Zpět na úvodní stránku

Novoroční ohňostroj 2016 ve Strakonicích

2.1.2016. Ve Strakonicích najdeme málo akcí, na kterých by se sešla skoro polovina jejich obyvatel. Takovým setkáním je určitě tradiční novoroční ohňostroj, pravidelně pořádaný od roku 2000. Pro úplnost je ale třeba uvést, že část přihlížejících tvořili obyvatelé okolních obcí. Světelná podívaná s hudebním doprovodem trvala 12,5 minuty a po desáté ji odpaloval Milan Skála z Volyně za cenu 125 000 Kč. Ke změně ceny došlo v roce 2014, kdy se zvýšila o 25 000 Kč. Stalo se tak z důvodu rostoucích cen, aby zůstal zachován ráz ohňostroje. Ten se kromě roku 2006 tradičně odpaluje ze strakonického hradu. Ve zmíněném čase došlo ke změně místa odpalu z důvodu oprav hradu. Ohňostroj se tehdy odpaloval na ulici Ellerova z mostu přes Otavu.

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 1: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Před vlastním ohňostrojem k přítomným divákům promluvil ze záznamu starosta města Břetislav Hrdlička. Jeho novoroční projev trval 2 minuty a 25 vteřin. Délku zdůvodnil starosta následovně: „Má dnešní řeč bude velmi krátká, abyste nezapomněli, co vám chci říci“. Pan starosta dále zmínil, že se díváme s nadějí vpřed a že my sami jsme tvůrci budoucnosti a veškerého dění kolem sebe. Je prý důležité, abychom zůstávali sami sebou a pokračovali v cestě, po které jdeme. Zmínil se také o tradičních hodnotách, uvedl zejména klid a mír a přemýšlení o rodinách a blízkých. Zapomínáme prý na projevy vzájemné lásky, která je velmi důležitá. Čas si máme najít především na své rodiny. Ke konci své promluvy starosta Hrdlička uvedl, že „čas nám utíká velmi rychle a co odložíme na jindy, už nikdy být nemusí“.

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 2: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Za připomenutí stojí, že v předchozích volebních obdobích promlouval k občanům starosta města z velkoplošného plátna zavěšeného na hradě. Nechybělo ani video připomínající nejdůležitější okamžiky uplynulého roku. To připravovala Strakonická televize. Jde možná o subjektivní názor, když ale na akci přijde téměř polovina obyvatel města, starosta by asi měl vystoupit osobně. Pokud by to skutečně nešlo, tak alespoň z videozáznamu. Je také vhodné, v o něco málo delším projevu, zhodnotit uplynulý rok. Ve své loňské novoroční řeči starosta Hrdlička mimo jiné uvedl, že nové vedení radnice chce udělat ze Strakonic lepší místo k životu občanů. A také to, že vedle materiální stránky jim chce poskytovat i dobrou zábavu. Není tedy rok dostatečně dlouhá doba na to, aby téměř polovině občanů města sdělil, co se již ze slíbeného podařilo splnit? Nastínit by asi měl i rok následující a zejména lidem poděkovat za jejich práci. Anebo ve Strakonicích zavedeme pouze tradici z uplynulého roku, kdy se zbavovalo lidí bez rozloučení, když se nám stali nepohodlnými?

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 3: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj se i letos stal hezkým zážitkem. Bylo by jistě dobré, kdyby se lidé v takovém počtu ve Strakonicích zajímali o dění ve svém městě po dobu celého roku. Ne jenom v jeho úvodu. Snad jen malá připomínka k vlastnímu ohňostroji. Původní 15 minutový čas pro něho vyměřený se lety možná zbytečně zkracuje. Děje se tak především na úkor jemných světelných efektů, které se nenechávají doznít do ztracena, a jejich ukončování se prolíná s nastupujícími dynamickými světelnými scénami. Jedna z přiložených fotografií je toho zřetelným důkazem. Tím se do jisté míry vytrácí zážitek z propojení ohňostroje s doprovodnou hudbou. Ta letos byla celá ve stejném duchu a možná v ní chybělo střídání klidných a bouřlivých melodií. Co rovněž chybělo, jsou tradiční světelné efekty z věže Rumpálu, kdy světlo z věže stékalo v podobě padajícího vodopádu. Tento dojem patřil v minulosti vždy k těm nejžádanějším. Na závěr je třeba se zmínit o tom, že letošní ohňostroj pořádalo město Strakonice ve spolupráci s firmou Tříska. To proto, že pan Josef Tříska poskytl městu finanční dar ve výši 50 000 Kč na zajištění této akce.

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 4: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 5: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

 Foto 6: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

 Foto 7: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

 Foto 8: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 9: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 10: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Foto 11: Ohňostroj ve Strakonicích 2016

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 až 11 – Ohňostroj ve Strakonicích 2016.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 až 11 – Karel Janský.