Zpět na úvodní stránku

Strakonice opustila definitivně slušnost.
Díl 4. – Město pod vedením lidí, kteří nemají žádné morální zábrany.

14.5.2016. Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo ve Strakonicích v pořadí již 11. zasedání zastupitelstva města (ZM) ve volebním období 2014 – 2018. Pokud si někdo myslel, že nové vedení radnice už nemůže ničím překvapit, mýlil se. Dnešní reportáží pokračujeme analýzou tohoto zastupitelstva, konkrétně okolnostmi odebrání dotace strakonické nemocnici. Přiblížíme si názory jednotlivých zastupitelů, zejména starosty Hrdličky a Strakonickou Veřejností (SV) napadených opozičních zastupitelů. Přiblížíme si, jak zlý umí být zastupitel Josef Zoch.

Strakonická Veřejnost zneužila staré lidi tím nejhrubším způsobem pro své politické body

Foto 1: Strakonická Veřejnost zneužila staré lidi tím nejhrubším způsobem pro své politické body

Jak byla strakonické nemocnici zastupitelstvem přidělena dotace a následně odebrána, jsme psali v minulém díle, v článku „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas.“. V dnešním pokračování začneme od konce, tedy spíše od nejnovější informace. Dne 12.5.2016 zveřejnila SV na svém webu strakonickaverejnost.cz článek s názvem „Pečujeme o naše seniory“. Ten vyznívá tak, že jedině SV má ve městě zájem na kvalitní péči o staré lidi. Naopak opozice, zejména zastupitelé – Vondrys, Pavel, Říhová, Eigner, Joza a Sosna, by podle SV staré lidi ve městě nejraději nepodporovali. Jaká je pravda ve skutečnosti? Pro její pochopení se musíme vrátit na již zmiňované 11. zastupitelstvo města.

Péče o seniory v podání vládnoucí Strakonické Veřejnosti

Foto 2: Péče o seniory ve městě podání vládnoucí Strakonické Veřejnosti – web SV, 12.5.2016

Situace je skutečně vážná. Reaguje na ni i hejtman Jiří Zimola, který pro server strakonicky.denik.cz (25.4.2016) uvedl následující: „Chci věřit, že i ve Strakonicích pochopí, jak necitlivý signál ve vztahu k nemocnici vyslali a že se obrátili zády nejen ke kraji, nejen k nemocnici jako takové, ale především k jejím zaměstnancům a pacientům“. Odebrání dotace pro server označil dokonce jako „vyhlášení války“. To se tedy novému vedení Strakonic skutečně povedlo. Poštvat si proti sobě hejtmana, to se městu nemusí v budoucnu vyplatit – až bude od kraje něco potřebovat!

Na 11. zastupitelstvu nebyl přítomen zastupitel Radek Chvosta. Ten se k případu strakonické nemocnice vyjádřil následně v Týdeníku Strakonicko č. 17 z 27.4.2016. Na závěr svého příspěvku uvedl: „Porušením daného slova směrem k Nemocnici Strakonice, a.s., neposkytnutím informací zastupitelům o plánu projednat tento bod v podkladech pro jednání zastupitelstva města a promyšlenou hrou na city se koalice dopustila lumpárny. Takové kroky poškozují naše město“. Zastupitel Chvosta se tedy přiřadil k opozičním zastupitelům, kteří údajně nemají podle SV zájem podporovat seniory.

Nyní se podívejme detailně na události, které se skutečně na 11. ZM staly. Procesní podrobnosti vedoucí k odebrání dotace nemocnici jsou uvedeny v již zmiňovaném 3. díle. A co tedy skutečně řekli nařčení opoziční zastupitelé? Jaký měli oni názor na neposkytnutí dotace? Opravdu odmítali dotaci strakonickým seniorům přidělit? Radek Sosna hlasoval proti poskytnutí dotace seniorům zjevně jako nesouhlas s tím, že peníze byly odebrány strakonické nemocnici. Obdobně se zachovali i ostatní opoziční zastupitelé, i když ti zvolili způsob zdržení se hlasování. Všichni zde zmínění „rebelující“ zastupitelé se ovšem před hlasováním zcela zřetelně přihlásili k tomu, že chtějí dát dotaci nemocnici, ale zároveň se vyslovili pro poskytnutí dotace seniorům! Zde jsou důkazy vyvracející manipulaci SV s veřejným míněním.

Jako blesk z čistého nebe padl na 11. ZM návrh na dotaci domovům pro seniory.  Přednesl ho – či spíše již dopředu připravený přečetl, místostarosta a zastupitel Milan Jungvirt. Na zvukovém záznamu z 11. zastupitelstva města konaného dne 20.4.2016 je zveřejněn od času 3:12:01 (http://www.strakonice.eu/jednani/602). Kdo chce opravdu pochopit SV a členy koalice, měl by si poslechnout uvedený záznam od zde uvedeného času. My si nyní ukážeme přístup jednotlivých zastupitelů, aby si o nich mohl čtenář udělat obrázek sám. Při výběru přímých řečí se přitom zaměříme hlavně na skutečnost zda chtěli nebo nechtěli (podle SV) podpořit strakonické seniory.

Břetislav Hrdlička k návrhu postupně pronesl:

(11. ZM, 20.4.2016, 3:16:00): „Určitě víte vo co de, máte tam mnozí z vás příbuzný a rodiče většinou“.

(11. ZM, 20.4.2016, 3:18:30): „Shánět peníze jiným způsobem, než tomu bylo dřív a ne dřít je z města, když je potřebujeme pro svoje babičky a pro svoje dědy“.

(11. ZM, 20.4.2016, 3:18:45): „Potřebujeme pro ně tenhle přístroj na játra?“ (Poznámka redakce: Je to ostuda, starosta Hrdlička si ani není schopen zjistit, že přístroj, na který nemocnici sebrali slíbené peníze, tak není na játra, ale na žlučovody a slinivkový vývod! Rozhodovat o milionech a neumět si k tomu ani nesehnat potřebné podklady – to tedy Strakonice získaly po volbách v roce 2014 skutečně představitele města na „úrovni“… O samotném přístroji ve strakonické nemocnici, nejenom pro starostu Hrdličku, připravujeme samostatný článek).

(11. ZM, 20.4.2016, 3:19:25): „Heleďte pánové, já ještě přeruším, vy máte velký starosti vo nemocnici, ale kdo tam má rodiče, v tom důchoďáku, a leží tam na těch hajtrách starejch, proleženejch a neví, jestli se dovolají pomoci, protože to signalizační zařízení je ještě z dob krále Klacka“. (Poznámka redakce: o stavu vybavení v domovech pro seniory a potřebnosti jeho obnovy připravujeme samostatný článek).

(11. ZM, 20.4.2016, 3:19:41): „Tak jednak to hospodaření, jak tady napadala paní Brejchová, že nebylo úplně v pořádku, když tam 15 let nejsou prostě nový lůžka a ty starý lidi leží na těch starejch, tak to je vopravdu paráda“. (Poznámka redakce: I když o domovech pro seniory bude samostatný článek, už na 11. ZM odhalil lež Břetislava Hrdličky samotný místostarosta a předkladatel návrhu dotace pro seniory Milan Jungvirt. Starosta tedy lže, nová lůžka byla v minulosti nakupována – tím ovšem nezpochybňujeme potřebnost nových lůžek, o tom však samostatný článek). Milan Jungvirt (11. ZM, 20.4.2016, 3:13:13): „V Domě pro seniory v Rybniční ulici z celkového počtu 120 lůžek je pouze 11 lůžek relativně nových. Jsou z roku 2014 a 2015“„V domově pro seniory v Lidické ulici je stav obdobný“.

(11. ZM, 20.4.2016, 3:20:07): „Prostě na tohleto zařízení, to je vopravdu legrace, proti těm lidem, co tam tráví zbytek života, umírají tam na nějakejch slamníkách, který tam po vás zbyly“. (Poznámka redakce: O starostově „omylu“ si povíme v samostatném článku.)

(11. ZM, 20.4.2016, 3:29:55): „Já bych jenom řek, že se chci se ctí postarat o stoje svoje starý příbuzný jako první“. (Poznámka redakce:  Každý z občanů Strakonic a každý zastupitel se chce postarat o svoje starý rodiče jako první.  Problém je jinde. Starosta nechce, přes svá dřívější prohlášení, dát nemocnici ani korunu a snaží se proto citově působit na zastupitele. V tomto případě má i hyena větší morální kredit, protože ta si pouze zajišťuje potravu pro své přežití.)

(11. ZM, 20.4.2016, 3:32:50): „Pokud nechcete dát na domov důchodců peníze, hlasujte proti. Je to jednoduchý. Neplačte, nebuďte smutní“. (Poznámka redakce: Opoziční zastupitelé se dlouhou dobu snažili vedení města přesvědčit, že na seniory lze vzít peníze odjinud. Bylo to ale podobné, jako když člověk mluví „do dubu“. Vedení města se rozhodlo, že peníze nemocnici nedají a přes to prostě tzv. „nejel vlak“.

Dále se k návrhu vyjadřovali jednotliví zastupitelé. Připomeňme si jejich vyjádření, ve kterých se přihlásili k dotaci pro seniory. Jejich připomenutím si ještě více uvědomíme, jakými manipulátory jsou zastupitelé SV. Zvláště pak ve svém zde zmiňovaném článku:

Pavel Vondrys. (Poznámka redakce: Celkem dosti mírně – ovšem pravdivě, ohodnotil zastupitele, kteří sebrali dotaci strakonické nemocnici a dali ji seniorům). Zastupitel Pavel Vondrys (11. ZM, 20.4.2016, 3:17:43): „Pánové a dámo, jste tak směšní ve své malosti, že to vopravdu přesahuje všechny hranice. Nemůžu říct nic jinýho“. (11. ZM, 20.4.2016, 3:18:08) „Dávám protinávrh, aby se tahleta potřebnost těch lůžek pokryla z toho, co se uspořilo ze zimní údržby“.

Josef Eigner (11. ZM, 20.4.2016, 3:16:49) „Jinak samozřejmě jsem pro to, aby abychom podpořili prostě vybavení našeho domu pro seniory“.

Radek Sosna (11. ZM, 20.4.2016, 3:19:07): „Já jsem se chtěl zeptat pana místostarosty. To, co jste tady četl na začátku, to byl dopis od někoho z Městského ústavu sociálních služeb nebo o tom stavu, jak to tam vypadá? To je stav – to bylo vaše povídání, děkuji“. (Poznámka redakce: Radek Sosna si musel odpovědět sám… Konstatoval pravdu v tom, že ředitelka Městského ústavu sociálních služeb o zařazení bodu do programu vůbec nic nevěděla. Šlo o iniciativu Milana Jungvirta a pravděpodobně i vedení města). (11. ZM, 20.4.2016, 3:24:32): „Musím říct, že je mi hodně smutno. Za prvé. Nikdo z těch debatujících, jestli jsem dával dobrej pozor tady nebyl proti tomu, abysme poskytli dotaci Městskému ústavu sociálních služeb na pořízení těch zařízení, o kterých tady byla řeč. Nikdo. Naopak, padaly tady další názory a další návrhy na to, jakým způsobem by se to dalo zainvestovat, zaplatit. To je jedna věc. Druhá věc. Je smutný, že strakonická nemocnice, ač teda nejsme zřizovatelem jako město, ale zřizovatelem je Jihočeský kraj, musí doplácet na to, že zastupitelé města si tady dělají naschvály.“

Pavel Pavel (11. ZM, 20.4.2016, 3:21:13): „Jestli vám nestačí rozdíl zimní údržby 2015, 2016, kolik se ušetřilo na uhrazení této položky, já si myslím, že jo, že tam se jedná asi o 3,5 milionu – klidně byste si to zabezpečovací zařízení za to mohli koupit. I ty postele. Jinak pro vaši informaci. V našem domově pro seniory mohou být obyvatelé z celé republiky. To není pro Strakonice. (11. ZM, 20.4.2016, 3:22:02): „Já těm seniorům to přeju, samozřejmě“.  (11. ZM, 20.4.2016, 3:31:59): „Já bych se jenom zeptal, proč, abyste odstranili ty nedůstojné podmínky, jak říkáte, nebo to trpění seniorů, budete čekat až na vratku, proč to neuhradíte z peněz za zimní údržbu, který už máte v rozpočtu. To je otázka jenom. Proč to neuděláte hned, když ty peníze máte, a proč budete čekat na vratku. Proč prodlužujete to utrpení. Jste na sebe dostatečně hrdí?  Mně je smutno bych nahradil daleko expresivnějším výrazem.“

Poznámka redakce: Zastupitel Pavel Pavel bohužel položil příliš logický dotaz a pod heslem neexistují hloupé otázky, pouze hloupé odpovědi mu odpověděl Břetislav Hrdlička: (11. ZM, 20.4.2016, 3:32:27): „Já bych řek, vám je smutno. Smutno vám bude, až budete ležet na tej posteli.“ Do řeči mu skočil Milan Jungvirt, který stejně jako Břetislav Hrdlička konstatoval (11. ZM, 20.4.2016, 3:32:37): „Já vás pane zastupiteli, vrátím do reálu. Ta vratka už proběhla. Ta už proběhla. Proto tady byl ten materiál.“

Poznámka redakce: Tak to je už skutečný blázinec! Podle Milana Jungvirta byl dán do zastupitelstva materiál „dotace pro seniory“ proto, že vratka již proběhla a podle Josefa Zocha nebyl dán do zastupitelstva materiál „podpis smlouvy – dotace nemocnici“ proto, že vratka ještě neproběhla – viz text dále. Buďto se tedy zbláznil Milan Jungvirt, anebo Josef Zoch…

Ivana Říhová (11. ZM, 20.4.2016, 3:28:16): „Mně to teda fakticky vážení kolegové nedá. Výraz je mi smutno, je opravdu jako hodně mírnej. Velmi mě mrzí to, k čemu tady dneska dochází a k tomu, vlastně i to, co přečetl pan Jungvirt. Já si myslím, že při troše dobré vůle se dalo vyjít na opravdu obě strany. Nikdo tady nezpochybňuje potřeby Městského ústavu sociálních služeb. Nikdo nechce, aby naši senioři dožili v nedůstojných podmínkách. Nikdo z nás. A současně nikomu vážení přátelé nepřeju, aby se dostal do takových podmínek, nebo takový situace, kdy si musí léčit žlučník, žlučovody a nebo zánět slinivky. A věřte mi, že když je někomu hodně špatně a potřebuje rychlou pomoc, tak i těch 50 km do těch Českých Budějovic je hodně daleko. Věřte mi, že jsem si to zažila na vlastní kůži. Je mi opravdu hodně hodně smutno z toho, že tímto usnesením v podstatě mně osobně, mluvím za sebe, vháníte do velice, velice svízelné situace. Samozřejmě, že chci pomoct Městskému ústavu sociálních služeb, ale vím, že ten milion, který v podstatě symbolicky dáváme, nebo měli bychom dávat, strakonické nemocnici, je vopravdu spíš otázka cti toho města. Děkuju vám.“

Poznámka redakce: Zastupitelka Ivana Říhová zjevně ve svém příspěvku komentuje například vyjádření Břetislava Hrdličky a Josefa Zocha, že přístroj je také v nemocnici České Budějovice. Hezky tak vystihuje to, že není specializované vyšetření jako specializované vyšetření. Na některá se létá dokonce i do USA a jinam do světa, jiná ale vyžadují okamžitý zákrok a jsou bolestivá. Strakonická Veřejnost by si mohla zajišťovat vyšetření třeba u Marťanů. Neměla by ovšem radit občanům Strakonic, jak a kde se mají oni léčit.

Josef Zoch (11. ZM, 20.4.2016, 3:22:52): „Myslím si, že tady zaznělo, že nemocnice by případně ten dotace by se dala z jakési vratky, že jo. Něco tady zaznělo. Takže pokud k té vratce dojde, tak nemocnice bude pokryta taky.“ Skočil mu do řeči Břetislav Hrdlička (11. ZM, 20.4.2016, 3:23:09): „Už ji máme, už ji máme“.

Poznámka redakce: Josef Zoch mluvil rovněž o důstojnosti ke starým lidem. Proti tomu není možné určitě nic namítat. Pokud by ale slova nebyla pronesena právě Josefem Zochem, který důstojnost starých lidí pouze zneužil ke svému lhaní. Je zvláštní, kdyby nevěděl, že jeho soukmenovci jsou proti dotaci nemocnici obecně a že s ní vůbec NEPOČÍTAJÍ! Jeho řeč o rozdělení vratky pro seniory a na nemocnici – i když by to bez problémů vyšlo (!), byla pouhým řečnickým plácáním, aby „jako na oko“ uklidnil opozici i občany, a ukázal, že on je takový ten dobrák. Přitom sám ve stejném vystoupení v čase od 3:23:23 dosti neobratně zdůvodňoval, že dotace nemocnici je nesmysl. Jeho povídání nechť si čtenář vyhledá sám, jde o dosti zmatečnou řeč.

Mimo jiné ale uvedl v čase od 3:23:20 i tato slova: „Nevím, já neznám ty poměry v domově důchodců, nicméně si myslím, že takovýto drahý přístroj, který slouží pro specifikacké specifické vyšetření už představuje péči už na ňákej úrovni a v tuto chvíli nemocnice okresního charakteru poskytuje ňáké základní nemocniční ošetření…“ Zvláštní od Josefa Zocha je jeho vyjádření, že i když nezná poměry v domově důchodců, tak uvádí „nicmémě“ – a dále pokračuje o přístroji pro nemocnici. Tak když se podle něho vratka rozdělí na dvě části, tak k čemu slovo „nicméně“? Co má společného domov pro seniory s přístrojem pro nemocnici, pokud podle Josefa Zocha dostanou peníze oba subjekty? Josef Zoch prostě jenom neobratně mlží a mluví o něčem, čemu nerozumí.

Zůstaňme ještě chvíli u zastupitele Josefa Zocha. Na stránkách Strakonické Veřejnosti strakonickaverejnost.cz uveřejnil svůj rádoby odborný příspěvek. Pokud je to skutečně on. Nebyl totiž na webu SV přihlášen. Možná proto, aby mohl ve vhodný okamžik svou identitu v diskuzi popřít. Není-li to on, jistě se brzy nějak ozve. Komentář se snaží vzbudit odbornost především tím, že jsou do něho vkopírovány ukázky usnesení s daty – bohužel ale tzv. „hala bala“. Josef Zoch si takto hrává například i s úryvky zákonů a paragrafů – často vytrženými z kontextu.  Jde-li tedy o stejného Josefa Zocha, tak 13.5.2016 v 19:25 napsal diskuzní příspěvek k článku „Pečujeme o naše seniory“ autorů „Vaši zastupitelé za SV“. Stojí za to si ho přečíst – i když z něho možná bude bolet hlava:

Komentář po jménem autora Josef Zoch ukazuje, jak zlý tento člověk umí být – jeho lež je popsána v článku

Foto 3: Komentář uveřejněný pod jménem autora Josef Zoch (pokud se jedná o zastupitele Josefa Zocha) ukazuje, jak zlý tento člověk umí být – jeho lež je popsána v článku

Z uvedeného komentáře až mrazí, jak tento člověk umí být zlý a jak lže. Podívejme se na jeho některé výroky v článku bodově:

  1. Komentář se těžko chápe, protože je stejně zmatečný, jako mnohá další písemná i řečnická vystoupení Josefa Zocha – plete v něm „páté přes deváté“;
  2. Zmiňuje se o vratce ze školy Dukelská, že „Okamžitému poskytnutí dotace bránilo:“„smlouvu nebylo možno připravit, když nebyl znám termín poskytnutí dotace“. Jedná se o absolutní nesmysl, žádný termín nebylo potřeba znát – šlo jenom prostě o to dotaci schválit i se smlouvou;
  3. „Nebylo vůbec jisté, že k vratce od ZŠ Dukelská dojde“. Lidově řečeno, „lež jako věž“. Za prvé, Břetislav Hrdlička zastupiteli Josefu Zochovi už na 11. ZM dne 20.4.2016 v čase 3:23:09 sdělil, že: „Už ji máme, už ji máme“. Je snad Josef Zoch hluchý? Za druhé, město mělo vratku od ZŠ na svém účtu již od 1.4.2016, takže smlouva se dala bez problémů připravit. Za třetí, proč tedy rada města doporučila zastupitelstvu smlouvu s nemocnicí schválit? Překážky tedy žádné neexistovaly! Josef Zoch je v tomto skutečně hodně pomýlený. Při pomyšlení, že Josef Zoch je zároveň členem dozorčí rady teplárny, je na místě ze strany občanů Strakonic a zastupitelů města dosti velká ostražitost!;
  4. Josef Zoch dále napsal: „V okamžiku, kdy k vratce od ZŠ Dukelská došlo, byl již připraven materiál předkládaný dne 20.4.2016 na 11. jednání ZM Strakonice“. Jde o velmi závažnou manipulaci a lež ze strany Josefa Zocha. A naprostý nesmysl. Rada města na svém 47. jednání dne 30.3.2016 doporučila ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Dne 1.4.2016 měla radnice vratku již na svém účtu! Takže za 19 dnů – od 1.4. do 20.4.2016 se nedala smlouva připravit? Pravda je taková, že příslušný podklad pro ZM byl na radnici na finančním odboru vytvořen 8.4.2016 v 10:21 hod., naposledy se upravoval 11.4.2016 v 8:24 hod. a vytištěn byl naposledy 7.4.2016 v 13:23 hod. Jako autor dokumentu je uvedena Ing. Eva Jankovcová – vedoucí oddělení rozpočtu, autorem poslední změny v dokumentu byla Eva Mácková – sekretářka. Chce snad pan Josef Zoch ještě zjistit, co měly obě dámy při práci na dokumentu na sobě za oblečení?… Tady alespoň občané Strakonic vidí, jak Josef Zoch lže. Usvědčuje se nejenom sám, usvědčují ho i moderní technologie, kterým zjevně moc nerozumí. Materiál pro ZM se v bodě „Smlouva o dotaci – Nemocnice Strakonice, a.s.“ začal tedy vytvářet 7 dnů po obdržení vratky na účet radnice a dokončen byl nejpozději 10 dnů po obdržení vratky!  Takže v době vytváření materiálu pro 11. ZM již vratka na účtu města byla!;
  5. Josef Zoch končí svůj příspěvek slovy: „Myslím si pane kritiku, že tyto důkazy a fakta lze těžko zpochybnit“. Pokud se skutečně jedná v diskuzi o Josefa Zocha, zastupitele města Strakonice a člena dozorčí rady teplárny Strakonice – to si tedy Strakonice vybraly skutečně kvalitu!

Pro zajímavost a dokreslení odbornosti Josefa Zocha si ještě připomeňme jednu reakci na jeho článek, uveřejněnou v Týdeníku Strakonicko č. 42 dne 21.10.2015. Jde o příspěvek „Ad: Jak to bylo s odvoláním teplárny“. Reakce tehdy upozorňovala na kvality Josefa Zocha coby „odborníka na teplárnu“, ve které je členem dozorčí rady. Za připomenutí stojí i článek na iStrakonice cz z 24.4.2016 „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 2. – lež zastupitele Zocha.“.

Na 11. ZM dne 20.4.2016 se nejdříve hlasovalo o zařazení dotace ve výši 1,1 mil. Kč Městskému ústavu sociálních služeb. Návrh byl schválen. Zastupitel Pavel Vondrys následně přednesl dílčí protinávrh, aby dotace pro Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS) byla pokryta z financí ze zimní údržby, jak se o tom na ZM zmiňoval rovněž i Pavel Pavel. Šlo o velmi rozumný návrh, který mohl zabezpečit dotaci jak nemocnici, tak i MěÚSS – nepočítáme-li možnost financování obou dotací z vratky ze ZŠ Dukelská. Pro upřesnění, vratka byla ve výši 2 634 500 Kč. Počítejme tedy: 1 100 000 pro nemocnici + 1 100 000 pro seniory = 2 200 000 Kč. Městu by tak zbylo ještě na účtu 434 500 Kč. Byl by klid a všichni by byli spokojeni.

A výsledek hlasování? Tristní. Zastupitelé hlasující proti návrhu tak „zabili“ (řečeno mluvou Rudolfa Oberfalcera) poskytnutí obou dotací. Jak strakonické nemocnici, tak i MěÚSS. Pro financování dotace ze zimní údržby (aby zbylo i na nemocnici) se vyslovilo 7 zastupitelů (Bernard, Eigner, Joza, Pavel, Říhová, Sosna a Vondrys). Klobouk dolů před těmito zastupiteli. Proti bylo 11 zastupitelů (Horejš, Hrdlička, Christelbauer, Jungvirt, Moučka, Oberfalcer, Svoboda, Štrébl, Vlasáková, Zach a Zoch). Zde je patřičný pomyslný palec dolů.

Návrh usnesení týkající se definitivního zrušení dotace strakonické nemocnici a přidělení dotace MěÚSS četl na 11. ZM, dne 20.4.2016 od času 3:30:10 Milan Jungvirt. Důležité je přitom slovo četl. Usnesení měl tedy dopředu připravené a záměrně ho nezařadil dopředu na program jednání ZM. Nezařadil ho ani do programu na začátku jednání ZM jako materiál tzv. na stůl. Věděl proč, byl to dobře promyšlený kalkul. Strakonická Veřejnost se svými koaličními partnery totiž nechtěla vzbudit podezření, že společným přičiněním plánují zmařit dotaci strakonické nemocnici!

Šlo tak o skutečně hodně zákeřné a podlé jednání. Výše morálního kreditu zastupitelů za Strakonickou Veřejnost se přitom ukázala v plném světle. Zajímavé by bylo znát, jak se se svým svědomím popasovali koaliční partneři Strakonické Veřejnosti a jak svůj krok vysvětlí svým voličům… Při hlasování bylo 12 zastupitelů pro dotaci seniorům, proti 1 (Sosna) a 5 se zdrželo hlasování (Eigner, Joza, Pavel, Říhová a Vondrys). Ten co byl proti a ti, co se hlasování zdrželi tak učinili zjevně proto, že nesouhlasili s tím, že peníze pro seniory byly vzaty z příspěvku nemocnici. Ne tedy proto, že by dotaci pro seniory nechtěli podpořit, anebo že by s ní nesouhlasili – jak je zcela účelově a nepravdivě obvinila Strakonická Veřejnost dne 12.5.2016 na svých stránkách.

Výsledek ZM byl tedy takový, jaký již známe. Nemocnice příspěvek nedostala a MěÚSS ano. Možná to bylo proto, že starosta vůbec netušil, k čemu má přístroj  SpyGlass nemocnici sloužit. Po celém světě tento přístroj slouží k endoskopii žlučových cest a pankreatického vývodu (pankreas, čili slinivka břišní), pouze strakonický starosta ho považuje jako „přístroj na játra“  (11. ZM, 20.4.2016, 3:18:45). Co ale občané Strakonic mohou čekat od starosty, který jadernou elektrárnu Temelín považuje za teplárnu Temelín (4. ZM, 16.3.2015, 1:16:15) a který je předsedou představenstva strakonické teplárny jenom proto, že je starosta a tak to má na starosti (4. ZM, 16.3.2015, 1:17:06): „Já jsem, já jsem tam napsanej jenom proto, že jsem starosta, takže to budu mít na starost“. „Čert vem“ přitom odbornost…

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Strakonická Veřejnost zneužila staré lidi tím nejhrubším způsobem pro své politické body; foto 2 – Péče o seniory v podání vládnoucí Strakonické Veřejnosti – web SV, 12.5.2016; foto 3 – Komentář uveřejněný pod jménem autora Josef Zoch (pokud se jedná o zastupitele Josefa Zocha) ukazuje, jak zlý tento člověk umí být – jeho lež je popsána v článku.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – koláž Karel Janský; foto 2 a 3 – strakonickaverejnost.cz.