Zpět na úvodní stránku

Tisková zpráva (Jihočeši 2012) – Zastupitelstvo města (ZM) 23.5.2018 k Teplárně Strakonice, a.s.

29.5.2018. Teplárna Strakonice pod vedením starosty a současně předsedy představenstva teplárny Hrdličky (Strakonická Veřejnost) je jak motorkář bez helmy jedoucí plnou rychlostí do betonové zdi! Existenční problémy strakonické teplárny se velmi rychle blíží.

Teplárna Strakonice, a.s.

Foto 1: Teplárna Strakonice, a.s.

Teplárna Strakonice pod vedením starosty a současně předsedy představenstva teplárny Hrdličky (Strakonická Veřejnost) je jak motorkář bez helmy jedoucí plnou rychlostí do betonové zdi! Existenční problémy strakonické teplárny se velmi rychle blíží.

Na jednání ZM 23.5.2018 byla hlavním bodem programu valná hromada Teplárny Strakonice a.s. (dále TST), na které se bude mj. projednávat hospodaření teplárny za rok 2017. Zastupitelé k projednávanému bodu od vedení města neobdrželi žádné podkladové materiály, starosta Hrdlička spolu s neuvolněným místostarostou Oberfalcerem opět bránili jakékoliv diskuzi o aktuální ekonomické situaci teplárny. Celý bod zredukovali pouze na nominaci zástupce města na valnou hromadu teplárny, která se bude konat 30.5.2018. Ptáme se proč.

Odpověď se dá najít v materiálech zveřejněných na www stránkách teplárny v rubrice „pro akcionáře“, kde lze nalézt podklady pro valnou hromadu.

Již v minulém roce jsme v tiskové zprávě upozorňovali na nezodpovědné řízení teplárny a její špatnou finanční kondici. Odpovědí byl pouze výhružný dopis od starosty Hrdličky. Po roce se ekonomická situace dramaticky zhoršila. Teplárna se začíná blížit hranici ekonomického přežití. Přitom na TST je z hlediska vytápění teplem a zásobování teplou vodou závislých téměř 60 % obyvatel Strakonic. Pokud v teplárně nedojde v brzké době k zásadní změně hospodaření a vše bude pokračovat v dosavadním trendu, dostane se teplárna v průběhu letošního roku do platební neschopnosti. Co bude následovat pak, je otázkou, ale pro odběratele tepla rozhodně nic pěkného.

V čem vidíme největší problémy teplárny způsobené současným vedením?

  • Katastrofální personální politika, kdy dlouhodobě nejsou obsazeny základní manažerské pozice, nebo jsou obsazovány lidmi s nedostatečnou kvalifikací. Totéž platí u některých odborných pozic.
  • Ač TST vykazuje v letech 2015 - 17 každoročně zisk, tento se jeví pouze jako „papírový“, neboť řada dalších finančních ukazatelů je alarmující.
    1. Finanční hotovost klesla za 3 roky z 82mil. Kč na 18 mil. Kč.
    2. V letech 2016, 17 významný propad tržeb oproti roku 2015 o více než 80 mil. Kč.
    3. Propouštění velkého počtu zaměstnanců 2014 – 209, 2017 – 156 (celkem 53), aniž se toto propouštění projevilo na lepším hospodářském výsledku.

Výmluvy vedení města potažmo TST na splácení úvěru spojeného s modernizací – výměnou kotlů. Roční splátky úvěru činí 30 mil. Kč. Z níže přiložené tabulky je z položky odpisy zřejmé, že tyto splátky úvěru s rezervou kryjí, přestože současné vedení TST snížilo před dvěma lety uměle výši odpisů o cca 8 mil. Kč.


  2014 2015 2016 2017
počet zaměstnanců 209 205 174 156
tržby 342 213 000 Kč 365 444 000 Kč 285 347 000 Kč 282 709 000 Kč
pokles tržeb oproti 2015     - 22 % - 23 %
mzdy 81 998 000 82 829 000 75 094 000 67 215 000
odpisy 49 170 000 48 636 000 45 063 000 42 798 000
úspora v nákladech z mezd a odpisů   + 297 000 - 11 308 000 - 21 452 000
zisk 1 227 000 Kč 2 211 000 Kč 2 836 000 Kč ** 3 632 000 Kč **
peníze na účtě 82 851 000 Kč 43 937 000 Kč 47 365 000 Kč ! 25 188 000 Kč * !

* ve skutečnosti je tato částka 18 mil. Kč, neboť TST neměla uhrazenu splátku 7,5 mil. Kč, tato byla opožděně uhrazena až na začátku roku 2018;

** zisk by měl být vyšší o uvedené úspory v nákladech, ale není tomu tak.


Nabízí se také další otázka. Je výše popsané činěno současným vedením úmyslně nebo z neschopnosti a odborné neznalosti těch, kteří za současný stav TST odpovídají? Ať je to tak nebo tak, TST v ekonomických problémech pak může někdo výhodně koupit. 

Členové zastupitelstva za uskupení Jihočeši 2012 proto vyzývají zástupce všech ostatních politických subjektů zastoupených v současném zastupitelstvu města Strakonice, aby se k aktuální situaci Teplárny Strakonice a.s. vyjádřili a zasadili se na příštím jednání zastupitelstva města o řádné projednání kritické situace, do které se TST velmi rychle dostává.

Zastupitelé města Strakonice
za uskupení Jihočeši 2012

Obsah fotografií: Foto 1 – Teplárna Strakonice, a.s..

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – archiv redakce.

Zpět na úvodní stránku