Zpět na úvodní stránku

Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 3. část, aneb velký propad za rok 2016

28.8.2017. Pivovar DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. patří mezi malé a střední pivovary s výstavem (produkcí) piva do 100 000 hl. Nižší kategorií jsou minipivovary s výstavem do 10 000 hl piva. Strakonický pivovar v roce 2016 zaznamenal snížení výstavu oproti roku 2015 o 2 720 hl. Od roku 2015, za doby vlády Strakonické Veřejnosti, jde o snížení výstavu o 4 803 hl. Srovnáním můžeme konstatovat, jako by zanikl jeden minipivovar. Paradoxem je, že celorepublikově tuzemské pivovary v roce 2016 naopak vyrobily nejvíce piva v historii, a to rekordních 20 475 000 hl (v roce 2015 šlo o 20 091 000 hl)! Dnes snad již i těm nejzarputilejším „obdivovatelům“ hlavního hrobaře strakonického pivovaru Rudolfa Oberfalcera by mělo dojít, že za jeho vedení pivovar směřuje, při stejném trendu vývoje, k ekonomické tragédii. Není to ovšem náhodou cílené, aby někdo mohl pivovar koupit levněji?

Výroční zpráva firmy Pivovar DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2016, zveřejněná 25.8.2017

Foto 1: Výroční zpráva firmy Pivovar DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2016, zveřejněná 25.8.2017

Na skutečnosti, že strakonický pivovar byl donucen zveřejnit Výroční zprávu za rok 2016, má zásluhu i magazín iStrakonice.cz. To považujeme za úspěch. Nebylo to dokonce poprvé. Dne 16.8.2017 jsme na našich stránkách upozornili, že pivovar dosud neodevzdal na Krajský soud v Českých Budějovicích výroční zprávu za rok 2016. Uvedli jsme, že pivovaru se asi pod vedením Strakonické Veřejnosti daří tak skvěle, že jeho vedení se bojí zveřejnit povinnou výroční zprávu za rok 2016 – možná proto, aby konkurence nepukla závistí… Dne 24.8.2017 jsme ukázali i na přímou odpovědnost předsedy představenstva pivovaru Rudolfa Oberfalcera. A výsledek? Dne 25.8.2017 byla výroční zpráva konečně na soud doručena a tam zveřejněna.

Připomněli jsme rovněž, že radní Rudolf Oberfalcer má velmi krátkou paměť. Když se dral k moci, kritizoval. Ale aby on, nyní jako předseda představenstva pivovaru, zveřejnil výsledek hospodaření pivovaru za rok 2016, tomu se bránil zuby nehty. Podívejme se, co on sám psal před třemi lety v diskuzi ke článku, když ještě nebyl u moci. Strakonicky.denik.cz, 18.7.2014. „Zajímavé je, že nikde není dosud zveřejněna rozvaha a výsledovka, abychom si mohli ověřit skutečnou pravdu, např. vyplácené odměny výše zmíněným pánům od rodin navzdory ztrátám podniku!“. Tak pane Oberfalcere. Výstav pivovaru klesá a Vy v dnešní době dostáváte odměny?!

Diskuzní příspěvek Rudolfa Oberfalcera ke článku na webu strakonicky.denik.cz „Do zařízení pivovaru jde 70 milionů“ z 18.7.2014

Foto 2: Diskuzní příspěvek Rudolfa Oberfalcera ke článku na webu strakonicky.denik.cz „Do zařízení pivovaru jde 70 milionů“ z 18.7.2014

Jak tedy dopadlo hospodaření strakonického pivovaru za rok 2016 podle Výroční zprávy pivovaru? Výstav piva činil 57 624 hl (v roce 2015 to bylo 60 344 hl a v roce 2014, ještě za bývalého vedení pivovaru, 62 427 hl). Meziroční pokles výstavu tak oproti roku 2015 činí ztrátu 2 720 hl. Rozdíl mezi roky 2016 a 2014, kopírující vládnutí Strakonické Veřejnosti na radnici a v pivovaru, je celkem 4 803 hl do mínusu. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná hospoda dnes vytočí ročně asi 60 hl, tak Strakonická Veřejnost zatím za dva roky svého vládnutí zavřela pomyslně zhruba 80 hospod. Jinými čísly vyjádřeno, strakonický pivovar za dva roky snížil výstav piva o 960 600 půllitrů piva.

Vyjádřeno obratem, ten měl pivovar v roce 2016 podle nově přepočtené metodiky ve výši 89 145 000 Kč (v roce 2015 to bylo 101 183 000 Kč a v roce 2014 celkem 102 780 Kč). Meziroční pokles obratu tak oproti roku 2015 je ve výši 12 038 000 Kč. Rozdíl mezi roky 2016 a 2014, kopírující vládnutí Strakonické Veřejnosti na radnici a v pivovaru, je celkem 13 635 000 Kč mínus.

Tento článek se zabývá pouze změnami výstavu a obratu z Výroční zprávy za rok 2016. Další okolnosti budou podkladem pro články příští, protože některé položky uvedené ve výroční zprávě budí podezření. Ne že by byly položky špatně zaúčtovány, jde spíše o skutečnosti a trendy, které by mohly vést k významnému ekonomickému propadu v hospodaření pivovaru. V roce 2016 došlo i ke změně auditora a ke změně účtování, viz od 2016 je změna stavu nedokončené výroby, změna stavu výrobků a aktivace účtována na účtovou skupinu č. 5“. Kompletní Výroční zprávu za rok 2016 si čtenáři mohou sami stáhnout.

Za současného finančního stavu pivovaru je rovněž otázkou, proč si pivovar bral zcela zbytečně úvěr ve výši 10 mil. Kč na stavbu nového prodejního stánku v prostorách pivovaru, který byl připsán na účet společnosti dne 10.4.2017. Je totiž třeba hledat nové zákazníky především mimo Strakonice, novou a drahou budovou jich zde pivovar moc nezíská! Ani tím, že město bude nařizovat provozovatelům restauračních zařízení, jaké mají čepovat pivo. Přece jenom ne každý obyvatel Strakonic pije pouze Dudáka.

Zajímavá je též skutečnost, že při zařazování stáčecí linky Innokeg CombiKeg došlo k prodloužení doby účetních odpisů z 60 na 120 měsíců. V účetnictví jsou odpisy nákladem, které jsou tímto způsobem ročně snižovány. Při nepatrném zisku pivovaru v roce 2016 ve výši 148 264,27 Kč se tak možná stalo proto, aby společnost nebyla ve ztrátě. Podobné otazníky jsou ve Strakonicích také u Teplárny Strakonice, a.s. Zde je rovněž podezření na účelové účetní úpravy. Proto, aby společnost nebyla ve ztrátě. U pivovaru došlo i ke snížení výše peněžních prostředků na účtech o 5 586 000 Kč. K podrobnější analýze je ovšem třeba znát ještě detailnější strukturu pohledávek a závazků.

Hrát si s čísly v účetnictví sice může vedení pivovaru legálně nějakou dobu, hrozivý trend poklesu výstavu a obratu bez výrazných výdajů do rozumných investic a marketingu je cesta buďto k bankrotu, anebo k nucenému prodeji společnosti. Vedení pivovaru by mělo zejména na zastupitelstvu města vyvrátit podezření, že se uměle snaží, aby výsledek hospodaření nevypadal před blížícími se komunálními volbami v roce 2018 špatně. V účetnictví se dají správnou volbou účtování některé nepříjemné závazky účetně oddálit. Sice se před nimi neuteče, další výroční zpráva ale může být zveřejněna až po komunálních volbách v říjnu 2018. Může jít tedy o čas.

Celorepublikově se průměrný výstav všech pivovarů v roce 2016 zvýšil meziročně o 1,9 %, u toho strakonického se ale naopak propadl meziročně o 4,5 %. Výstav piva celorepublikově pro český trh činil v roce 2015 celkem 16 181 000 hl, v roce 2016 to bylo 16 389 000 hl. V procentech šlo o nárůst o 1,3 %. V roce 2015 se průměrný výstav všech pivovarů zvýšil meziročně o 2,2 %. I tehdy jsme ale zaznamenali prudký pokles výstavu strakonického pivovaru, pod taktovkou Strakonické Veřejnosti.

Hospodářské výsledky pivovarského oboru za rok 2016

Foto 3: Hospodářské výsledky pivovarského oboru za rok 2016

Vývoj výstavu piva v České republice od roku 1998 do roku 2016

Foto 4: Vývoj výstavu piva v České republice od roku 1998 do roku 2016

Strakonický pivovar se snaží prorazit na trhy mimo Strakonice a jižní Čechy. Jedná se jistě o správný postup, trend vývozu do jiných regionů České republiky a do zahraničí je u českých pivovarů stoupající. Držet se pouze jednoho regionu se totiž vyplatí jenom minipivovarům, které mají výstav piva do 10 000 hl. Těch je v ČR zhruba 350. Export piva do zahraničí v ČR vzrostl meziročně o 4,5 %, na což strakonický pivovar nijak nezareagoval. Chybou strakonického pivovaru také je, že v jiných regionech, než je ten strakonický, neprovádí prakticky žádný marketing.

Je dobré, že strakonický pivovar zavedl tankové pivo. To ovšem nemůže zastavit stále klesající počet lidí konzumujících pivo v hospodách a restauračních zařízeních. Může tento trend jen pouze zpomalit. Tankové pivo také není zázrakem pro všechny hospody. Zvláště proto, že aby se vyplatilo, musí mít restaurační zařízení určitou měsíční výtoč, a to podle velikosti tanku. I tankové pivo má totiž životnost, vytočit by se mělo maximálně do tří dnů od začátku čepování. Daleko větší počet konzumentů pije pivo v současné době doma. Dnes je to kolem 61 %. Také díky zákazu kouření v hospodách bude trend pití piva doma zcela jistě pokračovat. Navíc, třeba v roce 2016 kdy byla dlouhá zima, pili lidé raději pivo doma, než aby navštěvovali restaurační zařízení.

V roce 2016 se podařilo v České republice zastavit propad spotřeby piva, čemuž napomohla i skutečnost, že do země přijelo o 2,2 mil. turistů více než v roce 2015. Celkem u nás turisté vypili přibližně 785 tisíc hektolitrů piva. V procentech jde o 19 % nárůst. To ovšem neplatí o Strakonicích, kde o turisty příliš velký zájem nemají – dle přístupu k nim. Výrazně v ČR roste i zájem o nealkoholická piva, o celou 1/5 meziročně, tedy o 17,7 %. Ani na to strakonický pivovar nijak nezareagoval. Piva v sudech se prodává čím dál tím méně, naopak roste zájem o PET lahve a plechovky. U plechovek se jedná o meziroční nárůst o 12 %. Výstav nápojů na bázi piva celorepublikově naopak meziročně klesl o 17,3 %.

Strakonický pivovar se snažil proniknout do obchodních řetězců, kde však marketingově naprosto pohořel. Pivovaru chybí ve vedení především odborník na pivovarnictví a rovněž dobrý ekonom s marketingovým specialistou. Například skutečně dobrý marketingový specialista zná rozhodovací procesy mozku zákazníků. Ví, jak nalákat nakupující lidi na výrobek v regále obchodu, jak přesvědčit zákazníky o kvalitě výrobku, jak propagovat značku atp. Dobrý ekonom zase umí stanovit poměr mezi výrobou, marketingem a investicemi. Odborník na pivovarnictví zase ví, jak reagovat na potřeby trhu co se týká výroby.

Z výše uvedených odborníků nemá strakonický pivovar ani jednoho. Navíc pivovar nemá ani generálního ředitele, proto si v něm může dělat doslova kdokoliv, co chce. Neexistuje dobrá strategie pivovaru, ani adekvátní reakce na potřeby trhu. Pivovaru tak zbývá jen předseda představenstva Rudolf Oberfalcer, jehož „počiny“ stály občany Strakonic již desítky milionů Kč (zmaření opravy Velkého náměstí, podivné aktivity okolo nákupu a provozu Přádelny, pokažení dobrého jména teplárny).

Místopředsedou představenstva je opět politik, a to Josef Štrébl. Ten by se dal označit za „politika s prošlou záruční lhůtou“, který dnes již škodí nejenom pivovaru, ale i teplárně, ve které je předsedou dozorčí rady. Josef Štrébl je již v současnosti prototypem politika, který za léta, co je v politice, dovedl téměř k dokonalosti svá slovní vyjádření. Jeho uměním je ke všemu něco říct, pokud možno ale tak, aby vlastně nic nesdělil. Jeho výroky se tak stávají zvláštním literárním útvarem z klopotných slov, ovšem zcela prostých myšlenek. Dříve na něho mohli lidé vzpomínat jako na dobrého starostu. Dnes je již jeho přínos pro Strakonice spíše záporný.

Třetím členem představenstva pivovaru je sládek Dušan Krankus. Toho do pivovaru dovedl dnes již ze strakonického pivovaru do Staropramene „uprchlý“ Marek Pohanka. Za éry působení Dušana Krankuse ve Strakonicích přestal tento pivovar sbírat ocenění za kvalitu piva a rovněž výstav piva odstartoval raketový pokles. Poté, co se sládek Krankus spolupodílel na snížení výstavu piva o více, než co za celý rok vyrobí jeden minipivovar, měl by dostát svému slibu a složit účty. Zklamal totiž důvěru. Zde jsou jeho autentická slova pro strakonicky.denik.cz z 24.2.2016: „Udělám vše pro to, abych důvěru nezklamal. To se mi buď povede, nebo budu skládat účty tak, jak je to obvyklé ve všech firmách ve vztahu k jejich vlastníkům.“. Co se týká vlastníků, účty by měl složit především občanům Strakonic. Důvod jmenování sládka členem představenstva pivovaru je uveden například na webu strakonicky.denik.cz z 29.1.2016.

Slib sládka Dušana Krankuse o tom, že když zklame, tak složí účty – strakonicky.denik.cz, 24.2.2016

Foto 5: Slib sládka Dušana Krankuse o tom, že když zklame, tak složí účty – strakonicky.denik.cz, 24.2.2016

Důvod, proč se sládek Dušan Krankus stal členem představenstva pivovaru – strakonicky.denik.cz, 29.1.2016

Foto 6: Důvod, proč se sládek Dušan Krankus stal členem představenstva pivovaru – strakonicky.denik.cz, 29.1.2016

Ještě k výstavu piva, abychom byli spravedliví. S poklesem výstavu se potýkalo také předchozí vedení pivovaru. Je to logické, šlo o celorepublikový trend. Ve Strakonicích byl umocněn rovněž tím, že minulé vedení muselo v nově zakoupeném pivovaru provést velké technické investice a opravy, což stálo nemalé finanční prostředky, a to bez úvěrů. Nakonec se jim pokles výstavu podařilo zastavit. Za rok 2013 tak činil pokles výstavu jen 572 hl a za rok 2014 jen o 836 hl. Hlavní investice již byly v té době dokončeny, proto nebyl žádný důvod, proč by výstav neměl znovu začít stoupat. Na radnici a do pivovaru ale přišlo v roce 2014 nové vedení, za jehož dosavadní éry činil naopak pokles výstavu v roce 2015 celkem 2 083 hl a v roce 2016 o dalších 2 720 hl. A to se ještě v roce 2016 uskutečnil Mezinárodní dudácký festival, který mohl výstavu významně pomoct.

Již jsme konstatovali, že s nástupem sládka Dušana Krankuse strakonický pivovar prakticky přestal sbírat prestižní pivovarská ocenění. Ty, které pivovar přece jenom dostal, by měly patřit bývalým sládkům Dagmar Vlkové a matadoru strakonického pivovaru Jindřichu Vondřičkovi, který v něm vydržel pracovat celých 41 let na pozici sládka a ředitele. Nyní se podívejme, jaká dostával strakonický pivovar ocenění před nástupem Strakonické Veřejnosti k moci, a před nástupem Dušana Krankuse na pozici sládka.

Výsledky soutěže Zlatá pivní pečeť 2014 v kategorii Světlý ležák premium, kde získal strakonický Otavský zlatý sládka Dagmar Vlkové hlavní cenu, tzv. Zlatou pivní pečeť. Světlý ležák Dudák Premium získal 4. místo a polotmavý ležák Klostermann 5. místo v kategorii Polotmavé pivo. Dudák 11 světlý ležák zase získal bronzovou pivní pečeť v roce 2012. Takové ceny Strakonice sbíraly za sládků Dagmar Vlkové nebo Jindřicha Vondřičky. Sládek Dušan Krankus se v současné době již chlubí pouze cizím peřím.

Foto 7: Výsledky soutěže Zlatá pivní pečeť 2014 v kategorii Světlý ležák premium, kde získal strakonický Otavský zlatý sládka Dagmar Vlkové hlavní cenu, tzv. Zlatou pivní pečeť. Světlý ležák DUDÁK Premium získal 4. místo a polotmavý ležák Klostermann 5. místo v kategorii Polotmavé pivo. DUDÁK 11 světlý ležák zase získal bronzovou pivní pečeť v roce 2012. Takové ceny Strakonice sbíraly za sládků Dagmar Vlkové nebo Jindřicha Vondřičky. Sládek Dušan Krankus se v současné době již chlubí pouze cizím peřím.

 Bývalý sládek a ředitel strakonického pivovaru Jindřich Vondřička s autorem článku. Poznámka: Obličej autora je zakrytý, jelikož ve Strakonicích jsou darebáci, kteří vykrádají weby a potom získané fotky zneužívají.

Foto 8: Bývalý sládek a ředitel strakonického pivovaru Jindřich Vondřička s autorem článku. Poznámka: Obličej autora je zakrytý, jelikož ve Strakonicích jsou darebáci, kteří vykrádají weby a potom získané fotky zneužívají.

Z další ukázky je vidět, jak si nové vedení pivovaru za použití lži upravuje marketing jimi vyráběných piv tak, aby se jim zvýšila prestiž a tím i jejich prodej. V podstatě jde ale o klamavou reklamu, pod taktovkou předsedy představenstva Rudolfa Oberfalcera a člena představenstva a sládka Dušana Krankuse.

Pivo DUDÁK Premium světlý ležák sice ocenění na soutěži Zlatá pivní pečeť v kategorii „Světlý ležák premium“ získal, bylo to ovšem 4. místo – Zlatou pivní pečeť tehdy získal Otavský zlatý. Viz foto 7. Aby nové vedení pivovaru ale navodilo dojem, že se nejedná o jejich reklamní podvod, před text umístilo nečitelné logo. To ovšem s uvedenou soutěží nemá vůbec nic společného. Jedná se totiž o logo zcela jiné soutěže, a to Žateckých slavností chmele – Dočesná. Viz další obrázek.

Foto 9: Pivo DUDÁK Premium světlý ležák sice ocenění na soutěži Zlatá pivní pečeť v kategorii „Světlý ležák premium“ získal, bylo to ovšem 4. místo – Zlatou pivní pečeť tehdy získal Otavský zlatý. Viz foto 7. Aby nové vedení pivovaru ale navodilo dojem, že se nejedná o jejich reklamní podvod, před text umístilo nečitelné logo. To ovšem s uvedenou soutěží nemá vůbec nic společného. Jedná se totiž o logo zcela jiné soutěže, a to Žateckých slavností chmele – Dočesná. Viz další obrázek.

Logo soutěže Žatecké slavnosti chmele – Dočesná, které nové vedení pivovaru ve Strakonicích zneužilo k podvodu v reklamě na své pivo – viz foto 8

Foto 10: Logo soutěže Žatecké slavnosti chmele – Dočesná, které nové vedení pivovaru ve Strakonicích zneužilo k podvodu v reklamě na své pivo – viz foto 9

Pivo Klostermann sládka Dagmar Vlkové, polotmavý ležák, získal v roce 2013 Zlatou pivní pečeť. Bohužel v současné době se čím dál tím více pivařů, včetně odborníků shoduje na tom, že kvalita tohoto piva za působení sládka Dušana Krankuse šla strmě dolů. Ostatně podobné platí i u Otavského zlatého, který se honosí Zlatou pivní pečetí za rok 2014. Obě piva samozřejmě nasbírala i mnohá další ocenění. Skutečně to tak vypadá, že ve Strakonicích dnešních dnů musí být vše, co funguje a je kvalitní, zničeno a pošlapáno. Vše co se týká piva, odborníků a dalšího, co nevymysleli současní vládci města ze Strakonické Veřejnosti.

Pivo Klostermann, polotmavý ležák

Foto 11: Pivo Klostermann, polotmavý ležák

Zůstaňme ještě chvíli u piva Otavský zlatý. Pivo se uvařilo poprvé v roce 2010 na podporu projektu Otavská plavba. Jeho úspěchy byly asi dlouho trnem v oku novému vedení města i pivovaru, proto s tím bylo zapotřebí pravděpodobně něco udělat. Sládek Dušan Krankus proto změnil jeho recepturu. Prý byl málo hořký a minulý sládek Dagmar Vlková ho vlastně zkazila. Podle námi osloveného odborníka je to ovšem nesmysl. A výsledek? Část pivařů ho přestala pít a pivo přestalo sbírat ocenění. Skutečně toto občané Strakonic chtěli?

Novodobým diktátorům ale ani toto nestačilo. Bylo sice třeba poukázat alespoň na jedno ocenění Otavského zlatého kvůli prodejnosti – nejlépe na Zlatou pivní pečeť, to ovšem stačí. Ukazovat na další dřívější úspěchy uvedeného piva již nebylo a není dovoleno. Ve Strakonicích se nesmí říkat, že Otavský zlatý získal již krátce po svém vzniku na degustační soutěži Pivo České republiky 2010 druhé místo v kategorii světlý ležák 11°. A co třeba ocenění Česká chuťovka 2013 a 2014? Jen skutečný hlupák a diletant nevyužije získaná ocenění pro kvalitní propagaci svých výrobků. Ve Strakonicích se tak nestalo.

U piva Otavský zlatý je ve Strakonicích povoleno uvádět pouze jedno ocenění – které se ale stejně pro propagaci dříve úspěšného piva nevyužívá

Foto 12: U piva Otavský zlatý je ve Strakonicích povoleno uvádět pouze jedno ocenění – které se ale stejně pro propagaci dříve úspěšného piva nevyužívá

Novým vedením pivovaru byla ale poškozena i další piva. Zveřejněním jejich ocenění by se totiž mohlo ukázat na úspěchy jejich předchůdců, to je ale ve Strakonicích dnešní doby neakceptovatelné. To, že by zveřejněním všech ocenění u jednotlivých piv došlo u zákazníků k signálům, že strakonické pivo má dlouhodobé úspěchy, to musí ustoupit osobním zájmům nově zvolených politiků. Ukažme si některá další ocenění, která jsou dnes ve Strakonicích „zakázána“ připomínat – a to se nevracíme před rok 2008:

DUDÁK 11 světlý ležák – Česká chuťovka 2014; Klostermann polotmavý ležák – Cena českých sládků 2008 – 3. místo, Klostermann - Parkán klub sběratelů pivovarských suvenýrů – cena za pivní etiketu 2008 - 2. místo, stříbrná pivní pečeť 2010, Žatecká Dočesná 2010 – 1. místo, Žatecká Dočesná 2011 – 1. místo, Česká chuťovka 2011, Milevská pivní korunka 2012, Zlatá pivní pečeť 2014 – 5. místo, Zlatá pivní pečeť 2015 – 3. místo; DUDÁK Premium světlý ležák – Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo, Česká chuťovka 2012, Pivo České republiky 2012 – 1. místo. Mimo již zde uvedených piv bodovala i piva, která se již nevyrábí – i díky zásahu nového vedení pivovaru a nového sládka. Uvedený přehled ocenění nezaručuje, že je kompletní, mohou existovat i jiná.

Ocenění Česká chuťovka 2014 za piva Otavský zlatý, světlý ležák a Dudák 11 %, světlý ležák

Foto 13: Ocenění Česká chuťovka 2014 za piva Otavský zlatý, světlý ležák a Dudák 11 %, světlý ležák

Podzimní cena českých sládků – 2008, 3. místo za pivo Klostermann

Foto 14: Podzimní cena českých sládků – 2008, 3. místo za pivo Klostermann

Sládek Dagmar Vlková si jde pro ocenění v soutěži Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo za pivo Dudák Premium světlý ležák – Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo

Foto 15: Sládek Dagmar Vlková si jde pro ocenění v soutěži Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo za pivo Dudák Premium světlý ležák – Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo

Nyní ještě na chvíli zůstaňme u soutěže 60. Žatecké slavnosti chmele 2017 – Dočesná. Jde o prestižní soutěž, na které vždy strakonická piva sbírala mnohá ocenění. Letošní ročník proběhne 1. a 2.9.2017. Při listování letošním katalogem již ale v něm nenarazíme mezi účastníky na strakonický pivovar. Že by se již podobných akcí pivovar přestal účastnit? Možná proto, že účast stojí peníze. Co na tom, že by byla účast na této soutěži z dlouhodobého hlediska pro Strakonice přínosem. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. se této prestižní soutěže zúčastňoval pravidelně a často neodešel s prázdnou. Přitom cena za účast se pohybuje v částce kolem 20 tis. Kč. Když si uvědomíme, že jen na odměnách dostane každý člen představenstva a dozorčí rady průměrně 92 000 Kč ročně (všichni dohromady 552 000 Kč), jde o částku z rozpočtu pivovaru zanedbatelnou – ale s velkým marketingovým dopadem!

Ceny pro pivovar za účast na soutěži 60. Žatecké slavnosti chmele 2017 – Dočesná

Foto 16: Ceny pro pivovar za účast na soutěži 60. Žatecké slavnosti chmele 2017 – Dočesná

Piva strakonického pivovaru se v roce 2015, 2016 a 2017 za sládkování Dušana Krankuse v tabulkách soutěží již na předních příčkách prakticky neobjevují – pokud tedy byla vůbec přihlášena. Všechna oceněná piva mají následně po získání ocenění možnost na svých etiketách a obalech nebo ve svých reklamních kampaních používat loga soutěží a svá umístění. Strakonický pivovar tato možnost ale prakticky nezajímá, pro marketingové účely není téměř využívána.

Dnes jsme si ukázali, co na stránkách magazínu iStrakonice.cz tvrdíme již delší dobu. Strakonický pivovar je špatně řízen a nemá žádnou kvalitní marketingovou a rozvojovou koncepci. Jeho vedení složené z politiků a právníka v dozorčí radě, i samotný sládek pivovaru, jsou jeho ekonomickým neštěstím. Ještě se podívejme na jeden z výsledků tzv. „Evaluačního výzkumu asociačních procesů mozku ve vztahu k pivu“, který provedl Josef Vojta. Je z něho zcela zřetelně patrné, že reklama na pivo spolu s přijatelnou cenou má zásadní vliv na vnímání zákazníků v otázce, které pivo si koupí. Ve strakonickém pivovaru podcenili právě tuto část a ta se pro pivovar stala osudnou. Reklama mimo Strakonice je prakticky nulová. Podbízivá cena, kterou strakonický pivovar zvolil sice přiláká některé zákazníky, zisk z tohoto prodeje bude ale prakticky bezvýznamný.

Evaluační výzkum asociačních procesů mozku ve vztahu k pivu, autor Josef Vojta

Foto 17: Evaluační výzkum asociačních procesů mozku ve vztahu k pivu, autor Josef Vojta

Strakonické pivo v obchodních řetězcích Kaufland (vlevo) a Globus (vpravo)

Foto 18: Strakonické pivo v obchodních řetězcích Kaufland (vlevo) a Globus (vpravo)

V dalších pokračováních našeho seriálu o strakonickém pivovaru se zaměříme podrobněji na příčiny, které vedly ke stavu, kdy pivovar při zachování současného trendu skončí v likvidaci či prodejem pod cenou – otázkou je, zda právě o toto někomu nejde!

Na závěr se podívejme, jaké důsledky přináší amatérské řízení strakonického pivovaru Strakonickou Veřejností a sládkem Dušanem Krankusem. Ještě 15.7.2016 se v restauraci Na kovárně v Ochozu u Brna čepovalo strakonické pivo. Za necelý rok poté již přešli na Starobrno. Takové příběhy budeme vídat asi daleko častěji, protože strakonický pivovar si neumí za současného vedení udržet jejich stávající restaurace a hospody. O podobném případu jsme již jednou informovali v článku Strakonický pivovar a fenomén Oberfalcer.

Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna, 15.7.2016 – reklama na Dudáka u okružní křižovatky

Foto 19: Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna, 15.7.2016 – reklama na Dudáka u okružní křižovatky

Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna, 14.5.2017 – reklama na Dudáka u stejné okružní křižovatky o necelý rok později

Foto 20: Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna, 14.5.2017 – reklama na Dudáka u stejné okružní křižovatky o necelý rok později

Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna s novým pivem – Starobrno, 15.7.2016

Foto 21: Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna s novým pivem – Starobrno, 15.7.2016

Paradoxem je, že bývalý starosta Pavel Vondrys není rockerem a za jeho éry fungoval ve Strakonicích rockový klub. Dnes je starostou rocker Břetislav Hrdlička a rockový klub chátrá a je již dlouho uzavřený. Jenom proto, že provozovatelé nechtějí čepovat pouze strakonické pivo, kterým je pronájem hudebního klubu podmíněn.

Foto 22: Paradoxem je, že bývalý starosta Pavel Vondrys není rockerem a za jeho éry fungoval ve Strakonicích rockový klub. Dnes je starostou rocker Břetislav Hrdlička a rockový klub chátrá a je již dlouho uzavřený. Jenom proto, že provozovatelé nechtějí čepovat pouze strakonické pivo, kterým je pronájem hudebního klubu podmíněn.

V některém z dalších pokračování našeho seriálu o strakonickém pivovaru se zaměříme podrobněji na příčiny, které vedly ke stavu, kdy pivovar při zachování současného trendu skončí v likvidaci či prodejem pod cenou – otázkou je, zda právě o uvedené někomu nejde!

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Výroční zpráva firmy Pivovar DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2016, zveřejněná 25.8.2017; foto 2 – Diskuzní příspěvek Rudolfa Oberfalcera ke článku na webu strakonicky.denik.cz „Do zařízení pivovaru jde 70 milionů“ z 18.7.2014; foto 3 – Hospodářské výsledky pivovarského oboru za rok 2016; foto 4 – Vývoj výstavu piva v České republice od roku 1998 do roku 2016; foto 5 – Slib sládka Dušana Krankuse o tom, že když zklame, tak složí účty – strakonicky.denik.cz, 24.2.2016; foto 6 – Důvod, proč se sládek Dušan Krankus stal členem představenstva pivovaru – strakonicky.denik.cz, 29.1.2016; foto 7 – Výsledky soutěže Zlatá pivní pečeť 2014 v kategorii Světlý ležák premium, kde získal strakonický Otavský zlatý sládka Dagmar Vlkové hlavní cenu, tzv. Zlatou pivní pečeť. Světlý ležák DUDÁK Premium získal 4. místo a polotmavý ležák Klostermann 5. místo v kategorii Polotmavé pivo. DUDÁK 11 světlý ležák zase získal bronzovou pivní pečeť v roce 2012. Takové ceny Strakonice sbíraly za sládků Dagmar Vlkové nebo Jindřicha Vondřičky. Sládek Dušan Krankus se v současné době již chlubí pouze cizím peřím.; foto 8 – Bývalý sládek a ředitel strakonického pivovaru Jindřich Vondřička s autorem článku. Poznámka: Obličej autora je zakrytý, jelikož ve Strakonicích jsou darebáci, kteří vykrádají weby a potom získané fotky zneužívají.; foto 9 – Pivo DUDÁK Premium světlý ležák sice ocenění na soutěži Zlatá pivní pečeť v kategorii „Světlý ležák premium“ získal, bylo to ovšem 4. místo – Zlatou pivní pečeť tehdy získal Otavský zlatý. Viz foto 7. Aby nové vedení pivovaru ale navodilo dojem, že se nejedná o jejich reklamní podvod, před text umístilo nečitelné logo. To ovšem s uvedenou soutěží nemá vůbec nic společného. Jedná se totiž o logo zcela jiné soutěže, a to Žateckých slavností chmele – Dočesná. Viz další obrázek.; foto 10 – Logo soutěže Žatecké slavnosti chmele – Dočesná, které nové vedení pivovaru ve Strakonicích zneužilo k podvodu v reklamě na své pivo – viz foto 9; foto 11 – Pivo Klostermann, polotmavý ležák; foto 12 – U piva Otavský zlatý je ve Strakonicích povoleno uvádět pouze jedno ocenění – které se ale stejně pro propagaci dříve úspěšného piva nevyužívá; foto 13 – Ocenění Česká chuťovka 2014 za piva Otavský zlatý, světlý ležák a Dudák 11 %, světlý ležák; foto 14 – Podzimní cena českých sládků – 2008, 3. místo za pivo Klostermann; foto 15 – Sládek Dagmar Vlková si jde pro ocenění v soutěži Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo za pivo Dudák Premium světlý ležák – Žatecká Dočesná 2012 – 1. místo; foto 16 – Ceny pro pivovar za účast na soutěži 60. Žatecké slavnosti chmele 2017 – Dočesná; foto 17 – Evaluační výzkum asociačních procesů mozku ve vztahu k pivu, autor Josef Vojta; foto 18 – Strakonické pivo v obchodních řetězcích Kaufland (vlevo) a Globus (vpravo); foto 19 – xxxxx; foto 20 – Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna, 14.5.2017 – reklama na Dudáka u stejné okružní křižovatky o necelý rok později; foto 21 – Restaurace Na kovárně v Ochozu u Brna s novým pivem – Starobrno, 15.7.2016; foto 22 – Paradoxem je, že bývalý starosta Pavel Vondrys není rockerem a za jeho éry fungoval ve Strakonicích rockový klub. Dnes je starostou rocker Břetislav Hrdlička a rockový klub chátrá a je již dlouho uzavřený. Jenom proto, že provozovatelé nechtějí čepovat pouze strakonické pivo, kterým je pronájem hudebního klubu podmíněn. 

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – justice.cz; foto 2 – strakonicky.denik.cz; foto 3 – Český svaz pivovarů a sladoven; foto 4 – Alžběta Petrážová; foto 5 – strakonicky.denik.cz; foto 6 – strakonicky.denik.cz; foto 7 – pivnipecet.cz; foto 8 – archiv redakce; foto 9 – pivovar-strakonice.cz; foto 10 – docesna.cz; foto 11 – pivovar-strakonice.cz; foto 12 – pivovar-strakonice.cz; foto 13 – archiv redakce; foto 14 – archiv redakce; foto 15 – chizatec.cz; foto 16 – docesna.cz; foto 17 – marketingovenoviny.cz; foto 18 – Karel Janský; foto 19 až 22 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku