Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 11. část, aneb starosta Hrdlička přirovnal občany města ke škůdcům

6.7.2018. Od pradávna se lidé potřebovali zahřát. Po většinu doby existence lidstva k tomu bylo zapotřebí, aby zdroj tepla existoval co možná nejblíže. Teprve až poslední dvě století je využíváno jako zdroje tepla centrální a dálkové vytápění. K rozvoji dálkového tepla přispělo zejména budování velkých průmyslových podniků, zejména pak obytných sídlišť po Druhé světové válce. Tehdy nastal největší rozvoj tepláren, které jako centrální zdroj využívaly k přenosu tepla nejdříve páru, později horkou vodu. Horká voda má oproti páře výhodu v tom, že  při přenosu tepla nedochází k tak velkým ztrátám.  Na druhou stranu se v minulosti hledalo využití pro přebytek páry z průmyslových podniků a pára tak byla levným médiem pro distribuci tepla.

Nynější starosta Břetislav Hrdlička díky své konstrukci ve svém článku v roce 2014 označil občany Strakonic za škůdce – viz další text

Foto 1: Nynější starosta Břetislav Hrdlička díky své konstrukci ve svém článku v roce 2014 označil občany Strakonic za škůdce – viz další text

V dnešní době 21. století je situace s vytápěním domácností dramaticky jiná. Přichází nové zdroje tepla v podobě obnovitelných zdrojů a hlavně tzv. tepelná čerpadla, která získávají teplo z okolního prostředí. Podrobnější rozbor tepelných čerpadel nyní přesahuje rámec našeho článku. V principu ale jde o alternativní zdroj tepla, levnější než z centrálního zdroje vytápění, například z teplárny. Centrální zdroje tepla dnes zásobují necelých 40 % obyvatel České republiky.

Stavbou nízkoenergetických domů, zateplováním stávajících sídlišť, úbytkem velkých průmyslových podniků a příchodem levných zdrojů energie se teplárny ve světě obecně dostávají do problémů. O jejich výkon mezi spotřebiteli klesá zájem a výroba tepla v nich se tak neúměrně prodražuje. K tomu všemu je ještě třeba navíc počítat s teplými zimami a nedostatkem uhlí. Jde o faktory, které berou teplárnám zisky. Uvedené konstatování je holým faktem, se kterým se musí teplárenské společnosti smířit. Stejná je situace ve Strakonicích, kde teplárnu většinově vlastní město.

Do roku 2014 se podařilo v místní teplárně zrekonstruovat strategické technologické vybavení a v dalším období bylo zapotřebí začít se  přizpůsobovat novým energetickým podmínkám. Strakonická teplárna měla odborný tým, který toho byl schopen. V roce 2014 ovšem přišly komunální volby a moci se ve městě i v teplárně ujalo populistické a extremistické politické hnutí Strakonická Veřejnost. To již čtvrtým rokem v teplárně nastavuje trend směřující k jejímu krachu. K tomu přispívá fakt, že teplárnu nyní řídí místo odborníků ambiciózní a kariérní politici, kteří se v teplárně pohybují jako sloni v porcelánu.

Ve stejném roce, kdy Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty převzala do své moci strakonickou teplárnu, navštívil naše město cirkus se slony. A jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.

Foto 2: Ve stejném roce, kdy Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty převzala do své moci strakonickou teplárnu, navštívil naše město cirkus se slony. A jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.

Připomeňme si jména všech slonů v porcelánu – politiků z představenstva a dozorčí rady strakonické teplárny, jelikož se jedná o skutečně učebnicový příklad neschopných individuí. Všichni by se mohli starat díky své neodbornosti tak nanejvýš o domácí kotel či ohniště na zahrádce. Je tedy smutné, kam až může dospět demokracie v praxi, kdy o majetku v řádu zhruba jedné miliardy a o vysoce odborných technologiích rozhodují diletanti, jako jsou Břetislav Hrdlička, Pavel Zach, Josef Štrébl, Josef Moučka, Josef Zoch, Jan Svoboda a Miloslav Tuháček – všichni politické hnutí Strakonická veřejnost nebo její političtí kolaboranti.

Má vůbec cenu se snažit teplárny obecně zachovat, když se nabízejí různá alternativní řešení pro konečné zákazníky? Odpověď zní ano, protože stále mají obě řešení své oblasti působení, ve kterých jsou zatím nenahraditelní. Současnou dobu můžeme charakterizovat jako éru ekologizace a racionalizace provozu existujících zdrojů a soustav zásobování teplem. Energetika se musí přizpůsobovat stále přísnějším legislativním předpisům a nejrůznějším regulacím. Existuje více možností, jak se teplárny mohou nové době přizpůsobit. Technologicky, kapacitně i poskytovanými službami. Zkrátka nejenom ekologicky, ale nezbytně také i ekonomicky. O tom ale až příště.

Rozhodně musí přestat stav vnímání zákazníka chtějícího se odpojit od teplárny jako nepřítele, se kterým je zapotřebí bojovat. Není možné nadále ignorovat realitu a zastírat ji lží, pomluvami nebo dokonce urážkami. Pokud chtějí teplárny samy přežít, je nezbytné realitu vzít okamžitě na vědomí a přizpůsobit se jí. Je nutné velmi rychle pochopit, že v podstatě bezstarostná doba jejich monopolního postavení skončila.

Je toho skutečně hodně co čeká teplárnu ve Strakonicích, aby v nové době obstála. Ovšem s takovými karikaturami v čele, jako je třeba předseda představenstva Břetislav Hrdlička nebo nový generální ředitel Josef Eigner, čeká strakonickou teplárnu spíše cesta do pekla, kam s sebou stáhnou i celé Strakonice včetně jejich obyvatel.

Jeden příklad za všechny. Břetislav Hrdlička. Místo toho aby se snažil teplárnu připravit na novou dobu, tak vyhlásil válku alternativním dodavatelům zdrojů energií. Největším paradoxem přitom je, že ještě v době před komunálními volbami v roce 2014 obviňoval minulé vedení teplárny i radnice, že nutí občany využívat služeb místní teplárny. Dokonce situaci přirovnal k tomu, že lidé ve městě, kteří se odpojí od teplárny, jsou pro radnici a teplárnu škůdci. Na webu Strakonické Veřejnosti o tom publikoval článek pod názvem „Kdo nemá teplo z teplárny, je škůdce!!!“.

I když si závěry v článku tehdy Hrdlička vymyslel, tak sám začal po násilném převzetí moci ve Strakonicích (na základě lživé kampaně) pronásledovat zákazníky, kteří se chtějí od teplárny odpojit a zachází s nimi jako se škůdci podle konstrukce, kterou kdysi sám vymyslel coby opoziční zastupitel. Dodavatele alternativních zdrojů tepla začal pomlouvat a v podstatě urážet, nazývat je šmejdy a začal bojovat jak proti nim, tak proti samotným občanům Strakonic, kteří ve své podstatě nechtějí nic jiného, než zlevnit náklady své domácnosti na vytápění. Důkazy? Zde jsou:

(Texty zvětšíte kliknutím pravým tlačítkem na obrázku a volbou „Otevřít obrázek na nové kartě“ – podle typu webového prohlížeče)

Článek dnešního starosty Břetislava Hrdličky uveřejněný na webu jeho populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost dne 2.4.2014. Hrdlička v něm kritizoval snahu tehdejšího vedení města a teplárny udržet zákazníky u teplárny.

Foto 3: Článek dnešního starosty Břetislava Hrdličky uveřejněný na webu jeho populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost dne 2.4.2014. Hrdlička v něm kritizoval snahu tehdejšího vedení města a teplárny udržet zákazníky u teplárny.

Dopis dnešního starosty Břetislava Hrdličky z roku 2018, pomocí kterého se snaží zabránit lidem ve využívání levnějších zdrojů tepla, kde navíc dodavatele alternativních zdrojů tepla v podstatě označuje za šmejdy. Jeho argumentace ve zde publikovaném dopise je navíc zcestná.

Foto 4: Dopis dnešního starosty Břetislava Hrdličky z roku 2018, pomocí kterého se snaží zabránit lidem ve využívání levnějších zdrojů tepla, kde navíc dodavatele alternativních zdrojů tepla v podstatě označuje za šmejdy. Jeho argumentace ve zde publikovaném dopise je navíc zcestná.

Jedná se o smutné konstatování, ale strakonická teplárna, město Strakonice a občané Strakonic již pravděpodobně souboj s dodavateli alternativních zdrojů tepla prohráli. Škody pro zde uvedené mohou jít do nedozírných výšin. Prohráli jenom proto, že občané svěřili správu města včetně teplárny skupině amatérů, jakými jsou Hrdlička, Eigner a jejich političtí spolupracovníci. Zejména nejnovější počin strakonických politiků, kterým bylo jmenování politika Josefa Eignera generálním ředitelem teplárny, je sebezničující. Stačilo přitom svěřit teplárnu skutečným odborníkům, nebrat dodavatele alternativních zdrojů tepla jako nepřátele a naslouchat lidem, co oni vlastně chtějí.

Autor uvedený článek napsal přesto, že sám je akcionářem strakonické teplárny. Napsal ho ale také právě proto, že je akcionářem teplárny a vidí, do jaké ekonomické propasti nevzdělanci typu politiků Hrdličky s Eignerem strakonickou teplárnu vedou. Ve Strakonicích se nyní nerozhoduje o tom, zda bude teplo o pár korun levnější či dražší. Rozhoduje se o bytí či nebytí teplárny jako takové.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Nynější starosta Břetislav Hrdlička díky své konstrukci ve svém článku v roce 2014 označil občany Strakonic za škůdce – viz další text; foto 2 – Ve stejném roce, kdy Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty převzala do své moci strakonickou teplárnu, navštívil naše město cirkus se slony. A jaký je rozdíl mezi skutečnými slony z cirkusu a těmi pohybujícími se tzv. „v porcelánu“, které představují například politici Břetislav Hrdlička s Josefem Eignerem? Po těch skutečných nezůstaly ve Strakonicích žádné škody.; foto 3 – Článek dnešního starosty Břetislava Hrdličky uveřejněný na webu jeho populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost dne 2.4.2014. Hrdlička v něm kritizoval snahu tehdejšího vedení města a teplárny udržet zákazníky u teplárny.; foto 4 – Dopis dnešního starosty Břetislava Hrdličky z roku 2018, pomocí kterého se snaží zabránit lidem ve využívání levnějších zdrojů tepla, kde navíc dodavatele alternativních zdrojů tepla v podstatě označuje za šmejdy. Jeho argumentace ve zde publikovaném dopise je navíc zcestná..

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – strakonickaverejnost.cz; foto 2 – Karel Janský; foto 3 – strakonickaverejnost.cz; foto 4 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku