Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 5. část

8.10.2015. Když už si člověk myslí, že ho nemůže nic překvapit, realita ho nakonec přesvědčí o opaku. Chce-li se dozvědět informace o nějakém problému v souvislostech, většinou musí složitě pátrat a skládat události z mozaiky drobností. Někdy se mu do rukou ale dostane materiál, který přináší vše, jako na „zlatém podnosu“. Ten druhý případ se týká i dnešního pátého dílu o Teplárně Strakonice, a.s. Z dnešních důkazů a faktů je patrné, že někteří lidé se řídí heslem – „čím větší lež a podlost uděláme, tím více bude veřejnost přesvědčena, že na tom něco pravdy je – i kdyby se jednalo o sebevětší lež“. Bude-li se vám zdát následující text poněkud „tvrdší“ a s větší nadsázkou a humorem, pak věřte, že materiály, které se mi dostaly do rukou, jiné uchopení tématu prostě neumožňují. Zároveň se omlouvám všem houpacím koňům.

Vnitřek strakonické teplárny od železničního mostu

Foto 1: Vnitřek strakonické teplárny od železničního mostu

Než budeme pokračovat, ohlédněme se za diskuzemi pod tímto seriálem o teplárně. A vlastně nejenom pod tímto seriálem. Podíváme-li se na debaty na internetu obecně a podrobněji, snadno u nich zjistíme podobnosti. Mnohé internetové stránky totiž u diskutujícího uvádí tzv. IP adresu, což je vlastně takový podpis každého jednotlivého počítače. Aby ale nemohl být diskutující odhalitelný široké veřejnosti, poslední číslo IP adresy zůstává na webových stránkách skryto. Například takto: 185.15.144. *. Majitel serveru pak vidí i to poslední číslo. Ovšem i podle neúplné adresy a stylu češtiny lze odvodit, že diskutující se na internetu většinou stále opakují. Několik málo jedinců tedy prezentuje své názory pod různými články a na různých webech.

Malá část diskutujících píše věcně k tématu. Větší část se ale bohužel často snaží pouze urážet a napadat autory článků a další diskutující. I to je realita dnešních diskuzí. Je dobře, že čtenáři mají možnost své názory veřejně prezentovat. Máme demokracii. Na druhou stranu je ale dobré vědět, o co pisatelům jde. Druhá skupina diskutujících se většinou snaží za každou cenu pouze diskreditovat, aby odvedli pozornost od tématu příspěvku. Pokud je článek alespoň trochu kontroverzní, zanedlouho se pod ním objeví osobní útoky jak na jeho autora, tak i na diskutující, kteří s autorem souhlasí. Existují dokonce firmy a jednotlivci, kteří se živí tím, že na internetu uměle vytvářejí na autory, firmy, zboží a služby negativní kampaně, mající za cíl jenom diskreditovat a pošpinit. A to často i za peníze protivníků a konkurence.

Například diskutující, nějaký „Pavlík“, ve svém příspěvku na webu napsal: Kdy odpoví ta zlodějská banda okolo PP a PV na otázky jak rozkradli Strakonice“. Podobných útoků bychom našli celou řadu, jistě by vydaly minimálně na jeden díl našeho seriálu. Asi se bude uvedený pisatel divit, i těmito podněty se zabývám a rád bych o nich napsal samostatný článek. Už mám i pracovní název. Ten zní následovně: „Rozkradené Strakonice – ano nebo ne?“. Problémem pouze je, že zatím k tomuto nadpisu nemám obsah, tedy důkazy a fakta. Obdobné diskuzní příspěvky, jako ten uvedený – a že jich jsou minimálně desítky (!), k napsání nestranného článku rozhodně nestačí. Někdy je také velmi těžké napsat o něčem, kdy vlastně pravdu mají obě strany. Rovněž toto se stává a není to tak ojedinělé, jak by se mohlo zdát.

Na závěr toho tématu bych měl vzkaz pro všechny diskutující. Děkuji všem, kteří se nebojí věcně vyjádřit své názory. I těm nepodepsaným, protože chápu, že někdy se člověk bojí svou identitu zveřejnit. Například tehdy, kdyby to ohrozilo jeho zaměstnání nebo rodinu. Stejně by měl být přece důležitější obsah sdělení než skutečnost, kdo ho píše. Diskutujícím, kteří píší věcně a k tématu, tedy děkuji a věřím, že se nenechají nikým a ničím zastrašit v psaní dalších komentářů. I třeba nesouhlasných.

Těm diskutujícím, kteří se snaží zastavit zveřejňování dalších důkazů a faktů k nejrůznějším tématům pomocí osobních útoků, urážek a skandalizování třeba i předků, rodiny atp., vzkazuji: Vaše osobní útoky a urážky další zveřejňování článků nezastaví, mne osobně určitě nezastrašíte. Těm, kteří jenom vypouštějí zapáchající balónky plné lží, polopravd a překroucených informací, anebo s informacemi s tématem nijak nesouvisejícími – mající za cíl pouze uškodit a skandalizovat, vzkazuji to stejné.

Předchozí sdělení bylo důležité, protože se dotýká zveřejňovaných článků. Nyní se již ale pojďme podívat na obsah dnešního dílu o teplárně. Jsou jím dopisy z radnice, adresované zastupiteli města, Pavlu Vondrysovi. Na úvod krátká informace k úpravě, která byla u dopisů v tomto článku provedena. I když to jiná redakce neudělala, zde je u adresáta skryta jeho soukromá adresa. To je pouze z důvodu ochrany jeho soukromí. Stejné platí u adresáta výpovědi, která je zde zveřejněna. Mou snahou je skutečně vždy chránit soukromí každého, koho se zveřejněné údaje týkají. Stejně tak lidí, kteří najdou tu odvahu a sdělí nějakou informaci vhodnou ke zveřejnění.

Nyní se budeme zabývat dvěma dopisy. Prvním je dopis podepsaný starostou města Strakonice Břetislavem Hrdličkou (spíše by ale měl být Břetislav Hrdlička podepsán jako předseda představenstva teplárny) a pod druhým dopisem je podepsána tisková mluvčí radnice ve Strakonicích, Markéta Bučoková.

Dopis z 22. září 2015 podepsaný starostou města Strakonice Břetislavem Hrdličkou, adresovaný zastupiteli města, Pavlu Vondrysovi:

Dopis od města Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky z 22.9.2015 Pavlu Vondrysovi

Foto 2: Dopis od města Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky z 22.9.2015 Pavlu Vondrysovi

Pojďme si jednotlivé odpovědi podrobně rozebrat. Ještě předtím ale dva postřehy. Prvním je fakt, že starosta města Břetislav Hrdlička poskytl dopis redakci novin Strakonický deník ještě dříve, než ho dostal zastupitel města Pavel Vondrys, kterému byl adresovaný – anebo dovolil, aby byl redakci poskytnut. To je projev neslušnosti za strany starosty a radnice. Druhým postřehem je, že ač jsou normálně dopisy odesílány z radnice na oficiálním barevném papíře, tento dopis zastupiteli Pavlu Vondrysovi je pouze černobílý. Jako by tím chtěl autor říct – „jiný než černobílý si Vondrys nezaslouží!“ I to svědčí o charakteru odesílatele. Skoro se mi začíná zdát, že něco může být pravda na spekulacích, které se ke mně dostávají. Již několik lidí se prý setkalo s tvrzením, že: „Práskněte nám něco na Vondryse a máte od nás pokoj“ nebo „Práskněte nám něco na Vondryse a jste z toho venku!“.

Výše uvedené tvrzení je třeba brát jako spekulaci. Týká se ovšem tématu. Zde je třeba ještě podotknout, hlavně pro některé diskutující čtenáře, že jako autor těchto článků nemám zájem ani potřebu stranit lidem z okruhu Břetislava Hrdličky, Pavla Vondryse, Aleše Seitze či komukoliv jinému. Nedělal jsem to dosud a nebudu to dělat ani do budoucna. Pokud bych měl použít rétoriku z předchozího odstavce, tak bych čtenářům vzkázal: „Práskněte mi osobně něco na někoho, co se týká Strakonic a jeho občanů, a já se tím budu rád ve svých článcích zabývat“. Jenom dopředu sděluji, že zapáchající balónky k tomu, abych nad tématem trávil čas, skutečně nestačí!

V dalším textu najdete komentáře k odpovědím na otázky, které jsou zveřejněny v přiloženém dopise Břetislava Hrdličky.

Ad: Odpověď číslo 1: Starosta města nemluví pravdu, protože nikomu z odvolaného managementu nebyla dána oficiálně výpověď „pro ztrátu důvěry“. A jestli pan starosta Břetislav Hrdlička pokládá za dostačující odpovědi svoje údajná vysvětlení na zastupitelstvu města, konaném dne 2. září 2015, tak by se občané města Strakonice měli skutečně zamyslet nad tím, zda chtějí, aby je zastupoval takový starosta! To, že odpověďmi na tuto otázku nemůže být nic z uvedeného zastupitelstva, o tom svědčí předešlé díly tohoto seriálu – zejména pak jeho 3. část!

Ad: Odpověď číslo 2 a 3: Zde se problematiky znalý čtenář začíná zabývat myšlenkou, v jakém psychickém rozpoložení musel autor odpovědi být a zda náhodou nebyl pod vlivem něčeho nebo někoho. Ve druhé odpovědi Břetislav Hrdlička píše: „Členům managementu nebyla dána výpověď pro nadbytečnost“ a ve třetí odpovědi ten stejný Břetislav Hrdlička píše: „Výpovědi byly dány pro nadbytečnost“. To skutečně hlava nebere. Zůstaňme u toho managementu. Je silné tvrzení o někom napsat, že lže. O starostovi města Strakonice, Břetislavu Hrdličkovi, to napsat lze. Uvádím to zde s vědomím plné osobní odpovědnosti za uvedené tvrzení. Jako důkaz nám totiž může posloužit kopie originálu výpovědi, kterou obdržel bývalý generální ředitel teplárny, pan Aleš Seitz. Zde je raději přiložena fotokopie této výpovědi (bez osobních údajů), protože její přepis by nepůsobil tak věrohodně. Z ní jasně vyplývá, že výpověď je dána pro nadbytečnost. Skutečně, k takovému starostovi je občanům města Strakonice třeba pouze vyjádřit upřímnou soustrast.

Dopis od Teplárny Strakonice, a.s., předsedy představenstva Břetislava Hrdličky – výpověď Aleši Seitzovi z 30.7.2015

Foto 3: Dopis od Teplárny Strakonice, a.s., předsedy představenstva Břetislava Hrdličky – výpověď Aleši Seitzovi z 30.7.2015

Ve druhé odpovědi se nějak starosta Břetislav Hrdlička „pozapomněl“ vyjádřit k výběrovému řízení na finanční ředitelku. Bylo by třeba zajímavé vysvětlit i to, proč je v požadavcích na finančního ředitele teplárny uvedeno minimálně úplné střední odborné vzdělání. Že by připravené místo na míru pro kamaráda nebo někoho z firmy, jenž provádí audit? A proč nebyly podmínky výběrového řízení zveřejněny na webových stránkách firmy Teplárna Strakonice, a.s.?

Ad: Odpověď číslo 4: Zopakujme si text ze 4. části tohoto seriálu: „Podle § 435, odst. 1 je statutárním orgánem teplárny její představenstvo, kterému podle § 435 odst. 2 přísluší obchodní vedení společnosti“. Takže Břetislav Hrdlička, jako předseda takového představenstva, neví, jaký nový organizační řád teplárny se připravuje? No, potěš pánbůh tuto firmu, jejíž hodnota je přes 1 miliardu Kč, když ji vedou takoví představitelé!

Ad: Odpověď číslo 5: Jeden o koze, druhý o voze. Zastupitel se ptá, proč nebyly řádně předány manažerské funkce. Břetislav Hrdlička odpovídá pomocí otázky něčím, co s dotazem nijak nesouvisí. Připomeňme si k tématu ještě jednou slova Břetislava Hrdličky z 6. června 2015, která byla uvedena v nulté části našeho seriálu „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“: „probírám tuto věc s Ing. Seitzem ve čtvrtek, aby přechod byl co nejplynulejší a nejvýhodnější pro teplárnu, abych se v pátek od lidí dozvěděl, že jsme vyhodili Ing. Kutheila. Kdo tu lež rozšiřuje?“. Pomiňme nyní zmínku o vyhození někoho, která se stala záhy skutečností. Zde sám Břetislav Hrdlička projevuje zájem o řádné předání funkcí! Nakonec ale „skutek utek“. Každá kontinuita práce je přece narušena, když je z minuty na minutu vyhozeno celé vedení firmy. Zvláště pak v tak technické firmě, jakou teplárna bezesporu je. Kterou navíc převezme člověk, který se vedením teplárny dosud nezabýval a jehož hlavní činností byla starost o výpočetní techniku.

Ad: Odpověď číslo 6: Odpověď Břetislava Hrdličky se skutečně snad ani nedá komentovat. Takže zákaz vstupu je pro ochranu propuštěných manažerů? To je skutečně výsměch lidem ve Strakonicích, kteří mají inteligenci alespoň houpacího koně! O těch chytřejších, a těch je jistě drtivá většina, ani nemluvě. Sám odvolaný management o žádnou takovou ochranu podle svých slov ani nestál! Naopak, odvolaný management chtěl novému vedení, auditorům, ale i občanům Strakonic dokázat, že předávají zdravou a nezadluženou firmu, a to v řádném stavu. Určitě i kvalitní a slušní auditoři, pokud jsou tedy takoví i v teplárně, by uvítali, kdyby jim na jejich otázky měl kdo odpovědět! Rovněž o tom je poctivý audit. Zvláště pak forenzní audit, který se provádí v případě, kdy existuje podezření na protiprávní jednání, a to zejména v oblasti financí a účetnictví.

Ad: Odpověď číslo 7: V této odpovědi Břetislava Hrdličky je již namístě se ptát, zda náhodou není tento člověk minimálně pro teplárnu nebezpečným člověkem, který může ohrozit její chod a především majetek. Takže, podle Břetislava Hrdličky, inventarizační komise pro předávání a přebírání majetku teplárny nebyla ustanovena proto, že „žádný majetek TST Strakonice a.s. propuštěný management nevlastnil“? Přece inventura a inventarizace se neprovádí proto, že by někdo něco vlastnil, nýbrž proto, že má svěřený majetek, který by měl při svém odchodu řádně předat! Je čirou hloupostí si myslet, že odvolaný nejvyšší management teplárny neměl žádný svěřený majetek, který by měl za povinnost vrátit! Pravidla inventarizace stanoví například zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve své páté části pod § 29 a § 30.

Neprovést inventuru hmotného a nehmotného majetku a inventarizaci ve firmě, ze které odejde její kompletní vedení, napovídá o tom, že někdo může chtít manipulovat s účetnictvím a majetkem firmy v neprospěch odvolaných manažerů. Vezmeme-li tato fakta v úvahu, potom jakýkoliv audit, i forenzní audit, provedený následně, má prakticky nulovou hodnotu. Nikdo už totiž nedokáže spolehlivě říct, a to ani auditoři (!), co je z jim předaných podkladů skutečné a co třeba podvržené!

Ad: Odpověď číslo 8: Povinností vedení teplárny je řádně a včas informovat akcionáře. Když k razantním změnám v teplárně došlo 30. července 2015 a když minimálně do 2. září 2015 o tom všem nebylo dáno nic na vědomí akcionářům, tak je to neskutečné a neospravedlnitelné šlendriánství. Došlo tím rovněž k zásadnímu porušení zákona ze strany nového vedení teplárny. Napsat, že: „zpoždění bylo způsobeno vlivem delších termínů potřebných pro zápis do obchodního rejstříku“ je hodno člověka řídícího tak kuličkový turnaj a ne firmu o miliardové hodnotě se zodpovědností k akcionářům. Obchodní rejstřík totiž nemá nic společného s povinností informovat akcionáře o zásadních změnách ve firmě.

Ad: Odpověď číslo 9: Následující řádky nejsou zaměřeny primárně proti panu Motlovi, který byl dosazen (neprošel tedy řádným výběrovým řízením) jako generální ředitel teplárny. Pochybnosti o dalším řádném fungování teplárny dostaneme v okamžiku, když si uvědomíme, že pan Motl měl do svého zvolení generálním ředitelem teplárny na starost počítače v teplárně a nepodílel se na faktickém řízení firmy, že nebylo předáno nic ze strany odvolaného managementu – nic z toho, co se odvolané vedení za 20 let řízení firmy naučilo, nebyly předány informace, co je třeba udělat zítra, pozítří, za týden, za měsíc…, že pan Motl neprošel řádným výběrovým řízením, to vše by mělo akcionáře a obyvatele Strakonic hodně znepokojovat.

Znepokojovat by je měla i skutečnost, že nové vedení ani nebylo schopné za účasti několika placených právníků dát bývalému vedení výpovědi v souladu s právem České republiky. Pro dodržení zákona při odvolání managementu teplárny nepomohlo ani to, že se člen představenstva Pavel Zach, prezentuje jako personalista. Viz například denik.cz z 20. dubna 2015: „Pavel Zach, DiS: Personalista, který má odborně doplnit předchozí dva členy navrženého představenstva.“

Z jednoho mám ale skutečně velké obavy. V minulosti, když byl starosta Břetislav Hrdlička přistižen, buďme shovívaví, přitom, když řekl nepravdu, tak vinu svalil na média, na úřednice radnice a na tiskovou mluvčí – i o tom bude jeden díl našeho seriálu. Na výše uvedeném dopise je v záhlaví napsáno, že „Vyřizuje: Eva Mácková“. Otázkou je, že až bude muset své odpovědi starosta Břetislav Hrdlička zdůvodňovat, zda vinu za špatnou formulaci odpovědí „nehodí“ právě na svoji sekretářku.

Jedná se přitom o starostovu neznalost úřední korespondence, protože pokud by věc vyřizovala sekretářka a jen správnost stvrdil svým podpisem starosta, je obsah zodpovědností obou. Pokud jde ale o dopis samotného starosty, v záhlaví již nemůže být uvedeno, že „Vyřizuje: Eva Mácková“.

Dopis ze 4. září 2015 podepsaný tiskovou mluvčí města Strakonice Markétou Bučokovou, adresovaný zastupiteli města, Pavlu Vondrysovi:

Dopis od města Strakonice, tiskové mluvčí Markéty Bučokové ze 4.9.2015 Pavlu Vondrysovi

Foto 4: Dopis od města Strakonice, tiskové mluvčí Markéty Bučokové ze 4.9.2015 Pavlu Vondrysovi

Z odpovědi tiskové mluvčí si rozeberme její první dvě věty. Ty zní: „Předseda představenstva akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s. požádal starostu města, jako zástupce největšího akcionáře teplárny, aby zveřejnil tiskové prohlášení týkající se zjištěného stavu společnosti. Jelikož považoval za velmi důležité informovat především odběratele produktů strakonické teplárny o situaci, která nastala.“

Nejdříve si připomeňme, o jaké tiskové prohlášení se jedná. Je z 31. července 2015 a nese označení „Tisková zpráva č. 13“. Zveřejněné tiskové prohlášení nebylo nikým podepsáno. Nyní je konečně zřejmé, že autorem uvedeného tiskového prohlášení je Břetislav Hrdlička a že ho zveřejnila tisková mluvčí města Strakonice, Markéta Bučoková.

Tisková zpráva č. 13 z 31.7.2015 Markéty Bučokové, tiskové mluvčí radnice Strakonice

Foto 5: Tisková zpráva č. 13 z 31.7.2015 Markéty Bučokové, tiskové mluvčí radnice Strakonice

Po přečtení dopisu tiskové mluvčí by se chtělo smát, ovšem když si člověk uvědomí závažnost situace, běhá z něho naopak mráz po zádech. Tak především, takovou tiskovou zprávu nemá co zveřejňovat radnice. Ta by ze zákona neměla mít přednost před ostatními akcionáři v získávání informací o teplárně. Je skutečně šokující, aby jeden akcionář sděloval ostatním akcionářům informace ve své tiskové zprávě! Navíc, na stránkách města, když podle zákona je TEPLÁRNA POVINNA podobné informace sdělovat na svých webových stránkách! Zde se tedy jedná o jedno z nejhrubějších porušení zákona, kterého se nové vedení teplárny může dopustit – a kterého se také dopustilo!

Nyní se vraťme k první větě v dopisu tiskové mluvčí. „Předseda představenstva akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s. požádal starostu města“. Tím prvním je Břetislav Hrdlička a tím druhým opět Břetislav Hrdlička! Břetislav Hrdlička požádal Břetislava Hrdličku, tedy sám sebe. Už sám se do toho začínám zamotávat… Marně přitom přemýšlím, proč první Břetislav Hrdlička prostě tiskové prohlášení nezveřejnil sám na stránkách Teplárny Strakonice, a.s., jak mu to ukládá zákon, a proč musel požádat druhého Břetislava Hrdličku, tedy sám sebe, aby tiskové prohlášení zveřejnil na webu města Strakonice. Nestačil by pro město Strakonice pouze jeden Břetislav Hrdlička?

V obou zde zveřejněných dopisech je asi zbytečné hledat logiku, stejně bychom ji pravděpodobně nenašli. Na závěr ještě jeden vzkaz diskutujícím, kteří se podivují nad tím, že se tento seriál věnuje pouze teplárně. Na to odpovídám, že se týká zatím (!) jenom teplárny. Další témata zcela určitě brzy přijdou. Nechtějte po jednom člověku, aby se zabýval najednou vším, co hýbe Strakonicemi. Anebo mi pomozte, rád uvítám další náměty a především fakta a důkazy, které mi můžete poskytnout. První odvážlivci se již objevují a já jim za to děkuji.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Vnitřek strakonické teplárny od železničního mostu; foto 2 – Dopis od města Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky z 22.9.2015 Pavlu Vondrysovi; foto 3 – Dopis od Teplárny Strakonice, a.s., předsedy představenstva Břetislava Hrdličky – výpověď Aleši Seitzovi z 30.7.2015; foto 4 – Dopis od města Strakonice, tiskové mluvčí Markéty Bučokové ze 4.9.2015 Pavlu Vondrysovi; foto 5 – Tisková zpráva č. 13 z 31.7.2015 Markéty Bučokové, tiskové mluvčí radnice Strakonice.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – Dopis od města Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky; foto 3 – Dopis od Teplárny Strakonice, a.s., předsedy představenstva Břetislava Hrdličky; foto 4 – Dopis od města Strakonice, tiskové mluvčí Markéty Bučokové; foto 5 – strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku