Zpět na úvodní stránku

Ukradená ČSSD ve Strakonicích
kariérními podnikateli

25.4.2018. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) byla založena v roce 1878, ještě v bývalém Rakousku-Uhersku. Od té doby je součástí českého politického prostoru. Ať je člověk zaměřen tradičním posuzováním politiky doprava nebo doleva, měl by nestranně uznat, že oba tyto směry je důležité v politice mít. Opozice hlídá a kontroluje stranu u moci a nutí ji k vlastní sebereflexi a k co možná neprůhlednějšímu stylu vládnutí. Tento léty prověřený politický model byl celostátně narušen zejména při komunálních volbách v roce 2014, kdy se k moci dostala celá řada malých hnutí. Ta dnes mnohdy reprezentují pouze jednotlivci, kteří se nemusí nikomu za způsob svého vládnutí zpovídat. A politická zodpovědnost je již dnes bohužel pouze prázdným pojmem bez obsahu.

Kolaboranti se Strakonickou Veřejností podnikatel a právník Miloslav Tuháček (vlevo) a podnikatel Josef Eigner (vpravo)

Foto 1: Kolaboranti se Strakonickou Veřejností
podnikatel a právník Miloslav Tuháček (vlevo) a podnikatel Josef Eigner (vpravo)

Politická strana ČSSD vždy aktivně působila i ve Strakonicích. A jak to tak v politice bývá, jednou se dařilo lépe a jindy hůře. Například ve volebním období 2006 až 2010 měla ČSSD v zastupitelstvu čtyři zástupce (Tomšovicová, Pavelka, Joza a Cháberová), v období 2010 až 2014 rovněž čtyři zástupce (Samec, Pavelka, Joza a Cháberová) a v období 2014 až 2018 dva zástupce (Eigner a Joza).

Zastupitel za ČSSD Luděk Joza je zkušeným politikem, který bez ohledu na politickou příslušnost byl vždy pro Strakonice přínosem. Stačí si pustit nahrávky některých ze starších zastupitelstev. Umí o problémech diskutovat a co je nejhlavnější, projednávaným tématům zjevně rozumí. Má již v zastupitelstvu i tolik potřebnou historickou paměť a bylo by škoda, kdyby politiku ve Strakonicích opustil. Druhý současný zastupitel za ČSSD, Josef Eigner, je pravým opakem. Působí jako kariérní politik, který půjde s kýmkoliv, když mu to přinese politický nebo materiální prospěch. Možná i proto se na rozdíl od svého kolegy stal kolaborantem se současnou vládnoucí garniturou ve Strakonicích, a to s politickým hnutím Strakonická Veřejnost.

Politik Josef Eigner byl za své služby vládnoucí Strakonické Veřejnosti také náležitě odměněn. Sice neměl vysokou školu, ale i tak se stal obchodním ředitelem strakonické teplárny. Později si k této funkci přibral ještě finanční ředitelování teplárny. Při pohledu zvenčí ovšem bylo vidět, že Eigner nepatří do tvrdého jádra vedení města a že je spíše loutkou, která má být využita a poté následně odkopnuta. Uvedené se také naplnilo a nehraje roli, zda odešel z funkce pod záminkou podnikání sám, anebo byl prostě z funkce vyhozen. Jednoduše řečeno, byl „odejit“.

Nyní se blíží komunální volby a populistické hnutí s extremistickým stylem vládnutí Strakonická Veřejnost tuší, že již těžko obsadí v zastupitelstvu na radnici sedm míst, které hnutí získalo v uplynulých volbách. Získalo je zejména svými nereálnými sliby a pomlouváním svých předchůdců. Proto se pravděpodobně zrodil plán, jak udržet Strakonickou Veřejnost u moci také v dalším volebním období. Vždyť Josef Eigner je předsedou Městské organizace ČSSD ve Strakonicích a jeho žena je předsedkyní jedné ze dvou místních organizací, tzv. „jedničky“. Označení místních organizací pochází z minulosti, kdy jich bývalo ve Strakonicích více. Dnes zůstaly dvě. Zmiňovaná „jednička“ a „čtyřka“.

Vraťme se ale k současné situaci v ČSSD ve Strakonicích. Stejně jako v jiných stranách, tak i zde se připravuje kandidátní listina pro nadcházející komunální volby, které se budou konat v říjnu 2018. Dříve bývalo zvykem, že lídrem kandidátky byl někdo z „jedničky“ a na druhém místě kandidoval někdo ze „čtyřky“. Na dalších místech se pak střídali vždy dva zástupci „jedničky“ a jeden zástupce „čtyřky“.

Výše uvedené platilo ještě v minulých volbách v roce 2014. Na prvním místě tehdy kandidoval Josef Eigner z „jedničky“ a na druhém místě dnes již zesnulý Josef Samec ze „čtyřky“. V letošních volbách je to ovšem jiné. Kandidátku si podle svých představ sestavil sám předseda Josef Eigner a na druhé místo, hned za sebe, dosadil podnikatele a právníka Miloslava Tuháčka. Toho Tuháčka, který je spolu s Eignerem a se Strakonickou Veřejností a jejími kolaboranty spoluzodpovědný za špatný chod městem ovládaných firem. Toho Tuháčka, který je s Eignerem společníkem ve firmě TAURIES s.r.o. Toho Tuháčka, který je spoluautorem morální a profesní likvidace mnoha slušných lidí ve městě, kteří se stali nepohodlnými pro Strakonickou Veřejnost. Právník Tuháček je dnes členem dozorčí rady jak v teplárně, tak i v pivovaru.

Kolaboranti se Strakonickou Veřejností podnikatel a právník Miloslav Tuháček a podnikatel Josef Eigner zobrazeni v jedné současné strakonické lidové tvořivosti

Foto 2: Kolaboranti se Strakonickou Veřejností
podnikatel a právník Miloslav Tuháček a podnikatel Josef Eigner
zobrazeni v jedné současné strakonické lidové tvořivosti

Podivné je, že právník Tuháček se dostal na kandidátní listinu v roce 2018 ihned poté, co vstoupil jako úplný nováček do místní ČSSD. Z druhého místa tak odsunul dlouholetého člena strakonické ČSSD. V té době se také dostal Josef Eigner znovu do vedení teplárny jako člen dozorčí rady. Vše nasvědčuje tomu, že Eigner dostal nabídku, kterou nešlo s jeho charakterem odmítnout. Když dostane blízkého spolupracovníka Strakonické Veřejnosti Tuháčka na druhé místo kandidátky, tak se může vrátit do vedení teplárny. To proto, že je pro ČSSD velice reálné ve Strakonicích obsadit minimálně dvě místa v zastupitelstvu. A to loajálními lidmi se Strakonickou Veřejností. Navíc nesmíme zapomenout, že Eigner s Tuháčkem mají společnou komerční firmu. Kamarád z byznysu tedy dostal přednost před dlouholetými členy ČSSD.

Ve Strakonicích tak ideály sociální demokracie vzaly za své. Pod stůl padlo i jejich heslo z minulých komunálních voleb, které znělo: „Našim cílem je spokojený a důstojný život občanů od dětí až po seniory“. Pokud kandidátka do voleb zůstane v režii Eignera, voliči při volbě ČSSD budou vlastně volit taková jména, jako je Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer nebo Josef Zoch – všichni ze Strakonické Veřejnosti. V letošních volbách tak možná ČSSD pošlapou i druhé své heslo z minulé volební kampaně, kterým bylo „Měníme město k lepšímu“. Nově by si tato strana mohla dát do voleb heslo: „Měníme město podle našich ekonomických zájmů, a kdo nesouhlasí, toho zničíme“.

Již zesnulý politik Josef Samec měl pravdu, když tvrdil, že problém sociální demokracie není ve straně, nýbrž v lidech. Otázkou je, jak budou reagovat podvedení lidé ze strakonické ČSSD, když by je měli v zastupitelstvu zastupovat dva „členové“, kteří opustili hodnoty sociální demokracie. Navíc spolupracující s hnutím Strakonická Veřejnost, která se dá označit za extremistické hnutí. Ve strakonické ČSSD se dokonce mluví o tom, že situace v Městské organizaci připomíná chování stalinistů v 70. letech minulého století.

O tom, že na druhém místě kandidátky bude čerstvě přijatý Tuháček z „jedničky“ místo zástupce „čtyřky“, se „čtyřka“ dozvěděla počátkem března. Návrh kandidátky se schvaluje 25.4.2018 na Městském výboru ČSSD ve Strakonicích a definitivně pak na Městské konferenci konané dne 26.4.2018. Veřejnosti se pak mají kandidáti představit na 1. máje na Podskalí.

O společném podnikání Tuháčka a Eignera jsme psali v článcích „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 9. část, aneb podivné kšefty Eignera a Tuháčka z vedení teplárny“ a „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 8. část, aneb husarský kousek Týdeníku Strakonicko“.

Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny, Miloslava Tuháčka a Josefa Eignera – oba z ČSSD

Foto 3: Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny,
Miloslava Tuháčka a Josefa Eignera – oba z ČSSD

O státní bezpečnosti (StB) a Tuháčkovi jsme psali v článku „Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 6. část, aneb právník města Strakonice, teplárny, pivovaru a starosty Hrdličky je také veden ve svazcích StB“.

Právník Tuháček nechvalně proslul ve Strakonicích především jako likvidátor nevinných lidí, a to jak po stránce profesní, tak i lidské a morální. Buďme ovšem konkrétní. Jako právník představenstva Teplárny například uvedl na serveru iDnes.cz dne 31.7.2015 následující: „Jasno však prý bude až po auditu a prověření všech dokladů. Do té doby nechce podnik dělat žádné závěry ani zveřejňovat žádné doklady. Nechceme nikomu ublížit. To podezření je ale závažné. K tomu, abychom ztratili důvěru a měli pochybnosti, jestli je účetnictví vedeno správně, nám to postačilo a důvody dalo.“

Šlo tedy o pouhé PODEZŘENÍ, které se navíc nikdy nepotvrdilo. Uvedená tvrzení Tuháčka nikdy nepotvrdil ani žádný audit. Naopak bylo dokázáno inspekcí práce, že nové vedení teplárny za spoluúčasti právníka Tuháčka likvidovalo lidi protiprávně. A takový člověk nyní bude hájit zájmy sociální demokracie?

Tragické, ale i komické zároveň je působení Tuháčka ve strakonickém pivovaru. Plní tam roli zapisovatele, právníka a člena dozorčí rady. Výstavem a ekonomicky jde pivovar ke dnu. Podívejme se, co například prošlo za Tuháčka v pivovaru. V usnesení představenstva doručeném na Krajský soud dne 23.2.2016 představenstvo za přítomnosti svého právního zástupce „pověřuje člena představenstva pana Ing. Dušana Krankuse právním jednáním vůči zaměstnancům ve smyslu § 164 odst. 3 zákoníku práce“. Podivné zde je už to, proč právní zástupce plní na představenstvu roli zapisovatele. To je ale možná detail oproti následujícímu zjištění. V zákoníku práce totiž žádný § 164 odst. 3 není. Představenstvo tedy pověřuje sládka něčím, co právně vlastně neexistuje. Ale hlavně, že strakonický pivovar má ve svých řadách právníka…

Na závěr je možné konstatovat, že strakonická komedie má další pokračování. Politická kultura ve městě je díky Strakonické Veřejnosti a jejím kolaborantům – mezi které patří i Eigner s Tuháčkem, pod bodem mrazu. Městem ovládané firmy jdou ekonomicky ke dnu. Rovněž díky zásluhám Eignera a Tuháčka. A nyní chce Eigner s Tuháčkem, spolumajitelé firmy TAURIES s.r.o., ovládnout strakonickou ČSSD. Doufejme, že se jim to nepovede. Doplatili by na to poctiví členové ČSSD ve Strakonicích, ale také občané Strakonic. Snad již stačilo zlo, které Eigner s Tuháčkem ve Strakonicích napáchali spolu se Strakonickou Veřejností.

Josef Eigner protlačil Miloslava Tuháčka přes odpor členů ČSSD na druhé místo kandidátky do komunálních voleb v roce 2018. Strakonická Veřejnost ho možná právě za to vzala zpět do vedení teplárny, odkud byl Eigner před časem „odejit“. Otázkou je, kdy se zase stane pro Břetislava Hrdličku a jemu věrných nepohodlným nebo tzv. zbytečným.

Foto 4: Josef Eigner protlačil Miloslava Tuháčka přes odpor členů ČSSD na druhé místo kandidátky do komunálních voleb v roce 2018. Strakonická Veřejnost ho možná právě za to vzala zpět do vedení teplárny, odkud byl Eigner před časem „odejit“. Otázkou je, kdy se zase stane pro Břetislava Hrdličku a jemu věrných nepohodlným nebo tzv. zbytečným.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Kolaboranti se Strakonickou Veřejností podnikatel a právník Miloslav Tuháček (vlevo) a podnikatel Josef Eigner (vpravo), oba spolumajitelé firmy TAURIES s.r.o.; foto 2 – Kolaboranti se Strakonickou Veřejností podnikatel a právník Miloslav Tuháček a podnikatel Josef Eigner zobrazeni v jedné současné strakonické lidové tvořivosti; foto 3 – Společné podnikání dvou vysokých představitelů strakonické teplárny, Miloslava Tuháčka a Josefa Eignera – oba z ČSSD; foto 4 – Josef Eigner protlačil Miloslava Tuháčka přes odpor členů ČSSD na druhé místo kandidátky do komunálních voleb v roce 2018. Strakonická Veřejnost ho možná právě za to vzala zpět do vedení teplárny, odkud byl Eigner před časem „odejit“. Otázkou je, kdy se zase stane pro Břetislava Hrdličku a jemu věrných nepohodlným nebo tzv. zbytečným.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský (foto + koláž); foto 2 – lidová tvořivost, archiv redakce; foto 3 – rejstrik-firem.kurzy.cz; foto 4 –tst.cz.

Zpět na úvodní stránku