Zpět na úvodní stránku

Nulová sebereflexe
Strakonické Veřejnosti – 4. část,
aneb zloděj volá „chyťte zloděje“

15.8.2019. Občané Strakonic se mohou sami přesvědčit, co je Strakonická Veřejnost zač, jací jsou to manipulátoři a čeho všeho jsou schopni, aby se udrželi u moci. Dvakrát Krajský soud a dvakrát Ústavní soud konstatoval, že Strakonická Veřejnost v předvolební kampani podváděla. Devět měsíců mohla Strakonická Veřejnost předkládat své důkazy a napadat důkazy svých oponentů, včetně těch od podavatele volební stížnosti Karla Janského. Na nejvyšší soudní úrovni bylo dokázáno, že Strakonická Veřejnost jednala nečestně a ještě se to snažila zamaskovat účelovou likvidací hlasovacích lístků. Strakonická Veřejnost poškodila zájmy občanů Strakonic a průtahy s opakováním voleb způsobila ona sama. Minimálně tím, že se neustále odvolávala, aniž by přitom předkládala jakékoliv pádné důkazy, které by hovořily v její prospěch.

Článek z facebooku Strakonické Veřejnosti uveřejněný dne 14.8.2019

Foto 1: Článek z facebooku Strakonické Veřejnosti uveřejněný dne 14.8.2019.

Kliknutím zde ho zobrazíte v plné velikosti

Pokud by se Strakonická Veřejnost nesmyslně neodvolávala – a nepředkládala nepravdivá tvrzení, opakované volby mohly ve Strakonicích proběhnout již 30. března 2019 nebo 14. září 2019. Tak, jak je nařídil ministr vnitra ČR. Oba termíny zrušil Ústavní soud v Brně právě jenom kvůli ústavním stížnostem Strakonické Veřejnosti. Stejně tak všechny nepříjemnosti spojené s rozpočtovým provizoriem města byly a jsou způsobeny vinou Strakonické Veřejnosti. Strakonická Veřejnost se dopustila lumpáren, dosud se ale občanům města neomluvila a vinu se snaží shazovat na toho, kdo na jejich lumpárny upozornil.

Pokud se ještě vrátíme k jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 14.11.2018, tak již tam Strakonická Veřejnost mohla uplatnit všechny své případné připomínky, návrhy a důkazy. U celého hlavního líčení byla přítomna zmocněnkyně Strakonické Veřejnosti (manželka starosty Břetislava Hrdličky), která se ale většinu času jen doslova znuděně válela po stole a mluvila pouze jednou, a to ještě ne k dané věci, kdy se snažila účelově zpochybnit věrohodnost svědkyně za Změnu pro Strakonice. Poté, co soudu poskytl výpověď starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti, její manžel, tak on sám požádal soud o to, zda by jeho unavená manželka již mohla soudní síň spolu s ním opustit. Soud mu vyhověl a sama Strakonická Veřejnost se tak zbavila možnosti klást svědkům otázky přímo v soudní síni.

Na stránkách magazínu iStrakonice.cz budeme postupně v následujícím čase přinášet také další podrobnosti ze soudních síní Krajského a Ústavního soudu a rovněž i výroky jednotlivých protagonistů. Přesně tak, jak byly prezentovány a jak zazněly.

Nyní pojďme k dnešním dnům. Výsledek soudních tahanic je známý a již neměnný. Pokud by ve Strakonické Veřejnosti působili slušní lidé, tak by se celé hnutí omluvilo strakonickým občanům za jimi způsobené obtíže. Strakonická Veřejnost ovšem zvolila jinou taktiku. Staví se do role oběti a „háže špínu“ na své oponenty. Příkladem je článek uveřejněný na facebooku Strakonické Veřejnosti dne 14.8.2019. Je dobré si ho přečíst. Ukazuje, co všechno je schopna Strakonická Veřejnost použít pro svá manipulativní jednání.

Strakonická Veřejnost ve zmíněném textu použila pasáže z vědecké práce podavatele volební stížnosti Karla Janského a ty prezentovala jako „zaručený důkaz“ toho, že podle nich Karel Janský u soudu, týkajícího se voleb ve Strakonicích, údajně lhal. Když Strakonické Veřejnosti k prosazení „jejich pravdy“ nestačilo devět měsíců a čtyři soudy, tak dnes se neštítí jakékoliv špinavosti, jenom aby získala body u voličů.

Takže závěr. Podavatel volební stížnosti Karel Janský u soudu nelhal. Pokud si to Strakonická Veřejnost myslela, měla dostatek času a možností údajné lhaní prokázat u soudu. Dnes jsou tedy kroky Strakonické Veřejnosti, házející špínu na jejich oponenty, pouze zavrženíhodným jednáním, jenž Strakonickou Veřejnost vyčleňuje ze společnosti slušných lidí.

Ještě několik slov tzv. pod čarou. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička uveřejňoval tiskem a televizí prohlášení, že Karel Janský se bude odvolávat tak dlouho, až mu soud dá za pravdu a že i příští volby napadne, pokud v nich neuspěje. Je to lež a starosta Hrdlička je lhář. Karel Janský uvedené nikdy neřekl a ani nenapsal. A ještě k místostarostovi Rudolfu Oberfalcerovi, který v Týdeníku Strakonicko číslo 33 zde dne 14.8.2019 prohlásil, že „Byť se v usnesení ústavní stížnosti objevily některé nestandardní věci, jako například výměna soudce v průběhu řízení či připuštění Karla Janského jako vedlejšího účastníka řízení bez povinnosti zastupování advokátem“. Nelze než konstatovat, že Oberfalcer je lhář a darebák, protože Karel Janský byl v obou řízeních před Ústavním soudem řádně zastupován advokátem a výměna soudce Ústavního soudu není ničím neobvyklým. Zvláště, když se ústavní stížnost týkající se voleb ve Strakonicích projednávala jako přednostní a nebyl čas čekat, až všichni soudci budou mít prostor se případu plně věnovat.

A vlastně ještě jeden příklad. Podavatel volební stížnosti Karel Janský zveřejnil usnesení Ústavního soudu na webu iStrakonice.cz dne 12.8.2019 a Ústavní soud ho zveřejnil na svém webu až 13.8.2019. Na faceboouku se hned objevily konspirace, že Karel Janský měl u soudu protekci a proto prý dostal výsledek do rukou dříve. Pravda je přitom jiná, a to jednoduchá. Všichni účastníci řízení obdrželi usnesení Ústavního soudu 12.8.2019, a to bez jakékoliv protekce – jednoduše ze zákona. Prostě proto, že se jich spor týkal. A to, že Ústavní soud zveřejnil usnesení až o den později, to nebyl žádný nestandardní krok. Někdo uvedené na facebooku pochopil, jiní ale živili konspirace dále.

Občané Strakonic budou asi v nastalém předvolebním čase bohužel zasypáváni množstvím lží, manipulací a dezinformací. Pro Strakonice by bylo nyní důležité, kdyby se každý o veřejné dění zajímal a nedělal si obrázek a názor pouze z jednoho zdroje. Nejlepší je, když při pochybnostech lidé chtějí po sdělovatelích informací důkazy. Někdy je ale třeba dobré se zeptat i druhé strany sporu.

Karel Janský

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – facebook Strakonické Veřejnosti.

Zpět na úvodní stránku