Zpět na úvodní stránku

Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí, radní Rudolf Oberfalcer – 2. část, aneb rozhodující důkazy a fakta

Poznámka autora článku na úvod: Při shromažďování podkladů a při samotném psaní tohoto článku mi bylo hodně úzko. Především z toho, když jsem si i já sám konečně ve všech souvislostech uvědomil, co je podle mne radní Rudolf Oberfalcer zač. Ten Oberfalcer, který občany Strakonic připravil o možnost již mít hezky zrekonstruované celé Velké náměstí. Co zmařil za úsilí lidí, kteří se projektu plně věnovali, co peněz přišlo nazmar. Tento článek nechť je mementem úsilí jedněch něco vytvořit a jejich opaku, kdy někdo chce pouze ničit práci druhých.

5.9.2017. V první části našeho seriálu o Velkém náměstí byly v souhrnu uvedeny nepravdy, kterými dnešní radní Rudolf Oberfalcer argumentuje, co se týká rekonstrukce nedokončené části Velkého náměstí ve Strakonicích. Druhá část přichází v době, kdy se radnice pod vedením Břetislava Hrdličky v podstatě rozhodla, že zbytečně obere obyvatele Strakonic o zhruba 5 milionů Kč. Díky zkušenostem s novým vedením radnice může jít ale ještě o větší částku. V dnešním pokračování si ukážeme, jak především radní Rudolf Oberfalcer a starosta Břetislav Hrdlička klamou lidi. Jejich konání je pro Strakonice hodně nebezpečným hazardem s penězi města.

Ukázka, jak mohlo vypadat Velké náměstí ve Strakonicích podle firmy ATELIER GENESIS, spol. s r. o., kdyby městu nezhatil rekonstrukci dnešní radní Rudolf Oberfalcer

Foto 1: Ukázka, jak mohlo vypadat Velké náměstí ve Strakonicích podle firmy ATELIER GENESIS, spol. s r. o., kdyby městu nezhatil rekonstrukci dnešní radní Rudolf Oberfalcer

Předchozí a související články, stále aktuální:

Na webových stránkách České komory architektů již byl zveřejněn záměr současné radnice týkající se rekonstrukce Velkého náměstí. Konkrétně jde o připravovanou architektonickou soutěž pod názvem „Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích“, status „v přípravě“, předpokládaný termín vyhlášení: „1.10.2017“.

Pokud vedení města uvedené zrealizuje, město tímto neuváženým krokem může přijít zhruba o 5 milionů Kč, možná i o více. Vše dosud v přípravách provedené tak bude vlastně zaplaceno dvakrát. Jenom proto, že na předchozím projektu pracovalo minulé vedení radnice. Mimo zmíněnou soutěž chce navíc radnice něco podobného zadat také studentům architektury. V plánované ceně bude zbytečně i nová projektová dokumentace týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vlastně i celé územní řízení, které by v tomto případě začalo od nuly, je finanční ztrátou.

Radnice pod vedením Strakonické Veřejnosti připravuje zcela nesmyslné akce týkající se revitalizace III. části Velkého náměstí – oslovena již byla dokonce Česká komora architektů

Foto 2: Radnice pod vedením Strakonické Veřejnosti připravuje zcela nesmyslné akce týkající se revitalizace III. části Velkého náměstí – oslovena již byla dokonce Česká komora architektů

Velké plýtvání penězi připravuje Strakonická Veřejnost navzdory tomu, že architektonická studie je již hotova a skutečně důstojným způsobem řeší dokončení III. etapy rekonstrukce Velkého náměstí, včetně napojení na předchozí rekonstrukce. Právě z uvedené studie jsou použity fotografie u fota číslo 1. Vypracoval ji ATELIER GENESIS, spol. s r. o. Je zhotovena i platná kompletní dokumentace pro územní řízení a je vydáno platné územní rozhodnutí. A konečně, město má i kompletně vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které by mělo následovat. Územní rozhodnutí je platné, nic tedy nebrání tomu, po vydání stavebního povolení, začít okamžitě stavět.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla zpracována již v roce 2014 – nebýt změny vedení na radnici po volbách, rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí mohla být nyní v plném proudu

Foto 3: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla zpracována již v roce 2014 – nebýt změny vedení na radnici po volbách, rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí mohla být nyní v plném proudu

Nyní se podíváme asi na to nejdůležitější, co si Strakonická Veřejnost s radním Rudolfem Oberfalcerem v čele myslí, že neexistuje. A proto také neustále mystifikují strakonické občany. Tvrdí totiž, že minulé vedení radnice nemělo žádné peníze na provedení rekonstrukce zbytku Velkého náměstí. To je ale nepravda, peníze radnice měla, a to konkrétně 31 435 377,45 Kč. Právě o tyto peníze dnešní radní Rudolf Oberfalcer radnici a strakonické občany připravil. Částka to samozřejmě není konečná. Připočteme-li k ní zmařenou projektovou dokumentaci, všechna řízení kolem stavby a další újmy, skutečná ztráta by se městu vyšplhala do astronomických částek – po započtení ztrát i za dobu, kdy již Strakonice mohly revitalizované náměstí plnohodnotně využívat.

Město Strakonice dostalo konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad dne 9.8.2013

Město Strakonice dostalo konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad dne 9.8.2013

 Město Strakonice dostalo konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad dne 9.8.2013

Foto 4: Město Strakonice dostalo konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad dne 9.8.2013

Město Strakonice konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad přijalo dne 15.8.2013

Foto 5: Město Strakonice konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad přijalo dne 15.8.2013

Město Strakonice dotaci nakonec odmítlo 6.11.2013, protože přehodnotilo své původní stanovisko a usoudilo, že s dnešním radním Rudolfem Oberfalcerem a jeho manželkou není možná rozumná domluva. Ten tedy svým obstrukčním jednáním zhatil městu dotaci ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad

Foto 6: Město Strakonice dotaci nakonec odmítlo 6.11.2013, protože přehodnotilo své původní stanovisko a usoudilo, že s dnešním radním Rudolfem Oberfalcerem a jeho manželkou není možná rozumná domluva. Ten tedy svým obstrukčním jednáním zhatil městu dotaci ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad

Z výše uvedeného je jasně patrné, že město peníze na rekonstrukci III. etapy náměstí mělo a je lež tvrdit, že tomu tak nebylo.

Na jednoho člověka bychom neměli zapomínat. Do osudu rekonstrukce Velkého náměstí se rozhodl zapojit i dobře známý Jan Svoboda, dnešní zastupitel města. Učinil tak prostřednictvím jím řízeného občanského sdružení Strakonická beseda. Nestalo se tak poprvé, Jan Svoboda se vůbec často chtěl vyjadřovat k věcem strakonickým, a to pod hlavičkou různých občanských sdružení nebo uskupení s adresou Bavorova č.p. 562. K tématu se ještě vrátíme v další reportáži o tomto zastupiteli. Dnes si jenom řekneme, že Stavební úřad ve Strakonicích (dále jen Stavební úřad) jeho občanskému sdružení účast v územním řízení zamítl.

Občanské sdružení Strakonická beseda se prostřednictvím svého člena Jana Svobody pokusilo neúspěšně zasáhnout do rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí – vyloučeno z projednávání bylo 22.3.2012

Foto 7: Občanské sdružení Strakonická beseda se prostřednictvím svého člena Jana Svobody pokusilo neúspěšně zasáhnout do rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí – vyloučeno z projednávání bylo 22.3.2012

Zrekapitulujme si, jak se celá anabáze kolem rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí odvíjela. Raději nyní nepůjdeme před rok 2012, i tak nás všechny z toho myslím bude bolet hlava. Kdo nechce číst dál, nemusí. To podstatné již tady bylo řečeno nyní. Pro zájemce o důkazy a fakta je tu ale chronologie většiny toho, jak šel čas s rekonstrukcí III. etapy Velkého náměstí. A hlavně – jak rekonstrukci náměstí ovlivnil a zmařil radní Rudolf Oberfalcer se svojí manželkou. Jejich urputnost byla až neskutečná. Obrázek o nich dvou ať si ale udělá každý čtenář sám.

18.02.2012 Krajský úřad Jihočeského kraje (dále jen Krajský úřad) vydal Usnesení, že starosta Pavel Vondrys není vyloučen z projednávání a rozhodování v řízení rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa. Město ještě ani nepodalo žádost a manželé Oberfalcerovi si už stěžovali.
22.02.2012 Rada města na svém 51. jednání zamítla firmě Rudolfa Oberfalcera svým usnesením č. 1401/2012(51/5) postavit si před cukrárnou předzahrádku. Zde je také možná „jádro pudla celého problému“. Vypadá to tak, že město nepovolilo Rudolfu Oberfalcerovi předzahrádku, a proto Rudolf Oberfalcer znemožnil městu opravit náměstí, ve stylu – oko za oko, zub za zub. Vůbec se u toho nestyděl argumentovat snížením parkovacích míst na náměstí, která on sám chtěl předtím omezit. Přitom rada ve svém rozhodnutí jasně uvedla, že „žádost může být znovu posouzena po provedení rekonstrukce této části Velkého nám. (III. etapa)“.

Rada města zamítla na svém 51. jednání konaném dne 22.2.2012 firmě Rudolfa Oberfalcera postavit si před cukrárnou předzahrádku

Foto 8: Rada města zamítla na svém 51. jednání konaném dne 22.2.2012 firmě Rudolfa Oberfalcera postavit si před cukrárnou předzahrádku
01.03.2012 Město Strakonice (dále jen město) podalo ke Stavebnímu úřadu žádost o umístění stavby. Bylo zahájeno územní řízení u Stavebního úřadu.
  Řízení mělo být zakončeno vydáním územního rozhodnutí. Poté mohlo probíhat stavební řízení, které by bylo zakončeno vydáním stavebního povolení. Pak již nic nebránilo tomu začít s tolik potřebnou rekonstrukcí III. etapy Velkého náměstí.

Vše nakonec bylo ale jinak, ke stavebnímu řízení vůbec nedošlo a územní řízení se muselo celé opakovat. Jenom kvůli dnešnímu radnímu Rudolfu Oberfalcerovi a jeho manželce.

Nikdo jiný si nestěžoval, ostatní problémy řešili vzájemnou shodou a neeskalovali je jako manželé Oberfalcerovi.
02.03.2012 Stavební úřad vydal Veřejnou vyhlášku – Oznámení o zahájení územního řízení a pozval dotčené účastníky řízení k veřejnému ústnímu jednání na 2.4.2012. K projednání žádosti bylo přizváno 8 firem a organizací, 6 dotčených správních úřadů a 28 jednotlivců.
21.03.2012 K plánované rekonstrukci Velkého náměstí se vyjádřil Odbor rozvoje Městského úřadu (dále jen MěÚ) ve Strakonicích, který „shledal, že předložený záměr je v souladu s územním plánem Strakonic“.
22.03.2012 Stavební úřad vyloučil jako účastníka územního řízení občanské sdružení Strakonická beseda dnešního zastupitele Jana Svobody se sídlem Bavorova č. p. 562, Strakonice.
02.04.2012 Veřejného ústního jednání, kde mohli účastníci uplatnit své připomínky se zúčastnili 2 zástupci Stavebního úřadu a 5 zaměstnanců Městského úřadu. Nikdo jiný, ani Rudolf Oberfalcer, nepřišel. Možná se právě on bál přijít a sám diskutovat a obhajovat svůj názor.

Paradoxem ovšem je, že ještě než začalo samotné projednávání v 10:00 hod., kde mohli stavbou dotčení lidé vznést své připomínky, náměty a dotazy, tak Rudolf Oberfalcer s jeho manželkou Janou Oberfalcerovou podali písemně své námitky v ten den v 9:10 hod. (6 stran). Věděli tedy, že je vše špatně ještě dříve, než se o problematice vůbec začalo jednat. Záměrem radnice se cítili dotčeni a poškozeni na svých vlastnických právech.

Oháněli se třeba rozporem s územním plánem. Také tím, což je dnes úsměvné. Na náměstí by se prý zvýšil počet komerčních ploch a oni se báli, že jejich cukrárna bude ohrožena konkurencí. Nelíbilo se jim, že je podle nich (jenom podle nich) funkce veřejného prostranství upozaďována před komerčními aktivitami. Dnes již radní Oberfalcer mluví jinak, chce dát naopak větší prostor komerčním aktivitám. Otázkou je, zda i těm, které by mohly být jeho budoucí konkurencí. Dále se jim nelíbily komunikace a zpevněné plochy a rovněž fontána. Také skutečnost, že by na náměstí u jejich domu mělo dojít ke zklidnění dopravy.

Námitku č. 4 ocitujeme doslova: „Záměr obsažený v projektové dokumentaci dle našeho názoru dále narušuje tzv. pokojný stav ve vztahu k naší nemovitosti“. Námitka se týkala vjezdu do jejich domu. Manželé Oberfalcerovi si také stěžovali, že na náměstí dojde k úbytku parkovacích míst. Co na tom, že si sami podali žádost o umístění předzahrádky před svoji cukrárnu, kterou předmětná parkovací místa snížili také. V poslední námitce upozornili na skutečnost, že chybí vyjádření památkové péče ve vztahu k bývalé budově radnice. Otázkou je, jak měli být právě touto skutečností manželé Oberfalcerovi poškozeni na svých právech.

Své námitky končí slovy: „Projektová dokumentace svým pojetím naopak výrazně ohrožuje udržitelnost tohoto našeho projektu… a ohrožuje nás tak socioekonomicky (hrozba neúspěchu projektu a tím i povinnost vrátit dotace a možnost celkového úpadku… mimo jiné zaměstnáváme i osoby z řad tzv. sociálně vyloučených)“.

Když to zjednodušíme, manželé Oberfalcerovi možná chtěli rekonstrukci náměstí s tím, že jediným podnikatelským subjektem v místě s cukrárnou či jinou prodejnou budou jen a pouze oni sami. Proto, aby zákazníci neměli jinou volbu kam jít nakupovat. Co kdyby se jim přece jenom nedařilo a museli třeba vrátit dotaci získanou na cukrárnu? Také kvůli této obavě musel jít veřejný zájem stranou, rovněž proto nemají Strakonice opravené náměstí.
04.04.2012 K námitkám manželů Oberfalcerových se pro Stavební úřad vyjádřil Odbor rozvoje MěÚ Strakonice. Zabýval se většinou jejich námitek a za zmínku stojí především jejich stanovisko k údajnému ztížení vjezdu do domu Oberfalcerových a k jejich údajně ohroženému podnikání.

„Šířka zpevněné plochy před objektem č. 7 je v projektové dokumentaci min. 8 m, což je více než u většiny objektů ve Strakonicích… Odbor rozvoje MěÚ Strakonice stejně jako další správní orgány nemají zákonnou možnost posuzovat stavby v územním řízení z hlediska ekonomického přínosu stavby pro jednotlivé účastníky řízení“.

Tady občané Strakonic ve světle důkazů a faktů konečně vidí, kdo a proč zmařil rekonstrukci zbývající části náměstí a kvůli jakým hloupostem!
18.04.2012 Na Stavební úřad se dostavil Rudolf Oberfalcer s Hanou Roudnickou a nahlíželi do spisu od 9:07 hod. do 9:25 hod.
25.04.2012 K námitkám manželů Oberfalcerových se vyjádřil Odbor majetkový MěÚ Strakonice. Zde je zajímavé zejména jejich stanovisko k vjezdu do jejich domu, kdy je poukázáno na to, že už když se rekonstruovala cukrárna v domě manželů Oberfalcerových, tak již tehdy si manželé stěžovali na komplikovaný příjezd do dvora.

Nechtěli snad uvedení manželé, aby jim v rámci rekonstrukce náměstí někdo za městské peníze zrekonstruoval i jejich dům? Odbor majetku doslova uvedl, že „Při rekonstrukci objektu č. p. 7 na cukrárnu bylo ověřeno vlastníkem tohoto objektu, že zajetí do dvora menším nákladním vozidlem je za stávajícího stavu komplikované, proto docházelo k manipulaci se stavebním materiálem a sutí na veřejné komunikaci (náměstí)“.

Tak k rekonstrukci cukrárny bylo město se svým náměstím manželům Oberfalcerovým dobré, před volbami již ale vyvěsili na svůj dům nechvalně známý transparent, který dehonestoval předchozí vedení města – to, které jim pomohlo.

Transparent na Velkém náměstí č. p. 7 manželů Oberfalcerových před komunálními volbami v roce 2014. Lidé kolem domu nejsou účastníci nějaké demonstrace, jde o účastníky Mezinárodního dudáckého festivalu v roce 2014, kde Rudolf Oberfalcer se svým transparentem působil hloupě a byl ostudou města. Navíc je zde vidět na dalším transparentu, že Oberfalcerovi měli dříve předzahrádku u své cukrárny uvnitř domu.

Foto 9: Transparent na Velkém náměstí č. p. 7 manželů Oberfalcerových před komunálními volbami v roce 2014. Lidé kolem domu nejsou účastníci nějaké demonstrace, jde o účastníky Mezinárodního dudáckého festivalu v roce 2014, kde Rudolf Oberfalcer se svým transparentem působil hloupě a byl ostudou města. Navíc je zde vidět na dalším transparentu, že Oberfalcerovi měli dříve předzahrádku u své cukrárny uvnitř domu.

03.05.2012 Stavební úřad vydal Vyrozumění – Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Možnosti nahlédnout do spisu využil Rudolf Oberfalcer.
11.05.2012 Rudolf Oberfalcer uvedl své rozhořčení přímo do spisu na 3 stranách rukopisu. Přibyla v něm podle něho vyjádření dalších orgánů a nějaké novinové články. Ze strany Rudolfa Oberfalcera šlo o evidentní snahu celý proces územního řízení zdržovat, protože například požadoval, aby se uvedené doklady, včetně novinových článků, zaslaly všem účastníkům řízení. Tedy i těm, kterých se vůbec netýkaly. Navíc novinové články nebývají normálně součástí spisu, Stavební úřad není výstřižkovou službou. Spolu s ním do spisu nahlížela jím pozvaná Hana Roudnická. Trvalo jim to od 9:20 do 10:45 hod.
25.06.2012 Stavebním úřadem ve Strakonicích bylo vydáno první územní rozhodnutí pod č.j.: MUST/023880/2012/SÚ/rem, a to Veřejnou vyhláškou. Jediné námitky, které územní rozhodnutí řešilo, byly ty, které podal Rudolf Oberfalcer s manželkou Janou Oberfalcerovou a ty byly zamítnuty. Tak až zase budou starosta Břetislav Hrdlička nebo radní Rudolf Oberfalcer lhát, jak se lidem znemožnil vjezd do domů, tady je pravda. V množném čísle možná ano – manželům Oberfalcerovým.
  Mimochodem, Stavební úřad ve svém rozhodnutí nemůže řešit skutečnosti, že by rekonstrukcí náměstí mohly vzniknout stejné podnikatelské aktivity, jako je ta manželů Oberfalcerových, kterým by tak vznikla konkurence. Územní rozhodnutí opětovně konstatuje, že „V místě stávajícího vjezdu do domu č.p. 7 je pro zajíždění malého nákladního vozidla patrná komplikace již při současném prostorovém řešení“.

(Poznámka redakce: Manželé Oberfalcerovi se nemohli zkrátka smířit s tím, že jim do dvora možná nebudou moct jezdit „kamiony“) Stavební úřad zároveň posoudil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí a podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovil tuto lhůtu na 4 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zbytečně, protože toto územní rozhodnutí je již neplatné – viz dále.

Uveďme si nyní slovně, jak měla III. etapa rekonstrukce náměstí vypadat pomocí textového popisku v územním rozhodnutí.
„Záměrem je vytvořit před budovami radnice co největší plochu náměstí a co nejvíce otevřít volný prostor. Vzhledem k příčným i podélným sklonům nelze východní část náměstí řešit jinak než dvouúrovňově. Horní úroveň pěší zóny bude široká cca 8 metrů, tak aby se pod ní v místě radničních domů mohly vybudovat komerční prostory. Navržená šíře horní pěší zóny umožní bezproblémové zajíždění do průjezdů v severní frontě domů.“ (Poznámka redakce: Tedy i do domu č. p. 7 manželů Oberfalcerových)

„Na dolní ploše náměstí bude umožněno režimové parkování osobních vozů. Tato plocha bude ukončena na západě stylizovanou bránou, jejíž jeden sloup bude zároveň fontánou. Za fontánou bude pokračovat v návaznosti na komerční prostory průběžné schodiště až po dům č. p. 7). V dolní úrovni dochází k úpravě trasování průjezdné komunikace, kdy se ještě více oddaluje od jižní fronty domů a vzniká zde tak více prostoru pro další aktivity.

Před Papežovými domy bude výšková úroveň snížena a prostor na úrovni domů rozšířen tak, aby byl prostor před domy co nejvíce uvolněn. Rozšířením prostoru před Papežovými domy se zároveň zlepší komunikační propojení náměstí s Lázeňskou ulicí a dále s pěší zónou podél řeky Otavy. Tímto řešením je původně protáhlé náměstí rozděleno fontánou na dvě části: „prázdnou plochu“ před budovami radnice s vloženými komerčními prostory, které oživí tuto část města, a část západně od fontány, která novou zelení a schodištěm vytvoří klidovější plochu.

Naopak plocha před domy městského úřadu umožní univerzální využívání plochy náměstí. Na dispoziční řešení dolního parteru Velkého náměstí bude navazovat vstupní objekt do městského úřadu, prostory pro komerční využití plnící funkci stavby občanské vybavenosti a prostory nového veřejného hygienického zařízení. Součástí záměru je i rekonstrukce inženýrských sítí a změna povrchů předmětné lokality.“
28.05.2012 Manželům Oberfalcerovým jimi učiněná poznámka přímo do spisu 11.5.2012 nestačila, proto své námitky zopakovali i samostatným podáním.
26.06.2012 Dnešní radní Rudolf Oberfalcer se ovšem jen tak vzdát nehodlal. Napsal a podal námitku na podjatost týkající se starosty Pavla Vondryse, místostarosty Pavla Pavla, vedoucího Stavebního úřadu Jaromíra Zemana a zástupce vedoucího Odboru rozvoje Jaroslava Bašty. Námitku tedy napsal ještě v ten den, kdy bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Učinil tak na 5 stranách a 3 přílohách (novinové články).
28.06.2012 Stavební úřad vyvěsil vydané první územní rozhodnutí na úřední desku.
01.07.2012 Rudolf Oberfalcer pověřil Hanu Roudnickou „k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před Stavebním úřadem ve Strakonicích. Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2012“.
02.07.2012 Po vydání prvního územního rozhodnutí se Rudolf Oberfalcer proti němu odvolal. Přílohy ale zaslal 2.7.2012 na Krajský úřad, i když vlastní odvolání podal již předtím na MěÚ Strakonice. Pravděpodobně chtěl věc co nejdříve dostat ze Strakonic pryč. Krajský úřad jemu doručené přílohy (5 listů) ale podle zákona postoupil zpět na MěÚ do Strakonic dne 3.8.2012, což Oberfalcerovi nebylo asi příjemné.
02.07.2012 Městský úřad ve Strakonicích obdržel od Rudolfa Oberfalcera námitku na podjatost Pavla Vondryse a Pavla Pavla datovanou dne 25.6.2012.
02.07.2012 Rudolf Oberfalcer chtěl překazit nabytí platnosti prvního územního rozhodnutí za každou cenu, proto podal na MěÚ námitku na podjatost u vedoucího Stavebního úřadu Jaromíra Zemana a pracovníka Odboru rozvoje Jaroslava Bašty. Asi když nevyjde Vondrys nebo Pavel, tak třeba vyjde Zeman nebo Bašta.
12.07.2012 Tajemník MěÚ Strakonice rozhodl ve věci údajné podjatosti Jaromíra Zemana a Jaroslava Bašty samostatnými dopisy tak, že tito podjatí nejsou a nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování. Rudolfu Oberfalcerovi dále oznámil, že mu samotnému nepřísluší rozhodovat o podjatosti starosty a místostarosty.
23.07.2012 Hana Roudnická se dostavila na MěÚ za Rudolfa Oberfalcera a chtěla znát a ukázat data vyvěšení i sejmutí rozhodnutí z úřední desky a dálkového přístupu. Záměr byl zřejmý. Od uvedených dat se odvíjela možnost se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolat.
25.07.2012 Hana Roudnická se na MěÚ vrátila a studovala spis od 14:35 hod. do 17:45 hod., tedy více než tři hodiny.
27.07.2012 Hana Roudnická se vrátila nahlížet do spisu. Trvalo jí to od 10:15 hod. do 10:35 hod., tentokrát jenom 20 minut.
29.07.2012 Rudolf Oberfalcer s Janou Oberfalcerovou napsali odvolání proti prvnímu územnímu rozhodnutí o umístění stavby. Jejich odvolání mělo 14 stran, kdy mnohdy šlo skutečně o naprosté nesmysly. Jeden příklad za všechny.

„Především se domníváme, že Ing. Pavel Vondrys, starosta, Ing. Pavel Pavel, místostarosta, Ing. Jaromír Zeman, vedoucí odboru Stavební úřad a zástupce vedoucího odboru rozvoje města Jaroslav Bašta, mají takový zájem na výsledku územního o umístění stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa“, vedeného pod č.j. MUST/009419/2012/SÚ/rem pro nějž lze důvodně pochybovat o jejich nepodjatosti“.

Takže jinými slovy řečeno – podezřelý je každý, kdo při realizaci čehokoliv projeví zájem na dokončení díla. Přílohou jejich odvolání byla celá řada novinových článků a volebních programů (celkem 14) jako důkaz skutečnosti, že zájem o dokončení díla byl u uvedených pánů skutečně velký – a proto tím pádem i podezřelý. Spíše to ovšem byla záminka, jak zrušit první územní rozhodnutí za každou cenu.
29.07.2012 Rudolf Oberfalcer s Janou Oberfalcerovou napsali odvolání proti zamítnutí podjatosti Ing. Jaroslava Bašty, pracovníka Odboru rozvoje a Ing. Jaromíra Zemana, vedoucího Stavebního odboru MěÚ Strakonice na Krajský úřad – 2 x 3 strany.
31.07.2012 Stavební úřad obdržel odvolání manželů Oberfalcerových proti prvnímu územnímu rozhodnutí podanému na poště 30.7.2012.
02.08.2012 MěÚ Strakonice postoupil Oberfalcerovu námitku o podjatosti vůči starostovi Pavlu Vondrysovi a místostarostovi Pavlu Pavlovi na Krajský úřad.
13.08.2012 Stavební úřad vyzval MěÚ k tomu, aby se do 5 dnů vyjádřil k námitkám manželů Oberfalcerových, které podali 30.7.2012. Uvedená výzva byla doručena i všem dalším účastníkům řízení + byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Strakonice.
17.08.2012 Krajský úřad Jihočeského kraje oznámil Rudolfu Oberfalcerovi Sdělením, že o jeho námitce podjatosti podanou na starostu a místostarostu rozhodovat nebude, jelikož je nedůvodná.

Rudolf Oberfalcer ji totiž mohl podat pouze do doby vydání územního rozhodnutí (toho plně využil následně ve „druhém kole“, jak bude uvedeno dále). Ve stejném duchu ale neměl o podjatosti Jaromíra Zemana a Jaroslava Bašty rozhodovat ani tajemník MěÚ, což se záhy i potvrdilo.

Ve skutečnosti šlo jen o obstrukce Rudolfa Oberfalcera, jak dosáhnout toho, aby územní rozhodnutí nenabylo právní moci. Sdělení bylo zasláno i manželce Rudolfa Oberfalcera, která většinu námitek a stížností podávala s ním.
23.08.2012 Krajský úřad vydal další rozhodnutí, které se týkalo odvolání Rudolfa Oberfalcera a jeho ženy, kterým se nelíbilo, že tajemník MěÚ zamítl jejich stížnost na podjatost u vedoucího Stavebního úřadu Jaroslava Bašty. Rozhodnutí nabylo právní moci 31.8.2012.

Krajský úřad stejně jako v minulém případě u starosty a místostarosty konstatoval, že „Odvolací orgán dospěl k závěru, že napadené usnesení je nezákonné, protože nemělo být vydáno. Odvolacímu orgánu tak nezbylo než je zrušit a řízení o podjatosti zastavit, aniž by se odvoláním zabýval věcně.“

Rovněž zde platilo, že podjatost nejde podat až po vydaném rozhodnutí úřadu. Prostě Rudolf Oberfalcer zkoušel skutečně vše, i nezákonné postupy, aby docílil zrušení vydaného prvního územního rozhodnutí.
  Všechny námitky z podjatosti mají až legrační podtext – kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, jakou bylo zmaření investice rekonstrukce Velkého náměstí. Manželům Oberfalcerovým vadilo, že
  • „jmenovaní jako nejvyšší představitelé města ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí podnikali kroky, které významně zvyšují hmotnou zainteresovanost města Strakonice na realizaci záměru… Zejména se jedná o skutečnost, že oba jmenovaní prezentovali zajištění záměru již v rámci volebního boje… kde proklamovali, že začali s postupnou opravou centra i jeho navazujícího okolí, a že se jim již podařilo zajistit financování řady projektů ve výši 581 mil. Kč z mimorozpočtových zdrojů (evropských peněz). Z uvedených skutečností vyplývá eminentní zájem starosty i místostarosty na prosazení záměru“.
  • „Podjatost Ing. Bašty je spatřována v souvislosti s článkem z 23.2.2011 v Týdeníku Strakonicko, kde se Ing. Bašta vyjadřoval k rekonstrukci Velkého náměstí a k řízení, které bylo pravomocně ukončeno“.
  • „Podjatost Ing. Zemana je spatřována obecně v souvislosti s uveřejněným článkem ve Zpravodaji města Strakonice v květnu 2011, který se této stavby vůbec netýkal“.
28.08.2012 Krajský úřad rozhodl ve stejné věci, jako již u Jaroslava Bašty dne 23.8.2012 – týkající se údajné podjatosti, nyní i u pracovníka Odboru rozvoje Jaromíra Zemana. Ve stejném duchu – rozhodnutí tajemníka MěÚ Strakonice bylo zrušeno a řízení o podjatosti zastaveno. Rudolf Oberfalcer i zde podal stížnost neoprávněně. Rozhodnutí nabylo právní moci 31.8.2012.
01.09.2012 Rudolf Oberfalcer prodloužil plnou moc Haně Roudnické pro své zastupování, a to až do 31.12.2012.
13.09.2012 Městskému úřadu ve Strakonicích nezbylo nic jiného, než spis předat ve věci odvolání nadřízenému orgánu, tedy Krajskému úřadu. Stalo se.

Město místo toho, aby se zabývalo rekonstrukcí náměstí, tak čekalo na vyřešení odvolání manželů Oberfalcerových. Byli přitom jedinými ze všech účastníků řízení, kteří podali námitky!

Z dokumentu vyplývá, že oficiálně bylo první územní rozhodnutí doručeno manželům Oberfalcerovým 13.7.2012, tj. patnáctý den po jeho vyvěšení na úřední desce MěÚ Strakonice. Lhůta 15 dnů pro podání odvolání od doručení rozhodnutí připadala na sobotu 28.7.2012 a manželé Oberfalcerovi podali odvolání poštovní zásilkou v pondělí 30.7.2012. Konali tedy vše tak, aby zdržovali skutečně co možná nejvíce.

Nikdo jiný odvolání nepodal – nikomu jinému tedy projekt rekonstrukce náměstí nevadil a k podanému odvolání se nikdo z účastníků řízení v zákonné lhůtě nevyjádřil.

Z materiálu se ale naopak dovídáme třeba to, že si manželé Oberfalcerovi stěžovali i na skutečnost, že „stavební úřad nedefinoval konkrétní požadavky dotčených orgánů a správců sítí v podmínkách rozhodnutí“.
30.09.2012 Doplnění námitek manželi Oberfalcerovými.
01.10.2012 Krajský úřad oznámil Rudolfu Oberfalcerovi, že má nepořádek v plných mocech, které udělil, ty že se překrývají. Do 7 dnů měl sjednat nápravu.
03.10.2012 Manželé Oberfalcerovi podali na Krajský úřad doplnění odvolání proti prvnímu územnímu rozhodnutí na rekonstrukci Velkého náměstí na 11 stranách.
09.10.2012 Manželé Oberfalcerovi doplnili své odvolání z 3.10.2012.
17.10.2012 Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vydal kladné vyjádření k umístění stavby. V závěru čteme, že „lze stavbu považovat za souladnou s územním plánem Strakonic“.
05.11.2012 Krajský úřad, aby vyhověl manželům Oberfalcerovým a zodpovědně posoudil jejich případ, vypsal Výběrové řízení na zakázku: „Posouzení omezení vjezdu do nemovitosti, domu č. p. 7 , Velké náměstí, Strakonice, na p. st. p. č. 120 v k.ú. Strakonice, v důsledku umístění stavby ozn. „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa.“
05.11.2012 Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR reagovalo na podněty manželů Oberfalcerových svým Sdělením. Týkalo se podání manželů Oberfalcerových, kterým obviňovali z podjatosti pracovníky a politiky MěÚ ve Strakonicích – Vondryse, Pavla, Zemana a Baštu. Mimo jiné se v něm praví, že „Ministerstvu proto nezbývá než konstatovat, že v daném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro zahájení přezkumného řízení“. Manželé Oberfalcerovi skutečně nedali pokoj a obraceli se na kdekoho, aby našli na MěÚ ve Strakonicích podjatost a tím tak dosáhli na své osobní zájmy v územním řízení.
07.11.2012 Krajský úřad Jihočeského kraje požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí manželům Oberfalcerovým z důvodu složitosti případu o 30 dnů.
09.11.2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nevyhovělo Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve věci prodloužení lhůty pro rozhodnutí a nařídilo rozhodnout do 20.12.2012.
13.11.2012 K odvolání manželů Oberfalcerových se vyjádřil Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu s tím, že památkáři se chtějí k projektu rekonstrukce Velkého náměstí vyjadřovat.
13.11.2012 Manželé Oberfalcerovi podali na Krajský úřad Jihočeského kraje podnět na přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 23.8.2012 na 4 stranách. Týkalo se to opět podjatosti. Pro jednoduchost – manželé Oberfalcerovi, ač se snažili, jak mohli, tak nikdy se jim nepodařilo nikoho zničit tím, že by někdo byl označen za podjatého.
14.11.2012 Na Krajském úřadu nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera Hana Roudnická od 11:05 hod. a pořizovala si kopie listin.
23.11.2012 Na Krajském úřadu Jihočeského kraje nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera Eva Dobiášová od 12:15 hod. a pořizovala si kopie listin.
23.11.2012 Autorizovaný inženýr Ing. Lumír Zenkl předal na Krajský úřad studii „Odborné posouzení omezení vjezdu do nemovitosti čp. 7 na Velkém náměstí ve Strakonicích“.

Posuzoval osobní auto a nákladní auta do 6 a 7 metrů. Posudek vyzněl v neprospěch Rudolfa Oberfalcera. Je v něm například uvedeno, že „Dojde k částečnému zhoršení prostorových poměrů při vjezdu/výjezdu do/z bytového domu čp. 7.

Vliv tohoto zhoršení však nepovažuji za zásadní (a to zejména s ohledem na polohu a podobu domu)… Navrhovaná stavební úprava však přinese zároveň i zlepšení podmínek pro vjezd/výjezd do/z domu č. p. 7. Tím je úprava příčného profilu náměstí (v ose prodlouženého průjezdu domem)“.
26.11.2012 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Veřejnou vyhlášku k odvolání manželů Oberfalcerových proti prvnímu územnímu rozhodnutí ze dne 29.7.2012 a současně vyzval účastníky řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Zde se bohužel stalo něco, s čím nikdo nepočítal – a možná ani dokonce manželé Oberfalcerovi sami ne. Krajský úřad totiž konstatoval, že „Z předložené dokumentace pro územní řízení vyplynulo, že v rámci akce „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III etapa“ se předmětný záměr dotýká také objektu č.p. 1 na p. st. č. 114/1, který je nemovitou kulturní památkou, a to nejen stavbou pilotové stěny v těsné blízkosti objektu, ale i stavebními zásahy v objektu samém, a proto byl prvoinstanční orgán povinen respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.“

Město sice nic neopomenulo, Krajský úřad měl ale v dané věci jiný právní názor. Soulad s územním plánem byl naopak potvrzen, a co se týká vjezdu do domu manželů Oberfalcerových, k tomu si Krajský úřad nechal vypracovat nezávislý odborný posudek. Ten konstatoval, že manželé Oberfalcerovi na svých právech skutečně nijak kráceni nejsou.
27.11.2012 Na Krajském úřadu Jihočeského kraje nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera Hana Roudnická od 12:30 hod. a pořizovala si kopie listin.
03.12.2012 MěÚ Strakonice zaslal Krajskému úřadu vyjádření k podkladům pro vydání prvního rozhodnutí týkajícího se odvolání manželů Oberfalcerových. Celkem rozumně se zde zdůvodňuje, proč nebyl k územnímu řízení přizván orgán památkové péče. Šlo o to, že ten nebude dotčen územním rozhodnutím, ale až stavebním povolením, ke kterému by byl určitě přizván jako účastník řízení. Jenže manželé Oberfalcerovi celou problematiku již příliš rozvířili a nikdo se nechtěl asi „spálit“. Tak raději…
06.12.2012 Národní památkový ústav vydal své souhlasné stanovisko s rekonstrukcí Velkého náměstí, tedy ještě 14 dnů předtím, než Krajský úřad z důvodu neexistence podobného vyjádření první územní rozhodnutí zrušil. To již ale nepomohlo. Nicméně MěÚ ve Strakonicích měl kladné stanovisko i v této věci zajištěné do budoucna.
07.12.2012 Stavební úřad vydal Městskému úřadu Závazné stanovisko, jak má dále postupovat v problematice památkové péče. Město tedy na nic nečekalo a hned se připravovalo na možné zrušení územního rozhodnutí, aby bylo vydáno co možná nejdříve nové.
14.12.2012 K podkladům pro vydání rozhodnutí se vyjádřili manželé Oberfalcerovi, a to na 3 stranách. Opět se jim nelíbilo, že radnice otevírá prostor pro jejich možnou konkurenci a údajné omezení vjezdu do jejich nemovitosti s cukrárnou.

Úsměvné je, že citují svého znalce Petra Tolara, že osobní auta mohou vjíždět do jejich domu plynule a nákladní až po najetí. Zároveň citují oponentního znalce Lumíra Zenkla, který uvedl, že nákladní vozidla do délky 6 m budou potřebovat jedno najetí a nákladní vozidla do délky 7 m pak dvoje najetí. Znemožnění příjezdu do domu jim tedy nehrozilo, což potvrdili oba znalci.

Manželé Oberfalcerovi asi zapomněli, že žijí ve městě, kde jim skutečně nemůže být až do domu zavedena dálnice pro kamiony. Ostatně, jak bylo dokázáno i jimi samotnými při rekonstrukci domu, nejinak jsou na tom s vjezdem do domu již nyní.
20.12.2012 Krajský úřad vydal Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí, kterou zrušil první územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem. Rozhodnutí o tom nabylo právní moci 5.1.2013.
  Důvodem byly skutečnosti, že i když by stavba nijak neovlivnila památkový objekt, tedy bývalou radnici, měl se k ní přece jenom vyjádřit orgán památkové péče. Krajský úřad se nespokojil tedy se stanoviskem MěÚ Strakonice, i když ten měl pravdu a uvedl, že „Nemovité kulturní památky, včetně stavby na p. st. p. č. 141/1, domu čp. 1, nebudou přímo dotčeny umístěním navrženého záměru a záměr žádným negativním způsobem neovlivní okolí těchto památek, naopak realizací záměru v prostoru, kde se uvedené nemovité kulturní památky nacházejí, vznikne atraktivní prostředí městského centra.“ Orgán památkové péče se nakonec k novému územnímu rozhodnutí vyjádřil kladně.

Dalším důvodem bylo, že se stavební objekty SO 306 „Odvodnění Velkého náměstí“SO 710 „Informační pylon“ zmiňovaly v projektové dokumentaci, ovšem nebyly zmíněny znovu v územním rozhodnutí.

Dále Krajský úřad sice uznal námitku manželů Oberfalcerových ohledně nevyjmenování všech objektů v územním řízení, leč konstatoval, že „To znamená, že v tomto ohledu je důvodné pokládat námitku odvolatelů, že v žádosti bylo bez dalšího pouze odkazováno na projektovou dokumentaci (ne tedy úplně opomenuto), za opodstatněnou, třebaže to nemá vliv na rozsah pozemků dotčených záměrem.“

Krajský úřad ještě MěÚ ve Strakonicích vytkl nejednotnost při stylizaci požadavků jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí. Za normální situace by šly prakticky všechny drobnosti napravit, ne ale v případě takové urputnosti radního Oberfalcera a jeho manželky. Ničeho nedosáhli a územní řízení bylo zrušeno pro důvody, které se nijak nevztahovaly k jejich majetku nebo k jejich osobám samým.
08.01.2013 Krajský úřad prohlásil, že oznámení o právní moci rozhodnutí ve věci společného odvolání manželů Oberfalcerových proti prvnímu územnímu rozhodnutí nabylo právní moci 5.1.2013.
17.01.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl MěÚ Strakonice kopie podkladů souvisejících s rozhodováním o odvolání manželů Oberfalcerových.
23.01.2013 Stavební úřad vyzval MěÚ Strakonice, aby do 28.2.2013 doplnil výtky dané Krajským úřadem při zrušení územního rozhodnutí.
19.02.2013 Odbor majetkový Městského úřadu ve Strakonicích splnil výzvu Stavebního úřadu, který přesněji než minule specifikoval stavební objekty, pozemky a informace o dokumentaci. Například na radu Krajského úřadu byla vyčleněna z žádosti o územní rozhodnutí drobná architektura, tedy městský mobiliář, dále například demolice, sadové úpravy, kácení stávající zeleně atp. Něco z toho přitom bylo obsaženo v původní žádosti. Redakce dodává, že asi proto, že co kdyby třeba manželé Oberfalcerovi nesouhlasili například s vykácením nějakého polosuchého stromu či keře…
20.02.2013 Rudolf Oberfalcer dal plnou moc k zastupování Haně Roudnické. Tentokrát už bez data platnosti, a nejednalo se pouze o zastupování v samotném územním řízení, ale i ve věci nových námitek a řízení o podjatosti Ing. Pavla, Ing. Vondryse, Ing. Zemana a Ing. Bašty. Stejně tak dal plnou moc Evě Dobiášové, a to za účelem nahlížení do spisu.
21.02.2013 Manželé Oberfalcerovi podali námitku z podjatosti vůči vedoucímu Stavebního úřadu Ing. Jaromírovi Zemanovi, a to na 8 stranách a 2 přílohách. Uvedli, že „neboť mají (s Jaroslavem Baštou) takový zájem na výsledku územního řízení o umístění stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa“, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti“. A bylo to tu znovu. Pokud úředník podle manželů Oberfalcerových pracuje dobře, je hned podezřelý z podjatosti, protože svou práci nefláká. To se dá přece využít pro zájmy jejich a jejich cukrárny…
25.02.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal zamítavé usnesení ohledně podjatosti starosty Pavla Vondryse, které mu ale zrušilo Ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že vůbec nemělo být vydáno. Ministerstvo doslova uvedlo, že „za situace, kdy ze spisového materiálu je evidentní, že na úkonech v územním řízení vedeném v dané věci MěÚ Strakonice při výkonu zákonné pravomoci stavebního úřadu se starosta osobně nijak nepodílí, nemělo být vůbec rozhodováno.“
13.03.2013 Stavební úřad vydal novou Veřejnou vyhlášku – Oznámení o pokračování druhého územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na den 18.4.2013 v 10:00 hod.
15.03.2013 Manželé Oberfalcerovi se odvolali na 10 stranách ke Krajskému úřadu proti usnesení tajemníka MěÚ Strakonice ze dne 6.3.2013. Tolik nesmyslů napsat v jednom dokumentu, to skutečně svědčí o úrovni manželů Oberfalcerových.
23.03.2013 Manželé Oberfalcerovi se odvolali proti usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci údajné podjatosti starosty Pavla Vondryse k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na 14 stranách. Samozřejmě, že zde znovu zamotali také Pavla, Zemana a Baštu. O jak ubohý počin šlo, je patrné z jedné ukázky, kde uvedli, že „Je nepochybné, že v předvolební kampani pak Ing. Pavel Vondrys a Ing. Pavel Pavel nabízeli mimo jiné zajištění rekonstrukce Velkého náměstí, směrem k Bavorově ulici.“ Dále zde stojí, že „To není vše, co se nám v uplynulém období podařilo. Je i řada věcí, které ještě čekají na své řešení. O to se chceme zasadit v dalším období, které nás čeká. A to bez vaší podpory kandidátky č. 12 nepůjde. U uvedeného vyplývá, že jak starosta, tak místostarosta měli eminentní zájem na prosazení tohoto záměru.
27.03.2013 Starosta Pavel Vondrys vydal Usnesení ve věci, že místostarosta Pavel Pavel není podjatý při rekonstrukci Velkého náměstí. Stížnost podali manželé Oberfalcerovi.
27.03.2013 K odvolání manželů Oberfalcerových se vyjádřil Stavební úřad. Týkalo se údajné podjatosti vedoucího Stavebního úřadu Jaromíra Zemana. Citujeme, „Celé nařčení je naprosto absurdní, nesmyslné, nedůvodné a účelové“. Tomuto stanovisku daly za pravdu všechny instituce. To se skutečně zase něco Rudolfu Oberfalcerovi povedlo!
27.03.2013 K odvolání manželů Oberfalcerových, týkajícího se údajné podjatosti Ing. Zemana se vyjádřil tajemník MěÚ Strakonice tak, že „K podanému odvolání správní orgán konstatuje, že odvolatelé nedoložili žádné důkazy, které by nasvědčovaly podjatosti úředních osob a uváděné důkazy správní orgán shledal jako zcela irelevantní“.
29.03.2013 Manželé Oberfalcerovi se odvolali k Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci podjatosti starosty Pavla Vondryse.
05.04.2013 Krajský úřad si vyžádal na MěÚ Strakonice spisový materiál pro své rozhodování ve věci údajné podjatosti starosty Pavla Vondryse.
12.04.2013 Stavební Úřad předal část spisu Krajskému úřadu pro rozhodování ve věci údajné podjatosti starosty Pavla Vondryse.
14.04.2013 Manželé Oberfalcerovi se odvolali proti usnesení starosty Pavla Vondryse ve věci, že místostarosta Pavel Pavel není podjatý, a to na 13 (slovy třinácti) stranách ke Krajskému Úřadu.
18.04.2013 Proběhlo svolané veřejné ústní jednání k projednání druhého územního řízení. K pousmání byl přitom seznam přítomných účastníků. Město Strakonice – Ing. Švehla a Ing. Býček, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – nprap. Mayer, Rudolf Oberfalcer (odešel v 11:00 hod.), Hana Roudnická – zástupce Oberfalcera, Eva Dobiášová – technický poradce Oberfalcera.

Rudolf Oberfalcer si tedy dovedl další dva pomocníky. To byli skutečně všichni účastníci jednání z několika desítek pozvaných. A to se nemělo již jednat o souvislostech, které by se přímo dotýkaly manželů Oberfalcerových! Skoro se dalo zeptat ve stylu filmu „Marečku podejte mi pero“ – „Prosím vás, kam až sahají Hujerovi (Oberfalcerovi)?!“ K smíchu to ale nebylo.

Za Rudolfa Oberfalcera mluvila Hana Roudnická. Zde jsou její některá vyjádření: „p. Oberfalcer trvá na všech námitkách uplatněných v řízení od 1.3.2012 doposud… (Poznámka redakce: Tedy i těch, které již i Krajský soud označil za nedůvodná) uplatnila námitku podjatosti úřední osoby p. Nováka, Ing. Zemana, Ing. Býčka, Ing. Švehly“, odvolala se přitom na neskončené řízení o podjatosti Ing. Vondryse…. „požaduje vyspecifikovat předmět řízení po SÚ a protože není vyspecifikován, tak prohlašuje, že se dotýká práv p. Oberfalcera v celém rozsahu.“

A potom to dorazila vyjádřením, že „všechny další úkony považujeme za nezákonné“.

V. Novák podotkl, že Hana Roudnická zfalšovala posudek Ing. Lubomíra Zenkla tím, že na místě opravila datum jeho zhotovení, a to bez souhlasu autora. Jednání bylo skončeno bez Oberfalcera ve 13:10 hod.

Kdo by si dosud myslel, že Rudolf Oberfalcer měl dříve přece jenom nějaké dobré úmysly, tak po tomto jednání musel rychle vystřízlivět. Jeho zástupkyně Hana Roudnická tam přednesla tolik nesmyslů, že to bylo zralé – čtenáři prominou, tak „na přes hubu“. Otázka, kdo by si ji zasloužil. Hana Roudnická byla jen zástupce, která přednášela stanoviska manželů Oberfalcerových. To, co požadoval Rudolf Oberfalcer již přitom nebylo předmětem řízení, nikdo ze zúčastněných stran kromě něho samého o nic podobného nestál.

Prostě neexistence vyjádření orgánu památkové péče ohledně bývalé radnice Oberfalcerovi posloužila k tomu, aby opět rozvinul nepřátelský boj proti rekonstrukci Velkého náměstí ve Strakonicích, proti zaměstnancům radnice a zvoleným politickým zástupcům města.
18.04.2013 Rudolf Oberfalcer dodal do spisu dalších 6 (slovy šest) stran námitek. Nebojte, nebudeme jimi čtenáře unavovat. Jistě stačí pouze konstatování, že v nich snad jenom chyběl požadavek na gynekologickou prohlídku všech žen kmene ZULU na jihu Afriky!
18.04.2013 Rudolf Oberfalcer poslal na Krajský úřad odvolání na 13 stranách proti usnesení starosty města Pavla Vondryse ve věci podjatosti místostarosty Pavla Pavla.
25.04.2013 Tajemník MěÚ ve Strakonicích předal Krajskému úřadu spis se stanoviskem ve věci podání na podjatost místostarosty Pavla Pavla.
06.05.2013 Krajský úřad postoupil odvolání manželů Oberfalcerových ve věci údajné podjatosti starosty Pavla Vondryse na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
09.05.2013 Tajemník MěÚ Strakonice vydal Usnesení, že vedoucí odboru dopravy Ing. Václav Býček není podjatý. Stěžovali si manželé Oberfalcerovi.
13.05.2013 Stavební úřad vydal Usnesení, že jejich zaměstnanec Václav Novák není podjatý. Stěžovali si manželé Oberfalcerovi.
15.05.2013 Stavební úřad vydal Usnesení, že jejich zaměstnanec Václav Novák není podjatý. Stěžovali si manželé Oberfalcerovi.
23.05.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí o tom, že vedoucí Stavebního úřadu Jaromír Zeman není podjatý. Na 6 stranách. Co jenom lidí muselo za tu dobu vykonat zbytečné práce! A to vše kvůli dvěma lidem. Stěžovali si manželé Oberfalcerovi.
26.05.2013 Manželé Oberfalcerovi podali ke Krajskému úřadu odvolání na 4 stranách ve věci podjatosti vedoucího Odboru dopravy Ing. Býčka. Jsou zde opět zopakovány další údajně podjaté osoby, jak je ve velké většině dopisů manželů Oberfalcerových zvykem.
05.06.2013 Tajemník MěÚ ve Strakonicích předal Krajskému úřadu spis se stanoviskem ve věci podání na podjatost Ing. Býčka. Stěžovali si manželé Oberfalcerovi.
27.06.2013 Požadavky Rudolfa Oberfalcera byly lidově řečeno „mimo mísu“, proto Stavební úřad vydal Veřejnou vyhláškou nové, v pořadí druhé územní rozhodnutí – Rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa“, č.j.: MUST/018129/2013/SÚ/nov.
  Čtenáři, sedíš? Úřad se musel vypořádat s celkem 21 (slovy jednadvaceti) námitkami Rudolfa a Jany Oberfalcerových. Opět se mluví o podjatosti, jejich cukrárně a vjezdu do domu, prostě vše je špatně. O inteligenci Rudolfa Oberfalcera a jeho ženy vypovídá zejména bod číslo 10, který zní: „Nevyspecifikování předmětu řízení“.

Tak všichni lidé ve Strakonicích věděli, že se má rekonstruovat zbytek Velkého náměstí, pouze uvedení 2 (slovy dva) lidé nevěděli, o co vlastně jde? Naskýtá se otázka, proti čemu vlastně Rudolf Oberfalcer se svoji manželkou tolik let bojovali, když to nevědí ani oni sami?

Stavební úřad zároveň posoudil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí a podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovil tuto lhůtu na 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Opět zbytečně, podle všeho platnost územního rozhodnutí asi stejně prostou nečinností samo propadne.
27.06.2013 Krajský úřad vydal Rozhodnutí na základě stížnosti manželů Oberfalcerových v tom smyslu, že místostarosta Pavel Pavel není podjatý.
26.07.2013 Hana Roudnická nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera, a to od 10:45 hod. do 12:25 hod.
31.07.2013 Hana Roudnická nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera, a to od 14:15 hod. do 17:00 hod.
01.08.2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  vydalo rozhodnutí o námitce podjatosti starosty Pavla Vondryse, kterou podali manželé Oberfalcerovi. Usnesení Krajského úřadu bylo zrušeno, protože nemělo být podle Ministerstva nikdy vydáno – starosta se totiž nijak osobně nepodílel na výkonu zákonné pravomoci Stavebního úřadu. Manželé Oberfalcerovi zase zcela zbytečně zatížili další úřad svými nesmysly. Rozhodnutí nabylo právní moci 5.8.2013.
04.08.2013 Manželé Oberfalcerovi se proti druhému vydanému územnímu rozhodnutí odvolali také. Celkem na 27 (slovy dvaceti sedmi) stranách. Nedali pokoj, i když se jich vlastně nové rozhodnutí netýkalo. Jejich námitky totiž byly řešeny již v prvním kole. Stavební úřad obdržel odvolání manželů Oberfalcerových proti druhému územnímu rozhodnutí 6.8.2013.
05.08.2013 Krajský úřad vydal Rozhodnutí, kterým zamítl stížnost manželů Oberfalcerových na údajnou podjatost vedoucího Odboru dopravy Ing. Václava Býčka.
09.08.2013
15.08.2013
V TOMTO OKAMŽIKU DOSTALO MĚSTO STRAKONICE 9.8.2013 NABÍDKU NA DOTACI VE VÝŠI 31 435 377,45 Kč OD ROP JIHOZÁPAD A 15.8.2013 JI PŘIJALO.
09.08.2013 Stavební úřad vydal Výzvu – Vyjádření k podanému odvolání. Vyzval v ní účastníky řízení, že se mohou do 5 dnů vyjádřit k odvolání manželů Oberfalcerových.
04.09.2013 Stavební úřad předal spis se svým vyjádřením ke zrušení druhého územního rozhodnutí nadřízenému orgánu, tedy Krajskému úřadu, za účelem řešení odvolání manželů Oberfalcerových.
11.09.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Veřejnou vyhlášku – Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu v průběhu odvolacího řízení ve věci společného odvolání ze dne 4.8.2013 manželů Oberfalcerových ve věci druhého územního řízení na rekonstrukci Velkého náměstí.
08.10.2013 Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu se ztotožnil ve svých závěrech s MěÚ Strakonice. V tomto případě již tedy v záležitosti nepřizvání orgánu památkové péče v územním řízení měli manželé Oberfalcerovi smůlu. Nemohli uvedené použít jako záminku pro své podivné cíle a zájmy.
16.10.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Veřejnou vyhlášku – Výzvu účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci odvolání manželů Oberfalcerových proti druhému územnímu rozhodnutí.
06.11.2013 V TOMTO OKAMŽIKU MĚSTO ODMÍTLO DOTACI, JELIKOŽ NEBYLO DOSUD VYDÁNO ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ RUDOLFA A JANY OBERFALCEROVÝCH PROTI DRUHÉMU ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A PANOVALA OBAVA Z JEJICH DALŠÍCH KROKŮ. V TOMTO OKAMŽIKU TAK MĚSTO DEFINITIVNĚ PŘIŠLO O 31 435 377,45 Kč OD ROP JIHOZÁPAD, A TO DÍKY MANŽELŮM OBERFALCEROVÝM.
21.11.2013 Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl o odvolání manželů Oberfalcerových proti druhému územnímu rozhodnutí Veřejnou vyhláškou a konečně všechny jejich námitky zamítl a potvrdil tak platnost druhého územního rozhodnutí na rekonstrukci Velkého náměstí ve Strakonicích. Druhé územní rozhodnutí na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí nabylo právní moci 6.12.2013. Jenže…
16.12.2013 Krajský úřad vydal Oznámení o právní moci rozhodnutí. Týkalo se to opět podjatosti. Pro jednoduchost – manželé Oberfalcerovi, ač se snažili, jak mohli, tak nikdy se jim nepodařilo nikoho zničit tím, že by někdo byl označen za podjatého. V tomto případě došlo k nabytí právní moci dne 6.12.2013.
16.12.2013 Krajský úřad vydal Oznámení o právní moci druhého územního rozhodnutí ve věci stížnosti manželů Oberfalcerových. Právní moci rozhodnutí nabylo 21.11.2013, č.j.: KUJCK 63453/2013/OREG a bylo tedy vykonatelné. Jenže…
05.02.2014 Kdo si ovšem myslí, že to byl konec, tak tomu tak není. Rudolf Oberfalcer podal ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích prostřednictvím své advokátky správní žalobu. Krajský soud byl o tom vyrozuměn 7.2.2014 a proto dne 11.2.2014 vyzval MěÚ ve Strakonicích, aby mu předal spisový materiál vážící se k rekonstrukci Velkého náměstí. Žaloba byla sepsána 28.1.2014 na pěti stranách a podána byla podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní správní řád.
11.02.2014 Krajský úřad Jihočeského kraje si vyžádal spis týkající se Velkého náměstí na MěÚ Strakonice pro soud a ten mu ho 19.2.2014 poskytl.
01.07.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil z formálních důvodů zamítnutí odvolání manželů Oberfalcerových Krajským úřadem svým rozsudkem z 1.7.214, č.j.: 10A 13/2013-43 a věc vrátil k dalšímu řízení. Tam již Rudolf Oberfalcer neměl šanci.
18.07.2014 Do spisu nahlížel Ing. Vladimír Boršek, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, odvětví stavby dopravní a obytné, kterého si pro vypracování posudku najal Rudolf Oberfalcer.
24.07.2014 Krajský úřad pokračoval v posuzování odvolání manželů Oberfalcerových proti druhému územnímu rozhodnutí a vydal Veřejnou vyhlášku – Oznámení o pokračování odvolacího řízení.
25.07.2014 Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic si vyžádal stanoviska Odboru dopravy a silničního hospodářství ze stejného úřadu. Ve stejný den si vyžádal další podklady po MěÚ Strakonice – ten je zaslal 1.8.2014.
01.08.2014 Došlo k vyhotovení dalšího znaleckého posudku ve věci stížností manželů Oberfalcerových, a to na základě objednávky Rudolfa Oberfalcera ze dne 22.7.2014 za částku 10 000 Kč plus náklady.

Vyhotovil ho Ing. Vladimír Boršek za účelem „Posouzení omezení vjezdu vozidel do vjezdu domu č. p. 7, Velké náměstí ve Strakonicích plynoucího z navržené projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce Velkého náměstí, III. etapa“ – projektová dokumentace navržená k vydání územního rozhodnutí“.

Měl 9 stran textu a 15 listů příloh. V posudku je konstatováno, že osobní vozidla budou do domu najíždět plynule, nákladní auta si musí nejdříve najet. U osobních automobilů s přívěsným vozíkem bude vjezd a výjezd „záležet zejména na vlastnostech a šikovnosti řidiče“.
18.08.2014 Manželé Oberfalcerovi zaslali Krajskému úřadu svoje vyjádření k podkladům pro rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci druhého územního řízení, celkem 9 stran.
03.09.2014 Krajský úřad vydal Veřejnou vyhlášku – Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
15.09.2014 Hana Roudnická nahlížela do spisu za Rudolfa Oberfalcera.
10.10.2014
11.10.2014
Proběhly komunální volby, kde vedení prosazující rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí volby prohrálo. Tím také plánovaná rekonstrukce skončila, protože nové vedení radnice se již nezmůže na nic většího, než je například molo na Podkalí nebo špatná okružní křižovatka. Snad jen ještě na to, jak dostat například teplárnu či pivovar do ekonomických a personálních potíží.
17.10.2014 Krajský úřad zamítl odvolání manželů Oberfalcerových a potvrdil platnost druhého územního rozhodnutí. Konečně, po více než dvou a půl letech. Nyní mohlo město požádat o vydání stavebního povolení a hned nato začít s rekonstrukcí poslední části Velkého náměstí. Stačilo pouze počkat 15 dnů do doby, než druhé územní rozhodnutí nabude definitivně právní moci. Radní Rudolf Oberfalcer a jeho žena již neměli žádnou možnost do celého procesu zasáhnout. Jenže…
01.11.2014 Druhé územní rozhodnutí ve věci akce „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa“ nabylo právní moci a bylo tak vykonatelné.

Záhlaví pravomocného územního rozhodnutí na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích – vydáno 17.10.2014, právní moc dne 1.11.2014

Foto 10: Záhlaví pravomocného územního rozhodnutí na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích – vydáno 17.10.2014, právní moc dne 1.11.2014

06.11.2014 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal oznámení o právní moci rozhodnutí ve věci společného odvolání manželů Oberfalcerových, kterým bylo rozhodnutí doručeno dne 1.11.2014. Tímto dnem tedy rozhodnutí nabylo právní moci. Paradoxem je, že tento dopis si na radnici ve Strakonicích již převzala Strakonická Veřejnost s Rudolfem Oberfalcerem v čele, jinak ve věci samé poraženým. To je ale také život, i když někdy hodně smutný. Bohužel.

Oznámení o nabytí právní moci druhého územního rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje 6.11.2014

Foto 11: Oznámení o nabytí právní moci druhého územního rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje 6.11.2014

  Spor u Krajského soudu Rudolf Oberfalcer nakonec prohrál, to ale již začínaly komunální volby, ve kterých se dostal k moci. On a jeho kumpáni se rozhodli, že vítězství nad ním samým bude vlastně pro Strakonice prohrou… Vše tak bylo k ničemu, Strakonická Veřejnost poctivou práci za léta vybojovanou a obhájenou minulým vedením, hodila i přes vítězství města pod stůl. Strakonice tak sice mají veškeré kroky ke stavbě připravené, Strakonická Veřejnost a jejich kolaboranti ale plánují začít vše od začátku, za další, zbytečně vyhozené peníze.

Spor u Krajského soudu Rudolf Oberfalcer nakonec prohrál, to ale již začínaly komunální volby, ve kterých se dostal k moci. On a jeho kumpáni se rozhodli, že vítězství nad ním samým bude vlastně pro Strakonice prohrou… Vše tak bylo k ničemu. Strakonická Veřejnost poctivou práci, za léta vybojovanou a obhájenou minulým vedením, hodila i přes vítězství města pod stůl. Strakonice tak sice mají veškeré kroky ke stavbě připravené, Strakonická Veřejnost a jejich kolaboranti ale plánují začít vše od začátku. Za další, zbytečně vyhozené peníze.

Ještě 27.10.2014, tedy 16 dnů po volbách, si Strakonická televize dovolila informovat o vítězství předchozího vedení ve sporu s Rudolfem Oberfalcerem, který mezi tím vyhrál ve volbách. Možná také proto museli zaměstnanci Strakonické televize prakticky z hodiny na hodinu skončit…

Foto 12: Ještě 27.10.2014, tedy 16 dnů po volbách, si Strakonická televize dovolila informovat o vítězství předchozího vedení ve sporu s Rudolfem Oberfalcerem, který mezi tím vyhrál ve volbách. Možná také proto museli zaměstnanci Strakonické televize prakticky z hodiny na hodinu skončit…

Stálo to všechno za to? Nestálo. Nezapomínejme ovšem na skutečnost, že dnešní radní Rudolf Oberfalcer je možná šťastný. I když dnes žije, jak sám kdysi poznamenal, jako ve Východním Berlíně, když ten západní je od sochy Dudáka na druhou stranu. My ostatní se zatím musíme smířit s tím, že existují lidé, pro které škodit druhým je životním motorem. Alespoň do komunálních voleb v roce 2018, kdy to Strakonice mohou radnímu Rudolfu Oberfalcerovi a jemu podobným spočítat i s úroky.

Rudolf Oberfalcer a jeho předzahrádka u Cukrárny 7 (Jižní Čechy Teď, 10.6.2015)

Foto 13: Rudolf Oberfalcer a jeho předzahrádka u Cukrárny 7 (Jižní Čechy Teď, 10.6.2015)

Poznámka: Článek si neklade za cíl shromáždit úplně všechny kroky k danému případu. Některá data se také mohou lišit od jiných materiálů. Někdy je totiž uváděno datum napsání dokumentu, jindy podání na poště a jinde je zvoleno doručení příjemci. Podstatné ovšem je, že obsah zůstává.

Video 1: Přiznání radního Rudolfa Oberfalcera ze zmaření dotace na rekonstrukci Velkého náměstí ve Strakonicích. Proneseno dne 29.4.2016 ve Šmidingerově knihovně na besedě o revitalizaci přádelny. Video ke zhlédnutí úplně dole na konci článku.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Ukázka, jak mohlo vypadat Velké náměstí ve Strakonicích podle firmy ATELIER GENESIS, spol. s r. o., kdyby městu nezhatil rekonstrukci dnešní radní Rudolf Oberfalcer; foto 2 – Radnice pod vedením Strakonické Veřejnosti připravuje zcela nesmyslné akce týkající se revitalizace III. části Velkého náměstí – oslovena již byla dokonce Česká komora architektů; foto 3 – Dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla zpracována již v roce 2014 – nebýt změny vedení na radnici po volbách, rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí mohla být nyní v plném proudu; foto 4 – Město Strakonice dostalo konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad dne 9.8.2013; foto 5 – Město Strakonice konkrétní nabídku dotace na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad přijalo dne 15.8.2013; foto 6 – Město Strakonice dotaci nakonec odmítlo 6.11.2013, protože přehodnotilo své původní stanovisko a usoudilo, že s dnešním radním Rudolfem Oberfalcerem a jeho manželkou není možná rozumná domluva. Ten tedy svým obstrukčním jednáním zhatil městu dotaci ve výši 31 435 377,45 Kč od ROP Jihozápad; foto 7 – Občanské sdružení Strakonická beseda se prostřednictvím svého člena Jana Svobody pokusilo neúspěšně zasáhnout do rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí – vyloučeno z projednávání bylo 22.3.2012; foto 8 – Rada města zamítla na svém 51. jednání konaném dne 22.2.2012 firmě Rudolfa Oberfalcera postavit si před cukrárnou předzahrádku; foto 9 – Transparent na Velkém náměstí č. p. 7 manželů Oberfalcerových před komunálními volbami v roce 2014. Lidé kolem domu nejsou účastníci nějaké demonstrace, jde o účastníky Mezinárodního dudáckého festivalu v roce 2014, kde Rudolf Oberfalcer se svým transparentem působil hloupě a byl ostudou města. Navíc je zde vidět na dalším transparentu, že Oberfalcerovi měli dříve předzahrádku u své cukrárny uvnitř domu; foto 10 – Záhlaví pravomocného územního rozhodnutí na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích – vydáno 17.10.2014, právní moc dne 1.11.2014; foto 11 – Oznámení o nabytí právní moci druhého územního rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje 6.11.2014; foto 12 – Ještě 27.10.2014, tedy 16 dnů po volbách, si Strakonická televize dovolila informovat o vítězství předchozího vedení ve sporu s Rudolfem Oberfalcerem, který mezi tím vyhrál ve volbách. Možná také proto museli zaměstnanci Strakonické televize prakticky z hodiny na hodinu skončit…; foto 13 – Rudolf Oberfalcer a jeho předzahrádka u Cukrárny 7 (Jižní Čechy Teď, 10.6.2015); video 1 – Přiznání radního Rudolfa Oberfalcera ke zmaření dotace na rekonstrukci Velkého náměstí ve Strakonicích. Proneseno dne 29.4.2016 ve Šmidingerově knihovně na besedě o revitalizaci přádelny. Ke zhlédnutí dole na konci článku.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – ATELIER GENESIS, spol. s r. o.; foto 2 – cka.cz; foto 3 – GREBNER; foto 4 – ROP JIHOZÁPAD; foto 5 – archiv redakce; foto 6, 7, 10 a 11 – archiv redakce; foto 8 – strakonice.eu; foto 9 – facebook R. O., ml.; foto 12 – sttv.cz; video 1 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku