Zpět na úvodní stránku

Ve strakonickém pivovaru se definitivně zbláznili aneb jeho řízená likvidace

Podle zákona musí akciové společnosti zasílat důležité dokumenty ze své činnosti do rejstříku listin na příslušný krajský soud. V případě strakonického pivovaru se jedná o Krajský soud v Českých Budějovicích. To co ale došlo na soud dne 23.2.2016 je tak zarážející, že člověka čím dál tím více napadají myšlenky, zda není strakonický pivovar úmyslně směřován do řízené likvidace. Když k tomu přičteme pokračující marketingovou sebevraždu pivovaru pod řízením předsedy představenstva a radního Rudolfa Oberfalcera, není se co takovým myšlenkám divit.

Představenstvo strakonického pivovaru doručilo na Krajský soud v Českých Budějovicích „Výpis ze zápisu z jednání představenstva“. Podivná je již skutečnost, že představenstvo používá stejné praktiky, jako když vedení města ovládlo strakonickou teplárnu. Ve stejném duchu se navenek nedostávají zápisy vrcholných orgánů a místo nich jsou prezentovány tzv. „výpisy“. Stejně jako v teplárně a kulturním středisku tedy ani v pivovaru není možné dohledat, co se za zdmi této firmy skutečně děje.

Připomeňme si, že představenstvo pivovaru odmítlo předat své zápisy dokonce nezávislému auditorovi a dozorčí radě pivovaru! Viz články „Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část“ (5. odstavec pod fotem 1) a „Jak poznat lež, manipulaci a mlžení v politice…“ (6. odstavec pod fotem 2). Stejným způsobem se chovalo nové představenstvo a dozorčí rada teplárny, kdy tyto orgány odmítaly předávat zápisy ze svých jednání řádnému vedení teplárny. Vezmeme-li v úvahu všechny předložené důkazy, občané Strakonic a zastupitelé města by měli být velmi na pozoru. Mohlo by se totiž stát, že po konci volebního období v městem řízených organizacích a firmách nezůstane kámen na kameni. Anebo je to cíl? Nejde náhodou v případě pivovaru o úmysl firmu co nejvíce oslabit a potom ji za slušnou provizi prodat?

Zůstaňme ale nyní u pivovaru a u zmíněného výpisu ze zápisu. Alarmující je v něm usnesení, kdy představenstvo za přítomnosti svého právního zástupce „pověřuje člena představenstva pana Ing. Dušana Krankuse právním jednáním vůči zaměstnancům ve smyslu § 164 odst. 3 zákoníku práce“. Podivné zde je už to, proč právní zástupce plní na představenstvu roli zapisovatele. To je ale možná detail oproti následujícímu zjištění. V zákoníku práce totiž žádný § 164 odst. 3 není! Představenstvo tedy pověřuje sládka něčím, co vlastně neexistuje.

Dobře, připusťme, že se představenstvo spletlo s tím odstavcem a platí pouze uvedený § 164. Podívejme se tedy, o čem příslušný paragraf hovoří: „§ 164 – Náhrada nutných vedlejších výdajů. Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.“ Neměl by se ale sládek pivovaru náhodou věnovat spíše vaření piva, výrobním a provozním záležitostem, než kontrole a schvalování cestovních příkazů? Nebývá náhodou k tomuto účelu ve firmách určený někdo jiný?

Ve Strakonickém pivovaru dochází k velmi kuriózní situaci. Ředitel pivovaru je se sládkem letitý kamarád – podle dřívějšího vyjádření sládka. Ředitel pivovaru je nadřízeným sládka z titulu pracovně právního, ovšem sládek je nadřízeným řediteli z titulu členství v představenstvu pivovaru. Ředitel pivovaru bude dávat sládkovi pracovní úkoly a naopak sládek bude řediteli kontrolovat cestovní příkazy. To se skutečně může stát pouze ve Strakonicích.

Jako důkaz si ukažme zmiňovaný výpis ze zápisu z jednání představenstva pivovaru ze 4.2.2016: 

Výpis ze zápisu z jednání představenstva pivovaru ze 4.2.2016

Foto 1: Výpis ze zápisu z jednání představenstva pivovaru ze 4.2.2016

Tolik tedy k výpisu ze zápisu. Nyní v krátkosti pokračujme v předešlém článku „Míchaný nápoj pivovaru Strakonice jako příklad špatného marketingu“. Názor autora článku je, že pokud někdo urychleně nezastaví předsedu představenstva a radního města Rudolfa Oberfalcera v jeho řádění v pivovaru, tak strakonický pivovar dopadne velmi špatně! Doplňme si uvedený článek o marketingu pivovaru před Velikonocemi o další fakta.

Facebook pivovaru láká na svůj „míchaný nápoj na bázi piva“ od 6.3.2016 s tím, že v prodeji bude od 21.3.2016 a světelná reklama u pivovaru zase informuje, že v prodeji bude od 14.3.2016 (foceno 13.3.2016)

Foto 2: Facebook pivovaru láká na svůj „míchaný nápoj na bázi piva“ od 6.3.2016 s tím, že v prodeji bude od 21.3.2016 a světelná reklama u pivovaru zase informuje, že v prodeji bude od 14.3.2016 (foceno 13.3.2016)

Prohlédnete-li si přiložené foto 2, napadne vás jistě otázka. Tak kdy se vlastě začne onen zázračný „míchaný nápoj na bázi piva“ prodávat? To sice nikdo neví, ale hlavně že Strakonice mají sládka, který bude zaměstnancům kontrolovat cestovní příkazy! A to se už asi nikdo raději ani neodváží zeptat, kde že se bude „míchaný nápoj na bázi piva“ prodávat. Ví se jen, že „k dostání bude ve vybraných restauracích“. Zbytek je pro strakonické zákazníky tak trochu menší bojovkou. Strakonický pivovar musí věnovat skutečně hodně energie tomu, aby utajil místo a datum prodeje svých výrobků! Navíc, aby měli pivaři bojovku při shánění „míchaného nápoje na bázi piva“ těžší, pivovar jim předkládá různé datumy zahájení prodeje. Lze se jen podivovat nad takovou řízenou sebevraždou strakonického pivovaru. Anebo neřízenou a danou něčí neschopností? Možná ale jde o kombinaci obojího.

Ještě jedna perlička. Ze světelné reklamy u pivovaru již zmizel původní text, že půjde o „Velikonoční pivní speciál“. Nově na reklamě běží text „Velikonoční zelené, míchaný nápoj na bázi piva“. A ten plakát Valentýna pivovar skutečně sundávat nemusí. V roce 2017 přece také bude Valentýn…

Kdo by očekával reklamu na velikonoční nápoj pivovaru alespoň na podnikové prodejně, ten bude zklamán – ani podniková prodejna totiž asi nesmí nic o novém nápoji zveřejňovat (foceno 13.3.2016)

Foto 3: Kdo by očekával reklamu na velikonoční nápoj pivovaru alespoň na podnikové prodejně, ten bude zklamán – ani podniková prodejna totiž asi nesmí nic o novém nápoji zveřejňovat (foceno 13.3.2016)

Na závěr ještě jedna podivnost týkající se strakonického pivovaru. V roce 2016 zveřejnil pivovar celkem podivnou „Výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na realizaci stavby: „Prodejní stánek a vrátnice““. Jde o zajímavý název zakázky, když předmětem této zakázky je „oprava kanalizace na Podskalí mimo areál DUDÁK - Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s.“

Výzva nese datum 26.2.2016 s tím, že lhůta pro podání nabídek končí dne 11.3.2016 ve 12:00 hod. O objektivnosti výzvy je ale možné mít pochybnosti. Ta byla zveřejněna i na stránkách strakonického pivovaru. Zde přiložený soubor ve formátu ZIP archiv u textu „Informace o výběrovém řízení „Prodejní stánek a vrátnice““ s celkem 11 soubory (Word a Excel) byl vytvořen v pátek ‎11. ‎března ‎2016 ve ‏‎12:24:23. Tedy 24 minut a 23 vteřin po skončení lhůty pro podání nabídek. Takže materiály pro výběrové řízení byly zveřejněny až po skončení lhůty pro podání nabídek? Není to podivné?

Zajímavá je i doba plnění zakázky. Zahájení realizace smluveného předmětu díla je 15.3.2016 a dokončení výstavby s předáním díla je stanoveno do 3.6.2016. „Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je objednatelem považováno za hrubé porušení obchodních podmínek (smlouvy o dílo).“ Vítězná firma skutečně začne s pracemi čtyři dny po skončení podání nabídek? A kdy bude probíhat vyhodnocování výběrového řízení? Co když nebude mít vítězná firma tak narychlo k dispozici stavební kapacity?

Uvedená informace není rozhodně podrobným rozborem výběrového řízení. Fakta v něm uvedená ovšem budí pochybnosti o regulérnosti zmíněné výzvy. Není výběrové řízení náhodou připravené pro konkrétní firmu?

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Výpis ze zápisu z jednání představenstva pivovaru ze 4.2.2016; foto 2 – Facebook pivovaru láká na svůj „míchaný nápoj na bázi piva“ od 6.3.2016 s tím, že v prodeji bude od 21.3.2016 a světelná reklama u pivovaru zase informuje, že v prodeji bude od 14.3.2016 (foceno 13.3.2016); foto 3 – Kdo by očekával reklamu na velikonoční nápoj pivovaru alespoň na podnikové prodejně, ten bude zklamán – ani podniková prodejna totiž asi nesmí nic o novém nápoji zveřejňovat (foceno 13.3.2016).

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Sbírka listin u Krajského soudu v Českých Budějovicích; foto 2 – facebook strakonického pivovaru + Karel Janský; foto 3 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku