Zpět na úvodní stránku

Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 2. část

22.1.2016. Dnešní pokračování seriálu o Strakonické televizi bude reakcí na odpovědi ředitele Městského kulturního střediska (MěKS) Františka Christelbauera ze dne 11.1.2016 na serveru eStrakonice.cz. Ředitel odpovídal na první část seriálu o Strakonické televizi. Jeho „argumenty“ se dají komentovat jen velmi obtížně, jelikož se vyjadřoval pouze obecně, bez doložení konkrétních faktů. Pojďme se na jeho odpovědi podívat naopak jasnou řečí čísel, důkazů a faktů.

Obsah článku:

  1. Reakce na odpovědi ředitele Františka Christelbauera, konkrétně na jeho věty: „Ne, je to vytrženo z kontextu, odpověď se vázala k údajnému politickému ovlivňování ve Strakonické televizi. Na několika zastupitelstvech jsem veřejně deklaroval, že zodpovídám pouze já. Lze dohledat ve zvukových záznamech.“ (Zdroj: http://www.estrakonice.cz/clanky/5746-strakonicka-televize-ve-svetle-domnenek-a-lzi-1-cast-reakce-frantiska-christelbauera/ – konec odstavce pod textem s odrážkami).

Odpovědím ředitele Christelbauera se budeme zabývat ve více dílech. Rovněž i v připravovaném seriálu zaměřenému přímo na MěKS. Věnovat se ředitelovým reakcím je velmi těžké, protože on v mnoha případech sděluje nepravdu pouhým konstatováním. Pravdu často ohýbá podle své potřeby a možná nejhůře se dá reagovat na ředitelovy polopravdy. Je skutečně velmi složité jeho manipulace odhalovat a dokazovat. V mnohém je kauza MěKS, Strakonické televize, Mezinárodního dudáckého festivalu, tanečních a dalších aktivit kulturního zařízení, dehonestovaných novým vedením, podobná kauze strakonické teplárny. I na případ MěKS by se dal aplikovat článek, který vyšel dříve a zabýval se teplárnou. Jeho název je „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“. Odkaz na něho najdou čtenáři na konci tohoto článku. Trochu zjednodušeně můžeme čtenářům poradit, aby si do textu místo slova „teplárna“ dosazovali „MěKS“. Podobnost je zarážející a scénář převzetí moci s likvidací lidí až překvapivě podobný.

Zastupitelstvo č. 9 konané 16. prosince 2015, třetí zprava právě diskutující František Christelbauer

Foto 1: Zastupitelstvo č. 9 konané 16. prosince 2015, třetí zprava právě diskutující František Christelbauer

Pojďme postupně ke konkrétním důkazům. Začněme pasáží, kdy ředitel Christelbauer nechtěl před zastupiteli veřejně přiznat zodpovědnost za programovou náplň Strakonické televize a odpověděl: „Ne, je to vytrženo z kontextu, odpověď se vázala k údajnému politickému ovlivňování ve Strakonické televizi. Na několika zastupitelstvech jsem veřejně deklaroval, že zodpovídám pouze já. Lze dohledat ve zvukových záznamech.“

Jedna informace pro čtenáře. Nové vedení radnice uskutečnilo doposud 9 jednání zastupitelstva města (ZM). Zvukový záznam ze všech těchto zastupitelstev je dlouhý 32 hodin, 46 minut a 24 vteřin. Autor tohoto článku vytvořil přesný textový obsah veškerých vystoupení zastupitelů a hostů s jejich časovým vymezením. Uvedený materiál nyní slouží jako jeden z podkladů seriálů „Ve světle důkazů a faktů“. Čtenáři mohou zvukové záznamy ze zastupitelstev najít na této webové adrese: http://www.strakonice.eu/jednani/602 a sami si porovnat pravdivost přepisů z tohoto článku. Na rozdíl od materiálu Františka Christelbauera.

Vraťme se nyní k uvedeným tvrzením ředitele Christelbauera. Nemluví pravdu a snaží se čtenáře balamutit. Proč neuvede čísla zastupitelstev a minutáž, kdy se údajně přihlásil k zodpovědnosti za vysílání Strakonické televize? To proto, aby se každý čtenář mohl přesvědčit o tom, jak na „několika zastupitelstvech veřejně deklaroval“ svou zodpovědnost. On odpověděl tak, že „lze dohledat ve zvukových záznamech“. Ředitel Christelbauer moc dobře ví, že si nikdo jeho tvrzení ověřovat nebude. Kdo by teď poslouchal zpětně skoro 33 hodin zvukového záznamu! Napovíme mu tedy trochu. I čtenářům. A ředitel Christelbauer jím zmiňované výroky jistě sám dodatečně doloží, i s konkrétními čísly zastupitelstev – včetně minutáží.

Zastupitel Pavel Vondrys (4. ZM, 1:30:01): „Chtěl bych tady položit několik dotazů a rád bych na ně – protože si myslím, že jsou to dotazy jednoduché – dostal poměrně rychlou odpověď. Myslím si, že tady na místě“… Pavel Vondrys (4. ZM, 1:34:18): „Na dotaz, kdo zodpovídá za vysílání Strakonické televize, tak bylo řečeno, že Pan Pučelík. Já jsem se ho ptal, on mi řekl – já v žádném případě, já jsem jenom na půl úvazku. Takže by mě znovu zajímalo a znovu se ptám, kdo odpovídá za vysílání Strakonické televize, protože vím, že se tím zaobírá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, takže kdo potom bude zodpovídat a ponese důsledky za případné škody, které vzniknou? Tak. Rád bych tady na tydlety všechny otázky dneska slyšel odpověď.“

Ředitel MěKS František Christelbauer mlčel a na dotaz neodpověděl.

Starosta Břetislav Hrdlička (4. ZM, 1:34:48) odpovídal / neodpovídal na otázky zastupitele Vondryse sám. Jeho řeč byla velmi jízlivá a místo konkrétních odpovědí mimo jiné prohlásil (4. ZM, 1:35:11): „Já vám vodpovídat nemusím“ ... „já nechci prostě vám vodpovídat“ ... „no dejte to písemně, já vám něco napíšu“ ... (na záznamu starostovi soused radí, aby neodpovídal) ... „nebudu odpovídat“. Na otázku o Strakonické televizi starosta Hrdlička místo mlčícího Christelbauera nic neřekl.

Zastupitelka Ivana Říhová (4. ZM, 1:35:59) se konkrétně ptala pana Christelbauera: „V jakém stádiu jsou přípravy na další ročník Mezinárodního dudáckého festivalu, jaké konkrétní kroky již v tomto smyslu byly učiněny. Odpovíte mi hned?“. Ředitel František Christelbauer (4. ZM, 1:36:24) mimo mikrofon pouze prohlásil: „To není tak jako jednoduchá věc, protože já vám, když mi to dáte to písemně, já vám odpovím“. Starosta Břetislav Hrdlička (4. ZM1:36:28) řediteli Christelbauerovi skočil do řeči a konstatoval: „Možná by bylo lepší, aby to zapisovatelky zapsaly a odpověděli jsme písemně“. Zastupitelka Ivana Říhová (4. ZM, 1:36:37): „Samozřejmě, můžete mi odpovědět písemně, ale já si myslím, že to zase není tak těžká otázka“.

Odpovědí se zastupitelé Pavel Vondrys ani Ivana Říhová nedočkali. Možná je to ale jejich vina, řediteli Christelbauerovi je totiž třeba pokládat ještě jednodušší otázky. Zastupitelům by se zcela jistě daly doporučit konzultace na některé základní škole, a to konkrétně u učitelek prvních tříd. Ty mají své zkušenosti při pokládání jednoduchých otázek. Nebylo to totiž poprvé a zdaleka ani naposledy, přimět ředitele Christelbauera odpovědět na konkrétní a jednoduchou otázku je v mnoha případech i na zastupitelstvu něco zcela nemožného. I když se nakonec náhodou rozhodne odpovídat, jeho kolegové, asi zděšeni, že by ho nechali mluvit, ho v odpovědi raději pohotově zarazí. Podívejme se na následující příklad. Ředitel Christelbauer se v následující ukázce rozhodne mluvit o Strakonické televizi a starosta Hrdlička ho pro jistotu rychle zarazí:

Ředitel František Christelbauer (3. ZM, 0:55:46): „Tak já vám teda něco řeknu, jo? Já jsem“… (jeho soused po levici – spolustraník, mu potichu radí: „neříkej tady nic“). Starosta Břetislav Hrdlička (3. ZM, 0:55:50): „neříkej nic prosím Tě“. Nakonec ředitel Christelbauer mluví, neodpovídá však na konkrétní otázky. Jeho odpovědím se budeme podrobně věnovat v příštích dílech. Zde zveřejněná ukázka dokumentuje, že ředitel Christelbauer velmi rád ve své funkci koná, své kroky již ale nechce vysvětlovat a obhajovat. Kdyby tak činil směrem k veřejnosti, bylo by to nevhodné, ale dobře. Ovšem to, že ignoruje i opoziční zastupitele, to je doslova sprosté. I to, že se ani nedokáže přihlásit k zodpovědnosti. Přitom přijmout zodpovědnost je známkou profesionality.

Bývalý šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota (3. ZM, 0:58:58): „Chtěl bych se zeptat pana zastupitele a v současné době ředitele Městského kulturního střediska Christelbauera, kdo je právně zodpovědný za obsah vysílání? Nemyslím tím teď jeho osobu jako jednatele Strakonické televize s.r.o., ale kdo je zodpovědný za vlastní obsah vysílání.“

Robert Malota se ptal klidně a věcně na konkrétní otázku. Na následující odpověď starosty Hrdličky by se dalo použít přísloví, že „Neexistují hloupé otázky, existují pouze hloupé odpovědi“. Starosta Břetislav Hrdlička (3. ZM, 1:00:50) panu Malotovi odpověděl: „Jenom se omlouvám, že nic nerozklíčujeme, nechali jsme to opravdu na státním zastupitelství a na Policii. Nechceme to klíčovat my“. Ředitel Christelbauer opět držel bobříka mlčení.

Zde je třeba podotknout, že se bývalý šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota neptal na nic, co by musela „rozklíčovat“ Policie nebo státní zastupitelství. Stačila konkrétní a jednoduchá odpověď – kdo nese zodpovědnost. Postačovalo sdělit pouze jedno konkrétní jméno.

Rozeberme detailněji i pasáž z první části seriálu „Strakonická televize ve světle důkazů a faktů“, na kterou ředitel Christelbauer odpovídal ve své reakci. Bylo v ní napsáno: „Konkrétně na dotaz zastupitele Josefa Eignera (ČSSD) „Kdo zodpovídá za programovou náplň Strakonické televize“ ředitel Christelbauer na 3. zastupitelstvu města dne 18. 2. 2015 odpověděl: „Jo, osvětlím vám zcela jednoduše. Do vysílání zásadně nezasahuju, momentálně celý vysílání, programovou skladbu má pan redaktor Pučelík.““ Jenom doplnění, uvedený výrok zazněl na 3. ZM, minutáž 3:22:04. Ředitel Christelbauer se ve svém článku z 11.1.2016 bránil těmito slovy: „Ne, je to vytrženo z kontextu, odpověď se vázala k údajnému politickému ovlivňování ve Strakonické televizi.“

Výše je uvedena konkrétní ukázka velké demagogie ze strany ředitele Christelbauera. Důkaz je pak zde. Zastupitel Josef Eigner (3. ZM, 3:21:48) se přesně ptal takto (tučný text předchází již zveřejněnému výroku – důkaz, že nešlo o otázku na politické ovlivňování ve STTV): „Já mám dvě otázky. Jedna už tady zazněla a nebyla zodpovězena a zajímala by mě také. Obě dvě ty otázky jsou směřovány na pana zastupitele Christelbauera. První z nich je – kdo zodpovídá za programovou náplň Strakonické televize. Stačí jenom jednoduše zodpovědět, nepotřebuji nic písemně.“ Čtenář má zde výrazný důkaz, že ředitel Christelbauer nemluvil pravdu, když reagoval na článek „Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část“.

Zastupitel Eigner se musel na konci zastupitelstva v bodě různé ptát znovu – pokud chtěl dostat odpověď na svou otázku.

Zastupitel Josef Eigner (3. ZM, 3:33:05): „Chtěl jsem ještě jenom požádat pana Christelbauera, byla tady ještě znovu se Strakonickou televizí vznesena doplňující otázka – kdo nese právní zodpovědnost. Jestli jenom toto můžete doplnit k tomu, k té odpovědi, kterou jste dával mně. Kdo nese právní zodpovědnost za obsah vysílání“. Ředitel Christelbauer dále držel bobříka mlčení a pravděpodobně i starostovi Hrdličkovi došlo, že je třeba odpovědět. Zodpověděl proto otázku sám. Starosta Břetislav Hrdlička (3. ZM, 3:33:27): „Já bych já bych si to doplnil říct. Za všechno dycky ručila paní Dresslerová, teď za to ručí pan Christelbauer. Takle podle mě to je. Co se dělo v tej společnosti ať to měl na povel kdo chtěl, ať si to účtoval kdo chtěl, kam chtěl, ručí za to ředitel, ručí za to starosta, ručí za to, ručí za to prostě osoba. Tak.“. Konečně odpověď, i když hodná inteligence průměrně zaostalého žáka pomocné školy a ne starosty více než dvacetitisícového města. Co znamenaly starostovy poznámky o účtování, na které se nikdo neptal, zůstává záhadou.

Nic tedy vytrženo z kontextu pana Christelbauera nebylo, on pouze na konkrétní a jednoduchou otázku vůbec neodpověděl. Na politické ovlivňování ve Strakonické televizi a na žádný rozhovor se ředitele Christelbauera nikdo neptal! A když jsme nyní u části, na kterou se ředitel Christelbauer ohradil, připomeňme si jeho další slova ze třetího zastupitelstva. Řekl je na konci svého bloku o Strakonické televizi. Ředitel František Christelbauer (3. ZM, 3:22:52): „Zásadně to neovlivňuju“… (3. ZM, 3:23:56): „Nejsem žádným šéfredaktorem, vůbec to neovlivňuju, pan Pučelík má na starosti kompletní skladbu“.

V příštím pokračování o STTV si přiblížíme další fakta, jako pozdní zveřejňování premiér na internetu (40% vysílání pozdě) a další skutečnosti. Ohlédneme se i za zákulisím převzetí STTV. V novém seriálu o MěKS si potom přiblížíme osobnost ředitele Františka Christelbauera a jeho nástup k moci. Foto pod grafem pochází z facebooku ředitele Christelbauera, z jeho veřejného profilu.

Foto 2: V příštím pokračování o STTV si přiblížíme další fakta, jako pozdní zveřejňování premiér na internetu (40% vysílání pozdě) a další skutečnosti. Ohlédneme se i za zákulisím převzetí STTV. V novém seriálu o MěKS si potom přiblížíme osobnost ředitele Františka Christelbauera a jeho nástup k moci. Foto pod grafem pochází z facebooku ředitele Christelbauera, z jeho veřejného profilu.

A ještě jedna ukázka toho, jak ředitel Christelbauer mlží a brání se konkrétním odpovědím na oblast, za kterou zodpovídá z titulu své funkce. Je ze sedmého zastupitelstva. František Christelbauer (7. ZM, 4:38:34): „Já jsem chtěl jenom tady reagovat eště v krátkosti na pana Vondryse. Já si myslím, že na jeho dotazy, který dycky tady zaznívají, jsem většinou povětšinou odpověděl tady rovnou, ale myslím si, že jestli ho můžu poprosit – teďka jste mi poslal asi 10, 15 dotazů prostě meilem, písemně, v pořádku, já vám na to v zákonné lhůtě odpovím také písemně. A nejlepší by bylo, v případě, že se mě budete chtít zase na něco zeptat, volte tudletu metodu. Prostě mě oficiálně písemně kontaktovat, já vám písemně odpovím. Ať tady prostě nezdržujeme kolegy. A já nemám taky na to čas, abych prostě vaše dvacetiminutový monology, ve kterých zazní prostě já nevím desítky otázek, abych je pitval a dejte mi to dycky písemně a můžeme a ušetříme si hodně času a nervů.“

Když se zamyslíme nad slovy ředitele Christelbauera – poté, co jeho řeč „přelouskáme“, musíme se divit. Tak pan ředitel nemá čas odpovídat na zastupitelstvu, ovšem na písemné odpovědi si čas najde. Není to spíše tak, že s písemnými odpověďmi mu pomohou kolegové, protože sám není schopen smysluplně odpovídat? A asi navíc – mohl by třeba prozradit něco, co zrovna nové vedení zveřejnit nechce. Faktem ovšem zůstává, že zastupitel Vondrys nemá „dvacetiminutové monology“ a neklade naráz „desítky otázek“.

Dnes jsme si na jednom konkrétním a dohledatelném příkladu ukázali, jak ředitel Christelbauer komunikuje se zastupiteli. I z novinářského hlediska je jenom velmi obtížné přebírat jeho názory a hledat v nich pravdu. V dalších dílech se ale přesto podíváme na tohoto ředitele významné městské organizace podrobněji a přineseme mnohá, dosud nezveřejněná a zajímavá fakta.

Na závěr se vraťme ještě krátce k Vánocům. Před nimi dostal ředitel Christelbauer od starosty Hrdličky hezký dárek v podobě jeho obhajoby. Těmito slovy začínal starosta Břetislav Hrdlička poslední zastupitelstvo města Strakonice v roce 2015 (9. ZM, 0:00:16): „Zdvořilosti budou až na konci“. A těmito slovy pak zastupitelstvo starosta mimo jiné ukončil (9. ZM, 3:46:50): "Prosím vás, odpusťte panu řediteli kulturního střediska, že je šikovnej, konečně to uznejte a nechte ho bejt."

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Zastupitelstvo č. 9 konané 16. prosince 2015, třetí zprava právě diskutující František Christelbauer; foto 2 – V příštím pokračování o STTV si přiblížíme další fakta, jako pozdní zveřejňování premiér na internetu (40% vysílání pozdě) a další skutečnosti. Ohlédneme se i za zákulisím převzetí STTV. V novém seriálu o MěKS si potom přiblížíme osobnost ředitele Františka Christelbauera a jeho nástup k moci. Foto pod grafem pochází z facebooku ředitele Christelbauera, z jeho veřejného profilu.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – Facebook Františka Christelbauera (veřejný profil) + graf premiér Strakonické televize na internetu a rozmazání osob mimo politiků Karel Janský.