Zpět na úvodní stránku

Architektura moci Strakonické Veřejnosti

23.6.2016. Lidé se většinou nemění, lidé se spíše projevují. Podle toho, do jaké životní situace se dostanou. Kdo byl slušný kdysi, bude slušný i v dnešní době. A naopak. Dostane-li se člověk v některé etapě svého života k moci, nezmění se. Pouze se projeví jeho vlastnosti podle toho, jaký skutečně byl před svým zvolením.  Stalo se tak i ve Strakonicích po volbách v roce 2014. Čím déle je po nich, tím více se dozvídáme pravdu o tom, co se ve městě skutečně stalo a co se v něm děje.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – místo, kde se dají o Strakonické Veřejnosti získat zajímavé informace

Foto 1: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – místo, kde se dají o Strakonické Veřejnosti získat zajímavé informace

Projevují se rovněž členové a spolupracovníci vládnoucího politického hnutí Strakonická Veřejnost (SV). Za běžné situace, za použití svých znalostí a seriózních argumentů, by tito lidé v politickém souboji neměli šanci uspět. Základem jejich programu totiž byl a je populismus, pomlouvání svých předchůdců a likvidace lidí, kteří něco umí a ve svém životě toho hodně dokázali. Takovou „konkurenci“ noví vládci nepotřebují, lidé by si je mohli s nimi srovnávat. Tím se dostáváme i k vysvětlení, co je vlastně základem architektury moci Strakonické Veřejnosti. Výše uvedené.

V roce 1991 natočil režisér Jaroslav Dudek hezký film podle scénáře Jiřího Hubače. Pojmenoval ho Hřbitov pro cizince. Pojednává o šikaně bývalých československých letců RAF z Anglie lidmi, kteří se dostali k moci v Československu po roce 1948. Film tak obsahuje velmi smutné scény, kdy chytří lidé musí diskutovat s jedinci, o které by si jindy lidově řečeno neopřeli ani kolo. Musí se jim ovšem podřídit, protože tito „lidé“ jsou držiteli moci. Ať to byl například funkcionář – skvěle zahraný Rudolfem Hrušínským ml. nebo kádrovák v socialistických Aeroliniích. Když sleduji onen film dnes, dokážu si za funkcionáře nebo kádrováka bez problémů dosadit třeba starostu Břetislava Hrdličku, radní Rudolfa Oberfalcera a Františka Christelbauera nebo zastupitele Josefa Zocha.

Funkcionář z filmu Hřbitov pro cizince skvěle zahraný Rudolfem Hrušínským ml.

Foto 2: Funkcionář z filmu Hřbitov pro cizince – skvěle zahraný Rudolfem Hrušínským ml.

A protože jsem osobně poznal některé profesně i lidsky zlikvidované lidi ve Strakonicích po volbách v roce 2014, dokážu si dosadit za postavy Jiřího Bartošky a Josefa Dvořáka, hrajících piloty RAF, mnohé osoby z tohoto druhého břehu. Předchozí odstavec a tento odstavec jsou osobní vsuvkou do článku, protože jsem jako autor investigativních a publicistických článků o politice ve Strakonicích mnohé pochopil. Těmito dvěma odstavci čtenářům rozhodně nevnucuji své pocity získané při sledování skvělého filmu. Doporučuji však, aby se na film podívali a porovnali jej s důkazy a fakty o strakonické politice posledního roku a půl. Například kapitán Vorel (Jiří Bartoška) se domáhá dodržování dříve uzavřených smluv. Kádrovák z Aerolinií mu odpovídá: „Vaše smlouva byla uzavřena bývalým vedením. Před Vítězným Únorem. Je neplatná. Ještě nějaká připomínka?“.

Omlouvám se, přece jenom vložím ještě třetí vsuvku. Je čistě soukromá a vyjadřuje můj názor. Proto ji takto uvozuji, aby nebyla zaměňována s dalším textem, založeným na důkazech a faktech. Zmínil jsem starostu Břetislava Hrdličku, radní Rudolfa Oberfalcera a Františka Christelbauera a zastupitele Josefa Zocha. Osobně si myslím, že kdyby tito pánové byli u moci v roce 1948 nebo v letech následujících, mrtvých a zmrzačených bývalým režimem bylo by mnohem více… Neodpustím si také ještě jednu citaci ze zmiňovaného filmu. Hovoří bývalý pilot RAF Vilda Semerád (Josef Dvořák): „A já vám řeknu, předsedo, bejt chytrej a mít k tomu vzdělání, no to umí každej blbec, ne? Ovšem kočírovat masy a mít na to dvě měšťanky, panečku, to je kumšt!“. Hezkých výroků je ale ve filmu mnohem více.

Chceme-li pochopit Strakonickou Veřejnost, musíme si nejdříve objasnit základní princip její činnosti. U velkých politických stran, majících zastoupení ve více regionech, můžeme předvídat jejich názory a záměry. Strakonická Veřejnost je ovšem uskupením několika málo lidí, kteří prosazují především své zájmy a pro občany jsou nečitelní. Například ve volbách v roce 2014 kandidovalo za Strakonickou Veřejnost pouze 5 lidí z 21 jako členové uvedeného hnutí, ostatní byli bezpartijní. Redakce iStrakonice.cz získala o Strakonické Veřejnosti zajímavé informace přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kterou musí politické strany a politická hnutí pravidelně informovat o svém hospodaření.

Strakonická Veřejnost byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 8.7.2010. Sama SV uvádí, že vznikli ve Strakonicích dne 25.6.2010. První povinnou každoroční výroční finanční zprávu za rok 2010 podávala SV opožděně až 19.8.2013, to již v režimu pozastavení činnosti. Ve stejném režimu pozastavení činnosti podávala SV své výroční zprávy i za období 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. Znamená to tedy, že za všechny dosavadní roky fungování podala Strakonická Veřejnost povinný dokument v režimu „pozastavení činnosti“. Někdy svou výroční zprávu navíc podala pozdě, jindy zase špatně a musela ji opravovat. Vyznat se v nich je také nesmírně obtížné. Pletou v nich totiž dohromady různé roky a různé finanční částky.

Zajímavostí je i skutečnost, že ve výroční zprávě za rok 2013 (podána až 16.2.2016) Strakonická Veřejnost uvedla, že v daném roce nedostala žádné dary a že příjmy celkem byly 0 Kč. Tedy včetně členských příspěvků. Sama Strakonická Veřejnost k tomu uvádí: „V roce 2013 nemělo hnutí žádné příjmy. Na základě rozhodnutí členské schůze a v souladu se stanovami nebyly pro rok 2013 členům předepsány k úhradě žádné členské příspěvky.“. Uvedené tak dokazuje, že SV není běžným politickým subjektem s normální pravidelnou činností. Jedná se spíše o hnutí „na jedno použití“ – dostat se k moci.

Ve volebním roce 2014 příjmy Strakonické Veřejnosti činily náhle celkem 44 563,06 Kč (z toho položka dary a dědictví 35 168 Kč) – doručeno do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR až dne 16.2.2016. Ovšem pozor, už za dva dny, 18.2.2016, doručila Strakonická Veřejnost do Poslanecké sněmovny jinou výroční zprávu za rok 2014, kde příjmy již činily celkem 67 642,06 Kč (z toho položka dary a dědictví 35 168 Kč). Magazín iStrakonice.cz zná i jména konkrétních dárců.

Z předložených výročních zpráv doručených Poslanecké sněmovně je patrné, že činnost SV provází velké zmatky, neprofesionalita a chaos. Uvedené znaky se ovšem u SV pak objevují i v její činnosti ve vedení města. Politické hnutí SV navíc připomíná účelový subjekt, který si přízeň voličů nezískává svou prací, nýbrž populistickými sliby a cílenou likvidací svých konkurentů – nejenom těch politických. Počty lidí, kteří museli nedobrovolně opustit svá zaměstnání po Vítězném Říjnu 2014, jdou ve Strakonicích minimálně do několika desítek.

Předchozí odstavec je systematicky dokazován na stránkách iStrakonice.cz a články zde zveřejněné dotváří skutečný obraz Strakonické Veřejnosti. Dnes se podívejme na některá další fakta, která dokazují snahu SV dosadit na důležitá místa své lidi s pochybnou odborností a za každou cenu zlikvidovat skutečné odborníky. To, že ne vše bylo ve Strakonicích v personální oblasti za poslední rok a půl v pořádku, přiznal dokonce sám místostarosta SV Milan Jungvirt v Týdeníku Strakonicko z 6.1.2016:

„Ve volebním zpravodaji Strakonické Veřejnosti byl nad vaším proslovem titulek Pracovníci městských podniků, my vás propouštět nebudeme. Vy jste všechna rozhodnutí o odvolání podporoval?… „Ano, musím přijmout zodpovědnost, že jsem takový názor měl. Ale v daný okamžik jsem rozhodnutí o odvolání lidí z jejich postů podpořil. Změny byly nutné. Dnes už vím, že ne všechny změny se povedly.““

„Když voliče lapají, pěkně jim zpívají“ – lež Milana Jungvirta ve volebním Zpravodaji SV

Foto 3: „Když voliče lapají, pěkně jim zpívají“ – lež Milana Jungvirta ve volebním Zpravodaji SV

Ano, ne vše se v životě povede. Uvědomuje si ale místostarosta Milan Jungvirt, že to, co se nepovedlo, byla ve skutečnosti profesní a lidská likvidace konkrétních živých lidí, kteří dlouhá léta pracovali pro Strakonice? Změny byly podle Strakonické Veřejnosti nutné, dosud však nikdo nedoložil, proč vlastně byly ony změny zapotřebí. Provedení auditů se potichu zrušilo a na lidech vyhozených ze zaměstnání zůstaly přilepeny pomluvy. Je skutečně v pořádku budovat si kariéru na bezdůvodné likvidaci někoho jiného a potom pouze říct, že „ne všechny změny se povedly“? Kdo lidem, u kterých „se to nepovedlo“, vrátí práci a dobré jméno? Je opravdu v pořádku dostat se k moci za pomoci špinavých praktik a následně se hájit tím, že my přece už nyní pracujeme dobře?

Strakonické Veřejnosti by se puč (asi nejvýstižnější slovo) na radnici nepovedl bez pomocníků, kteří jim kryjí záda. Dostávají významné posty a vůbec jim nevadí, že se sami podílí na neseriózním jednání. I na jejich rukou se pak nachází ona pomyslná krev lidí, kterým bylo po volbách v roce 2014 ublíženo. Například zastupitelka a radní za KSČM Milada Vlasáková to potvrdila ve Strakonickém deníku z 8.4.2016, když se vyjadřovala k tomu, že lidé kolem strakonické teplárny podali na starostu Břetislava Hrdličku trestní oznámení za zveřejnění nepravdivých informací: „Člence zastupitelstva a radní Miladě Vlasákové (KSČM) ani teď není dostatečně jasné, co se v teplárně vlastně mělo dít. „Spíše bych věřila, že v tom něco opravdu bylo. Proto si myslím, že Břetislav Hrdlička udělal dobře, že to zveřejnil,“ řekla. Podle ní je v dnešní době častý trend, že ten, kdo udělá chybu, ji nepřizná, a začíná se bránit a podávat žaloby.“

Tak zastupitelka a radní Milada Vlasáková neví, co se v teplárně stalo, ale spíše věří, „že v tom něco opravdu bylo“? Takže bylo dobře, když Břetislav Hrdlička zveřejnil nepravdivé informace a profesně i lidsky tím zlikvidoval některé lidi? Navíc je odstranil protiprávně, viz text dále. Jak Milada Vlasáková ví, že někdo v teplárně udělal chybu, když neví, co se tam dělo? Pokud si nyní třeba vymyslíme, že Milada Vlasáková vzala peníze jako úplatek za bezmeznou podporu plánů Strakonické Veřejnosti, tak má tato politička dle své teorie pouze přiznat chybu, nebránit se a nepodávat žalobu? Ví i ona, že se vyjadřuje o živých lidech, které postihla lidská i profesní tragédie?

Obdobně je na tom i koaliční partner Strakonické Veřejnosti Jan Svoboda, zvolený za ANO 2011 a nyní nezávislý. Ten byl v Týdeníku Strakonicko dne 2.3.2016 dotázán: „Jak jste nahlížel na rezignaci a odvolávání lidí z důležitých postů v organizacích města? Během loňského roku se těchto událostí odehrálo dost.“ Jeho odpověď byla následující: „Upřímně? Hektika po volbách přinesla i některé drobné omyly, ale většinu změn bylo nutno udělat co nejrychleji…“

Takže Strakonická Veřejnost se svými koaličními partnery pracovala hekticky, čímž došlo ve Strakonicích k lidským a pracovním tragédiím – no a co? Nazvěme je „drobnými omyly“, na zlikvidované lidi se časem stejně zapomene a „my jako vládci vedeme Strakonice vesele dál ke světlým zítřkům“. „Mrtvé“ jenom překročíme, my za ně nemůžeme, my jsme je přece zlikvidovali v zájmu pokroku. Nezažila ale něco podobného už tato země někdy v minulosti? Kolik lidí můžeme neprávem zničit, abychom to mohli ještě nazývat „drobnými omyly“?

Abychom byli féroví, podívejme se na důkazy některých výše uvedených tvrzení. Tak si například doložme, že ve Strakonicích jsou lidé nahrazování těmi, jejichž odbornosti jsou hodně sporné. Třeba v roce 2015 byl do funkce člena představenstva teplárny dosazen člen Strakonické Veřejnosti Pavel Zach. Nahradil tak skutečné odborníky v oboru teplárenství. Ve funkci zůstal i po valné hromadě teplárny v roce 2016, kdy například z dozorčí rady museli odejít dva členové – prokazatelní teplárenští odborníci. Neodbornost Pavla Zacha v teplárenském oboru jsme přiblížili již v článku „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 3. část“. Tento zastupitel, kromě v článku uvedeného vystoupení – kdy byl k řeči vyprovokován, ani jednou kupříkladu nevystoupil sám na zastupitelstvu města, aby promluvil k nějaké problematice. K čemu je potom takový zastupitel?

Pavel Zach tedy nadále zastupuje město ve významném městském podniku miliardové hodnoty. Připomeňme si ještě jeho řeč, kterou obhajoval svou odbornost v oboru teplárenství na valné hromadě teplárny dne 21.4.2015. Že je jeho řeč zmatečná a nesrozumitelná, není skutečně vinou přepisu. Něco tak strašného dokázal ze sebe vypravit opravdu zastupitel města a člen představenstva teplárny, který za svou činnost bere i nemalé finanční částky:

„Tak k teplárenství, určitě bych chtěl vstupovat do teplárny za techniku, určitě bych se chtěl dál rozvíjet. Rozumět určitě kotlům, jako přímo s teplárnou, samozřejmě nevím, jak kdo měl co do činění, ale určitě za techniku, bych chtěl tady dohlížet na to a myslím, že i používání nějakých zdrojů, vlastních teplárny jak při opravách.“

Na stejné valné hromadě odpovídal desítky minut na odborné dotazy i bývalý ředitel teplárny Aleš Seitz, kterého amatér Pavel Zach také nahradil. Jeho řeč by se dala okamžitě použít jako podklad pro vysokoškolská skripta. Vysvětlení tohoto odborníka, pohybujícího se několik desetiletí v oboru, nakonec akcionář – autor otázek, ohodnotil slovy: „Stačí, děkuji. Omlouvám se, že jsem těch dotazů měl hodně, ale mě to velmi zajímá a velice děkuji za mimořádně fundované a přiléhavé odpovědi.“ Odpovědi Aleše Seitze si čtenáři mohou porovnat s řečí Pavla Zacha tady: „Zápis z valné hromady 21.4.2015 (zveřejněno 6.5.2015)“. Je smutné, když skutečné odborníky nahrazují diletanti…

Podívejme se blíže rovněž na předsedu představenstva teplárny Břetislava Hrdličku. S mnoha jeho legendárními výroky se mohli čtenáři magazínu iStrakonice.cz již setkat na těchto stránkách. Už proto víme, že Břetislav Hrdlička je předsedou představenstva teplárny proto, že je starosta, tak to má přece na starosti (4. ZM – www.strakonice.eu/jednani/602, 16.3.2015, 1:17:06). Už víme, že jadernou elektrárnu Temelín považuje za teplárnu (4. ZM, 16.3.2015, 1:16:15). Víme také, že si plete přístroj na žlučovody a slinivkový vývod s přístrojem na játra (11. ZM, 20.4.2016, 3:18:45). To vše by se dalo přehlédnout jako zdánlivě úsměvné maličkosti, kdyby svou neodborností nepoškozoval Strakonice a jeho občany.

Uveďme si i u Břetislava Hrdličky příklady. Nejdříve si připomeňme jeho manipulaci s tzv. fakturou za údajné erotické služby, kterou tak nekriticky obhajovala i Milada Vlasáková, viz výše. Vše důležité k této manipulaci je uvedeno tady: „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 1. část“. Dnes je již jasné, že starosta Břetislav Hrdlička lhal a nikdy se přitom za svá slova neomluvil.

Podrobně se k výrokům Břetislava Hrdličky, coby předsedy představenstva strakonické teplárny, vrátíme někdy příště. Nyní zůstaneme u stejné valné hromady, na které odborně mluvil Aleš Seitz a velmi neodborně Pavel Zach. Stejný akcionář, jenž doslova zasypal dotazy Aleše Seitze, se zeptal Břetislava Hrdličky na jeho odborné předpoklady pro funkci v představenstvu teplárny. Břetislav Hrdlička ho dosti neohrabaně a arogantně odkázal na zvukový záznam ze zastupitelstva města: „Já bych využil zákona, který říká, že tyto informace, pokud jsou veřejné na internetu, tak si je můžete opatřit a přečíst. Je tam zvukový záznam ze zastupitelstva města, nevím přesně datum, ale tam je to přesně určeno, takže si to můžete poslechnout“.

Skutečně jenom člověk hodně mdlého rozumu může takto odpovědět na valné hromadě akcionáři, který potřebuje informaci v daný okamžik, protože má za pár minut volit zástupce do představenstva teplárny.

Zde je třeba dodat, že valná hromada je nejvyšším orgánem teplárny. Na druhou stranu, proč by Břetislav Hrdlička projevoval nějakou důstojnost k minoritnímu akcionáři, když on sám na valné hromadě zastupoval město Strakonice s podílem 77,3 % na základním kapitálu společnosti a de facto se on sám jako zástupce akcionáře zvolil do představenstva společnosti. Dotazující akcionář jeho odpověď ohodnotil následovně: „Je neuspokojivá“.

Mimochodem, Břetislav Hrdlička odkazoval akcionáře na své „odborné předpoklady“ řečené na zastupitelstvu města v tom smyslu, že on je starosta, tak to má na starosti:  (4. ZM, 16.3.2015, 1:17:06)Já jsem, já jsem tam napsanej jenom proto, že jsem starosta, takže to budu mít na starost“.  Co dodat? Něco umět ve Strakonicích = vstupenka pro zašlapání do země. Proto, aby takový člověk nepřekážel těm, kteří neumí a vládnou tak, jak umí. Zato když napíšete Břetislava Hrdličku třeba jako pilota Boeingu 787 Dreamliner, přeletí s vámi klidně i Atlantik… On je tam „napsanej“, tak to přece musí umět...

Lhaní je dalším znakem, který při vládnutí provází Strakonickou Veřejnost. Potvrdil to nově Břetislav Hrdlička na valné hromadě teplárny konané dne 2.6.2016. Na ní opětovně tvrdil, že bývalé vedení teplárny bylo odvoláno pro ztrátu důvěry. Uvedený důvod přitom nikdy nebyl oficiálním důvodem k odvolání bývalých manažerů, ten si vymyslel Břetislav Hrdlička, aby asi získal podporu veřejnosti ke krokům nového vedení.

Na valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s. konané 2.6.2016 v kulturním zařízení v Radošovicích, Břetislav Hrdlička ukázal, co je skutečně zač

Foto 4: Na valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s. konané 2.6.2016 v kulturním zařízení v Radošovicích, Břetislav Hrdlička ukázal, co je skutečně zač.

Kuriózní je, jak Břetislav Hrdlička své lhaní maskuje. Například na zmíněné valné hromadě teplárny. Dotaz akcionáře zněl: „Tady se pořád mluví o ztrátě důvěry. V pořádku. Na to má samozřejmě představenstvo právo, odvolat minulé vedení pro ztrátu důvěry. Ale přece jenom, aby se už dál neopakovaly ty dotazy. Můžete uvést, kde, ve kterém dokumentu, z kterého datumu, bylo uvedeno, se jedná o ztrátu důvěry?“ Břetislav Hrdlička odpověděl: „Mám o tom zakázáno mluvit od Policie“. Jedná se samozřejmě o nesmysl, který Břetislav Hrdlička vypustil ze svých úst.

Na valné hromadě konané dne 2.6.2016 se stalo i něco daleko významnějšího. Břetislav Hrdlička se tam veřejně přiznal, že nová garnitura pod jeho vedením zcela záměrně likvidovala lidi v teplárně s vědomím, že kroky vedení jsou protiprávní! To, co dokazovala média a sami zlikvidovaní lidé, potvrdil nyní sám Břetislav Hrdlička a definitivně se tak se svými kumpány (jak jinak nazvat lidi záměrně a protiprávně likvidující jiné) zařadil mezi tu nejhorší spodinu nedisponující ani základními prvky slušnosti. Skutečně se tak již dá bez obalu mluvit o starostovi města Strakonice a předsedovi představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Poté, co se do této spodiny sám definitivně zařadil 2.6.2016 na valné hromadě teplárny. Doslova tam řekl:

„Nedělali jsme to před tím odvoláním (Poznámka: projednání výpovědí s odborovou organizací, což ukládal zákon), protože jsme se domnívali, že odvolání generálního ředitele budou provázet velké problémy a dalších pracovníků… následně jsme na udání dostali okamžitě kontrolu a zaplatili jsme pokutu. Jinak je to ale v pořádku.“. Na konkrétní dotaz ohledně škody a následné pokuty pak ještě Břetislav Hrdlička doplnil: „My jsme ji pouze předpokládali, věděli jsme v jaké výši a naše očekávání se splnila“.

Kruh se Hrdličkovým přiznáním uzavřel, i co se týká zastupitele Josefa Zocha. Ten zveřejnil v Týdeníku Strakonicko dne 21.10.2015 svůj demagogický článek „Jak to bylo s odvoláním vedení teplárny“ o tom, že vše v teplárně v personální oblasti proběhlo podle zákona. Tehdy jsem jeho slova vyvracel v článku pod názvem „Ad: Jak to bylo s odvoláním vedení teplárny“. Břetislav Hrdlička nyní konečně potvrdil, že Josef Zoch lidově řečeno kecal.

Břetislav Hrdlička má jednu velkou smůlu. Jelikož si sám nepamatuje, kdy lhal a kdy mluvil pravdu, stává se mu, že za chvíli si sám ve svých výrocích protiřečí. Na požadavek akcionáře pronesl: Požadavek akcionáře: „Když tady bylo řečeno, že ta škoda byla úmyslná a plánovaná, tak žádám, aby toto bylo zaneseno do zápisu“. Reakce Břetislava Hrdličky: „Nic takovýho řečeno nebylo, že by to byl úmysl a plán“. Čtenář si jistě dokáže porovnat vyjádření Břetislava Hrdličky uvedené v tomto a předchozím odstavci. Zda v tomto odstavci lhal, nebo nelhal.

Likvidace bývalých manažerů teplárny měla být ze zákona projednána s odborovou organizací a Břetislav Hrdlička přiznává, že záměrně takto jako nové vedení neučinili. Proto, aby měli záruku, že jim jejich plány nikdo nepřekazí. Potvrdil tak, že bývalé vedení teplárny bylo úmyslně odvoláno protiprávně, s plným vědomím protiprávnosti takového kroku. Údajně je vše v pořádku, i když museli za své protiprávní jednání zaplatit pokutu – ovšem asi ne z vlastní kapsy, jak by to správně mělo být při úmyslném pochybení! To asi nemá moc co společného s péčí řádného hospodáře.

Zrůdnost jednání Břetislava Hrdličky a jeho kompliců dotváří i jeho sdělení, že dopředu plánovali výši pokuty za svou protiprávní likvidaci lidí v teplárně. Dokonce byli spokojeni, že jejich očekávání, co se týká její výše, se splnilo. Věděli, že za protiprávní likvidaci lidí dostanou pokutu a přesto to udělali. Strašné na tom je, že takový lidský odpad nadále vede strakonickou radnici. Je to příliš silné tvrzení? Nemyslím si to. Nazvali byste snad někoho, kdo záměrně protiprávně likviduje lidi, s vědomím trestu za své konání, jinak? Co lidé pod vedením Břetislava Hrdličky udělají příště? Co ještě vše bude v pořádku? Nemluvil náhodou podobně i režim v Československu po roce 1948, a pak to skončilo stovkami mrtvých a statisíci zmrzačených lidí?

K principu technologie moci Strakonické Veřejnosti se určitě ještě vrátíme. Pro dnešek ale raději skončeme, aby přiznání Břetislava Hrdličky k protiprávní likvidaci lidí nezapadlo v dalších skutečnostech. Snad se ještě jenom podívejme, jak se Strakonická Veřejnost sama prezentuje prostřednictvím cíle a poslání hnutí, které každý rok opakuje ve svých výročních zprávách nalezených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Doporučujeme čtenářům si jejich cíl a poslání porovnat s tímto článkem a s dalšími články v magazínu iStrakonice.cz:

„Cílem Hnutí (Poznámka: Strakonická Veřejnost) je obrození veřejného života ve Strakonicích, fungující na principech etiky, respektu, slušnosti, porozumění, ohleduplnosti a tolerance, odmítající prosazování osobních zájmů jednotlivců nebo jejich skupin a zneužívání pravomoci.“

Pro odlehčení tématu se podívejme na dvě fotografie. Na první je anglická královna Alžběta II., která je na trůnu neuvěřitelných 64 let. Na královském hradě Windsor v Anglii ji fotografoval autor reportáže. Na druhém snímku je nejdéle sloužící šumavský horský záchranář Ivan Blecha, který odešel do profesního důchodu po 40 letech. Kontrolní otázka. Co mají tyto dvě osobnosti společného? Odpověď je jednoduchá. Svou profesi vykonávali profesionálně dlouhá desetiletí. A jak se jim to povedlo? Jednoduše. Nespadali totiž pod Strakonickou Veřejnost, která takovéto lidi ve Strakonicích odstraňuje nemilosrdně jak na běžícím páse.

Anglická královna Alžběta II. – 64 let na trůnu

Foto 5: Anglická královna Alžběta II. – 64 let na trůnu

Horský záchranář Ivan Blecha – 40 let ve službě

Foto 6: Horský záchranář Ivan Blecha – 40 let ve službě

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – místo, kde se dají o Strakonické Veřejnosti získat zajímavé informace; foto 2 – Funkcionář z filmu Hřbitov pro cizince – skvěle zahraný Rudolfem Hrušínským ml.; foto 3 – „Když voliče lapají, pěkně jim zpívají“ – lež Milana Jungvirta ve volebním Zpravodaji SV; foto 4 – Na valné hromadě Teplárny Strakonice, a.s. konané 2.6.2016 v kulturním zařízení v Radošovicích, Břetislav Hrdlička ukázal, co je skutečně zač.; foto 5 – Anglická královna Alžběta II. – 64 let na trůnu; foto 6 – Horský záchranář Ivan Blecha – 40 let ve službě.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1, 4, 5 – Karel Janský; foto 2 – ceskatelevize.cz; foto 3 – strakonickaverejnost.cz; foto 6 – tyden.cz.

Zpět na úvodní stránku