Zpět na úvodní stránku

Výsledek komunálních voleb ve Strakonicích v říjnu 2018 pohledem koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN)

8.10.2018. Aktualizováno 21.11.2018. Volby ve Strakonicích skončily. Jejich výsledek je konečný a bez soudního přezkumu neměnný (Komunální volby ve Strakonicích byly 20.11.2018 zrušeny Krajským soudem v Českých Budějovicích). Strakonice mají co chtěly a hlavně co si zaslouží. I přes účast voličů ve volbách ve výši pouhých 49,86 %. Anebo právě proto. Jednotlivé strany, hnutí a nejrůznější komentátoři včetně těch facebookových budou nyní provádět analýzu voleb. Zde je pohled koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN).

Změna pro Strakonice šla v komunálních volbách 2018 do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN)

Foto 1: Změna pro Strakonice šla v komunálních volbách 2018 do voleb
v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN)

Ať má na výsledek a průběh voleb kdokoliv jakýkoliv pohled či názor, volby dopadly tak, jak ukazuje jejich následující výsledek v podobě grafického ztvárnění. Oficiální zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Strakonice najdete zde. 

Grafické ztvárnění výsledků komunálních voleb 2018 ve Strakonicích

Foto 2: Grafické ztvárnění výsledků komunálních voleb 2018 ve Strakonicích

Jak na výsledek voleb nahlíží koalice Změna pro Strakonice + Starostové (STAN):

 • Již několik měsíců před konáním voleb bylo zřejmé, že dosud vládnoucí extremistická Strakonická Veřejnost změnila před letošními volbami taktiku. Ukazovala se jako umírněné hnutí nevedoucí negativní kampaň a představovala, co vše se jim za poslední čtyři roky povedlo. Populisticky vsadili na MHD zdarma, odpady zdarma, kulturu zdarma, peníze dětem zdarma atp. Náš komentář: Za Strakonickou Veřejností a jejich pomocníky v uplynulých čtyřech letech jejich vládnutí zůstalo město, kde se téměř zastavily investice. Ty které se zrealizovaly, byly pak připraveny většinou jejich předchůdci nebo je ve skutečnosti prováděl někdo jiný (například ŘSD, STTRANS). Sami postavili molo, špatnou okružní křižovatku, předraženě opravili Beranův dvůr a zrealizovali několik dalších drobností. Hlavně ale mnohé dali lidem zadarmo. Ve skutečnosti ovšem nic není zadarmo a lidé ve Strakonicích za experiment Strakonické Veřejnosti jednou draze zaplatí. Díky Strakonické Veřejnosti je město navíc rozhádané a spousta lidí je nešťastných zásluhou profesní i lidské likvidace mnoha zaměstnanců ze strany vládnoucí Strakonické Veřejnosti. Více na webu iStrakonice.cz v hlavních a krátkých článcích;
 • Ač Strakonická Veřejnost sama neprováděla viditelnou negativní kampaň, tak tu za ni organizovali na facebooku jejich přátelé včetně mnoha falešných profilů. Náš komentář: Zcela jednoznačně se jednalo o dobře organizovanou skupinu „diskutérů“, kteří z části pod vlastními jmény a z části prostřednictvím falešných profilů napadali arogantně a sprostě každého, kdo by mohl ve volbách ohrozit Strakonickou Veřejnost. Výjimku zde tvořil zejména zastupitel Josef Zoch, který se pod svým jménem soustředil zejména na lídra Změny pro Strakonice. Jeho někdy pravdivé informace vytržené z kontextu, ale mnohdy doslova lživé výroky jako třeba ty o mlácení dětí dokazovaly jeho fanatickou a nenávistivou povahu, která ještě bude mít dohru. Mimochodem, byl to on, který nenávistivě a lživě psal o bývalém tajemníkovi MěÚ jako o udavači StB, ač sám byl před rokem 1989 příslušníkem pomocné stráže Veřejné Bezpečnosti, kdy jeho povinností bylo například udávat lidi vystupující proti tehdejšímu režimu. No a nakonec se tento udavač dostal i do nového zastupitelstva města Strakonice. To se mají Strakonice skutečně na co těšit.
 • Před volbami Strakonická Veřejnost znemožnila ostatním kandidujícím subjektům placenou reklamu na městských plochách a v městském Zpravodaji. Sama pak vydírala podnikatele a vyhrožovala jim zařízením likvidace jejich podnikání, pokud neumožní reklamu Strakonické Veřejnosti na městem neovládaných plochách. Náš komentář: Strakonická Veřejnost jenom potvrdila, že jsou extremistickým uskupením bez jakýchkoliv morálních zábran;
 • Voleb se zúčastnilo příliš mnoho politických stran a hnutí, které nebyly napojeny na Strakonickou Veřejnost. Náš komentář: Došlo tím k roztříštění sil na straně slušných subjektů a tím k jejich nepřekročení pětiprocentní hranice ke zvolení do zastupitelstva města. Většina subjektů vznikla až téměř před volbami a neměli za sebou několikaletou poctivou politickou práci. Naprostým úletem pak bylo ze subjektů nenapojených na Strakonickou Veřejnost hnutí Strakonice přímo, vystupující navíc pod krkolomným oficiálním názvem „STRAKONICE-PŘÍMO S PODPOROU REALISTŮ A HNUTÍ PRO ZDRAVÍ A SPORT“. Uvedené hnutí navíc ze začátku podvádělo voliče, protože subjekt Strakonice přímo nikdy neexistoval samostatně. Ve skutečnosti byl odnoží jiné politické strany a jiného hnutí;
 • Strany a hnutí v předchozím odstavci, kromě uskupení Změny + STANu a Jihočechů 2012, zvolili rétoriku, že oni se nehádají a chtějí se domluvit s každým, kdo bude v zastupitelstvu. Náš komentář: Vystupovali jako „neslaní, nemastní“. Kdo přitom zná trochu historii tak mu musí být zřejmé, že podobně jako se chová od roku 2014 Strakonická Veřejnost, tak že to koresponduje s nástupem fašismu a socialismu ve 20. a 40. letech minulého století. S takovými extrémisty se nedá vyjednávat ani domlouvat. Snaha o domluvu se všemi, včetně Strakonické Veřejnosti, udělalo z mnohých uskupení bezpáteřní a nečitelné subjekty, které byly pro voliče nezajímavé. Voliči většinou preferují osobnosti s jasným názorem. Chybou je snaha zalíbit se všem voličům a nezacílit na určitou skupinu svým zřetelným a čitelným profilováním se. Uvedené subjekty si navíc popletly význam slovních spojení „nehádat se“ a „prosazovat argumentačně myšlenky a vyžadovat odpovědi“. Proto raději mlčeli a nekomentovali špatnosti, které se ve městě děly;
 • Známé a výrazné osobnosti Strakonic, které v zákulisí odmítali praktiky Strakonické Veřejnosti a dokonce byli jimi poškozeni, tak se stáhli a čekali, jak volby dopadnou. Náš komentář: Vahou svojí osobnosti nevarovali před nástupem a před kroky Strakonické Veřejnosti, čímž by pomohli slušným stranám a hnutím a postavili by se za ně. Jejich jasné stanovisko by razantně snížilo zisk hlasů ve volbách ve prospěch extrémistické Strakonické Veřejnosti;
 • Až na malé výjimky v průběhu volební kampaně, kterým dodatečně moc děkujeme, nikdo finančně nepřispěl na průběžné vydávání materiálů odhalujících praktiky Strakonické Veřejnosti a výsledky jejich vládnutí. Náš komentář: Naše předvolební kampaň se nemohla díky nedostatku finančních prostředků rovnat kampani Strakonické Veřejnosti. Stačilo přitom relativně málo financí v dostatečném předstihu poskytnutých k tomu, aby se mezi veřejnost dostaly důkazy, fakta a souvislosti o zákulisí Strakonické Veřejnosti. Hodně práce jsme vykonali prostřednictvím magazínu iStrakonice.cz. To ale k většímu rozšíření textů nestačilo. Naše koalice přitom měla velkou šanci dostat se do zastupitelstva města. Vždyť k postupu nám chybělo pouhých 0,77 % hlasů. Potom se mohla vytvořit koalice Jihočechů 2012, ODS, TOP 09 a Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) a Strakonice se mohly vydat jiným směrem. I když by Strakonická Veřejnost měla třeba 49,9 % hlasů.
 • Pro strany a hnutí nenapojené na Strakonickou Veřejnost bylo špatným počinem vznik určitého podivného „intelektuálního“ uskupení kolem magazínu eStrakonice.cz Lukáše Houdka. Náš komentář: Sám majitel magazínu eStrakonice.cz Lukáš Houdek něčím ve volbách přispěl pozitivně pro strany stojící mimo Strakonickou Veřejnost. Na druhou stranu uvedená uskupení poškodil poskytnutím domnělého prostoru na svém webu pro všechny kandidující strany. Ve skutečnosti se zaměřil na subjekty, které ve volbách neměly šanci a propadly. Extrémně naopak pomohl zisku hlasů pro KDU-ČSL, kterým zvedl preference z jistého špatného výsledku na méně špatný, leč nevolitelný. Strana KDU-ČSL se přitom představila nevýrazným programem ve stylu – „hlavně nikoho nenaštvat a neurazit“. Žádná Lukášem Houdkem preferovaná uskupení se neprezentovala konkrétními kroky, kterými by mohla oslovit voliče. Například „levné pozemky pro mladé“ byl jedním z mnoha nereálných slibů, který nemohl konkurovat těm z dílny Strakonické Veřejnosti. Navíc Lukáš Houdek na závěr volební kampaně nepokrytě nabádal voliče, aby nevolili Změnu pro Strakonice + Starosty (STAN). Nejdříve se sám pasoval do role objektivního novináře a po volbách prozradil, že manipuloval s voliči – „Fando, sám moc dobře víš, že nejsem novinář, a když si tu vyjádřím názor, tak je prostě můj“. Rozhovor s lídrem Změny pro Strakonice Houdek smazal bez varování ze svého webu stejně, jako kdysi smazal jeho články z magazínu eStrakonice.cz. Ty mu přitom pomohly v propagaci jeho webu mezi čtenáři. Nikdy se ani za nic z toho neomluvil, nikdy nic nevysvětlil. A když třeba prezentoval čtenost jednotlivých autorů na svém webu, lídra Změny pro Strakonice „zasklil“, jako by vůbec neexistoval. I když uvedené konal ze strachu před výhrůžkami Christelbauera ze Strakonické veřejnosti, slušnost bylo to alespoň říct na rovinu.
 • Změně pro Strakonice + Starostům (STAN) uškodilo zařazení Františka Karla Ladislava na kandidátní listinu. Ten se předtím rozešel se stranou SPD. Náš komentář: Brali jsme ho jako angažovaného člověka ve Strakonicích s rozumnými názory, i když ne se všemi jsme souhlasili. Pan Ladislav nakonec přestal naši koalici podporovat a začal ji dokonce škodit. Mimo to se otevřeně přidal k podporovatelům KDU-ČSL, kterým mohl přinést některé hlasy na úkor nás. Toho co můžeme panu Ladislavovi vyčítat je daleko více, uvedené by ale zabíhalo do přílišných detailů neurčených pro zveřejňování. Zařazení pana Františka Karla Ladislava na naši kandidátku bylo prostě chybným krokem.
 • Možná na okraj, ovšem důležitý aspekt, který pomohl Strakonické Veřejnosti k tak výraznému vítězství. Novináři ve Strakonicích. Pro tištěná média jakoby volby neexistovaly. Náš komentář: Žádné předvolební debaty, žádné rozhovory a analýzy, žádná konfrontace s reálností předvolebních slibů. Někdo asi mlčel proto, aby Strakonické Veřejnosti pomohl, jiný zase chtěl vydělat na předvolebních reklamách. Každopádně prakticky všichni novináři tištěných médií psali pouze to, co jim řeklo vedení města. Starosta třeba prohlásil, že se chce projít po hřbitově a přemýšlet o tom, co na něm zlepšit. A hned toho byly plné noviny. Stačilo si vymyslet jakýkoliv nesmysl a noviny měly o čem psát. Na výsledku voleb se negativně podepsaly také zdarma noviny 5 PLUS 2, které přinášely rozhovory s lídry jednotlivých stran a hnutí. Jejich pořadí údajně určil los. Jedná se přitom o lež, například naše hnutí spolu s dalšími subjekty nebylo vůbec osloveno. A samozřejmě Strakonická Veřejnost příležitost prezentovat se v tomto tištěném médiu dostala.

Z lídrů politických uskupení, kteří se nedostali do zastupitelstva, měl lídr Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) a šéfredaktor magazínu iStrakonice.cz Karel Janský největší počet hlasů – 608. Červeně označené strany a hnutí jsou ty, které jsou (nebo možná již byly) napojené na Strakonickou Veřejnost. Zeleně označené subjekty napojeny nebyly (alespoň ne oficiálně).

Změna pro Strakonice + Starostové (STAN) Karel Janský 608 4,23 %
ANO 2011 Petr Sojka 560 4,90 %
Volba pro město Josef Štrébl 523  
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vladimír Hanáček 602 4,53 %
Komunistická strana Čech a Moravy Milada Vlasáková 439  
Česká strana sociálně demokratická Josef Eigner 365  
STRAKONICE-PŘÍMO S PODPOROU REALISTŮ A HNUTÍ PRO ZDRAVÍ A SPORT Robert Flachs 360 2,09 %
Společně pro Strakonice Milan Jungvirt 309  
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Jaroslav Čejka 298 2,19 %
PRO 2016 Roman Němeček 101  

Lídr Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) Karel Janský tak překonal počtem získaných hlasů i bývalého starostu a místostarostu Štrébla a bývalého místostarostu Jungvirta. Stejně tak i další známější osobnosti města jako současné zastupitele a lídry stran s mnohem větším rozpočtem na volební kampaň. Ze všech 210 kandidátů stran a hnutí, kteří se nedostali do zastupitelstva, měl také druhý nejlepší výsledek. Překonal ho pouze Miroslav Žitný z KDU-ČSL se 736 hlasy (ve Strakonicích od dětství velmi známá a aktivní osobnost). Roberta Flachse (z uskupení zkráceně Strakonice přímo) a Josefa Eignera (z ČSSD) přeskočilo v počtu získaných hlasů dokonce 7 kandidátů ze Změny pro Strakonice + Starostové (STAN).

Lídr Změny pro Strakonice + Starostové (STAN) Karel Janský se snažil několik měsíců o to, aby strany nenapojené na Strakonickou Veřejnost postupovaly koordinovaně, i když třeba samostatně. Jedná se o výše uvedené strany a hnutí označené zeleně. Blíže viz na www.strakonice2018.cz. To se bohužel nepodařilo a zbytečně tím propadlo 17,94 % hlasů subjektů nenapojených na Strakonickou Veřejnost, které zůstaly tzv. pod čarou. Alespoň částečně koordinovaný postup se nepodařilo dohodnout ani se stranami ODS a TOP 09, kteří se do zastupitelstva nakonec probojovali.

Do zastupitelstva města se dostaly mimo Strakonické Veřejnosti a Jihočechů 2012 ještě dvě politické strany, jak již bylo jmenováno. Občanská demokratická strana s 5,29 % a TOP 09 a nezávislí s 5,72 %. Jejich překročení pětiprocentní hranice bylo ovšem jenom velmi těsné a bez několika známých osobností a tradičních voličů těchto parlamentních stran by k tomu pravděpodobně vůbec nedošlo.

Každé volby jsou o určitých tématech. Ty letošní komunální se ve Strakonicích nesly v duchu populismu Strakonické Veřejnosti, která nabízela „vše zdarma“. Nabízela nesplnitelné a lhala o svých úspěších, které navíc zveličovala. Ve volební kampani podváděla a zneužívala obecní peníze, kterými dotovala své zdarma projekty a zlevněné vstupenky na kulturní akce.

Jeden z názorů na internetu po volbách, kdy se autor odvážil pojmenovat pravdivě skutečnost

Foto 3: Jeden z názorů na internetu po volbách, kdy se autor odvážil pojmenovat pravdivě skutečnost

Podívejme se na jeden příklad neschopnosti Strakonické Veřejnosti vést město. Čtyři roky bylo toto hnutí z naší strany kritizováno za skutečnost, že neumí čerpat dotace z Evropské unie. Byli jsme za to napadáni, že pouze kritizujeme, že lžeme, že Strakonickou Veřejnost nenecháme pracovat, že naše články jsou žumpa apod. Podobných urážek jsme si vyslechli nespočet. Nakonec den po volbách (7.10.2018) vyšel na webu iDnes.cz rozhovor od dvorního „novináře“ Strakonické Veřejnosti Václava Janouše s Břetislavem Hrdličkou ze Strakonické Veřejnosti. A tam tento lídr zmíněného extremistického hnutí uvedl následující slova, která publikujeme níže doslova ve fotu číslo 4.

Až z nich mrazí. Právě probíhá poslední programové období Evropské unie, ve kterém mohly Strakonice získat štědré dotace a tím navýšit svůj rozpočet města. Strakonice nabízené peníze neuměly získat a mnohé z toho, do čeho se Strakonická Veřejnost pustila, bylo navíc uděláno špatně. Jako příklad si můžeme uvést žádost o dotaci na Přádelnu, kde město amatérským přístupem a uváděním nepravdivých skutečností ze strany Strakonické Veřejnosti (Hrdlička a Oberfalcer) přišlo zhruba o 5 milionů Kč. Anebo chyby v žádosti o dotaci na projekt tzv. eCulture, kdy nyní muselo vedení města zrušit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na základě připomínek / výhrad poskytovatele dotace.

Takže výborně. Strakonická Veřejnost vládne již čtyři roky. Zkazila co mohla a nyní se již konečně začne podle slov starosty Břetislava Hrdličky učit čerpat Evropské dotace. Dosti pozdě… Podobně bychom mohli ve světle důkazů, faktů a souvislostí odkrývat další špatné a amatérské kroky Strakonické veřejnosti při správě města. I když nám je jasné, že se hned spustí nenávistná lavina příspěvků na facebooku. Zde ještě k „novináři“ Václavu Janoušovi z deníku MLADÁ FRONTA DNES. Tento dvorní a zaujatý redaktor Strakonické veřejnosti nikdy nebude psát proti nim. Důkazem mohou být jeho příspěvky na facebooku, kterými dává zcela zřetelně najevo komu slouží a v čím zájmu bude právě on psát.

V rámci našeho hodnocení voleb jsou Evropské dotace a neschopnost Strakonické Veřejnosti je čerpat jediným konkrétním příkladem toho, jak špatně je město Strakonice spravováno uvedeným extremistickým hnutím. Podobné příklady by vydaly na desítky dalších článků. Ano, město bude v dalším volebním období nějak spravováno, něco se bude stavět a život půjde dál. Už jenom proto, že Strakonická Veřejnost nemusí vydělávat peníze svojí prací a není závislá na tom, zda město povede dobře nebo špatně. Příspěvek od státu ve výši přes půl miliardy Kč ročně dostane vždy (včetně mandatorních výdajů). Stejně tak své výplaty a odměny za členství v představenstvech a dozorčích radách nejrůznějších firem. Jaký ale bude výsledek a důsledek jejich vládnutí, to občané zjistí až se zpětnou platností, kdy již bude pozdě. Každopádně Strakonice v dalších čtyřech letech nečeká nic dobrého.

Vyjádření Břetislava Hrdličky pro web iDnes.cz o tom, jak se chtějí začít učit čerpat Evropské dotace

Foto 4: Vyjádření Břetislava Hrdličky pro web iDnes.cz o tom,
jak se chtějí začít učit čerpat Evropské dotace

V tištěném vydání novin MLADÁ FRONTA DNES z 8.10.2018 k uvedenému Hrdlička ještě dodává, že „To bude jeden z našich prvních úkolů, naučit se čerpat dotace z Evropské unie, muset jezdit na ministerstva do Prahy". Jak tedy mohli vládnout čtyři roky a neumět čerpat dotace? Takže jako první se Strakonická Veřejnost musí podívat do mapy, kde se nachází která ministerstva. Za zmínku ještě stojí, že uvedený rozhovor s Hrdličkou je otištěn pod názvem „Král Břetislav“.

Když jsme u rozhovoru s Hrdličkou. Mimo jiné v souvislosti s teplárnou uvádí, že „Rovnou ale říkám, že jsme objevili další obrovské hrozivé kostlivce“… „Vyplavalo další dědictví minulosti“. My jenom dodáváme, že se tak stalo „náhodou“ zrovna po volbách a po čtyřleté vládě Strakonické Veřejnosti. Překládáme do češtiny. Hrdlička říká, že „zase jsme vymysleli něco, na co se budeme moct čtyři roky vymlouvat". Komické je i vyjádření Hrdličky k tomu, kde budou brát peníze na odpady zdarma: „Peníze budeme brát z rozpočtu, šetříme, neděláme žádné pomníky". Na otázku, kolik bude stát odpad zdarma, odpovídá, že „Zhruba pět milionů korun". Přeloženo do češtiny. Hrdlička říká, že peníze budou brát občanům Strakonic z městského rozpočtu – nemusí je tedy dávat ze své vlastní kapsy Strakonická Veřejnost. O tuto částku přitom opraví méně chodníků, silnic apod." Tak to je skutečně volební program hodný pitomce!

Ještě ke kostlivcům v teplárně. Stejně jako v minulosti je „odhaluje“ tzv. „novinář“ Václav Janouš z deníku MLADÁ FRONTA DNES. U něho mají strakoničtí občané vždy jednu velkou jistotu. Až zase Strakonické Veřejnosti vypadnou další kostlivci ze skříně, bude to právě on, kdo je zázračně odhalí… Otázkou je, zda nejdříve v novinách anebo na facebooku, kde vystupuje jako zarputilý propagátor Strakonické Veřejnosti, o které následně píše v denním tisku. Pravděpodobně po domluvě s nimi, co je vhodné zrovna zveřejnit a komu je třeba právě ublížit.

Těšit se mají na co v novém volebním období i zaměstnanci radnice a městem ovládaných firem. Na otázku „Po minulých volbách jste začali s personálními změnami na úřadu i v městských firmách. Přijdou znovu?“ Na to Hrdlička odpovídá: „Velké asi ne, ale budeme muset zvýšit důraz na práci úředníků. To nejhorší, propouštění a výměnu lidí, už máme za sebou. Věřím, že doba, kdy někteří zaměstnanci dělali věci proti nám, je pryč.“ Takže propouštění a „šlapání“ po zaměstnancích se již znovu rozjíždí na plné obrátky. Strakonická Veřejnost prostě jiná nebude. Ještě že jim zatím neprojdou popravy lidí, jak tomu bylo v padesátých letech minulého století. V období, které zatím úspěšně napodobují. A někteří lidé jim tleskají, stejně jako tleskali někteří lidé při nástupu Klementa Gottwalda k moci nebo při příjezdu fašistů do Prahy v roce 1938. Vždy se takoví lidé najdou. Jiná je pouze doba…

Na závěr ještě zamyšlení nad tím, co s magazínem iStrakonice.cz dále. Sami to nevíme. Podle nás nemá cenu, aby nadále pokračoval. Pro koho totiž. Pro polovinu obyvatel Strakonic, kteří nešli k volbám a umožnili tak totální ovládnutí města extremistickou Strakonickou Veřejností? Nebo pro čtvrtinu obyvatel Strakonic, kteří volili právě extremistické hnutí Strakonická Veřejnost? Anebo pro necelou čtvrtinu lidí volících strany a hnutí, které čtyři roky nic ve městě nedělají a chtějí se před volbami dostat k moci? Kandidatura je přeci zadarmo. Mimo zastupitelstvo města jsme byli jediní, kteří poctivě čtyři roky upozorňovali na nešvary ve Strakonicích. Proti všemu nabízenému zadarmo to ale ve volbách konkurovat nemohlo. Strakonice tedy mají co chtěly a co si zaslouží.

Ještě doporučujeme si přečíst náš leták o některých dalších pochybeních Strakonické Veřejnosti v uplynulém volebním období. Najdete ho zde (str. 1) (str. 2). A pro úplnost ještě uvádíme, že nejsme autory ani objednavateli komiksu o Strakonické Veřejnosti, který najdete zde. Každopádně s ním ale souhlasíme, protože věrně zachycuje zlo, kterého se Strakonická Veřejnost ve městě a na jeho občanech dopustila.

Koalice hnutí Změna pro Strakonice + Starostové a nezávislí (STAN)

Obsah fotografií: Foto 1Změna pro Strakonice šla v komunálních volbách 2018 do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN); foto 2 – Grafické ztvárnění výsledků komunálních voleb 2018 ve Strakonicích; foto 3 – Jeden z názorů na internetu po volbách, kdy se autor odvážil pojmenovat pravdivě skutečnost; foto 4 – Vyjádření Břetislava Hrdličky pro web iDnes.cz o tom, jak se chtějí začít učit čerpat Evropské dotace.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – ihned.cz; foto 3 – strakonicky.denik.cz; foto 4 – budejovice.idnes.cz.

Zpět na úvodní stránku