Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 10. část, aneb „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“

2.6.2018. Druhou část názvu titulku jsme si vypůjčili z Týdeníku Strakonicko. Článek pod tímto názvem tam vyšel 30.5.2018 v čísle 22 (vyjde ještě v čísle 23, jelikož část textu byla prý chybou tiskárny zaměněna s příspěvky z Milevských novin). V tuto chvíli nám jde ale spíše o následnou diskuzi pod článkem, která se objevila u jeho internetové verze. Hlavním diskutujícím není nikdo jiný, než radní Rudolf Oberfalcer. A jak už bývá zvykem u tohoto internetového slídiče a fanatického diskutéra, opět vypouštěl „zapáchající balónky“. Dobře totiž ví, že ve Strakonicích dnešních dnů mu projde cokoliv. Lidé se málo zamýšlí nad souvislostmi, chtějí mít svůj klid a nechtějí nad texty příliš přemýšlet. Další si zase řeknou, přece by radní tak bezostyšně nelhal.

Teplárna Strakonice, a.s.

Foto 1: Teplárna Strakonice, a.s.

Mám doma schovaný dopis. Je z období krátce po Druhé světové válce a jeho autorem je Žid, kterému se krátce po vypuknutí války podařilo utéct do Ameriky. Jeho příbuzný mu z Československa napsal těsně po válce dopis, ve kterém vylíčil hrůzy, které byly později pojmenovány slovem holokaust. Autor dopisu z Ameriky píše, že mu tam nikdo nechce věřit, že by se vůbec něco tak strašného mohlo odehrát. V zámoří skutečně dlouho lidé nevěřili. Lidé se totiž zdráhají uvěřit něčemu, co je na první pohled zcela absurdní a nepředstavitelné. O to horší bývá později prozření. 

Skutečnost z předchozího odstavce je podobná realitě, která se odehrává ve Strakonicích od voleb v roce 2014. Zástupci politického hnutí Strakonická Veřejnost až neskutečně lžou a lidé ve městě se zdráhají uvěřit. Není proč se jim divit. Zastupitelé Oberfalcer, Hrdlička, Christelbauer, Zoch a jim podobní si totiž dlouhodobě a zdánlivě přesvědčivě vymýšlí. Překrucují přitom fakta takovým způsobem, že člověk bez informací si neumí představit, že by je někdo mohl tak oklamávat.

Ve skutečnosti je to jako ve slavné polské komedii „Sexmise“ z roku 1983, kdy jeden člověk přesvědčí velkou skupinu žen, že všichni muži na planetě vymřeli a přitom s nimi manipuluje a ovládá je. Pojďme se ale podívat na diskuzní výplody Oberfalcera ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Zde jsou (kliknutím na obrázek můžete text zvětšit v novém okně):

Diskuze na Týdeníku Strakonicko pod článkem „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“

Foto 2: Diskuze na Týdeníku Strakonicko pod článkem
„Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“

Je tedy teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje? Oberfalcer k podpoře svých argumentů použil konstatování, že „Cash flow (zásoba peněz včetně pohledávek a závazků) vzrostla za rok 2017 o 11 mil. Kč.“ Manipulativně přitom uvádí něco, co nemá žádnou vypovídací hodnotu o ekonomické zdatnosti teplárny.

Výrazem cash flow označujeme peněžní toky nebo výkaz o peněžních tocích. Přináší obraz o finanční situaci podniku a úrovni jeho finančního řízení. Z cash flow nezjistíme účetní zisk, ale stav firemních financí. Důkazy a fakta přitom o cash flow teplárny za rok 2017 hovoří jasně a nekompromisně. Teplárna na tom není dobře. Například na začátku roku 2017 byl stav peněžních prostředků a ekvivalentů 47 365 000 Kč a na konci roku to bylo 25 188 000 Kč. Tedy o 22 177 000 Kč méně. Asi si je toho Oberfalcer vědom, protože většina jeho diskuzních příspěvků se zabývá hlavně pliváním na jejich předchůdce. Tím pouze odvádí pozornost od skutečného stavu teplárny. Čísla pak mají dát jeho plivancům pocit odbornosti.:

„Považuji za velice nezodpovědné neustále a opakovaně strašit, že teplárna směřuje k platební neschopnosti, čísla hovoří jasně - teplárna hospodaří se ziskem a splácí všechny své závazky v termínu! Proč tedy pan Vondrys toto vše vyvolává? Protože mu nejde o teplárnu, ale o sebe! Proto ten řev, proto ty falešné poplašné zprávy z jejich „úst“. Nenechme se oklamat, podle činů poznáte je. Vzpomeňte všichni na jejich jednání v teplárně k nám zákazníkům v době, kdy oni tomu šéfovali. Kašlali na nás tehdy a kašlou na nás i teď!“

Jeden z hlavních ideologů politického hnutí Strakonické Veřejnosti Oberfalcer zahřímal. Ve stejné tónině, jako jeho předchůdci, například nacistický Joseph Goebbels nebo komunistický Vasil Biľak. Samozřejmě neopomněl připomenout „kauzu“ Rentera, jeden nepovedený obchod z mnoha dalších, kdy ale konečným výsledkem byl plusový zisk v řádech milionů. V součtu se tedy o žádný nepovedený obchod nejednalo a město Strakonice z něho mělo zisk.

V diskuzi pod článkem v Týdeníku je zajímavý příspěvek anonymního čtenáře. Na adresu jiného anonyma uvedl: „A vy anonyme pravděpodobně vládnete dokonalými ekonomickými rozbory teplárny! Takže buď jste někdo z představenstva nebo jen záměrně kalíte vodu.“ Pravda je ale taková, že kompletní ekonomické výsledky teplárny za rok 2017 jsou veřejně přístupné všem na adrese http://www.tst.cz/pro-akcionare/.

Podívejme se, jaká jsou skutečná fakta podle oficiálních ekonomických dat. Prakticky u všech níže uvedených rozhodujících ekonomických ukazatelů teplárny zaznamenáváme pokles. A tam kde jde o zvýšení, jedná se o varovné signály.

Rozvaha v plném rozsahu: (A) Aktiva celkem poklesla o 41 694 000 Kč; (B) Dlouhodobý majetek poklesl o 32 482 000 Kč; (B.I.) Dlouhodobý nehmotný majetek poklesl o 4 799 000 Kč; (B.II.) Dlouhodobý hmotný majetek poklesl o 27 683 000 Kč; (C) Oběžná aktiva poklesla o 9 255 000 Kč;  (C.I.) Zásoby poklesly o 4 836 000 Kč; pohledávky se zvýšily o 17 758 000 Kč; (C.IV.) Peněžní prostředky poklesly o 22 177 000 Kč; (D.) Časové rozlišení aktiv (náklady příštích období) se zvýšilo o 43 000 Kč. Výkaz zisku a ztráty: (I.) Tržby z prodeje výrobků a služeb poklesly o 2 638 000 Kč; (II.) Tržby za prodej zboží poklesly o 45 000 Kč; Mzdové náklady poklesly o 6 105 000 Kč.

Vezmeme-li v úvahu, že zisk teplárny za rok 2017 je 3 632 000 Kč a od této částky odečteme ušetřené prostředky za propuštěné (vyhozené) pracovníky v roce 2017 ve výši 6 105 000 Kč a ještě od té částky odečteme pokles peněžních prostředků („rozfrcané“ peníze zanechané předchozím vedením) ve výši 22 177 000 Kč, dojdeme k tomu, že Teplárna Strakonice a.s. za rok 2017 skončila se ztrátou ve výši – 24 650 000 Kč.

Uvedený výsledek by platil v případě, kdyby teplárna pracovala stejně „efektivně“ jako v roce 2016, což by byl až přílišný a nezdravý optimismus. Uvedený příklad dokládá, že strakonická teplárna svým trendem směřuje ke krachu, který oddaluje vyhazováním lidí z práce a spotřebováváním peněz zanechanými jejich předchůdci. Naše porovnání platí pouze za rok 2017. Čísla od roku 2015 by byla mnohem tragičtější.

A to se ještě v tomto článku nezmiňujeme o „úpravách“ účetnictví, jako jsou například úpravy odpisů. Aby nedošlo k mýlce, ony úpravy jsou skutečně schváleny auditorem. Účetně je totiž vše v naprostém pořádku. Je to třeba podobné, jako když si začnete půjčovat a ručit budete například hodnotou vašeho domu. Až vyčerpáte celou hodnotu domu – za několik let, na co si půjčíte dál? Z čeho budete splácet, abyste nemuseli prodat zadlužený dům? Než k tomu ovšem dojde, můžete se skutečně chlubit tím, co vše si můžete koupit a jak dobře se vám žije. Do konečného součtu bude u vás rovněž účetně i právně vše v pořádku. Ve skutečnosti ale budete v hlubokém mínusu. Z čeho tedy bude žít teplárna, až nebude mít koho vyhodit a nezbydou jí peníze zanechané předchůdci?

Občané Strakonic by neměli dát na to, co si myslí Oberfalcer, Vondrys nebo Janský. Měli by dát především na konkrétní důkazy, které jsou jim předkládány. Je pravdou, že složitým ekonomickým číslům nemusí rozumět. V jejich zájmu ale je, aby si našli někoho, kdo jim je vysvětlí. Dříve, než díky špatnému hospodaření několika jednotlivců budou za teplo platit astronomické částky. Varováním může být fakt, že sama Strakonická Veřejnost zvýšila občanům v roce 2018 cenu tepla, kterou jim populisticky a bez reálných propočtů snížila v roce 2017. 

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Teplárna Strakonice, a.s.; foto 2 – Diskuze na Týdeníku Strakonicko pod článkem „Je teplárna ekonomicky zdatná nebo krachuje?“.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – jcted.cz.

Zpět na úvodní stránku