Zpět na úvodní stránku

Krach projektu „Přádelna“,
aneb jak by se žilo Strakonicím
bez Hrdličky a Oberfalcera? Levněji!

29.9.2017. Magazín iStrakonice.cz již před časem předpověděl na základě důkazů a faktů krach projektu Přádelna. Viz předchozí články s touto tématikou. Rok s rokem se sešel a je to tady. Dne 10.8.2016 uzavřel starosta Břetislav Hrdlička za město smlouvu s dodavatelskou firmou na přípravu projektu pro dotační titul „SLUŽBY INFRASTRUKTURY, III. výzva“ za cenu 500 000 Kč bez DPH. Od počátku přitom bylo zřejmé, že jde o doslova vyhozené peníze. Dnes s odstupem času již můžeme konstatovat, že předpovězené se stalo skutečností. Dne 14.9.2017 zasedala v 9:30 hod. hodnotící komise zmíněného dotačního titulu. Přádelna posuzována nebyla vůbec, jelikož Strakonice pravděpodobně ani nepodaly žádost o dotaci. Radní to přitom slibovali jak občanům, tak i zastupitelům města.

Předchozí a související články, stále aktuální:

Velké oči starosty Hrdličky a radního Oberfalcera + jejich naivita či hloupost = dotace na Přádelnu se rozplynula

Foto 1: Velké oči starosty Hrdličky a radního Oberfalcera + jejich naivita či hloupost = dotace na Přádelnu se rozplynula

Výběrová komise hodnotila 14 projektů. Na základě doručených posudků projektů rozhodla doporučit Řídicímu orgánu k financování 7 projektů, 6 projektů nedoporučila a 1 projekt byl vrácen k doplnění. O Strakonicích není nikde ani zmínka. Nyní by bylo asi férové, kdyby starosta Hrdlička spolu s radním Oberfalcerem zaplatili zbytečně vynaložené náklady z vlastní kapsy. Výše uvedené si mohou čtenáři sami ověřit v zápise z jednání výběrové komise.

Dva dny po zasedání hodnotící komise, tedy 16.9.2017, zveřejnil radní Rudolf Oberfalcer na webu Strakonické Veřejnosti opět sérii jedovatých útoků proti své opozici. Člověk se stále diví, kam až tento člověk ve své nenávisti dokáže zajít. Kdo ovšem alespoň trochu sleduje historii jeho textových a slovních výplodů tak mu nemůže uniknout, jak klame veřejnost. Buďme konkrétní. Třeba právě otázka jeho pochybného projektu Přádelna. V uvedeném článku Oberfalcer napsal:

„Třetí věcí, kterou bych vyzdvihl, je přidělení peněz novému městskému podniku TC Přádelna Strakonice s.r.o. Jde o peníze určené především na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budov tohoto podniku. Záměrem je tuto dokumentaci mít hotovu do konce letošního roku, následně podat žádost o dotaci právě na rekonstrukci těchto budov. V příštím roce pak chceme získat stavební povolení a v případě úspěšného získání dotace vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.“

Oberfalcer ve svém výplodu ovšem zapomněl, že lidé mají paměť. Tak třeba město Strakonice uzavřelo smlouvu s firmou SMART DIALOG s.r.o. (dodatek č. 1, schváleno radou města Strakonice dne 26.7.2017) s tím, že firma připraví žádost o dotaci v rámci programu „Výzva IV programu podpory Služby infrastruktury“. Příjem žádostí do této výzvy končí 22.12.2017. Na tom by nebylo nic divného, kdyby nebyla se stejnou firmou uzavřena již dříve jiná smlouva s tím, že firma připraví žádost o dotaci v rámci programu „Výzva III programu podpory Služby infrastruktury“ (schváleno radou města Strakonice dne 20.7.2016). Příjem žádostí do této výzvy končil 28.4.2017.

Pokud to shrneme, nejdříve se mělo žádat do tzv. III. výzvy, následně pak do IV. výzvy a nyní již není ani jasné, kdy a kde se vlastně bude žádat. Kam tedy plynou miliony schválené zastupitelstvem města? To možná ve Strakonicích neví nikdo. Každopádně již od začátku bylo zřejmé, že Strakonice neměly s žádostí o dotaci sebemenší šanci.

Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říct. Je prázdná, stejně jako jejich vývěska u sokolovny. Ve výše zmíněném článku Oberfalcer píše, že žádost o dotaci budou podávat příští rok, tedy až v roce 2018. Příští rok budou teprve podávat žádost o dotaci a ve stejném roce vytvoří všechny potřebné projekty a získají územní rozhodnutí a stavební povolení? Ten člověk asi spadnul z Marsu. Takže smlouvy se uzavírají, nesmyslné projekty se vytvářejí, statisíce a miliony korun se rozhazují jenom proto, aby radní Rudolf Oberfalcer měl hračku. Na sny a vize tohoto rádoby politika budou ve Strakonicích vzpomínat ještě budoucí generace – a za jeho vize také platit…

Loď jménem Strakonice jde ke dnuSituace kolem přádelny je ovšem ještě mnohem horší. A bohužel nejenom kolem ní. Loď jménem Strakonice jde ke dnu. Utekl ředitel pivovaru Pohanka, zdrhl ředitel teplárny Motl a nyní navíc utíká další člověk z městem ovládané firmy. Dne 3.3.2017 vznikla nesmyslná společnost „TC Přádelna Strakonice s.r.o.“ Jednateli se stali starosta Břetislav Hrdlička, radní Rudolf Oberfalcer a Ing. Filip Brada z firmy SMART DIALOG s.r.o., který měl být v této společnosti garantem odbornosti. Posledně jmenovaný nyní z funkce odstupuje k 30.9.2017. Není to již více než podezřelé, že všichni utekli a firmy, kde se rozhoduje o desítkách a stovkách milionů, dnes řídí Hrdlička, Oberfalcer, Zach, Štrébl a Krankus, kdy dozorčí rady jsou v rukou dalších SVčkářů a jejich kolaborantů, jako je Zoch, Svoboda, Christelbauer, Tuháček a Moučka?

Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říct – vývěska SV u sokolovny ve Strakonicích

Foto 2: Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říct – vývěska SV u sokolovny ve Strakonicích

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Velké oči Hrdličky a Oberfalcera + jejich naivita či hloupost = dotace na Přádelnu se rozplynula; foto 2 – Strakonická Veřejnost již nemá občanům co říct – vývěska SV u sokolovny ve Strakonicích.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 2 – Karel Janský; Foto ilustrační lodi, zdroj internet.

Zpět na úvodní stránku