Zpět na úvodní stránku

Cenzura ve Strakonicích nabývá obludných rozměrů

Aktualizováno 29.12.2016. Vedení MěÚ Strakonice opět neuneslo tíhu důkazů zveřejněných 28.12.2016 na stránkách magazínu iStrakonice.cz. Den po zveřejnění naší kritiky, přesněji kolem půl deváté ráno 29.12.2016, si strakonická radnice svůj cenzorský krok rozmyslela a zveřejnila kompletní 66. zápis rady města i se všemi 64 usneseními. Nejenom s jejich obsahem, ale i s detaily projednávaných bodů. Nyní již jde o dokument s 25 stranami, místo původní strany jedné. Uvedený kompletní dokument vznikl na MěÚ Strakonice až dnes, tj. 29.12.2016 v 7:24:24 hod. A právě uvedený čas je důkazem, že kompletní zápis ještě včera, kdy byla zveřejněna pouze jedna jeho stránka, neexistoval a byl narychlo vytvořen až dnešního dne. Nemohlo se tedy jednat o nějaký omyl či neúmyslné pochybení. Šlo o čistý úmysl neinformovat veřejnost. K „nápravě“ došlo nejspíše proto, aby se radnice vyhnula nepříjemným krokům, které by ji čekaly. Opakuje se situace obdobná například s jiným naším článkem, kdy vedení MěÚ rovněž neuneslo tíhu důkazů a urychleně své „pochybení“ – spíše ale úmysl, opravilo.

28.12.2016. Ve Strakonicích se radní města rozhodli zavést ke konci roku 2016 skutečně tvrdou cenzuru. Vedení města vzešlé z komunálních voleb v roce 2014 se čím dál tím více „zakopává“ na radnici. Jejich hlavním nepřítelem, jak by se z dřívějších prohlášení vedoucích představitelů mohlo zdát, nejsou překvapivě novináři a propuštění zaměstnanci, nýbrž samotní občané města. Nově totiž rada zavedla od 21.12.2016 opatření, podle kterého nikdo z obyvatel Strakonic, ani z lidí odjinud, nesmí vědět, jak rozhoduje rada města.

Spíše tvůrci současné strakonické politiky – členové rady
Břetislav Hrdlička Rudolf Oberfalcer Milan Jungvirt František Christelbauer  
Strakonická veřejnost
Břetislav Hrdlička
Strakonická veřejnost
Rudolf Oberfalcer
Strakonická veřejnost
Milan Jungvirt
Strakonická veřejnost
František Christelbauer
 
Spíše přisluhovači a kolaboranti tvůrců strakonické politiky – členové rady
Milada Vlasáková Josef Štrébl Josef Moučka    
KSČM
Milada Vlasáková
Volba pro město
Josef Štrébl
Dříve ANO 2011
Josef Moučka
   

Foto 1: Současní členové rady města Strakonice ve volebním období 2014 až 2018

Ve volebním období 2014 až 2018 se doposud uskutečnilo celkem 66 jednání rady města Strakonice. Z prvních 65 jednání si mohl kdokoliv stáhnout program i s výsledky jednotlivých usnesení. Každému přitom bylo hned jasné, které usnesení a v jakém znění bylo přijato či nepřijato. Stejně tak tomu bylo i v předchozích volebních obdobích a obdobně tomu tak je i na jiných radnicích v České republice. Odlišnost je snad pouze v tom, že zápisy rady vzešlé ve Strakonicích z komunálních voleb v roce 2014 jsou mnohdy zmatečné, neprůhledné a plné chyb. Tomu se ale není co divit, když si uvědomíme, jací lidé jsou členy rady.

Dne 21.12.2016 se uskutečnilo 66. jednání rady, poslední v tomto roce. Celkem na něm bylo projednáno 50 usnesení. Zveřejněný zápis z této rady na webu města je oproti těm předchozím ale jiný. V tom, že nikdo z veřejnosti se již nesmí dozvědět, jak rada v jednotlivých usneseních rozhodla. Ve Strakonicích totiž nastoupila cenzura toho nejtěžšího kalibru. Ve zveřejněných zápisech z 1. až 65. jednání rady jsou podrobnosti k jednotlivým bodům uvedeny, v zápise z 66. jednání, zveřejněném dne 28.12.2016, již nikoliv. Od nynějška se tak obyvatelé Strakonic mohou jen dohadovat o tom, o čem vedení města rozhoduje a jak. Jedná se o stav v České republice naprosto bezprecedentní. Je to projev arogance, který nemá u nás obdobu.

Koláž označení „Přísně tajné“ ze svazků bývalé StB se zápisem z 66. jednání rady města Strakonice se k sobě hodí a jsou realitou dnešních Strakonic

Foto 2: Koláž označení „Přísně tajné“ ze svazků bývalé StB se zápisem z 66. jednání rady města Strakonice se k sobě hodí a jsou realitou dnešních Strakonic

Jedno vysvětlení se nabízí. Rada města totiž mimo jiné přijala na 66. jednání usnesení č. 2907/2016 pod názvem „Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Studie objektu Technologický park Přádelna Strakonice““.  Skoro to tak vypadá, že radní nechtějí, aby právě o tomto bodu znali občané Strakonic podrobnosti. Zatím totiž pochybný projekt Přádelny pouze polyká miliony Kč z městského rozpočtu. A jak to tak vypadá, v černé díře mizí nekontrolovatelně i další finanční prostředky. Město nyní pravděpodobně zadává k vypracování v řadě již několikátou studii bez toho, aby samo vědělo, jak má případný technologický park vůbec fungovat.

Inkriminovaný zápis z 66. jednání rady města zveřejněný na webu města Strakonice – dokument vznikl na MěÚ dne 28.12.2016 v 8:33:14 hod.

Foto 3: Inkriminovaný zápis z 66. jednání rady města zveřejněný na webu města Strakonice – dokument vznikl na MěÚ dne 28.12.2016 v 8:33:14 hod.

Podívejme se na trochu statistiky, která se týká jednání rady města ve volebním období 2014 až 2018. Na několika jednáních bylo přijato pouze 1 usnesení (rady č. 17, 24, 30, 36, 43, 45, 58, 60 a 63). Nejvíce usnesení, celkem 119 (+ jeden bod bez čísla), pak bylo přijato na radě č. 37 – zápis měl 42 stran. Jednotlivé zápisy vždy obsahovaly hlavičku, seznam programu a vlastní výsledky projednávaných bodů.  Tak například rada č. 16 projednala 49 bodů a na webu zveřejněný zápis má 17 stran. Nebo rada č. 46 projednala 51 bodů a na webu zveřejněný zápis má 18 stran. Oproti tomu rada č. 66 projednala podobný počet bodů, konkrétně 50, ale na webu zveřejněný zápis má pouze 1 stranu. To proto, že obsahuje pouze hlavičku a seznam bodů programu. Vlastní výsledky projednávaných bodů jsou pro Strakonice utajovanou záležitostí.

Foto 4: Grafické znázornění závislosti počtu projednaných usnesení na radě k počtu stran zápisu – rady č. 1 až 66 ve volebním období 2014 až 2018

Nyní již tedy lidé nesmí vědět, co přesně, a hlavně jak, rada města projednala. Vedení města nastoluje ve městě čím dál tím větší cenzuru a diktaturu a občanům města to zatím příliš nevadí. Na závěr se ještě podívejme, co o termínu diktatura říká na internetu Wikipedie: „Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády. Politická moc je neomezeně držena diktátorem nebo politickou skupinou.“

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Současní členové rady města Strakonice ve volebním období 2014 až 2018; foto 2 – Koláž označení „Přísně tajné“ ze svazků bývalé StB se zápisem z 66. jednání rady města Strakonice se k sobě hodí a jsou realitou dnešních Strakonic; foto 3 – Inkriminovaný zápis z 66. jednání rady města zveřejněný na webu města Strakonice – dokument vznikl na MěÚ dne 28.12.2016 v 8:33:14 hod.; foto 4 – Grafické znázornění závislosti počtu projednaných usnesení na radě k počtu stran zápisu – rady č. 1 až 66 ve volebním období 2014 až 2018.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Volební fotografie politických stran; foto 2 – strakonice.eu + archiv iStrakonice.cz; foto 3 – strakonice.eu; foto 4 – Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku