Zpět na úvodní stránku

Panika na radnici – další potvrzení korupce

7.3.2019. Vedení Strakonické radnice se nově začalo veřejně hlásit ke své letité praxi. Princip je jednoduchý. Sledují pečlivě magazín iStrakonice.cz a prohlašují o něm, že je žumpou a pokleslým žánrem. Výrazně jim přitom sekundují jejich přátelé na facebooku. Na druhé straně ale pozorně čtou vše, co se v něm píše. Zejména o jejich vlastních pochybeních, které v zápětí hned napravují. Nebýt tak webu iStrakonice.cz, současné vedení města již dávno zaniklo z důvodu své neschopnosti. Je zajímavé sledovat, jak bývá kritika ze strany webu iStrakonice.cz v mnoha případech rychle napravována.

Fotografie, kterou Strakonická Veřejnost zveřejňuje na svém webu v rámci své štvavé kampaně – na fotu Pavel Vondrys a Karel Janský

Foto 1: Fotografie, kterou Strakonická Veřejnost zveřejňuje na svém webu
v rámci své štvavé kampaně – na fotu Pavel Vondrys a Karel Janský

Začíná to znít jako nepsané pravidlo. Magazín iStrakonice.cz zveřejní kritiku a kritizované vedení města sjedná potajmu nápravu za hlasitého křiku o tom, jaká že ten plátek je žumpa. Uvedené se přitom netýká jenom radnice samotné, ale rovněž městem ovládaných společností. Někdy jde přitom i o dost velké částky, které se díky kritice nepromarní. Magazín iStrakonice.cz například zachránil městu cca 15 milionů Kč v době, kdy vedení radnice chtělo prodat pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská krachující firmě a o této skutečnosti nemělo tušení.

Fotografie, která vznikla ve stejné době, jako foto číslo 1. Starosta Břetislav Hrdlička již poněkolikáté přistoupil na zastupitelstvu města k diskutujícím Pavlu Vondrysovi a Karlu Janskému a začal je fotit mobilním telefonem. Tímto způsobem vznikla tato „fotografická přestřelka“. Získané fotografie pak starosta Břetislav Hrdlička používá v rámci své štvavé a pomlouvačné kampaně.

Foto 2: Fotografie, která vznikla ve stejné době, jako foto číslo 1. Starosta Břetislav Hrdlička již poněkolikáté přistoupil na zastupitelstvu města k diskutujícím Pavlu Vondrysovi a Karlu Janskému a začal je fotit mobilním telefonem. Tímto způsobem vznikla tato „fotografická přestřelka“. Získané fotografie pak starosta Břetislav Hrdlička používá v rámci své štvavé a pomlouvačné kampaně.

Poslední příklad můžeme dokumentovat v tolik nyní diskutované rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Poprvé jsme o případu informovali 3.3.2019. Dne 4.3.2019 radnice ze strachu z postihu potají zveřejnila jimi protiprávně utajované dodatky smluv. Ve stejný den jsme informaci o dodatečném zveřejnění dodatků přinesli na webu iStrakonice.cz. Dne 6.3.2019 radnice zveřejnila dodatečné podklady pro radu města, ve kterých se jistí, aby nebyly protistranou požadovány milionové náhrady vzniklé pochybením současného vedení města pod vedením (taktovkou) Strakonické Veřejnosti a Volby pro město. Někdy prostě korupce nevyjde a musí se s pravdou ven…

Dodatečný podklad pro 121. jednání Rady města Strakonice konané dne 6.3.2019, zveřejněný narychlo v den konání rady po zjištění, že o problému již ví magazín iStrakonice.cz.

Foto 3: Dodatečný podklad pro 121. jednání Rady města Strakonice konané dne 6.3.2019, zveřejněný narychlo v den konání rady po zjištění, že o problému již ví magazín iStrakonice.cz.

A kdo zachránil Město Strakonice před reálnou možností platit milionové sankce? Magazín iStrakonice.cz. „Tak, a nyní rychle opravme všechna naše pochybení“ -  říkají si asi nyní současní vládci Strakonic a „pojďme opět dál „házet špínu na facebooku“ na magazín iStrakonice.cz“. Přece kdo v dnešní době „plive“ po zveřejňovatelích pravdy, ten „je in“, „jde s dobou“, „je cool“… nebo jak se tomu dneska říká… Je zapotřebí na všechny ty, kteří odhalují pravdu, nakydat špínu. Co to jenom jde. Tímto způsobem postupují zejména ti lidé, kteří sami mají špínu „za svými nehty“.

Foto 4: Fotografie, kterou Strakonická Veřejnost zveřejňuje na svém facebooku
v rámci své štvavé kampaně – na fotu Pavel Vondrys a Karel Janský

Někdy se stává, že pochybení potvrdí sami korupčníci – byť nepřímo. Příkladem může být článek zveřejněný na webu Strakonické Veřejnosti dne 5.3.2019. O čem je? Jak se lidově říká, „vo ničom“. Obsahuje obecné fráze, proklamace, pomluvy. Žádná fakta, žádné popření korupčního jednání. Normální člověk by se bránil proti obvinění z korupce, jak se stalo v případu rekonstrukce ulice Švandy dudáka. Níže předkládáme čtenářům článek Strakonické Veřejnosti v plném znění. Tak schválně. Najdete v něm faktografickou obhajobu toho, že rekonstrukce ulice Švandy dudáka neprovázela korupce? Nejspíše ne.  Příspěvek je vlastně celý dehonestující kritiky oponentů Strakonické Veřejnosti.

Článek „Vondrys a Janský jako názorová siamská dvojčata“ autora Rudolfa Oberfalcera z politického hnutí Strakonická Veřejnost z jejich webu. Postrádá jakákoliv fakta k obhajobě, že by se snad Strakonická Veřejnost nedopustila korupce.

Foto 5: Článek „Vondrys a Janský jako názorová siamská dvojčata“ autora Rudolfa Oberfalcera
z politického hnutí Strakonická Veřejnost z jejich webu. Postrádá jakákoliv fakta k obhajobě,
že by se snad Strakonická Veřejnost nedopustila korupce.

Přepis článku „Vondrys a Janský jako názorová siamská dvojčata“ z fota číslo 5:

„Je to právě rok, co jsme upozornili Strakoňáky na úzkou propojenost pánů Vondryse a Janského (odkaz na článek). Tato těsná vzájemná spolupráce se markantně projevila zejména při pokusu zvrátit pro ně velmi nepříznivý výsledek voleb v říjnu 2018. Výsledkově slabší z této dvojice Karel Janský vzal na sebe úlohu stěžovatele u Krajského soudu pro jeho údajnou diskriminaci v předvolební kampani ze strany radnice či Strakonické Veřejnosti. Pro úlohu stěžovatele je právě on ideální osoba, jelikož oplývá grafomanií a bezmeznou lhavostí, kterou ve své stížnosti použil měrou vrchovatou. Druhý z této dvojice, Pavel Vondrys, pak při jednání u soudu sehrál roli dalšího účastníka řízení, který „nezávisle“ potvrdil vše, co Karel Janský u soudu nafabuloval. Samozřejmě, že veškerou 4letou frustraci z toho, že už ve Strakonicích nestarostuje právě on, u soudu Pavel Vondrys v hodinovém monologu náležitě „zúročil“.   O vyhodnocení účinkování této sehrané dvojice Krajským soudem se v tuto chvíli nemá cenu bavit, proti jeho usnesení jsme podali stížnost k Ústavnímu soudu a čekáme na rozuzlení celé situace kolem vyhlášení voleb. Uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně stále platí, že oba dva pánové se jen tak lehce nechtějí podřídit vyjevené vůli voličů a neustále úzce spolupracují. Navíc jsou si i myšlenkově velice podobní, ne-li totožní. Projevilo se to např. nyní při Karlem Janským „vyprefabrikované“ kauze kolem ulice Švandy Dudáka. Rolí užitečného idiota oběma pánům posloužil věčný stěžovatel Jiří Šefránek (údajně člen ve Vondrysově ODS), který nesouhlasí s výpůjčkou městských pozemků svým dvěma sousedům právě ve zmíněné ulici. Oba dva pozemky vypůjčitelé na své náklady zhodnotili – jeden jako veřejné parkoviště ke své restauraci, druhý ho upravil a udržuje v nezanedbaném stavu. Podobných výpůjček je po městě desítky, ale zde se to hodilo tzv. do krámu naší dvojici Vondrys+Janský v jejich permanentní dehonestační kampani proti radnici, zejména pak proti starostovi Hrdličkovi a Strakonické Veřejnosti. Neštítí se při tom lustrovat majetky a společnosti svých spoluobčanů, vyvolávat závist a nenávist a rozdělovat společnost. Tedy přesně v těch intencích, jak jsme byli všichni zvyklí za starostování Pavla Vondryse. Závist, zaprděnost, zbabělost a křiváctví byly a stále jsou jeho základní povahovou výbavou. V posledních letech pak našel v osobě Karla Janského více než zdatného parťáka, který ho v mnohém ještě předčí.

Proto, ať už dopadne výsledek stížnosti u Ústavního soudu jakkoliv, mějme na paměti, že je to Pavel Vondrys a nikdo jiný, kdo pomlouvá ústy Karla Janského Strakonickou Veřejnost a její členy. Nechceme-li se společně vrátit do let stagnace veškeré kulturní a společenské činnosti ve Strakonicích, do let nezodpovědného zadlužování na megalomanské projekty, do let nevstřícnosti radnice ke svým spoluobčanům či místním firmám, buďme před těmito lidmi neustále ve střehu. Jim nejde o město, jim jde a vždycky šlo o sebe.

Rudolf Oberfalcer, 5.3.2019“

Obsah fotografií a videí: Foto 1 – Fotografie, kterou Strakonická Veřejnost zveřejňuje na svém webu v rámci své štvavé kampaně – na fotu Pavel Vondrys a Karel Janský; foto 2 – Fotografie, která vznikla ve stejné době, jako foto číslo 1. Starosta Břetislav Hrdlička již poněkolikáté přistoupil na zastupitelstvu města k diskutujícím Pavlu Vondrysovi a Karlu Janskému a začal je fotit mobilním telefonem. Tímto způsobem vznikla tato „fotografická přestřelka“. Získané fotografie pak starosta Břetislav Hrdlička používá v rámci své štvavé a pomlouvačné kampaně.; foto 3 – Dodatečný podklad pro 121. jednání Rady města Strakonice konané dne 6.3.2019, zveřejněný narychlo v den konání rady po zjištění, že o problému již ví magazín iStrakonice.cz.; foto 4 – Fotografie, kterou Strakonická Veřejnost zveřejňuje na svém facebooku v rámci své štvavé kampaně – na fotu Pavel Vondrys a Karel Janský; foto 5 – Článek „Vondrys a Janský jako názorová siamská dvojčata“ autora Rudolfa Oberfalcera z politického hnutí Strakonická Veřejnost z jejich webu. Postrádá jakákoliv fakta k obhajobě, že by se snad Strakonická Veřejnost nedopustila korupce.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 4 – Břetislav Hrdlička; foto 2 – Karel Janský; foto 3 – strakonice.eu; foto 5 – web Strakonické Veřejnosti.

Zpět na úvodní stránku