Zpět na úvodní stránku

ČESKÁ REPUBLIKO – POZOR NA STRAKONICKOU VEŘEJNOST!

26.11.2018. Zrušit politickou soutěž a zabránit veřejné kritice se za 100 let existence našeho státu u nás podařilo dvěma zavrženíhodným ideologiím – fašistické a komunistické. K nim se nyní výraznou měrou připojilo v republice doposud neznámé strakonické hnutí „Strakonická Veřejnost“ (SV). Nerespektováním základních demokratických principů zavinilo zrušení a nucené opakovaní obecních voleb pro 18 131 voličů.

Autor článku pan Petr Hnilo ve Strakonicích

Foto 1: Autor článku pan Petr Hnilo ve Strakonicích

Nemůže být pochyb o tom, že za jediné (!) letošní zrušení komunálních voleb v České republice nese vinu a plnou zodpovědnost několik konkrétních členů této lokální party – jasně to konstatoval soud, vůči němuž neexistuje kasační řízení.

Můžeme být rádi, že v Českých Budějovicích u soudu prohrála strakonická lež a nenávist. Konkrétně cílená, promyšlená, víceletá, více než třemi osobami organizovaná činnost vedoucí k potlačení práv politické opozice s cílem dosáhnout vlastního zisku a prospěchu. A to vše navíc ve veřejné funkci. Toto je již prokázáno.

Je na místě konstatovat, že Strakonická Veřejnost se vlastní činností stále více nebezpečně posunuje k těm subjektům, které lze opodstatněně označit za „extrémistické“ a dokonce za „organizovaný zločin“. O tom se každý může přesvědčit z toho, jak tyto protidemokratické síly definuje Česká republika, konkrétně naše Policie.

Jsem toho názoru, že po vynesení tohoto pro Strakonice tak nelichotivého rozsudku naprosto každého musí udivit a znechutit snaha viníků a jejich vztekle řvoucích a rozčarovaných obdivovatelů za každou cenu znevážit soud a jeho rozhodnutí. Přitom co nejvíce dehonestovat navrhovatele zrušení voleb. Dokonce padají veřejné výhrůžky fyzickou újmou a především neexistuje jakékoli zpytování svědomí ze strany viníků-pachatelů. Mají ho vůbec tito lidé? Toto „hnutí“ naprosto nechápe, že občané České republiky prostřednictvím krajského soudu dali Strakonické Veřejnosti jasně najevo, že takhle tedy ne! I ve Strakonicích platí zákony a Ústava, ať se to tomuto „hnutí“ líbí nebo ne!

A bude platit i nadále. Strakonická Veřejnost byla usvědčena z protizákonného a protiústavního jednání. Podle svých vlastních dosavadních veřejných reakcí své jednání NIJAK nehodlá změnit, vše svědčí spíše o opaku. Avšak z rozsudku naštěstí pro nás pro všechny vyplývá i řada dalších, doposud spíše nepojmenovaných skutečností. A ty Strakonické Veřejnosti v tomto ohledu pořádně zatínají tipec.

Strakonická Veřejnost si svým jednáním vysloužila jistotu, že nyní bude pod mnohem větší kontrolou ze strany České republiky (byl by div, kdyby tomu tak nebylo), tedy příslušných kontrolních a dozorových institucí, ale i celostátních a neregionálních médií, včetně rozhlasu, televize a internetu. A samozřejmě i místních médií, která v současné situaci dost dobře nemohou předstírat, že provádějí něco jiného, než úmyslnou snahu nezveřejňovat jakékoli podstatné informace, které jsou SV byť jen trochu nepříjemné.

Strakonická Veřejnost si tedy může být jista, že doba, kdy mohla totalitně umlčovat kritické hlasy vůči svému způsobu vedení města, definitivně skončila. Dodávám, že tak činila i paranoidně, když ze strachu blokovala všechny, včetně toliko potenciálních oponentů.

S koncem cenzury také logicky končí bájná a pro mnohé opojně sladká iluze, že Strakonická Veřejnost konala jedině dobře a nikdy jinak. Ostatně vždycky to byla prachsprostá lež – důkazního materiálu je nadbytek. Chybí už jen jeho maximální zveřejnění, na které stále čekáme. Podotýkám, že doposud tak časté msty Strakonické Veřejnosti se nyní již nikdo nemusí bát. Toto vskutku pozoruhodné seskupení na sebe v celém státě nemohlo upozornit negativněji a na to, aby si antidemokraté něco opět nezákonně dovolovali, nyní Česká republika jistě pečlivěji dohlédne.

Ovšem zásadní je, že u „volebního soudu“, který hodnotil pouze regulérnost voleb a ne otázku vynesení trestů za prokázané jednání, šlo jen o menší část aktivit SV ve Strakonicích. Vzhledem k závažnosti důvodů, proč byly volby zrušeny, se občané – tedy kromě ideologicky pevných příznivců SV – nutně musí ptát, jestli Strakonická Veřejnost nepostupovala protiústavně a protizákonně i v jiných souvislostech, než které řešil soud. Z rozsudku je patrné, že SV k tomu má nezpochybnitelně silné a dlouhodobé sklony.

Odpověď je jednoduchá – ze čtyřletého tvrdě cenzurního období logicky vyplývá, že veřejnost se ani nemohla v plné míře průběžně seznamovat s tím, jak Strakonická Veřejnost město skutečně spravuje. Tedy jaké jsou souvislosti jejích rozhodnutí a jaká je povaha jejích tvrzení. Jestli nějaký vlastní výrok o vlastním závratném a nepřekonatelném úspěchu či tragickém nedostatku protivníka Strakonické Veřejnosti není bohapustá lež, jestli jakákoli zveřejňovaná čísla nejsou zkreslená či případně vylhaná, jaký je skutečný stav pivovaru a zejména teplárny, kdo má za co jaké zásluhy a tak dále a podobně. Zdůrazňuji, že důkladné vyhodnocení mediální vyváženosti ve Strakonicích za uplynulé čtyři roky je nepochybně v zájmu všech občanů. Jakákoli cenzura je nepřípustná, a přesto se Strakonická Veřejnost dopustila „bezprecedentní a dosud nepředstavitelné cenzury“, jak je konstatováno v rozsudku.

Jedním z argumentů zaslepené SV a jejích příznivců jsou tvrzení, že šlo „jen“ o Zpravodaj a pár plakátovacích ploch. To je hrubá dezinformace. Česká republika si prostřednictvím soudu uvědomila, že dotyčné hrubé porušení pravidel nespadlo z nebe a že tato dvě média představují jen zlomek skutečné aktivity Strakonické Veřejnosti a jejích příznivců v oblasti souhrnně označované jako „mediální“. Z rozsudku je patrné, jak soud musel být jednáním SV šokován.

Je nezpochybnitelné, že občané byli svědky té nebrutálnější totalitní likvidační masáže jak vystřižené z procesů v padesátých letech vůči všem, kteří na nedemokratické jednání SV průběžně upozorňovali. Kdy dav řval tak, jak SV kynula, a jak sama Strakonická Veřejnost kydala hnůj pod falešnými identitami. K tomu všemu zastrašeně mlčela drtivá většina občanů a ze značné části i média.

Celé Strakonice vědí, že koho nezvládla blokáda informací, na toho se vrhla facebooková smečka psychopatických hyen a primitivů, v lepším případě to byli informace postrádající lidé, kteří jdou vždy s davem a vždy si rádi na dálku a cíleně do někoho kopnou, velmi často anonymně. Místní média byla pod silným tlakem. V zásadních věcech, které by zcela měnily vnímání SV veřejností, postupně informovala občany stále znatelněji jednostranně. Společným jmenovatelem všech těchto totalitních praktik byla vždy Strakonická Veřejnost, někdy se podíleli i její partneři. Nyní – po čtyřech letech – snad konečně dojde na veřejné, nezmanipulované a svobodné sdílení informací, které tito extrémisté všem občanům prokazatelně a protizákonně léta upírali.

Rozhodnutí soudu je proto nezpochybnitelně zásadní a přínosné také pro kvalitnější správu veřejného majetku, než jakou reálně realizovala usvědčená SV.

Bylo jen velmi málo jedinců, kteří proti extrémistické a demokracii potlačující Strakonické Veřejnosti ve Strakonicích bojovali – za principy právního státu a za dodržování základů, na nichž naše společnost stojí. Ti si zaslouží nepochybně výrazné společenské uznání, i kdyby se příznivci a členové SV uřvali. Ale nejen to – i kdyby dále lámali zrcátka a propichovali gumy všem oponentům, i kdyby dále vyhrožovali fyzickým napadením nebo vyhozením z práce, i kdyby dále kohokoli křivě obviňovali z čehokoli, i kdyby se dále skrývali za stovkami falešných identit a manipulovali tak veřejným míněním, i kdyby dále vydávali svoji vlastní sprostotu, ubohost a paranoidní nelidskost za běžnou samozřejmost.

Nepochybuji o tom, že vzhledem k závažnosti protispolečenského jednání Strakonické Veřejnosti Česká republika monitoruje i facebookovou stránku Strakoňáci, a proto zaznamenává i brutálně nenávistné projevy příznivců SV i jejích samotných členů, včetně jejich pohrdavých reakcí na výrok soudu. I tím totiž SV a její příznivci dávají České republice jasně a pyšně najevo, že si s jejími zákony a Ústavou příliš starostí nedělají a že se ze všeho mohou vylhat tak, jak to dělali doposud – jsou si totiž naprosto jistí, že volby vyhrají znovu a ještě drtivěji. Občany cíleně, úmyslně a jednotně uvádějí v omyl dalšími účelovými nesmysly o podání stížnosti k Ústavnímu soudu, o tom, kdo nese vinu za zrušení voleb i za limitovaný chod města a tak dále. Světe, dívej se!

Lepší ukázka arogance moci a nerespektování podstaty demokracie snad ani není. Existuje snad potenciálně pádnější důvod pro to, aby Česká republika z důvodu vlastní sebezáchovy už nikdy nepustila Strakonickou Veřejnost do veřejných funkcí?

Nepochybuji ani o tom, že Česká republika monitoruje také to, jak se tohle bizarní hnutí veřejně vyjadřuje ke své vlastní protiústavní a protizákonné činnosti.  Inu – naše republika musí nutně zjistit a my s ní, že ti, kteří ve Strakonicích čtyři roky pracovali na zmaření voleb na náklady všech občanů ČR, ti samí lidé, kteří postupovali protiústavně a protizákonně, tedy jednoznačně Strakonická Veřejnost, mají ještě tu nebetyčnou drzost, že místo okamžitého odstoupení ze všech veřejných funkcí předvádějí to, co předvádějí.

Tvrdím, že je v nejlepším zájmu České republiky neprodleně zajistit veškerý další případný důkazní materiál, což znamená naprostou nutnost co nejdříve podrobit Strakonickou Veřejnost a její VEŠKEROU dosavadní činnost důkladné veřejné kontrole.

Určitě lze České republice také doporučit, aby se podrobněji seznámila s obsahem všech trestních oznámení podaných na Strakonickou Veřejnost a její jednotlivé členy za poslední čtyři roky, včetně těch odložených nebo šalamounsky řešených. A že jich bylo požehnaně.

Ze všech výše uvedených důvodů vyzývám celou Strakonickou Veřejnost:

ZRUŠTE SVOJI ČINNOST A ODEJDĚTE Z VEŘEJNÉ SPRÁVY!“

Strakonická Veřejnost jí není hodna mentálně, vzdělanostně, odborně, zcela jistě i morálně a hlavně na tento úkol nestačí občansky. Pokud veřejně prohlašuje, že se ničeho nedopustila a chce takto pokračovat dále (tedy rozuměno bez ohledu na zákony a Ústavu), Česká republika se zcela jistě bude právem a tvrdě bránit, na to se celé Strakonice mohou spolehnout.

Česká republiko, dávej velký pozor na Strakonickou Veřejnost, nedopusť, aby se opakovala totalita ve Strakonicích!!!

Petr Hnilo

Bývalý spolupracovník Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Bývalý supervizor Českého rozhlasu 4 podléhající pouze Radě Českého rozhlasu

Hudebník a překladatel

Obsah fotografií: Foto 1 – Autor článku pan Petr Hnilo ve Strakonicích.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku