Zpět na úvodní stránku

Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii?

Následující části:

13.4.2016. Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Pokračování.

15.4.2016. Opravdu je nutné rozprodávat strakonickou historii? Reakce.

12.4.2016. Desítky let řídili strakoničtí výpravčí dopravu na zdejším vlakovém nádraží pomocí historického elektromechanického zabezpečovacího zařízení typu Rank. To se v Československu vyrábělo ještě v 50. a 60. letech minulého století. Zavádění podobných zařízení v tehdejším Rakousku-Uhersku započalo od roku 1881. Doba pokročila a dnes se železniční doprava na jednotlivých nádražích řídí pomocí moderních počítačů. Původní elektromechanické zařízení dosloužilo i ve Strakonicích. Díky minulému vedení radnice se ho před likvidací nebo odprodejem jinam podařilo zachránit tím, že ho město od železnice odkoupilo.

Zařízení sloužilo původně k zabezpečení jízd vlaků v železniční stanici (žst.) a umístěno bylo v dopravní kanceláři (foto 5). Výpravčí pomocí tohoto zařízení zajišťoval vlakům volnou vlakovou cestu nádražím. I když se podobné vybavení dalo díky jeho historické hodnotě prodat za částku v řádu i desítek tisíc Kč, předešlému vedení radnice se podařilo domluvit jeho koupi za cenu 2 500 Kč. Šlo tedy pouze o částku, za kterou by se prodalo do šrotu. Záměrem města bylo tuto unikátní technickou památku zachránit a vystavit ji v nové hale společného vlakového a autobusového nádraží.

Nová hala se pravděpodobně stavět nebude – alespoň ne v nejbližších letech. Vedení radnice prý proto rozhodlo o prodeji unikátní technické památky do soukromých rukou, a to mimo Strakonice. Nejde tedy o prodej do muzea, jak je ve Strakonicích prezentováno. Zařízení se má prodat pražskému občanskému sdružení, které si podle svého názvu klade za cíl založit muzeum zámkové, trezorové a zabezpečovací techniky. Samotné muzeum tedy ještě neexistuje. O prodeji rozhodla rada města Strakonice na svém 47. jednání konaném 30. března 2016 (foto 1).

Usnesení rady města o prodeji zabezpečovacího zařízení ze strakonické železniční stanice

Foto 1: Usnesení rady města o prodeji zabezpečovacího zařízení ze strakonické železniční stanice

Většina měst a obcí se snaží své historické památky chránit. Jak kulturní, tak i ty technické. Pokud se nebude nová hala stavět, mohlo by zařízení skončit na jiném místě ve Strakonicích, případně ve strakonickém muzeu. Přece jenom v sobě nese více než padesátiletou historii, po kterou bylo nedílnou součástí strakonického života. Nemělo by již konečně přestat bezhlavé ničení všeho, co zařídilo minulé vedení radnice? Podle některých zpráv totiž zařízení musí ze Strakonic zmizet právě proto, že jeho odkoupení nezařídilo tzv. Hrdličkovo vedení města, nýbrž to předešlé – Vondrysovo.

Snad je ale ještě čas na to, aby se rozhodnutí rady zvrátilo a zařízení se tak pro město zachránilo. Jde přece o vzácnou technickou památku města Strakonice. Problémem je ovšem fakt, že rada nemá k technickým památkám města kladný vztah. Prodejem zařízení sice uštědří vítaný úder minulému vedení města – a o to možná právě jde, Strakonice na to ale určitě doplatí. Rada města by proto měla prodej technické památky zvážit a své původní rozhodnutí revokovat. Zisk 2 500 Kč a dobrý pocit z políčku bývalému vedení rozhodně nenahradí městu velkou historickou ztrátu.

Pokud by město o toto historické zařízení nakonec přece jenom přišlo, je tu alespoň jedna pozitivní zpráva. Muzeum středního Pootaví Strakonice není naštěstí ve vlastnictví města Strakonice, ale ve vlastnictví Jihočeského kraje. Nehrozí tedy, že by nové vedení mohlo volně ze sbírek muzea rozprodávat cenné historické, kulturní a technické památky města.

Přiložené fotografie dokumentují nové moderní řešení zabezpečení provozu v železniční stanici Strakonice. Ukazují i unikátní elektromechanické zařízení, které je ještě dosud v provozu například v Čejeticích. Odtud pochází fotografie technické památky, která je velmi podobná té strakonické. Detailní nafocení památky ve Strakonicích se zatím bohužel nepodařilo domluvit. Snad se to ještě do doby prodeje zařízení stihne, záleží to ovšem jenom na novém vedení města.

V Čejeticích ještě skutečně výpravčí stále točí klikou induktoru a vyrábí tím střídavý elektrický proud. Ručně také nastavuje posuvný knoflík a směrový závěrník. Jde o stejný typ zařízení, jaké bylo ve Strakonicích, pouze v menším provedení a s trochu jiným reliéfem kolejiště.

Ještě jedno připomenutí na závěr. Prodej zařízení není pouhým záměrem radnice. Rada města již o prodeji technické památky rozhodla. Navíc ne za tržní cenu, ale za cenu šrotu. Město tak asi přijde o část své technické historie a nový kupující, pokud by se rozhodl zařízení prodat, může počítat se ziskem v řádu stovek procent. Reálná prodejní cena potencionálnímu sběrateli může ovšem dosáhnout navýšení i přes tisíc procent.

Karel Janský

Fotopříloha:

Nové počítačové zabezpečovací zařízení v železniční stanici Strakonice

Foto 2: Nové počítačové zabezpečovací zařízení v žst. Strakonice

 Nové záložní počítačové zabezpečovací zařízení v železniční stanici Strakonice

Foto 3: Nové záložní počítačové zabezpečovací zařízení v žst. Strakonice

 Nová budova v železniční stanici Strakonice s počítačovým zabezpečovacím zařízením

Foto 4: Nová budova v žst. Strakonice s počítačovým zabezpečovacím zařízením

 Původní dopravní kancelář v železniční stanici Strakonice – zde je dosud odloženo původní elektromechanické zabezpečovací zařízení (údaj ke dni 12.4.2016)

Foto 5: Původní dopravní kancelář v žst. Strakonice – zde je dosud odloženo původní elektromechanické zabezpečovací zařízení (údaj ke dni 12.4.2016)

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 6: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 7: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

Foto 8: Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

 Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

Foto 9: Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

 Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

Foto 10: Výpravčí v žst. Čejetice obsluhuje elektromechanické zabezpečovací zařízení (foceno 12.4.2016)

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 11: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 12: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 13: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 14: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 15: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 16: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště 

Foto 17: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště

Foto 18: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště

Foto 19: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – reliéf kolejiště

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 20: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 21: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

Foto 22: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice

 Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – klika induktoru, kterou se vyrábí střídavý elektrický proud

Foto 23: Dosud využívané elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst. Čejetice – klika induktoru, kterou se vyrábí střídavý elektrický proud

 Ovládací panely v dopravní kanceláři žst. Čejetice

Foto 24: Ovládací panely v dopravní kanceláři žst. Čejetice

 Ovládací panely v dopravní kanceláři žst. Čejetice

Foto 25: Ovládací panely v dopravní kanceláři žst. Čejetice

 Dopravní kancelář žst. Čejetice, ve které dosud používají elektromechanické zabezpečovací zařízení stejného typu, jako bylo ve Strakonicích

Foto 26: Dopravní kancelář žst. Čejetice, ve které dosud používají elektromechanické zabezpečovací zařízení stejného typu, jaké bylo ve Strakonicích

 Díky používání elektromechanického zabezpečovacího zařízení v žst. Čejetice mají vlaky zajištěn bezpečný průjezd nádražím

Foto 27: Díky používání elektromechanického zabezpečovacího zařízení v žst. Čejetice mají vlaky zajištěn bezpečný průjezd nádražím

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Usnesení rady města o prodeji zabezpečovacího zařízení ze strakonické železniční stanice; foto 2 až 5 – železniční stanice Strakonice; foto 6 až 27 – železniční stanice Čejetice.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – strakonice.eu; foto 2 až 27 – Karel Janský.