Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko

1.9.2017. Týdeníku Strakonicko se podařil husarský kousek. Dostal na lopatky předsedu dozorčí rady Josefa Štrébla. Ten by zcela určitě za svůj výkon prospěchové stipendium ve Strakonicích nezískal. Noviny přinesly ve svém čísle 32 ze dne 16.8.2017 na stranách č. 1, 5 a 6 článek „Co se děje ve strakonické teplárně?“. Jeho součástí je rozhovor s předsedou dozorčí rady Josefem Štréblem. Existují zjednodušeně řečeno dobré a špatné rozhovory. Tento je excelentní. Podívejme se proč a také na to, jaké nebezpečí v souvislosti s teplárnou hrozí strakonickým občanům.

Týdeník Strakonicko přinesl ve svém čísle 32 ze dne 16.8.2017 na stranách číslo 1, 5 a 6 článek „Co se děje ve strakonické teplárně?“. Jeho součástí je rozhovor s předsedou dozorčí rady Josefem Štréblem.

Foto 1: Týdeník Strakonicko přinesl ve svém čísle 32 ze dne 16.8.2017
na stranách číslo 1, 5 a 6 článek „Co se děje ve strakonické teplárně?“.
Jeho součástí je rozhovor s předsedou dozorčí rady Josefem Štréblem.

Proč je rozhovor v Týdeníku Strakonicko možné pokládat za mimořádně vydařený? Splňuje dvě základní podmínky. Otázky v něm položené jsou formulovány jasně a stručně, bez možnosti úniku. Ať je sestavoval kdokoliv, jsou připraveny na velmi vysoké odborné úrovni. Nyní bylo ještě třeba najít člověka, kterému se otázky položí. Nejlépe někoho, kdo zastává v teplárně vysokou funkci, ale dal by se označit za „nýmanda“. Slovo pochází původně z německého „niemand“ a znamená nikdo. V přeneseném slova smyslu se označení nýmand používá na člověka, který je v podstatě bezvýznamný, nedůležitý či nula. V našem případě to znamená bezvýznamný pro přínos strakonické teplárně. Pozor, to ale neznamená, že by excelentní rozhovor nemohl vzniknout dotazováním se vysoce inteligentního a profesionálního člověka! V tomto případě ovšem druhá možnost neplatí.

Tázaným se v uvedeném rozhovoru stal Josef Štrébl, strakonický komunální politik, bývalý starosta města z let 1994 až 1998, zastupitel města v letech 1990 – 1998 a 2002 – 2018, člen rady města 2014 – 2018, nyní i předseda dozorčí rady městem ovládané firmy Teplárna Strakonice, a.s. a místopředseda městem vlastněné firmy DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Vraťme se ale od vyjmenovávání funkcí Josefa Štrébla k rozhovoru v Týdeníku Strakonicko. Politik Štrébl v něm potvrdil teorii, že neexistují hloupé otázky, existují pouze hloupé odpovědi.

Podívejme se krátce na to, co bylo obsahem celého rozhovoru. Pokud je možné, rozhodně doporučujeme si ho obstarat celý a přečíst si jej. On-line bohužel k dispozici není. Článek reaguje na odstoupení ředitele teplárny Radka Motla a připomíná, že Josef Štrébl byl členem představenstva společnosti v 90 letech. Konkrétně od 26.9.1995 do 16.10.1996. V období od 16.10.1996 do 6.1.2000 byl místopředsedou představenstva. Předtím působil v teplárně  od 1.1.1994 do 26.9.1995 jako člen dozorčí rady. Jako předseda dozorčí rady působí v teplárně nyní od 25.6.2015.

Důležitým faktem v rozhovoru je zmínka, že Teplárna Strakonice, a.s. vytápí více jak 2/3 města. Město Strakonice pak má v teplárně rozhodující vliv, jelikož vlastní většinu z vydaných akcii, tj. 148 138 kusů (77,3 %). Josef Štrébl v rozhovoru souhlasí, že dozorčí rada plní kontrolní funkci a že jsou v ní, stejně jako v představenstvu, lidé spíše politicky dosazení a ne odborníci. Když to zkrátíme, Josef Štrébl na odborné otázky odpovídá stylem „jsme závislí na tom, co nám odborníci z teplárny řeknou“, „myslí si“, „je přesvědčen“, „nevím to přesně“, „byl jsem ujištěn“, „byli jsme ubezpečeni“, „beru výsledky tak, jak jsou mi předkládány“, „věřím“, „podmínky spolupráce neznám“, „předpoklad je“, „to nevím“.

Jednu otázku s odpovědí ale přece jenom uveřejníme. Týdeník Strakonicko: „Před dvěma lety měla teplárna v rezervních fondech 30 milionů. Jsou tam stále nebo se spotřebovávají?“ Josef Štrébl: „Tak to je věcí představenstva. My přehledy dostáváme, ale neumím na to teď okamžitě odpovědět.“  Tak Josef Štrébl je ve funkci předsedy dozorčí rady od 25.6.2015 a neumí odpovědět na skutečnost, zda má teplárna v rezervních fondech 30 milionů Kč (!) nebo je už spotřebovala? Když to zkrátíme, většina odpovědí Josefa Štrébla je hloupých a nekompetentních. Ten člověk neví, o čem je řeč. Otázkou je, zda by se obyvatelé Strakonic pomalu neměli zásobovat přímotopy, když vidíme, kdo teplárnu vede. Zvláště, když se podíváme na druhého nýmanda, kterým je předseda představenstva teplárny Břetislav Hrdlička.  Ten raději sám na Valné hromadě teplárny prohlásil, že on tomu nerozumí, že on je, citujeme doslova, „ekonomický nýmand“. To má být ovšem omluva, anebo výmluva…?

Kdyby se Josef Štrébl od roku 2014 již nepletl do politiky, lidé ve Strakonicích na něho mohli vzpomínat jako na bývalého starostu a politika. Ale takhle? Dnes jenom jako na člověka, který to již možná dělá pouze pro peníze. Mimochodem, představenstvo si vyplatilo na odměnách v roce 2016 celkem 409 000 Kč, tj. 81 800 Kč průměrně na jednoho člena (5 členů) a dozorčí rada si vyplatila v roce 2016 celkem 469 000 Kč, tj. 78 166 Kč průměrně na jednoho člena (6 členů). Tak za co Josef Štrébl peníze bere?

Z rozhovoru rovněž vyplývá, že si strakonická teplárna pomohla při sestavování uzávěrky za rok 2016 tím, že papírově upravila výsledek hospodaření takovým způsobem, aby byla v zisku. Odložila například splátku úvěru ve výši 7,5 mil. Kč až na rok 2017, prodloužením odpisů snížila náklady o 7 mil. Kč a my ještě doplňujeme, že ušetřila 6 mil. Kč na mzdových nákladech díky velkému propouštění v teplárně. Při zisku společnosti za rok 2016 ve výši 2 836 065,16 Kč by šlo v případě neupravování hospodářského výsledku o dosti tristní výsledek. Jelikož se v roce 2017 nebude již tak masivně propouštět a asi neprojde opětovné odložení splátek úvěru, máme se u dalšího ročního zúčtování u teplárny asi na co těšit.

Loď se potápí a politici spojení s vedením radnice i lidé dosazení do vrcholových orgánů firem, si možná i proto hledají další korýtka a uplatnění. Nejdříve odešel k 31.3.2017 ředitel pivovaru Marek Pohanka. Údajně kvůli rodině do Prahy a to hned ke konkurenčnímu pivovaru firmy Pivovary Staropramen s.r.o. do jeho vrcholového managementu. Důvodům odchodu se moc věřit nedá, zvláště když požádal, aby mu byl ve Strakonicích ponechán jím pronajatý obecní byt. To tedy za rodinou moc nespěchal. Naskýtá se otázka, zda to náhodou není z důvodu rozjetých „kšeftů bokem“ z doby jeho ředitelování v městské firmě DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

Dne 24.7.2017 odstoupil z pozice ředitele firmy Teplárna Strakonice, a.s. Radek Motl. Při svém odchodu uvedl, že chce spolupracovat s teplárnou v oboru výpočetní techniky. A díky tomu, že zástupci Strakonické Veřejnosti nedali podepsat ředitelům Pohankovi ani Motlovi konkurenční doložku, Radek Motl se pochlubil, že může podnikat i v teplárenském oboru. Podivné je, že ve své firmě RIXAN s.r.o. přitom zrušil 7.8.2014 IT služby provozované od 31.8.2004 a nahradil je silniční motorovou dopravou. Takže jeho firma bude nyní jezdit pro teplárnu? Podezřelé je i to, že Radek Motl byl jednatelem firmy v době svého ředitelování v teplárně, a i když vzorně od roku 2005 do roku 2014 předkládal Krajskému soudu v Českých Budějovicích účetní uzávěrky, za roky 2015 a 2016 je ale nepředložil. Není to náhodou proto, že jeho firmě mohly stoupnout zisky díky spolupráci s teplárnou?

Konečně Josef Eigner, opoziční zastupitel či spíše kolaborant se Strakonickou Veřejností. Jimi dosazený ředitel teplárny, bez vysoké školy. J. Eigner by se po odchodu dvou klíčových ředitelů teplárny měl spíše věnovat naplno teplárně, zvláště když je odborným ředitelem pro obchod. Místo toho studuje a s Miloslavem Tuháčkem založil 18.5.2017 firmu TAURIES s.r.o. Připomeňme, že M. Tuháček je advokátem starosty Břetislava Hrdličky, města Strakonice, městem vlastněných firem a je členem dozorčích rad v městem ovládaných klíčových firmách, v teplárně a pivovaru. Pánové toho mají málo, tak budou ještě podnikat. Že by nakonec s městem a jeho firmami?

Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny, právníka Miloslava Tuháčka a ředitele pro obchod Josefa Eignera

Foto 2: Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny, právníka Miloslava Tuháčka a ředitele pro obchod Josefa Eignera

Abychom byli spravedliví, tak ještě starosta Břetislav Hrdlička by mohl vysvětlit, za jakých okolností se přestěhoval do rodinného domu, zda tento dům zakoupil a pokud ano, za jaké peníze to bylo. Nebyla to náhodou provize za prodej Přádelny?

Po nástupu Strakonické Veřejnosti k moci po komunálních volbách v roce 2014 se prakticky ihned rozjela profesní i lidská likvidační kampaň nepohodlných lidí. Bez nadsázky to bylo podobné, jak se dostávali k moci fašisté nebo komunisté. Podrobnější rozbor celé situace by vydal na celou knihu. My se dnes na problematiku podíváme úzkou optikou jednoho případu. Ve světle důkazů a faktů si ukážeme, jak například mluvčí radnice Markéta Bučoková lhala a jak lhal Břetislav Hrdlička, předseda představenstva Teplárny Strakonice, a.s. a starosta města. A jak lhal Josef Štrébl. Výroky o lhaní prosím berte s rezervou. Vše je tak zamotané, že pravděpodobně už ani nikdo z uvedených lidí sám neví, kdo z nich vlastně lže.

Za příklad si vezmeme údajné škody, které prý způsobilo bývalé vedení teplárny této společnosti. Markéta Bučoková ji dokonce vyčíslila na výši „v řádu desítek tisíc“. Vše měly osvětlit audity, kterými se Strakonická Veřejnost po volbách oháněla jako na běžícím páse. Celou problematiku dnes ovšem spíše zahaluje mlha nejasností. Především. Byly audity zadány? Kdo je prováděl? Kolik stály? S jakým výsledkem byly provedeny? Jako příklad deklarovaných auditů si můžeme uvést články na webech strakonicky.denik.cz, 31.7.2015 a idnes.cz, 31.7.2015.

Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., strakonicky.denik.cz, 31.7.2015

Foto 3: Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., strakonicky.denik.cz, 31.7.2015

Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., idnes.cz, 31.7.2015

Foto 4: Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., idnes.cz, 31.7.2015

Příklady chvástání se Strakonické Veřejnosti, jak odhalila účty za bordely (např. Hrdlička, 8. ZM, 21.10.2015), za obrovské plýtvání atp., by se dalo zaplnit hned několik článků. Uběhl ale nějaký čas a kauza splaskla jako nafouknutá bublina. Ukázalo se, že prakticky vše si Strakonická Veřejnost vymyslela, aby se dostala k moci a u té moci se udržela. Jde o bezcharakterní jednání lidí pod vedením starosty Břetislava Hrdličky, kteří se tak dostali do té nejhorší spodiny lidských charakterů ve Strakonicích.

Připomeňme si ještě dva příklady, skutečně z mnohých. Dejme slovo Břetislavu Hrdličkovi (8. ZM, 21.10.2015, 2:59:17). „Je to takovej hnus prostě, co jsem nečekal. Je to plýtvání prostředky Teplárny… Důkazní prostředky můžu předložit okamžitě… Tam byly úplně jiný věci, který šly do statisíců, do milionů a proto občani platili takovýdle pálky za teplo. Utrácelo se tam úplně někde jinde a ten audit ještě neskončil, až skončí, milerád ho předám, jo, milerád, prostě budete vidět… Já to řeknu. Ale ještě vydržte, až to dokončí ten audit. Vomlouvat se nikomu nebudu, neřekl jsem ani jednu věc, která by nebyla pravda. Takže vomluvy nečekejte.“

Příklad diskuzních příspěvků z webu strakonicky.denik.cz, 31.7.2015. Najdeme tam samozřejmě i ty s opačným názorem. Ovšem podobným, jako jsou zde uvedené, těm dal za pravdu čas.

Foto 5: Příklad diskuzních příspěvků z webu strakonicky.denik.cz, 31.7.2015. Najdeme tam samozřejmě i ty s opačným názorem. Ovšem podobným, jako jsou zde uvedené, těm dal za pravdu čas.

Druhým příkladem je vyjádření starosty Břetislava Hrdličky k auditům v rozhovoru se čtenáři Strakonického Deníku. Rovněž zde se jednalo o pouhé výmysly starosty, jak ukázal čas. „Běžné daňové audity „samozřejmě“ nic neodhalily…. Provádíme vlastní šetření a připravujeme podklady pro oficiální hloubkové audity tak, abychom jim mohli poskytnout konkrétní případy. Poté tyto audity nebudou tak drahé.“ Výsledky hloubkových auditů se ovšem dodnes na veřejnosti neobjevily.

Mimochodem, když jsme u auditů. Strakonická Veřejnost po vítězných volbách strašila, kolik jich bude zadávat a jak odhalí všechny „darebáky“ ve Strakonicích. Například za audit hospodaření s veřejnými prostředky v Městském ústavu sociálních služeb za roky 2011 až 2014 utratilo nové vedení 157 300 Kč s DPH. A výsledek? Téměř s jistotou se dá tvrdit, že nic závadného se neprokázalo. V opačném případě by z toho totiž byl ve Strakonicích již pěkný poprask! Voliči by se nyní měli ptát, kolik že takových statisíců či milionů Kč bylo naprosto zbytečně utraceno za audity od roku 2014 ve slepé snaze najít viníka něčeho, co si Strakonická Veřejnost pouze vysnila.

Na 47. jednání rady města konané 30.3.2016 bylo rozhodnuto o auditu v Městském ústavu sociálních služeb za částku 157 300 Kč s DPH

Foto 6: Na 47. jednání rady města konané 30.3.2016 bylo rozhodnuto o auditu v Městském ústavu sociálních služeb za částku 157 300 Kč s DPH.

Podle dosavadních zjištění magazínu iStrakonice.cz na otázku existence auditů existuje jednoduchá odpověď. Představitelé Strakonické Veřejnosti s Markétou Bučokovou pravděpodobně lhali, protože neexistuje důkaz, že by byly vůbec kdy audity novým vedením radnice a teplárny zadány. Pokud ale byly zadány, stalo se tak za „přísného utajení“. Proto, že asi dopadly dobře ve prospěch bývalého vedení teplárny a dalších firem i organizací. Na Valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s. konané 30.5.2017, se můžeme od Josefa Štrébla dozvědět, že audity byly skončeny a že nic se nezjistilo. Každý prostě prezentuje něco jiného. Měl tedy hon na čarodějnice po volbách vůbec smysl a nějaký užitek pro město?

Podívejme se nyní ve světle důkazů a faktů, co nás také vede k výše uvedenému závěru o lhaní. Jde především o blekotání nejvyšších představitelů teplárny Břetislava Hrdličky a Josefa Štrébla. Například na Valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s., konané dne 2.6.2016. Akcionáře většinou neuvádíme pod jmény. Často nejde o politiky a respektujeme tak jejich soukromí.

 • Otázka akcionáře: „Audity nad rámec řádného účetního auditu. Dle sdělení starosty a předsedy představenstva byl od 31.7.2015 zamezen bývalému vedení společnosti přístup do areálu TST, a.s. z důvodu probíhajícího forenzního auditu. O provedení jakých mimořádných auditů hospodaření rozhodlo představenstvo?“
 • Břetislav Hrdlička. „Na tudle otázku odpovím, až bude audit hotový a nejednalo se o forenzní audit, jak jsem se domníval, ale byl to audit daňový a průběžné zprávy jsou, že daně máme v pořádku. Ještě nemáme závěr.“
 • Otázka akcionáře: „Byly uzavřeny řádné smlouvy o provedení auditu?“
 • Břetislav Hrdlička: „Ano.“
 • Otázka akcionáře: „Které auditní organizace prováděly audit?“
 • Břetislav Hrdlička: „Vnitřní záležitost.“
 • Otázka akcionáře: „Jaký byl předmět smluv, kdy byly smlouvy uzavřeny a s jakým termínem realizace?“
 • Břetislav Hrdlička: „Totéž.“
 • Otázka akcionáře: „Byla ve smlouvách formulována důvěrnost spojená s poskytnutím interních dokumentů TST uložených v archivu společnosti?“
 • Břetislav Hrdlička: „Ano.“
 • Otázka akcionáře: „Je o vydání a vrácení archivních dokumentů pro potřeby auditu pořízena protokolárně dokumentace v evidenci archivu?“
 • Břetislav Hrdlička: „Ano.“
 • Otázka akcionáře: „Jaký je závěr těchto mimořádných auditů?“
 • Břetislav Hrdlička: „Věřím, že jste na ně zvědavi, my taky.“
 • Otázka akcionáře: „Jaké je stanovisko oficiálního auditora TST stanoveného rozhodnutím valné hromady k závěrům mimořádných auditů?“
 • Břetislav Hrdlička: „Žádné, myslím, že ten audit nebude auditovat.“
 • Otázka akcionáře: „Jaké jsou náklady na provedení těchto mimořádných auditů k 31.12.2015?“
 • Břetislav Hrdlička: „Nevím.“
 • Otázka akcionáře: „A k 30.4.2016?“
 • Břetislav Hrdlička: „Bude to určitě v další účetní závěrce.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Břetislav Hrdlička takto odpovídal na otázky akcionáře, který je vlastně spolumajitelem celé společnosti. Břetislav Hrdlička ji má pouze vést, a to s péčí řádného hospodáře, přitom si ze spolumajitele teplárny vyloženě dělá legraci. V minulosti bylo novým vedením radnice a teplárny prezentováno, že bude proveden důkladný forenzní audit, který se provádí v případě podezření na protiprávní jednání, a to zejména v oblasti financí a účetnictví. Týká se to například zpronevěr, účetních podvodů a podobných protizákonných jednání. Nakonec se má jednat pouze o daňový audit, jak se dozvídáme z úst Břetislava Hrdličky. Daňový audit ale nic z výše uvedeného nemůže odhalit. Ten pouze zkoumá interní prověrkou plnění daňových povinností společnosti vůči finančním úřadům, a posuzuje daňové zatížení společnosti. Výsledkem daňového auditu je potom zpráva pro management společnosti s nálezy a doporučeními.

Na celé Valné hromadě odpovídal Břetislav Hrdlička většinou slovy „ nevím“, „vnitřní záležitost“ atp. Skoro to vypadalo, jako by byl nesvéprávný. A když řekl ano, nikdy nebylo možné si jeho tvrzení ověřit. Co tedy z jeho odpovědí vyplynulo? Byl zadán daňový audit, ale nebyl to forenzní audit. Z průběžných zpráv je zřejmé, že daně má teplárna v pořádku. Břetislav Hrdlička řídící firmu s miliardovou hodnotou neví, jaké jsou náklady za provedení auditů. Ty prý budou známy až v účetní uzávěrce za rok 2016. Dnes už přitom víme, že Břetislav Hrdlička zase nemluvil pravdu, jelikož na další valné hromadě konané v roce 2017 nic z uvedeného předloženo nebylo. Je až neskutečné, jak se arogantní, nevzdělaní a neschopní lidé, jako je starosta Břetislav Hrdlička, dostali v teplárně k moci.

 • Otázka akcionáře: Akcionář chtěl dostat do ruky dokument, jak bude vypadat vývoj společnosti do budoucna na nejbližší roky, jaké jsou úvahy do budoucna a zda existuje podnikatelský plán teplárny. Pokračujeme jeho slovy. „Já bych se chtěl zeptat dozorčí rady, jestli je stejného názoru, že bychom my neměli dostat nic na příští tři roky… Tak bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor pane předsedo.“
 • Josef Štrébl: „Odpovím samozřejmě, mluvili jsme o tom v předsálí a samozřejmě, že
 • s vámi souhlasím.“
 • Akcionář: Já bych tedy chtěl slyšet, do kdy, v jakém rozsahu a jakou formou dostaneme tento plán v letošním roce. Abychom přešli od všeobecných úvah, ke konkrétním záležitostem.“
 • Břetislav Hrdlička: „My se na to podíváme, dostanete ho v zákonném termínu, v zákonném rozsahu, v zákonném obsahu… Já nevím, jaký je ten zákonný obsah, ale podíváme se do zákona a podle toho vám to předložíme.“
 • Akcionář: „Do kdy myslíte, že bychom ho mohli dostat? Jenom orientačně. Letošní rok to bude?“
 • Břetislav Hrdlička: „Ano… Já nevím, jestli můžeme říkat úplně nějaký převratný myšlenky, ale hlavní, hlavní myšlenky určitě můžeme“.
 • Akcionář: „A jakou formou nám je dáte?“
 • Břetislav Hrdlička: „Takovou, jakou můžeme. Já nevím, jakou můžeme. Budu to konzultovat s právníkem.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Břetislav Hrdlička odpovídá, jak se v politice naučil. Pod hesly – „slibem nezarmoutíš“ a „můžu říct cokoliv, nikdo si to namístě stejně nemůže ověřit“. Je rovněž zajímavé, že akcionář chtěl odpověď po předsedovi dozorčí rady Josefu Štréblovi, protože předseda představenstva Břetislav Hrdlička předtím prohlásil, že akcionáři na něco takového nemají nárok. Za Štrébla ale pohotově odpověděl Hrdlička. Asi se bál, aby Štrébl ve své „naivitě“ něco „neprokecl“, anebo něco „hloupě“ neslíbil. Proto mu pravděpodobně vzal slovo a odpovědi se ujal sám. Břetislav Hrdlička si velmi dobře hlídal, komu dovolí na co odpovídat! Na Valné hromadě nakonec téměř nikdo nic odborného z Břetislava Hrdličky nedostal. Co k tomu ještě dodat? Asi to, že z „převratných myšlenek“ Břetislava Hrdličky se Strakonice budou vzpamatovávat možná nejedno volební období.

 • Akcionář: „Zpráva dozorčí rady neobsahuje informace o provedených mimořádných a forenzních auditech v posledním roce. Žádám předsedu dozorčí rady o ústní doplnění včetně sdělení výsledků těchto auditů.“
 • Josef Štrébl: „Na poslední dozorčí radě jsme žádali o to, aby nám byl předložen výsledek, hlavně toho forenzního auditu. Ten ještě není ukončen, tudíž nepodáváme žádnou informaci o výsledku. Až bude k dispozici, tak máme eminentní zájem na tom, abysme ho dostali, a dostaneme ho.“
 • Akcionář: „Obracím se teda na předsedu dozorčí rady, protože předpokládám, že dozorčí rada z hlediska zákona má povinnost dozorovat fungování společnosti. Předpokládám, že kromě auditu, který probíhá zákonně, se realizují audity, které jsou nad rámec zákona – mimořádné, tak protože v uplynulém roce se opakovaně ve sdělovacích prostředcích, což nepovažuji za velmi šťastné, protože to poškozuje společnost, objevily informace o tom, že se zadává audit, bude forenzní audit…, tak já předpokládám, že dozorčí rada bude o těch auditech informována. Tzn., že prosím v tuto chvíli o odpověď, jaké audity, kromě toho zákonného, v tom uplynulém roce do současnosti byly objednány, probíhají, byť nejsou ukončeny a kdy se předpokládá jejich ukončení? To bude probíhat pět let? Já předpokládám, že takový audit proběhne třeba během třeba tří měsíců nebo do půl roku… Ptám se předsedy dozorčí rady, nikoliv předsedy představenstva.“
 • Břetislav Hrdlička: „Pan předseda dozorčí rady eště nemá informaci od nás, protože to ještě není hotový, nerozčilujte se, pane akcionáři.“
 • Akcionář: „Já se ptám, jaké audity byly zadány, a o tom by dozorčí rada informaci mít měla.“
 • Břetislav Hrdlička: „To určitě má a já vám říkám, kdy bude hotovej.“
 • Akcionář: „Ptám se předsedy dozorčí rady.“
 • Břetislav Hrdlička: „On to neví.“
 • Josef Štrébl: „Forenzní audit byl zadán.“
 • Břetislav Hrdlička: „Von to nemůže vědět, protože se na tom ještě pracuje. To by byl nadpřirozenej. Já nevím, jak by to mohl vědět.“
 • Břetislav Hrdlička: „To je magor.“
 • Josef Štrébl: „Forenzní audit kdy bude dokončen nevím. Jak jsem tady říkal a odpovídal jsem, že na poslední dozorčí radě jsme požadovali výsledek, bylo nám řečeno, že není dokončen a v momentě, kdy bude dokončen, samozřejmě dozorčí rada s ním bude obeznámena.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Břetislav Hrdlička se k Josefu Štréblovi chová jako k člověku zbaveného svéprávnosti, často musel mluvit za něho. Také má čtenář pocit, že odpovídají dva pomatení lidé? Hrdlička sdělí, že forenzní audit se nezpracovával, že to byl daňový audit a Štrébl řekne, že forenzní audit ještě není hotový a až bude k dispozici, tak ho předloží. V rozporu se svým prvním vyjádřením zase Hrdlička prohlásí, že forenzní audit ještě není hotový, že se na něm pracuje. Hrdlička podle svých slov říká, že říká, kdy bude hotový, ale neřekne, kdy bude hotový. Korunu všemu nasadí Štrébl, který plácne, že forenzní audit byl zadán, když předtím Hrdlička sdělí, že Štrébl to neví. A to jsou dva nejvyšší představitelé společnosti Teplárna Strakonice, a.s., kteří za majoritního vlastníka zastupují všechny obyvatele Strakonic a berou za to desetitisíce Kč ročně na odměnách!

 • Akcionář: „Ptám se pana předsedy dozorčí rady, zda předseda dozorčí rady zná hospodářský plán na rok 2016 a zda byla celá dozorčí rada seznámena s podnikatelským plánem na rok 2015 – 2020? A jestli plní všechny body, které jsou jí uloženy v působnosti dozorčí rady… některé informace zřejmě dozorčí rada nemá.“
 • Předseda Valné hromady: „Chce předseda dozorčí rady ještě na to reagovat?“
 • Josef Štrébl: „Ne.“
 • Akcionář: „Bude reagovat předseda?“
 • Předseda Valné hromady: „Říkal, že ne.“
 • Akcionář: „Takže on nezná, dozorčí rada nezná plán 2016?“
 • Břetislav Hrdlička: „Nebude reagovat“
 • Akcionář: „Takže dostanu odpověď nebo nedostanu?“
 • Břetislav Hrdlička: „Ne.“
 • Akcionář: „Zná dozorčí rada podnikatelský plán 2016? Plán hospodaření na rok 2016?“
 • Josef Štrébl: „Znám, jsme s ním průběžně seznamováni každou dozorčí radu.“ 

Něco obdobného se pak opakovalo na Valné hromadě o rok později, 30.5.2017. 

 • Akcionář: „Z jakého důvodu se nemůžeme dozvědět dlouhodobý plán společnosti, když je zde neustále zmiňován? Proč se nemůžeme dozvědět základní věci, kam bude směřována optimalizace nákladů?“
 • Břetislav Hrdlička: „Já si myslím, že je to dáno tím, že žádný zákon nenutí teplárnu, aby vám to říkala, a my to máme trochu jako obchodní tajemství.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Nepřipomíná uvedený dialog čtenářům náhodou filmovou scénku „Včera, dnes a zítra“ s Ivou Janžurovou a Felixem Holzmannem v hlavní roli?…

Do diskuze se na Valné hromadě zapojil také autor tohoto článku, který tam zastupoval jiného, nepřítomného akcionáře.

 • Akcionář (v zastoupení, autor článku Karel Janský): „Pan předseda představenstva tady prohlásil, že se spletl, že nejde o forenzní audit ale o účetní (opraveno na daňový) audit a pan předseda dozorčí rady prohlásil, ne že bude, ale že byl zadán forenzní audit. Jak je možné, že dva předsedové neví o tom, co bylo zadáno a co nebylo?“
 • Břetislav Hrdlička: „Pan předseda dozorčí rady jednal na základě mé informace, já jsem špatně nazval daňový audit forenzním a myslel jsem, že forenzní znamená, že je hloubkový a jak jsem se posléze dozvěděl jako ekonomický nýmand, není to tak, omlouvám se, je to moje chyba, pana předsedu jsem mystifikoval. Je to daňový audit.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Diskuze autora článku a zastupujícího akcionáře s Břetislavem Hrdličkou je zajímavá. Karel Janský věděl, že diskutovat s Hrdličkou nemá cenu, proto došlo jen na pokládání otázek a poděkování za to, co mělo být odpovědí. Co se týká auditu, zde Hrdlička prohlásil, že nebyl proveden forenzní audit, i když předtím již zase tvrdil, že ještě není hotový.

Další diskuze se týkala finanční škody způsobené novým vedením teplárny a jejich protiprávním jednáním při vyhazování lidí z práce, podivného prohlášení tiskové mluvčí Markéty Bučokové, ztráty důvěry, za kterou mělo být z teplárny vyhozeno její předchozí vedení a nové angažmá právníka Miloslava Tuháčka v dozorčí radě teplárny (Na Valné hromadě teplárny 2016 byli z dozorčí rady vyhozeni dva členové a dosazeni dva noví – včetně neoblíbeného právníka Miloslava Tuháčka).

Jelikož je zmiňovaný rozhovor přímo učebnicovou ukázkou hloupých odpovědí, čtenáři najdou jeho celý záznam na konci článku v originální audio podobě k poslechu. V nahrávce na konci mluví ještě akcionář Pavel Vondrys, bývalý starosta. Ten je zároveň i politikem, proto byl v nahrávce ponechán. Navíc mluví k tématu rozhovoru. Doporučujeme si ukázku poslechnout se sluchátky, lépe tak vynikne Hrdličkův smích a jeho arogance. Anebo když je dotazován na výši jimi způsobené škody, jak se zoufale ptá svého okolí „Víte to? Co?“.

Vraťme se ještě k Josefu Štréblovi, abychom neopomněli jeho perly, kterými už dva a půl roku překvapuje strakonické občany.

 • Josef Štrébl: „Takže při zjištění závažných přestupků, zmíněných v tiskové zprávě, nemohlo představenstvo teplárny konat jinak, než konalo. Zda věřím či nevěřím, není důležité, důležité jsou konkrétní důkazy a ty jsou jasné. A nejde přece jen o zneužívání firemních platebních karet, důvodů a důkazů pro odvolání bylo více.“ (Týdeník Strakonicko, číslo 31, 5.8.2015, str. 7).

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Ze slov Josefa Štrébla až mrazí. Mluví o profesní a lidské likvidaci lidí jím podporovanou Strakonickou Veřejností. On sice netuší, zda věří, že bylo něco špatného spácháno, ovšem řídí se důkazy, o kterých neví, jaké to jsou. Mimochodem, zneužívání firemních platebních karet bylo jen nikdy ničím nepodloženou rétorikou Strakonické Veřejnosti.

Valná hromada teplárny 2017.

 • Josef Štrébl: „Já jenom k té pokutě. Tam šlo o situaci, kdy se propouštěli lidé, a neinformovaly se odbory. Já si myslím, že to pro společnost, v dané chvíli, bylo jediné možné řešení.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: Další z mrazivých slov Josefa Štrébla. Připomeňme si, čeho se týkala. Na Valné hromadě teplárny konané 2.6.2016 se stalo něco mimořádně zavrženíhodného. Břetislav Hrdlička se tam veřejně přiznal, že nová garnitura pod jeho vedením zcela záměrně likvidovala lidi v teplárně s plným vědomím, že jejich kroky jsou protiprávní. To, co dokazovala média a sami zlikvidovaní lidé, tam potvrdil sám Břetislav Hrdlička a definitivně se tak se svými kumpány (jak jinak nazvat lidi záměrně a protiprávně likvidující jiné) zařadil mezi tu nejhorší spodinu, nedisponující ani základními prvky slušnosti.

Doslova tam řekl: „Nedělali jsme to před tím odvoláním (Poznámka: projednání výpovědí s odborovou organizací, což ukládal zákon), protože jsme se domnívali, že odvolání generálního ředitele budou provázet velké problémy a dalších pracovníků… následně jsme na udání dostali okamžitě kontrolu a zaplatili jsme pokutu. Jinak je to ale v pořádku.“ Na konkrétní dotaz ohledně škody a následné pokuty pak ještě Břetislav Hrdlička doplnil: „My jsme ji pouze předpokládali, věděli jsme v jaké výši a naše očekávání se splnila“.

Josef Štrébl tak veřejně hájil protiprávní praktiky a bezdůvodné likvidování slušných lidí. Jak splachovací je Břetislav Hrdlička, se kterým se spojil Josef Štrébl, dokazují i další slova Břetislava Hrdličky. Tak on zařídí likvidaci ředitele teplárny Aleše Seitze, a když ten pošle za to na ně kontrolu, Hrdlička se diví, jak je možné, že to Aleš Seitz udělal – když přece bývalý ředitel má teplárnu rád. Hrdlička přitom vůbec neřeší, že se oni sami dopustili něčeho obzvláště špatného. Tady jsou další slova Břetislava Hrdličky.

 • Břetislav Hrdlička: „My jsme ani jeden nečekali, že bývalý ředitel a předseda představenstva na nás pošle kontrolu, která tu pokutu udělí. Jakožto člověk, který je tou teplárnou trochu posedlý, tak kontrolu skutečně poslal a bohužel jsme dostali pokutu.“

Přirovnejme si k něčemu slova Josefa Štrébla. Jsou stejně zákeřná, jako když zloděj ukradne auto a hájí se tím, že on je lepší řidič, že on kradené auto lépe využije a pro tuto, z jeho pohledu ušlechtilou pohnutku, musel krást. To se ale přece díky čistotě jeho motivu nedá brát jako něco špatného.

Josef Štrébl by se dal označit za „politika s prošlou záruční lhůtou“, který dnes již škodí nejenom teplárně, ale i pivovaru. Je již v současnosti prototypem politika, který za léta, co je v politice, dovedl téměř k dokonalosti svá slovní vyjádření. Jeho uměním je ke všemu něco říct, pokud možno ale tak, aby vlastně nic nesdělil. Jeho výroky se tak stávají zvláštním literárním útvarem z klopotných slov, ovšem zcela prostých myšlenek.

Aby náš příběh měl také Happy End, podívejme se na slova Josefa Štrébla, jím přednesená na Valné hromadě teplárny v roce 2017.

 • Josef Štrébl: „Závěry těch speciálních auditů pro nás vyzněly pozitivně a vše máme bez problémů a v pořádku.“

Komentář magazínu iStrakonice.cz: No vida. Dva a půl roku jsme poslouchali žvásty lidí spojených se Strakonickou Veřejností. Lidí, jako je starosta Břetislav Hrdlička, zastupitelé Josef Zoch, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Milan Jungvirt a dalších. Až přišel Josef Štrébl, jeden z nejvyšších představitelů Teplárny Strakonice, a.s., a ten vše uvedl na pravou míru. Nic špatného se tedy v teplárně nestalo a předchozí vedení hospodařilo dobře a s péčí řádného hospodáře.

Tak, nyní by měly zaznít z úst uvedených pánů přinejmenším omluvy! Ani nás nikoho ve Strakonicích už přitom nemusí zajímat, kdo a kdy objednal speciální audity a kolik stály. Vždyť výsledky přednesl sám předseda dozorčí rady teplárny, jeden z nejvyšších představitelů. Dvou a půl leté diskuze a obviňování tak mohou ve Strakonicích konečně skončit. Třeba nakonec i Strakonická Veřejnost konečně obrátí své heslo či motto, zveřejněné na jejich webu 22.9.2014, k ušlechtilým cílům. Doslova zní: „Musíme jen chtít, a to my ve Strakonické Veřejnosti chceme!“.

P.S.: Myslím, že je na čase oživit článek Teplárna Strakonice a zapáchající balónek a naplnit jeho obsah.

Ukázka části článku „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“ – dnes již legendární příspěvek, který vyšel v Týdeníku Strakonicko číslo 32 dne 12.8.2015 na str. 6 a 7 a vzbudil velký ohlas.

Foto 7: Ukázka části článku „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek
– dnes již legendární příspěvek, který vyšel v Týdeníku Strakonicko
číslo 32 dne 12.8.2015 na str. 6 a 7 a vzbudil velký ohlas.

Foto 8: Strakonická Teplárna se pod špatným řízením Strakonické Veřejnosti
a jejich kolaborantů hroutí a řítí do propasti!

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Týdeník Strakonicko přinesl ve svém čísle 32 ze dne 16.8.2017 na stranách číslo 1, 5 a 6 článek „Co se děje ve strakonické teplárně?“. Jeho součástí je rozhovor s předsedou dozorčí rady Josefem Štréblem.; foto 2 – Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny, právníka Miloslava Tuháčka a ředitele pro obchod Josefa Eignera; foto 3 – Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., strakonicky.denik.cz, 31.7.2015; foto 4 – Avizovaný audit v Teplárně Strakonice, a.s., idnes.cz, 31.7.2015; foto 5 – Příklad diskuzních příspěvků z webu strakonicky.denik.cz, 31.7.2015. Najdeme tam samozřejmě i ty s opačným názorem. Ovšem podobným, jako jsou zde uvedené, těm dal za pravdu čas.; foto 6 – Na 47. jednání rady města konané 30.3.2016 bylo rozhodnuto o auditu v Městském ústavu sociálních služeb za částku 157 300 Kč s DPH.; foto 7 – Ukázka části článku „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“ – dnes již legendární příspěvek, který vyšel v Týdeníku Strakonicko číslo 32 dne 12.8.2015 na str. 6 a 7 a vzbudil velký ohlas; foto 8 – Strakonická Teplárna se pod špatným řízením Strakonické Veřejnosti a jejich kolaborantů hroutí a řítí do propasti!.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský + logo Týdeníku Strakonicko, fotomontáž; foto 2 – rejstrik-firem.kurzy.cz; foto 3 a 5 – strakonicky.denik.cz; foto 4 – idnes.cz; foto 6 – strakonice.eu; foto 7 – Týdeník Strakonicko; foto 8 – tst.cz.

Zpět na úvodní stránku

Následuje audio záznam diskuze Karla Janského a Břetislava Hrdličky na Valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. konané dne 2. června 2016.