Zpět na úvodní stránku

Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část

12.2.2016. „Marcelu Vlčkovou v čele představenstva pivovaru vystřídal Rudolf Oberfalcer. Z funkce předsedkyně představenstva společnosti Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice byla radou města 27. ledna 2016 odvolána Marcela Vlčková.“ Tolik polooficiální sdělení umístěné pouze na stránkách Strakonické televize (STTV) a v přehledu zpráv STTV na webu města – tam jenom jako odkaz. Ač se tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková v poslední době vyjadřuje k širokému spektru otázek, tato závažná zpráva se nikde jinde oficiálně neobjevila. Nepočítáme-li zprávy novinářů.

Obsah článku:

  1. Odvolání Marcely Vlčkové z představenstva strakonického pivovaru;
  2. Výroční zpráva strakonického pivovaru za rok 2014;
  3. Přiblížení osoby a názorů nového předsedy představenstva strakonického pivovaru, radního Rudolfa Obelfacera.

Polooficiální zpráva pokračuje dále: „Důvodem rozhodnutí jediného akcionáře (měšťanského pivovaru – pozn. redakce) byla mimo jiné snaha zvýšit výstav piva Dudák, proto byl do funkce člena představenstva jmenován sládek Ing. Dušan Krankus, odborník z oboru pivovarnictví.“

Reklama strakonického pivovaru u pivovaru

Foto 1: Reklama strakonického pivovaru u pivovaru

Jmenování a odvolávání vrcholových manažerů je celkem běžnou záležitostí. Ve Strakonicích se ale v posledních 15 měsících skoro každé jmenování a odvolání stává aktem vyvolávajícím značné rozpaky a rozčarování. Hodnotit práci paní Vlčkové a její přínos pro pivovar je nyní předčasné. Nikdo mimo pivovar totiž přesně neví, co se za dobu jejího působení v pivovaru skutečně událo a jak na tom vlastně pivovar je. Pro hodnocení doby předešlé se pak zase stalo pravidlem, že dnes je ve Strakonicích „povoleno“ připomínat si pouze náklady a nikoliv přínosy kroků minulých, které pivovar zařadily mezi moderní provozy. Otázkou zůstává, zda finanční ztráta nebyla minulým vedením díky nákladným rekonstrukcím plánována a zisk za loňský rok zda nebyl jen logickým nárůstem po dokončení hlavních investic. Jako tomu bylo u teplárny.

Nejdříve si přiblížíme, co má společného strakonický pivovar se Strakonickou Veřejností. Kuriózní je, že povinně odesílaná výroční zpráva na soud byla za rok 2014 doručena novým vedením pivovaru až 5.2.2016. Tedy přesně v den, kdy byla na serveru eStrakonice.cz zveřejněna kritika nedodání této výroční zprávy pivovaru v článku „Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti“. Vytvořena přitom byla údajně již 31.3.2015. Proč je na str. 2 výroční zprávy uvedeno datum „červen 2014“, tedy polovina hodnotícího období, je lepší asi nezkoumat. Že je to vše pouze detail? Pouhé opomenutí zaslání zprávy? Možná, ale uvedené „detaily – nedostatky“ slýcháme ve Strakonicích čím dál tím častěji. Když nic jiného, tak články na serveru eStrakonice.cz jsou pro nové vedení alespoň zdrojem informací o jejich úkolech a zanedbaných povinnostech.

Nejenom tedy Strakonická Veřejnost jaksi zapomíná (OPAKOVANĚ) posílat své výroční zprávy – a když je dodatečně pošle, bývají někdy NEÚPLNÉ. Dokonce i strakonický pivovar jaksi opomněl odevzdat svoji výroční zprávu, která byla na soud dodána až v den kritiky na serveru eStrakonice.cz. Zajímavé by bylo porovnat čas zveřejnění článku na eStrakonice.cz s časem odeslaní datové zprávy z pivovaru s výroční zprávou na Krajský soud v Českých Budějovicích. Pokud nebyla na soud dodána jinou cestou, což je ovšem málo pravděpodobné.

Šokující součástí výroční zprávy strakonického pivovaru za rok 2014 je „Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti“ (str. 19 až 20 – číslováno v PDF průběžně). Nejzávažnějšími fakty jsou tyto části:

Základ pro výrok s výhradou. Od vedení společnosti jsme neobdrželi zápisy statutárních a dozorčích orgánů vč. rozhodnutí jediného akcionáře po 1.1.2015 až do doby vydání této zprávy auditora. K dispozici jsme měli jen dokumenty, které jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku. Na základě výše uvedeného nemáme jistotu, že nebyla učiněna rozhodnutí či nebyly projednány zásadní  záležitosti, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku k 31.12.2014. … Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.“

Základ pro výrok s výhradou nezávislého auditora, který je součástí výroční zprávy strakonického pivovaru za rok 2014

Foto 2: Základ pro výrok s výhradou nezávislého auditora, který je součástí výroční zprávy strakonického pivovaru za rok 2014

Otázkou je, kde je zhruba 15 měsíců slibovaný audit strakonického pivovaru prokazující údajné nehospodárnosti v pivovaru a proč nové vedení nepředložilo nezávislému auditorovi všechny potřebné dokumenty. Stále intenzivněji se nabízí otázka – co nové vedení pivovaru tají a jak to bylo skutečně s hospodařením pivovaru do převzetí moci novým vedením?

A ještě maličkost. V duchu Strakonické Veřejnosti je zaslaná výroční zpráva za rok 2014 oproti minulým letům v černobílém provedení. Navíc v podobě otřesně provedené kopie, s jejíž vizuální realizací by neuspěl ani žák základní školy. Snad by se tyto detaily daly přehlédnout se zavřením obou očí, kdyby alespoň toho člověka, který dokument skenoval, někdo tuto činnost naučil. Pokud by se jednalo o výroční zprávu Tančícího domu v Praze, dalo by se to pochopit. Předložit ovšem výroční zprávu firmy s více než 100 milionovým obratem v tak otřesné podobě, to je skutečně ostuda! K nahlédnutí zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42319209&subjektId=158093&spis=413288. Doporučeny jsou zejména strany s „tančícím textem“ číslo 22 až 42 (číslováno v PDF průběžně). Možná by bylo dobré, aby někdo vedení pivovaru naučil, že se dokumenty dají ukládat přímo ve formátu PDF – jak to běžně dělají studenti středních a vysokých škol. Některé texty by pak nebyly téměř nečitelné…

Jedna z mnoha křivě naskenovaných a špatně čitelných stran závěrečné zprávy strakonického pivovaru za rok 2014 připomínající Tančící dům v Praze

Foto 3: Jedna z mnoha křivě naskenovaných a špatně čitelných stran závěrečné zprávy strakonického pivovaru za rok 2014 připomínající Tančící dům v Praze

„Omluvou“ snad může být jen skutečnost, pokud se předkladatel snažil v rychlosti stihnout datum předání výroční zprávy do půlnoci 5.2.2016. To proto, aby stihnul odevzdání alespoň ke stejnému datu, jako byl vydán kritizující článek „Nulová sebereflexe Strakonické Veřejnosti na serveru eStrakonice.cz. V této ostudné podobě si nyní, i v budoucnu, může kdokoliv stáhnout výroční zprávu z webu justice.cz. Případní obchodní partneři jistě „ocení“ její „profesionální provedení“. I takto se hazarduje s marketingem a firemní kulturou ve strakonickém pivovaru!

Zarážející je i skutečnost, že paní Vlčková, ač zastupuje (zastupovala) město v představenstvech teplárny i pivovaru a současně je předsedkyní majetkové a bytové komise, tak nikdy nepřišla na jednání zastupitelstva města se představit – třeba jenom krátkým proslovem o sobě. Alespoň v době, kdy byla zastupitelstvem schvalována do představenstva teplárny. Rovněž neustálé ujišťování, že nové vedení muselo řešit obrovské problémy pivovaru zanechané předchozím vedením, navíc bez důkazů, již můžeme zařadit mezi „strakonický folklór“ nového vedení. Věrohodně nepůsobí ani slova radního Oberfalcera. Ten tvrdil na adresu minulého vedení, že: (5. ZM, 4:45:43) „My jsme to převzali v takovým bordelu!“. Na uvedené tvrzení lze snad jen aplikovat výrok Jana Wericha, že „Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše“. To proto, že pokud vysoce postavený představitel města použije místo konkrétního vysvětlení aroganci, tak se sám stává nedůvěryhodným politikem.

Výsměchem všem alespoň trochu přemýšlivým a rozumným lidem je pak skutečnost, že když údajně paní Vlčková pomohla pivovaru „svou ekonomickou erudicí k dosažení ziskového výsledku za rok 2015“, tak proč byla odvolána? Nové vedení Strakonic již asi nabylo dojmu, že jim ve Strakonicích projde opravdu jakýkoliv nesmysl. Na druhou stranu to není nic nového. Od lidí s podobným vzorcem uvažování a chování se podobné excesy dají očekávat. Nesmyslem totiž je už skutečnost, že by zvětšení výstavu měl řešit sládek pivovaru. Ten se má starat především o vaření dobrého piva a ne o marketing a rozvoj pivovaru. K čemu je potom obchodní útvar pivovaru a ředitel? Navíc třeba radní Oberfalcer přece dlouhodobě zastává názor, že nikdo z vedení pivovaru by neměl být v jeho představenstvu. Tak co se skrývá za tak náhlým názorovým obratem?

Předsedou představenstva pivovaru byl jmenován radní Rudolf Oberfalcer. Ten samý radní, který dlouhodobě poškozuje ekonomické zájmy jak strakonického pivovaru, tak i třeba teplárny Strakonice. Není na to rozhodně sám, radní Oberfalcer patří ovšem k těm nejaktivnějším. A v čem ono poškozování spočívá? V podnikání existuje něco jako image firmy, firemní kultura, firemní identita. Každý podnik se snaží budovat image své značky. Image firmy je pak tvořena zejména vnímáním zákazníků, a to jak vědomým, tak i podvědomým. Jedná se o souhrn dojmů získaných z mnoha zdrojů. Když tedy zástupce vlastníka firmu neustále pomlouvá a dehonestuje veřejně to, co bylo ve firmě v minulosti provedeno, jedná se o hazardéra a krajně nezodpovědného člověka. Takový jedinec by byl z normální společnosti vyhozen, anebo minimálně „uklizen“ někam, kde by nebyl moc vidět a nemohl škodit. Ve Strakonicích takový člověk ovšem naopak stoupá nahoru.

Inzerát firmy profitující na pomlouvačné kampani zaměřené proti strakonické teplárně (Týdeník Strakonicko, 5.8.2015)

Foto 4: Inzerát firmy profitující na pomlouvačné kampani zaměřené proti strakonické teplárně (Týdeník Strakonicko, 5.8.2015)

A v čem je nebezpečí člověka, jakým je třeba radní Oberfalcer, pro firmu jako takovou? Uveďme si příklad. Radní Oberfalcer s některými kolegy z vedení města, pivovaru a teplárny rozjeli mimo negativní propagace pivovaru i negativní kampaň týkající se teplárny. Vše bylo prezentováno veřejně. Krátce poté se v Týdeníku Strakonicko objevil inzerát konkurence, stavící svoji reklamní kampaň na údajných problémech teplárny. Ty přitom nikdy nebyly veřejně doloženy! Radní Oberfalcer sice není přímo ve vedení teplárny, na poškozování dobrého jména této společnosti se ovšem podílel velmi aktivně. Přesné vyčíslení škody způsobené radním Oberfalcerem a jeho kolegy na dobrém jménu pivovaru a teplárny je těžké stanovit. Čtenáři se ale mohou zeptat kteréhokoliv soudného majitele firmy, zda by jeho společnost poškodilo, kdyby veřejně a dobrovolně sděloval, jaké všechny problémy jeho společnost měla a má.

Zajímavé je, že Strakonickému pivovaru klesl v roce 2015 výstav o 2 500 hektolitrů. A to v roce mimořádně příznivém pro prodej piva. Radní Oberfalcer byl přitom po celý uvedený rok v představenstvu pivovaru. Tak je snížení výstavu piva skutečně vinou bývalého vedení pivovaru a města? Problém je asi úplně jinde. Především pak ve velmi špatném marketingu a ekonomické strategii strakonického pivovaru. Uvedený fakt si rozebereme podrobněji v dalších částech našeho seriálu. Zabývat se budeme detailně i výzkumem marketingu a prodejem strakonického piva, který byl proveden v loňském roce přímo v hospodách a restauracích, které prodávají či prodávaly strakonické pivo.

Zvýšení výstavu piva je k ničemu, když ho nebude kam prodat! Pro sládka strakonického pivovaru jistě není problém rapidně výstav zvýšit – na to ale nemusí být v představenstvu firmy. Pokud někdo netuší, že nejdříve musí zvýšit prodej a až následně výstav piva, tak takový člověk je velkým nebezpečím pro ekonomiku strakonického pivovaru!

Restaurace Van Morrison v Brně čepující strakonické pivo

Foto 5: Restaurace Van Morrison v Brně čepující strakonické pivo

Dnes se ale podíváme na problematiku trochu jinýma očima. Připomeneme si slova radního Oberfalcera. Přibližují obavy, které můžeme mít v souvislosti s jeho novou funkcí – předsedy představenstva strakonického pivovaru. Světlo do skutečnosti, že klesá za jeho účasti na vedení pivovaru výstav, dokumentují rovněž zde na konci uvedené související články. Zajímavý je třeba dodatek k první části našeho seriálu o pivovaru, která se zabývá mimořádně nepovedenými novými webovými stránkami pivovaru – viz „Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 1. část, první komentář. Pod jejich tvorbou je podepsána skupina zahrnující i jméno Filip Oberfalcer. Že by náhoda? Anebo střet zájmů? Jak asi probíhalo výběrové řízení na zhotovitele nové internetové prezentace pivovaru? Jaké bylo jeho zadání? Kdo byl příjemcem „odměny“? Kolik prezentace vlastně stála? Její zveřejnění bylo každopádně velmi amatérským počinem.

Zajímavou skutečností – již zmíněnou, je také fakt, že radní Oberfalcer dříve rázně prosazoval oddělení managementu firmy od představenstva. Jak u pivovaru, tak i u teplárny. Podívejme se na důkaz. Příkladem nám může být situace kolem teplárny, kdy se ustanovovalo nové představenstvo a nová dozorčí rada.

Aleš Seitz, bývalý ředitel teplárny (4. ZM, 0:28:46) – „Ještě mi dovolte několik zásadních skutečností k návrhu zástupců města do orgánů společnosti, o kterých dnes budete hlasovat. Při jednání se zástupci města jsem jménem představenstva připomínal, že akciová společnost 20 let fungovala spolehlivě, vytvářela zisk, obnovila technologické zařízení tak, aby vyhovovalo veškeré stávající legislativě, i budoucí legislativě, která bude postupně platit od roku 2016, 2018 a 2022. Mohu konstatovat, že Teplárna Strakonice je v současné době připravena na dalších 20 až 30 let provozu hlavního výrobního zařízení a rozvodu tepla“…(Poznámka: vyjmenovává dokončování zásadních staveb a oprav z jeho éry vedení společnosti)… „Z těchto důvodů jsem žádal, aby byla zachována kontinuita řízení“.

Aleš Seitz, bývalý ředitel teplárny (4. ZM, 0:31:24) – „Pod pojmem kontinuita řízení jsem si představoval, že v představenstvu společnosti budou minimálně dva zástupci, dva kvalifikovaní zástupci z řad strategických zaměstnanců Teplárny Strakonice, kteří podrobně znají vše o fungování společnosti navenek i dovnitř a budou předávat tyto zkušenosti novým členům představenstva tak, aby tito noví členové řídícího orgánu společnosti mohli při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.“

Za teplárnu byl do představenstva a dozorčí rady nakonec navolen pouze jeden zaměstnanec, a to hlavní inženýr údržby. Jeho jméno není důležité. Šlo tedy o zástupce maximálně středního managementu. Na skutečnost, že ani jeden člověk z vrcholového managementu nebude zastoupen v představenstvu ani dozorčí radě, odpovídal radní Oberfalcer.

Radní Oberfalcer (4 ZM, 0:47:06) – „Já bych na to vodpověděl, že to uspořádání by mělo bejt tak, že pokud možno management bude oddělen od představenstva – od vlastníka, a management bude především najatý, nikoliv nebude v představenstvu jako vlastník, jako tomu bylo doposud. Všude ve světě je to běžná praxe. Proto jsme voddělili i pivovar, management od od vlastnickýho vykonávání a myslím si, že to bylo dobře a ukáže se, že to bylo dobře.“ Proč tedy nyní v pivovaru bude ve vedení společnosti zástupce vrcholového managementu, kterým sládek pivovaru bezpochyby je?

Radní Oberfalcer toho asi moc ze světa neviděl. Nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na jistě respektovanou firmu ČEZ, a. s. Ani tady nejsou konkrétní jména důležitá. Předsedou představenstva je generální ředitel firmy. Místopředsedou představenstva je ředitel divize Finance. Členem představenstva je ředitel divize Nová energetika. Členem představenstva je ředitel divize Výroba. Členkou představenstva je ředitelka divize Správa. Členem představenstva je ředitel divize Obchod. Členem představenstva je ředitel divize Vnější vztahy a regulace. Radní Oberfalcer si velmi plete orgány společnosti a asi netuší, že představenstvo plní jinou funkci, než dozorčí rada.

Znepokojivé je i to, jak radní Oberfalcer dokáže mluvit nepravdy. Otázkou je, zda se mu dá vůbec ještě po zkušenostech s ním věřit. Anebo si čtenáři myslí, že je dobré nechat řídit někoho firmu a požadovat po něm skládání účtů až na konci volebního období? Nebude již pozdě? Dal by třeba majitel soukromé firmy někomu důvěru a následně ho kontroloval až za čtyři roky? Jak je možné věřit radnímu Oberfalcerovi a například jeho kolegovi, starostovi Hrdličkovi, když si můžeme přiblížit jejich nepravdivé výroky na dalším příkladu z teplárny? Jednalo se o „záruky“ radního Oberfalcera a starosty Hrdličky řediteli Aleši Seitzovi a vedení teplárny, kteří měli být nahrazeni v představenstvu. Jak ve skutečnosti záruky těchto dvou pánů dopadly, moc dobře ví celé Strakonice… Když pánové potřebovali prosadit své záměry, byli ochotni slíbit prakticky cokoliv.

Radní Oberfalcer odpovídal řediteli Seitzovi: (4. ZM, 1:00:37) – „Pane řediteli, nemusíte mít obavy, že budeme dělat nějaké organizační změny v managementu, který řídí teplárnu! My se snažíme jenom změnit zástupce města v dozorčí radě a představenstvu… je to možná zbytečná nervozita. A Ing. Voržáčková zůstane na svým místě, pan Kutheil zůstane na svým místě – pokavaď ho někdo nenahradí, vy zůstanete na svým místě. Akorát v představenstvu a v dozorčích radách prostě budou změny. Tak nevím, jaká nervozita z toho, že teplárna přestane fungovat. Změní se akorát zástupci vlastníka v dozorčích orgánech a představenstvu. Nic víc, nic míň.“

Starosta Hrdlička – (4. ZM, 1:16:36) – „Pan ředitel (Poznámka: jedná se o ředitele Seitze) v teplárně rozhodně bude a bude dělat ředitele"… (4. ZM, 1:17:06) – „Já jsem, já jsem tam napsanej jenom proto, že jsem starosta, takže to budu mít na starost…“ (4. ZM, 1:17:31) – „Pan Ing. František Mareš by měl bejt nástupce pana Kutheila s tím, že si ho pan Kutheil trošku ještě vychová.“… (4. ZM, 0:33:31) – „Chtěl bych říct, k tomu, že pan Ing. Seitz i pan Kutheil i paní Dvořáčková (Poznámka: Starosta neví, že se jmenuje Voržáčková), inženýrka samozřejmě, budou dále ve vedení společnosti a že se s nimi počítá jako s odborníky. Nebudou tam žádné změny, že by sme měnili vedení společnosti“.

Za krátkou dobu bylo ovšem vše jinak. Kdy je tedy slovům představitelů města možné věřit? Ještě poznámka ke starostovi Hrdličkovi. Je skutečně pro teplárnu dobře, že tou největší kvalifikací starosty na post předsedy představenstva teplárny je skutečnost, že je starostou a tak to má mít na starost? Nebyl by prospěšnější pro představenstvo teplárny skutečný odborník? Starosta Hrdlička dokonce ani neví, jaký je rozdíl mezi elektrárnou a teplárnou – viz zde: (4. ZM, 1:16:07) – „Jinak pan Josef Zoch, ač ne inženýr, pracoval až téměř rok před důchodem skončil na teplárně v Temelíně“. Byli i do vedení pivovaru skutečně vybíráni lidé podle toho, co umí? Politik může být politikem třeba jenom proto, že pomluvil vše, co bylo v minulosti ve městě vybudováno. A tím získal voliče. Politik nemusí dokazovat, že něco umí. Je proto dobře, že politik automaticky získává právo na obsazení i vysoce odborných pozic?

Co radní Oberfalcer dokáže, si můžeme dokumentovat ještě na jednom případu. Strakonice si moc dobře pamatují, jak nové vedení zametlo s bývalým ředitelem pivovaru Jaroslavem Tůmou, když ho odvolali. A radní Oberfalcer? Asi těžko čtenář uvěří, co dokázal pronést. Lepší je pustit si záznam z jeho vystoupení, ve kterém se snažil svalit vinu na samotného bývalého ředitele pivovaru.

Radní Oberfalcer – (5. ZM, 4:44:00) – „To co to co vám pan Tůma vysvětluje, jakoby s svoji svoje nějaký dodatečný důvody a a nějakej svůj alibismus, proč byl proč byl odvolán a a odvolává se na to, že že nemoch provést kontrolu nějakech polovičatejch neuzavřenejch inventur to jsou prostě jeho jeho argumenty, a není to pravda, on sám nabídnul prostě rezignaci a to prosím“.

Další důkazy a fakta o strakonickém pivovaru přinese třetí část seriálu.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Reklama strakonického pivovaru u pivovaru; foto 2 – Základ pro výrok s výhradou nezávislého auditora, který je součástí výroční zprávy strakonického pivovaru za rok 2014; foto 3 – Jedna z mnoha křivě naskenovaných a špatně čitelných stran závěrečné zprávy strakonického pivovaru za rok 2014 připomínající Tančící dům v Praze; foto 4 – Inzerát firmy profitující na pomlouvačné kampani zaměřené proti strakonické teplárně (Týdeník Strakonicko, 5.8.2015); foto 5 – Restaurace Van Morrison v Brně čepující strakonické pivo.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1, 5 – Karel Janský; foto 2 – justice.cz; foto 3 – justice.cz + Karel Janský; foto 4 – Týdeník Strakonicko, 5.8.2015.