Zpět na úvodní stránku

V domě, kde bydlí zastupitel Strakonic Jan Svoboda, provozuje činnost podezřelá firma

30.6.2018. V domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém trvale bydlí strakonický zastupitel Jan Svoboda (kolaborant s politickým hnutím Strakonická Veřejnost), provozuje svoji činnost podezřelá firma. Pro úplnost je třeba dodat, že dům podle katastru nemovitostí vlastní zastupitelův syn Ondřej, mající trvalé bydliště v Praze Nuslích v ulici Mojmírova č.p. 14. Ve zmíněném domě ve Strakonicích podniká záhadná firma Svoboda. Jejím předmětem činnosti má být podle cedule na domě čištění čalounění osobních a nákladních automobilů včetně velkých TIR, čištění koberců a čalouněného nábytku, oken a výloh.

V domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém trvale bydlí strakonický zastupitel Jan Svoboda, provozuje svoji činnost podezřelá firma

Foto 1: V domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém trvale bydlí strakonický zastupitel Jan Svoboda, provozuje svoji činnost podezřelá firma

Související články týkající se zastupitele Jana Svobody:

  1. Žákovská stipendia po Strakonicku – 1. část, aneb proč tento propadák nikde jinde nechtějí a kdo ho vymyslel
  2. V předvolební čas se začíná z kanálů vylévat ta nejhorší žumpa a její napojení na Strakonickou Veřejnost, 1. část

Firma na uvedené adrese již několik let porušuje minimálně zákon číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), konkrétně jeho § 17, odst. 7. Ten přikazuje, že „Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby“ a § 17, odst. 8, písm. a), který říká, že „Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny“. Ve druhém případě dochází navíc k porušení zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele). Důkaz? Provozovna není řádně označena.

Cedule umístěná u vchodu na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele)

Foto 2: Cedule umístěná u vchodu na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele)

Cedule umístěná pod střechou na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele)

Foto 3: Cedule umístěná pod střechou na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele)

Otázkou je, komu vlastně záhadná firma Svoboda patří. Zastupiteli Janu Svobodovi? Může patřit i jeho synovi Ondřejovi, trvale bytem v Praze, nebo manželce Karle. Přirozeně se naskýtají otázky, zda je provozovna řádně nahlášena na živnostenském úřadě a zda je z provozovny likvidován odpad v souladu se zákonem. Kde má firma sídlo? Jaké má IČO? Jak se vlastně přesně jmenuje?

U zastupitele Jana Svobody se podařilo dohledat pouze členství v dozorčích radách firem Teplárna Strakonice, a.s. a Technické služby Strakonice s.r.o. Jaký je jeho přínos v těchto firmách, kromě přijímání finančních odměn z členství v dozorčích radách, je otázkou. To je ovšem téma na jiný článek.

Foto 4: U zastupitele Jana Svobody se podařilo dohledat pouze členství v dozorčích radách firem Teplárna Strakonice, a.s. a Technické služby Strakonice s.r.o. Jaký je jeho přínos v těchto firmách, kromě přijímání finančních odměn z členství v dozorčích radách, je otázkou. To je ovšem téma na jiný článek.

Před domem v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích stává na dřevěných špalcích loď. Ta je umístěna na pozemku města Strakonice, konkrétně na pozemku číslo 1267/2 v k.ú. Strakonice. Otázkou je, zda byl v tomto případě požádán Městský úřad o povolení zvláštního užívání komunikace nebo o povolení záboru veřejného prostranství. Loď je navíc na veřejném prostoru opravována, což vyžaduje rovněž příslušné schválení Městského úřadu. Jako důkaz existuje nejenom foto dokumentace, ale i video dokumentace. 

Foto 5: Před domem v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích stává na dřevěných špalcích loď. Ta je umístěna na pozemku města Strakonice, konkrétně na pozemku číslo 1267/2 v k.ú. Strakonice. Otázkou je, zda byl v tomto případě požádán Městský úřad o povolení zvláštního užívání komunikace nebo o povolení záboru veřejného prostranství. Loď je navíc na veřejném prostoru opravována, což vyžaduje rovněž příslušné schválení Městského úřadu. Jako důkaz existuje nejenom foto dokumentace, ale i video dokumentace.

K domu Svobodových v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém má trvalé bydliště zastupitel Jan Svoboda (jeho syn má trvalé bydliště v Praze), patří 6 (slovy šest) popelnic. Jsou  to popelnice pro  fyzické osoby nepodnikající? Pokud ano, proč tolik? Pokud jsou určeny pro odpad z podnikání, je firemní odpad řádně nahlášen a placen? Zde je třeba připomenout občanům Strakonic, že výše poplatku za odpad se počítá z reálných nákladů Technických služeb města. Od jednoho domu odvážet šest popelnic je už pořádná zátěž pro Technické služby patřící městu, ve kterém je Jan Svoboda zastupitelem. Třídí obyvatelé domu v Bavorově ulici č.p. 526 odpad, když mají tolik popelnic? A kdo popelnice kupoval? Dodaly je zdarma Technické služby? Pokud ano, jak je to možné? Kdyby před každým rodinným domem ve Strakonicích stálo šest popelnic, jak by naše město vypadalo? Asi jako smetiště.

Foto 6: K domu Svobodových v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém má trvalé bydliště zastupitel Jan Svoboda (jeho syn má trvalé bydliště v Praze), patří 6 (slovy šest) popelnic. Jsou  to popelnice pro  fyzické osoby nepodnikající? Pokud ano, proč tolik? Pokud jsou určeny pro odpad z podnikání, je firemní odpad řádně nahlášen a placen? Zde je třeba připomenout občanům Strakonic, že výše poplatku za odpad se počítá z reálných nákladů Technických služeb města. Od jednoho domu odvážet šest popelnic je už pořádná zátěž pro Technické služby patřící městu, ve kterém je Jan Svoboda zastupitelem. Třídí obyvatelé domu v Bavorově ulici č.p. 526 odpad, když mají tolik popelnic? A kdo popelnice kupoval? Dodaly je zdarma Technické služby? Pokud ano, jak je to možné? Kdyby před každým rodinným domem ve Strakonicích stálo šest popelnic, jak by naše město vypadalo? Asi jako smetiště.

Odvážet odpad od domu Svobodových z ulice Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích dá Technickým službám Strakonic skutečně zabrat. Třeba i kvůli odpadu Svobodových chce od roku 2019 Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty (i samotným zastupitelem Janem Svobodou) zrušit poplatky za odpad. Budou potom Technické služby odvážet tolik popelnic Svobodových zdarma?

Foto 7: Odvážet odpad od domu Svobodových z ulice Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích dá Technickým službám Strakonic skutečně zabrat. Třeba i kvůli odpadu Svobodových chce od roku 2019 Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty (i samotným zastupitelem Janem Svobodou) zrušit poplatky za odpad. Budou potom Technické služby odvážet tolik popelnic Svobodových zdarma?

V době, kdy ještě neměl dnešní zastupitel Jan Svoboda ve Strakonicích trvalé bydliště, rozčiloval se nad skutečností, že nemůže zdarma odvážet odpad do sběrného dvora. Že by to bylo protiprávní, to mu vůbec nevadilo. Poznámka: „Honzu“ v dotazu v příloze identifikoval svědek.

Foto 8: V době, kdy ještě neměl dnešní zastupitel Jan Svoboda ve Strakonicích trvalé bydliště, rozčiloval se nad skutečností, že nemůže zdarma odvážet odpad do sběrného dvora. Že by to bylo protiprávní, to mu vůbec nevadilo. Poznámka: „Honzu“ v dotazu identifikoval svědek.

Jak to, že záhadná firma Svoboda inzeruje své služby v tisku, aniž by se v nich přesně identifikovala názvem nebo IČO? Zde dokonce není uvedena ani adresa, kterou ve skutečnosti je Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích.

Foto 9: Jak to, že záhadná firma Svoboda inzeruje své služby v tisku, aniž by se v nich přesně identifikovala názvem nebo IČO? Zde dokonce není uvedena ani adresa, kterou ve skutečnosti je Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích.

Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila synovi zastupitele Jana Svobody Ondřejovi, tak proč zmíněnou adresu nemá on v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon?

Foto 10: Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila synovi zastupitele Jana Svobody Ondřejovi, tak proč zmíněnou adresu nemá on v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon?

Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila manželce zastupitele Jana Svobody Karle, tak proč zmíněnou adresu nemá ona v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon? Na zmíněnou adresu sice Karla Svobodová měla  v minulosti nahlášenou provozovnu na několik činností, ty již ale byly ve všech případech zrušeny, a to již v roce 2008.

Foto 11: Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila manželce zastupitele Jana Svobody Karle, tak proč zmíněnou adresu nemá ona v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon? Na zmíněnou adresu sice Karla Svobodová měla  v minulosti nahlášenou provozovnu na několik činností, ty již ale byly ve všech případech zrušeny, a to již v roce 2008.

Zastupitele Jana Svobodu není možné v živnostenském rejstříku najít. Tak komu tedy patří firma Svoboda provozující svoji činnost na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích? Za koho vyváží Technické služby Strakonice šest popelnic? Na koho je hlášena uvedená adresa jako provozovna určená k podnikání? Ví o tom všem koaliční partneři zastupitele Jana Svobody, zejména politické hnutí Strakonická Veřejnost? Bude firma Svoboda těžit z toho, že má být komunální odpad od roku 2019 ve Strakonicích zadarmo?

Foto 12: Zastupitele Jana Svobodu není možné v živnostenském rejstříku najít. Tak komu tedy patří firma Svoboda provozující svoji činnost na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích? Za koho vyváží Technické služby Strakonice šest popelnic? Na koho je hlášena uvedená adresa jako provozovna určená k podnikání? Ví o tom všem koaliční partneři zastupitele Jana Svobody, zejména politické hnutí Strakonická Veřejnost? Bude firma Svoboda těžit z toho, že má být komunální odpad od roku 2019 ve Strakonicích zadarmo?

Před domem na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích se na pozemku města Strakonice čistí dodávky i kamiony. Vše provádí záhadná firma Svoboda. Jedná se vůbec o legální činnost? Sami nevíme. Proto podáváme podnět příslušným orgánům k prošetření situace.

Foto 13: Před domem na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích se na pozemku města Strakonice čistí dodávky i kamiony. Vše provádí záhadná firma Svoboda. Jedná se vůbec o legální činnost. Sami nevíme. Proto podáváme podnět příslušným orgánům k prošetření situace.

Závěr: Nyní se možná čtenář zeptá, proč jsme před zveřejněním důkazů vše nejdříve nepředali příslušným institucím k prošetření. Odpověď je jednoduchá. Místně příslušným orgánem jsou totiž odbory Městského úřadu, které má pod kontrolou zastupitel Jan Svoboda a zejména pak jeho koaliční partneři ze Strakonické Veřejnosti. Naším záměrem je zveřejnit důkazy, protože vše co nyní učiní Svobodovi, bude konáno účelově až následně. Proto jsme zvolili právě tento postup.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – V domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém trvale bydlí strakonický zastupitel Jan Svoboda, provozuje svoji činnost podezřelá firma; foto 2 – Cedule umístěná u vchodu na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele); foto 3 – Cedule umístěná pod střechou na domě v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích nesplňuje náležitosti zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákona číslo 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o ochraně spotřebitele); foto 4 – U zastupitele Jana Svobody se podařilo dohledat pouze členství v dozorčích radách firem Teplárna Strakonice, a.s. a Technické služby Strakonice s.r.o. Jaký je jeho přínos v těchto firmách, kromě přijímání finančních odměn z členství v dozorčích radách, je otázkou. To je ovšem téma na jiný článek.; foto 5 – Před domem v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích stává na dřevěných špalcích loď. Ta je umístěna na pozemku města Strakonice, konkrétně na pozemku číslo 1267/2 v k.ú. Strakonice. Otázkou je, zda byl v tomto případě požádán Městský úřad o povolení zvláštního užívání komunikace nebo o povolení záboru veřejného prostranství. Loď je navíc na veřejném prostoru opravována, což vyžaduje rovněž příslušné schválení Městského úřadu. Jako důkaz existuje nejenom foto dokumentace, ale i video dokumentace.; foto 6 – K domu Svobodových v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích, ve kterém má trvalé bydliště zastupitel Jan Svoboda (jeho syn má trvalé bydliště v Praze), patří 6 (slovy šest) popelnic. Jsou to popelnice pro fyzické osoby nepodnikající? Pokud ano, proč tolik? Pokud jsou určeny pro odpad z podnikání, je firemní odpad řádně nahlášen a placen? Zde je třeba připomenout občanům Strakonic, že výše poplatku za odpad se počítá z reálných nákladů Technických služeb města. Od jednoho domu odvážet šest popelnic je už pořádná zátěž pro Technické služby patřící městu, ve kterém je Jan Svoboda zastupitelem. Třídí obyvatelé domu v Bavorově ulici č.p. 526 odpad, když mají tolik popelnic? A kdo popelnice kupoval? Dodaly je zdarma Technické služby? Pokud ano, jak je to možné? Kdyby před každým rodinným domem ve Strakonicích stálo šest popelnic, jak by naše město vypadalo? Asi jako smetiště.; foto 7 – Odvážet odpad od domu Svobodových z ulice Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích dá Technickým službám Strakonic skutečně zabrat. Třeba i kvůli odpadu Svobodových chce od roku 2019 Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty (i samotným zastupitelem Janem Svobodou) zrušit poplatky za odpad. Budou potom Technické služby odvážet tolik popelnic Svobodových zdarma?; foto 8 – V době, kdy ještě neměl dnešní zastupitel Jan Svoboda ve Strakonicích trvalé bydliště, rozčiloval se nad skutečností, že nemůže zdarma odvážet odpad do sběrného dvora. Že by to bylo protiprávní, to mu vůbec nevadilo. Poznámka: „Honzu“ v dotazu identifikoval svědek.; foto 9 – Jak to, že záhadná firma Svoboda inzeruje své služby v tisku, aniž by se v nich přesně identifikovala názvem nebo IČO? Zde dokonce není uvedena ani adresa, kterou ve skutečnosti je Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích.; foto 10 – Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila synovi zastupitele Jana Svobody Ondřejovi, tak proč zmíněnou adresu nemá on v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon?; foto 11 – Pokud by provozovna záhadné firmy v ulici Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích patřila manželce zastupitele Jana Svobody Karle, tak proč zmíněnou adresu nemá ona v registru živnostenského oprávnění uvedenou jako svoji provozovnu, což ukládá zákon? Na zmíněnou adresu sice Karla Svobodová měla v minulosti nahlášenou provozovnu na několik činností, ty již ale byly ve všech případech zrušeny, a to již v roce 2008.; foto 12 – Zastupitele Jana Svobodu není možné v živnostenském rejstříku najít. Tak komu tedy patří firma Svoboda provozující svoji činnost na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích? Za koho vyváží Technické služby Strakonice šest popelnic? Na koho je hlášena uvedená adresa jako provozovna určená k podnikání? Ví o tom všem koaliční partneři zastupitele Jana Svobody, zejména politické hnutí Strakonická Veřejnost? Bude firma Svoboda těžit z toho, že má být komunální odpad od roku 2019 ve Strakonicích zadarmo?; foto 13 – Před domem na adrese Bavorova č.p. 562 ve Strakonicích se na pozemku města Strakonice čistí dodávky i kamiony. Vše provádí záhadná firma Svoboda. Jedná se vůbec o legální činnost? Sami nevíme. Proto podáváme podnět příslušným orgánům k prošetření situace.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 až 3 – Karel Janský; foto 4 – penize.cz; foto 5 a 6 – Karel Janský; foto 7 – archiv redakce; foto 8 – strakonice.eu; foto 9 – archiv redakce; foto 10 až 12 – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky; foto 13 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku