Zpět na úvodní stránku

Podivné financování Mezinárodního dudáckého festivalu 1

7.5.2016. V letošním roce se Mezinárodní dudácký festival (MDF) ve Strakonicích skloňuje ve všech pádech. Nejenom program, diskutován je i způsob jeho financování. Dnes se budeme zabývat většinou ekonomikou MDF. Určitě ale ne na základě spekulací, podkladem pro článek jsou jasná fakta a ověřitelné údaje. Dáme-li si jednotlivé výroky hlavních aktérů do souvislostí, dostaneme pak hodně znepokojivé informace. Pro větší přehlednost náš rozbor rozdělíme do více dílů. Ze všeho nejdříve si musíme uvést, proč se naše analýza tak značně liší od výroků oficiálních představitelů města a Městského kulturního střediska (MěKS).

Ředitel MěKS František Christelbauer a tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková – dva lidé, kteří podávají nejčastěji informace o MDF

Foto 1: Ředitel MěKS František Christelbauer a tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková – dva lidé, kteří podávají nejčastěji informace o MDF

Pro pochopení tak rozdílných hodnocení příprav MDF si připomeňme, jaké musí mít volené vedení města odborné předpoklady pro své funkce. Včetně dosazeného ředitele MěKS, jmenovaného na základě podivného konkurzu, ve kterém měl on sám například svým konkurentům poskytovat podklady pro jejich projekty do výběrového řízení. Anebo jinak. Jaké odborné předpoklady musí mít obecně politici a jimi dosazení lidé do vedoucích funkcí? Ve své podstatě žádné.

Jedinou požadovanou kvalifikací politiků je totiž umět hodně křičet na předvolebních mítincích a pokud možno co nejvíce a nejlépe pomluvit své předchůdce. To většinou stačí. Jakmile se pak takoví politici jednou dostanou k moci, mají vyhráno. Po dobu čtyř let jim stačí pouze vydávat prohlášení typu, že například „vše je zajištěno“, „vše je perfektně připraveno“, „není se čeho obávat“ apod. V demokracii na tom většinou nejhůře bývají politici slušně jednající, dodržující pravidla, domluvy a hlavně ti, kteří přijímají svá rozhodnutí na základě odbornosti své a jiných specialistů. Bohužel ale často mívá navrch takový politik, který v sobě nemá žádné morální mantinely nebo je má značně ohebné a pokroucené.

Takoví lidé se totiž nezastaví prakticky před ničím, co je udrží u moci. Díky lidem těch druhých vlastností padaly v minulosti vlády, panovníci i celé vyspělé civilizace – před desítkami, stovkami i třeba několika tisíci lety. Není přitom důležité, jakou politickou stranou se zaštiťují. Kdo byl slušný kdysi, je slušným i dnes. A naopak. Připomeňme si při této příležitosti také jeden z největších omylů Břetislava Hrdličky ve funkci starosty města. Dopustil se ho 28. října 2015 ve svém projevu u příležitosti 97. výročí vzniku Československa u pomníku padlých a zemřelých hrdinů u hřbitova ve Strakonicích. Tehdy řekl doslova: „Je dobře, že revoluce byla sametová, na druhou stranu je příčinou a začátkem dnešního stavu republiky“.

Nelogické bylo od starosty Hrdličky už to, že u vzpomínky na vznik republiky připomínal sametovou revoluci. To si asi nějak popletl historická data. Dobře. Neuvědomil si ovšem, že příčinou dnešního stavu republiky není událost stará 26 let a že za stav společnosti jsou zodpovědní především dnešní lidé a dnešní vládci působící na všech úrovních. Tedy i on sám. Tolik malá exkurze do minulosti a nastínění toho, jak někteří politici uvažují. Proto se také často jejich názory nesejdou s myšlením logicky uvažujících lidí bez snahy udržet se u moci za každou cenu. I za cenu obětí, byť těmi oběťmi jsou „pouze“ zkažené lidské osudy a ne přímo životy lidí.

Pokud takové politiky navíc podrží u moci jejich koaliční partneři – například výměnou za dobře placené funkce, mohou si po dobu čtyř let dělat skutečně téměř cokoliv, co nevybočí z mezí zákona. I proti vůli obyvatel. Přitom se dá celkem jednoduše poznat, zda na své funkce odborně mají, anebo zda jde jen o jejich vychytralost a snahu si z voličů dělat legraci. Mnohdy si totiž stačí pouze porovnat jejich jednotlivé výroky a zamyslet se nad případnými protichůdnými odpověďmi. Buďme konkrétní i v případě MDF. Nechme přitom pouze na čtenářích, zda následující výroky přiřknou odborníkům, kteří jsou na svém místě, anebo amatérům, kteří dělají z voličů hlupáky.

Ve Strakonicích je podivné už to, že zásadní informace o takové akci, jako je MDF, nepřináší samotné MěKS, ale tisková mluvčí radnice Bučoková. Ta přitom i v tomto případě opakuje v nejrůznějších podobách nic neříkající fráze, které použila například i v případě problematiky teplárny či pivovaru. Otázkou zůstává, proč za teplárnu nepodává informace teplárna, za pivovar samotný pivovar a třeba za kulturní středisko samo kulturní středisko. Nezní tato poslední věta celkem logicky? Asi ano, kdyby ovšem nebyla vyřčena ve Strakonicích, které jsou od voleb v roce 2014 tak trochu zvláštním městem…

Tisková zpráva Markéty Bučokové představující program a zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu – bez náznaku jeho finančního krytí

Foto 2: Tisková zpráva Markéty Bučokové představující program a zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu – bez náznaku jeho finančního krytí

O konkrétním financování festivalu odmítá dlouhodobě sdělit podrobnosti jak vedení města a kulturního střediska, tak i právě zmíněná tisková mluvčí Bučoková. Dodnes se detaily financování neměli právo dozvědět ani zastupitelé města, ač tyto požadavky několikrát zazněly na jednáních městského zastupitelstva. Kuriózní vysvětlení financování festivalu podal třeba starosta města Břetislav Hrdlička a ředitel MěKS Christelbauer ve zpravodajství Strakonické televize č. 8, zveřejněném dne 22.2.2016. Z jejich vyjádření vyplývá, že jeden z nich zcela určitě lže. Nechme je oba promluvit:

Starosta Hrdlička (4:54 – 5:41): „My se opravdu snažíme, aby město nemuselo dudácký festival platit. Potřebujeme peníze na jiné výdaje, na chodníky, to každý vidí a na dudácký festival bysme rádi našetřili z jiných zdrojů. Takže je pravda, že město, jak doufáme, peníze žádné na to dávat nebude.“… „Sehnali jsme sponzoring, domluvili jsme se s pivovarem jako s generálním sponzorem a podobně (Poznámka redakce: Co se skrývá za slovem podobně, starosta nevysvětlil). V podstatě veškeré peníze – nebo většinu peněz už máme na účtech, čekáme na granty a příspěvky ze státu, z kraje a podobně. Jsou dohodnuté, čekáme jenom na přísun peněz. Takže v podstatě ten festival je již zafinancovaný.“

Starosta Hrdlička praví – město přispívat na MDF nebude

Foto 3: Starosta Hrdlička praví – město přispívat na MDF nebude

Za 12 vteřin ve stejné reportáži po starostovi odpovídá ředitel MěKS Christelbauer. Posluchači se na základě obou vystoupení mohou právem domnívat, že minimálně jeden z těchto pánů to v hlavě moc v pořádku nemá. Tak přispívá město na MDF v roce 2016 nebo ne? Kdo ví… Zde je důkaz:

Ředitel Christelbauer (5:53 – 6:19): „V tuto chvíli je prakticky dudácký festival zajištěn. Od města máme ve fondu 1 750 000, je předjednáno se strakonickým pivovarem 1 500 000 Kč, čekáme nyní na granty, předpokládám, že granty budou minimálně ve stejné výši asi 500 000, jako byly doposavad, no a potom máme ještě jednání s jednotlivými sponzory, takže defacto je tento dudácký festival zajištěn.“

Ředitel Christelbauer praví – město přispívat na MDF bude

Foto 4: Ředitel Christelbauer praví – město přispívat na MDF bude

Ředitel Christelbauer mnohokrát ve svých vyjádřeních použil výrok, že jím pořádaný festival bude levnější, než ty v uplynulých letech. Podobných jeho vyjádření slyšeli občané Strakonic v jeho funkci ředitele celou řadu a jenom jejich výčet by vydal minimálně na jedno pokračování článků o MDF. Navíc ředitel Christelbauer tvrdí, že má v MěKS na MDF vyčleněnou částku 1 771 000 Kč. Kecá. Má tam 1 771 743,39 Kč a zanechala mu je v rezervním fondu MDF bývalá ředitelka. Jde tedy o jakousi železnou rezervu. Nejsou to tedy peníze získané zásluhou ředitele Christelbauera a jeho aktivitami, on se pouze chlubí „cizím peřím“. Další výrok vysokých představitelů nového vedení města opět navozuje otázku, zda lže ředitel Christelbauer nebo místostarosta Milan Jungvirt. Tak bude rozpočet na MDF v roce 2016 stejný jako v minulých letech nebo ne? Kdo ví… Zde jsou důkazy:

Místostarosta Jungvirt (Strakonická televize, č. 53, 28.12.2015, 4:43): „Dudácký festival poprvně v podstatě není součástí rozpočtu města, nicméně Městské kulturní středisko, kterýho je město zřizovatelem má prostředky v tuto chvíli, kterým, z kterých bude dudáckej festival financován. Ty ta částka, která se do dudáckýho festiva festivalu dává v minulejch letech bude použita ve stejnejm rozsahu. Mě Městský kulturní středisko získá z jinejch zdrojů, dotace, sponzoři a tak dále.“

Foto 5: Místostarosta Jungvirt praví – dudácký festival bude stejně nákladný jako ty v minulých letech

Foto 5: Místostarosta Jungvirt praví – dudácký festival bude stejně nákladný jako ty v minulých letech

Svůj dotaz ohledně financování MDF položila kromě jiných i zastupitelka Ivana Říhová. Na zastupitelstvu se na finanční zdroje zeptala konkrétně ředitele Christelbauera. Vedení města se ale asi neodvážilo nechat ředitele Christelbauera mluvit, proto za něho z vlastní iniciativy odpovídal místostarosta Jungvirt.

Místostarosta Milan Jungvirt (9. ZM, 16.12.2015, 1:02:49): „Já bysem dovodpověděl za pana ředitele. Dudácký festival proběhne v nezměněné podobě nebo bez změny financí, pouze nebude se účastnit město. Bude kryto z jiných peněz, než je rozpočet města.

Zastupitelka Říhová se nedala a ředitel Christelbauer nakonec sám dobrovolně odpověděl. Předtím se ho ale celkem vyděšený starosta Hrdlička zeptal (9. ZM, 16.12.2015, 1:03:27): „Chceš vodpovídat?“

Zastupitelka Říhová se obrátila s jednoduchým a konkrétním dotazem na ředitele Christelbauera – ptala se ale někoho, od koho se asi konkrétní odpověď očekávat nedala

Foto 6: Zastupitelka Říhová se obrátila s jednoduchým a konkrétním dotazem na ředitele Christelbauera – ptala se ale někoho, od koho se asi konkrétní odpověď očekávat nedala

Ředitel Christelbauer odpověděl jednou z nejdelších svých řečí na zastupitelstvu (9. ZM, 16.12.2015, 1:03:43): „Jo. Dobré odpoledne, takže vlastně protože na fondu Městské kulturní středisko má na fondu Mezinárodního dudáckýho festivalu momentálně 1 771 000, to jsou peníze, který může okamžitě použít. Další věci ale jsou takové, že jednáme se sponzorama a ne se sponzorama vlastně malýma, či-li v případě že vyjde to, co je v jednání, jako že si myslím, že to vyjde. Za prví jsme zažádali, eště jednu věc, zažádali jsme, vyskytlo se víc dotací než bylo v letech minulých předpokládám na podporu cestovní ruchu vlastně takže vypadá to, že ta částka, která eventuelně bejvávala v letech minulých 300, 400 tisíc bude řádově větší vo 300, 400 tisíc, takže předpokládám, že z těch dotací bysme mohli dostat takových 700, 800 tisíc, dále teda v jednání je pochopitelně i s firmama, který už přislíbili, takže vlastně ve svým důsledku když to spočtem a potřebujeme k tomu alespoň třeba 3,5 milionu, v tom případě se nám snad podaří krýt rozpočet tím rozpočet dudáckého festivalu z těchto z těchto příjmů. Jo? Takže jsme tam, nebo respektive vedení tam tu částku záměrně nedávalo, protože si počkáme teda, kolik nám vlastně jestli nám to zbyde jako ce částka celková, nebo jestli teda eventuelně bude třeba něco v průběhu roku nebo těsně před dohradit, ale nicméně je to vopravdu tak myšleno, že si budem se pokoušet samofinancovat ten dudáckej festival.“

Jde skutečně o autentický přepis mluvy ředitele Christelbauera. Tento opravdu mimořádný výkon ředitele kulturního zařízení okresního města by se mohl tesat zlatým písmem na místní dům kultury – na paměť a jako varování generacím příštím…

Jaký je tedy dosavadní výsledek Christelbauerových slibů, že zajistí pro MDF velké sponzory bez účasti města – podle svých veřejných vystoupení?

1. Jediného velkého sponzora, kterého ředitel Christelbauer doposud představil, je strakonický pivovar, ve kterém je on sám členem dozorčí rady! Ten pivovar, který v rozporu se svými slovy nové vedení města rabuje – sami totiž minulému vedení sponzoring ze strany pivovaru vyčítali. Jak se navíc sponzoring pivovaru kryje s jeho záhadným několikamilionovým úvěrem, který si pivovar vzal za nového vedení bez vědomí dozorčí rady? Nevypadá to rozhodně na skutečnost, že by ředitel Christelbauer získal pivovar jako sponzora svým uměním vyjednávat. Spíše může jít o nařízení ze strany nového vedení, že pivovar prostě sponzorem bude, ať se mu to líbí nebo ne.

2. Ředitel Christelbauer operuje částkou 1 771 000 Kč, kterou má údajně připravenu na MDF. Pravda je ovšem taková, že částku 1 771 743, 39 Kč mu zanechala v rezervním fondu MDF bývalá ředitelka Eva Dresslerová, která podle nového vedení města údajně špatně hospodařila a údajně tunelovala Městské kulturní středisko. Částka měla být takovou železnou rezervou. Zde je třeba připomenout, že Eva Dresslerová řediteli Christelbauerovi zanechala na rezervních fondech MěKS při svém odchodu celkem částku 4 221 280,32 Kč. Není proto divu, že nové vedení města muselo bývalou ředitelku pomluvit a „zašlapat pod zem“, aby se mohlo samo chlubit jejími úspěchy a rezervní fondy v klidu rabovat.

3. Ředitel Christelbauer lže, když tvrdí, že na zajištění MDF bude potřebovat méně peněz, než potřebovalo v minulých letech bývalé vedení. Ze lži ho usvědčil minimálně místostarosta Jungvirt. Anebo je to naopak?

4. Ze lži se nakonec usvědčil i sám ředitel Christelbauer, který operuje s následujícími částkami v celkové výši 5 821 000. Jde o sumu skoro o dva miliony větší, než stál MDF v minulých letech – a to do ní ještě nejsou započítány Christelbauerem avizované sponzorské dary jeho „ne malých sponzorů“.

částka   zdroj financí MDF 2016   důkaz
1 750 000 Kč   Město Strakonice   Strakonická televize 8/2016
1 500 000 Kč   Pivovar   Strakonická televize 8/2016
   800 000 Kč   Granty   Zastupitelstvo města 9/2015
1 771 000 Kč   MěKS na MDF   Zastupitelstvo města 9/2015

5. Ředitel Christelbauer  tvrdí, že jedná s nemalými sponzory, které ovšem nikdy nepředstavil. Vezmeme-li v úvahu sponzorskou praxi většiny firem, tak ty chtějí za své peníze publicitu. Kde ji ale máme? Že by řediteli Christelbauerovi dávali firmy peníze v utajení? To je nepravděpodobné. A pokud tomu skutečně tak je, co od vedení města v tom případě dostaly protislužbou slíbeno? Že by sponzoři dávali peníze jenom tak třeba na dlouhé culíky starosty Hrdličky či ředitele Christelbauera? Tomu by snad uvěřil jenom málokdo – kromě hrstky věrných. Proč nejsou sponzoři představeni? Existují vůbec?

Dá se představitelům města vůbec ještě něco věřit? Tak financuje město MDF nebo nefinancuje? Bude festival stát více nebo méně než v uplynulých letech? Nebo stejně? Kdo to vlastně dneska ví? Nikdo neupírá řediteli Christelbauerovi, že dělá, co umí. V jeho případě to ale možná stačí na pořádání dětské besídky, kde škody z neprofesionálního přístupu nemohou dosáhnout výše několika milionů Kč. Zde je třeba zdůraznit, že tento článek hodnotí pouze finanční rozpočet MDF 2016, ne jeho program.

I když, jedna velká připomínka je zde namístě. Jde o zahájení festivalu, tzv. kasací. Jedná se o vrchol a nejprestižnější část celého dudáckého festivalu. V minulých ročnících probíhalo na druhém hradním nádvoří v kulisách historického hradu. O kasací bývá tradičně velký zájem, proto tehdejší pořadatelé umístili u starého Fezka na Dubovci velkoplošnou obrazovku pro diváky na prostranství před zámkem. Za starosty Hrdličky proběhne nově kasací v oprýskaném kině. Prestiž MDF tedy utrpí hned na úvodu festivalu. Nové vedení je prostě důkazem toho, jak jde zničit prakticky vše krásné. Tolik nyní prozatím k vlastnímu programu MDF.

I když, jedna velká připomínka k programu je zde namístě. Jde o zahájení festivalu, tzv. kasací. Jedná se o nejprestižnější část celého dudáckého festivalu. V minulých ročnících probíhalo na druhém hradním nádvoří v kulisách historického hradu. O kasací bývá tradičně velký zájem, proto tehdejší pořadatelé umístili u starého Fezka na Dubovci velkoplošnou obrazovku pro diváky na prostranství před zámkem. Za starosty Hrdličky proběhne kasací nově v oprýskaném kině. Prestiž MDF tedy utrpí hned na úvodu festivalu. Nové vedení je prostě důkazem toho, jak lze zničit prakticky vše krásné. Tolik prozatím k vlastnímu programu MDF.

I když přesunem kasací z hradu do kina MDF utrpí, pro styl jednání starosty Hrdličky bude asi skutečně to oprýskané kino pro něho přirozenějším prostředím

Foto 7: I když přesunem kasací z hradu do kina MDF utrpí, pro styl jednání starosty Hrdličky bude asi skutečně to oprýskané kino pro něho přirozenějším prostředím

Na nesrovnalosti s financováním MDF dlouhodobě upozorňují rovněž někteří opoziční zastupitelé. Ne všichni jsou ale znepokojeni. Například zastupitel Josef Eigner uvedl ve Strakonické televizi (Strakonická televize, č. 53, 28.12.2015, 5:44), že: „Myslím si, že dotazy ze strany opozice i ve vztahu k dudáckému festivalu byly docela hodnověrně a dobře nějakým způsobem podloženy, bylo to dobře ospravedlněno, já pevně věřím, že pan ředitel nám mluví pravdu, já jsem s ním jednal o této záležitosti několikrát, takže mám z toho osobně pocit, že to tak doopravdy je.“ V tomto případě je ovšem otázkou, zda jeho ujišťování o finančním zajištění MDF nesouvisí náhodou s tím, že od vedení města dostal jako opoziční zastupitel lukrativní pracovní pozici ředitele pro obchod v teplárně s většinovou majetkovou účastí města, a to bez patřičného vzdělání.

Zastupitel Josef Eigner řediteli Christelbauerovi věří – ví snad něco více, než zná veřejnost a všichni zastupitelé?

Foto 8: Zastupitel Josef Eigner řediteli Christelbauerovi věří – ví snad něco více, než zná veřejnost a všichni zastupitelé?

Situace okolo Mezinárodního dudáckého festivalu je ovšem ještě mnohem komplikovanější. Aby čtenáře z přemíry protichůdných informací nebolela hlava, další skutečnosti si necháme do druhého pokračování.

Strakonice až příliš hazardují s pověstí svého Mezinárodního dudáckého festivalu – doufejme, že jeho 21. ročník v roce 2014 nebyl posledním prestižním

Foto 9: Strakonice až příliš hazardují s pověstí svého Mezinárodního dudáckého festivalu – doufejme, že jeho 21. ročník v roce 2014 nebyl posledním prestižním

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Ředitel MěKS František Christelbauer a tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková – dva lidé, kteří podávají nejčastěji informace o MDF; foto 2 – Tisková zpráva Markéty Bučokové představující program a zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu – bez náznaku jeho finančního krytí; foto 3 – Starosta Hrdlička praví – město přispívat na MDF nebude; foto 4 – Ředitel Christelbauer praví – město přispívat na MDF bude; foto 5 – Místostarosta Jungvirt praví – dudácký festival bude stejně nákladný jako ty v minulých letech; foto 6 – Zastupitelka Říhová se obrátila s jednoduchým a konkrétním dotazem na ředitele Christelbauera – ptala se ale někoho, od koho se asi konkrétní odpověď očekávat nedala; foto 7 – I když přesunem kasací z hradu do kina MDF utrpí, pro styl jednání starosty Hrdličky bude asi skutečně to oprýskané kino pro něho přirozenějším prostředím; foto 8 – Zastupitel Josef Eigner řediteli Christelbauerovi věří – ví snad něco více, než zná veřejnost a všichni zastupitelé?; foto 9 – Strakonice až příliš hazardují s pověstí svého Mezinárodního dudáckého festivalu – doufejme, že jeho 21. ročník v roce 2014 nebyl posledním prestižním.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Josef Kouba; foto 2 – strakonice.eu; foto 3 až 5, 7, 8 – Strakonická televize; foto 6 a 9 – Karel Janský.