Zpět na úvodní stránku

Personální politika Strakonické Veřejnosti a jejich přisluhovačů – místostarostové

20.11.2016. V komunálních volbách si obce a města volí své představitele, kteří je spravují po dobu následujících čtyř let. Nejvyšším orgánem obcí jsou zastupitelstva. Podle § 67 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvo obce složeno ze členů, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem nejpozději do 85 dnů přede dnem komunálních voleb. Ve městě velikosti Strakonic je možné stanovit 15 až 35 zastupitelů. Konkrétně ve Strakonicích má zastupitelstvo 21 členů.

Místostarostka, zastupitelka a členka rady Helena Brejchová na zastupitelstvu města dne 16.12.2015 – druhý den pak na všechny svoje funkce rezignovala

Foto 1: Místostarostka, zastupitelka a členka rady Helena Brejchová na zastupitelstvu města dne 16.12.2015 – druhý den pak na všechny svoje funkce rezignovala

Výkonným orgánem obce je rada, která se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu. Radu obce tvoří podle § 99 odst. 3 zákona o obcích starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž jejich počet nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Konkrétně ve Strakonicích má rada 7 členů.

Obecní (Městský) úřad tvoří podle § 109 odst. 1 zákona o obcích starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Tajemník je nadřízeným všem úředníkům obecního úřadu. Obec navenek zastupuje starosta, kterého podle prvého odstavce § 104 zákona o obcích zastupuje určený místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit jednoho starostu a jednoho nebo více místostarostů. Těm svěří některé úkoly. Místostarostové si většinou rozdělí jednotlivé agendy úřadu (odbory), na které dohlížejí.

Starosta je s místostarosty voleným politikem. Společně řeší mimo jiné koncepční záležitosti a činí politická rozhodnutí. Na nich, na radě a na zastupitelstvu pak záleží, zda se v obci či městě postaví například škola, sportovní stadion, kulturní středisko nebo něco jiného. O podobných investicích nemůže nikdy rozhodnout úředník. Činnost starosty a místostarostů bývá v obcích a městech velmi důležitá. Tito lidé totiž ve svých oblastech působení určují směr vývoje obcí a měst.

Ve velkých statutárních městech starosty nahrazují primátoři a místostarosty nahrazují náměstci. V České republice je 25 statutárních měst. Jedním z nich jsou i České Budějovice. Podíváme-li se na okresní města v České republice s více než 20 000 obyvateli – mimo statutární města, najdeme jich 28. Ve všech, až na dvě výjimky, mají 2 až 4 místostarosty (nebo uvolněné členy zastupitelstva). Jednou výjimkou je Žďár nad Sázavou (22 275 obyvatel), kde se počet místostarostů po volbách v roce 2014 snížil na jednoho. I tam došlo k dramatickému zemětřesení na radnici. Druhou výjimkou jsou Strakonice (23 096 obyvatel), které nyní mají také pouze jednoho místostarostu.

Do 17. prosince 2015 měly Strakonice místostarosty dva. Helenu Brejchovou a Milana Jungvirta. Od rezignace místostarostky uvedeného data mají ale již pouze jednoho místostarostu, kterým je Milan Jungvirt. Na první pohled to vypadá jako rozumné řešení vládnoucí Strakonické Veřejnosti. Vždyť tímto krokem radnice ušetří jeden nemalý plat politika. Skutečnost je však jiná. Díky provinčnímu myšlení Strakonické Veřejnosti utrpěl rozvoj Strakonic. Bylo by zapotřebí totiž absolvovat spousty politických jednání, které mohou do Strakonic přivést jak investory, tak nejrůznější dotační tituly v širokém spektru oblastí. Místostarosta Jungvirt se navíc více než rozvojové problematice města věnuje zaměstnancům úřadu, což by mělo být spíše v kompetenci tajemníka.

Strakonické Veřejnosti se po dvou letech vládnutí podařilo dostat město do izolace a zašlapat do země jakékoliv větší ambice města stát se moderním, uznávaným a turisty vyhledávaným městem. Vrcholem nového vedení se pak stávají projekty typu molo na Podskalí, špatně provedená okružní křižovatka atp. Na nic lepšího se nyní město nezmůže. Ano, nové vedení města zlevňuje, co může. To je pravda. Podle dosavadních zkušeností s novým vedením města a za použití faktů je ale pouze otázkou času, kdy důsledky jejich vládnutí budou dominovým efektem uvrhávat Strakonice do čím dál tím větších problémů a dluhů.

Ve skutečnosti ne za minulého vedení jsme žili na dluh (tehdy šlo o investice, které se tzv. neprojedly), na ten dluh ovšem žijeme od komunálních voleb v roce 2014! Znakem této doby je likvidovat vše, co bylo vybudováno předchůdci – podobně jako to činí Islámský stát a žít z toho, co vybudovali a našetřili předchůdci – například v teplárně. Vládnoucí Strakonická Veřejnost ve skutečnosti přišla se skutečně přínosnými novinkami jen ve zlomku svých rozhodnutí. Většina jejich činností nakonec stejně kopíruje minulé vedení – například co se týká Strakonické televize. Obrazně řečeno, ukradli nápady a náměty, ty ovšem uvádějí v praxi po svém – většinou amatérsky a diletantsky.

Lidé mívají v dnešní době často povrchní vidění světa a nechce se jim příliš přemýšlet v souvislostech. Proto je celkem jednoduché veřejnost přesvědčit o tom, že město je zadlužené, že byla postavena zcela zbytečně nová škola, že předchozí vedení kradlo a zpronevěřovalo peníze atp. Takovýmto mystifikacím, podvodným a klamavým zprávám se říká hoaxy. V některém dalším článku se k nim ještě vrátíme. Že je ve skutečnosti vše jinak, se dokazuje velmi těžko. Ten, kdo sleduje politiku ve Strakonicích podrobněji, však brzy pochopí, že vedení města jde především o diskreditaci a zničení bývalého vedení, než o smysluplný rozvoj města. V případě Strakonic je proto možná lepší, že mají pouze jednoho místostarostu. Ten totiž napáchá méně škody, než místostarostové dva. Ve strakonické politické praxi zcela určitě.

Ano, Strakonice jsou jednička mezi městy. Ovšem pouze tím, jak samo vedení prezentuje výsledky svého vládnutí. Jak své výsledky lidově řečeno okecávají. Máme levnější teplo – i když mezi tím projídáme hotovost naspořenou předešlým vedením teplárny, máme jako jediní žákovská stipendia – co na tom, že jsme první a jediní, když nikde jinde o podobný projekt vůbec nemají zájem, co na tom, že máme plnou pusu řečí o skvělém technologickém parku, když projekt zatím připomíná velký krach,… a tak bychom mohli pokračovat dále.

Pomalu se začínají blížit další komunální volby v roce 2018. Zde se dá předpokládat, že se současné vedení města bude snažit udržet u moci. A k tomu bude potřebovat peníze na svoji předvolební kampaň. Je otázkou, zda se zmíněné peníze nebude snažit Strakonická Veřejnost získat také tím, že se opět vrátí k modelu dvou místostarostů. Tím totiž mohou získat pro volby až půl milionu Kč do konce tohoto volebního období.

Pokud by se skutečně Strakonice vrátily k modelu dvou místostarostů, na tuto funkci by pravděpodobně z logiky věci a za použití znalosti strakonické politiky přicházel v úvahu zastupitel Josef Zoch. Je to důchodce, jeho plat místostarosty by tak mohl posloužit jako vítaná předvolební finanční injekce. Nechejme se ale překvapit dalším vývojem strakonické politické scény.

Pokud by se skutečně stal Josef Zoch místostarostou, pro Strakonice by to znamenalo doslova katastrofu. Tento zastupitel, amatérský právník, je ve svém politickém angažmá hnán zlobou a nenávistí ke všemu, co jenom kouskem připomíná minulé vedení. Takový egoista nikdy nemůže přinést nic dobrého pro celek, v tomto případě pro blaho Strakonic. Pokud by se Josef Zoch připojil na radnici k tandemu starosta Hrdlička a místostarosta Jungvirt, spojili by se od dob Brejchové opět tři zástupci Strakonické Veřejnosti. Tři lidé hnáni nenávistí, vládnoucí metodou strachu a lidskou i profesní likvidací kohokoliv, kdo se jim znelíbí či postaví.

Přičteme-li k nim ještě radní Rudolfa Oberfalcera a Františka Christelbauera, jenž oba rovněž motivuje při práci především nenávist, mají se Strakonice skutečně na co těšit. Vezmeme-li v úvahu i to, že lidé se chovají podle určitých vzorců chování, můžeme se dočkat ještě jedné změny na radnici.  Čím více se totiž bude Strakonická Veřejnost dostávat do izolace – byť ve svých funkcích držena přisluhovači z jejich koalice, tím bude ve svém chování a konání agresivnější.  Budou chtít mít toho co nejvíce pod svojí kontrolou, pokud možno vše. Je proto otázkou, zda jim nezačne překážet původně i jimi dosazený tajemník úřadu, podobně jako například Klementu Gottwaldovi začal překážet v padesátých letech minulého století jeho souputník Rudolf Slánský…

Neprávem se při popisu praktik Strakonické Veřejnosti zapomíná na dva zastupitele, kterými jsou Pavel Zach a Jaroslav Horejš. Tito dva pánové od počátku svého působení v zastupitelstvu nepřišli ani jednou se svým tématem a nevystoupili ani jednou k žádné problematice. Pravda, Pavel Zach byl jednou vyprovokován ke komentování situace v teplárně – což dopadlo tragicky (http://www.istrakonice.cz/web/teplarna-strakonice-ve-svetle-dukazu-a-faktu-3-cast/). Jaroslav Horejš se ve své funkci zastupitele doposud „proslavil“ pouze tím, že z moci své funkce zamezil tomu, aby jeho syna učila „politicky nespolehlivá“ učitelka. K čemu jsou takoví zastupitelé pro rozvoj Strakonic? Jednoduchá odpověď. K ničemu!

Jak šel čas na strakonické radnici:

Situace na radnici do voleb v roce 2014

Foto 2: Situace na radnici do voleb v roce 2014

Situace na radnici po volbách v roce 2014

Foto 3: Situace na radnici po volbách v roce 2014

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nová fota vedení města

Foto 4: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nová fota vedení města

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – od 16. března 2015 nový tajemník, předchozí rezignoval 9. ledna 2015

Foto 5: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – od 16. března 2015 nový tajemník, předchozí rezignoval 9. ledna 2015

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – dne 17. prosince 2015 rezignovala místostarostka Helena Brejchová

Foto 6: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – dne 17. prosince 2015 rezignovala místostarostka Helena Brejchová

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – stav po rozhodnutí, že město Strakonice bude mít pouze jednoho místostarostu

Foto 7: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – stav po rozhodnutí, že město Strakonice bude mít pouze jednoho místostarostu

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nové webové stránky města od května 2016

Foto 8: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nové webové stránky města od května 2016

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – černý scénář, který by si asi přál málokdo

Foto 9: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – černý scénář, který by si asi přál málokdo

Situace na radnici po volbách v roce 2014 – jelikož revoluce často požírá své děti, je otázkou, zda tajemník vydrží do konce volebního období

Foto 10: Situace na radnici po volbách v roce 2014 – jelikož revoluce často požírá své děti, je otázkou, zda tajemník vydrží do konce volebního období

Jmenný přehled rady a zastupitelstva 2014 – 2018 – modře Strakonická Veřejnost

Rada města pro volební období 2014 – 2018, členové (zdroj: strakonice.eu):

 • Mgr. Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost), mail: bretislav.hrdlicka (zavináč) mu-st.cz
 • Helena Brejchová (Strakonická Veřejnost), mail: helena.brejchova (zavináč) mu-st.cz - do 17.12.2015
 • Milan Jungvirt (Strakonická Veřejnost), mail: milan.jungvirt (zavináč) mu-st.cz
 • Ing. Josef Moučka (ANO 2011), mail: retrostar3 (zavináč) gmail.com
 • Ing. Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost), mail: info (zavináč) hober.cz
 • Josef Štrébl (Volba pro město), mail: josefstrebl (zavináč) seznam.cz
 • Milada Vlasáková (Komunistická strana Čech a Moravy), mail: vlasami (zavináč) centrum.cz
 • František Christelbauer (Strakonická Veřejnost), mail: reditel (zavináč) meks-st.cz, od 2.3.2016

Zastupitelstvo města pro volební období 2014 – 2018, členové (zdroj: strakonice.eu):

 • Mgr. Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost), mail: bretislav.hrdlicka (zavináč) mu-st.cz
 • Ing. Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost), mail: info (zavináč) hober.cz
 • Milan Jungvirt (Strakonická Veřejnost), mail: milan.jungvirt (zavináč) mu-st.cz
 • Pavel Zach DiS. (Strakonická Veřejnost), mail: zachpaja (zavináč) seznam.cz
 • František Christelbauer (Strakonická Veřejnost), mail: reditel (zavináč) meks-st.cz
 • Josef Zoch (Strakonická Veřejnost), mail: zochovi.st (zavináč) seznam.cz
 • Helena Brejchová (Strakonická Veřejnost), do 17.12.2015
 • Jaroslav Horejš (Strakonická Veřejnost), mail: jarda.horejs(zavinac)seznam.cz, od 18.12.2015
 • Mgr. Ing. Pavel Vondrys (JIHOČEŠI 2012), mail: pavel.vondrys (zavináč) email.cz
 • Ing. Pavel Pavel (JIHOČEŠI 2012), mail: firma (zavináč) pavelpavel.cz
 • Mgr. Radek Sosna (JIHOČEŠI 2012), mail: radek.sosna (zavináč) gmail.com
 • Ing. Josef Moučka, mail: retrostar3 (zavináč) gmail.com
 • Mgr. Jan Svoboda, mail: bobrbox (zavináč) seznam.cz
 • Josef Eigner (Česká strana sociálně demokratická), mail: eigner (zavináč) tst.cz
 • Ing. Luděk Joza (Česká strana sociálně demokratická), mail: joza (zavináč) protom.cz
 • Milada Vlasáková (Komunistická strana Čech a Moravy), mail: vlasami (zavináč) centrum.cz
 • Mgr. Tomáš Bernad (Komunistická strana Čech a Moravy), mail: bernadto (zavináč) seznam.cz
 • RNDr. Ladislav Havel (Občanská demokratická strana), mail: ladislav.havel (zavináč) ciao.cz
 • Radek Chvosta (Občanská demokratická strana), mail: posta (zavináč) radekchvosta.cz
 • PhDr. Ivana Říhová (TOP 09), mail: ivana.rihova (zavináč) muzeum-st.cz
 • Mgr. Miroslav Hlava (TOP 09), mail: reditel (zavináč) gymstr.cz
 • Josef Štrébl (Volba pro město), mail: josefstrebl (zavináč) seznam.cz

Poznámka: Lidé z vedení města stojící mimo Strakonickou Veřejnost jsou zde označeni jako přisluhovači, protože ti nemají na chod vedení města díky svému počtu prakticky žádný vliv. Jejich funkcí tak většinou bývá jen kývání na názor jiných.

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Místostarostka, zastupitelka a členka rady Helena Brejchová na zastupitelstvu města dne 16.12.2015 – druhý den pak na všechny svoje funkce rezignovala; foto 2 – Situace na radnici do voleb v roce 2014; foto 3 – Situace na radnici po volbách v roce 2014; foto 4 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nová fota vedení města; foto 5 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – od 16. března 2015 nový tajemník, předchozí rezignoval 9. ledna 2015; foto 6 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – dne 17. prosince 2015 rezignovala místostarostka Helena Brejchová; foto 7 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – stav po rozhodnutí, že město Strakonice bude mít pouze jednoho místostarostu; foto 8 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – nové webové stránky města od května 2016; foto 9 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – černý scénář, který by si asi přál málokdo; foto 10 – Situace na radnici po volbách v roce 2014 – jelikož revoluce často požírá své děti, je otázkou, zda tajemník vydrží do konce volebního období.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 až 8 – strakonice.eu; foto 9, 10 – strakonice.eu + fotomontáž Karel Janský za využití strakonickaverejnost.cz.

Zpět na úvodní stránku