Zpět na úvodní stránku

Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 3. část – hodnocení

10.5.2016. 10.5.2016. Hodnocení letošního pietního aktu a oslavy osvobození ve Strakonicích u pomníku Na Dubovci a ohlédnutí za loňským výročím. Seznam částí:

Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 1. část – pietní akt

Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 2. část – oslava

Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu, 3. část – hodnocení

Dnešní třetí částí uzavíráme reportáž o připomenutí si 71. výročí osvobození tehdejšího Československa od fašismu. Květen roku 1945 nám přinesl svobodu. Někomu díky západní frontě, někomu zase díky východní frontě. Naše hodnocení přichází rok po loňských kulatých oslavách, které ve Strakonicích probíhaly mírně řečeno v nepříliš důstojných podmínkách. A to díky novému vedení na radnici, vzešlého z voleb koncem roku 2014. Tehdejší hodnocení oslav si můžete přečíst v článku na stránkách STRAKONICKOnews.cz a v trochu pozměněné podobě i v Týdeníku Strakonicko.

 Tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a starosta města Břetislav Hrdlička u mikrofonů při projevu starosty

Foto 1: Tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a starosta města Břetislav Hrdlička u mikrofonů při projevu starosty

Stalo se již zdejším folklórem, že kroky nového vedení města vytýkané v magazínu iStrakonice.cz – a předtím v článcích publikovaných v jiných periodikách, slouží novému vedení jako návod k tomu, aby odstraňovalo potichu své nejhorší chyby a prohřešky. Samozřejmě, že se nikde nesmí veřejně prezentovat, že na ten či onen prohřešek upozornil kupříkladu Janský… Stalo se tak například po článku na iStrakonice.cz vydaném pod názvem „Ve Strakonicích jak u blbejch, aneb setrvale špatný marketing města“. U reklamního banneru na Mezinárodní dudácký festival (MDF) ještě v den kritiky vedení města opravilo dlouhodobě špatný odkaz směřující na cestovní veletrh místo na stránky MDF. Podobných příkladů bychom našli desítky.

Také v případě výročí osvobození si nové vedení města vzalo výše uvedenou kritiku k srdci. Jaká byla tedy letošní oslava s pietním aktem ve Strakonicích? Program byl dobře připraven, a to včetně propagačního letáku v retro stylu. Skutečně. Pochvalu si zaslouží průběh celého pietního aktu i výběr řečníků. Důstojným prvkem byla přítomnost uniformovaných vojáků, legionářů, skautů i pamětníků, včetně hostů. Vlajky nebyly zmuchlané, pouze se nemusely odstraňovat hned po pietním aktu. Věnce rovněž zůstaly a památce padlých se lidé mohou chodit klanět k pomníku třeba i týden po konání pietního aktu. Opravdu přitom nad nimi nesmí vlát státní vlajky i po 8. květnu 2016?

Co se týká následné oslavy, výběr programu byl rovněž dobrý. Jak swingový orchestr Ježkovy stopy, tak i dobová módní přehlídka byly důstojným a hezkým připomenutím historické doby. Nektarka tradičně nezklamala a hezky doprovodila pietní akt. Malá ukázka historických motocyklů byla skutečně malá, ovšem pro tento účel naprosto dostačující. Něco by se ještě mohlo doplnit, něco trochu pozměnit a vylepšit, to je ale již čistě subjektivní názor. Celkově byl program připraven dobře.

Průběh oslav měl ale bohužel i trhliny, které ač nebyly na první pohled tak patrné, stát se neměly. Ukazují na velkou neprofesionalitu některých pracovníků, kteří byli za hladký průběh slavnostních dnů odpovědni. Problémy začaly již 5. května, kdy přijela do Strakonic kolona historických amerických vozidel. Viz články „Americký konvoj tentokrát Strakonicemi bohužel jenom projel…“ a „Ve Strakonicích jak u blbejch, aneb setrvale špatný marketing města“. Ano, uvedení špatného dne příjezdu vozidel na 4.5.2016, bylo způsobeno lidmi mimo Strakonice. O tom jsme již psali. Že se ale i město dopustilo fatální marketingové chyby, přiznala sama tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková na webu a facebooku města 4.5.2016 v ranních hodinách. Zveřejnila totiž dopis Klubu 3. Armády Plzeň adresovaný Městskému kulturnímu středisku ve Strakonicích (MěKS) datovaný 3.3.2016.

V dopise je skutečně uvedeno chybné datum příjezdu kolony vozidel, a to 4.5.2016. Co ale dělal ředitel MěKS František Christelbauer a tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková dva měsíce (!) od doby, kdy jim byl nabídnut zdarma doprovodný program k 71. výročí osvobození? Podle Týdeníku Strakonicko z 4.5. 2016 Klub upřesnil příjezd až 3.5.2016, kdy na problém upozornili novináři. Nebýt jich, tak vedení města šlo s tiskovou mluvčí vítat domnělou kolonu o den dříve? Proč s Klubem nebyl program upřesňován daleko dříve? Proč příjezd amerických historických vozidel do Strakonic nebyl zařazen do oficiálního propagačního letáku, který byl jinak hezky navržený? Minimálně by se zlepšil marketing této akce a tím i návštěvnost.

Odpověď se nabízí sama po dřívějších zkušenostech s ředitelem Christelbauerem a tiskovou mluvčí Bučokovou. Jejich aktivita byla prostě opět minimální, pod heslem – „tak když chcete přijet, přijeďte, my vám v tom bránit nebudeme“. Za alibistickou je tak možné považovat tiskovou zprávu č. 62 Bučokové z 9.5.2016, ve které uvádí, že: „I přes drobné nedokonalosti byla účast hojná“. Nebyla, k významu akce šlo o nízkou účast! Při lepší propagaci mohlo přijít mnohem více návštěvníků, zejména mladých lidí. Špatný marketing a malou účast nenahradí ani „hezké“ věty v tiskovém prohlášení ve stylu „Starosta… Vzpomněl pověstné šeříky, kterými lidé vítali své osvoboditele, a stylově si tento drobný kvítek zasadil do klopy, což působilo velmi milým a jemným dojmem“.

Tisková mluvčí má ve svém prohlášení pravdu, že je potřebné připomínat „důležitost boje proti jakékoliv tyranii“. Tato slova ovšem vložila do úst starosty Hrdličky ona sama. On je ve svém projevu vůbec neřekl. Jak potom mohou občané Strakonic vnímat její vyjádření a tiskové zprávy, když v nich používá lidovou tvořivost? Jelikož i na detailech záleží, tisková mluvčí Bučoková by si ve svých tiskových zprávách měla dát větší pozor na chyby, jako že třeba podle ní na oslavách přítomná kapela hrála poválečný swing. Ve skutečnosti hrála swing předválečný a válečný. Viz přiložený leták na akci a stránky swingového orchestru http://jezkovystopy.cz/.

Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu – oficiální propagační leták na vzpomínkovou akci ve Strakonicích v roce 2016

Foto 2: Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu – oficiální propagační leták na vzpomínkovou akci ve Strakonicích v roce 2016

Při pietním aktu se tisková mluvčí Bučoková zase dopustila faux pas neboli omylu když řekla, že: „tančete, radujte se, přesně tak, jak se tehdy před pětasedmdesáti lety radovali naši předci“. Tisková mluvčí tím přenesla konec války do května roku 1941, kdy se naši předci rozhodně neradovali a netančili. V tehdejším Československu byl v té době stále zřízen Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren), lidé umírali na popravištích i v koncentračních táborech, na Pražském hradě se roztahoval Reinhard Heydrich a Karl Hermann Frank. V roce 1941 se teprve rozbíhala tzv. germanizace prostoru a lidí, probíhalo masivní zabavování zvonů z českých kostelů pro potřeby německé armády, 28. září 1941 vyhlásil Reinhard Heydrich stanné právo a rozpoutal přitom vlnu represí. Dne 22. června 1941 byla německou armádou zahájena operace Barbarossa – napaden tak byl Sovětský svaz a tím i začala Velká vlastenecká válka. Od léta 1941 se začala formovat čs. vojenská jednotka v SSSR. Probíhala I. fáze války a tisková mluvčí Bučoková by v květnu roku 1941 tancovala a radovala se. Chtělo by to příště (pokud nějaké bude) lepší přípravu! Letos jsme vzpomněli 71. výročí a ne 75. výročí – jak uvedla tisková mluvčí Bučoková ve svém vystoupení na pietním aktu.

Oslav se za město zúčastnil starosta Břetislav Hrdlička, místostarosta Josef Jungvirt, ředitel MěKS František Christelbauer a tisková mluvčí radnice Bučoková. Pochopit se dá, že po pietním aktu někdo z vedení společensky doprovodil přítomnou americkou diplomatku. Proč ale nikdo nezůstal na oslavě s návštěvníky a minimálně na jejím konci se s přítomnými důstojně nerozloučil? Kapela dohrála a lidé se rozpačitě rozcházeli s nejistotou, zda program skutečně již skončil. Dlouho sice v prostoru oslav zůstával ještě ředitel MěKS Christelbauer, ten se ale raději do ničeho nemíchal. Poslechneme-li si ovšem většinu jeho projevů, je dobře, že oslavy raději neukončoval.

Oproti loňskému roku se pietního aktu Na Dubovci zúčastnilo mnohem více lidí. Přílišný optimismus ovšem není na místě. Lidí mohlo přijít ještě více, kdyby nebyl tradičně špatný marketing města. Letáky se sice povedly, malý formát A4 se ale na výlepových plochách ztrácel. Na webové stránky města zase ne každý chodí. Navíc na spoustě plakátovacích ploch ve městě nebyly letáky vyvěšeny vůbec, což je ostuda! Proč nešlo vytisknout několik velkoplošných plakátů? Zapojit školy například symbolickými vstupenkami s programem pro děti, aby je doma dali rodičům. Šikovný marketingový specialista vymyslí desítky účinných nástrojů, jak na akci přilákat veřejnost. Ve Strakonicích se občas jenom vylepí sem tam nějaký leták a „hodí“ se to na web – často s mnoha chybami. Tím je povinnosti učiněno zadost.

Vývěska města Strakonice – skutečně například ani zde nebylo místo na malý letáček?

Foto 3: Vývěska města Strakonice – skutečně například ani zde nebylo místo na malý letáček?

Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska u restaurace Hangár)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?

Foto 4: Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska u restaurace Hangár)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?

Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska v ulici Povážská)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?

Foto 5: Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska v ulici Povážská)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?

O marketingu města, městských firem a organizací jsme už psali několikrát. A výsledek? „Starého psa novým kouskům stejně nenaučíš“. Přeloženo do „strakonštiny“ – ani tiskovou mluvčí Bučokovou či ředitele Christelbauera dobrému marketingu naučit asi nelze… Při špatném marketingu je pak ale zbytečné vyhazovat velké peníze za kvalitní program! Jak je možné, že například plakátovací plochy všude po městě jsou plné akcí pořádaných na Hoslovickém mlýně, ale akce města a MěKS nejsou téměř vidět? Možná proto, že muzeum nespadá pod město…

Všechny projevy pronesené v rámci pietního aktu byly zajímavé a důstojné. Pouze starosta Břetislav Hrdlička by se mohl také někdy prezentovat svým projevem bez toho, aby ho četl z připraveného papíru v deskách. Byť s logem radnice. Přítomní by mu potom jeho slova možná více věřili. Co se ještě týká projevů, velmi nedůstojný k nim byl přístup ze strany mnohých návštěvníků, kteří se při nich i dosti hlasitě bavili. Chvílemi to vypadalo, že se snaží překřičet samotné hosty. Nad tím by se návštěvníci měli skutečně zamyslet.

Jeden projev se naprosto odlišoval od ostatních. Tímto konstatováním ale rozhodně nesnižujme význam projevů ostatních řečníků. Ten trochu odlišný projev přednesl emeritní senátor za Prácheňsko Josef Kalbáč. Nejenže dokázal neukázněné návštěvníky svým hlasem překřičet, ale jeho projev byl komplet přednesen bez písemné přípravy z hlavy. K tomu je třeba dodat, že šlo o projev pamětníka, navíc disponujícího obrovskými životními zkušenostmi. Jeho řeč byla tak podnětná a zajímavá, že si ji zde připomeňme v originální podobě. A jako bonus za projevem najdete audioukázku z programu vlastních oslav – z módní přehlídky. Tu uváděl skutečně výborný moderátor. Berte to třeba jako pozvánku na některou příští podobnou akci.

Video 1: Projev emeritního senátora za Prácheňsko Josefa Kalbáče (na pozadí lidé mluvením nevhodně ruší jeho projev) a ukázka dobové přehlídky – na konci článku

 Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková a starosta města Břetislav Hrdlička u mikrofonů při projevu starosty; foto 2 – Vzpomínka k 71. výročí osvobození od fašismu – oficiální propagační leták na vzpomínkovou akci ve Strakonicích v roce 2016; foto 3 – Vývěska města Strakonice – skutečně například ani zde nebylo místo na malý letáček?; foto 4 – Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska u restaurace Hangár)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?; foto 5 – Vývěska firmy rengl.cz – proč letáky na akci nebyly na výlepových plochách této firmy (zde vývěska v ulici Povážská)? Bylo to z důvodu šetření, anebo díky nějaké válce mezi městem a touto firmou?; video 1 – Projev emeritního senátora za Prácheňsko Josefa Kalbáče (na pozadí lidé mluvením nevhodně ruší jeho projev) a ukázka dobové přehlídky – na konci článku.

Autoři a zdroj fotografií a videa: Foto 1 – Josef Kouba; foto 2 – strakonice.eu; foto 3 až 5 – Karel Janský; video 1 – Karel Janský a Josef Kouba.