Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 7. část, aneb jak se pracuje metodami StB

25.8.2017. Někdo před rokem 1989 podepsal vědomou spolupráci se Státní bezpečností (StB), někdo tak učinil ze strachu, jiný byl vydírán a další o tom vůbec nevěděl, že je evidován. Lidské osudy byly a jsou rozmanité. Kdo ale dnes škodí demokracii a pozitivnímu vývoji v naší zemi více? Ten, kdo něco udělal, neudělal, podepsal či nepodepsal před 28 lety, anebo ten, kdo škodí lidem dnes a používá k tomu stejné metody a styly práce, jaké kdysi používala StB? Podívejme se na lidi z druhé kategorie, kteří dnes pracují pod hlavičkou politického hnutí Strakonická Veřejnost a na kolaboranty s nimi. Článek je trochu delší. Je to proto, že když chceme odkrýt praktiky hnutí s extremistickými sklony za použití důkazů a faktů, prosté konstatování nestačí. To právě používá Strakonická Veřejnost. Jim to postačuje. Na víc se stejně nezmůžou. Nám ne.

Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti, zastupitel a člen dozorčí rady Teplárny Strakonice, a.s. Josef Zoch a jeho autentické výroky

Foto 1: Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti, zastupitel a člen dozorčí rady Teplárny Strakonice, a.s. Josef Zoch a jeho autentické výroky

Podívejme se na jeden z dalších nenávistivých počinů zastupitele a člena dozorčí rady Teplárny Strakonice, a.s. Jozefa Zocha. Stalo se to na 13. zasedání zastupitelstva města Strakonice, konaného dne 14. září 2016. Na tomto zasedání nebyl přítomen zastupitel Pavel Vondrys a ze začátku ani jeho kolega Pavel Pavel. Oba ovšem byli řádně omluveni starostou Břetislavem Hrdličkou (13. ZM, 14.9.2016, 0:00:21). Kompletní zvukové záznamy čtenáři najdou na této webové adrese: http://www.strakonice.eu/jednani/602.

První invektivy se dopustil starosta Hrdlička, který jízlivě členům zastupitelstva v úvodu řekl, že zastupitel Pavel Pavel přijde až po bodu, který se ho týká. Zde se opět ukazuje zákeřnost Strakonické Veřejnosti, protože Pavel Pavel byl u lékaře a Pavel Vondrys čerpal řádnou zahraniční dovolenou – další invektivy se totiž týkaly i jeho. Oba zmínění zastupitelé ani nemohli vědět, že se jich předmětný bod bude týkat, jelikož vedení města ho v pozvánce oznámilo dosti zákeřně, tzv. „bez materiálu“. Oproti zvyklostem tak zastupitelé nedostali k projednávanému bodu žádné informace nebo podklady dopředu. Dokonce ani tzv. „na stůl“, přímo na zasedání.  Nejspíše proto, aby se na tento bod nikdo nemohl připravit a vše se odehrálo v předem nacvičené režii Strakonické Veřejnosti stejně, jako kdysi své procesy inscenovala StB.

Část pozvánky na 13. zastupitelstvo města týkající se bodu Teplárna Strakonice, a.s. s důkazem, že zastupitelé nedostali k projednávanému bodu dopředu žádné informace

Foto 2: Část pozvánky na 13. zastupitelstvo města týkající se bodu Teplárna Strakonice, a.s. s důkazem, že zastupitelé nedostali k projednávanému bodu dopředu žádné informace

Malá odbočka. Bývalá StB je ve Strakonicích v poslední době skloňována velmi často. Kdo byl a kdo nebyl kdysi někde evidován. Co je ovšem naopak více znepokojivé je skutečnost, že právě starosta města Břetislav Hrdlička a jeho komplici ze Strakonické Veřejnosti se chovají tak, jako se dříve chovala právě StB. Používají přitom i podobné metody a stejné styly práce. Navíc můžeme konstatovat, že starosta Břetislav Hrdlička buďto sám měl v minulosti nějakou spojitost s StB, anebo studoval jejich praktiky či se o ně alespoň zajímal. Důkaz? Web strakonicky.denik.cz. Kdyby tomu tak nebylo, jak mohl starosta Hrdlička poznat, „že tajemník (pozn.: Vladimír Stroner) používá výrazy typické pro „estébáky““? Navíc oni si „všimli“, tedy více lidí kolem starosty si všimlo. Je snad studium praktik StB podmínkou členství ve Strakonické Veřejnosti? 

Starosta Břetislav Hrdlička a jeho znalosti „estébáckých“ výrazů

Foto: 3: Starosta Břetislav Hrdlička a jeho znalosti „estébáckých“ výrazů

Starosta Břetislav Hrdlička zahájil bod číslo jedna 13. zasedání zastupitelstva města slovy „Končím půlhodinu pro občany a zahajuji bod 1 Teplárna Strakonice a kdo teda k tomu chce? Takže pan Zoch.“ (13. ZM, 14.9.2016, 0:24:44). Již z uvedeného je patrné, že scénář byl dopředu připraven, jako by soudce z 50. let minulého století a zároveň předseda senátu Karel Trudák (zde starosta Břetislav Hrdlička) předával slovo neblaze proslulému prokurátoru Josefu Urválkovi (zde zastupitel Josef Zoch). Ten již přednesl předem připravenou řeč, jako když komunistický režim posílal lidi na smrt ve zinscenovaných procesech. Navíc „o nás bez nás“, protože Josefem Zochem napadený Pavel Vondrys ani Pavel Pavel nebyli přítomni.

Proti všem zvyklostem bylo, že starosta Hrdlička k bodu neuvedl žádné informace. Například proč je bod zařazen na program jednání a co se má vlastně ohledně teplárny projednávat. Tak se to dělá vždy a až potom se mezi zastupiteli rozvine diskuze končící hlasováním. Jak ale může zastupitelstvo jednat o bodu, o kterém nikdo neví, proč byl zařazen? Vlastně ví. „Prokurátor“ zastupitel Josef Zoch, který se jakoby náhodou ujímá slova.

Josef Zoch, ač sám člen dozorčí rady Teplárny Strakonice, a.s., hned v úvodu své řeči pronesl, že jako zdroj svých informací použil denní tisk. Je přitom celkem jednoduché si domyslet, kdo na kauzu tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. právě denní tisk (MF DNES + idnes.cz) upozornil. Autorem článku je Václav Janouš, který již podobný článek o strakonické teplárně napsal 31.7.2015 (elektronická verze). Někdo přímo z teplárny mu vždy dodá překroucené interní informace, které je třeba medializovat a poté je možné se na ně již beztrestně odkazovat. Údaje přece nevynesl nikdo z vedení teplárny, ale nějaký novinář…

Tištěná verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. v deníku MF DNES ze dne 7.7.2016

Foto 4: Tištěná verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. v deníku MF DNES ze dne 7.7.2016

Elektronická verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. na webu idnes.cz ze dne 8.7.2016

Foto 5: Elektronická verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. na webu idnes.cz ze dne 8.7.2016

Jozef Zoch ve svém vystoupení skutečně perlil, prokurátor Josef Urválek by z něho měl radost (13. ZM, 14.9.2016, 0:24:59): „Já si myslím, že z těch informací, které jsme si přečetli v denním tisku“,… „vypadá to“,… „myslím si, že bysme si to tady měli, abysme měli prostor si to tady řádně vysvětlit a zjistit vůbec vo co jde, tak bych navrhoval odhlasovat si neomezený počet vystoupení zastupitelů“. Stalo se, neomezený počet vystoupení byl odhlasován. Otázkou je proč, když hlavní aktéři, proti kterým byl bod zařazen, nebyli přítomni. Snad jenom proto, aby „soudce“ Hrdlička a „prokurátoři“ Zoch, Oberfalcer a Svoboda měli neomezený prostor vznášet svá obvinění, do kterých by jim nikdo nemluvil.

První obvinění vznesl „soudce“ Hrdlička. Kupodivu „prokurátor“ Christelbauer se „naoko“ zeptal, zda nepočkat na zastupitele Pavla Pavla a „prokurátor“ Zoch se přidal. „Soudce“ Hrdlička ovšem nekompromisně rozhodl, i když měl na stole od Pavla Pavla omluvu (13. ZM, 14.9.2016, 0:27:45): „Já myslím, že s tím nic dělat nemá cenu a jestli tady nechce bejt, tak asi ví proč. No, jo? Dobře, děkuju“. „Prokurátor“ Christelbauer nadšeně přitakal: „Jasně, tak necháme to“. Šlo o sehranou komedii, protože jak se záhy ukázalo, rozsudek už byl v té době nejen připraven, ale i sepsán.

Slova se ujal „prokurátor“ Oberfalcer, který hned v úvodu požádal o delší řeč. Oznámil, že i on čerpá z denního tisku. Oznámil, že vše shrne a že Pavel Vondrys a Pavel Pavel asi věděli, proč nemají chodit, že se prý báli. Nikdo přitom neřešil, jak to mohli vědět, když jim nikdo program bodu neoznámil dopředu. Do diskuze se pak ještě přihlásil kolaborant se Strakonickou Veřejností „prokurátor“ Jan Svoboda.

Ze všech vystoupení koaličních zastupitelů – „soudce“ i „prokurátorů“, bylo zcela jasně zřejmé, že z jejich strany šlo o dobře sehrané divadlo s jediným cílem. Na základě ideologické hry a předem připraveného scénáře za každou cenu „popravit“ bývalé vedení radnice a teplárny.

„Soudce“ Hrdlička a jeho „prokurátoři“ se ale asi probudili z dlouhého zimního spánku, protože informace o obchodu s firmou RENTERA, a.s. nebyly žádnou utajovanou skutečností, ba právě naopak. Vše bylo řádně oznámeno ve Výroční zprávě Teplárny Strakonice, a.s. již za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Z celé aféry lze tedy prozatím vyvodit jediný závěr. Nic nelegálního se nestalo a Strakonická Veřejnost se chová jako negramotné stádo ideologů, protože o obchodech s firmou RENTERA, a.s. si mohli přečíst z veřejných zdrojů po dobu 7 let (!) a navíc, starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem byli členy zastupitelstva města, když Teplárna Strakonice, a.s. předkládala výroční zprávy za roky 2010, 2011 a 2012. Pokud by tedy k protiprávnímu jednání došlo, jako že nedošlo, stalo by se tak za dřívější asistence Strakonické Veřejnosti! Výroční zprávy Teplárny Strakonice, a.s. si mohou zájemci stáhnout zdarma a bez registrace na webu teplárny od roku 2005.

Výroční zprávy Teplárny Strakonice, a.s. si mohou zájemci stáhnout zdarma a bez registrace na webu teplárny od roku 2005

Foto 6: Výroční zprávy Teplárny Strakonice, a.s. si mohou zájemci stáhnout zdarma a bez registrace na webu teplárny od roku 2005.

K předchozímu odstavci je nutné doplnit, že ve všech výše zmíněných letech provedla nezávislá auditorská firma audity účetních uzávěrek v teplárně, a to jak za rok 2006, kdy byly akcie firmy RENTERA, a.s. nakoupeny, tak i za rok 2012, kdy byly prodány.

Za rok 2006 výrok auditorské firmy zněl: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Teplárna Strakonice, a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.“

Za rok 2012 výrok auditorské firmy zněl: „Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Teplárna Strakonice, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod, další vysvětlující informace a přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2012.“... „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Teplárna Strakonice, a.s. k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.“… „Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Teplárna Strakonice, a.s. k 31.12. 2012 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě.“… „Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.“

Ve světle důkazů a faktů by tedy „novodobí estébáci“ ze Strakonické Veřejnosti měli konečně pochopit, že jejich ideologické vytváření procesů ve stylu 50. let minulého století nemá v demokratické době šanci na úspěch a jestli jejich procesy mají nějakou oběť, tak že to jsou jenom oni sami, protože lidé konečně vidí, co jsou zač.

Na 13. zastupitelstvu města se „estébáckému“ procesu pokusili vzepřít zastupitelé Radek Sosna – žádal mimo jiné, aby nebyly navozovány dojmy, Luděk Joza – označil mimo jiné zastupitelstvo za nechutné divadlo bez logiky a soudní komoru bez podkladů. Že to tak je, potvrdil dokonce i sám „soudce“ Hrdlička, který po jeho řeči pronesl doslova, že „No v podstatě to tak možná je“ (13. ZM, 14.9.2016, 0:42:29). Nakonec dostal slovo i příchozí zastupitel Pavel Pavel, který vyjádřil obavy, že teplárnu poškozuje svými kroky právě Strakonická Veřejnost. Připomněl také, že ač nemá u sebe podklady – nikdo mu dopředu nesdělil, že si je má připravit, tak obchody s tzv. volnými prostředky za minulého vedení teplárny vynesly firmě cca 8 mil Kč právě za obchody s akciemi a tedy se nedá mluvit o ztrátě. Jeden nevýhodný obchod prostě bohatě vykompenzovaly jiné obchody. To se prostě v obchodě stává, důležitý je vždy výsledek. A ten byl v teplárně za předchozího vedení vysoce kladný.

Vedení Teplárny Strakonice, a.s. za ředitelování Aleše Seitze vybudovalo ve Strakonicích dobře fungující a prosperující podnik, který slouží lidem. Za mnoho let pod jeho vedením musela teplárna uzavřít stovky a stovky významných obchodních smluv a transakcí. Kdo se někdy v tak vysokém obchodě pohyboval ví, že k dobrému obchodu jsou zapotřebí zejména kontakty, taktika, diplomacie a že to vše se skládá z velkého množství dílčích kroků. Proto, jak zastupitel Luděk Joza, dřívější člen dozorčí rady teplárny konstatoval, takové věci se mají řešit s lidmi a v prostředí, které tomu odpovídá. Ne na zastupitelstvu města.

Také sdělil přítomným důležitý fakt o teplárně v minulosti. Obchody s volnými prostředky se dělaly i v době, kdy byl v představenstvu teplárny současný zastupitel Josef Štrébl, dnešní kolaborant se Strakonickou Veřejností. Uvedl rovněž, že většina investovaných volných prostředků se v minulosti zhodnocovala s vysokými úroky. Navíc úvěry, které získávala teplárna, byly s mnohem nižšími úroky, než byly sjednávány úroky z volných prostředků. Proto byl zisk větší, než kdyby teplárna plnila své závazky předčasně, a tím zbytečně brzy a nevýhodně. Proto řeč „prokurátora“ Oberfalcera o tom, že teplárna půjčovala peníze, když sama dlužila, jsou naprosto neopodstatněné.

Kdo trochu víc rozumí ekonomice a historii tak ví, jak třeba dopadla v 80 letech minulého století tehdejší Rumunská socialistická republika, když její vůdce Nicolae Ceaușescu chtěl co nejrychleji splatit celý státní zahraniční dluh, aby se země co nejdříve stala nezávislou. Tomuto cíli podřídil veškeré další plánování země. Dluh se začal snižovat, země se ale díky tomuto neuváženému kroku přestala rozvíjet a málem došlo ke státnímu bankrotu. Mezinárodní měnový fond totiž tehdy podmínil další půjčky zemi splacením alespoň úroků za půjčky předchozí. To by stačilo.

Šetřilo se, kde to šlo. Potraviny se prodávaly jen základní a to i na příděl. Tři čtvrtiny produkce potravin se vyvážela do zahraničí. Tím vznikla v Rumunsku velká potravinová krize. Omezovalo se používání elektrických spotřebičů a jízdy automobilů. Elektrická energie se vyvážela do Itálie a místo aut se zaváděly koně. Rumunská města se nořila do tmy, bylo zakazováno svítit. Pouze dvě hodiny denně a to žárovkou 40 W. Lidé mrzli, topit se smělo jen dvě hodiny denně. Potravinové příděly byly průběžně snižovány, v zimě 1987 připadalo na osobu na den 300 g chleba, na osobu a na měsíc 315 g másla, 9 vajec a 1,4 kg drůbežího masa.

Zmíněný příklad je zde uveden proto, že v ekonomice se nedá rozhodovat na základě dojmů a pocitů. Dnes se mnoho lidí pokládá za odborníky v nejrůznějších oblastech a Strakonická Veřejnost je v tomto „oboru“ na špici. Proto zlikvidovala třeba ekonomy v pivovaru, teplárně, kulturním středisku a tím se městem ovládané firmy již začínají dostávat do potíží. To by si měli obyvatelé Strakonic zavčas uvědomit, protože ekonomika má určitou setrvačnost. Může se tak stát, že některé finanční ztráty již nepůjde nikdy nahradit a dojde k bankrotu nebo nucenému prodeji firmy. U kulturního střediska to třeba lidé až tak moc nepocítí na vlastní kůži. Až jim ale v zimě nepůjde topení, tak to zjistí prakticky okamžitě.

Nelze se spoléhat ani třeba na alternativní zdroje. Politická situace je ve světě neklidná a může se stát, že z jakéhokoliv důvodu dojde k zastavení či omezení dodávek plynu. Jak rádi se lidé potom urychleně napojí na místní teplárnu!

Pokud léta řídíte tak velkou firmu jako je teplárna a následně se k moci dostanou takoví ekonomičtí diletanti jako ti ze Strakonické Veřejnosti, kteří z celku vytahují jednotlivosti, obrana prakticky neexistuje. Jejich záměr je ideologický a v tomto případě nemá rozumná argumentace sebemenší šanci. Zvláště, když starosta Hrdlička opětovně prohlásí ke konci diskuze, že „Takhle, my vycházíme z novinového článku“ (13. ZM, 14.9.2016, 0:54:26).

Posledním diskutujícím byl Pavel Pavel (13. ZM, 14.9.2016, 0:54:42). Vyzval Strakonickou Veřejnost, že když mají podezření, nechť podniknou kroky tak, aby vše bylo vyšetřeno, a to stylem padni komu padni. Nezávislým orgánem ovšem. Naznačil, že Strakonická Veřejnost možná sama ví, že to co říkají, není pravda, i to, že se nic trestného v teplárně nestalo. Pouze se jim to nyní hodí na špinění a pomlouvání.

Vrcholem „estébáckých“ metod Strakonické Veřejnosti pak na 13. zastupitelstvu města bylo, když „soudce“ Hrdlička prohlásil (13. ZM, 14.9.2016, 0:56:04), že se zastupitelem Zochem připravili návrh usnesení, které „prokurátor“ Zoch následně přednesl. Co z toho vyplývá? Strakonická Veřejnost vzbuzovala před občany dojem, že chtějí o problematice teplárny jednat. Aniž by ale počkali výsledku a toho, co se dozvědí, tak už předem připravili usnesení, které mělo bývalé vedení teplárny „popravit“. „Prokurátor“ Zoch usnesení přečetl (13. ZM, 14.9.2016, 0:56:18). Stejné usnesení potom nechal „soudce“ Hrdlička promítnout na plátno. Prý, „aby to bylo transparentnější“ (13. ZM, 14.9.2016, 1:03:48).

Návrh usnesení:

ZM po projednání, z pozice majoritního akcionáře Teplárny Strakonice, a.s., žádá vedení Teplárny Strakonice, a.s. aby neprodleně ve spolupráci s představenstvem: 

  1. shromáždilo veškeré dokumenty, týkající se neprůhledných finančních transakcí, spojených s půjčováním peněz, nákupem a prodejem akcií, zvláště v nebankovním a neveřejném sektoru
  2. podalo informace o podezřelých obchodech Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí a dalším protikorupčním útvarům
  3. připravilo podklady pro stanovení možných škod, které akcionářům Teplárny Strakonice a.s. mohly vzniknout a předalo je příslušným institucím
  4. vyvěsilo tuto žádost na internetové stránky Teplárny Strakonice a.s.
  5. ZM pověřuje starostu města podpisem a podáním této žádosti Teplárně Strakonice, a.s.

Snímek z 13. zasedání zastupitelstva města Strakonice, konaného dne 14. září 2016 – „prokurátor“ Josef Zoch a promítané likvidační usnesení na plátno

Foto 7: Snímek z 13. zasedání zastupitelstva města Strakonice, konaného dne 14. září 2016 – „prokurátor“ Josef Zoch a promítané likvidační usnesení na plátno

Jak „soudce“ a „prokurátoři“ ze Strakonické Veřejnosti mohli vědět, že šlo o neprůhledné finanční transakce? Jak mohli vědět, že šlo o podezřelé obchody a už vůbec že šlo o škody? Jak může zastupitelstvo úkolovat představenstvo teplárny? Proč vyvěšovat takové usnesení na internetových stránkách Teplárny, a.s.? Čemu to mělo sloužit bez výsledku šetření? Asi proto, že když se nic nepotvrdí, tak aby to alespoň mediálně škodilo bývalému vedení. Prostě vypustit zapáchající balónek

Zastupitelé Luděk Joza a Miroslav Hlava usnesení odmítli, zastupitel Joza ho dokonce označil za blbost. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu, který zněl – nehlasovat o návrhu. Toto „neestébácké“ řešení zavrhli zastupitelé za Strakonickou Veřejnost Horejš, Hrdlička, Christelbauer, Jungvirt, Oberfalcer, Zach, Zoch a jejich kolaboranti Bernard, Eigner, Moučka, Svoboda, Štrébl a Vlasáková. Stejní lidé potom schválili předem připravený popravčí pamflet předložený „soudcem“ Hrdličkou a „prokurátorem“ Zochem. Korunu všemu nasadil „prokurátor“ Eigner, který prohlásil, že „Jsem proto, aby představenstvo ze svý vlastní iniciativy tudletu záležitost vyšetřilo“ (13. ZM, 14.9.2016, 1:00:13). Mluvil o představenstvu teplárny, ale pro návrh zastupitelstva zvedl ruku. Kdyby se trochu dovzdělal, muselo mu být jasné, že představenstvo teplárny může konat samo o sobě. Zvláště, když má zastupitelstvo ve svých řadách dva členy představenstva – „soudce“ Hrdličku a mlčící rybu Pavla Zacha. Proto bylo přijímání takového usnesení naprosto nesmyslné. 

Před závěrečným hlasováním situaci moc pěkně shrnuli zastupitelé Pavel Pavel a Radek Chvosta. Pavel Pavel řekl (13. ZM, 14.9.2016, 1:00:33): „Tento návrh usnesení považuji za teatrální nesmysl. Říkám, vyšetřete to, postupujte kroky, které k tomu zákon a pravidla akciové společnosti Teplárna Strakonice mají. Toto je divné celé. Nebudu pro to hlasovat.“ Radek Chvosta (13. ZM, 14.9.2016, 1:01:33), pak logicky shrnul všechny své výhrady a mimo jiné pronesl, že „Přijde mi naprosto nefér takovým způsobem, jakým kolega Zoch podává návrh. To znamená, jsme v situaci, kdy ve své podstatě buďto hlasujte pro, anebo jste hajzlové, kteří to krejou“.

Usnesení číslo 387/ZM/2016 z 13. zastupitelstva města tak, jak bylo přijato

Foto 8: Usnesení číslo 387/ZM/2016 z 13. zastupitelstva města tak, jak bylo přijato

Celá problematika otevřená na zastupitelstvu „soudcem“ Hrdličkou a „prokurátorem“ Zochem má jeden hlavní aspekt. Cokoliv by se stalo nezákonného, tak to měly řešit orgány Teplárny Strakonice, a.s., které v případě důvodného podezření měly věc předat orgánům činných v trestním řízení. Je dobré si připomenout, že v orgánech teplárny jsou nejen zastupitelé Hrdlička, Zach – představenstvo, ale i zastupitelé Štrébl, Moučka, Zoch a Svoboda – dozorčí rada. Proč to tedy neřešili tímto způsobem? Asi proto, že moc dobře věděli o tom, že se nic trestného nestalo, tak proč alespoň tuto předem připravenou „kauzu“ nevyužít mediálně pod heslem „Každá špína na předchozí vedení = dobrá špína“. Co tedy dělají lidé ze zastupitelstva v orgánech teplárny? Proč to neřeší oni na této úrovni? Za co tedy berou peníze v orgánech teplárny?

Nesmíme zapomenout ani na další pokračování komedie z 13. zastupitelstva města o teplárně. Na 17. zasedání zastupitelstva města konaného 19.4.2017 se diskutovalo nad tím, zda bylo usnesení splněno, když ředitel Teplárny Strakonice, a.s. Radek Motl odmítl splnit jeho 4. bod týkající se vyvěšení usnesení na stránkách teplárny. Prý ho nikdo nebude úkolovat. Zajímavé ovšem je, že v bodech 1 až 3 usnesení se úkolovat nechal. Nemá smysl zabíhat do podrobností kromě jedné skutečnosti. Ač zastupitel Eigner na 13. zastupitelstvu města horoval za přijetí usnesení a sám pro něho hlasoval – možná proto, že bylo navrženo Strakonickou Veřejností, jejíž zásluhou se stal ředitelem pro obchod v teplárně, tak na 17. zastupitelstvu města označil bod číslo 4 za nesmysl. Opět zde platí již jednou použité. Když člověk lže nebo mění názory, měl by si pamatovat, co řekl dříve. Zde jsou jeho slova (17. ZM, 19.4.2016, 1:51:15):

„Je tady třeba si říct, že to usnesení, který tady bylo přijato ve vztahu k Teplárně Strakonice, a.s“… „bylo poměrně nešťastně přijatý, protože prostě my jako město, jako akcionář nemůžeme prostě ze zákona o obchodních korporací úkolovat akciovou společnost.“… „Rozhodně nám nemůže vyjít vstříc s tímto usnesením, nemůže přijmout tento úkol, to je poměrně logické“. Poučování ze strany zastupitele Eignera je mnohem delší. Je vidět, že když se zastupitel Eigner má čas na něco připravit, tak zasvěceně mluví jako kulomet, i když jako ředitel teplárny nemá ani vysokou školu. Když ovšem připraven není, se stejným zápalem obhajuje třeba hloupost.

Pověstnou korunku problematice nasadil zastupitel Josef Zoch (17. ZM, 19.4.2016, 1:55:26), jeden z autorů nesmyslného usnesení. Požadoval mimo jiné, aby bylo usnesení označeno za splněné, protože „Kontrolní výbor se tím velmi pečlivě zabýval a ke stejnému závěru dospěl“. Jak jinak, když členem kontrolního výboru je sám předkladatel nesmyslného usnesení Josef Zoch a jeho předsedou Josef Eigner, zastupitel typu „kam vítr, tam plášť“. Nakonec bylo usnesení odhlasováno jako splněné, nepomohl ani názor zastupitele Radka Sosny, aby se nesmyslné usnesení revokovalo.

Ještě k daňovým rájům, se kterými nejčastěji operuje „prokurátor“ Oberfalcer. V daňových rájích, díky příznivější daňové politice, sídlilo jen v roce 2014 přes 13 tisíc českých firem. Šlo třeba o Panamu, Kajmanské ostrovy, Belize, Bahamy, Bermudské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Nizozemské Antily, Seychelská republika, pacifický ostrov Niue, Samoa, ale i další. Celkem k červnu roku 2014 kontrolovali majitelé z daňových rájů 3,3 % českých firem. Mezi nimi je třeba i nejbohatší Čech Petr Kellner. Kdybychom se firmám se sídlem v daňových rájích programově vyhýbali, za chvíli bychom možná neměli kde nakupovat, kde tankovat nebo jak telefonovat. Jednoduše řečeno, velký byznys se nemůže tvářit, jako by daňové ráje nebyly. Existují a z pohledu našich zákonů jsou legální. Proto je ze strany Strakonické Veřejnosti pouze ideologickým bičem argument, že firma RENTERA, a.s. měla sídlo na Panenských ostrovech.

Na závěr jedna spekulace, na stránkách iStrakonice.cz již dříve vyřčená. Kdyby byli lidé spojení se Strakonickou Veřejností a jejich kolaboranti u moci před rokem 1989, v České republice by se popravovali političtí odpůrci možná daleko více, než v 50. letech minulého století.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Jeden z hlavních ideologů Strakonické Veřejnosti, zastupitel a člen dozorčí rady Teplárny Strakonice, a.s. Josef Zoch a jeho autentické výroky; foto 2 – Část pozvánky na 13. zastupitelstvo města týkající se bodu Teplárna Strakonice, a.s. s důkazem, že zastupitelé nedostali k projednávanému bodu dopředu žádné informace; foto 3 – Starosta Břetislav Hrdlička a jeho znalosti „estébáckých“ výrazů; foto 4 – Tištěná verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. v deníku MF DNES ze dne 7.7.2016; foto 5 – Elektronická verze článku o „kauze“ tzv. akcií firmy RENTERA, a.s. na webu idnes.cz ze dne 8.7.2016; foto 6 – Výroční zprávy Teplárny Strakonice, a.s. si mohou zájemci stáhnout zdarma a bez registrace na webu teplárny od roku 2005.; foto 7 – Snímek z 13. zasedání zastupitelstva města Strakonice, konaného dne 14. září 2016 – „prokurátor“ Josef Zoch a promítané likvidační usnesení na plátno; foto 8 – Usnesení číslo 387/ZM/2016 z 13. zastupitelstva města tak, jak bylo přijato.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský + Josef Zoch – autentický výrok; foto 2 – strakonice.eu; foto 3 – strakonicky.denik.cz; foto 4 – MF DNES; foto 5 – idnes.cz; foto 6 – tst.cz; foto 7 – Karel Janský; foto 8 – strakonice.eu.

Zpět na úvodní stránku