Zpět na úvodní stránku

Nové lži strakonického
starosty Břetislava Hrdličky
šířené prostřednictvím Českého rozhlasu

3.7.2018. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Již mnohokrát jsme to konstatovali na stránkách magazínu iStrakonice.cz a vždy jsme přikládali důkazy, fakta a souvislosti. Dnes půjde o podobnou situaci. Starosta Hrdlička poskytl Českému rozhlasu 17. dubna 2018 rozhovor. Šlo o populistický rozhovor, ve kterém se v mnoha případech opíral o snadno dokazatelnou lež. Zkušenostmi jsme v průběhu let zjistili, že když Hrdlička lže skutečně hloupě, jeho politické hnutí Strakonická Veřejnost takové rozhovory nebo články samo nepropaguje. Ani na svých webových stránkách jak u nich bývá jinak zvykem, když se chlubí. Uděláme tedy tento krok za ně na našich stránkách.

Rozhovor, který strakonický starosta Břetislav Hrdlička poskytl Českému rozhlasu, studiu České Budějovice, obsahuje snadno doložitelné lži

Foto: 1 Rozhovor, který strakonický starosta Břetislav Hrdlička poskytl Českému rozhlasu, studiu České Budějovice, obsahuje snadno doložitelné lži

Celý rozhovor si čtenáři mohou poslechnout na webu Českého rozhlasu. Podívejme se nyní blíže na největší a konkrétní Hrdličkovy lži a na jeho mlžení. Konstatoval třeba, že dosud není podle slibů Strakonické Veřejnosti svoz komunálního odpadu pro občany zcela zdarma – prý kvůli „objektivním příčinám“. Jakým, to již ovšem neřekl. Prý jeho vedení radnice staví obchvat městem: „Teď budujeme ten obchvat Strakonic“. Lže, investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice.

Hrdličku podle jeho slov děsí, jaké prý musí platit dluhy za předchozí vedení. Už ale neřekne, že jde o splácení úvěrů za investice, které slouží strakonickým občanům a město je pouze splácí. Asi jako když si člověk postaví rodinný dům na hypotéku. Přece i sám Hrdlička splácí hypotéku, kterou si vzal na zakoupený dům. Hrdličkovo vedení města přitom nic nesplácí, splácí je město ze svého rozpočtu jako kterékoliv jiné. Navíc město nyní dostává do svého rozpočtu o desítky milionů více peněz, než dostávalo v roce 2014 za minulého vedení.

Redaktorka Českého rozhlasu ze studia České Budějovice byla sice na rozhovor s Břetislavem Hrdličkou dobře připravena, moc konkrétních informací z něho ale nedostala. Ono kde nic v hlavě není, tam toho z člověka moc nevypadne. Natož ze strakonického starosty Hrdličky.

Foto 2: Redaktorka Českého rozhlasu ze studia České Budějovice byla sice na rozhovor s Břetislavem Hrdličkou dobře připravena, moc konkrétních informací z něho ale nedostala. Ono kde nic v hlavě není, tam toho z člověka moc nevypadne. Natož ze strakonického starosty Hrdličky.

V rozhovoru se starosta Břetislav Hrdlička chlubí tím, že oni nedělají velké investice, pouze ty malé. Dokonce svá slova podpořil výrokem „Kdybych to řek básnicky, tak nestavíme pomníky, budujeme chodníky“. Co ale vše vybudovali, to v rozhovoru přešel obecným popisem, aniž by uvedl jedinou konkrétní stavbu. Jistě, něco vybudovali. To by ale přece udělal každý politik, který dostane městské peníze zadarmo jako na zlatém podnosu a vlastní projekty i s realizací staveb za ně stejně provedou najaté firmy. Co lze konkrétně vytknout vedení města pod starostováním Hrdličky je fakt, že staví draze malé stavby. Ty po nich pravděpodobně mnohde stejně bude muset další osazenstvo radnice předělat a zbytečně tak vynaložit další peníze.

Uvedeme příklad. Nádvorní budova za radnicí u parkoviště se za mnoho milionů Kč nově opravila. Přitom zcela zbytečně. Jde o bývalou provizorní budovu, která stejně již dávno měla jít k zemi. Na jejím místě by bylo potřebnější velké parkoviště, když se pro automobilovou dopravu zklidní Velké náměstí. Stejně se musí část radnice přesunout do bývalé radnice č.p. 1, pozdější školy. Vždyť co by jinak město s touto budovou dělalo? Udržovalo bez užitku, aby nespadla?

Starosta Hrdlička neskutečně lže i v tom, že na velké investiční akce nemají peníze. Tak tady je důkaz jak lže. Město Strakonice obdrželo v letech 2014 až 2017 následující konsolidované příjmy: rok 2014 – 495 944 000 Kč, rok 2015 – 573 280 000 Kč, rok 2016 – 532 075 000 Kč, rok 2017 – 560 782 000 Kč. Rozpočet pod vedením Hrdličky navíc počítá na rok 2018 s částkou na výdaje po změnách ve výši 681 587 000 Kč, když příjmy po změnách jsou v rozpočtu plánovány na částku 548 825 000 Kč. A nyní pozor, k 31.12.2017 mělo město Strakonice na bankovních účtech 247 230 790,83 Kč (k 1.1.2017 šlo o 202 906 270,92 Kč). Tak jak je možné, že město nemá díky údajným dluhům peníze na investice?

Rekapitulace finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 podle Závěrečného účtu města za rok 2017

Foto 3: Rekapitulace finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 podle Závěrečného účtu města za rok 2017

Předchozí vedení města hospodařilo s menším rozpočtem než vedení Břetislava Hrdličky a přesto provádělo velké investiční akce. Ještě přitom splácelo bez problémů úvěry města. Hlavní problém se skrývá v tom, že vedení starosty Břetislava Hrdličky neumí hospodařit s městskými penězi a co je horší, neumí získávat a využívat dotační peníze z Evropské unie. V tom je hlavní problém. Anebo jinak, podle vyjádření místostarosty Rudolfa Oberfalcera je ani získávat nechce (26. zastupitelstvo města, 27.6.2018). I když, za něco se neschopnost vždy musí schovat. Proto když dotaci nezískají, alespoň tvrdí, že ve skutečnosti ani žádnou nechtěli.

Peníze tedy jsou a Břetislav Hrdlička občanům lže, že nejsou. Stále se snaží v lidech vzbudit dojem, jak je na tom město špatně. Nejspíše proto, aby mohli sami bez větší kontroly občanů hospodařit s penězi města, které jim byly svěřeny. Aby s nimi nakládali s péčí řádného hospodáře, což ale nečiní. Dokonce lidem Hrdlička nestoudně lže, když tvrdí, že „Protože na velké věci peníze nejsou a nechceme si je půjčovat“. Výše uvedený finanční rozbor opřený o oficiální data lež starosty Hrdličky potvrzuje. Občané města by se měli zajímat, co se ve skutečnosti s jejich penězi děje, než budou nemile překvapeni.

Z dalších slov starosty Hrdličky až mrazí: „My jsme měli největší výdaje na nákupy třeba nemovitostí, nakoupili jsme velké pozemky v průmyslové zóně“. Ano, to je pravda. Co již ale Hrdlička zatajil je fakt, že vyhodili „z okna“ zhruba 30 milionů Kč (!) na nákup Přádelny a pozemků v průmyslové zóně Hajská, kdy oba projekty pod vedením Břetislava Hrdličky a Strakonické Veřejnosti zkrachovaly. Za poslech rozhodně stojí ta část rozhovoru, kde Hrdlička mluví nadšeně a vzletně o průmyslové zóně Hajská a nakonec sám přiznává, že se jim v tomto směru nic nepovedlo. Hrdlička stále opakuje „chceme“, „řešíme“ a „už na tom pracujeme“. Výsledkem je ovšem nula, tedy krach průmyslové zóny i Technologického centra Přádelna.

Mimochodem, starosta Hrdlička je prý rád, že se dozvěděli včas, že chtěli prodat pozemky na Hajské firmě v insolvenci. Zde se chlubí cizím peřím, protože nebezpečí pro Strakonice s hrozící ztrátou kolem 15 milionů Kč vypátral a jako první o něm publikoval právě náš magazín iStrakonice.cz.

Kuriózní odpovědí je pak vyjádření starosty Hrdličky na otázku, zda mají nějakou představu, jak řešit narůstající dopravu ve městě. Hrdlička doslova odpověděl, že „Zakázat vjezd aut asi. Vono to je těžký, protože automobilový průmysl je jeden z největších na světě a chrlí jedno auto za druhým. A lidé je kupují, protože jsou dostupná a prodávají se starší auta, nová auta a doba kdy jedno auto bylo na tři rodiny už je obráceně. Někde jsou i tři auta na jednu rodinu a jezdí v nich jedinci, nejezdí rodiny, ale jeden po druhém“.

Dále Hrdlička v rozhovoru pokračuje rozvláčně o tom, jak je provoz ve městě „ukrutný“. Co ale jeho vedení města pro zlepšení dopravy ve městě vykonalo, anebo co plánují udělat, z něho redaktorka vedoucí rozhovor nedostala – kromě akce MHD zdarma, kterou ovšem starosta Hrdlička neodůvodnil žádnými konkrétními čísly a analýzami. Prý nechají studenty zpracovat studii. My podotýkáme, že to brzy, když MHD zdarma funguje již přes půl roku.

Foto 4: MHD zdarma je ve Strakonicích populistickým a naprosto nepromyšleným krokem, který vznikl bez jakékoliv analýzy a reálného předpokladu přínosu pro město

Foto 4: MHD zdarma je ve Strakonicích populistickým a naprosto nepromyšleným krokem, který vznikl bez jakékoliv analýzy a reálného předpokladu přínosu pro město

V rozhovoru si Hrdlička neodpustil zopakovat svůj již legendární výrok. Když na otázku, zda MHD zdarma není pouze populistické gesto, odpověděl, že „Pokud populismus znamená pracovat pro lidi, je to populistické gesto“. Hrdlička tak jasně říká, že ať vymyslí jakoukoliv hovadinu a řeknou, že je to pro lidi, tak se jedná o správný krok. A takový krok se ani nemusí nijak zdůvodňovat či ekonomicky analyzovat. I když jde o drahý a zbytečný počin.

Největší perlou, kterou ze svých úst ovšem starosta Hrdlička vypustil, je jeho reakce na následující otázku redaktorky: „Chcete tedy podpořit jak ta pracovní místa, tak i rozvoj malého a středního podnikání. Co jste pro to udělali?“ Hrdlička odpověděl (17:22:09 rozhovoru): „Přinejmenším to, že jsme vydali takový příkaz na městském úřadu, že co se nemusí zakázat, se musí povolit. Čili absolutně nebráníme rozvoji jakéhokoliv podnikání kromě těch nebezpečných s nebezpečnými látkami a podobně nebo těch nelegálních, tam je to něco jiného.“ Nakonec z Hrdličky přece jenom vypadlo, jak chtějí podnikatelům pomáhat. Když prý budou chtít, tak jim oni poradí.

Hrdličkovi vůbec nedochází, že podnikání s nebezpečnými látkami je třeba i prodej barev a hnojiv. Ve Strakonicích se tedy například nebude nic natírat a nebude se hnojit, protože si to Hrdlička a jeho uskupení Strakonická Veřejnost nepřejí? Že nebudou podporovat nelegální podnikání? V tom je jejich přínos městu? Copak v jiných městech, kde nemají populistické a extremistické hnutí Strakonickou Veřejnost, podporují nelegální podnikání?

Starosta Hrdlička uvedl i příklad, jak se zlepšilo podnikání ve městě. Třeba se údajně stačí podívat na náměstí, jaké tam prý vzniklo množství předzahrádek. Jistě tím myslel také tu nelegální předzahrádku, kterou si na Velkém náměstí protiprávně a svévolně postavil jeho stranický kolega z politického hnutí Strakonická Veřejnost, za kterou nakonec musel zaplatit i pokutu. Ano, jedná se o zastupitele, radního a místostarostu Rudolfa Oberfalcera, který je tak hodně špatným příkladem pro občany města.

Kde se starosta Hrdlička trochu v rozhovoru chytil, bylo téma kultury a rockové muziky. Chlubil se, co vše dávají zdarma a jaké to má přínosy pro obyvatele města. Populisticky přitom mluvil třeba o mladých lidech, svá tvrzení ale nebyl schopen doložit jakýmikoliv čísly nebo dalšími důkazy.

Rozhovor se dotkl i tématu, proč starosta zlikvidoval dva své místostarosty, navíc ze stejného politického uskupení. Tuto část rozhovoru ať si ale každý poslechne sám, nevěřili byste. Třeba když Hrdlička mluví o tom, jak jsou schopni vyslyšet kritiku z vlastních řad. Obratem ovšem dodává, že pokud kritika nefunguje, tak jsou schopni vlastní sebereflexe. V tomto případě má Hrdlička nepochybně pravdu. Strakonická Veřejnost totiž již dvakrát v praxi dokázala, jak umí kritiku z vlastních řad řešit. Právě vyhozením svých dvou místostarostů ze stejného politického uskupení ve stylu „Nesouhlasíš? Tak padej!“

Kreslený vtip jako by vypadl z bodu číslo 1 programu politického hnutí Strakonická VeřejnostKreslený vtip jako by vypadl z bodu číslo 1 programu politického hnutí Strakonická VeřejnostKreslený vtip jako by vypadl z bodu číslo 1 programu politického hnutí Strakonická Veřejnost

Foto 5: Kreslený vtip jako by vypadl z bodu číslo 1 programu politického hnutí Strakonická Veřejnost

Nyní se podívejme na další konkrétní důkaz toho, jak strakonický starosta Břetislav Hrdlička lže. Redaktorka se ho zeptala, zda je stále majitelem realitní kanceláře. Na to Hrdlička rezolutně odpověděl, že „NE!“. Existuje přitom důkaz, že starosta Hrdlička je lhář. Rozhovor byl vysílán 17. dubna 2018 a v té době byl Hrdlička prokazatelně společníkem (spolumajitelem) realitní kanceláře Hrdlička – Hrdličková s.r.o., IČ: 26076063 se sídlem Dražejov 1, 386 01 Strakonice.

Teprve když se o jeho vlastnictví realitní kanceláře začalo mluvit na veřejnosti, tak ke dni 7. června 2018 nechal sepsat společenskou smlouvu, na základě které se měla stát jedinou majitelkou zmíněné realitní kanceláře jeho manželka Ivana Hrdličková. Na Krajský soud v Českých Budějovicích byla uvedená smlouva doručena 11. června 2018 a do sbírky listin ji tam založili 26. června 2018. Podle Krajského soudu spoluvlastnictví realitní kanceláře u Břetislava Hrdličky skončilo až 22. června 2018.

Důkaz o tom, že do 22. června 2018 byl starosta Břetislav Hrdlička spolumajitelem realitní kanceláře Hrdlička – Hrdličková s.r.o.

Foto 6: Důkaz o tom, že do 22. června 2018 byl starosta Břetislav Hrdlička spolumajitelem realitní kanceláře     Hrdlička – Hrdličková s.r.o.

Mimochodem, v rozhovoru Břetislav Hrdlička přiznal, že ve svém majetkovém přiznání neuvedl řádně vlastnictví pozemků, na což opět upozornil před časem jako první náš magazín iStrakonice.cz. Stejně tak, že jím spoluvlastněná realitní kancelář nedodala na Krajský soud účetní závěrky za roky 2013 až 2017. Již tak nově učinil 12. června 2018, ovšem kromě roku 2017.

Nebyl by to starosta Hrdlička, kdyby nelhal i ke konci rozhovoru. Uvedl, že realitní kancelář, jím před 22. červnem 2018 spoluvlastněná, nyní patří synovi a snaše. Šlo opět o lhaní, protože realitní kancelář podle doložitelných důkazů patří od 22. června 2018 pouze jeho manželce Ivaně Hrdličkové, která firmu vlastní ze 100 %. Lhal snad Hrdlička proto, aby přes svoji manželku mohl provádět ne zrovna čisté obchody?

Foto 7: Důkaz o tom, že od 22. června 2018 vlastní realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. manželka starosty Hrdličky Ivana Hrdličková

Foto 7: Důkaz o tom, že od 22. června 2018 vlastní realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. manželka starosty Hrdličky Ivana Hrdličková

Závěr rozhovoru. Podle starosty Hrdličky prý teplárna začíná fungovat. Jednak to není pravda – jak může dobře fungovat společnost, které politici ze Strakonické Veřejnosti se svými kolaboranty zlikvidovali tři nejdůležitější ředitele? A co je hlavní, Strakonická Veřejnost převzala funkční teplárnu počátkem roku 2015, tak jak je možné, že začíná fungovat až v roce 2018? Opět Hrdlička lže. I v tom, že prý oni si nepůjčují na úvěry. A co dva zcela nesmyslné úvěry ve výši přes 17 milionů Kč v pivovaru, kdy dokonce ten první si nové vedení po roce 2014 vzalo jako refinancování investice, kterou uskutečnilo předchozí vedení pivovaru za své vlastní peníze, tedy za peníze vydělané pivovarem?

Kdybychom nyní zde měli shromáždit všechny námi odhalené lži starosty Břetislava Hrdličky, šlo by o hodně dlouhý článek a o smutné čtení. Připomeňme si tedy alespoň Hrdličkovo přiznání, že skutečně lidem ve Strakonicích lže – i podle svých slov. „Je to moje vina, přiznám se. My se pořád snažíme lidi šetřit a neříkáme pravdu. Trošku snažíme se, aby to bylo mírnější, a pořád se nám to vrací vod nich samých ve fackách“. Břetislav Hrdlička – „starosta“, Teplárna 2.6.2016. Zde přepsaný výrok si čtenáři mohou rovněž poslechnout.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Rozhovor, který strakonický starosta Břetislav Hrdlička poskytl Českému rozhlasu, studiu České Budějovice, obsahuje snadno doložitelné lži; foto 2 – Redaktorka Českého rozhlasu ze studia České Budějovice byla sice na rozhovor s Břetislavem Hrdličkou dobře připravena, moc konkrétních informací z něho ale nedostala. Ono kde nic v hlavě není, tam toho z člověka moc nevypadne. Natož ze strakonického starosty Hrdličky; foto 3 – Rekapitulace finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 podle Závěrečného účtu města za rok 2017; foto 4 – MHD zdarma je ve Strakonicích populistickým a naprosto nepromyšleným krokem, který vznikl bez jakékoliv analýzy a reálného předpokladu přínosu pro město; foto 5Kreslený vtip jako by vypadl z bodu číslo 1 programu politického hnutí Strakonická Veřejnost; foto 6 – Důkaz o tom, že do 22. června 2018 byl starosta Břetislav Hrdlička spolumajitelem realitní kanceláře Hrdlička – Hrdličková s.r.o.; foto 7 – Důkaz o tom, že od 22. června 2018 vlastní realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. manželka starosty Hrdličky Ivana Hrdličková.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 2 – rozhlas.cz; foto 3 – strakonice.eu; foto 4 – Karel Janský; foto 5 – archiv redakce; foto 6 a 7 – justice.cz.

Zpět na úvodní stránku