Zpět na úvodní stránku

Beseda v Kulturním domě jen o Přádelně? Zapomeňte, vše je jinak. Strakonické Veřejnosti dochází dech.

16.5.2016. Strakonicemi v posledních měsících hýbe koupě přádelny a její přeměna v Technologický park. Besedu k uvedenému tématu uspořádal strakonický spolek Strakapud z.s. ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou ve Společenském sále knihovny 29. dubna od 18:00 hod. Co se týká počtu návštěvníků, akce skončila velkým fiaskem. Od 18:00 hod. se jí účastnilo pouze 22 lidí. Z vedení města (3), organizátoři (3), novináři (2), architekti (3), zastupitel se synem (2) a stálí návštěvníci podobných akcí (2). Do 18:25 hod. přišlo ještě 5 lidí. Nepočítáme-li vyjmenované osoby, besedy se zúčastnilo 12 návštěvníků z řad veřejnosti. Raději přitom nebudeme počítat, kdo z nich tam byl ještě pouze jako doprovod.

Bývalá budova Fezka – přádelna, kterou chce vedení města přeměnit v Technologický park a na něco, k čemu se má ještě vyjádřit veřejnost

Foto 1: Bývalá budova Fezka – přádelna, kterou chce vedení města přeměnit
v Technologický park a na něco, s čím má ještě poradit veřejnost

Další akci o přádelně mělo pro veřejnost pořádat vedení města 11.5.2016. Šlo ovšem spíše o takový výkřik do tmy. O jejím termínu mnoho lidí nevědělo. Bylo proto logické, že vedení akci posunulo na pozdější dobu. Konat se má nově 18.5.2016 ve Velkém sále Domu kultury. Plánování bylo nakonec tak tajné, že detaily nevěděl ani radní Rudolf Oberfalcer. Na 11. zastupitelstvu města (ZM) konaném 20.4.2016 (11. ZM, 0:58:18) totiž prohlásil: „My pravděpodobně, nebo s určitou s s stoprocentní určitou pravděpodobností připravujeme setkání v kulturáku širší pro veřejnost kde kde určitě budeme chtít vysvětlit téééé nejširší veřejnosti, protože tady samozřejmě na tom zastupitelstvu je omezenej prostor“ (Poznámka redakce: Skutečně jde o doslovný přepis).

Oznámení o besedě „Technologický park Strakonicko“ v původním termínu 11.5.2016 ve Zpravodaji města Strakonice 5/2016 – beseda se měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu

Foto 2: Oznámení o veřejném představení projektu „Technologický park Strakonice“, v původním termínu 11.5.2016, uveřejněné ve Zpravodaji města Strakonice 5/2016 – beseda se měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu

Radní Oberfalcer zabrousil na 11. ZM hodně amatérsky do teorie pravděpodobnosti. Netuší přitom, že základní vlastností pravděpodobnosti je, že se pohybuje v rozmezí 0 až 100 procent. Nulová pravděpodobnost značí, že určitý jev nemůže nastat, jedná se tak o jev nemožný. Naopak stoprocentní pravděpodobnost říká, že jev určitě nastane. Jedná se tak o jev jistý. Ovšem Oberfalcerův výrok stoprocentní určitá pravděpodobnost, promiňte – to je hloupost!

V jedné diskuzi Radní Oberfalcer hájil názor, že vzdělání není všechno: (strakonickaverejnost.cz, 15.5.2016, 12:30): „Takže opakování je matka moudrosti – Jste-li blb od přírody, pak vám žádný ing., bc., mgr. ba ani dr. před jménem nepomůže. Umíte-li, nač maturita, to je můj názor.“ Následně dodal (16.5.2016, 11:17): „Ale chápu, že pro některé typy lidí je dosažení bumážky vrcholem, čeho v životě dosáhli…“

Radní Oberfalcer by měl poslechnout matku moudrosti. Nebo mu bumážka stačí?… (Poznámka redakce: diskutující Oberfalcer nebyl v diskuzi na SV přihlášen, takže by mohl svou identitu popřít. Může jít tedy o radního Oberfalcera, ale nemusí.). Na 11. ZM dne 20.4.2016 radní Oberfalcer dokonce ani neznal datum akce v Kulturním domě. Podivné, protože upoutávka města vydaná ve Zpravodaji města Strakonice (viz foto 2) měla uzávěrku 10.4.2016 – a zde již byl původní termín 11.5.2016 znám. Radní Oberfalcer tak minimálně 10 dnů spal. Buďto z nevědomosti, anebo úmyslně mluvil nesmysly.

Datum konání veřejné prezentace záměru v Kulturním době byl nakonec stanoven (přeložen ?) na 18.5.2016 od 18:00 hod. „Změna“ termínu proběhla mnohými médii a dodnes tato média pozvánku prezentují jako veřejnou prezentaci záměru na téma „Technologický park Strakonice“. Mělo tak jít pouze prezentaci Technologického parku ze strany města s následnou diskuzí s občany. Zde je důkaz:

Oznámení o besedě „Technologický park Strakonicko“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města – beseda se i zde měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu

Foto 3: Oznámení o veřejné prezentaci záměru „Technologický park Strakonice“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města – beseda se i zde měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu

Tomu, kdo se alespoň trochu zajímá o politiku ve Strakonicích bylo od počátku jasné, že se beseda v termínu 11.5.2016 neuskuteční – i když se jednalo pouze o kvalifikovaný odhad. Díky mizernému marketingu totiž hrozila malá účast a vedení města se rovněž asi leklo skutečnosti, že vlastně zatím nemají co konkrétního občanům o připravovaném Technologickém parku sdělit. Možná i vedení města pochopilo, že ptát se lidí, co by v bývalé přádelně chtěli, je přinejmenším hloupost.

Kupuji-li totiž budovu za necelých 17 milionů i s projektem, a chci-li do ní dát ještě dalších až 400 milionů, měl bych mít sakra dobrou představu o tom, proč to dělám. Údaj 400 milionů pochází od radního Oberfalcera. Dne 29.4.2016 ve Šmidingerově knihovně uvedl, že je možná varianta 200 milionů náklady města a dalších subjektů + 200 milionů dotace, prý to ale ještě neví přesně.

Předchozí akce v knihovně se zúčastnilo pouze 27 lidí i s pořadateli. Proto asi vedení provedlo dva dny před konáním akce razantní změnu. Na stránkách města a Strakonické Veřejnosti se 16.5.2016 po poledni objevila informace s již novým programem a upraveným letákem. Od 16.5.2016 tak nejde pouze o prezentaci Technologického parku, ale zároveň bylo téma veřejné prezentace rozšířeno o problematiku Mezinárodního dudáckého festivalu a o tzv. „jiná témata“. Také v nich chce vedení města poradit od občanů? Strakonická Veřejnost oproti webu města zašla ještě mnohem dále. Podle jejich stránek prý půjde zároveň o „besedu s občany o plánech radnice na nejbližší období i o tom co se ve Strakonicích uskutečnilo v uplynulém roce a „mnoho dalšího“.

Oznámení o besedě „Technologický park Strakonicko“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města, vydaný 16.5.2016 – beseda se již má týkat více témat

Foto 4: Oznámení o veřejné prezentaci záměru „Technologický park Strakonice“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města zveřejněný 16.5.2016 – beseda se již má týkat více témat

Proč vedení města zařadilo do veřejné prezentace další témata? Odpověď je jednoduchá. Opět se bojí malé účasti a toho, že by museli po dobu konání celé akce mluvit prakticky o ničem. Proto asi zařadili do programu „jiná témata“ a „mnoho dalšího“. To dává představitelům vedení města daleko více prostoru k tomu, aby mohli vést nejrůznější řeči v okamžiku, kdy jim dojdou argumenty k tématu Technologického parku. To nevěděli dříve, než dva dny před akcí, že chtějí diskutovat i o jiné problematice než je Technologický park?

Paradoxem je, že tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková nechala na webu města stále obě varianty pozvánky. Ty se dokonce občas zobrazují i na jedné stránce. O špatném marketingu města toho sice již bylo napsáno dost, vedení města s Markétou Bučokovou ale umí stále překvapovat.

Město Strakonice propaguje na svém webu prostřednictvím své tiskové mluvčí Markéty Bučokové stále letáky na jednu akci ve dvou verzích (16.5.2016)

Foto 5: Město Strakonice propaguje na svém webu prostřednictvím své tiskové mluvčí Markéty Bučokové stále letáky na jednu akci ve dvou verzích (16.5.2016)

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Bývalá budova Fezka – přádelna, kterou chce vedení města přeměnit v Technologický park a na něco, s čím má ještě poradit veřejnost; foto 2 – Oznámení o veřejném představení projektu „Technologický park Strakonice“, v původním termínu 11.5.2016, uveřejněné ve Zpravodaji města Strakonice 5/2016 – beseda se měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu; foto 3 – Oznámení o veřejné prezentaci záměru „Technologický park Strakonice“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města – beseda se i zde měla týkat pouze jednoho uvedeného tématu; foto 4 – Oznámení o veřejné prezentaci záměru „Technologický park Strakonice“ v novém termínu 18.5.2016, oficiální leták města zveřejněný 16.5.2016 – beseda se již má týkat více témat; foto 5 – Město Strakonice propaguje na svém webu prostřednictvím své tiskové mluvčí Markéty Bučokové stále letáky na jednu akci ve dvou verzích (16.5.2016).

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – Zpravodaj města Strakonice; foto 3 až 5 – strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku