Zpět na úvodní stránku

Na detailech záleží, i při 600. výročí upálení Jana Husa

7.7.2015. Rennerovy sady ve Strakonicích byly v pondělí 6. července 2015 svědkem slavnostního setkání k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Zavzpomínat určitě stálo za to, zejména díky milému uvádění programu, kterého se ujala známá herečka, dabérka a moderátorka Valérie Zawadská. Setkání si nenechala ujít asi stovka přihlížejících. Vnímavý návštěvník si ale znovu mohl povšimnout, že vedení města opět improvizuje a že z připraveného programu se stalo něco jako trhací kalendář – pod heslem, nevyhovující vytrhněme.


Pomník Jana Husa v Rennerovych sadech ve Strakonicích

Foto 1: Pomník Jana Husa v Rennerových sadech ve Strakonicích

Již několik článků uveřejněných v nejrůznějších médiích se poslední dobou zabývalo tím, jak špatně se Strakonice prezentují navenek. To, že jsou Strakonice pro lidi mimo město téměř neviditelné, tomu už je zbytečné se divit. Každý člověk dělá chyby. Chytrý člověk se z nich ovšem poučí a příště si dá pozor. Město však nadále, i přes četná upozornění, chybuje při prezentování se na nejrůznějších akcích, které samo pořádá. Nezabíhejme raději zatím do podrobností, stačí jeden příklad. Setkání u pomníku mistra Jana Husa spolupořádá Městské kulturní středisko. Bohužel pouze teoreticky na letáku, protože jejich webové stránky o akci neinformují. A opět jsme u neviditelných Strakonic.

Městské kulturní středisko na svém webu o akci neinformovalo

Foto 2: Městské kulturní středisko na svém webu o akci neinformovalo

Vedení města zvalo na tuto vzpomínkovou akci spoluobčany prostřednictvím svých internetových stránek. Asi nejdůležitější pozvánkou se stal oficiální leták a program akce. Obojí bylo zveřejněno na webu města. Zvláštní je, že podle letáku měla akce začít v 16:00 hod. a dle programu již v 15:00 hod.. Podle letáku měl hudební koncert začít v 17:00 hod., dle programu až po 18:00 hodině. V čase, kdy podle letáku měl začít koncert, mělo dojít dle programu teprve k zapalování pochodní knězem církve husitské.

Pozvánka na akci od města Strakonice a program akce

Foto 3: Pozvánka na akci od města Strakonice a program akce

Ještě drobnost. Oficiální portál města Strakonice informuje, že vzpomínkovým odpolednem provede návštěvníky Valerie Zawadská a oficiální leták sděluje, že to bude Valérie Zawadská. Správně je Valérie. Jméno by se nemělo komolit, byť se jedná „pouze“ o čárku nad písmenem.

Informace o akci na webu města strakonice.eu se špatným jménem Valérie Zawadské

Foto 4: Informace o akci na webu města strakonice.eu se špatným jménem Valérie Zawadské

Co je ovšem nepochopitelné, zveřejněný program pokračuje zkratkou VIP. Podívejme se, co o uvedené zkratce říká Wikipedie na internetu: „VIP je zkratka z angličtiny. Znamená „very important person“, v překladu „velmi důležitá osoba“. Ve zmíněném programu se pod zkratkou VIP nachází seznam nejrůznějších praporů. Co se dá dělat, Strakonice nemají významné osobnosti, Strakonice zkratkou VIP označují významné prapory.

Vraťme se opět k samotnému vzpomínkovému programu zveřejněnému na oficiálních stránkách města a projděme si jeho jednotlivé body. Ten, kdo se k pomníku mistra Jana Husa dostavil, většinou netušil, kde má jezdce na koních a kočár hledat. Nakonec kočár naštěstí dojel sám, i když to ani nevypadalo, že je součástí hlavního programu.

Slavnostní hlášení starosty Selské jízdy k vedení radnice podle programu v oficiální části neproběhlo. Valérie Zawadská uváděla program skvěle. Starosta Břetislav Hrdlička promluvil, i když v nevhodném oblečení – krátkých kalhotech. Stejně tak přednesl modlitbu kněz církve husitské k mistru Janovi. Mezi nimi vystoupil se svou přednáškou o Janu Husovi bývalý senátor, Ing. Josef Kalbáč, jehož zasvěcený historický proslov byl bezesporu tím nejlepším, co u pomníku zaznělo. Nestranně a s vysokou odbornou fundovaností všem přítomným přiblížil život a odkaz mistra Jana Husa. Jeho proslov ovšem plánován nebyl.

Kladení věnců k pomníku v rámci oficiálního programu se neuskutečnilo, u pomníku byl pouze jeden věnec od města Strakonice. Kdo ho zde položil a kdy k tomu došlo, zůstává záhadou. V rámci avizovaného rozvrhu se tak nestalo. Někdo dále, bez oficialit, po skončení programu, položil několik květin k pomníku v různých nádobách. Některé tam byly původně už v době, kdy se fotografoval leták na akci. V pořádku. Město se ale mělo postarat o to, aby květiny, alespoň v den oslav, nebyly u pomníku v kyblíkách od jogurtů řeckého typu.

Květiny u pomníku Jana Husa v den oslav v kyblíkách od jogurtu řeckého typu

Foto 5: Květiny u pomníku Jana Husa v den oslav v kyblíkách od jogurtu řeckého typu

Stuhu na prapor Selské jízdy starosta města opravdu připevnil. Nástup jezdců k předvedení čtverylky s hudbou neproběhl. K zapálení pochodní knězem církve husitské za doprovodu písně v oficiálním programu nedošlo, pochodně kdosi zapálil již před zahájením akce.

Výzva – prohlášení k lidem dobré vůle: PRAVDA - LÁSKA K BLIŽNÍMU – SVORNOST, zůstala návštěvníkům utajena, nic takového se neuskutečnilo. Snad jenom místostarostka města Helena Brejchová ve své krátké řeči projevila přání, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Co má ovšem uvedené rčení společné s mistrem Janem Husem, to od ní vysvětleno nebylo.

K ukončení pietního aktu nedošlo v 18:00, nýbrž krátce před 17:00 hodinou. Hudba v altánku zazněla od 17:30. Možná by se nad improvizací a amatérským přístupem ze strany vedení města dalo mávnout rukou. Akce zcela nepochybně i tak splnila svůj účel. Problém je v něčem jiném. Stejně neprofesionálně totiž město přistupuje také k akcím, kde jde o peníze a prestiž města – a poučit se nehodlá.

Letos vzpomínáme 600. výročí upálení mistra Jana Husa. O pravdě ve spojitosti s jeho jménem už ale často mluvíme bez toho, že bychom se nad svými slovy vůbec zamysleli. Mistr Jan Hus totiž nezemřel pro pravdu, jak je často neúplně a tím i mylně prezentováno. On zemřel pro svoji pravdu, kterou si dovedl obhájit, zdůvodnit a hlavně si za tím co hlásal, stál. Zemřel pro pevnost svých názorů. Jak uvedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, „mistr Jan Hus své kostnické protivníky sice nepřemohl, navzdory tomu ale zvítězil. Prohrál z lidské perspektivy právně, ale vyhrál morálně.“.

Vedení města skloňuje zásluhy Jana Husa ve všech pádech. Bohužel zatím zůstává pouze u slov. Pomník mistra Jana Husa ve Strakonicích postavili v roce 1925. Jeho autorem byl akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně. Nápis vyrytý na pomníku je parafrází textu z díla Výklad Viery, Desatera a Páteře z roku 1412. Za mnoho desítek let se ovšem stal téměř nečitelným. Naskýtá se otázka, zda by si nápis nezasloužil při příležitosti tak významného jubilea obnovit.

Starosta Břetislav Hrdlička ve svém projevu označil Jana Husa jako jednoho z největších a nejvěrnějších synů českého národa. Rovněž pravil, že je mu velkou ctí, z tohoto místa, vzpomenout jeho památku.  Pro něho osobně je prý největším Čechem. Škoda, že mu není ctí, k tak významnému výročí, z titulu své funkce, nechat text na pomníku mistra Jana Husa obnovit. Určitě je to ostuda celého vedení města, že se k takovému kroku neodhodlalo. Alespoň při tak významném jubileu. Připomeňme si nyní téměř nečitelný text z pomníku:

„Světlé památce M. Jana Husi 1925

Hledej pravdu – uč se pravdě

miluj pravdu – prav pravdu

drž pravdu až do smrti

Vždyť žár pravdy nezhasí

kdo lidi zdrtí a život ve lži

horší byl by smrti“

Přiložené foto působí alespoň trochu dobře pouze díky tomu, že je počítačově vylepšené. Na pomníku je text ve skutečnosti opravdu téměř nečitelný.

Počítačově zvýrazněný text na pomníku Jana Husa ve Strakonicích

Foto 6: Počítačově zvýrazněný text na pomníku Jana Husa ve Strakonicích

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Pomník Jana Husa v Rennerových sadech ve Strakonicích; foto 2 – Městské kulturní středisko na svém webu o akci neinformovalo; foto 3 – Pozvánka na akci od města Strakonice a program akce; foto 4 – Informace o akci na webu města strakonice.eu se špatným jménem Valérie Zawadské; foto 5 – Květiny u pomníku Jana Husa v den oslav v kyblíkách od jogurtu řeckého typu; foto 6 – Počítačově zvýrazněný text na pomníku Jana Husa ve Strakonicích.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – meks-st.cz; foto 3 – strakonice.eu; foto 4 – strakonice.eu; foto 5 – Karel Janský + internet; foto 6 – Karel Janský.