Zpět na úvodní stránku

V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část

24.6.2018. V dnešní demokratické době může kdokoliv projevit svůj názor. Je to samozřejmě dobře. Ve společnosti jsou ale bohužel rovněž lidé, kteří se umí vyjadřovat pouze bez podpisu. Někteří k tomu mohou mít samozřejmě i důvod, kterým může být strach z pomsty. To se dá pochopit. Existují ovšem také „diskutující“ využívající anonymní prostředí, zejména na internetu, ke sprostým a zákeřným útokům vůči ostatním. Tak nějak potom vznikají tzv. falešné zprávy, anglicky „Fake news“. Jde o záměrně vytvářené dezinformace šířící se hlavně prostřednictvím sociálních sítí, především facebooku. Záměry některých jedinců jsou ale často mnohem prostší. Chtějí jenom škodit. Čím více argumentů jim předložíte, tím více „hnoje na vás nakydají“. Jde o internetové šmejdy.

Typickým představitelem internetového šmejda je falešný profil na facebooku vystupující pod přezdívkou „Koko Šanelák“, napojený na zastupitele Strakonic Jana Svobodu (původně ANO 2011, později PRO 2016)

Foto 1: Typickým představitelem internetového šmejda je falešný profil na facebooku
vystupující pod přezdívkou „Koko Šanelák“, napojený na zastupitele Strakonic Jana Svobodu
(původně ANO 2011, později PRO 2016)

Dnes se na tohoto šmejda podíváme hodně zblízka. Čtenáři jistě znají šmejdy z nejrůznějších předváděcích akcí. Ti cílí zejména na sociálně slabší skupiny občanů, převážně důchodce, které obírají ve svůj prospěch. Rovněž internetovým šmejdům jde o jejich vlastní zisk. Často tím ziskem jsou jejich politické cíle. Zjednodušeně řečeno jde o co možná největší diskreditaci lidí majících jiných názor než oni a těch, kteří ohrožují jejich politické ambice. Anebo jde o pouhé primitivy, kteří by se jinde než v anonymním prostředí v životě neuplatnili.

Falešný profil Koko Šanelák sleduje zejména politicky aktivní jedince, kteří chtějí kandidovat ve Strakonicích v komunálních volbách na podzim roku 2018. Jeho slovník je tou nejhorší žumpou, jakou si člověk může představit. Že se přitom nestydí lhát, není třeba ani zdůrazňovat. Jeden příklad. Ve Strakonicích kandiduje za subjekt Strakonice-Přímo lídr Robert Flachs. Koko Šanelák se do něho pustil a svoji kritiku například postavil na tom, že Robert Flachs není ze Strakonic. Proto by ho lidé prý neměli volit. Sice lhal, ovšem Koko Šanelákovi jde právě pouze o šíření falešných informací a diskreditování odpůrců. Možná jeho, nejspíše mu ale jde o oponenty zastupitele Jana Svobody, kolaboranta se Strakonickou Veřejností. A kruh se uzavírá.

Útok Koko Šaneláka na Roberta Flachse z politického uskupení Strakonice-Přímo

Foto 2: Útok Koko Šaneláka na Roberta Flachse z politického uskupení Strakonice-Přímo

Jedna zajímavost. Po zadokumentování důkazů jsme oslovili Koko Šaneláka a začaly se dít věci. Z internetu rychle mizely některé důkazy a především to hlavní – napojení Koko Šaneláka na Ondřeje Svobodu, syna Jana Svobody. Ano, za profilem Koko Šanelák stojí právě syn zmíněného zastupitele! Pojďme se nyní podívat na důkazy, fakta a souvislosti, které jsou základem všech našich článků. Darebáky jako třeba Koko Šaneláka je zapotřebí identifikovat a odhalovat jejich praktiky. Třeba proto, aby volby v této zemi a ve Strakonicích nevyhrávali lumpové, kteří se k moci dostávají zákeřnými a podlými způsoby. Sice se zaštiťují demokracií, ve skutečnosti jsou ale sami tou nejhorší lidskou spodinou a žumpou, jakou si můžeme představit.

Přátelé Koko Šaneláka. Ondřej Svoboda, syn zastupitele Jana Svobody, který stojí za profilem Koko Šaneláka a Jan Svoboda, zastupitel Strakonic. Věnceslavovi Petrovi se budeme věnovat rovněž. Dnes již Ondřeje Svobodu v přátelích Koko Šaneláka nenajdete. Po našem dotazu byl z přátel odstraněn.

Foto 3: Přátelé Koko Šaneláka. Ondřej Svoboda, syn zastupitele Jana Svobody,
který stojí za profilem Koko Šaneláka a Jan Svoboda, zastupitel Strakonic.
Věnceslavovi Petrovi se budeme věnovat rovněž. Dnes již Ondřeje Svobodu v přátelích
Koko Šaneláka nenajdete. Po našem dotazu byl z přátel odstraněn.

Uvedenou informaci, že Koko Šanelák byl přidán do facebookové skupiny „Strakoňáci“ Ondřejem Svobodou již dnes na internetu rovněž nedohledáte

Foto 4: Uvedenou informaci, že Koko Šanelák byl přidán do facebookové skupiny „Strakoňáci“ Ondřejem Svobodou již dnes na internetu rovněž nedohledáte

Přes Ondřeje Svobodu a Koko Šaneláka se můžeme dostat k rodinné firmě Svobodových. Tou je „Čištění aut a koberců Svoboda Strakonice“. A právě tam můžeme Ondřeji Svobodovi pohlédnout do očí.

Foto 5: Přes Ondřeje Svobodu a Koko Šaneláka se můžeme dostat k rodinné firmě Svobodových.
Tou je „Čištění aut a koberců Svoboda Strakonice“.
A právě tam můžeme Ondřeji Svobodovi pohlédnout do očí.

Propojení falešného profilu Koko Šaneláka se Svobodovými je skutečně velké. Vždyť Koko Šaneláka má v přátelích sám zastupitel Strakonic Jan Svoboda, který tak o aktivitách uvedeného darebáka musí moc dobře vědět. A víte, jak nejvíce rozčílíte právě zastupitele Jana Svobodu, jeho syna Ondřeje a manželku Karlu? Stačí napsat cokoliv zdánlivě negativního na bývalého prezidenta Václava Havla nebo na Sametovou revoluci 1989. A chcete si u nich šplhnout? Napište cokoliv proti komunistům. Vůbec jim přitom nevadí, že právě oni sami potlačují slušnost a demokracii ve Strakonicích. O tom ale slyší neradi a na podobné poznámky reagují podrážděně.

Co na tom, že sám zastupitel Jan Svoboda byl členem – jak sám podle svých slov uvádí – fašistického hnutí ANO 2011? Dnes hází na uvedené hnutí špínu za špínou, ovšem v minulosti byl hrdým nositelem myšlenek jak zmíněného hnutí, tak i jeho předsedy. Co na tom, že je sám členem koalice, ve které hraje důležitou roli KSČM, a to dokonce v radě města? Co na tom, že on sám je kolaborantem s extremistickým hnutím Strakonická Veřejnost? Jak tedy rodina Svobodových naplňuje odkaz Václava Havla a listopadu 1989? To vše a další souvislosti přineseme v pokračování našeho článku. Nepůjde přitom o hezké čtení!

Na závěr si připomeňme dvě důležité skutečnosti. Tou první je informace, že o Janu Svobodovi jsme již psali v článku „Žákovská stipendia po Strakonicku – 1. část, aneb proč tento propadák nikde jinde nechtějí a kdo ho vymyslel“. Druhou je vzkaz pro aktivisty ohánějící se novým nařízením GDPR. Věřte, že vše potřebné je v našich článcích důkladně ošetřeno a že lidé v nich uvedení různými způsoby vstoupili do veřejného prostoru. Proto ten náš zájem o ně jako takové.

Pokračování příště

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Typickým představitelem internetového šmejda je falešný profil na facebooku vystupující pod přezdívkou „Koko Šanelák“, napojený na zastupitele Strakonic Jana Svobodu (původně ANO 2011, později PRO 2016); foto 2 – Útok Koko Šaneláka na Roberta Flachse z politického uskupení Strakonice-Přímo; foto 3 – Přátelé Koko Šaneláka. Ondřej Svoboda, syn zastupitele Jana Svobody, který stojí za profilem Koko Šaneláka a Jan Svoboda, zastupitel Strakonic. Věnceslavovi Petrovi se budeme věnovat rovněž. Dnes již Ondřeje Svobodu v přátelích Koko Šaneláka nenajdete. Po našem dotazu byl z přátel odstraněn.; foto 4 – Uvedenou informaci, že Koko Šanelák byl přidán do facebookové skupiny „Strakoňáci“ Ondřejem Svobodou již dnes na internetu rovněž nedohledáte; foto 5 – Přes Ondřeje Svobodu a Koko Šaneláka se můžeme dostat k rodinné firmě Svobodových. Tou je „Čištění aut a koberců Svoboda Strakonice“. A právě tam můžeme Ondřeji Svobodovi pohlédnout do očí.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 až 5 – facebook.com.

Zpět na úvodní stránku