným a dokonce i protiprávním způsobem vládne Strakonicím.

Hned jak se Strakonická Veřejnost v roce 2014 ujala moci, začala likvidovat své politické odpůrce. Zaměřili se přitom zejména na členy předchozího vedení radnice. Existují svědectví lidí, kterým bylo řečeno: „Chcete-li, abychom vám dali pokoj a přestali vás pronásledovat, musíte nám něco prásknout na bývalého starostu Vondryse a ostatní z bývalého vedení, abychom je dostali“. Další podlostí Strakonické Veřejnosti byly a jsou i časté pomluvy předchozího osazenstva radnice, ničím nepodložené. Podle nich Vondrysovo vedení údajně rozkradlo a zadlužilo město a spravovalo ho nehospodárně. Proto také Strakonická Veřejnost zadala několik auditů, které měly jejich tvrzení prokázat.

Strakonická Veřejnost byla ochotna spojit se s kýmkoliv, jenom aby něco na předchozí vedení radnice našla. Spojili se dokonce s právníkem Miloslavem Tuháčkem, který naopak sám začal Městu Strakonice a jím ovládaným firmám tzv. pouštět žilou. Příkladem může být sestavení nevýhodné smlouvy pro Teplárnu Strakonice, a.s. na prodej horského zařízení Kvilda, která společnost stála minimálně statisíce Kč ztráty. Advokát Tuháček měl připravit výběrové řízení na auditora společností, ve kterých se údajně děly nepravosti. Konkrétně šlo o společnosti Teplárna Strakonice, a.s., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Technické služby Strakonice s.r.o. a Městské kulturní středisko (MěKS).

Foto 2: Strakonická Veřejnost byla ochotna spojit se s kýmkoliv, jenom aby něco na předchozí vedení radnice našla. Spojili se dokonce s právníkem Miloslavem Tuháčkem, který naopak sám začal Městu Strakonice a jím ovládaným firmám tzv. pouštět žilou. Příkladem může být sestavení nevýhodné smlouvy pro Teplárnu Strakonice, a.s. na prodej horského zařízení Kvilda, která společnost stála minimálně statisíce Kč ztráty. Advokát Tuháček měl připravit výběrové řízení na auditora společností, ve kterých se údajně děly nepravosti. Konkrétně šlo o společnosti Teplárna Strakonice, a.s., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Technické služby Strakonice s.r.o. a Městské kulturní středisko (MěKS).

Rada města ovládaná Strakonickou Veřejností žádného auditora nakonec nevybrala a ani nevybírala. Je proto otázkou, kolik si minimálně v tomto případě právník Miloslav Tuháček za své služby naúčtoval. I když žádný auditor nebyl radou vybrán, přesto byli ředitel Městského kulturního střediska a ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) pověřeni, aby zadali audity jimi řízených příspěvkových organizací. Jak ovšem audity dopadly, zveřejněno nikdy nebylo. Kdyby se při nich našlo něco nezákonného, jistě by si jejich výsledky Strakonická Veřejnost nenechala jenom pro sebe. Velkou neznámou je i skutečnost, jaká firma zde uváděné audity prováděla (nebo firmy).

Foto 3: Rada města ovládaná Strakonickou Veřejností žádného auditora nakonec nevybrala a ani nevybírala. Je proto otázkou, kolik si minimálně v tomto případě právník Miloslav Tuháček za své služby naúčtoval. I když žádný auditor nebyl radou vybrán, přesto byli ředitel Městského kulturního střediska a ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) pověřeni, aby zadali audity jimi řízených příspěvkových organizací. Jak ovšem audity dopadly, zveřejněno nikdy nebylo. Kdyby se při nich našlo něco nezákonného, jistě by si jejich výsledky Strakonická Veřejnost nenechala jenom pro sebe. Velkou neznámou je i skutečnost, jaká firma zde uváděné audity prováděla (nebo firmy).

V případě MěÚSS je záhadou, proč rada města bez výběrového řízení odsouhlasila za 8 měsíců další firmu, která měla provést obdobný audit. Existuje zde podezření, že mohlo jít o zneužívání finančních prostředků Města Strakonice pod hlavičkou auditů. Proč byla vybrána zrovna firma HZ Plzeň spol. s r.o. se zajímavou majetkovou strukturou a poslední zveřejněnou účetní závěrkou v roce 2007? Proč nebylo pro provedení auditu vypsáno výběrového řízení? Otázek je celá řada, odpovědi přitom chybí.

Foto 4: V případě MěÚSS je záhadou, proč rada města bez výběrového řízení odsouhlasila za 8 měsíců další firmu, která měla provést obdobný audit. Existuje zde podezření, že mohlo jít o zneužívání finančních prostředků Města Strakonice pod hlavičkou auditů. Proč byla vybrána zrovna firma HZ Plzeň spol. s r.o. se zajímavou majetkovou strukturou a poslední zveřejněnou účetní závěrkou v roce 2007? Proč nebylo pro provedení auditu vypsáno výběrového řízení? Otázek je celá řada, odpovědi přitom chybí.

V září 2016 rada města vzala na vědomí výsledek nějaké záhadné zprávy. Problémem je, že Strakonická Veřejnost ovládající radu města nezveřejnila, o jakou zprávu auditora se jednalo. Jaký auditor audit prováděl? V jaké příspěvkové organizaci nebo městem ovládané společnosti byl audit proveden? Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty bude mít rozhodně co vysvětlovat.

Foto 5: V září 2016 rada města vzala na vědomí výsledek nějaké záhadné zprávy. Problémem je, že Strakonická Veřejnost ovládající radu města nezveřejnila, o jakou zprávu auditora se jednalo. Jaký auditor audit prováděl? V jaké příspěvkové organizaci nebo městem ovládané společnosti byl audit proveden? Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty bude mít rozhodně co vysvětlovat.

Video 1: Magazínu iStrakonice.cz je některými lidmi vyčítáno, že poukazuje jenom na špatnosti Strakonické Veřejnosti a s nimi kolaborujících zastupitelů. Odpověď je jednoduchá. Magazín iStrakonice.cz je investigativním médiem, které se zabývá těmi, kdo jsou u moci ve Strakonicích anebo u moci byli. Pokud jsme postupem času zveřejnili hodně příspěvků právě o vládnoucí Strakonické Veřejnosti je to tím, že ona sama nám poskytla spoustu materiálů díky svému neprůhlednému a podivnému způsobu vládnutí. Málo se zapomíná i na to, že my sami jsme několikrát vyzvali občany, že pokud mají podezření na nezákonné praktiky předchozího vedení města za starostování Pavla Vondryse, aby nám to dali vědět. Za více než 4 roky jsme ale nedostali ani jeden podnět. Dosud tedy proto můžeme uvést jenom jedno „pochybení“, a to konkrétně bývalého starosty Pavla Vondryse. Je z roku 2014, kdy pro Českou televizi natáčel jízdu na motorce a místo vyhláškou dané přilby měl na hlavě pouze motoristickou kuklu…

Karel Janský

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Strakonická Veřejnost; foto 2 až 5 – strakonice.eu; video 1 – Česká televize.

Zpět na úvodní stránku