Zpět na úvodní stránku

Strakonice opustila definitivně slušnost.
Díl 1. – lež radního a zastupitele Oberfalcera.

22.4.2016. Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo ve Strakonicích v pořadí již 11. zasedání zastupitelstva města (ZM) ve volebním období 2014 – 2018. Pokud si někdo myslel, že nové vedení radnice už nemůže ničím překvapit, mýlil se. Na zastupitelstvu se přihodily čtyři velmi závažné události. Radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer bezostyšně lhal, zastupitelé odebrali Nemocnici Strakonice dotaci – kterou jí v prosinci 2015 přidělili, zastupitelé rozhodli o možné černé díře na finance – díky které může město v následujících letech přijít o mnoho miliónů Kč a zastupitelé udělili bianco šek na valnou hromadu teplárny – díky kterému se mohou dostat do problémů tisíce obyvatel Strakonic.

Hlavním poznatkem ze zastupitelstva je ovšem fakt, že vládnoucí zastupitelé připravili na opoziční zastupitele zákeřný podraz, který nemá nic společného se slušností. Ten se týkal odebrání dotace Nemocnici Strakonice. Tím také město Strakonice opustila definitivně slušnost. Podrobnosti o odebrané dotaci budou součástí jednoho z dalších dílů o 11. zastupitelstvu.

Středa 20. dubna 2019 – Strakonice definitivně opustila slušnost

Foto 1: Středa 20. dubna 2016 – Strakonice opustila definitivně slušnost

Magazín iStrakonice.cz přinese čtenářům postupně reportáže z uvedeného zastupitelstva, zasazené do souvislostí. V prvním díle se budeme zabývat prokazatelným lhaním radního a zastupitele Rudolfa Oberfalcera. Není to poprvé, kdy tento zastupitel nemluvil pravdu. Říct o někom že lže, je ovšem velmi silné tvrzení. Vždy by se mělo dokázat. Dnes si tedy ukážeme jednu Oberfalcerovu lež a tuto lež také doložíme pomocí důkazů. Zastupitel Oberfalcer se asi domníval, že si jeho slova nebude nikdo ověřovat. Mýlil se.

Co řekl radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer (11. ZM, 20.4.2016, 1:14:38 – 1:15:17):

„Já vám připomenu jednání ze 7. března 2007, kdy já jsem si poslech zvukovej záznam, bylo to v březnu, to znamená žádná, žádný hospodaření, žádnej program tý valný hromady, kde by se něco schvalovalo jste nemohli mít hotový. Tak se schvalovalo schvalovali se delegáti na valnou hromadu bez jakýhokoliv programu“… „žádnej program se přitom přitom zastupitelstvu neschvaloval.“

Zastupitel Oberfalcer se snažil za pomoci lži navodit dojem, že za starostování Pavla Vondryse se v březnu 2007 schvaloval pouze delegát na valnou hromadu (VH) teplárny (TST). Včetně náhradníků a bez projednání programu. Proč? Na 11. zastupitelstvu šlo totiž vedení města o to, aby se koalici podařilo prosadit delegáta radnice na valnou hromadu konanou 2. června 2016 bez toho, že by byl dopředu znám její program. A to se koalici také přes nesouhlas opozice podařilo. Zástupcem města byl schválen místostarosta Jungvirt, za náhradníky jsou zvoleni zastupitelé Oberfalcer a Eigner. Schválením programu mohly být dány delegátovi zastupitelstvem města mantinely, ve kterých by se musel pohybovat – a to koalice nemohla potřebovat.

Bez schválení programu nyní může o majetku teplárny v miliardové hodnotě rozhodovat jeden člověk. Ten má naprosto volnou ruku. Nemusí přitom vůbec respektovat zájmy města Strakonice, majoritního vlastníka teplárny. Hlasovat může bez jakéhokoliv pověření zastupitelstvem, jenž je nejvyšším orgánem města. Zastupitelstvo ho pouze delegovalo. Dalo mu tím „bianco šek“ a volnou ruku. Schválený zástupce teď může nasměrovat teplárnu způsobem, jakým bude chtít především on sám, anebo lidé spřízněni s jeho zájmy. Nebezpečím pro město je i skutečnost, že by na valnou hromadu teplárny šel ve skutečnosti místo Jungvirta Oberfalcer. Otázkou je, zda to náhodou není takto připraveno. Místostarostovi Jungvirtovi se může před valnou hromadou udělat nevolno a cesta pro Oberfalcera bude volná.

Co dalšího hrozí městu? Dne 27. ledna 2016 byla například odvolána radou města z funkce předsedkyně představenstva pivovaru Marcela Vlčková. Rada jí zbavila 30. března 2016 usnesením č. 1946/2016 (47/14) i funkce předsedkyně majetkové a bytové komise. V úvahu přichází tedy teorie, že může být sesazena rovněž z představenstva teplárny. Kdo ale potom nastoupí na její místo? I o tom může rozhodnout delegát města s bianco šekem, naprosto bez vědomí zastupitelstva. Teplárnu tak mohou ovládnout lidé bez souhlasu města jako majoritního vlastníka. Delegát s takovým bianco šekem může ovšem hlasovat také o majetkových záležitostech. To již není žádná legrace. Zde uvedená nebezpečí skutečně městu Strakonice hrozí.

Důkaz, že radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer bezostyšně lhal (3. ZM, 7.3.2007, 0:15:05 – 0:50:43):

To, že radní a zastupitel Oberfalcer bezostyšně a účelově lhal, dokazuje usnesení a zvukový záznam ze zmiňovaného jednání 3. ZM ze dne 7. března 2007. Z důkazů jasně vyplývá, že zastupitelstvo města vzalo na vědomí „program jednání VH TST a.s.“.

Výtah z usnesení 3. zasedání ZM Strakonice konaného dne 7. března 2007

Foto 2: Výtah z usnesení 3. zasedání ZM Strakonice konaného dne 7. března 2007

Pustíme-li si zvukový záznam z 3. ZM z roku 2007, najdeme v něm následující skutečnosti. V čase 0:15:05 starosta Pavel Vondrys uvedl první bod jednání zastupitelstva – teplárnu. Předal slovo generálnímu řediteli teplárny, Aleši Seitzovi. Ten detailně zhodnotil předešlý rok 2006 v teplárně, nastínil očekávané události a úkoly v roce 2007 a v následujících letech – dokonce i v období 2010 až 2015. Ředitel Seitz mluvil v čase 0:15:25 až 0:41:31. Okomentoval materiály předložené zastupitelům a byl připraven zodpovědět dotazy zastupitelů. Celou dobu mluvil spatra, všechny údaje ze sebe „sypal“ jeden za druhým. Ze záznamu je patrné, že mluvil Pan ředitel a skutečný odborník.

Starosta Vondrys po skončení příspěvku ředitele Seitze otevřel diskuzi. MUDr. Vávra se ptal na tehdejší cenu tepla na rok 2007 ve Strakonicích a v jiných městech, zda je cena za teplou vodu na všech místech ve městě stejná a na cenu pro podnikatele. Ředitel Seitz všechny otázky zodpověděl, posledně jmenovanou doplnil přítomný obchodní ředitel Václav Braun. Od času 0:48:02 – program jednání valné hromady teplárny a nominace zástupců města na valné hromadě. Bod teplárny končí v čase 0:50:43.

Rudolf Oberfalcer tedy účelově lhal. Má mít takový člověk skutečně své místo v zastupitelstvu a v radě města? Je i předsedou představenstva pivovaru a podílí se na projektu Technologického parku v objektu bývalé přádelny. Jeho aktivity jsou ovšem mnohem širší, ovlivňuje většinu nynějších záměrů města.

Pravá tvář radního Oberfalcera

Foto 3: Je těžké jednat s radním Rudolfem Oberfalcerem, který bezostyšně lže

Lež radního a zastupitele Oberfalcera je třeba zmapovat důkladně, proto se ještě vraťme k jeho dalšímu výroku na 11. zastupitelstvu v diskuzi, a to v čase 1:23:50: „Já jenom chci zopakovat, že opakujeme vaše postupy, kdy na valnej kdy na jednom zastupitelstvu jste schválili delegáty a na dalším zastupitelstvu jste schválili program. Já nevím, v čem je rozdíl. V čem je rozdíl?… Já nevím, děláme stejně to, co jste dělali vy už v roce 2007. Já nevím, v čem je rozdíl.“

Výroky radního a zastupitele Oberfalcera z předešlého odstavce si zasaďme do kontextu s důkazy. Jeho přímá řeč se vztahuje k již zmiňovanému 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 7. března 2007. Podle Oberfalcera se na dalším zastupitelstvu schvaloval program. Jaká je ale skutečnost? Další zastupitelstvo se uskutečnilo 25. dubna 2007 a problematika teplárny se na něm vůbec neprojednávala! V roce 2007 byla svolána pouze jedna valná hromada teplárny, a to řádná. Proběhla 31. května 2007.

Zde je tedy další důkaz o tom, že radní Oberfalcer na 11. zastupitelstvu konaném 20. dubna 2016 lhal. Na čtvrtém zastupitelstvu konaném 25. dubna 2007 se totiž nic o teplárně neschvalovalo. Zde je konkrétní důkaz. I když na druhou stranu – radní a zastupitel Oberfalcer by snad byl schopen i příslušný bod o teplárně do usnesení domalovat…

Program 4. zasedání ZM Strakonice konaného dne 25. dubna 2007

Foto 4: Program 4. zasedání ZM Strakonice konaného dne 25. dubna 2007

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Středa 20. dubna 2016 – Strakonice opustila definitivně slušnost; foto 2 – Výtah z usnesení 3. zasedání ZM Strakonice konaného dne 7. března 2007; foto 3 – Je těžké jednat s radním Rudolfem Oberfalcerem, který bezostyšně lže; foto 4 – Program 4. zasedání ZM Strakonice konaného dne 25. dubna 2007.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 3 – Karel Janský; foto 2 a 4 – strakonice.eu.