Zpět na úvodní stránku

Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí

31.5.2017. Město Strakonice oslavuje v tomto roce 650. výročí získání městských práv. Jedná se o příležitost jak uvedené výročí důstojně oslavit a zároveň jak představit město celému Česku i zahraničí. Je 31. května a již dnes je zřejmé, že Strakonice výročí pro svoji propagaci nevyužilo a Městské kulturní středisko (MěKS) ho použilo pouze pro tunelování městských peněz. Pět měsíců z roku oslav uplynulo a není ani zřejmé, na co bude použito 3,5 milionů Kč vyčleněných z rozpočtu. Návštěvníci ani dosud nemají žádnou šanci zjistit, že se nachází ve městě, které takové výročí slaví. Výzdoba města k uvedené události je prakticky nulová. V rámci „důstojných“ oslav navíc město tento rok zrušilo svá dvě Infocentra, aby oslavy mohly proběhnout opravdu v co největším utajení.

Související články:

  1. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 1. část, aneb propadák sloužící k tunelování městských financí;
  2. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 2. část, aneb tragicko-komediální přínos ředitele MěKS Františka Christelbauera;
  3. Oslavy 650. výročí získání městských práv pro Strakonice – 3. část, aneb i na detailech v marketingu záleží.

 Leták města ukazující na neschopnost vedení města a Městského kulturního střediska důstojně oslavit 650. výročí získání městských práv

Foto 1: Leták města ukazující na neschopnost vedení města a Městského kulturního střediska důstojně oslavit 650. výročí získání městských práv

Městské kulturní středisko pod vedením svého podivně zvoleného ředitele Františka Christelbauera vydalo k oslavám leták. Na jeho druhé straně se zájemci dozví, že 25. – 27. srpna 2017 proběhnou jakési Slavnosti města, ovšem bez dalších podrobností. Kdo si tedy v Česku v roce 2017 plánuje dovolenou, kvůli oslavám asi těžko zvolí Strakonice za svoji dovolenkovou destinaci. Podle zákulisních informací na nich má starosta Břetislav Hrdlička jet na koni, což bude asi tím největším vyvrcholením celých oslav.

Mimo uvedenou akci leták zmiňuje ještě dalších 7 akcí. Z nich přitom některé probíhají každý rok, a to bez ohledu na 650. výročí. Jsou to Skupovy Strakonice, Tattoo Jam, Jamboree (Letos opět propadák, co se týká návštěvnosti, díky špatné propagaci) a Národní šampionát mažoretkových skupin. Další dvě se týkají rockových akcí, tedy hudby blízké současnému strakonickému vedení radnice. Jde o rockové Strakonické legendy + URIAH HEEP z Anglie a o Rockový festival. Poslední akcí ze seznamu k 650. výročí je show Krampus. Přitom co mají například krampusáci společného s oslavami města, to je skutečně záhadou.

Z předloženého výčtu je zřejmé, že ředitel Christelbauer potřebuje pro své MěKS získat další peníze, a to mimo svůj rozpočet. Aby ukázal, jak pořádá více akcí než jeho předchůdkyně – za méně peněz. Navýšené finance přitom získal právě pod záminkou 650. výročí města. Uvedené akce, nevztahující se nijak k výročí, tak může financovat mimo svůj rozpočet. Co se týká propagace města a MěKS k 650. výročí, ta je prakticky nulová. Žádný návštěvník se nesmí dozvědět, že město vůbec nějaké oslavy slaví. Stejně tak lidé z jiných regionů. Na co půjde oněch 3,5 milionů Kč určených na oslavy, se dokonce nedozvěděli ani zastupitelé při projednávání rozpočtu na rok 2017.

Vedení města se s MěKS pojistilo skutečně dokonale proti tomu, aby zprávy o 650. výročí neunikly mezi lidi ve Strakonicích a mezi návštěvníky města. V novoročním projevu starosty Hrdličky nebyla o výročí ani zmínka a město pro jistotu zrušilo svá dvě Infocentra, aby skutečně nikdo nemohl přijíždějícím turistům o oslavách poskytnout jakékoliv informace.  Místo toho, aby město využilo dosavadní dlouholeté Infocentrum na hradě, v cestovní kanceláři Ciao, tak jeho provozovateli vypovědělo smlouvu a na hradě plánované nové předražené Infocentrum za 1 500 000 Kč je i po pěti měsících uplynulých z roku oslav uzavřené. Bez jediné informace pro návštěvníky města, kdy například bude otevřeno.

Z původního infocentra na radnici pak město udělalo naprosto zbytečnou recepci za velké peníze (cca 78 000 Kč), která má dublovat některé odbory. Funkci Infocentra přitom neplní a město Strakonice tak v době, kdy slaví důležité 650. výročí, žádné Infocentrum nemá.

 Plánované nové infocentrum města na hradě, které ani po pěti měsících v roce oslav neposkytuje žádné informace

Foto 2: Plánované nové Infocentrum města na hradě, které ani po pěti měsících v roce oslav neposkytuje žádné informace – ani o sobě, ani o městě

 Z Infocentra na radnici vznikla recepce, kde návštěvník města žádné informace nezíská – město Strakonice tak přešlo do práce v utajení

Foto 3: Z Infocentra na radnici vznikla recepce, kde návštěvník žádné informace nezíská – město Strakonice tak přešlo do práce v utajení

Jak je již ve Strakonicích od konce roku 2014 zvykem, vedení města povýšilo lhaní na princip fungování radnice. Zde je další konkrétní příklad. Ředitel MěKS Christelbauer na zastupitelstvu města prohlásil, že z částky 3,5 mil. Kč vyčleněné na oslavy bude hrazeno vše, co se týká oslav – včetně příspěvku spolkům (15. ZM, 14.12.2016, 1:55:42): „Jo. Takže já to jenom shrnu. Těch 3,5 milionu je na kompl, celé celou tudletu akci roční pořádá Městské kulturní středisko, toto má pod patronací a vlastně to co se váže k 650 letům, ať už jsou to akce, ať už je to propagace, ať už je to cokoliv, co dříve měla třebas na starosti odbor školství a cestovního ruchu, všechno spadá do těchto 3,5 milionů… Takže tadle částka jako jediná bude těch 650 let napříč celým rokem naprosto, bude naprosto celá. Nebude se brát už odjinad“.

Starosta Hrdlička přitom konstatoval, že pro spolky atd. budou v rámci oslav vyčleněny ještě další peníze (15. ZM, 14.12.2016, 1:54:36): „Ne, tam je částka jiná… a další peníze půjdou z podpory kultury jo, během toho roku prostě“.

Pro doplnění je třeba konstatovat, že starosta Hrdlička reagoval na dotaz zastupitelky Ivany Říhové (15. ZM, 14.12.2016, 1:54:18): „Vy jste teď říkal ještě, že tam prostě se budou financovat ty doplňkové akce, prostě různé spolky, atd., které se k tomu výročí přihlásí a už asi přihlásily a to se bude také financovat také z této částky, anebo je ještě částka jiná?“.

Chceme-li být ovšem přesní, do seznamu potencionálních lhářů musíme zařadit ještě radního Rudolfa Oberfalcera, který problematiku uzavřel takto (15. ZM, 14.12.2016, 1:56:58): „Já si myslím, že to není celý a že potom tam máme ještě dotace, který vlastně budeme schvalovat na kulturu a na sport na sport. Tam přece jsou ještě peníze. Na různý pořádání turnajů nebo nějakejch kulturních záležitostí, kde si budou muset moct, moci zažádat o grant jak na ty sportovní utkání, když to spojí prostě s 650 let města. Takže tam jsou ještě extra peníze na pořádání těhletěch soukromejch akcí, jinak sportovní nebo kulturní“.

Někdo jednoduše řečeno lže. Buďto ředitel MěKS Christelbauer, nebo starosta Hrdlička, anebo radní Oberfalcer. A možná lžou i dva či tři najednou. Každopádně se zastupitelka Ivana Říhová odpovědi nedočkala. I když jí odpovídal takový „odborník“, jakým je podle starosty Hrdličky ředitel MěKS Christelbauer (15. ZM, 14.12.2016, 1:55:32): „Pan Christelbauer vám to řekne, abyste to pochopila. Já to taky nevím. Jako neumím definovat, abyste tomu porozuměla. To je odborník“.

Na závěr jeden vtip, o který se postaral starosta Hrdlička. Ten prohlásil, že (15. ZM, 14.12.2016, 1:57:34): „Jo, pokud to nebudou chtít dělat pod hlavičkou města, prostě budou určitě žádat ještě vedle, no“. Toho se zřejmě chytila zastupitelka Ivana Říhová, která vzápětí požádala město o příspěvek na akce, které v rámci oslav pořádá muzeum ve Strakonicích. Peníze skutečně dostala přislíbeny, a to ve výši 1 000 Kč (slovy jednoho tisíce Kč). Miliony Kč jsou prostě určeny jen pro ředitele bez maturity, který prošel podivným konkurzem. Ostatní dostanou jenom drobky, a to ještě možná. Skutečně nedůstojné oslavy města, které by měly být záležitostí co možná nejširšího okruhu obyvatel Strakonic a ne pouze záležitostí několika „vyvolených“ amatérů!

Stav nového Infocentra na hradě dne 1.6.2017. Je od února stále zavřené a bez jakékoliv informace o plánovaném termínu jeho otevření. Vezmeme-li v úvahu tržby Infocentra za únor až květen roku 2016, v roce 2017 současné vedení radnice způsobilo jeho uzavřením zatím škodu ve výši 36 083 Kč.

Foto 4: Stav nového Infocentra na hradě dne 1.6.2017. Je od února stále zavřené a bez jakékoliv informace o plánovaném termínu jeho otevření. Vezmeme-li v úvahu tržby Infocentra za únor až květen roku 2016, v roce 2017 současné vedení radnice způsobilo jeho uzavřením prozatím škodu ve výši 36 083 Kč.

A jeden příklad za všechny. Strakonice slaví 650. výročí získání městských práv. Pokud ale zájemce navštíví třeba tuto stránku a podle ní přijede do Strakonic, čeká ho tam jen velké zklamání a zavřené dveře bez jakékoliv informace: „Krásné Česko - Strakonice“.

Karel Janský

Poznámka: Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města Strakonice, na které se odkazují ukázky v tomto článku, najdou zájemci zde: http://www.strakonice.eu/jednani/602.

Obsah fotografií: Foto 1 – Leták města ukazující na neschopnost vedení města a Městského kulturního střediska důstojně oslavit 650. výročí získání městských práv; foto 2 – Plánované nové Infocentrum města na hradě, které ani po pěti měsících v roce oslav neposkytuje žádné informace – ani o sobě, ani o městě; foto 3 – Z Infocentra na radnici vznikla recepce, kde návštěvník žádné informace nezíská – město Strakonice tak přešlo do práce v utajení; foto 4 – Stav nového Infocentra na hradě dne 1.6.2017. Je od února stále zavřené a bez jakékoliv informace o plánovaném termínu jeho otevření. Vezmeme-li v úvahu tržby Infocentra za únor až květen roku 2016, v roce 2017 současné vedení radnice způsobilo jeho uzavřením prozatím škodu ve výši 36 083 Kč.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – strakonice.eu; foto 2 a 3 – Karel Janský; foto 4 – strakonice.eu + Karel Janský.

Zpět na úvodní stránku