Zpět na úvodní stránku

Prohlášení navrhovatele Karla Janského
ke zrušeným volbám ve Strakonicích

21.11.2018. Ve Strakonicích byla 20. listopadu 2018 zrušena Krajským soudem v Českých Budějovicích platnost komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Stalo se tak po složitém a náročném dokazování, kdy každá strana mohla navrhovat důkazy a bránit své názory. Soudní jednání konané 14. listopadu 2018 trvalo od 8:30 hod. bez pauzy na oběd do 20:00 hod. Soud nakonec rozhodl svým usnesením vydaným 20. listopadu 2018 na 32 stranách a ve 138 bodech. Veřejně je přístupné na úřední desce soudu.

Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci zrušených komunálních voleb ve Strakonicích je veřejně přístupné. Zamezí se tím případným spekulacím o průběhu soudního přezkumu voleb. 

Foto 1: Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci zrušených
komunálních voleb ve Strakonicích je veřejně přístupné.
Zamezí se tím případným spekulacím o průběhu soudního přezkumu voleb.

Důvodem zrušení voleb ve Strakonicích jsou bezesporu nerovné podmínky v předvolební kampani. Ať se to týká plakátovacích ploch nebo Zpravodaje města. O tom není pochyb. Nejde ovšem pouze o jmenované problémy. Soud se zabýval mnohem i šířeji stylem a okolnostmi fungování radnice a sám dospěl k závěrům, že ve městě jsou mnohem závažnější problémy, než jsou plakátovací plochy a Zpravodaj. Doporučuji proto všem se seznámit s usnesením soudu, viz výše.

V tuto chvíli nejde o Janského či o Změnu pro Strakonice či Starosty (STAN). Jde především o Strakonice, které dostaly šanci zopakovat si volby. Tentokrát podle všech pravidel. Bez laciných a nesplnitelných slibů. Starosta Břetislav na dotaz soudu, že Strakonická Veřejnost ve své předvolební kampani lže, odpověděl v tom smyslu, že v předvolební kampani přece lže každý. Skutečně, takhle to bylo. Další zajímavosti ze soudní síně postupně přineseme na stránkách magazínu iStrakonice.cz.

Věřím, že výše uvedená slova starosty Břetislava Hrdličky nejsou normou, kterou se nyní volební subjekty ve městě budou řídit. Věřím také, že se občané Strakonic zamyslí nad nepravdami, které po městě šíří lidé kolem Strakonické Veřejnosti. Město Strakonice skutečně nevzkvétá. Mnohé z toho, co bylo vykonáno ve volebním roce 2014 až 2018, ve skutečnosti zrealizoval někdo jiný. Hodně z vykonaného bylo navíc připraveno minulým vedením radnice. A věřte, oprava dvou tří ulic není začátek masivní opravy komunikací.

Za uplynulé čtyři roky jsme byli ve Strakonicích svědky mnohého špatného. Lhalo se občanům, docházelo k podvodům, profesní i společenské likvidaci zaměstnanců a manažerů městem řízených podniků a dokonce k vyhrožování podnikatelům. Mnohé bylo již pojmenováno na stránkách magazínu iStrakonice.cz, další bude zde postupně zveřejňováno. Sledujte proto tyto stránky, pokud vás zajímá skutečný stav města Strakonice a nejenom prázdné politické proklamace.

Věřte také, město není nijak paralyzováno zrušenými volbami. Funguje normálně, byť částečně v omezeném režimu, který se občanů nijak nedotkne. Členům volebních komisí nyní budou neprodleně vyplaceny jejich odměny a v nových volbách se mohou těšit na další.

Za sebe i za Změnu pro Strakonice tímto vyzývám ostatní politické subjekty, které se chtějí účastnit opakovaných komunálních voleb. Vytvořme na nějaké úrovni duhovou koalici – i když půjdeme každý za svoji stranu či za své hnutí. Dejme občanům na vědomí, že chceme vést politické kampaně férově a že naším zájmem je, aby se do zastupitelstva dostalo co možná nejvíce politických subjektů. Navrhuji, aby o míře naší spolupráce rozhodla jednání, kterých se s vámi moc rád zúčastním. A aby nedošlo k nedorozuměním – jsem ochoten se bavit se všemi, komu jde skutečně o rozvoj města a ne o politikaření a zákulisní machinace. Město má spravovat politická reprezentace vzešlá z nezmanipulovaných voleb a ne malý okruh nečitelných lidí a jejich kamarádů. Mimochodem, Strakonická Veřejnost má 5 členů.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci zrušených komunálních voleb ve Strakonicích je veřejně přístupné. Zamezí se tím případným spekulacím o průběhu soudního přezkumu voleb.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – infodeska.justice.cz.

Zpět na úvodní stránku