Zpět na úvodní stránku

Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018, aneb občané Strakonic jsou nuceni sponzorovat soukromou firmu

3.3.2019. V době, kdy Ústavní soud rozhoduje o volební stížnosti Strakonické Veřejnosti, vyplouvají na povrch důkazy korupčních praktik tohoto extremistického a populistického politického hnutí. Pokud za korupci považujeme zneužití postavení a funkce v politice k protěžování soukromé firmy na úkor občanů města, potom můžeme považovat korupční jednání Strakonické Veřejnosti za prokázané. I když vedení města tvrdí, že vlastně jenom chtělo podpořit soukromé podnikání, výsledkem ve skutečnosti je, že  občané nebudou mít chodník ze Strakonic do Starého Dražejova. Pouze proto, že jeden z největších podnikatelů ve městě dostal dva dny před volbami do pronájmu městské pozemky zcela zdarma. Není tedy divu, že právě on umístil před volbami na své pozemky politickou reklamu Strakonické Veřejnosti a Volby pro město. Jedná se o politické subjekty zastoupené v radě města, která výpůjčku zdarma schvalovala. Zda náhodou nedošlo k pochybení i v trestněprávní rovině, to nyní musí prošetřit orgány činné v trestním řízení.

Mezi Strakonicemi a Starým Dražejovem je dlouhodobě naplánován souvislý chodník po pravé straně vozovky. Zejména díky Strakonické Veřejnosti a Volby pro město ve vedení města je jeho realizace znemožněna na deset let a rekonstrukce ulice Švandy dudáka je poznamenána puncem korupce.

Foto 1: Mezi Strakonicemi a Starým Dražejovem je dlouhodobě naplánován souvislý chodník po pravé straně vozovky. Zejména díky Strakonické Veřejnosti a Volby pro město ve vedení města je jeho realizace znemožněna na deset let a rekonstrukce ulice Švandy dudáka je poznamenána puncem korupce.

Dnešní investigativní článek magazínu iStrakonice.cz je v něčem trochu jiný, než všechny předchozí. I když případ sledujeme od počátku, v jeho zveřejnění nás někdo předběhl. Jde o Týdeník Strakonicko číslo 5/2019, který o případu přinesl pojednání na str. 2. Dosud jsme byli u těchto novin spíše zvyklí na styl psaní formou opakování slov, které řekli politici. Bez vlastního žurnalistického konfrontování politiků s důkazy, fakty a souvislostmi. Zmíněný článek je skutečně ukázkou poctivé analytické novinářské práce. Uvedené se ovšem nedá říct o pokračování článku, které je dokladem, jak demagogie Strakonické Veřejnosti proniká do tisku. Náš dnešní článek rozdělíme na čtyři části. V první shrneme případ pomocí příspěvku našeho čtenáře Jiřího Šefránka ml. Ve druhé podrobíme korupční případ Strakonické Veřejnosti rozboru magazínu iStrakonice.cz. Ve třetí podrobně rozebereme fakta dokazující korupční jednání Strakonické Veřejnosti a ve čtvrté si ukážeme, proč zkratka SV v sobě neskrývá pouze zkratku Strakonická Veřejnost, ale  i „Spolek Vyvolených“.

Odkazy jinam: (originál článek z Týdeníku Strakonicko č. 5/2019) + (pokračování článku v Týdeníku Strakonicko č. 6/2019 – reakce Rudolfa Oberfalcera ze Strakonické Veřejnosti) + (reakce na Rudolfa Oberfalcera od Jiřího Šefránka ml., která již nemohla v Týdeníku Strakonicko vyjít).

1. ČÁST – Problematika výpůjčky zdarma soukromému subjektu na úkor občanů

Nejdříve se podívejme na rekonstrukci ulice Švandy dudáka názorem našeho čtenáře Jiřího Šefránka ml.

Foto 2: Nejdříve se podívejme na rekonstrukci ulice Švandy dudáka
názorem našeho čtenáře Jiřího Šefránka ml.

Jak Žahour s Hrdličkou dělali dort za 32 miliónů
autor čtenář Jiří Šefránek ml.

Rekonstrukce ulice Švandy dudáka byla v plném proudu a současně zbývalo pouze pár dní do komunálních voleb, kdy nikdo netušil, jak pro koho dopadnou. A právě tehdy Rada města v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou podepisuje novou exkluzivní a jednostranně výhodnou smlouvu pro firmu pana Žahoura, ve které se město Strakonice zavazuje k bezplatné nevypověditelné výpůjčce zásadní části ulice Švandy dudáka v trvání deseti roků, tedy v délce dvou a půl volebního období! Cože nám to ti dva těsně před volbami vlastně upekli? Nebude to zadarmo a bude se vám zvedat žaludek. Cena je přes 32 miliónů korun a jmenuje se to „Neúplná rekonstrukce ulice Švandy dudáka“. Recept byl až velmi jednoduchý, považte!

Do podpisu této bezprecedentně městu ubližující smlouvy totiž firma pana Žahoura užívala část ulice pro dočasné parkoviště restaurace „Lovecká bašta“ s podmínkou jeho úplného odstranění nebo upravení právě pro případ rekonstrukce komunikace Švandy dudáka. Naplněním zmíněné podmínky by došlo k úplné opravě ulice podle všech stávajících projektů, které leží na radnici a vzniklo by tak konečně roky plánované a bezpečné propojení chodníků mezi ulicemi Švandy dudáka a K Dražejovu. Neobešlo by se to ovšem bez úplné proměny dočasného parkoviště, kterou si pan Žahour za žádnou cenu nepřál. Nebylo proto nic snazšího, než-li se domluvit s bodrým starostou-obchodníkem Břéťou Hrdličkou na nové a pro město nevýhodné smlouvě.

Tento nezodpovědný kšeftík starosty Hrdličky, který nedbal veřejného zájmu jak mu ukládá zákon o obcích, odsouvá o dalších deset let vznik bezpečné infrastruktury města a znemožňuje důstojné funkční propojení Strakonic se Starým Dražejovem. Namísto kompromisního řešení podnikatelského záměru se zájmem veřejným zvítězila hloupost s drzostí a zištným jednáním Hrdličky se Žahourem.

Audio 1: Zastupitelstvo Města Strakonice číslo 17 z 19.4.2017, 30 minut pro občany. Diskutuje občan Jiří Šefránek ml., který prosazuje rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Starosta Břetislav Hrdlička ve své reakci lže (4:39), že bude vybudován chodník v místě, které pan Šefránek zmiňuje. Ve skutečnosti vedení města pozemek určený pro chodník věnovalo zdarma na 10 let soukromému podnikateli a zároveň mu zajistilo nevypověditelnost smlouvy. A aby náhodou rekonstrukce ulice Švandy dudáka neohrozila zájmy onoho soukromého podnikatele, naplánovala se oprava ulice pouze od křižovatky s ulicí Zvolenská po křižovatku s ulicí Pod Kuřidlem – vlastně jenom po ulici Prof. Skupy, jak bude uvedeno ve čtvrté části.

Audio 2: Zastupitelstvo Města Strakonice číslo 23 z 14.2.2018, 30 minut pro občany. Diskutuje občan Jiří Šefránek ml. Ten kritizuje rekonstrukci ulice Švandy dudáka, která se provádí nekompletně. Není realizováno napojení chodníku na stávající chodník do Starého Dražejova. Starosta Břetislav Hrdlička situaci omlouvá podporou soukromého podnikání ze strany radnice v oblasti ubytování. Jde přitom v tomto případě o zcela nesmyslný argument, a jak si dále ukážeme, minimálně o politickou korupci.

2. ČÁST – Korupční případ výpůjčky městských pozemků rozborem magazínu iStrakonice.cz

Rekonstrukci ulice Švandy dudáka bylo zapotřebí udělat. S nápadem ale nepřišla Strakonická Veřejnost, projekt pochází již z roku 2008. Od té doby byla jenom dána přednost jiným rekonstrukcím a čekalo se pouze na vhodný dotační titul. Chodníky byly skutečně ve špatném technickém stavu. Strakonická Veřejnost jenom oprášila původní návrh, upravila ho pro potřeby svých kamarádů a jim věrných (vyvolených). Ano, projekt fakticky zrealizovala, stalo se tak ovšem za peníze města, tedy bez dotací, které Strakonická Veřejnost neumí na velké projekty získávat.

Foto 3: Rekonstrukci ulice Švandy dudáka bylo zapotřebí udělat. S nápadem ale nepřišla Strakonická Veřejnost, projekt pochází již z roku 2008. Od té doby byla jenom dána přednost jiným rekonstrukcím a čekalo se pouze na vhodný dotační titul. Chodníky byly skutečně ve špatném technickém stavu. Strakonická Veřejnost jenom oprášila původní návrh, upravila ho pro potřeby svých kamarádů a jim věrných (vyvolených). Ano, projekt fakticky zrealizovala, stalo se tak ovšem za peníze města, tedy bez dotací, které Strakonická Veřejnost neumí na velké projekty získávat.

Komunikace v ulici Švandy dudáka rekonstrukci potřebovala, včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Nesměli bychom ale být ve Strakonicích se Strakonickou Veřejností na radnici, aby se opět něco nepokazilo. Léta plánované propojení Strakonic se Starým Dražejovem souvislým chodníkem se nebude realizovat jenom proto, že kšefty Strakonické Veřejnosti s korupčním podtextem byly přednější.

Foto 4: Komunikace v ulici Švandy dudáka rekonstrukci potřebovala, včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Nesměli bychom ale být ve Strakonicích se Strakonickou Veřejností na radnici, aby se opět něco nepokazilo. Léta plánované propojení Strakonic se Starým Dražejovem souvislým chodníkem se nebude realizovat jenom proto, že kšefty Strakonické Veřejnosti s korupčním podtextem byly přednější.

Rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích započala v říjnu 2017 firmou ZNAKON, a.s. za částku kolem 32 milionů. První etapa byla dokončena v srpnu 2018, další část komunikace byla dána do předběžného užívání v lednu 2019. Jak již jsme uvedli, rekonstrukce se provést musela. Chybou ovšem bylo, že se vedení radnice v čele se Strakonickou Veřejností nepokusilo na rekonstrukci ulice získat dotace. Jde vlastně o dlouhodobý problém tohoto extremistického a populistického hnutí. Strakonická Veřejnost realizuje akce, které předchozí vedení sice připravilo, s jejich realizací ale jen čekalo na vhodný dotační titul. Populisté ze Strakonické Veřejnosti pouze rozhodli o použití peněz, které sami nevydělali, ale dostali je ze státního rozpočtu. Rozhodují se, aniž by zvážili důsledky pro rozpočet města. Nejde přece o jejich vlastní peníze, tak je to asi moc netrápí.

Foto 5: Rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích započala v říjnu 2017 firmou ZNAKON, a.s. za částku kolem 32 milionů. První etapa byla dokončena v srpnu 2018, další část komunikace byla dána do předběžného užívání v lednu 2019. Jak již jsme uvedli, rekonstrukce se provést musela. Chybou ovšem bylo, že se vedení radnice v čele se Strakonickou Veřejností nepokusilo na rekonstrukci ulice získat dotace. Jde vlastně o dlouhodobý problém tohoto extremistického a populistického hnutí. Strakonická Veřejnost realizuje akce, které předchozí vedení sice připravilo, s jejich realizací ale jen čekalo na vhodný dotační titul. Populisté ze Strakonické Veřejnosti pouze rozhodli o použití peněz, které sami nevydělali, ale dostali je ze státního rozpočtu. Rozhodují se, aniž by zvážili důsledky pro rozpočet města. Nejde přece o jejich vlastní peníze, tak je to asi moc netrápí.

Vedení města v ulici Švandy dudáka upřednostnilo zájmy místního podnikatele před zájmy občanů města. Jedná se o firmu majitele hotelu a restaurace Lovecká bašta. Místo chodníku ze Strakonic do Starého Dražejova tedy bude na pozemku města jedno parkoviště pro osobní auta a druhé pro autobusy. Obojí určené pro soukromé podnikání. Pokud se soukromá firma nyní navíc rozhodne, že parkovací plochy přenechané jí zdarma k užívání zpoplatní, nic ji v tom po dobu deseti let bránit nebude. Z občanů Strakonic se tak stali nedobrovolní sponzoři soukromého podnikání.

Foto 6: Vedení města v ulici Švandy dudáka upřednostnilo zájmy místního podnikatele před zájmy občanů města. Jedná se o firmu majitele hotelu a restaurace Lovecká bašta. Místo chodníku ze Strakonic do Starého Dražejova tedy bude na pozemku města jedno parkoviště pro osobní auta a druhé pro autobusy. Obojí určené pro soukromé podnikání. Pokud se soukromá firma nyní navíc rozhodne, že parkovací plochy přenechané jí zdarma k užívání zpoplatní, nic ji v tom po dobu deseti let bránit nebude. Z občanů Strakonic se tak stali nedobrovolní sponzoři soukromého podnikání.

Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma, i když v oblasti vlastní rozsáhlé pozemky – zde konkrétně pod parkovištěm. Spodní šipka ukazuje na restauraci Lovecká bašta a horní šipka na parkoviště, které dostal od města zdarma k užívání.

Foto 7: Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma, i když v oblasti vlastní rozsáhlé pozemky – zde konkrétně pod parkovištěm. Spodní šipka ukazuje na restauraci Lovecká bašta a horní šipka na parkoviště, které dostal od města zdarma k užívání.

Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma, i když v oblasti vlastní rozsáhlé pozemky – zde konkrétně nad parkovištěm. Spodní šipka ukazuje na restauraci Lovecká bašta a horní šipka na parkoviště, které dostal od města zdarma k užívání.

Foto 8: Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma, i když v oblasti vlastní rozsáhlé pozemky – zde konkrétně nad parkovištěm. Spodní šipka ukazuje na restauraci Lovecká bašta a horní šipka na parkoviště, které dostal od města zdarma k užívání.

Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma. Pravá část představuje současné parkoviště pro osobní auta a levá část prostor, na kterém si nyní může vybudovat další parkovací místa, tentokrát pro autobusy – pozemky získal ke svému záměru od města za 0 Kč.

Foto 9: Soukromý podnikatel dostal od města výpůjčku pozemků zdarma. Pravá část představuje současné parkoviště pro osobní auta a levá část prostor, na kterém si nyní může vybudovat další parkovací místa, tentokrát pro autobusy – pozemky získal ke svému záměru od města za 0 Kč.

Usnesení rady města číslo 5450/2018 obsahující klauzuli dokazující korupční jednání Strakonické Veřejnosti (109. rada města, 19.9.2018). Jde zejména o kombinaci doby výpůjčky v délce 10 let za 0 Kč s dovětkem, že „Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět (požadavek výpůjčitele)“. Od kdy si zájemce může diktovat takové podmínky? A hlavně, za jakou protislužbu? Co bylo slíbeno Strakonické Veřejnosti a jejím kolaborantům z koalice? Za kolik poskytl podnikatel (výpůjčitel) Strakonické Veřejnosti a Volbě pro město prostor pro předvolební reklamu před komunálními volbami v roce 2018 na svých pozemcích? Podezřelou skutečností právě je, že záměr výpůjčky projednaný dne 22.8.2018 na radě města číslo 107 poznámku o nevypověditelnosti smlouvy neobsahuje. Proč tedy následné rozhodnutí rady číslo 109 nevypověditelnost obsahuje?

Foto 10: Usnesení rady města číslo 5450/2018 obsahující klauzuli dokazující korupční jednání Strakonické Veřejnosti (109. rada města, 19.9.2018). Jde zejména o kombinaci doby výpůjčky v délce 10 let za 0 Kč s dovětkem, že „Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět (požadavek výpůjčitele)“. Od kdy si zájemce může diktovat takové podmínky? A hlavně, za jakou protislužbu? Co bylo slíbeno Strakonické Veřejnosti a jejím kolaborantům z koalice? Za kolik poskytl podnikatel (výpůjčitel) Strakonické Veřejnosti a Volbě pro město prostor pro předvolební reklamu před komunálními volbami v roce 2018 na svých pozemcích? Podezřelou skutečností právě je, že záměr výpůjčky projednaný dne 22.8.2018 na radě města číslo 107 poznámku o nevypověditelnosti smlouvy neobsahuje. Proč tedy následné rozhodnutí rady číslo 109 nevypověditelnost obsahuje?

Kolem zde řešeného parkoviště bylo na radě i zastupitelstvu města celkem živo. Nejdříve chtělo vedení města pozemky soukromému podnikateli prodat. Rada záměr odsouhlasila na svém jednání číslo 68 konaném dne 25.1.2017 a na svém 69. jednání konaném dne 8.2.2017 a v této věci si pozvala na své jednání podnikatele majícího o pozemek zájem. Zastupitelstvo města odsouhlasilo záměr prodeje na svém zasedání číslo 16 dne 15.2.2017.

Nyní nastává rozhodující okamžik. Rada na svém jednání číslo 92 dne 24.1.2018 doporučila zastupitelstvu města vyhlášený záměr na prodej pozemku nově zrušit. Je dobré si zapamatovat důvod, proč se tak stalo. Citujeme: "Neprodávat do doby vybudování alespoň jednostranného chodníku v této lokalitě". Zastupitelstvo města záměr zrušilo na svém 23. zasedání dne 14.2.2018.

Pro shrnutí. Podnikatel již měl v ulici Švandy dudáka jedno parkoviště pro osobní auta a druhé chce nyní ještě vybudovat pro autobusy. Původní parkoviště měl povolené rovněž novým vedením města. Stalo se tak až po volbách v roce 2014, krátce po nástupu Strakonické Veřejnosti na radnici na 9. jednání rady města dne 4.2.2015. Tehdy dostal podnikatel zcela jasnou podmínku, která zněla doslova následovně: „Rada města souhlasí s upravením a rozšířením stávajícího pozemku podél místní komunikace Švandy Dudáka na pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice (v blízkosti restaurace a penzionu Lovecká bašta) v rozsahu vyznačeném v mapě, která je nedílnou součástí předmětného souhlasu. Souhlas je podmíněn tím, že v případě rekonstrukce místní komunikace Švandy Dudáka na pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice dojde k upravení nebo úplnému odstranění dočasné stavby parkoviště.“.

Smlouva o výpůjčce městských pozemků v ulici Švandy dudáka mezi Městem Strakonice a firmou podnikatele Radima Žahoura RI PARTNERS s.r.o. Ve smlouvě je uvedeno, že: „Půjčitel přenechává touto smlouvou o výpůjčce vypůjčiteli část pozemku p.č. 439/12 o výměře cca 413 m2 v k.ú. Strakonice pod stávajícím parkovištěm u restaurace a resortu Lovecká bašta a za účelem zřízení dalšího parkoviště u této restaurace… Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 10 let. Předmět výpůjčky přenechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu uvedenou v čl. II. bod 1 této smlouvy. Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět (požadavek vypůjčitele).“ Smlouvu za město podepsal místostarosta Josef Štrébl, kolaborant se Strakonickou Veřejností, jehož hnutí Volba pro město dostalo před volbami v říjnu 2018 prostor pro svoji reklamu na pozemcích firem podnikatele Radima Žahoura, stejně jako Strakonická Veřejnost.

Foto 11: Smlouva o výpůjčce městských pozemků v ulici Švandy dudáka mezi Městem Strakonice a firmou podnikatele Radima Žahoura RI PARTNERS s.r.o. Ve smlouvě je uvedeno, že: „Půjčitel přenechává touto smlouvou o výpůjčce vypůjčiteli část pozemku p.č. 439/12 o výměře cca 413 m2 v k.ú. Strakonice pod stávajícím parkovištěm u restaurace a resortu Lovecká bašta a za účelem zřízení dalšího parkoviště u této restaurace… Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 10 let. Předmět výpůjčky přenechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu uvedenou v čl. II. bod 1 této smlouvy. Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět (požadavek vypůjčitele).“ Z členů rady města všichni hlasovali pro výpůjčku, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Smlouvu za město podepsal místostarosta Josef Štrébl, kolaborant se Strakonickou Veřejností, jehož hnutí Volba pro město dostalo před volbami v říjnu 2018 prostor pro svoji reklamu na pozemcích firem podnikatele Radima Žahoura, stejně jako Strakonická Veřejnost. (kompletní smlouva o výpůjčce ke stažení)

Podnikatel Radim Žahour, majitel firmy RI PARTNERS s.r.o., která dostala od města do desetileté výpůjčky zdarma městské pozemky, je majitelem mnoha firem různé velikosti. Například firma jeho a jeho rodiny GARANTSTAV ST, s.r.o. má základní jmění ve výši 45 371 000 Kč. A to se bavíme pouze o jedné firmě. Kdyby strakonická radnice podporovala malé podnikatele, dalo se to pochopit. Proč ale podporuje za městské peníze místního velkopodnikatele na úkor občanů města, to se jinak než korupčním jednáním vysvětlit nedá. Špatná by byla podpora parkoviště soukromého subjektu na úkor městského chodníku za úplatu. Ale ještě navíc zadarmo s klauzulí o nevypověditelnosti smlouvy? To je ukázka té nejhorší arogance moci, kterou ve Strakonicích předvádí extremistické a populistické hnutí Strakonická Veřejnost a jim věrní.

Foto 12: Podnikatel Radim Žahour, majitel firmy RI PARTNERS s.r.o., která dostala od města do desetileté výpůjčky zdarma městské pozemky, je majitelem mnoha firem různé velikosti. Například firma jeho a jeho rodiny GARANTSTAV ST, s.r.o. má základní jmění ve výši 45 371 000 Kč. A to se bavíme pouze o jedné firmě. Kdyby strakonická radnice podporovala malé podnikatele, dalo se to pochopit. Proč ale podporuje za městské peníze místního velkopodnikatele na úkor občanů města, to se jinak než korupčním jednáním vysvětlit nedá. Špatná by byla podpora parkoviště soukromého subjektu na úkor městského chodníku za úplatu. Ale ještě navíc zadarmo s klauzulí o nevypověditelnosti smlouvy? To je ukázka té nejhorší arogance moci, kterou ve Strakonicích předvádí extremistické a populistické hnutí Strakonická Veřejnost a jim věrní.

Mapa inkriminované části ulice Švandy dudáka a ulice K Dražejovu. Červeně označená oblast označuje pozemky města. Pouze pozemky označené červenými čísly 1 a 2 jsou v majetku Jihočeského kraje. Město i Jihočeský kraj jsou zárukou možnosti navázat na chodník ze směru Starý Dražejov a propojit ho plynule s chodníkem v ulici Švandy dudáka. Pokud by tedy vládnoucí Strakonická Veřejnost nevěnovala část pozemků zdarma formou zápůjčky soukromé firmě na úkor občanů města. Červená čísla na mapě označují rovněž místa, ze kterých byly fotografovány následující snímky.

Foto 13: Mapa inkriminované části ulice Švandy dudáka a ulice K Dražejovu. Červeně označená oblast označuje pozemky města. Pouze pozemky označené červenými čísly 1 a 2 jsou v majetku Jihočeského kraje. Město i Jihočeský kraj jsou zárukou možnosti navázat na chodník ze směru Starý Dražejov a propojit ho plynule s chodníkem v ulici Švandy dudáka. Pokud by tedy vládnoucí Strakonická Veřejnost nevěnovala část pozemků zdarma formou zápůjčky soukromé firmě na úkor občanů města. Červená čísla na mapě označují rovněž místa, ze kterých byly fotografovány následující snímky. (fotomapa ve velkém rozlišení)

Snímek z místa číslo 1. Jedná se o ulici K Dražejovu směrem ke Starému Dražejovu. Po pravé straně je vidět místo pro plánovaný chodník, které v polovině snímku končí dokončeným chodníkem, na který má ten budoucí ze Strakonic navázat.

Foto 14: Snímek z místa číslo 1. Jedná se o ulici K Dražejovu směrem ke Starému Dražejovu. Po pravé straně je vidět místo pro plánovaný chodník, které v polovině snímku končí dokončeným chodníkem, na který má ten budoucí ze Strakonic navázat.

Snímek z místa číslo 2 z ulice K Dražejovu směrem do ulice Švandy dudáka. Po levé straně je dlouhodobě plánován chodník ze Starého Dražejova do Strakonic, kterému nyní překáží v realizaci parkoviště soukromé firmy na pozemku města.

Foto 15: Snímek z místa číslo 2 z ulice K Dražejovu směrem do ulice Švandy dudáka. Po levé straně je dlouhodobě plánován chodník ze Starého Dražejova do Strakonic, kterému nyní překáží v realizaci parkoviště soukromé firmy na pozemku města.

Snímek z místa číslo 3. Městský pozemek, který dostal soukromý podnikatel do zdarma výpůjčky a kde si vybuduje parkoviště pro autobusy v rámci svého soukromého podnikání.

Foto 16: Snímek z místa číslo 3. Městský pozemek, který dostal soukromý podnikatel do zdarma výpůjčky a kde si vybuduje parkoviště pro autobusy v rámci svého soukromého podnikání.

Snímek z místa číslo 4. Městský pozemek, který dostal soukromý podnikatel do zdarma výpůjčky a kde má již vybudované parkoviště pro osobní auta v rámci svého podnikání. To mělo zaniknout s výstavbou chodníku ze Strakonic do Starého Dražejova v rámci rekonstrukce ulice Švandy dudáka.

Foto 17: Snímek z místa číslo 4. Městský pozemek, který dostal soukromý podnikatel do zdarma výpůjčky a kde má již vybudované parkoviště pro osobní auta v rámci svého podnikání. To mělo zaniknout s výstavbou chodníku ze Strakonic do Starého Dražejova v rámci rekonstrukce ulice Švandy dudáka.

Snímek z místa číslo 1. Jde o ulici K Dražejovu směrem od Starého Dražejova ke Strakonicím. Vlevo odbočka do ulice Švandy dudáka. Po levé straně má vzniknout chodník, po pravé straně rovněž – pokud dojde k plánované bytové výstavbě na přilehlém pozemku. Ze strany od křižovatky s ulicí K Dražejovu upravuje situaci projekt okružní křižovatky, ve kterém je taktéž projektován oboustranný chodník.

Foto 18: Snímek z místa číslo 1. Jde o ulici K Dražejovu směrem od Starého Dražejova ke Strakonicím. Vlevo odbočka do ulice Švandy dudáka. Po levé straně má vzniknout chodník, po pravé straně rovněž – pokud dojde k plánované bytové výstavbě na přilehlém pozemku. Ze strany od křižovatky s ulicí K Dražejovu upravuje situaci projekt okružní křižovatky, ve kterém je taktéž projektován oboustranný chodník.

Snímek z místa číslo 6. Snímek ulice K Dražejovu, po levé straně dokončený chodník, který by měl podle dřívějších plánů navázat na ten ze Strakonic.

Foto 19: Snímek z místa číslo 6. Snímek ulice K Dražejovu, po levé straně dokončený chodník, který by měl podle dřívějších plánů navázat na ten ze Strakonic.

Snímek z místa číslo 6. Ulice K Dražejovu, po levé straně dokončený chodník, který by měl podle dřívějších plánů navázat na ten ze Strakonic – detail zakončení dokončeného chodníku ze Starého Dražejova.

Foto 20: Snímek z místa číslo 6. Ulice K Dražejovu, po levé straně dokončený chodník, který by měl podle dřívějších plánů navázat na ten ze Strakonic – detail zakončení dokončeného chodníku ze Starého Dražejova.

Výše popsané jednání populistického a extremistického politického hnutí Strakonická Veřejnost v sobě nese rysy korupce, kdy mohlo dojít k poskytnutí protislužby za poskytnutí městského majetku do užívání na dobu 10 let bez možnosti smlouvu vypovědět. Stalo se tak dva dny před komunálními volbami v říjnu 2018. Rada města, minimálně Strakonická Veřejnost (Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František ChristelbauerPavel Zach) a Volba pro město (Josef Štrébl a Josef Moučka – v říjnu 2018 za tento subjekt kandidoval), se rozhodně nechovala jako řádný hospodář. Městu Strakonice tak vznikla škoda v řádu mnoha desítek tisíc Kč. Strakonická Veřejnost a Volba pro město se neřídili zásadami realizace komunikací a inženýrských sítí v obecném zájmu. Zda se jednalo o trestný čin či nikoliv je nyní záležitostí orgánů činných v trestním řízení.

3. ČÁST – fakta dokazující korupční jednání Strakonické Veřejnosti

Mluvíme-li o politické korupci, musíme ještě doložit skutečnosti o tom, jaké výhody plynuly politickým hnutím Strakonická Veřejnost a Volba pro město (místostarosta Josef Štrébl a radní Josef Moučka) z toho, že poskytli podnikateli městský pozemek zdarma na dobu deseti let. Oba subjekty tím především získaly pozemky ve vlastnictví podnikatele a jeho firem pro svoji předvolební kampaň před komunálními volbami v říjnu 2018, čímž byla rovněž zjevně narušena politická soutěž kandidujících subjektů (mimo okolností, které řešil Krajský soud v Českých Budějovicích v rámci zrušení komunálních voleb ve Strakonicích).

Audio 3: Zastupitel, radní a místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer ještě na veřejném projednávání rekonstrukce ulice Švandy dudáka s občany dne 18.5.2017 zastával názor, že podle něho, při rekonstrukci ulice Švandy dudáka, musí být zachován oboustranný chodník. V době, kdy podnikatel Radim Žahour poskytl Strakonické Veřejnosti své pozemky pro předvolební kampaň, již ale bylo vše jinak. Strakonická Veřejnost svojí většinou v radě města odsouhlasila výpůjčku pozemku (viz dvě červené šipky) zdarma podnikateli na dobu deseti let. Tím Město Strakonice rezignovalo na původní záměr spojit Strakonice s místní částí Starý Dražejov chodníkem po pravé straně (ze směru od Strakonic). V závěru nahrávky Rudolf Oberfalcer také konstatuje, že uvedená problematika není jeho problémem, protože tam nebydlí.

Na dalších fotografiích si můžeme ukázat některé příklady, kdy podnikatel Radim Žahour poskytl Strakonické Veřejnosti a Volbě pro město svůj pozemek nebo pozemky svých firem pro předvolební kampaň před komunálními volbami v říjnu 2018.

Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a na Strakonickou Veřejnost.

Foto 21: Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a na Strakonickou Veřejnost.

Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a na Strakonickou Veřejnost v popředí – za nimi vzadu vlevo reklama Volby pro město na okružní křižovatce na pozemku firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 v k.ú. Strakonice (prostorově zkresleno teleobjektivem).

Foto 22: Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a na Strakonickou Veřejnost v popředí – za nimi vzadu vlevo reklama Volby pro město na okružní křižovatce na pozemku firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 v k.ú. Strakonice (prostorově zkresleno teleobjektivem).

Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a Strakonickou Veřejnost. Na fotu je patrné, a platí to i pro další reklamy na pozemcích Radima Žahoura a jeho firem, že se nejedná o billboardy firmy  euroAWK s.r.o., kterou Strakonická Veřejnost uvádí ve svém transparentním účtu před volbami v říjnu 2018.

Foto 23: Pozemek podnikatele Radima Žahoura p.č. 269/2 v k.ú. Strakonice s reklamou na jeho restauraci a hotel Lovecká bašta a Strakonickou Veřejnost. Na fotu je patrné, a platí to i pro další reklamy na pozemcích Radima Žahoura a jeho firem, že se nejedná o billboardy firmy  euroAWK s.r.o., kterou Strakonická Veřejnost uvádí ve svém transparentním účtu před volbami v říjnu 2018.

Strakonická Veřejnost ve svém transparentním účtu uvádí billboardovou kampaň, konkrétně placenou 26.7.2018. Jedná se ale o kampaň prostřednictvím firmy euroAWK s.r.o., která má všechny své billboardy řádně označeny jako svůj majetek. Jeden takový billboard měla Strakonická Veřejnost pronajatý hned vedle parkoviště na Beranově dvoře.

Foto 24: Strakonická Veřejnost ve svém transparentním účtu uvádí billboardovou kampaň, konkrétně placenou 26.7.2018. Jedná se ale o kampaň prostřednictvím firmy euroAWK s.r.o., která má všechny své billboardy řádně označeny jako svůj majetek. Jeden takový billboard měla Strakonická Veřejnost pronajatý hned vedle parkoviště na Beranově dvoře.

Strakonická Veřejnost se na svém webu chlubí transparentním účtem, který používala před volbami v říjnu 2018. Co již ale ve svém článku neříká je fakt, že jimi deklarovaná čistota jejich předvolební kampaně je lež. V rámci komunálních voleb není povinností vést transparentní účet. Strakonická Veřejnost ho ovšem vedla a uváděla, že „přesto se může strakonický občan z našeho účtu dozvědět, na kolik předvolební kampaň Strakonické Veřejnosti vyšla peníze“. Pravda je přitom taková, že u Strakonické Veřejnosti si nikdo nic z transparentního účtu ověřit nemůže (položky tam chybí) a uvedené skutečnosti jenom podporují teorii o korupci Strakonické Veřejnosti před volbami v říjnu 2018.

Foto 25: Strakonická Veřejnost se na svém webu chlubí transparentním účtem, který používala před volbami v říjnu 2018. Co již ale ve svém článku neříká je fakt, že jimi deklarovaná čistota jejich předvolební kampaně je lež. V rámci komunálních voleb není povinností vést transparentní účet. Strakonická Veřejnost ho ovšem vedla a uváděla, že „přesto se může strakonický občan z našeho účtu dozvědět, na kolik předvolební kampaň Strakonické Veřejnosti vyšla peníze“. Pravda je přitom taková, že u Strakonické Veřejnosti si nikdo nic z transparentního účtu ověřit nemůže (položky tam chybí) a uvedené skutečnosti jenom podporují teorii o korupci Strakonické Veřejnosti před volbami v říjnu 2018 (článek ke stažení).

Transparentní účet Strakonické Veřejnosti používaný před komunálními volbami v říjnu 2018 neobsahuje prokazatelně využívanou reklamu na pozemcích podnikatele Radima Žahoura ani na pozemcích jeho firem. Nikde není v transparentním účtu uveden ani tisk obrovského množství letáků a plakátů, které Strakonická Veřejnost použila ve své předvolební kampani. Uvedené navozuje důvodné podezření, že letáky, plakáty a reklamní plachty byly tištěny a vyráběny v Městském kulturním středisku za jeho peníze (ředitelem je František Christelbauer ze Strakonické Veřejnosti). Podezřelá je i malá částka 1 210 Kč za tisk billboardů, když jimi byly doslova zaplaveny celé Strakonice a přilehlé osady. Za jaké peníze se tedy tiskly?

Foto 26: Transparentní účet Strakonické Veřejnosti používaný před komunálními volbami v říjnu 2018 neobsahuje prokazatelně využívanou reklamu na pozemcích podnikatele Radima Žahoura ani na pozemcích jeho firem. Nikde není v transparentním účtu uveden ani tisk obrovského množství letáků a plakátů, které Strakonická Veřejnost použila ve své předvolební kampani. Uvedené navozuje důvodné podezření, že letáky, plakáty a reklamní plachty byly tištěny a vyráběny v Městském kulturním středisku za jeho peníze (ředitelem je František Christelbauer ze Strakonické Veřejnosti). Podezřelá je i malá částka 1 210 Kč za tisk billboardů, když jimi byly doslova zaplaveny celé Strakonice a přilehlé osady. Za jaké peníze se tedy tiskly (transparentní účet Strakonické Veřejnosti ke stažení)?

Pozemky firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 a 270/17 v k.ú. Strakonice u okružní křižovatky s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město. Na fotu je i pozemek firmy p.č. 272/2 – ve spodní části fota. Jedna reklama Volby pro město je viditelná na fotu č. 22 v zadní části vlevo na pozemku p.č. 270/5 (prostorově zkresleno teleobjektivem).

Foto 27: Pozemky firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 a 270/17 v k.ú. Strakonice u okružní křižovatky s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město. Na fotu je i pozemek firmy p.č. 272/2 – ve spodní části fota. Jedna reklama Volby pro město je viditelná na fotu č. 22 v zadní části vlevo na pozemku p.č. 270/5 (prostorově zkresleno teleobjektivem).

Reklamu Strakonické Veřejnosti a Volby pro město zabírá z dáli i předvolební video Strakonické Veřejnosti u okružní křižovatky na ulici Katovická na pozemcích firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 a 270/17 v k.ú. Strakonice.

Foto 28: Reklamu Strakonické Veřejnosti a Volby pro město zabírá z dáli i předvolební video Strakonické Veřejnosti u okružní křižovatky na ulici Katovická na pozemcích firmy GARANTSTAV ST, s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 270/5 a 270/17 v k.ú. Strakonice.

Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město.

Foto 29: Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město.

Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město.

Foto 30: Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Strakonické Veřejnosti a Volby pro město.

Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Volby pro město.

Foto 31: Pozemek firmy GARANTINVEST s.r.o. podnikatele Radima Žahoura p.č. 847/1 v k.ú. Strakonice u ulice Písecká s reklamou Volby pro město.

Závěr: Vedení města, s většinovým zastoupením radních za Strakonickou Veřejnost (4 členové rady) a Volbu pro město (2 členové rady), schválilo výpůjčku pozemku na provoz parkoviště soukromé firmě zdarma na deset let. V místě zápůjčky byl přitom dlouhodobě plánován chodník, který měl navazovat na již zbudovaný chodník do Starého Dražejova. Stalo se tak dva dny před komunálními volbami v říjnu 2018. Oba politické subjekty přitom využívaly pozemky majitele soukromé firmy spolu s jeho dalšími pozemky ke své předvolební kampani způsobem, který takové chování staví do pozice korupčního jednání a směrem od města ke skryté veřejné podpoře narušující hospodářskou soutěž ve městě tím, že město zvýhodňuje určitou společnost.

Foto 32: Vizualizace plánovaného rozvoje hotelu a restaurace Lovecká bašta, jak ji plánuje podnikatel Radim Žahour prostřednictvím své firmy RI PARTNERS s.r.o., které je jediným vlastníkem. Stavební rozvoj tedy čeká jak prostor nad ulicí Švandy dudáka, tak i pod ní. Přibude jezírko, další parkoviště, nové pokoje… Jde bezpochyby o projekt pro Strakonice přínosný. Proč ale mají občané města platit soukromému podnikateli parkovací plochy? Na obrázku je vidět 19 parkovacích míst pro osobní auta u silnice a další pro autobusy, o které zde jde. Odpověď je jednoduchá. Jedná se zjevně o „odměnu“ za poskytnutí reklamních ploch Strakonické Veřejnosti a Volbě pro město před komunálními volbami v říjnu 2018. Nyní budou občané Strakonic firmě RI PARTNERS s.r.o. po dobu deseti let sponzorovat její podnikání. Foto ve větší velikosti ke stažení zde.

Vizualizace plánovaného rozvoje hotelu a restaurace Lovecká bašta, jak ji plánuje podnikatel Radim Žahour prostřednictvím své firmy RI PARTNERS s.r.o. Zadní část rozvoje Lovecké bašty odpovídá nezastavěnému pozemku zmíněné firmy, dobře patrnému na následujícím fotu číslo 34.

Foto 33: Vizualizace plánovaného rozvoje hotelu a restaurace Lovecká bašta, jak ji plánuje podnikatel Radim Žahour prostřednictvím své firmy RI PARTNERS s.r.o. Zadní část rozvoje Lovecké bašty odpovídá nezastavěnému pozemku zmíněné firmy, dobře patrnému na následujícím fotu číslo 34. Celou zveřejněnou vizualizaci na webu Lovecké bašty si můžete prohlédnout zde.

Nezastavěný pozemek firmy RI PARTNERS s.r.o. pod Loveckou baštou, kde plánuje svůj rozvoj, který firmě sponzorují všichni občané Strakonic tím, že firma nemusí platit nájem za zdarma vypůjčený pozemek od města po dobu 10 let. I když firma vlastní pod Loveckou baštou volné pozemky pro další svůj rozvoj o celkové výměře 2 545 m2, dostala od města zdarma k užívání pozemek o výměře cca 413 m2.

Foto 34: Nezastavěný pozemek firmy RI PARTNERS s.r.o. pod Loveckou baštou, kde plánuje svůj rozvoj, který firmě sponzorují všichni občané Strakonic tím, že firma nemusí platit nájem za zdarma vypůjčený pozemek od města po dobu 10 let. I když firma vlastní pod Loveckou baštou volné pozemky pro další svůj rozvoj o celkové výměře 2 545 m2, dostala od města zdarma k užívání pozemek o výměře cca 413 m2.

Výpůjčkou došlo k přenechání pozemku do desetiletého bezplatného užívání. K uvedenému postupu přitom nebylo žádné opodstatnění. Zvláště za situace, kdy pozemky byly zcela nelogicky zapůjčeny významnému podnikateli. Nebyl důvod neuzavřít eventuálně nájem za úplatu, kdy by nájemce platil stanovené nájemné, jako kdokoliv jiný. O korupčním podtextu svědčí zejména snaha Strakonické Veřejnosti a Volby pro město zabezpečit nemožnost vrácení výpůjčky dříve zahrnutím ustanovení o nevypověditelnosti do smlouvy, schváleném radou města v tom smyslu, že „Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět (požadavek výpůjčitele)“. Tato snaha „vyjít vstříc“ výpůjčiteli je navíc nadbytečná, jelikož uvedené již vychází přímo ze zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník, konkrétně z jeho následujícího paragrafu: „§ 2198 (1) Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci; to neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou. (2) Potřebuje-li půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, může se domáhat jejího předčasného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.

Nabízí se i otázka, zda je možné v tomto případě považovat smlouvu uzavřenou mezi Městem Strakonice a firmou podnikatele Radima Žahoura RI PARTNERS s.r.o. za výpůjčku, protože ji nelze posuzovat jako výpůjčku pouze na základě toho, že není úplatná. Viz například Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2620/2012 ze dne 20.2.2013.

Vedení města navíc pravděpodobně výpůjčkou obešlo zákon číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, který ve svém § 56 a, odst. 1, písm. b) konstatuje, že nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Z uvedeného vyplývá, že poskytnutí pozemku podnikatelskému subjektu mělo být pravděpodobně řešeno formou nájmu a ne bezplatnou výpůjčkou, aby se obešlo placení DPH z titulu parkoviště.

Celý případ vzbuzuje pochybnosti i díky tomu, že podle smlouvy nebyla uzavřena tzv. plánovací smlouva ani smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku. Přitom je zjevné, že záměrem bylo zapůjčit pozemek na provozování parkoviště.

Z celého případu vyplývá závěr, že pozemek města byl na 10 let zapůjčen firmě pana Radima Žahoura zdarma proto, aby ten poskytl bezplatně nebo s výraznou slevou politickým subjektům Strakonická Veřejnost a Volba pro město pozemky své a svých firem pro předvolební kampaň uvedených subjektů v rámci komunální kampaně v říjnu roku 2018.

4. ČÁST – případ podnikatele Radima Žahoura a jeho firem nebyl jediný

Strakonická Veřejnost spolu s Volbou pro město „vyhověli“ při rekonstrukci ulice Švandy dudáka ale i dalšímu majiteli nemovitosti ze svého Spolku Vyvolených. Stalo se tak opět na úkor obecného zájmu, tedy zájmu občanů města Strakonice. A jelikož dokumenty a fotografie popíší situaci lépe než mnoho slov, podívejme se pomocí obrázků na další případ toho, jak je bezprecedentním způsobem ve Strakonicích zneužívána moc ze strany Strakonické Veřejnosti a Volby pro město. Ano, Strakonická Veřejnost mění město k lepšímu. Děje se tak ale pouze v osobním zájmu jimi vyvolených.

Podle podepsané smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017 pod názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“ s firmou ZNAKON, a.s. mělo dojít k rekonstrukci ulice Švandy dudáka i s přilehlými (kolmými) komunikacemi, a to od křižovatky s ulicí Zvolenská až po křižovatku s ulicí Pod Kuřidlem. K tomu ale ve skutečnosti nedošlo, i když původní projekt s takovým rozsahem skutečně počítal.

Část ulice Švandy dudáka (na obrázku zleva doprava, vlevo ohraničena ulicí Pod Kuřidlem a vpravo ulicí Prof. Skupy) se nemohla rekonstruovat podle původního projektu, jelikož majitelka přilehlého domu zabrala městský pozemek určený na zřízení chodníku a vysypala ho kamennou drtí (jestli se souhlasem vedení města – Strakonickou Veřejností a Volbou pro město, to je zatím nezodpovězená otázka). Tím ale městský pozemek znehodnotila. Snímek je z 11.6.2017.

Foto 35: Část ulice Švandy dudáka (na obrázku zleva doprava, vlevo ohraničena ulicí Pod Kuřidlem a vpravo ulicí Prof. Skupy) se nemohla rekonstruovat podle původního projektu, jelikož majitelka přilehlého domu zabrala městský pozemek určený na zřízení chodníku a vysypala ho kamennou drtí (jestli se souhlasem vedení města – Strakonickou Veřejností a Volbou pro město, to je zatím nezodpovězená otázka). Tím ale městský pozemek znehodnotila. Snímek je z 11.6.2017.

Na fotu je vidět komunikaci na pozemku p.č. 439/12, která patří Městu Strakonice. Ze snímku je zřejmé, že kamení bylo navezeno i do prostoru plánovaného chodníku, který měl navazovat na chodníky v ulici Švandy dudáka zleva i zprava – jak je to v civilizovaných obcích České republiky obvyklé.

Foto 36: Na fotu je vidět komunikaci na pozemcích p.č. 439/12 (k.ú. Strakonice) a p.č. 1050/9 (k.ú. Dražejov u Strakonic), které patří Městu Strakonice. Ze snímku je zřejmé, že kamení bylo navezeno i do prostoru plánovaných chodníků, které měly navazovat na chodník v ulici Švandy dudáka zleva i zprava a na chodník Pod Kuřidlem seshora – jak je to v civilizovaných obcích České republiky obvyklé. (foto ve větší velikosti)

Pro úplnost si ukažme místní situaci před tím, než byl prostor plánovaného chodníku majitelkou přilehlého domu vysypán kamením. Snímek je z 11.5.2015 a městská parcela přilehlá k silnici je připravena na vybudování chodníku. Inteligentní vedení města by s nasypáním kamení na městský pozemek nikdy nemohlo souhlasit, a to již z důvodu bezpečnosti chodců. V té době již ale byla u moci Strakonická Veřejnost a politici z Volby pro město. Inteligence a rozum šly stranou a hlavním kritériem se staly peníze a kamarádi ze Spolku Vyvolených.

Foto 37: Pro úplnost si ukažme místní situaci před tím, než byl prostor plánovaného chodníku majitelkou přilehlého domu vysypán kamením. Snímek je z 11.5.2015 a městské parcely přilehlé k silnicím jsou připraveny na vybudování chodníků. Inteligentní vedení města by s nasypáním kamení na městské pozemky nikdy nemohlo souhlasit, a to již z důvodu bezpečnosti chodců. V té době již ale byla u moci Strakonická Veřejnost a politici z Volby pro město. Inteligence a rozum šly stranou, hlavním kritériem se staly peníze a kamarádi ze Spolku Vyvolených.

Podívejme se také, jaká byla situace kolem paní Rajnochové, majitelce nemovitosti v okolí městských pozemků, které zasypala kamennou drtí. Sledujme děj za působení předchozího vedení města před říjnem 2014 a rovněž i to, jak se dále kauza vyvíjela. Rada města na svém jednání číslo 84 dne 14.11.2012 (usnesení č. 2202/2012 [84/5]) odsouhlasila žádost Anny Rajnochové na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi ní a Městem Strakonice, jejímž předmětem bylo umístění a provedení stavby „Novostavba plotu na p.č. 1050/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic (kolem jejího domu, nad svahem dneska vysypaným kamením, včetně městského pozemku). Následně rada města na svém jednání číslo 86 dne 28.11.2012 (usnesení č. 2272/2012 [86/12]) souhlasila s dodatečným povolením násypu za podmínky, že nedojde k sesuvu zeminy a odtoku dešťové vody na pozemky v majetku města, a to konkrétně p.č. 439/2, 439/12 a 1050/9. O navezeném kamení ale není v usnesení rady města ani zmínka. Paní Rajnochová tedy neměla právo nijak zasáhnout do pozemků v majetku města.

Zápis z 86. jednání rady města konané dne 28.11.2012

Foto 38: Zápis z 86. jednání rady města konané dne 28.11.2012

V říjnu 2014 se uskutečnily komunální volby a radnici obsadila Strakonická Veřejnost (4 radní) a Volba pro město (dnes 2 radní). Nová rada půjčuje Anně Rajnochové zdarma dva pozemky kolem jejího domu. Jeden v ulici Švandy dudáka (p.č. 439/12, k.ú. Strakonice) a druhý v ulici Pod Kuřidlem (1050/9, k.ú. Dražejov u Strakonic). Rada města vyhlásila v tomto směru záměr na svém 54. jednání konaném dne 29.6.2016 (usnesení č. 2331/2016 [54/1]). O navezeném kamení není v zápise rady města ani slovo. Pouze mělo dojít k osazení obrub v délce cca 30 metrů na ulici Švandy dudáka. Došlo přitom k rozhodnutí rady města, že obruby poskytne město Strakonice. Výpůčky pozemků paní Rajnochové odporovaly a stále odporují zdravému rozumu. Zmíněná paní v podstatě jenom chtěla zabránit tomu, aby kolem jejího pozemku vedl chodník a aby se „prostý lid“ nedostal do blízkosti její „pevnosti“, kterou ze svého domu udělala – viz fota níže.

Souhlas s uzavřením smlouvy podle vyhlášeného záměru rada města vyslovila na svém 57. jednání konaném dne 31.8.2016 (usnesení č. 2512/2016 [57/1]). Ani v tomto usnesení rady ale o nasypání metráků kamení na pozemky města nepadlo ani slovo. Smlouva měla být uzavřena na dobu neurčitou s platností od podpisu smlouvy. Tedy smlouva bez možností ji vypovědět? O možnosti výpovědi se v zápise rady nepíše ani slovo. Tím v podstatě došlo k darování dvou pozemků města paní Rajnochové, aniž by o tom rozhodovalo zastupitelstvo města. Naskýtá se otázka, proč alespoň nebyla stanovena výpovědní lhůta. Odpověď je jednoduchá. Co by Strakonická Veřejnost a její věrní neudělali pro své kamarády ze Spolku Vyvolených.

Zápis z 86. jednání rady města konané dne 28.11.2012

Foto 39: Zápis z 57. jednání rady města konané dne 31.8.2016

Rovněž v tomto případě vedení města upřednostnilo zájem jednotlivce před zájmy občanů města. Je nepochopitelné, že se město vzdalo svého pozemku využitelného v zájmu všech obyvatel města. I zde se tedy naskýtá otázka, zda nešlo o korupční jednání. Anebo prostě jenom o kamarádské vyhovění někomu ze Spolku Vyvolených.

Ukážeme si na jednom příkladu, jak původní projekt z roku 2008 řešil rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích

Foto 40: Foto 40: Ukážeme si na jednom příkladu, jak původní projekt
z roku 2008 řešil rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích

Realizovat vetší investiční akci z pozice města je někdy lehčí, než ji projekčně připravit. Vlastní stavbu provádí vysoutěžená firma a stavební dozor na stavbu a zhotovitele dohlíží. Je tedy poctivé říct, že projekt rekonstrukce ulice Švandy dudáka, podle kterého se ve Strakonicích stavělo, tak připravilo vedení města již v roce 2008. Nové vedení, tedy Strakonická Veřejnost, ho pouze nechalo poupravit tak, aby vyhovoval též zájmům jimi vyvolených osob.

Foto 41: Realizovat větší investiční akci z pozice města je někdy lehčí, než ji projekčně připravit. Vlastní stavbu provádí vysoutěžená firma a stavební dozor na stavbu a zhotovitele dohlíží. Je tedy poctivé říct, že projekt rekonstrukce ulice Švandy dudáka, podle kterého se ve Strakonicích stavělo, tak připravilo vedení města již v roce 2008. Nové vedení, tedy Strakonická Veřejnost, ho pouze nechalo poupravit tak, aby vyhovoval též zájmům jimi vyvolených osob.

V místech, kde je dnes nasypáno kamení až k silnici, měl být podle původního projektu chodník a parkovací plochy. Místo společensky potřebného záměru vedení města (Strakonická Veřejnost a Volba pro město) upřednostnilo zájmy jedné obyvatelky.

Foto 42: V místech, kde je dnes nasypáno kamení až k silnici, měl být podle původního projektu chodník a parkovací plochy. Místo společensky potřebného záměru vedení města (Strakonická Veřejnost a Volba pro město) upřednostnilo zájmy jedné obyvatelky.

Stejná část projektu jako v případě fota číslo 42, pouze jiný výkres

Foto 43: Stejná část projektu jako v případě fota číslo 42, pouze jiný výkres

Pohled do ulice Švandy dudáka směrem ke Strakonicím. Na fotu chodník s ukázkou, že všechny chodníky v této oblasti měly být podle původního projektu oboustranné.

Foto 44: Pohled do ulice Švandy dudáka směrem ke Strakonicím. Na fotu chodník s ukázkou,
že všechny chodníky v této oblasti měly být podle původního projektu oboustranné.

Pravá část chodníku směrem od Strakonic s nádobami na tříděný odpad. Dále se po chodníku jít nedá, chodec by narazil jen na hromady kamení až k hraně komunikace.

Foto 45: Pravá část chodníku směrem od Strakonic s nádobami na tříděný odpad.
Dále se po chodníku jít nedá, chodec by narazil jen na hromady kamení až k hraně komunikace.

Detail konce hromad kamení a nenavazujícího chodníku u nádob na tříděný odpad.

Foto 46: Detail konce hromad kamení a nenavazujícího chodníku u nádob na tříděný odpad.

Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Starému Dražejovu.

Foto 47: Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Starému Dražejovu.

Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Strakonicím.

Foto 48: Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Strakonicím.

Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Strakonicím od křižovatky ulic Švandy dudáka – Pod Kuřidlem – Mikoláše Alše. Stejný chodník jako je po pravé straně měl být i na straně levé + parkovací místa.

Foto 49: Majitelka pozemku a domu nad kamenným svahem nejenom že zasypala kamením obecní pozemek určený pro chodník, ale na obecní pozemek ještě umístila zábrany, aby se náhodou někdo nepřiblížil blížeji k jejímu domu. Pohled ke Strakonicím od křižovatky ulic Švandy dudáka – Pod Kuřidlem – Mikoláše Alše. Stejný chodník jako je po pravé straně měl být i na straně levé + parkovací místa.


Foto 50: Vchod do domu majitelky, která si zabrala s vědomím Strakonické Veřejnosti a Volby pro město městské pozemky, které měly sloužit všem obyvatelů a ne pouze někomu vyvolenému. Naskýtá se rovněž otázka, zda náhodou i v tomto případě za výpůjčkou městských pozemků na dobu neurčitou nestojí nějaká protislužba, tedy korupce.

Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem k ulici Švandy dudáka. Po levé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi.

Foto 51: Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem k ulici Švandy dudáka. Po levé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi.

Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem k ulici Švandy dudáka. Po levé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi. Dostanou-li se navíc kameny až do silnice, mohou klidně i vážně poškodit projíždějící automobily.

Foto 52: Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem k ulici Švandy dudáka. Po levé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi. Dostanou-li se navíc kameny až do silnice, mohou klidně i vážně poškodit projíždějící automobily.

Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem od ulice Švandy dudáka. Po pravé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi. Zde končí jakékoliv plány v těchto místech vybudovat chodník pro větší bezpečnost procházejících chodců. Přednost dostal soukromý zájem jedné osoby.

Foto 53: Komunikace v ulici Pod Kuřidlem směrem od ulice Švandy dudáka. Po pravé straně zabraný městský pozemek majitelkou sousední nemovitosti formou výpůjčky městských pozemků na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi. Zde končí jakékoliv plány v těchto místech vybudovat chodník pro větší bezpečnost procházejících chodců. Přednost dostal soukromý zájem jedné osoby.

Majitelce nemovitosti nestačilo, že si zabrala městské pozemky, které má nyní ve výpůjčce. A protože se jedná o výpůjčku na neurčito bez stanovené výpovědní doby, jedná se vlastně o „dar města“ s obejitím zastupitelstva. Proto si také obdarovaná majitelka již do „svých“ dvou městem „darovaných“ pozemků umístila cedulky „Soukromý pozemek vstup zakázán“.

Foto 54: Majitelce nemovitosti nestačilo, že si zabrala městské pozemky, které má nyní ve výpůjčce. A protože se jedná o výpůjčku na neurčito bez stanovené výpovědní doby, jedná se vlastně o „dar města“ s obejitím zastupitelstva. Proto si také obdarovaná majitelka již do „svých“ dvou městem „darovaných“ pozemků umístila cedulky „Soukromý pozemek vstup zakázán“.


Foto 55: A co říct na závěr? Jaký je návod na to aby ve Strakonicích dostal občan od města zdarma pozemky ke svému rodinnému domku nebo pro své podnikání? Návod je jednoduchý. Stačí být zadobře s dosud vládnoucími politickými hnutími Strakonická Veřejnost a Volba pro město. Ti svým věrným takovéto výhody poskytují. Zatím nikoho netrápí, že se tak děje na úkor ostatních občanů města.

Audio 4: Na veřejném projednávání rekonstrukce ulice Švandy dudáka s občany dne 18.5.2017 promluvil i Pavel Rajnoch, který zastupuje majitelku nemovitosti Annu Rajnochovou. Ta má vypůjčené dva pozemky od města, zde zmiňované. Na uvedeném fóru přiznal veřejně, že má (mají) pozemky od města vypůjčené a že má (mají) vybudovat obrubníky kolem nich. Dokonce tvrdí, že to má i písemně. Ve světle jeho přiznání je proto podivné, proč nakonec obrubníky dodalo Město Strakonice. Asi proto, že když město finančně krvácí, tak současné jednotlivce ve vedení města to nebolí.

Karel Janský

Autoři a zdroj fotografií a audia: Foto 1 až 6, 14 až 20 – Karel Janský; foto 7, 8, 21, 27, 29 – cuzk.czfoto 9, 10, 11, 38, 39 – strakonice.eufoto 12 – rejstrik-firem.kurzy.czfoto 13, 36, 40 – ikatastr.cz; foto 22, 23, 24, 30, 31, 34, 41 až 55 – archiv iStrakonice.cz; foto 25, 28 – strakonickaverejnost.czfoto 26 – fio.czfoto 32, 33 – loveckabasta.com; foto 35, 37 – seznam.czaudio 1, až 4 – archiv iStrakonice.cz.

Zpět na úvodní stránku