Zpět na úvodní stránku

Zrušení voleb ve Strakonicích
a malá vodní elektrárna,
aneb šlápnutí vedle

14.1.2019. Strakonicemi se šíří informace, že za zrušením komunálních voleb v roce 2018 stály zájmy ministra zemědělství Miroslava Tomana včetně jeho rodiny a stavba malé vodní elektrárny u strakonického hradu. „Zaručenými“ zprávami je zaplaven jak facebook, tak i tzv. e-mailové „přeposílačky“. O tématu se rovněž živě diskutuje po celém městě. Podívejme se proto na kauzu ve světle důkazů, faktů a souvislostí. Shrneme-li níže uvedené do krátkého konstatování, dojdeme k závěru, že spojování zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je nesmysl a neexistují pro to žádné důkazy. Tedy mimo vymyšlených falešných zpráv.

Jedním ze zdrojů informací o spojení zrušených voleb se záměrem postavit u strakonického hradu malou vodní elektrárnu byly Moje zprávy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov odvysílané dne 21.12.2018

Foto 1: Jedním ze zdrojů informací o spojení zrušených voleb se záměrem postavit u strakonického hradu malou vodní elektrárnu byly Moje zprávy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov odvysílané dne 21.12.2018

 Video 1: Moje zprávy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov odvysílané dne 21.12.2018

Dalším zdrojem informací o propojení zrušených voleb s malou vodní elektrárnou je reportér MF DNES Václav Janouš. Jde o redaktora ze Strakonicka, přítele starosty Břetislava Hrdličky, kterého můžeme označit jako dvorního redaktora Strakonické Veřejnosti. Přichází v dobách, kdy uvedené politické hnutí potřebuje zveřejnit něco zdánlivě „senzačního“. Skutečnost, která je buďto nepravdivá, anebo potřebují mediální prostor zaplavit informací sice pravdivou, ta je ale překroucená manipulativním způsobem. Říká občanům Strakonic, co by si měli myslet. V tom je Václav Janouš skutečně přeborníkem. Umí napsat článek tak, aby nebyl napaden za publikování nepravdivých sdělení. Jeho texty ovšem navozují zdánlivě senzační odhalení, které sice za čas vyšumí, na určitou dobu ale účelově zaplaví mediální prostor. Čtenáři bývají navedeni na to, co si mají myslet podle Václava Janouše a tím i podle jeho přítele Břetislav Hrdličky a jeho Strakonické Veřejnosti.

Příkladem manipulace může být Janoušův rozhovor se starostou Břetislavem Hrdličkou vydaný v MF DNES 8.10.2018 pod názvem „Král Břetislav“. V rozhovoru Hrdlička doslova říká, že ve strakonické teplárně „objevili další obrovské hrozivé kostlivce… vyplavalo další dědictví minulosti“ po bývalém vedení. Zajímavé, že tak učinili až po čtyřech letech vládnutí. Skutečnost je taková, že si Hrdlička vytváří prostřednictvím Janouše alibi na dobu, až bude muset vysvětlovat špatné hospodaření teplárny pod vedením jeho Strakonické Veřejnosti. Slušný a profesionální novinář by se ho hned zeptal na podrobnosti. Janouš ne, přece nebude svého přítele uvádět do rozpaků a nutit ho přiznat detaily vedení firmy špatným způsobem. V případě nezodpovězení otázek by profesionální novinář takové nepotvrzené obvinění vůbec nezveřejnil. Václav Janouš jde ale Břetislavu Hrdličkovi tzv. „na ruku“, je to přece jeho přítel. Navíc kdyby byl skutečným profesionálem, nepsal by o kauze, ve které je přátelstvím spjat s jeho hlavním aktérem.

Neprofesionální rozhovor reportéra MF DNES Václava Janouše se strakonickým starostou a jeho přítelem Břetislavem Hrdličkou uveřejněný v MF DNES dne 8.10.2018

Foto 2: Neprofesionální rozhovor reportéra MF DNES Václava Janouše se strakonickým starostou a jeho přítelem Břetislavem Hrdličkou uveřejněný v MF DNES dne 8.10.2018

Spojení zrušených voleb ve Strakonicích se záměrem postavit malou vodní elektrárnu u strakonického hradu navodil Václav Janouš ve svém manipulativním článku zveřejněném dne 10.12.2018 v MF DNES. Upozornil v něm, že soudce Zdeněk Strnad sedící v tříčlenném senátu, který zrušil ve Strakonicích volby, dříve pracoval na Ministerstvu zemědělství ČR. Václav Janouš v článku upozorňuje, že "v době, kdy byl ministr Toman náměstkem, pracoval jako právník ministerstva zemědělství a později jako šéf státní správy ve vodním hospodářství".

V uvedeném případě jde o zcela zjevnou spekulaci, to ovšem Janoušovi nevadí. Jeho sdělení přece „zní podezřele“ a to stačí, aby svou manipulací ovlivnil veřejné mínění ve Strakonicích. To v konečném důsledku pomůže jeho příteli Břetislavu Hrdličkovi a jeho politickému hnutí Strakonická Veřejnost. A aby měla jeho manipulace větší dosah, sám odkaz na článek zveřejnil ještě na strakonickém facebooku zvaném Strakoňáci.

Podívejme se nyní blíže na „novinářské kvality“ Václava Janouše. Ukazují, že ve svých článcích rovněž lže a manipuluje se čtenáři. Uvedené dokazují tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR „Ministerstvo vnitra se ohrazuje proti článku MF DNES“ a „Reakce na zavádějící článek MF Dnes a iDnes“. O neprofesionalitě novináře Václava Janouše se diskutovalo i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konkrétně ve čtvrtek 28. ledna 2016. V současné době neprofesionalita reportéra Václava Janouše ohrožuje demokracii ve Strakonicích.

Reportér Václav Janouš nejenom že své spekulace o propojení soudce Zdeňka Strnada s malou vodní elektrárnou zveřejnil v tištěné MF DNES, odkaz na vydání uveřejnil i na strakonickém facebooku Strakoňáci

Foto 3: Reportér Václav Janouš nejenom že své spekulace o propojení soudce Zdeňka Strnada s malou vodní elektrárnou zveřejnil v tištěné MF DNES, odkaz na vydání uveřejnil i na strakonickém facebooku Strakoňáci

Důkazem podjatosti soudce Zdeňka Strnada má být pouze jeho dřívější zaměstnání na Ministerstvu zemědělství ČR. Uvedenou nepravdu šíří ve Strakonicích zejména lidé spojení se Strakonickou Veřejností, rozesílači nejrůznějších e-mailových přeposílaček a uživatelé facebooku. Stejně tak lidé ve městě formou „jedna paní povídala“.

Nyní se podívejme na důkazy. Skutečnost, že soudce někde dříve pracoval, z něho rozhodně ještě nedělá agenta ministra Tomana. Předložme si ale jeden z nejzásadnějších důkazů. Ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup a občané Strakonic jsou přesvědčeni, že právě údajná podjatost soudce Zdeňka Strnada tvoří základ ústavní stížnosti Strakonické Veřejnosti a vedení města. Skutečnost je ovšem taková, že Strakonická Veřejnost toto používá pouze pro manipulaci s občany města. U Ústavního soudu nebyla uvedená skutečnost stěžovateli vůbec použita! Pro upřesnění, podavateli ústavní stížnosti jsou Strakonická Veřejnost, Mgr. Břetislav Hrdlička, Město Strakonice a Rada města Strakonice.

Dalším důkazem, že při rozhodování Krajského soudu v Českých Budějovicích nehrála žádnou roli malá vodní elektrárna je skutečnost, že dvě soudkyně rozhodující ve věci zrušení voleb rozhodovaly také ve věci zamítnutí výstavby malé vodní elektrárny ve Strakonicích. Jak tedy mohly dvě soudkyně lobovat za stavbu elektrárny, když ji samy zhruba před 3/4 rokem zamítly? A i kdyby byl soudce Zdeněk Strnad podjatý, nic by mu to stejně nepomohlo v okamžiku, kdy o zrušení voleb rozhodoval tříčlenný senát. Strakonická Veřejnost si je toho moc dobře vědoma, proto uvedenými skutečnostmi  ani u Ústavního soudu neargumentuje.

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích z 10.1.2018, na základě kterého došlo k nemožnosti stavět u strakonického hradu malou vodní elektrárnu. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které o 3/4 roku později zrušily volby ve Strakonicích (Poznámka: doplňující usnesení z 5.3.2018 opravilo v rozsudku pouze správně navrhovatele na „Povodí Vltavy, státní podnik“).

Foto 4: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích z 10.1.2018, na základě kterého došlo k nemožnosti stavět u strakonického hradu malou vodní elektrárnu. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které o 3/4 roku později zrušily volby ve Strakonicích (Poznámka: doplňující usnesení z 5.3.2018 opravilo v rozsudku pouze správně navrhovatele na „Povodí Vltavy, státní podnik“).

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, na základě kterého došlo ke zrušení voleb ve Strakonicích. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které zhruba o 3/4 roku dříve znemožnily ve Strakonicích stavět u hradu malou vodní elektrárnu.

Foto 5: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, na základě kterého došlo ke zrušení voleb ve Strakonicích. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které zhruba o 3/4 roku dříve znemožnily ve Strakonicích stavět u hradu malou vodní elektrárnu.

Místo u strakonického hradu na historické fotografii, kde měla vyrůst novodobá malá vodní elektrárna

Foto 6: Místo u strakonického hradu na historické fotografii, kde měla vyrůst novodobá malá vodní elektrárna

Na závěr se ještě musíme vypořádat s tvrzeními ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa vyřčenými v jeho zprávách, vysílaných dne 21.12.2018. Ten ve své televizi tvrdil, že volby mělo vyhrát politické uskupení, které mělo mít vazby na rodinu Tomanů. Ono uskupení pak mělo po volbách Tomanům údajně pomoci u strakonického hradu postavit malou vodní elektrárnu. Podle Jaromíra Soukupa prý „Tomanem vyvolené sdružení“ volby nevyhrálo. Dále tvrdí, že „Tomani podali na výsledek voleb stížnost“. Jaromír Soukup dále ve své reportáži navozuje podjatost soudce Zdeňka Strnada při zrušení voleb ve Strakonicích – viz video č. 1 výše. Strakonická radnice prý soudce Strnada podezírá z toho, že z důvodu jeho dřívějšího zaměstnání na Ministerstvu zemědělství ČR nebyl nestranný v kauze zrušených voleb.

Asi nejzajímavější je tvrzení Jaromíra Soukupa když tvrdí, že: „Strakonická radnice z těchto důvodů v rámci ústavní stížnosti rozporuje i nezávislost toho soudce Strnada, který měl být správně kvůli potencionální podjatosti z rozhodování o neplatnosti voleb prostě vyloučen“.

Nechceme pana Jaromíra Soukupa hned podezírat ze záměrného uvádění nepravdy. Proto jsme se s ním také spojili a požádali ho, abychom mohli v jeho některém pořadu vše uvést na pravou míru. A protože si pan Soukup podle svých slov zakládá na pravdivosti svých tvrzení – viz video č. 2 níže, věříme, že nám to umožní.

Co je tedy na tvrzení pana Soukupa nepravdivého? I když přímo nezmiňuje politické hnutí Změna pro Strakonice, z jeho slov vyplývá, že ho má ve své řeči na mysli. Pokud je tomu skutečně tak, je třeba uvést, že Změna pro Strakonice nemá nic společného s ministrem Miroslavem Tomanem a ani s nikým z jeho rodiny. S ministrem Tomanem a jeho rodinou nemá nic společného ani podavatel volební stížnosti Karel Janský. Volební stížnost navíc nepodalo žádné sdružení ani rodina Tomanů, učinila tak jenom jedna soukromá osoba – Karel Janský. Co se týká výstavby malé vodní elektrárny u strakonického hradu, Změna pro Strakonice i sám Karel Janský jsou rozhodně proti takové výstavbě. Důležitým důkazem je právě fakt, že Strakonická Veřejnost ani vedení Města Strakonice ve skutečnosti nezpochybnili u Ústavního soudu nepodjatost soudce Zdeňka Strnada. Celá kauza navozuje teorii, že se pan Jaromír Soukup stal obětí manipulace a lží. Věříme, že se brzy dozvíme, kdo mu takové informace poskytl.

Video 2: Kauzy Jaromíra Soukupa vysílané dne 8.1.2019, ve kterých pan ředitel uvedl, jak mu záleží na tom, aby jeho pořady byly pravdivé

Karel Janský

Obsah fotografií a videí: Foto 1 – Jedním ze zdrojů informací o spojení zrušených voleb se záměrem postavit u strakonického hradu malou vodní elektrárnu byly Moje zprávy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov odvysílané dne 21.12.2018; foto 2 – Neprofesionální rozhovor reportéra MF DNES Václava Janouše se strakonickým starostou a jeho přítelem Břetislavem Hrdličkou uveřejněný v MF DNES dne 8.10.2018; foto 3 – Reportér Václav Janouš nejenom že své spekulace o propojení soudce Zdeňka Strnada s malou vodní elektrárnou zveřejnil v tištěné MF DNES, odkaz na vydání uveřejnil i na strakonickém facebooku Strakoňáci; foto 4 – Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích z 10.1.2018, na základě kterého došlo k nemožnosti stavět u strakonického hradu malou vodní elektrárnu. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které o 3/4 roku později zrušily volby ve Strakonicích (Poznámka: doplňující usnesení z 5.3.2018 opravilo v rozsudku pouze správně navrhovatele na „Povodí Vltavy, státní podnik“).; foto 5 – Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20.11.2018, na základě kterého došlo ke zrušení voleb ve Strakonicích. Na jeho vydání se podílely i soudkyně JUDr. Tereza Kučerová a JUDr. Věra Balejová, které zhruba o 3/4 roku dříve znemožnily ve Strakonicích stavět u hradu malou vodní elektrárnu.; foto 6 – Místo u strakonického hradu na historické fotografii, kde měla vyrůst novodobá malá vodní elektrárna; video 1 – Moje zprávy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov odvysílané dne 21.12.2018; video 2 – Kauzy Jaromíra Soukupa vysílané dne 8.1.2019, ve kterých pan ředitel uvedl, jak mu záleží na tom, aby jeho pořady byly pravdivé.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – barrandov.tv; foto 2 – MF DNES; foto 3 – facebook.com; foto 4 – Krajský soud v Českých Budějovicích; foto 5 – Krajský soud v Českých Budějovicích; foto 6 – archiv iStrakonice.cz; video 1 – barrandov.tv; video 2 – barrandov.tv.

Zpět na úvodní stránku