Zpět na úvodní stránku

Zpravodaj města Strakonice – 1. část, aneb jeho cenzura a ztráta paměti Strakonické Veřejnosti

11.10.2017. V románu George Orwella to byla prasata, která nastolila novodobou totalitu s cenzurou. Ve Strakonicích tak učinila Strakonická Veřejnost se svými kolaboranty po svém nástupu k moci v roce 2014. Svědčí o tom i kroky rady města, která zakázala opozičnímu zastupiteli zveřejnit články ve Zpravodaji města, a to dokonce rozhodnutím rady! Ten je přitom financován z peněz daňových poplatníků. Několik tzv. „vyvolených“ nyní strakonickým občanům určuje, co smí a co nesmí číst. „Ctihodná“ rada města tak vlastně říká, že lidé ve Strakonicích jsou hloupé stádo nemyslících lidí, kterým oni, jako „vyvolení“, musí předkládat pouze to, CO JE PODLE NICH PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ. Lidé si již nemohou sami vybrat, čemu budou věřit na základě faktů. Ve Strakonicích je již nepřípustné činit si vlastní názor.

Dnešní Zpravodaj města Strakonice slouží hlavně k sebeprezentaci vládnoucí koalice a názory opozičních zastupitelů jsou zakazovány

Foto 1: Zpravodaj města Strakonice slouží v dnešní době hlavně k sebeprezentaci vládnoucí koalice a názory opozičních zastupitelů jsou zakazovány

Začněme dneska z druhého konce. Píše se rok 2013 a starostou Strakonic je Pavel Vondrys. Břetislav Hrdlička s Milanem Jungvirtem sedí v opozičních lavicích a cítí se utlačováni a nedoceněni. Chtějí proto k šíření svých myšlenek získat více prostoru ve Zpravodaji města. Tehdejší „pouhý“ zastupitel Břetislav Hrdlička proto v prosinci roku 2013 vznáší na zastupitelstvu své požadavky. Jakmile ale o rok později přejde do vládnoucí pozice, vše je jinak a stejný Břetislav Hrdlička zavede nekompromisní cenzuru, díky které opozičním zastupitelům vlastně zakáže ve Zpravodaji publikovat.

Pro ty co již zapomněli, si celý vývoj kolem Zpravodaje oživme. Na dobových nahrávkách a na ukázkách vlastních rozhodnutí rady města. Před, i po roce 2014.

Břetislav Hrdlička (18. ZM, 11.12.2013, 2:34:17). „Jestli jste zaznamenali jako zastupitelé, teďkon vyšel novej tiskovej zákon nebo novela tiskovýho zákona a podle ní by měly města umožnit inzerci ve Zpravodajích a podobnejch médiích všem zastupitelům. Teď to bylo novelizovaný, takže navrhuju, abysme se usnesli, aby se dalo hlasovat vo tom, že rada města přepracuje podmínky pro vydávání Zpravodaje s tím, že nám tam umožní vlastně se vyjadřovat v přiměřenej míře a v přiměřeným rozsahu vlastně vo věcech, který bysme chtěli taky my, nejen to vedení města. Je to podle toho zákona, myslím si, že by to nemělo být problém.“

Starosta Pavel Vondrys na uvedené reagoval slovy, že se na tom již pracuje a pravidla vydávání Zpravodaje se přepracovávají. Poučil přitom zastupitele Hrdličku, že si zákon vyložil špatně, protože ve Zpravodaji nemůže být ze zákona inzerce politických stran. Zdůraznil, že by se navíc mělo jednat o podložené a pravdivé vyjadřování se k tématům o městě. Zastupitel Hrdlička na to odpověděl takto:

Břetislav Hrdlička (18. ZM, 11.12.2013, 2:36:33). „Já bych prosil v tomhle případě, aby teda nebyla cenzura. Je možný, že v tom listu bylo něco špatně (Poznámka redakce: list je v tomto případě propagandistický leták Strakonické Veřejnosti obsahující nepravdivé údaje a distribuovaný občanům města do schránek před Vánoci roku 2013). Ale pokud teda uvedu něco špatně ve Zpravodaji, tak můžete napsat, že jsem špatnej zastupitel, že to neznám. Že se prostě vyjadřuju zkresleně, ale myslím si, že to není důvod k tomu přepisovat texty, nebo krátit prostě… Jako Zpravodaj je trošku jiný médium než nějaký papíry do schránek, jo. To sem psal já částečně, a abych vám pravdu řek, neměl jsem ani čas to kontrolovat celý. Možná tam jsou chyby jako, pokud jo, pokud na to upozorníte, já se rád vomluvím. Jo, ale ten Zpravodaj by měl bejt seriozní určitě a neměl by bejt jednostranej, že tam bude psát prostě vedení města. Kde ste byli, co ste dělali, co ste přebírali, takhle, a vo nikom jiným tam nebude ani zmínka. Je to prostě trošku taky takový volební medium, že jo? Nebo ukázkový, reklamní, spíš pro to vedení města.“

Břetislav Hrdlička (18. ZM, 11.12.2013, 2:37:40). „Tenhle zákon to mění a já bych teda znovu navrh, aby se hlasovalo vo tom, jestli můžu dát usnesení k hlasování, že rada to přepracuje. Protože vy jste vo tom jednali, to je možný, a aby byl také nějaký termín nebo něco.“

Starosta Pavel Vondrys následně celkem logicky konstatoval, že je nadbytečné, aby zastupitelstvo hlasovalo o něčem, co má rada dáno přímo ze zákona. Podotkl, že hlasovat o povinnosti vycházející ze zákona nedává smysl. Zastupitel Hrdlička řeč starosty zjevně nepochopil a stále trval na tom, aby byl bod o změnách Zásad vydávání Zpravodaje zařazen na bod programu zastupitelstva. Stalo se, přijat ale nebyl. Z 19 zastupitelů hlasovalo jenom 6 pro Hrdličkův návrh, 4 byli proti, 8 se zdrželo hlasování a jeden nehlasoval vůbec. Mimochodem, pro hlasoval Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Milada Vlasáková. Tedy lidé, kteří poté, co se sami dostali k moci, začali práva jiných omezovat. Pro upřesnění, jednalo se o zástupce Strakonické Veřejnosti a KSČM.

Po hlasování starosta Pavel Vondrys nicméně znovu zopakoval, že se rada bude i tak změnou týkající se Zpravodaje zabývat. Splnil ale starosta Pavel Vondrys svůj slib daný na zastupitelstvu? Ano, zde je důkaz. Inkriminované zastupitelstvo města se uskutečnilo 11.12.2013 a již 8.1.2014 rada města skutečně upravila Zásady vydávání Zpravodaje města tak, aby vyhověly novele tiskového zákona. Zásady z 27.4.2011 a upravené 10.4.2013 byly například mimo jiné doplněny o skutečnost, že ve struktuře pravidelných rubrik přibyla rubrika „Názory členů zastupitelstva města“, a to „v maximálním rozsahu všech příspěvků ½ strany“. Bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Foto 2: Kopie části zápisu ze 129. jednání rady města Strakonice konaného 8.1.2014 a týkajícího se úprav Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice

Foto 2: Kopie části zápisu ze 129. jednání rady města Strakonice konaného 8.1.2014týkajícího se úprav Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice

O úpravě Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice informoval Zpravodaj číslo 3 z roku 2014 (16. ročník)

Foto 3: O úpravě Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice
informoval Zpravodaj číslo 3 z roku 2014 (16. ročník)

Nyní od slov k činům. Již ve stejném Zpravodaji číslo 3 z roku 2014 vyšla v rubrice „Názory členů zastupitelstva města“ pozvánka tehdejších opozičních zastupitelů Břetislava Hrdličky a Milana Jungvirta na jejich „Setkání u stolů“, kde na programu mělo být mimo jiné následující: „Rádi bychom Vám sdělili náš názor na současný stav města, naše náměty na zlepšení tohoto stavu, rádi Vám budeme odpovídat na jakékoliv dotazy a zajímat se o Vaše nápady nebo i případně stížnosti.“.

Pozvánka tehdejších opozičních zastupitelů Břetislava Hrdličky a Milana Jungvirta na jejich „Setkání u stolů“ uveřejněná ve Zpravodaji číslo 3 z roku 2014 (16. ročník)

Foto 4: Pozvánka tehdejších opozičních zastupitelů Břetislava Hrdličky a Milana Jungvirta
na jejich „Setkání u 
stolů“ uveřejněná ve Zpravodaji číslo 3 z roku 2014 (16. ročník)

Nyní se podívejme na základě důkazů a faktů, jak se Strakonická Veřejnost opozici, konkrétně pak současnému opozičnímu zastupiteli města Pavlu Vondrysovi, odměnila za jejich tehdejší vstřícný krok. Rada města tvořená Strakonickou Veřejností a jejich kolaboranty rozhodla, že občané Strakonic nejsou ideově natolik zralí, aby politicky správně pochopili články opozičního zastupitele Pavla Vondryse. Připomeňme si proto jeden náš starší článek, který byl zveřejněn pod názvem „George Orwell a podobenství jeho knihy Farma zvířat se Strakonicemi“. Připomenutí proto, že rozdíl mezi prasaty v uvedené knize a Strakonickou Veřejností je minimální…

Usnesení rady města z 57. jednání konaného 31.8.2016 – rada města neoprávněně projednávala uveřejnění příspěvku zastupitele města. Sice s uveřejněním souhlasila, ve Zpravodaji ale dala svůj komentář

Foto 5: Usnesení rady města z 57. jednání konaného 31.8.2016 – rada města
neoprávněně projednávala uveřejnění přís
pěvku zastupitele města.
Sice s 
uveřejněním souhlasila, ve Zpravodaji ale dala svůj komentář.

Foto 6: Zpravodaj města Strakonic, ve kterém se pokusil Pavel Vondrys uveřejnit svůj příspěvek – říjen 2016, ročník 18

Foto 6: Zpravodaj města Strakonic, ve kterém se pokusil Pavel Vondrys
uveřejnit svůj příspěvek – říjen 2016, ročník 18

Článek opozičního zastupitele Pavla Vondryse „V čem je rozdíl?“ uveřejněný ve Zpravodaji říjen 2016 s mnohem delším demagogickým komentářem zástupce Strakonické Veřejnosti Milana Jungvirta, místostarosty města. Je dobře, že komentář místostarosty Jungvirta vyšel, ukazuje alespoň na jeho inteligenci. Částečně se k jeho obsahu vyjádříme na konci tohoto článku, další fakta přinese samostatný příspěvek.

Foto 7: Článek opozičního zastupitele Pavla Vondryse „V čem je rozdíl?“
uveřejněný ve Zpravodaji říjen 2016 s 
mnohem delším demagogickým komentářem
zástupce Strakonické Veřejnosti Milana Jun
gvirta, místostarosty města.
Je dobře, že 
komentář místostarosty Jungvirta vyšel, ukazuje alespoň na jeho inteligenci.
Částečně se k 
jeho obsahu vyjádříme na konci tohoto článku,
další fakta přinese samostatný příspěvek.

Usnesení rady města z 80. jednání konaného 26.7.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvek opozičního zastupitele do Zpravodaje města a protiprávně nesouhlasila s jeho uveřejněním

Foto 8: Usnesení rady města z 80. jednání konaného 26.7.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvek opozičního zastupitele do Zpravodaje města
protiprávně nesouhlasila s jeho uveřejněním

Usnesení rady města z 83. jednání konaného 27.9.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvky opozičního zastupitele do Zpravodaje města a protiprávně nesouhlasila s jejich uveřejněním

Foto 9: Usnesení rady města z 83. jednání konaného 27.9.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvky opozičního zastupitele do Zpravodaje města
a protiprávně nesouhlasila s 
jejich uveřejněním

Částečná odpověď na demagogický komentář Milana Jungvirta „V čem je rozdíl? Například v pravdě…“ uveřejněném ve Zpravodaji města Strakonice v čísle říjen 2016

Foto 10: Částečná odpověď na demagogický komentář Milana Jungvirta „V čem je rozdíl? Například v pravdě…“ uveřejněném ve Zpravodaji města Strakonice v čísle říjen 2016

Strakonice se za vládnutí Strakonické Veřejnosti prudce propadají ve výdajích určených pro rozvoj města. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v % vypovídá o tom, jakou část výdajů věnuje město na rozšíření a modernizaci infrastruktury, tedy kolik investuje do své budoucnosti, a jakou část ho stojí provoz, tedy např. platy zaměstnanců, nákup služeb, či dopravní obslužnost. Porovnání je provedeno s průměrem ostatních 44 obcí ČR v kategorii obyvatel 20–49 999. Příliš nízký podíl ohrožuje budoucí rozvoj obce, což může podnítit obyvatele k vystěhování. Příliš vysoký podíl může vést v mnoha případech k růstu budoucích provozních nákladů, na které obec nemusí v rozpočtu nalézt dostatečný objem peněz. Roky 2012–2014 (+ 2015, kdy nové vedení prakticky jen dokončovalo investiční akce předešlého vedení) znamenají ve Strakonicích vysoký podíl výdajů určených pro rozvoj obce, jejich struktura ale byla směřována na rozvoj potřebné a důležité infrastruktury města, tedy správným směrem.

Rok 2016 ukázal v plné nahotě skutečnost, že nové vedení města zásadním způsobem ohrozilo rozvoj města. Není proto divu, že články opozičního zastupitele Pavla Vondryse nesmí ve Zpravodaji města vycházet. Lidé by se totiž dozvěděli, jak nové vedení města táhne Strakonice ke dnu. Vymlouvat se přitom nedá ani na údajnou zadluženost města. Současná oprava některých chodníků a vozovek je spíše pouze mediálně proklamovaná – většinou se totiž jedná o akce připravované dlouhodobě, ještě před nástupem Strakonické Veřejnosti k moci. Další podrobnosti budou uvedeny v samostatném připravovaném článku. Zdroj dat v předposledním odstavci: CRIF – Czech credit bureau, a.s.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Zpravodaj města Strakonice slouží v dnešní době hlavně k sebeprezentaci vládnoucí koalice a názory opozičních zastupitelů jsou zakazovány; foto 2 – Kopie části zápisu ze 129. jednání rady města Strakonice konaného 8.1.2014 a týkajícího se úprav Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice; foto 3 – O úpravě Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice informoval Zpravodaj číslo 3 z roku 2014 (16. ročník); foto 4 – Pozvánka tehdejších opozičních zastupitelů Břetislava Hrdličky a Milana Jungvirta na jejich „Setkání u stolů“ uveřejněná ve Zpravodaji číslo 3 z roku 2014 (16. ročník); foto 5 – Usnesení rady města z 57. jednání konaného 31.8.2016 – rada města neoprávněně projednávala uveřejnění příspěvku zastupitele města. Sice s uveřejněním souhlasila, ve Zpravodaji ale dala svůj komentář.; foto 6 – Zpravodaj města Strakonic, ve kterém se pokusil Pavel Vondrys uveřejnit svůj příspěvek – říjen 2016, ročník 18; foto 7 – Článek opozičního zastupitele Pavla Vondryse „V čem je rozdíl?“ uveřejněný ve Zpravodaji říjen 2016 s mnohem delším demagogickým komentářem zástupce Strakonické Veřejnosti Milana Jungvirta, místostarosty města. Je dobře, že komentář místostarosty Jungvirta vyšel, ukazuje alespoň na jeho inteligenci. Částečně se k jeho obsahu vyjádříme na konci tohoto článku, další fakta přinese samostatný příspěvek.; foto 8 – Usnesení rady města z 80. jednání konaného 26.7.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvek opozičního zastupitele do Zpravodaje města a protiprávně nesouhlasila s jeho uveřejněním; foto 9 – Usnesení rady města z 83. jednání konaného 27.9.2017 – rada města protiprávně projednávala příspěvky opozičního zastupitele do Zpravodaje města a protiprávně nesouhlasila s jejich uveřejněním; foto 10 – Částečná odpověď na demagogický komentář Milana Jungvirta „V čem je rozdíl? Například v pravdě…“ uveřejněném ve Zpravodaji města Strakonice v čísle říjen 2016.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – strakonice.eu + fotomontáž Karel Janský; foto 2 až 9 – strakonice.eu;  foto 10 – CRIF – Czech credit bureau, a.s.

Zpět na úvodní stránku