Zpět na úvodní stránku

Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část

22.12.2015. Píše se listopad roku 2014 a ve Strakonicích se řízení města ujímá nová politická reprezentace. Slibovány jsou především finanční úspory, mimo jiné i ve Strakonické televizi. Její provoz prý byl zbytečně drahý, proto jí nové vedení v rozpočtu na rok 2015 přidělilo pouze zhruba pětinu z roku uplynulého, tedy 400 000 Kč. Nové vedení se starostou Břetislavem Hrdličkou (SV) v čele bylo mnohými občany za tento krok oslavováno. Nyní se píše prosinec roku 2015. Městské kulturní středisko (MěKS), pod které televize spadá, zahalila informační mlha. Málokdo dnes ví, co se vlastně za zdmi této městské organizace děje.

Obsah článku: 

  1. Je nejasné, co se vlastně za zdmi MěKS skutečně děje;
  2. Nové vedení města slibovalo provoz televize za částku 400 000 Kč, slib ale nesplnilo;
  3. Šéfredaktor televize Mgr. Malota, vystudovaný žurnalista, musel z funkce odejít;
  4. Ředitel MěKS Christelbauer se nehlásí k zodpovědnosti za obsah zpravodajství televize;
  5. Není zřejmé, kdo je šéfredaktorem Strakonické televize;
  6. Rozpočet Strakonické televize je navyšován a dochází k podivným převodům peněz;
  7. Starosta Břetislav Hrdlička se pokusil schválit bod zastupitelstva za použití nepravdy;
  8. Došlo k převedení provozu Strakonické televize pod s.r.o. bez vědomí rady a zastupitelstva.

Ředitel MěKS František Christelbauer

Foto 1: Ředitel MěKS František Christelbauer

Zůstaňme ale zatím jen u Strakonické televize. Její bývalý šéfredaktor Mgr. Robert Malota, vystudovaný žurnalista (Univerzita Karlova v Praze), byl novým vedením pomlouván a nakonec musel ze své funkce z důvodu reorganizace odejít. Kdo zastává funkci šéfredaktora nyní, to zřejmé není. Podle ředitele Christelbauera měl v televizi zůstat jenom střihač a kameraman. Vlády nad Strakonickou televizí se ujal ředitel MěKS František Christelbauer (SV). Ten ale zcela nepochopitelně veřejně odmítl zodpovědnost za programovou náplň televizního vysílání, ač byl jmenován ředitelem MěKS, pod který televize spadá. Konkrétně na dotaz zastupitele Josefa Eignera (ČSSD) „Kdo zodpovídá za programovou náplň Strakonické televize“ ředitel Christelbauer na 3. zastupitelstvu města dne 18.2.2015 odpověděl: „Jo, osvětlím vám zcela jednoduše. Do vysílání zásadně nezasahuju, momentálně celý vysílání, programovou skladbu má pan redaktor Pučelík.“

Zarážející je, že ředitel, nemající ani maturitu, provádí v televizi skutečnou revoluci a přitom odmítá za ni veřejně převzít odpovědnost. Strakonice se stávají v televizní branži kuriozitou, protože ze zákona je za obsah vysílání zodpovědný šéfredaktor, tedy profese, kterou ředitel Christelbauer ve Strakonické televizi zrušil. Podle jeho koncepce neměla mít televize dokonce ani jednoho redaktora, pouze kameramana a střihače v jedné osobě, technického pracovníka a moderátora! Od 1. 1.2015 začal totiž v MěKS platit nový organizační řád podepsaný ředitelem Christelbauerem, který sice na jeho str. 3 zmiňuje pozici šéfredaktora, ovšem ve struktuře MěKS na rok 2015 s uvedenou funkcí vůbec nepočítá. Jedná se o jednu z mnoha ukázek, jak si počíná ve své funkci ředitel, který svěřenému oboru nerozumí. Jak se osud televize vyvíjel dál, dokumentují konkrétní čísla.

Ředitel MěKS František Christelbauer se ujal moci a se svými kolegy ze Strakonické Veřejnosti začal rozpočet televize opět potichu navyšovat. Proč ne, hezké řeči o úsporách už nebyly zapotřebí, šéfredaktora Malotu se jim již podařilo zlikvidovat. K úsporám tedy nebyl nadále důvod. Slova, že na provoz televize stačí 400 000 Kč, měla být zapomenuta. Ostatně zmíněná částka stejně sloužila jenom na oklamání veřejnosti při ujímání se moci. Na 5. zastupitelstvu města 13.5.2015 ředitel Christelbauer již prohlásil, že na chod televize potřebuje 1 mil. Kč. Skutečnost kolem televize je ovšem ještě mnohem horší. Nyní se sice ředitel MěKS chlubí, kolik za poslední rok ušetřil, díky informačnímu embargu ze strany nového vedení to ovšem není možné ověřit. Ředitel Christelbauer také nikdy veřejnosti či zastupitelstvu nepředložil žádnou písemnou koncepci své organizace. Jeho slova o úsporách zrovna nepodporují ani podivné přesuny finančních prostředků. Důvěru nakonec nebudí ani rozpočet MěKS na rok 2016, který byl na rozdíl od let minulých přijat pouze v obecné rovině, bez rozpisu na detailní výdajové položky.

Další datum 22.5.2015 je velmi důležité. Ředitel Christelbauer s novým vedením radnice toho dne smlouvou vyvádí provoz televize do společnosti Strakonická televize, s.r.o. Uvedená firma fungovala v době minulé pouze jako vlastník televizní licence. Trochu komplikovanější způsob držení licence byl dán tehdy platným zákonem, její existenci si vynutily tehdejší předpisy. Město do firmy ale nevkládalo žádné peníze, kromě potřebného poplatku za licenci. Nové vedení učinilo krok, kterým se tak nad televizí ztrácí možnost spolehlivé kontroly. Jde o samostatný komerční subjekt a na ten nemohou příliš dohlížet ani zastupitelé města. Televizi nové vedení nadělilo na cestu finance ve výši 1 625 000 Kč, což má být cena za tvorbu vysílání od 22.5.2015 do 16.11.2016. Přepočteme-li tuto částku zvlášť na každý rok, za červen až prosinec 2015 město zaplatí za fungování televize 750 000 Kč. Provoz od ledna do května 2015 zajišťovaný MěKS již přitom měl stát podle původního schváleného rozpočtu 166 667 Kč. Za leden až květen 2015 to dělá 33 333 Kč měsíčně. Od června do prosince 2015, po převodu na firmu s.r.o., již částka stoupla na 107 143 Kč měsíčně. Částky jsou zaokrouhlené.

Smlouva mezi městem Strakonice a firmou Strakonická televize, s.r.o. z 22.5.2015 je dohledatelná na oficiálním webu města

Foto 2: Smlouva mezi městem Strakonice a firmou Strakonická televize, s.r.o. z 22.5.2015 je dohledatelná na oficiálním webu města

Pokud se do následujících čísel trochu zamotáte a neporozumíte jim, není třeba se divit. Jde pravděpodobně o záměr nového vedení radnice a MěKS. Přijít s nesrozumitelným propletencem částek a s jejich nepochopitelnými převody, aby bylo takřka nemožné financím porozumět.

Místo slibovaných 400 000 Kč, schválených rozpočtem, bude tedy provoz televize stát město za rok 2015 166 667 + 750 000 Kč, tj. celkem 916 667 Kč. Zde je třeba připomenout, že přes odpor opozice byl rozpočet televize na rok 2015 navýšen 5. zastupitelstvem města o 750 000 Kč (částka odpovídá našemu výpočtu). Když k navýšené částce 750 000 Kč připočteme původních 400 000 Kč, dostaneme částku 1 150 000 Kč. Otázkou zůstává, proč televize potřebuje na rok 2015 tolik přes milion Kč, když podle výše uvedeného výpočtu by měla potřebovat 916 667 Kč (jde o poměrnou část za leden až květen z celého roku 2015 podle původního schváleného rozpočtu a o část za červen až prosinec za rok 2015 podle uzavřené smlouvy – viz článek IV, bod 3 a 4). Z rozdílu částky 1 150 000 Kč mínus vypočítaná částka na rok 2015 ve výši 916 667 Kč nám vyjde suma 233 333 Kč. Ta je tak ještě dalším zvýšením rozpočtu na provoz televize v roce 2015. Na co má být uvedených 233 333 Kč použito, dohledat nelze.

Pro uvedené výpočty by šla rovněž použít celková částka 1 625 000 Kč děleno počtem nasmlouvaných měsíců za rok 2015 a 2016 dohromady. Ani tak ale nedojdeme ke zjištění, za co a za jaké období vlastně město bude platit jednotlivé dílčí platby. Není to vlastně podvod na voliče, kteří byli ujišťováni, že provoz televize bude stát ročně pouze 400 000 Kč? V roce 2016 pak bude město podle uzavřené smlouvy platit v období od 1.1.2016 do 16.11.2016 za televizi částku 875 000 Kč – viz článek IV, bod 5. Zdánlivě složité propočty jsou ve skutečnosti jednoduchou matematikou dokumentující podvod na voliče.

Ještě je zapotřebí pro úplnost uvést drobnou informaci o posledně uvedené částce na rok 2016. Zastupitelstvo města Strakonice v prosinci 2015 schválilo Strakonické televizi na rok 2016 rozpočet ve výši 875 000 Kč. Částka 875 000 Kč tedy přesně do koruny odpovídá sumě z předmětné smlouvy na rok 2016, proto i zde použité výpočty pro rok 2015 jsou evidentně správné. Pro přehlednost ještě jednou shrnutí. V roce 2015 Strakonická televize „doložila potřebu“ 916 667 Kč, dostala ovšem 1 150 000 Kč. Výdaje za rok 2015 ani za rok 2016 neodpovídají slibovaným 400 000 Kč a v roce 2015 rozpočet nesedí ani matematicky. Zůstává rovněž záhadou, kdo a jak platil tvorbu Strakonické televize v době od 1.4.2015 do 21.5.2015. To již by ovšem byla otázka spíše pro finanční úřad.

Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu prohlásil, že vlastně nejde o navýšení rozpočtu televize o 750 000 Kč, protože má jít podle něho o finance již televizi přidělené. Mají být prý pouze přesunuté z MěKS na město, aby město mohlo platit za televizi faktury společnosti s ručením omezeným. Ředitel Christelbauer řekl doslova toto: „Je to prostě stejně z tý samý částky, který Městský kulturní středisko dostalo na celoroční provoz“. Počty ředitele Christelbauera jsou ovšem podivné, protože schválený rozpočet města pro televizi na rok 2015 byl 400 000 Kč a ne 750 000 Kč. Nemůže jít proto o finance „již televizi přidělené“.

Světlo do financování nevnesl na uvedeném zastupitelstvu ani starosta Břetislav Hrdlička. Ten prohlásil, že do rozpočtu vrácených 750 000 Kč bude využito na školství a cestovní ruch, takže to prý není „nic proti ničemu“. Zastupitelům dále podsouval, že jde jen o vrácení peněz do rozpočtu města z MěKS, a co se s nimi stane v budoucnu, to prý bude předmětem dalšího jednání. Prohlášení starosty je nehorázná nepravda, protože v usnesení 5. zastupitelstva města je jasně uvedeno, že provoz televize bude hrazen místo z MěKS přímo městem Strakonice a že jde o „Přesun finančních prostředků z příspěvku na provoz příspěvkové organizace MěKS Strakonice do rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na zajištění provozu Strakonické televize, s. r.o.“. Pokud by měl starosta Hrdlička pravdu, že přesun financí není pro zajištění plateb za televizi, z čeho by potom město provoz televize hradilo? Starosta Hrdlička se každopádně nepravdou snažil docílit schválení přesunu peněz, aby záměr nového vedení vůbec prošel. Důkazem je hlasový záznam z 5. zastupitelstva města.

Čtenář nechť promine, problematika je ještě komplikovanější. Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu prohlásil: „Čtyřista tisíc z rozpočtu města byla pouze ta částka, aby napravila ty negativní věci, který tady zbyly po bejvalým vedením“ a „Na provoz Strakonické televize z rozpočtu vyčleníme jeden milion, ovšem z rozpočtu, který už Městské kulturní středisko obdrželo. Čili ne nic navíc.“ Zastupitelé města ovšem v rozpočtu nikdy na provoz televize v roce 2015 nevyčlenili jeden milion Kč! Jde jenom o další doloženou nepravdu.

Když na zastupitelstvu hrozilo, že bod o přesunu peněz nebude schválen, ředitel Christelbauer vystoupil s dalším naprosto šokujícím tvrzením. Dokonce tím potopil i výroky starosty Hrdličky, když doslova řekl: „Jinak vlastně ano, těhle těch 750 000 musíme schválit, dát prostě zpátky na odbor školství, aby relativně ta televize mohla začít fungovat a tydle ten rozpočet, tydle ty peníze jsou do konce roku 2015“. Ředitel Christelbauer ještě konstatoval, že příští rok může zastupitelstvo televizi zrušit, pokud se tak rozhodne. To byl ovšem pouze jeho úhybný manévr, protože 22.5.2015 byla uzavřena smlouva o provozu televize do 16.11.2016 se závazkem finančního plnění ze strany města. Dosud nevyřešenou záhadou hlavně zůstává, jak ředitel Christelbauer nakonec naložil s částkou 400 000 Kč na údajné krytí negativních věcí po bývalém vedení! Tato částka byla přece schválena na provoz televize a ne na napravování záhadných negativních věcí. Veřejnost se zastupitelstvem by měli trvat na doložení plateb za „negativní věci“ do poslední koruny.

Kopie z rozpočtu města Strakonice dokládající, že na rok 2015 měla Strakonická televize schválený rozpočet skutečně pouze ve výši 400 000 Kč

Foto 3: Kopie z rozpočtu města Strakonice dokládající, že na rok 2015 měla Strakonická televize schválený rozpočet skutečně pouze ve výši 400 000 Kč

Ředitel Christelbauer tvrdí, že původně schválených 400 000 Kč musel v roce 2015 použít na finanční krytí „negativních věcí“ po bývalém vedení. Kdybychom mu uvěřili, tak přece v roce 2016 již snad žádné údajné „negativní věci“ po předchozím vedení platit nemusí. Tak proč má schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 875 000 Kč, když nové vedení tak zarputile tvrdilo, že na vysílání stačí již zmíněných 400 000 Kč? Jednou z odpovědí může být konstatování, že nové vedení má celkem nerušený mandát do roku 2018, koaliční partneři je podrží asi za každé situace, tak proč plnit své sliby?

Televize převedená do společnosti s ručením omezeným dostane ještě do výpůjčky zdarma veškerou techniku MěKS, včetně osobního automobilu v hodnotě přes milion Kč (rada města 19/015). Nájemné za kanceláře bude mít firma za 0 Kč a za služby zaplatí měsíčně pouze velmi symbolické paušální částky. Za vytápění půjde o 300 Kč, za elektřinu 300 Kč a za WC + úklid 200 Kč (rada města 22/2015). Jedná se skutečně o správu majetku s péčí řádného hospodáře? Není to přitom první pochybné vyvedení činnosti z MěKS. Podobně již nový ředitel zrušil ve své organizaci vedení ekonomiky a účetnictví, které převedl na externí firmu.

Jedním ze sporných bodů ze smlouvy o vyvedení provozu Strakonické televize z MěKS na obchodní společnost s.r.o. je bod číslo 7 v článku VIII. Ten doslova zní: „Smluvní strany se dohodly pro případ právního nástupnictví, že jejich právní nástupci jsou vázáni touto smlouvou ve stejném rozsahu“. Z praktického hlediska asi těžko někdy dojde ke změně objednatele, tedy města Strakonice, jako jedné ze smluvních stran. Nechystá si ale někdo půdu ze strany Strakonické televize, s.r.o., zastoupené Františkem Christelbauerem, ke konečnému vytunelování televize a k jejímu úplnému převzetí bez jakékoliv kontroly městem Strakonice? 

Otázkou rovněž zůstává, zda byla televize převedena pod společnost s ručením omezeným v souladu se zákonem. Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu 13.5.2015 sám přiznal, že k převedení televize došlo již 1.4.2015. Stalo se tak bez souhlasu rady či zastupitelstva a na to neměl právo. Potřebné právní kroky nové vedení učinilo až 22.5.2015 na 19. jednání rady. Zajímavé přitom je, že schválení smlouvy se nezúčastnil starosta Hrdlička ani radní Oberfalcer. Starosta Hrdlička nakonec ani tak pro město zásadní smlouvu sám nepodepsal. Nešlo náhodou o strach z budoucích právních důsledků? Provoz televize byl tedy od 1.4.2015 do 21.5.2015 pravděpodobně nezákonný, když její činnost byla převedena bez vědomí rady a zastupitelstva města pod společnost s ručením omezeným. Velkou neznámou hlavně je, kdo platil provoz televize v uvedeném období, než byla změna odsouhlasena radou města. Vzniklou situací by se jistě mělo zabývat minimálně zastupitelstvo města Strakonice.

Na závěr je třeba uvést, že většina podkladů k tomuto článku byla převzata z oficiálních stránek města Strakonice. Za poslech stojí například zvukový záznam z 5. zastupitelstva města. První od 34. minuty a druhý od 4. hodiny. Sami pochopíte, proč ani mnozí zastupitelé nechápali. V dalších dílech našeho seriálu budeme problematiku Strakonické televize dále rozplétat. Opět za použití důkazů a faktů.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Ředitel MěKS František Christelbauer; foto 2 – Smlouva mezi městem Strakonice a firmou Strakonická televize, s.r.o. z 22.5.2015 je dohledatelná na oficiálním webu města; foto 3 – Kopie z rozpočtu města Strakonice dokládající, že na rok 2015 měla Strakonická televize schválený rozpočet skutečně pouze ve výši 400 000 Kč.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 a 3 – strakonice.eu.