Zpět na úvodní stránku

Oberfalcer přirovnal méně vzdělaného Christelbauera k více vzdělanému a přirozeně inteligentnímu Hrubínovi

23.5.2018. František Hrubín se narodil 17. září 1910 v Praze a zemřel 1. března 1971 v Českých Budějovicích. Byl vynikajícím českým spisovatelem, básníkem, dramatikem, scenáristou a překladatelem, především z francouzštiny. Nešlo o jednoduchého člověka, který to ale neměl jednoduché. Potýkal se v životě s mnohými peripetiemi. Do obecné školy chodil v Lešanech v Posázaví v letech 1916 až 1922. Kraj mládí se mu stal celoživotní inspirací. Napsal zde například díla Romance pro křídlovku, Zlatá reneta a Lešanské jesličky. Reálné gymnázium studoval v letech 1922 až 1932, kdy úspěšně odmaturoval (!). Odvážně odsuzoval spojení literatury a politiky. V roce 1966 získal titul národního umělce. Miloval jižní Čechy a pohřben je na Vyšehradském hřbitově.

Národní umělec František Hrubín

Foto 1: Národní umělec František Hrubín

A co má básník František Hrubín společného s nadpisem článku? Strakonického radního Rudolfa Oberfalcera. Ten zneužil věhlas velkého básníka k tomu, aby vysvětlil, proč jeho stranický kolega ze Strakonické Veřejnosti nemá ani maturitu a přitom vykonává funkci ředitele Městského kulturního střediska (MěKS). Navíc řediteluje na základě podivného konkurzu. Z počátku dokonce ani žádným konkurzem nemusel projít. Funkci následně „vyhrál“ i díky jedné jeho hlavní kvalifikační přednosti, kterou se stal řidičský průkaz na nákladní vozidla skupiny „C“. U Františka Hrubína radní Oberfalcer narážel na jeho špatný výsledek ve škole z češtiny. Podle něho, když se František Hrubín mohl stát významným básníkem, proč by se Christelbauer nemohl stát dobrým ředitelem.

Radní Rudolf Oberfalcer použil v diskuzi věhlas Františka Hrubína k vyzdvižení radního Františka Christelbauera

Foto 2: Radní Rudolf Oberfalcer použil v diskuzi
věhlas Františka Hrubína k vyzdvižení radního Františka Christelbauera

Františku Christelbauerovi k místu ředitele pomohli jeho kamarádi z politického hnutí Strakonická Veřejnost. Ta ve své činnosti používá prvky vlastní pro extrémistická hnutí. U Christelbauera se Oberfalcer ovšem velmi spletl. K tomu, aby ten mohl být dobrým ředitelem, je totiž důležité mít rovněž přirozenou inteligenci. Vždyť když Christelbauer nastoupil do MěKS, tak ani nevěděl, že jím vedená Strakonická televize potřebuje redaktora. Důkazy a další kuriozity týkající se Christelbauera přineseme v samostatném článku o něm. O jeho podivném usednutí do křesla ředitele naštěstí existuje hodně zajímavých podkladů. Takto se o něm například psalo v tisku.

„Nemá maturitu, neprošel konkurzem. Přesto šéfuje strakonické kultuře. Nový šéf městského kulturního střediska vStrakonicích nemá středoškolské vzdělání a neabsolvoval ani výběrové řízení. Když se MF DNES začala v pondělí o případ zajímat, radnice shodou okolností ve stejný den vypsala konkurz. Ale porušila tím zákon. František Christelbauer šéfoval síti prodejen mobilního operátora, vedl kulturní dům v malé obci a je muzikantem regionální úrovně. A od prosince je ředitelem Městského kulturního střediska ve Strakonicích. V žádném jiném okresním městě by se s největší pravděpodobností do takové pozice nedostal. Důvod? Má jen výuční list a většina radnic na takové posty chce lidi minimálně s maturitou.“ (iDnes.cz, 3.2.2015)

František Christelbauer – „Nemá maturitu, neprošel konkurzem. Přesto šéfuje strakonické kultuře.“

Foto 3: František Christelbauer – „Nemá maturitu, neprošel konkurzem.
Přesto šéfuje strakonické kultuře.“

Rudolf Oberfalcer dovodil, že když měl František Hrubín špatnou známku z češtiny a byl výborným básníkem, tak proč by nemohl být Christelbauer dobrým ředitelem kulturního střediska. Jeho kamarád ze Strakonické Veřejnosti Břetislav Hrdlička navíc na začátku volebního období prohlašoval, že Christelbauer si maturitu doplní. Lhal přitom, stejně jako v mnoha jiných případech. Christelbauer si maturitu nedoplnil. Mimochodem, básník František Hrubín maturitu měl!

František Christelbauer se v roce 2015 obhajoval tím, že jeho otec byl něco jako disident a proto on si nemohl udělat maturitu. Nemá smysl tu dobu zkoumat, zda to byla pravda či nikoliv.  Po roce 1989 měl ale Christelbauer dostatek času a možností, aby si maturitu doplnil – pokud měl ambice dělat funkci ředitele. Celá řada lidí si takto vzdělání doplnila. Christelbauer ovšem ne. Nejspíše mu v tom bránila lenost. To by si Oberfalcer měl uvědomit, když si bere do úst (do pera) vzdělaného a přirozeně inteligentního básníka Františka Hrubína, který se mohl chlubit maturitou z roku 1932.

Redakci magazínu iStrakonice.cz zajímalo, jak to ve skutečnosti je se školními známkami Františka Hrubína. Proto jsme zapátrali, kde se originály jeho vysvědčení nacházejí. A skutečně se nám je podařilo najít. Tak zde jsou důkazy. V obecné škole se František Hrubín může pochlubit po celou dobu studia samými jedničkami – ve všech ročnících (!). Pro porovnání tedy vyzýváme Františka Christelbauera, aby rovněž on zveřejnil svá vysvědčení ze základní školy.

Následně František Hrubín chodil do reálného gymnázia v Praze, kde měl skutečně z českého jazyka nedostatečnou. Stalo se to ale z osmi studovaných tříd pouze jednou, a to v třídě 7 A, v prvním pololetí. Nikdy jindy. Všechna jeho vysvědčení z osmi tříd máme k dispozici. Rádi zveřejníme i tato vysvědčení, pokud tak ovšem uskuteční i František Christelbauer – z jeho studia učiliště. A protože zveřejňujeme také maturitní doklad Františka Hrubína, rádi zveřejníme obdobný doklad Christelbauera, pokud by ho náhodou někdy získal.

Radní Rudolf Oberfalcer tedy v diskuzi na internetu hodně „přestřelil“. Možná by se neměl tolik věnovat šmejdění po internetu a tam pomlouvat kde koho a více by se měl věnovat práci pro město. Pokud toho ale je vůbec schopen…

Když se bavíme o známkách Františka Hrubína, musíme si připomenout jednu důležitou souvislost. Ta nám trochu napoví, proč jeho prospěch nebyl v roce 1929 zrovna nejlepší. Tehdy měl právě nedostatečnou z českého jazyka. V roce 1929 totiž František Hrubín přerušil studium na gymnáziu v Praze-Libni a odešel do Břežan, kde ošetřoval svého nemocného dědečka raněného mrtvicí. Tam strávil dva roky a ke studiu se vrátil opět v roce 1931. Ne každý by se takto o dědečka postaral na úkor něčeho svého…

Maturitní zkoušku složil František Hrubín z češtiny, latiny, francouzštiny, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, matematiky, zoologie a botaniky, chemie a mineralogie, geologie, fyziky, deskriptivní geometrie, filozofické propedeutiky a z praktických cvičení fyziky.

Dovede si někdo představit radního Christelbauera, který se ve Strakonicích zapsal do povědomí lidí doslova diletantským způsobem ředitelování kulturního střediska, že by obstál ve všech uvedených předmětech? Asi těžko. Mnohé jeho kroky v ředitelské židli totiž můžeme klasifikovat doslova jako hloupaté. A aby nešlo o pomluvu, uveďme si konkrétní příklad. Stal se na 24. zasedání zastupitelstva města konaném dne 18.4.2018. Zastupitel Pavel Vondrys chtěl od Christelbauera vědět, kolik zaměstnanců a externích spolupracovníků má jím vedená Strakonická televize. Christelbauer se zachoval jako naprostý amatér, který nezná ani nejzákladnější údaje ze svého resortu. Odpověděl tak hloupě, že se není co divit, že se nikdy o maturitu raději ani nepokusil. U něho to ovšem možná nebyla jenom lenost, proč se o ni nepokusil:

(24. ZM, 18.4.2018, 4:01:45) „A v případě, že něco chcete po mně, dejte mi to prosím vás písemně, já vám písemně odpovím. Já mluvím sám za sebe. Dejte mi to písemně, písemně vám odpovím a nebudem se tady muset bavit vo tom, jestli vám někdo vodpověděl nebo slíbil neslíbil. Zeptejte se, pošlete mi to mejlem, já vám mejlem odpovím. Otázka je taková, u vás je třeba zodpovědět opravdu zodpovědně a obšírně. Ne za tři minuty. Čili, nebudu vám nic odpovídat tady, zodpovím vám to písemně.“ Zastupitel Vondrys chtěl znát pouze číslo, tedy počet zaměstnanců. Jak je vidět, pro některé „ředitele“ je taková otázka za hranicí jejich chápání.

Dědeček s vnuky – František Hrubín vlevo, vpravo mladší Jozífek

Foto 4: Dědeček s vnuky – František Hrubín vlevo, vpravo mladší Jozífek

Foto 5: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1916/17 – 1. oddělení I. třídy

Foto 6: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1917/18 – 2. oddělení I. třídy

Foto 7: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1918/19 – 1. oddělení II. třídy

Foto 8: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1919/20 – 2. oddělení II. třídy

Foto 9: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1920/21 – 1. oddělení III. třídy

Foto 10: Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy
v Lešanech z let 1921/22 – 2. oddělení III. třídy

Maturitní vysvědčení (tehdy vysvědčení dospělosti) Františka Hrubína z reálného gymnázia v Praze z 8.6.1932

Foto 11: Maturitní vysvědčení (tehdy vysvědčení dospělosti)
Františka Hrubín
a z reálného gymnázia v Praze z 8.6.1932

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Národní umělec František Hrubín; foto 2 – Radní Rudolf Oberfalcer použil v diskuzi věhlas Františka Hrubína k vyzdvižení radního Františka Christelbauera; foto 3 – František Christelbauer – „Nemá maturitu, neprošel konkurzem. Přesto šéfuje strakonické kultuře.“; foto 4 – Dědeček s vnuky – František Hrubín vlevo, vpravo mladší Jozífek; foto 5 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1916/17 – 1. oddělení I. třídy; foto 6 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1917/18 – 2. oddělení I. třídy; foto 7 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1918/19 – 1. oddělení II. třídy; foto 8 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1919/20 – 2. oddělení II. třídy; foto 9 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1920/21 – 1. oddělení III. třídy; foto 10 – Vysvědčení Františka Hrubína z Obecné školy v Lešanech z let 1921/22 – 2. oddělení III. třídy; foto 11 – Maturitní vysvědčení (tehdy vysvědčení dospělosti) Františka Hrubína z reálného gymnázia v Praze z 8.6.1932.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – abradio.cz a howlingpixel.com; foto 2 – strakonickaverejnost.cz; foto 3 – idnes.cz; foto 4 – František Hrubín: Doušek života, Československý spisovatel 1949; foto 5 až 11 – zdroj redakce iStrakonice.cz zná, ale nepublikuje ho – z důvodu jeho ochrany před možnými útoky ze strany zlých lidí.

Zpět na úvodní stránku