Zpět na úvodní stránku

Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 6. část, aneb špatná statistika úspěchu

20.1.2019. Strakonický pivovar uvařil v roce 2018 celkem 57 055 hl piva. Jedná se o 2 835 hl více než v roce 2017 (o 5,23 %). Úspěch? Určitě ano, přestože mu výrazně napomohl pro pivovary mimořádně příznivý rok. Díky počasí. Jaká je ale skutečnost? Strakonický pivovar patří městu. Nové vedení ho po roce 2014 přivedlo do problémů. V roce 2017 byl výstav piva o 8 207 hl nižší než v roce 2014 (o 13,15 %). I když se rok 2018 povedl lépe, stále pivovar uvařil o 5 372 hl piva méně (o 8,61 %), než když nové vedení města pivovar přebralo. Autor článku upozorňuje, že sám strakonické pivo pije. Článek je o marketingu, obchodních praktikách a o koupi pivovaru.

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. musel po roce 2014 padnout na dno, aby ho lidé, kteří mu tam pomohli, s velkou slávou zachraňovali

Foto 1: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. musel po roce 2014 padnout na dno,
aby ho lidé, kteří mu tam pomohli, s velkou slávou zachraňovali

Loňskému úspěchu nepochybně pomohly i pivní speciály. Jde o dobrý přístup, i když strakonický pivovar po roce 2014 přestal sbírat za svá piva ocenění. Skutečným problémem pivovaru především je, že se nedostatečně věnuje běžné distribuci do velkoobchodů a málo se stará o klasické hospody. V době nepříznivé pro pivovary tak může opět snadno spadnout do velkých finančních a existenčních problémů. Pouze díky tomu, že vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost upřednostnilo politické vedení pivovaru z řad nekompetentních osob spojených s radniční koalicí. Potřebné kontrole podniku nepomohl ani radní za Strakonickou Veřejnost František Christelbauer, jehož jedinou kvalifikací pro člena dozorčí rady byl řidičský průkaz skupiny „C“.

Tragická je zejména obchodní politika strakonického pivovaru. Dokazuje to příklad obchodního řetězce Globus, a to konkrétně prodejny v Brně. Dne 30.12.2017 (den před Silvestrem, kdy lidé nakupovali ve velkém) – došlo pivo DUDÁK – Švanda světlé výčepní. Dne 13.4.2018 – strakonické pivo došlo úplně. Dne 30.12.2018 (den před Silvestrem, kdy lidé nakupovali ve velkém) – došlo pivo DUDÁK – 11 %, světlý ležák. Dne 15.1.2019 – došlo opět pivo DUDÁK – 11 %, světlý ležák. Ve všech čtyřech náhodných kontrolách (viz foto) se tak stalo podle vyjádření Globusu díky tomu, že pivovar pivo nedodal. Podobná situace se přitom prý stává docela často. Jde jednoznačně o špatnou obchodní a marketingovou politiku pivovaru, která je od roku 2014 trvale špatná. Škoda, že pivovaru za 4 roky ještě nikdo nevysvětlil, že o obchodní partnery je zapotřebí se starat.

Čtyři případy obchodního selhání strakonického pivovaru, kdy nebylo dodáno obchodnímu řetězci Globus pivo k prodeji

Foto 2: Čtyři případy obchodního selhání strakonického pivovaru,
kdy nebylo dodáno obchodnímu řetězci Globus pivo k prodeji

Pivovarem zveřejněným údajům a číslům se ale nedá příliš věřit. Jsme ve Strakonicích, kde předsedou představenstva pivovaru je neodborník a politik Rudolf Oberfalcer, který již mnohokrát veřejnosti ukázal, jak umí poskytovat nepravdivé a zavádějící informace. Různé weby navíc prezentují odlišné výsledky pivovaru. Například web České nápoje.cz uvádí zvýšení výstavu strakonického piva v roce 2018 o 4,5 %, kdežto web Agrární portál agris.cz uvádí zvýšení výstavu o 5,2 %. Podobných rozporů najdeme u Dudáka mnohem více. Otázkou je, zda se výstav piva za rok 2018 nebude měnit tak dramaticky, jako tomu bylo s cenou tepla ve strakonické teplárně na rok 2019 – aby čísla příliš veřejnost nešokovala před opakovanými komunálními volbami. Na konečné výsledky, včetně ekonomického výsledku (obrat a výsledek hospodaření), si musíme počkat až na oficiální výroční zprávu pivovaru za rok 2018.

Jak si ale strakonický pivovar skutečně stojí na pivovarnickém trhu, to se veřejnost dozví až v době, kdy se k jeho ekonomickým údajům dostane nezávislá kontrola. Smutnou skutečností je, že ho po roce 2014 převzali lidé, kteří se sice snaží veřejnost přesvědčit o jeho nejlepších výsledcích od roku 2006, ve skutečnosti je ale pivovar na tom stále ještě hůře, než když ho nové vedení po volbách v roce 2014 převzalo. Dokonce tvrdí, že pivovar měl v roce 2018 nejlepší meziroční nárůst výstavu (zlepšení oproti předchozímu roku) od roku 2006. Statisticky tomu tak skutečně je.

Je tomu ale jako s pochybnými žákovskými stipendii, která zavedla na základních školách ve městě Strakonická Veřejnost se svými koaličními partnery. Lepší je podle nich ten, kdo se zlepší z pětky na čtyřku, než ten, kdo má trvale samé jedničky a k tomu jednu dvojku – ten stipendium na rozdíl od předchozího nedostane. První žák se nejdříve musel ve studiu velmi zhoršit (nebo měl od počátku špatné studijní výsledky), aby následně mohl prezentovat, že se zlepšil. Byť je „čtyřkař“ studijně horší než „jedničkář“ s jednou dvojkou. Není proto divu, že tento šílený a nevýchovný strakonický experiment dosud žádná škola v České republice nenapodobila. Vedení strakonické radnice se tak dlouhodobě může chlubit prvenstvím, i když je město jediné – protože takový nesmysl nikdo napodobovat nechce. Stejné je to se strakonickým pivovarem. Jeho nové vedení zapříčinilo, že se „pětkař“ zlepšil, na jedničkáře ovšem stále nemá.

Ještě k tomu oslavovanému zlepšení v roce 2018 oproti roku 2006. V tomto konkrétním případě jde o pravdivé údaje. Jejich interpretace je ale vedením pivovaru ryze účelová, ve skutečnosti je údaj nic neříkající o finanční kondici strakonického pivovaru. Pro Strakonice by bylo mnohem lepší, kdyby vedení pivovaru vzniklé po roce 2014 nenechalo pivovar padnout na dno, ze kterého by ho poté muselo zvedat. Ve skutečnosti totiž, aby nové vedení pivovaru mohlo prezentovat zlepšení, muselo nejdříve zhoršit výstav piva o neuvěřitelných 13,15 %!

Graf znázorňující výstav piva pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. pod správou nového vedení města od doby jeho převzetí v roce 2014 do roku 2018 s exponenciální spojnicí trendu (jeden rok nevypovídá o dlouhodobém zlepšení, mohlo se jednat pouze o příznivé vnější podmínky)

Graf č. 1: Graf znázorňující výstav piva pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
pod správou nového vedení města od doby jeho převzetí v roce 2014 do roku 2018
s exponenciální spojnicí trendu (jeden rok nevypovídá o dlouhodobém zlepšení,
mohlo se jednat pouze o příznivé vnější podmínky)

Nyní se podívejme na další absurditu týkající se strakonického pivovaru. Od státu ho zakoupilo v roce 2004 předchozí vedení města za 68,2 milionu Kč (Vláda České republiky schválila prodej 20.10.2004). Od té doby radnice splácí úvěr ve výši 69 171 000 Kč, a to 3,3 mil. Kč ročně. K celkovému splacení úvěru zbývá ještě splatit 20 621 000 Kč (stav ke konci roku 2018, jiný údaj říká 21,5 mil. Kč). Nové vedení radnice se dnes pivovarem chlubí, populisticky ale obviňuje to předchozí, že za ně musí splácet dluhy. Netýká se to jenom pivovaru, ale i jeho.

Jako vyloženě nefér působí ve světle faktu z předchozího odstavce například skutečnost, kdy ředitel pivovaru Dušan Krankus v Dudáckých novinách číslo 2/2018 konstatuje, že „Ještě bych zdůraznil, že na rozdíl od mnoha jiných pivovarů zůstal náš pivovar výhradně v českých rukou a to je devíza, na kterou bychom měli být hrdí“. Takže máme být hrdi na to, že město v roce 2004 zakoupilo pivovar, ovšem už nesmíme říkat, že tak prozíravě učinilo předchozí vedení. Naopak se o předchozím vedení účelově tvrdí, že zadlužilo město. Mimo jiné i právě koupí pivovaru. Ve skutečnosti se  od počátku jednalo o velmi dobrou investici, kterou nyní město jenom splácí na základě přesně stanoveného a promyšleného splátkového kalendáře. Asi jako když si rodina postaví dům a následně ho splácí formou hypotéky.

Nové vedení města na koupi pivovaru nemá žádnou zásluhu a nemá ji ani na splácení úvěru (podle nich dluhu). Platí prostě jen dříve stanovené splátky z peněz, které dostane v rámci rozpočtu od státu.

Dudácké noviny číslo 2/2018 – ředitel pivovaru Dušan Krankus je hrdý na to, že strakonický pivovar zůstal výhradně v českých rukou

Foto 3: Dudácké noviny číslo 2/2018 – ředitel pivovaru Dušan Krankus je hrdý na to,
že strakonický pivovar zůstal výhradně v českých rukou

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. musel po roce 2014 padnout na dno, aby ho lidé, kteří mu tam pomohli, s velkou slávou zachraňovali; foto 2 – Čtyři případy obchodního selhání strakonického pivovaru, kdy nebylo dodáno obchodnímu řetězci Globus pivo k prodeji; foto 3 – Dudácké noviny číslo 2/2018 – ředitel pivovaru Dušan Krankus je hrdý na to, že strakonický pivovar zůstal výhradně v českých rukou; Graf č. 1 – Graf znázorňující výstav piva pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. pod správou nového vedení města od doby jeho převzetí v roce 2014 do roku 2018 s exponenciální spojnicí trendu (jeden rok nevypovídá o dlouhodobém zlepšení, mohlo se jednat pouze o příznivé vnější podmínky).

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 2 – Karel Janský; foto 3 – DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s; Graf č. 1 – Karel Janský za využití dat z pivovaru DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

Zpět na úvodní stránku