Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty
Eignera a Tuháčka z vedení teplárny

29.10.2017. V minulé části „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část“ jsme psali o tom, jak si odborný ředitel pro obchod strakonické teplárny Josef Eigner založil s členem dozorčí rady Miloslavem Tuháčkem společnou firmu s.r.o. Místo toho, aby se naplno starali o blaho a rozvoj městem ovládané firmy zásobující občany, školy, nemocnici a další důležité budovy teplem, starají se nestandardně o blaho své. Dokonce i ve stejném oboru, tedy teplárenství. Nová zjištění uvedené skutečnosti jenom potvrzují. Oba pánové dokázali, že za peníze udělají ledacos. Například pomáhat táborské radnici proti jejich teplárně. Asi není pro byznys zrovna dobré, aby se při vyslovení jména strakonické teplárny lidem z oboru teplárenství obrazně řečeno „otvírala kudla v kapse“, protože její zástupci jdou proti kolegům. Strakonická teplárna tak může ztrácet důvěru odborníků, aby si její dva představitelé mohli „namastit kapsu“.

 Letecký pohled na strakonickou teplárnu

Foto 1: Letecký pohled na strakonickou teplárnu

Město Tábor má problém v komunikaci s majoritním vlastníkem Teplárny Tábor, a.s. Konkrétně s firmou Uniper Trend s.r.o., vlastnící 51,947 % akcií. Situaci nemají jednoduchou, jelikož město vlastní pouze 48,051 % akcií, i když před lety vlastnilo 98 % akcií. Tři další akcionáři, soukromé osoby, drží 0,002 % akcií. V roce 1999 se město pod vidinou peněz z prodeje akcií zbavilo rozhodujícího vlivu v teplárně a od té doby se problémy mezi oběma největšími vlastníky teplárny stupňují. Ztráta většiny akcií byla způsobena prodejem akcií a rovněž navýšením základního jmění táborské teplárny.

Nejde o to nyní rozebírat v článku problémy jiné teplárny, než strakonické. Proč o táborské teplárně vůbec píšeme je fakt, že se strakonickou existuje paralela. Jde o špatnou komunikaci vedení teplárny s městem. Zastupitelé Strakonic se rovněž dlouhodobě snaží získat potřebné informace o činnosti teplárny a ředitel pro obchod Josef Eigner spolu s členem dozorčí rady Miloslavem Tuháčkem jim nijak nepomohou, spíše naopak. Uvedení pánové ale na druhou stranu pomáhají městu Tábor. Možná když tam za pomoc mají peníze, jde o jinou situaci a větší inspiraci. Navíc ve Strakonicích jsou v opačné pozici, tady se na neprůhlednosti činnosti vedení teplárny sami podílejí.

Problém je ovšem daleko hlubší. Není přece normální, aby vedení významné firmy mělo „bokovky“, se kterými mohou být navíc ve střetu zájmů. Ředitel Eigner a člen dozorčí rady Tuháček přitom nejsou jedinými, kdo má ve Strakonicích problém s tím, zda se bude více věnovat pracovním činnostem pro město nebo svým vlastním podnikatelským aktivitám.

Zápis z 54. schůze Rady města Tábora konané 21.8.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft

Foto 2: Zápis z 54. schůze Rady města Tábora konané 21.8.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft

Zápis z 55. schůze Rady města Tábora konané 11.9.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft

Foto 3: Zápis z 55. schůze Rady města Tábora konané 11.9.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft

Doplnění pořadu jednání valné hromady táborské teplárny podle analýzy firmy Tauries, s.r.o. majitelů Eignera a Tuháčka

Foto 4: Doplnění pořadu jednání valné hromady táborské teplárny podle analýzy firmy Tauries, s.r.o. majitelů Eignera a Tuháčka

Vedení, představenstvo ani dozorčí rada strakonické teplárny soukromé podnikatelské aktivity svých vrcholných představitelů zjevně neřeší. Místo toho se snaží útočit na své kritiky, zejména na opoziční zastupitele. Vrcholem potom je listopadové číslo Zpravodaje města z roku 2017. Vedení města v něm popisuje jimi samými uměle vytvořené „problémy“, jako je údajná platba lidem za taxíky a za plavecký stadion. Navíc se snaží obecnými proklamacemi přesvědčit občany města o skutečnosti, v jak dobré kondici se nachází právě strakonická teplárna. Sloužit k tomu má i červená sugestivní obálka Zpravodaje.

Záměr je prostý. Čím více údajných útoků proti sobě totiž dostanou mezi lidi, tím více budou občané zahlceni informacemi a tím snáze jim projdou jednotlivé lumpárny. Obrazně řečeno, jeden problém lidi zaujme. Sto problémů je ovšem unaví, až ztratí o věci veřejné zájem. Mezi uměle živené údajné útoky proti novému vedení patří právě platby za taxíky a plavečák některým občanům. Rovněž třeba údajná stavba synagogy ve Strakonicích. Jde o nesmysly, proti bývalému vedení a svým oponentům je ale třeba vytáhnout cokoliv. A když špína neexistuje, je třeba ji uměle vytvořit…

Vraťme se nyní ještě ke strakonické teplárně řešené ve zmíněném Zpravodaji. Situaci teplárny v něm vysvětluje Pavel Mareš, ředitel Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení neboli STARZ – bývalý bankovní úředník. Nově je dvojředitelem. Údajně je totiž zároveň také generálním ředitelem teplárny.

U ředitelování Pavla Mareše ve strakonické teplárně se vyskytují závažné pochybnosti, zda není pouze nastrčenou figurkou a teplárnu přitom neřídí a neovládá někdo jiný. Pavel Mareš se sám označuje za generálního ředitele teplárny. Z různých dalších veřejných vyjádření představitelů města ovšem vyplývá, že teplárnu po odstoupení generálního ředitele Radka Motla vede představenstvo teplárny. Druhou variantu potvrzují rovněž oficiální webové stránky strakonické teplárny, na kterých se o Pavlu Marešovi nic nepíše – viz foto číslo 8. Před odchodem do důchodu se ale hodí každá koruna.

Titulní strana Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nepředkládá žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd

Foto 5: Titulní strana Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nepředkládá žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd

Ve svém vyjádření „dvojředitel“ Pavel Mareš píše, že se městem šíří dezinformace týkající se strakonické teplárny. V následujícím odstavci se ale sám usvědčuje z neznalosti chodu teplárny a sám potvrzuje, že je pouze nastrčenou figurkou. Už sám fakt, že by mohl zvládnout ředitelování dvou tak velkých firem je nepravděpodobné. Nesmyslné jeho vyjádření je pak věta, že „Na úvod bych chtěl uvést, že v současné době jsou všechny manažerské posty ve vedení společnosti obsazeny dlouholetými zaměstnanci teplárny, kteří mají dostatek zkušeností a schopností teplárnu řídit“.

On sám je členem představenstva až od 25.6.2015. Moc zkušeností tedy sám nemá. Pan Mareš navíc zapomněl – anebo nezná, že do vedení teplárny patří i odborný ředitel pro ekonomiku. Pokud je přitom z veřejně dostupných zdrojů dohledatelné, v teplárně žádný takový ředitel není. Viz foto číslo 7 a 8. Pokud v teplárně je a veřejnost o něm neví, jedná se o nezodpovědné manažerské rozhodnutí. Nejdříve je totiž nutné vybrat definitivního generálního ředitele teplárny a ten si pak až sám vybere své nejbližší spolupracovníky. Zejména pak finančního ředitele. V případě první varianty by se zopakovalo amatérské rozhodnutí Strakonické Veřejnosti, kdy do pivovaru přijalo obchodního ředitele a ne nejdříve generálního ředitele. Tam je to možná proto, že si předseda představenstva Rudolf Oberfalcer nechtěl nechat vzít svou hračku – vedení pivovaru.

Strana č. 3 Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 (ukázka) – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nejsou předkládány žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd

Foto 6: Strana č. 3 Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 (ukázka) – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nejsou předkládány žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd

Výběrové řízení na generálního ředitele strakonické teplárny je jen pokračováním neschopnosti nového vedení radnice a teplárny ji smysluplně řídit jako velký podnik. Za příklad stačí uvést, že mezi specifikacemi volné pozice generálního ředitele jsou i takové, jako je na jedné straně „Nástupní plat: 60 000,– Kč + vyšší pohyblivá složka“ a na straně druhé „podnikové stravování (oběd za 20,– Kč)“, „týden dovolené navíc“, „příspěvek 600,– Kč na penzijní připojištění“ a „Pracovní doba: 6:00 – 14:15 hod. s možností úpravy“.

Dobrý manažer na vysoké pozici přitom pracovní dobu nemá. Strakonická teplárna rozhodně nepotřebuje člověka, který si ve 14:15 hod. na vrátnici „odpíchne“ a jde domů. Vezmeme-li ale v úvahu, že vrcholnými manažery strakonické teplárny jsou Břetislav Hrdlička, Pavel Zach, Josef Zoch – všichni ze Strakonické Veřejnosti a jejich kolaboranti Josef Štrébl, Josef Moučka, Jan Svoboda a právník Miloslav Tuháček, nemůžeme se divit, že výběrové řízení probíhá na tak špatné odborné a organizační úrovni. Pro upřesnění, příjem přihlášek na generálního ředitele Teplárny Strakonice, a.s. skončil 27.10.2017 ve 12:00 hodin.

Organizační struktura vedení Teplárny Strakonice, a.s.

Foto 7: Organizační struktura vedení Teplárny Strakonice, a.s.

Nejvyšší vedení společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

Foto 8: Nejvyšší vedení společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

Pavel Mareš asi moc teplárnu neřídí, když například v případě úniku sazí z teplárny a zašpinění prádla, aut a dalšího majetku občanů není schopen za teplárnu ani informovat veřejnost. Oficiální webové stránky strakonické teplárny k této nepříjemné situaci mlčely a mlčí. O skutečnosti jen zcela nesmyslně informuje na webu a facebooku města tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Ta přitom nemá s teplárnou vůbec nic společného. Viz foto číslo 9 a 10. Nejedná se navíc o její první neoprávněné zasahování do kompetence samostatné akciové společnosti. Stalo se tak například již v minulosti při informování veřejnosti o personálních otázkách strakonické teplárny.

Je otázkou, proč tak činí, když stejně nakonec od ní dá ruce pryč i starosta a předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička. Viz audio záznam z valné hromady teplárny z roku 2016 na konci článku „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko“.

Zdůraznit je třeba i fakt, že o možnostech finanční náhrady občanům za věci poškozené popílkem z teplárny sama teplárna na svých webových stránkách neinformovala, učinila tak pouze tisková mluvčí Markéta Bučoková.

Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na webu města

Foto 9: Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na webu města

Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na facebooku města

Foto 10: Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na facebooku města

Ve stanovisku Pavla Mareše tedy asi nebude vše v pořádku, co se strakonické teplárny týká. Svědčí o tom i fakt, že když se osm zastupitelů dožadovalo podle zákona svolání mimořádného zastupitelstva týkajícího se Teplárny Strakonice, a.s., bylo Břetislavem Hrdličkou učiněno opatření, aby se ho nemohlo zúčastnit moc obyvatel Strakonic.

Opoziční zastupitelé chtěli na mimořádném zastupitelstvu projednat nejasnosti týkající se městem ovládané společnosti a problémy, do kterých se pod novým vedením dostala. Starosta Břetislav Hrdlička jim musel vyhovět a zastupitelstvo svolal na středu 1. listopadu 2017. Hned si ovšem pojistil, aby na zastupitelstvo nemohla přijít veřejnost, anebo aby jí bylo přítomno co možná nejméně. Zastupitelstvo totiž svolal netradičně na 13:00 hod., tedy na čas, kdy bude mít jen málokdo z občanů možnost přijít. Co kdyby se totiž lidé dozvěděli, jak to s teplárnou ve skutečnosti je…

Starosta Břetislav Hrdlička svolal mimořádné zastupitelstvo města na základě žádosti osmi zastupitelů na 1.11.2017 ve 13:00 hodin

Foto 11: Starosta Břetislav Hrdlička svolal mimořádné zastupitelstvo města na základě žádosti osmi zastupitelů na 1.11.2017 ve 13:00 hodin

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Letecký pohled na strakonickou teplárnu; foto 2 – Zápis z 54. schůze Rady města Tábora konané 21.8.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft; foto 3 – Zápis z 55. schůze Rady města Tábora konané 11.9.2017 – Eignerova a Tuháčkova firma Tauries, s.r.o. má kšeft; foto 4 – Doplnění pořadu jednání valné hromady táborské teplárny podle analýzy firmy Tauries, s.r.o. majitelů Eignera a Tuháčka; foto 5 – Titulní strana Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nepředkládá žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd; foto 6 – Strana č. 3 Zpravodaje města Strakonice z listopadu 2017 (ukázka) – vedení města zneužívá Zpravodaj k nesmyslné obhajobě, kdy nejsou předkládány žádné objektivní důkazy kromě obecných proklamací a nepravd; foto 7 – Organizační struktura vedení Teplárny Strakonice, a.s.; foto 8 – Nejvyšší vedení společnosti Teplárna Strakonice, a.s.; foto 9 – Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na webu města; foto 10 – Při úniku sazí ze strakonické teplárny informuje veřejnost zcela nesmyslně pouze tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a teplárna dělala, že se nic nestalo a mlčela – v tomto případě na facebooku města; foto 11 – Starosta Břetislav Hrdlička svolal mimořádné zastupitelstvo města na základě žádosti osmi zastupitelů na 1.11.2017 ve 13:00 hodin.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – archiv redakce; foto 2 a 3 – taborcz.eu; foto 4 – tta.cz; foto 5 a 6 – strakonice.eu; foto 7 a 8 – tst.cz; foto 9 a 11 – strakonice.eu; foto 10 – facebook.com/strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku