Zpět na úvodní stránku

Markéta Bučoková mezi zradou a kolaborací

11.3.2017. Zla se mnohdy dopouštějí lidé, kteří k tomu mají příležitost z titulu své funkce, a pokud k tomu navíc mají indispozice vycházející z jejich osobnosti. Stejné je to i v politice, kde zlo není výsadou levice, pravice, anebo jakéhokoliv politického uskupení. Z lidského hlediska i zde platí jednoduché pravidlo. Kdo byl slušným člověkem v minulosti, ten bude slušným i dneska. A naopak. Pokud bychom udělali ve Strakonicích anketu napříč politickým spektrem, jistě by každý politik řekl, že přece on byl a je tím slušným. Tudy cesta tedy nepovede. Jediným skutečným kritériem hodnocení politiků tak zůstane hodnocení jejich činů a ne jejich proslovů a deklarací.

Tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, jejíž tiskové zprávy a články v médiích jsou často ideologicky zaměřené

Foto 1: Tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, jejíž tiskové zprávy a články v médiích jsou často ideologicky zaměřené

Zlo v politice ovšem nepáchají pouze samotní politici, na prosazování zla mají spolupodíl i lidé, kteří je obhajují. Může jít například o novináře úmyslně píšící nepravdy a cenzurující opozici, osoby píšící komentáře v nejrůznějších diskuzích, ale i o tiskové mluvčí politiků, kteří tendenčně a zkresleně předávají lidem výstupy jejich práce. Jednoduše řečeno, na zlu se podílejí rovněž lidé, kteří sice nestisknou onen pomyslný kohoutek zbraně – například nevyhodí určitého člověka bezdůvodně z práce. Podílejí se na něm i ti, kteří ideologicky a překrouceně za použití polopravd, lží, zkreslených informací a zatajování pravdy obhajují kroky podniknuté skutečnými představiteli zla.

Mezi lidi, kteří ve Strakonicích již dva roky obhajují zlé činy vedoucích politiků města, patří i jejich tisková mluvčí Markéta Bučoková. Za své působení na radnici dokázala, že je skutečně oddanou a zaslepenou obhájkyní všeho, co vedení radnice vymyslí a uskuteční. Je jí přitom jedno, jestli napíše nepravdu nebo naopak něco podstatného zatají. Paní Bučoková je z titulu své funkce něco mezi tiskovou mluvčí a novinářkou. Možná by si proto měla přečíst, jak dopadali v minulosti lidé, kteří svou profesní dráhu spojili s obhajobou zla. Dobrým studijním materiálem může být třeba práce autora Pavla Večeři „Žurnalisté mezi zradou a kolaborací: moravská novinářská kolaborace před Národním soudem“ (Masarykova univerzita, 2014. Media. ISBN 978-80-210-7506-1).

Paní Bučoková má velkou výhodu, kterou je dnešní doba. Nemusí se tedy bát, že by třeba jednou dopadla jako rozhlasový hlasatel Alois Kříž. Ten působil od 1. července 1941 jako politický referent v protektorátním rozhlase Čechy – Morava za II. světové války. Tento redaktor v éteru vystupoval tendenčně ve prospěch třetí říše a byl německými okupačními orgány využíván i jako schopný řečník a agitátor. Ve svém životopise pro německou správu dokonce uvedl, „že je ochoten pro nastolení nového světového řádu obětovat všechno, co český aktivista obětovati může“. Že Alois Kříž dopadl po válce se skupinou tzv. aktivistických novinářů velmi špatně, není třeba příliš zdůrazňovat.

Podívejme se nyní konkrétně na jeden z mnoha ideologických počinů Markéty Bučokové, ve kterém zcela záměrně přisuzuje zásluhy novému vedení města. I když jim ve skutečnosti vůbec nepřísluší. Ale co by paní Bučoková pro své chlebodárce neudělala… Konkrétně se jedná o její tiskovou zprávu č. 24 z 6. 3. 2017. Stejně, jako mnohé jiné, často publikované na nejrůznějších webových portálech, ji uveřejnila na jednom z nich 11.3.2017. Ovšem bez uvedení, že se jedná o tiskovou zprávu mluvčí strakonické radnice!

Markéta Bučoková, v tomto případě na stránkách portálu eStrakonice.cz, přisuzuje vedení radnice zásluhy formou polopravdy

Foto 2: Markéta Bučoková, v tomto případě na stránkách portálu eStrakonice.cz, přisuzuje vedení radnice zásluhy formou polopravdy

Její článek je ukázkou toho, jak se dá zneužít polopravda a zatajit pravda. Vyberme z jejího článku to podstatné: „Starosta města Břetislav Hrdlička podpořil akci „Zkus to říct“, která za podpory města Strakonice a Domu kultury Strakonice proběhla v neděli 5. 3. 2017“… „Nedělní program zahájil starosta města Břetislav Hrdlička, který pozdravil přítomné a vyslovil podporu projektu“… „podotknul starosta města ve svém vystoupení“…

Pan Starosta je podle článku Markéty Bučokové hrdina. Článek je napsán ideovou formou tak, aby navozoval ve čtenářích dojem, že akci pořádal pan starosta.  Pravda je ovšem jiná. Projekt „ZKUS TO ŘÍCT“, jenž se věnuje problematice domácího násilí a násilí páchaném na ženách, pořádá totiž Policie České republiky s podporou Ministerstva vnitra. Město pouze poskytlo sál Městského domu kultury. Nebylo vedeno ani jako generální či normální partner projektu, na rozdíl třeba od Městské části Praha 4 a města Tišnova.

Paní Bučoková by si měla konečně uvědomit, že je tiskovou mluvčí zástupců strakonických obyvatel a ne tiskovou mluvčí nějakého Chucka Norrise. Nejenom v tomto konkrétním případě, ale i při psaní jiných svých článků a tiskových zpráv, kdy obhajuje činy, se kterými nemůže slušný člověk souhlasit. Sama se tak aktivně podílí na současném strakonickém zlu. Je přitom obecně známo, že současné vedení radnice si často přivlastňuje zásluhy, které nejsou jejich.

Leták propagující projekt „Zkus to říct“ dokazuje, že jeho pořadatelem je Policie České republiky a ne starosta Břetislav Hrdlička, jak se snaží navodit dojem tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková

Foto 3: Leták propagující projekt „Zkus to říct“ dokazuje, že jeho pořadatelem je Policie České republiky a ne starosta Břetislav Hrdlička, jak se snaží navodit dojem tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková

Někdo si možná řekne. „A co na tom záleží, kdo je pořadatelem projektu“. Akce se vydařila, ženy si přišly zacvičit, tak o co jde. Problémem ovšem je celé samotné dvouleté působení Markéty Bučokové v pozici tiskové mluvčí strakonické radnice. Již dva roky jsou občané Strakonic jejím prostřednictvím informováni pomocí silně ideologicky zabarvených zpráv a článků, které mají za cíl vylepšovat image vedení radnice v očích veřejnosti. Kde ale končí loajalita k lidem, které má tisková mluvčí obhajovat, záleží pouze na jejím svědomí. Kolaborovat se zlem a zradit slušnost se ale i po zkušenostech z historie dlouhodobě moc nevyplácí.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, jejíž tiskové zprávy a články v médiích jsou často ideologicky zaměřené; foto 2 – Markéta Bučoková, v tomto případě na stránkách portálu eStrakonice.cz, přisuzuje vedení radnice zásluhy formou polopravdy; foto 3 – Leták propagující projekt „Zkus to říct“ dokazuje, že jeho pořadatelem je Policie České republiky a ne starosta Břetislav Hrdlička, jak se snaží navodit dojem tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – eStrakonice.cz; foto 3 – Policie České republiky.

Zpět na úvodní stránku